Párválasztás

s.

A negyedik dimenzióban a lélek nemtelen. Azaz nem férfi és nem nő. Egy stabil egység. Olyan mint a jin-jang ábra, a kör amelynek fele fehér és másik fele fekete. Így képez egy egységet. A lélek egy stabil energetikai egyensúlyi állapot. Kiegyensúlyozott. Aztán minden megváltozik, mikor leszületik.

.

Rokon lelkek

Egy példán keresztül illusztrálva, létezik egy szőlőfürt, melyen 32 szem szőlő található. Ha mindet szemet félbe vágunk, akkor lesz 64 félszem szőlő, mely megfelel 64 léleknek. Az egy fürthöz tartozó 64 lélek „rokon lélek”-nek nevezhető. Ők egy tágabb értelemben vett család. Mivel minden lélek igazából egy fél, egész földi életünkben keressük a párunkat. Olyan ez, mint amikor a jin-jang kör alakú ábrát ketté szedjük, lesz egy fél fehér és egy fél fekete. A rokon lelkek tudnak a legjobban illeszkedni egymáshoz. Az is fontos még, hogy a szőlőfürtön egymáshoz közelebb található félszemek (lelkek) jobban tudnak illeszkedni egymáshoz, mint  ugyanazon a szőlőfürtön, de egymástól sokkal távolabb található lelkek. Az ilyen lelkek karmikus kapcsolatban állnak egymással. A szőlőfürt rokonság nem örökre szól, hanem adott életekre. Karmikus kapcsolat lehet következménye korábbi be nem teljesült életeknek, vagy éppen ellenkezőleg, sikeres közös életek folytatása.

Egyszerre, a földi életben, a 64 lélekből lenn szokott lenni 5-10-15-20, azaz ezekkel tudunk a legjobban párkapcsolatba kerülni. Az asztrológia jól meg tudja mutatni, hogy két ember hogyan tud illeszkedni egymáshoz. Ha a két horoszkópot egymásra vetítve egy-egy tengely sem fedi egymást, akkor nem lesz egy virágzó kapcsolat. Egy-egy tengely fedése már elfogadható kapcsolatot jelent. Két-két tengely fedése már jó kapcsolatot eredményez. A csúcs a négy-négy tengely fedése, ez nagyon ritka, ők azok, akiket a sors egymásnak teremtett.

Könnyen belátható, hogy jó párkapcsolaton túl, komoly és életre szóló barátságok tudnak kötődni azonos neműek között, ha rokon lelkek. Néha ide sorolható még az azonos neműek párkapcsolata is.

Ha a párkapcsolatban nem rokon lelkek találkoznak, de tudatos volt a párválasztás, akkor egész elfogadható módon tudunk egymáshoz illeszkedni, igaz nem lesz az a végtelen boldogság az élet, de élhető. Itt az önismeretre gondolok. Aki például az enneagram alapján ismeri saját magát, majd megismeri társát és megérti, hogy illeszkednek-e egymáshoz, vagy sem, az tudatosan választ párt. Két, egymást kiegészítő karakter jól együtt tud élni és dolgozni egy közös cél (család) érdekében.

.

Az élet modellezése

Az életet úgy kell elképzelni, mintha egy, a Marson működő bázisra küldenék az embert, ahonnan nem lehet visszajönni, csak a halál által. Az egyetlen célja a bázisnak, hogy az oda küldött emberek fenntartsák azt, üzemeltessék. Életük maga az átélés, az élményszerzés. Ottlétük arról szól, hogy valahogy el kell töltsék az életüket. Ezért dolgoznak, szórakoznak, szaporodnak. megélik az ezzel kapcsolatos élményeket, érzéseket, eseményeket. Mivel teljes mértékben egymásra vannak utalva, ezért kellő alázattal kell egymáshoz viszonyuljanak. Vannak akik szimpatikusabbak, vannak akik kevésbé, de az egymás iránti tisztelet, alázat, és az együttműködés szándéka végig ott kell legyen a szívükben, a tudatukban.

Az 1970-es években készül Alfa Holdbázis c. scifi sorozat hasonló helyzetet mutat be.

Napi életünkben csak akkor leszünk tartósan boldogok, egészségesek, sikeresek, ha ezeket szem előtt tartjuk. Minden más esetben, az elért boldogságunk, sikerünk, gazdagságunk csak délibáb, felépített birodalmaink kártyavárként dőlnek össze. Ez igaz anyagi javainkra, emberi kapcsolatainkra, családunkra, munkánkra.

.

Hogyan találjuk meg a párunkat?

Mivel az élet egy játék, és a lélek számára az idő mint olyan nem létezik (az időt az ember tudata teremti meg), továbbá a magasabb létsíkból leszálló lélek rezgése magasabb rendű, mint  a materiális világé, ezért a párkapcsolat bármilyen módja lehetséges. Nem számít az, ha az egyik fél szegény és a másik gazdag, nem számít a korkülönbség, és a világon semmi nem számít, csak az, hogy a két lélek illeszkedjen egymáshoz és abszolút nem foglalkozzanak a külvilággal. A materiális világ sztereotípiái állandóan értelmetlen követelményeket állítanak, indokolatlan megítélnek. Ne foglalkozzunk velük. Vállaljuk fel és éljük a saját életünket. Legtöbbször ajánlott, hogy szakadjunk le végre a szüleinkről, költözzünk el egy távolabbi városba. Éljük a saját életünket és ne hagyjuk, hogy szüleink, rokonaik éljék a miénket. Vállaljuk fel a kapcsolatot.

Ha fiú szegény és talál egy gazdag lányt és nem a pénz miatt házasodnak össze, és soha egyiküket sem zavarja az eredeti anyagi különbség, akkor ez egy végtelen boldog kapcsolat tud lenni. Azonban ha a férfiban kisebbrendűségi érzés keletkezik, vagy a nő ezt érezteti, akkor érdemes szétbontani a kapcsolatot.
Napjainkba gyakori, hogy az európai ipar Ázsiába való költözése miatt, leginkább női munkalehetőségek vannak. Gyakran a férj éveken át munkanélküli, míg a felesége sikeres lehet a munkájában. Ha ezt felfogják úgy, mint a jelen torzult világ, torzult értékrendjének a következménye, és nem kelt bennük sem kisebbrendűségi, sem domináns érzéseket, akkor kapcsolatuk teljesen rendben tud lenni. AZ LEGYEN A MODERN VILÁG SZÉGYENE, HOGY IDE JUTTATTA AZ EMBERI KAPCSOLATOKAT, ÉS SEMMIKÉPP SEM AZ EGYÉN SZÉGYENE.

Ugyanez a helyzet a korkülönbség esetén. Mindkét esetben nehezítő körülmény a szülők jelenléte és kéretlen véleménye, melyet folyamatosan öntenek ránk. Ezért teszik jól az USA-ban, mikor a fiatalok elmennek az ország másik végébe, ahol senkit sem ismernek és ott nagyon boldogan élnek a saját normáik szerint. Ehelyett Magyarországon a fiatalok odaköltöznek a szülőkhöz, és a helyzet még egy tuti kapcsolatot is tönkre tud tenni néhány év alatt, végérvényesen.

Tehát amikor az élet hoz egy lehetőséget, azt őszintén fogadjuk el. Ne válogassunk, ne keressünk, hanem fogadjuk el. Semmilyen materiális korlát nem létezik, ha illeszkedünk egymáshoz, ugyanis a materiális korlátot csak az ego építi fel akadályként. Azt szoktam mondani, hogy „felejtsél el mindent mait szüleidtől láttál és tanultál a párkapcsolatról, felejtsél e mindent amit akár szüleid, akár rokonaid, barátaid mondtak. Ne nézd a televíziót és ne érdekeljen a mások párkapcsolata. Legyél ezen a téren amnéziás. És mint egy ma született gyerek csodálkozzál rá a világra. ÉS TEDD AZT AMIT SZÍVED SZERINT TENNÉL.”. Ugyanis ahogy az emberek éltek 100 vagy 50 évvel ezelőtt, úgy ma már nem lehet. És ahogy ma élünk, úgy már jövőre sem lehet.

Mikor két ember találkozik, akkor az csak két nyers gyémánt találkozása. Ők egymást fogják csiszolni, a közös normáik szerint. Ne legyenek elvárások, de álljunk ki amellett, ami testszik és amellett, ami nem. Ez lesz a közös normarendszer egyik alappillére.

.

Azonos neműek kapcsolata

A léleknek nincs neme. Mikor leszületik, akkor eldönti, hogy kipróbálja az életet, az egyik nem képviselőjeként. De van, hogy ez inkább egy gyenge próbálkozás. Például ha valaki rendszerint férfi szerepeket játszott, de most kipróbál egy nőit, azonban előfordulhat, hogy a sok férfi szerep a múltból „átüt” és nemi identitási problémákat okoz. Vannak nagyon szép nők, modellek, akik úgy érzik hogy ők inkább férfiak, és fordítva. EZ NEM BŰN. Ez így sikerült és fogadjuk el nyugodtan.

Ugyanígy nem gond az, ha nemi identitási problémák miatt azonos neműek együtt érzik jól magukat és párkapcsolatot hoznak létre. Ha ők így együtt tudnak boldogan és szeretetben élni egy életen át, AKKOR EZ NEM BŰN. Mondhatnánk hogy nem volt elég tudatos a nemiség választása leszületéskor. Ennyi és nem több.
Ettől teljesen eltér, mikor a mai fiatalok tiszta unalomból azonos neműekkel szexelnek, csak azért, hogy azt is próbálják ki.

.

Erőviszonyok a párkapcsolatban

A párkapcsolat is, mint minden a materiális világban, kétpólusú. A férfi (jang) és a női (jin) energiák egyensúlyára épül. És ahogy a jin-jang (a kör alakú ábrán), csak a két erő egyensúlya eredményez egységet.
A nő feladata a belső erők működtetése, a harmónia biztosítása. A nő felel a család belső rendjéért.
A férfi feladata a család külső, a külvilágban történő megjelenése.
Tehát a nő a belső harmóniát teremti meg, a férfi pedig a külsőt. Ha egy párkapcsolat jól működik, akkor például a nő dönti el, hogy milyen konyhabútort vegyenek, és a férfi dönti el, hogy erre most van pénz, vagy nincs. Ha most nincs pénz, akkor ketten együtt vagy elhalasszák a konyhabútor vásárlását, vagy a nő áttervezi a konyhabútort, figyelembe véve a férfi által meghatározott pénzügyi keretet. Tehát a férfi kell eldöntse, hogy vesznek-e fel kölcsönt vagy nem, és ha igen, akkor mennyit.

A gond ott van, mikor a nő ego-ja elnyomja a férfit, vagy a férfi nem mer megnyilvánulni a külvilágban, mert sajnos őt a szülei úgy nevelték, hogy az önbizalom hiánya alakult ki nála. Ilyenkor vagy tudatosan, évek alatt együtt igyekeznek felvenni a nekik szánt szerepeket, vagy ez a torz viselkedés (férfi a női szerepben, nő a férfi szerepben) lelki problémákhoz vezet, majd fizikai betegségekben teljesedik ki.

Ide tartozik még a gyerekvállalás is. A gyereknek mindkét pólusra szüksége van, különböző életszakaszaiban. Semmilyen bébiszitter nem helyettesíti ezt. Azok a gyerekek, akiknek a szülei nagyon sikeresek és soha nincsenek otthon, azok rendszerint kábítószeresek lesznek, vagy csak elmennek otthonról (lásd Albano és Romina Power).
Nem minden nő karmájához illik gyerek. A nagyszülők, vagy a külvilág elvárása miatt „gyártott” gyerekekkel sok „probléma” lesz. Ha egy nő elvetél, akkor el kell azon gondolkozni, hogy az adott gyerek nem látta olyannak a családi körülményeket, hogy ő oda leszülessen. Amikor egy nő veteti el a gyerekét, akkor viszont egész életében egy energetikai hiánnyal fog találkozni. Ugyanis ez az erő kellett az ő életében, hogy egyensúlyban legyen. Érdemes ezeket a dolgokat átgondolni és a párunkkal együtt dönteni bizonyos dolgok felől.

.

Párkapcsolatot kizáró okok

A hatalmas különbségek kizárják a jó párkapcsolatot. Ha az egyik fél érzéketlen, és a másik fél érzékeny vagy szuperérzékeny, akkor nem sok jó várható. Szintén gondot jelent az értékrendbeli nagy különbségek megléte. Egy materiális és egy spirituális gondolkodású emberpár nem fog jól működő kapcsolatot fenntartani hosszútávon. Sok nő választ olyan férjet, aki mindig vicces. Aztán néhány évvel később már ez nem vicc, hanem a megoldásra való feladatok tudatos elodázása, a döntések meg nem hozása, amolyan kisgyerekes cselekedet. Ilyen és ehhez hasonló esetekben nem illenek össze. Ha ez csak a házasság után, néhány év elteltével derül ki, akkor időben el kell válni. Egymás iránti szeretetet megőrizve, de tovább kell lépni. Ez az ébredés (lásd Ébredés c. könyv).
Igaz, hogy a két ember folyamatosan csiszolja egymást, azonban ha nem illenek össze, akkor lehet szó múló kalandról, rövid felvillanásról, de nem eshet szó komoly, életre szóló kapcsolatról. Ugyanis ez nem így lett előre definiálva a létezésben. EZ VAN. ÍGY LETTEK A SZEREPEK KIOSZTVA. MÉG HA EZ MOST NEM IS TETSZIK.Comments are closed.