Az INTERNET szelleme

.

Az internet (nyilvános számítógépes hálózat) kialakulása azzal kezdődött, hogy az USA-ban állami intézményeket kötöttek össze azzal a céllal, hogy egymás adataihoz hozzáférjenek. A sikeren felbuzdulva egyre több intézményt kapcsoltak össze, majd megjelent a civil alkalmazás, azaz bárki kapcsolódhat a hálózatra, feltölthet, letölthet. A Földet kábelek szövik át földben, vízben, illetve műholdak sugározzák az adatokat.

Napjainkra az internet olyan mint egy élő szervezet amelyik sok millió sejtből épül fel. A sejtek maguk az emberek, cégek, hivatalok.

Egyre több kutató szakember hívja fel a figyelmet arra, hogy az internet egy lény, amelyik él. Tudata van. Pont úgy működik, mint az élet. Ezért például, ha valamit szándékosan törölni akarnak, akkor az internet éppen ellenkezőleg, másolja, menti a törölni kívánt tartalmat. Az internet tudata az emberek tudatán keresztül működik.

Az internet legnagyobb előnye a szabad vélemény, a szabad információ. Addig, amíg az összes tv, rádió, újság cenzúra alatt tartható, addig az internet sokkal nehezebben. A médiákban csak azt hallani, amit a világ vezetői hallattatni akarnak velünk. Az internet lett mára a szabadság forrása, mint valamikor régen a Szabad Európa rádió. Ez az igazi értéke a világhálónak. Nyilván ez sokakat félelemmel tölt el, és igyekeznek is tenni a cenzúrázás érdekében.

 

Az internet hatalma

Hamar rájött minden állam, hogy nagy lehetőségek vannak az internetben. A hálózat révén az egész állami apparátust össze lehet kötni, és erre az egész rendszerre rá lehet csatlakoztatni az embereket mint felhasználókat, mint adatfeltöltőket (pl. népszavazás).

Túl a hálózati összeköttetés minden előnyén, rájöttek, hogy az önszerveződő közösségek (közösségi oldalak) a legjobb lehetőséget biztosítják a kémkedésre. Mivel az ember „anonim” üzemmódban szívesen dicsekszik olyan dolgokkal is, amelyek egyébként titkosak, így a különböző hivataloknál külön osztályokat tartanak fenn azzal a feladattal, hogy információt gyűjtsenek. Több olyan szoftver is van, amelyik a közösségi oldalakról összeszed bizonyos típusú információkat, majd ezeket összesíti, csoportosítja, stb.

Az afrikai forradalmak szerveződése is az interneten kezdődött. A különböző titkosszolgálatok meglepetten tapasztalták, hogy bár tagjaik minden közösségi portálnak, de nem volt tudomásuk a készülődő eseményekről. Őket nem hívták meg a „forradalom szerveződik” klubba, így azt nem is tudták „like-olni”.

Azonban ekkor a világ vezető hatalmai megdöbbentek. El kezdtek félni. Mi van, ha hatalmuk éppen a neten dől meg. Nagy multi vagy állami cégeknél szokták mondani: „az információ hatalom, az információ visszatartása erősíti a főnök hatalmát”, azaz nem kell mindenkinek mindent tudnia.
Ehhez csatlakozott még a „befektetők sérelme”, mely szerint kevesebbet keresnek az internet szabadsága miatt, pedig ez valójában nem hogy nem igaz, de egyenesen az ellenkezője a valóság.

Összefogott az állam a háttérben őket irányító „befektetőkkel”, és hoztak egy-két gumitörvényt, mely alapján minden tilos. Ezek a törvények alapján például tilos lenne akár fénymásolót használni, akár generikus gyógyszert árulni, de el lehet gondolkozni a papír és a ceruza használatának büntetésén, mert ezekre/ezekkel is lehet másolt információt rögzíteni. A gumitörvény alapján bármikor bárkire ráhúzható a „bűnösség”, például Németországban el is indult a hadjárat a torrentezők ellen, komoly „adományok”-at szed be az állam.

A modern ember az internetet a sajátjának érzi, hiszen az is. A mai fiatalok a nettel együtt nőttek fel. Minden ember a saját tudatával hozzájárul a közös tudat kialakításához, fenntartásához, mely maga az internet. Nem is csoda, hogy széles néptömegek fejezték ki elégedetlenségüket világszerte, hiszen saját szabadságjogaikat vélték sérülni. Nem veszik tudomásul a világ irányítói, hogy egyfelől a szabadság szelleme már kiszabadult a palackból, másfelől, hogy az emberiség tudata tágul.

 

Hackerek, a virtuális világ szabad oroszlánjai

A természet törvénye szerint, egy zárt rendszerben, ha megjelenik egy pólus, akkor kötelezően vele egy időben létrejön az ellenpólus is, hiszen csak így marad egyensúlyban a rendszer. Ha például a konyhában egy hűtőszekrény működik, benne lehűti a gép a levegőt. Amennyi hőt elvon a belsejében található levegőből, ideális esetben (100% hatékonyság) pont ugyanannyi hő képződik a hűtőn kívül. Így marad egyensúlyban a rendszer. Ehhez hasonló az atomenergia. A semleges anyagot, mely JIN (anyag) és JANG (erő) egyensúlyára épül, atomerőművekben visszafordíthatatlanul szétbontjuk anyagra és energiára. Az energiát felhasználjuk, míg az anyagot (kiégett fűtőelem) eldobjuk. A természetben az egyensúly mindig helyre akar állni, ezért a „hulladék” JIN a saját környezetéből elveszi a JANGot, azaz a kiégett fűtőelem minden anyagot lebont, a legvastagabb vas is papírvékony lesz, a legvastagabb beton is elporlik. mindez csak néhány év kérdése. Az atomerő 50-200km-es körzetében minden élőlény JINes lesz.

Amikor a világban valahol olyan körülmények alakulnak ki, amelyek egyeduralmat, végtelen hatalmat  jelentenek, mellyel vissza is élnek, mindig megjelenik az ellenpólus, akit hívhatnak Zorrónak, Robin Hoodnak, stb. Mikor egy cég, egy állam úgy bebástyázza érdekeit és hatalmát törvényekkel, hogy abból már nincs kiút, akkor mindig kötelezően jön a forradalom. EZ A TERMÉSZET TÖRVÉNYE. Ha tetszik, ha nem. Ha elfogadjuk, ha nem. Így működik a világ.

A hackerek a virtuális világ szabad oroszlánjai. Ha megnézzük a karakterüket, az enneagram szerint ők az ötösök, a szakértők. Adott területen, jelen esetben a virtuális világban ők tudják a legtöbbet, ők ásták magukat legmélyebbre a terület tudástárában. Az ötös karakter egészséges állapotában felveszi a nyolcas karakter pozitív vonásait, egy tudós „keresztapa” lesz. Azaz egyfelől szereti ha tisztelik őt, felnéznek rá, másfelől viszont nagyfokú érzékenységgel rendelkezik a világ problémáival kapcsolatban, megérti és meglátja azt, amit a legtöbben nem. Védi és támogatja a sértetteket, gyengéket. Nagyon önérzetes. Amikor a hacker, a „szakértő”, és a „keresztapa” pozitív tulajdonságaival is bír, nem lehet elkapni. Kizárt. Mert több lépéssel mások előtt jár, mert egységben van saját magával és a világgal. Még ha több százan is „üldözik”, nincs esélyük. Amúgy is tudjuk, hogy az egyén tudatszintje nagyságrenddel nagyobb, mint egy nagyobb létszámú csoport tudatszintje. Amíg a hacker egységben van a Létezéssel, addig ő a szabad oroszlán. EZ A TERMÉSZET TÖRVÉNYE.

Ha a hacker kizökken egyensúlyi állapotából, ennek következménye, hogy egyre szűkebb területre összpontosít, ami látószöge erős csökkenését eredményezi. Ilyenkor megfontolás nélkül vág bele előre nem látható következményekkel járó dolgokba. Nyugtalan lesz és zaklatott, elzárkózik a jelen problémái elől. A dezintegráció elindítása sok esetben személyes jellegű okokban keresendő (szülő-gyerek kapcsolat, párkapcsolat, vélt és valós sérelmek, stb.).

Mivel a jövő a Mátix c. filmek irányába mutat, egyre fontosabb szerepe lesz a hackereknek. A hackertudomány nem jó és nem rossz. Egy ellenpólus. Ez a tudás (hacker) akár a mágia nem fehér és nem fekete, hanem egy eszköz, akár egy kés. A késsel lehet enni adni az éhezőknek, vagy bele lehet szúrni valaki hátába. A hacker tudomány, akár a mágus tudomány, vagy akár a kés egy eszköz. Aki ezt a kezében tartja és valamilyen céllal használja, az lesz fehér vagy fekete mágus.Comments are closed.