2011-2012 az út eleje

.

MOTTÓ: csecsemőkori naivitás azt hinni, hogy egy zárt rendszerben (Föld) a végtelen gazdasági növekedés fenntartható

.

Ruediger Dahlke A Betegség mint szimbólum c. könyvében mondja, amennyiben tüneti kezeléssel harcolunk a betegségek ellen, soha nem ismerhetjük meg sem a betegségek természetét, sem valódi okát. Így soha nem is fogjuk tudni sem megérteni, sem megelőzni azokat. A megelőzés azt követelné, hogy időben és önkéntesen meghajoljunk bizonyos dolgok előtt, mielőtt még a Sors kényszerítene rá bennünket. Azaz a megelőzés nem más, mint alázat. Alázattal nézni az életre.

Az alázatnak még csak a gondolatát is kiirtotta a fogyasztói társadalom.

A modern világ olyan mint egy, a lejtőn, gyorsuló tempóban lefele haladó autóbusz. Sokan vagyunk rajta (azt hisszük a létszámban van az erőnk), de semmit sem teszünk, hogy megálljunk, még csak a féket sem nyomjuk meg. Időnként egyikünk, a többiek által szakértőnek kinevezve kijelenti, hogy három év múlva már jobb lesz. 2011 és 2012 az az idő, amikor a busz leér a völgybe, az út végére. Ez még nem a felfele vezető út, csak a leejtő vége.

Lesznek bőven forradalmak, változások, természeti katasztrófák. Egyszóval nem fogunk unatkozni. A forradalmak átölelik az egész Földet. Lesz, ahol a forradalom nem a szó fizikai értelmében fog megtörténni, hanem forradalmi jellegű mély változások lesznek. Például ilyen valószínű Európában. Egy biztos, a Föld minden országát érinti valamilyen esemény, jól érezhető változás.

Asztrológus körökben a Föld megtisztulásáról beszélnek. Ez pedig, akár egy betegség, fájdalmakkal, kellemetlenségekkel, lázzal jár, egy nemes cél, a gyógyulás, újjászületés, megújulás, egyszóval az életbemaradás érdekében.

Látható, hogy kényelmes (lusta) életünk egyre nehezebben tartható fenn. Egyre romlik a közbiztonság, mégis egyre több rendőr, egyre több megfigyelőrendszer szükséges. Az emberek egyre betegebbek, és egyre több kórház, egyre több gyógyszer, egyre több orvos, egyre több mentő szükséges és természetesen egyre több pénz (a leggazdagabb államok sem bírják már finanszírozni egészségügyi rendszerüket). A saját magunk alkotta törvények olyan átláthatatlanok, bonyolultak, hogy ezek megértéséhez, alkalmazásához egyre több irodai szakember szükséges, ennek következménye a világszerte egyre növekvő állami apparátus, az egyre duzzadó önkormányzati létszám. Mindez egyre többe kerül, egyre több adót jelent, az adót is megadóztatjuk. Szép jövőkép lehetne, mikor az egész ország (világ) irodában ül, egymásnak leveleket küldözget és jól elvan. Belgiumban tanították, jó 15 évvel ezelőtt, hogy ha eléggé nagy egy szervezet, akkor a különböző szervezeti egységek annyi munkát és faladatot adnak egymásnak, hogy ez teljesen kitölti munkaidejüket, lefogja teljes energiájukat, és kifele már nem képesek érdemi munkavégzésre. Azaz jól elvannak saját maguk. Azt mondták, olyan ez mint a dinoszaurusz, mire egy inger a farkától eljut az agyáig, kipusztul.

Meddig fokozható mindez? 2011 és 2012 erről szól.

Tény, hogy az 1800-as években kevesebb mint egymilliárd ember élt a földön, most 7 milliárdan vagyunk és 2040 körül (30 év múlva) kb. 9 milliárdan leszünk. Tény, hogy a legfontosabb nyersanyagok egyre nehezebben (drágábban) érhetőek el, egyre csökkenő mennyiségben. Tény, hogy a szénhidrogén, mely modern világunk alapja (kőolaj, földgáz, szén) egyre drágábban termelhető ki és a termés fokozása már nem valósítható meg. Tény, hogy az államok önfogyasztásának növekedése miatt folyamatos gazdasági növekedés szükséges már csak ahhoz is hogy szinten tartsuk létünket. Tény, hogy a legegyszerűbb gondolkodású ember is megérti, hogy a végtelenségig nem lehet növekedni, a végtelenségig nem lehet fokozni a fogyasztást, és hogy a végtelenségig nem lehet csökkenteni a költségeket a profit termeléstől vezérelve, mert elérjük azt a minőséget, amit a szocializmus produkált, sőt alá is tudunk menni. Tény, hogy a mezőgazdaságban a szénhidrogén alapú műtrágyák ellenére sem nőnek a terméshozamok, új földterületeket nem sikerül bevonni a termelésbe és az élelmiszeripar tiszta kémiaipar lett. Tény, hogy a profittermelés miatt Európa nagy államiban eltűntek a munkahelyek, ugyanakkor Kína éppen a bővülés miatt, sok tekintetben a világ felét fogyassza. Tény, hogy termelés nélkül nincs gazdaság, nem ülhet mindenki irodákban számítógép előtt, nem dolgozhat mindenki a szolgáltatásban, mikor egész Európa termelése Kínában valósul meg. Tény, hogy a létbizonytalanság, a megfelelési kényszer, kiszolgáltatottság, vagy éppen a rabszolgasorsként megélt élet miatt, az emberek nagy része pszichésen terhelt. Tény, hogy ez az életvitel „érdekes” értékrendeket eredményez, mely majd visszaüt, mikor gyerekeink felnőnek és aktívan részt vesznek az életben.

 

1. Energia

Modern világunk szén, kőolaj és földgáz alapú, melyek kitermelése gazdaságosan nem hogy nem fokozható, hanem a jelenlegi szint és minőség sem tartható. Másfelől a fogyasztói társadalom olyan mértékű bővülést igényel, amelyet a Föld már nem bír el, kicsi lett számunkra, kinőttük. Nagy, felfedezetlen olajmezők már nincsenek, ugyanakkor az olajmezők hozama folyamatosan csökken. Az olcsó olajnak vége, már csak a mélyről kitermelhető, iszapos, drágábban tisztítható olaj van, ennek nyilván magasabb az ára. Mindez azt eredményezi, hogy kb. 2005 évtől stagnál az olaj kitermelése. Egyszerűen képtelen az emberiség az olajtermelését fokozni. Viszont az igények meg növekednek. Nem tudunk annyi olajat termelni, hogy a világgazdaság pörögjön. Az olaj ott van, ahol a legkevésbé kell. Az olajtermelő országok száz évvel ezelőtt elmaradott területek voltak, kis létszámú szegény lakossággal. Mára az olajtermelő országok népessége nagyságrenddel nagyobb lett, az emberek egy része megszokta az olajból fakadó jólétet, illetve az egyre szaporodó lakosság miatt egyre nagyobb az olaj-önfogyasztás az adott országban (nehéz a vizet kitermelni, nehéz fenntartani a mezőgazdaságot sivatagi körülmények között, drága a sivatag közepén fedett sípályákat üzemeltetni, stb.).  Így, az egyre csökkenő kitermelésből, egyre kevesebbet tudnak eladni, exportálni. A jelenlegi adatokkal, 15 éven belül a legtöbb olajtermelő ország teljesen beszünteti majd az exportját.

A kőolajhoz teljesen hasonló a földgáz termelése is. Túl vagyunk már a csúcson, egyszerűen képtelenek vagyunk belőle többet kitermelni. Európa szinte kizárólag orosz gázt használ, azonban Kína saját költségén gázvezetéket épít, és hajlandó minden mennyiségben gázt venni. Kérdés, hogy kitermelhető-e annyi gáz, amennyit Kína meg szeretne venni a folyamatosan fejlődő iparához.

A szén termelése is hasonló jelleget mutat. A legnagyobb exportőr Ausztrália. Hatalmas szénmezőkkel rendelkezik még Kína, de ő már importálja a szenet, a túlzott gazdasági növekedés miatt. Dél-Afrika egy ideje már nem ad el szenet, mert saját szükségleteit is alig tudja kielégíteni, hasonlóan Indonéziához.

A kőolaj, gáz, szén hiány 2012-2020 közötti időre tehető.

Az atomenergiát, mint kiderült egyfelől nem tudjuk teljes biztonsággal uralni, másfelől mivel a világban robbanásszerűen növekszik az atomerőművek száma, 20 év múlva hiány mutatkozik majd az alapanyagból, az uránból. Addig viszont megtelnek tengereink a kiégett fűtőelemekkel, melyekkel nem tudunk mit kezdeni. A Földön mindenhol ott van a Yin és a Yang egyensúlya. Feketében a fehér, és fehérben a fekete. Mindenki ismeri az ábrát. A Yin a megtartó anyag, míg a Yang a kiterjeszkedő erő. Mikor felborul az egyensúly, akkor azonnal törekszik helyreállni. Példa erre az atomerőmű. Az energia kinyerése folyamán az anyagból kivesszük a kiterjeszkedő férfi energiát, mert ezt felhasználjuk villamos energia előállítására. A megmaradó kiégett fűtőelemek, atomi szerkezetük alapján nem mások, mint nőnemű uránatomok, melyeket megfosztottak férfias energiájuktól. Az egyensúly igyekszik helyreállni és a kiégett fűtőelem, minden élő és élettelen anyagból kivonja a férfias Yang energiát. Ez azt jelenti, hogy szétporlad a legerősebb beton, papírvékony és törékeny lesz a legvastagabb fém cső, stb. Egész vidékek atomi szerkezete változik meg (!) éppúgy az atomerőmű körzetében, mint a tengerbe dobált kiégett hulladék több száz kilométeres környezetében. Az egész vidék porózusabbá válik, mértek már szakadásokat magában a földkéregben is (USA). Az atomerőmű és a hulladék környezetében minden anyag és minden ember Yinesedik. Nem létezik biztonságosnak nevezett szigetelés, mert atomi szinten az is hasonló anyag és azt is bontja az elnőiesedett urán. Példaként gondoljuk meg, milyen egy tisztán nőnemű társadalom élete, ha a férfiak mind meghaltak a háborúban?

A megújuló energiaforrások alkalmazása jól hangzik, de ipari szinten nem megvalósítható. Németországban, ahol a legnagyobb mértékű a szél és napenergia hasznosítása a villamos energia előállításában, olyan mértékű a társadalom villamos energia igénynövekedése, hogy ezt nem fedezi a megújuló források bővülése. Magyarul esély sincs a kiváltásra, mert magukat sem érik utol. Éjszakánként 3 atomerőmű működik azért, hogy a háztartási gépek és szórakoztató elektronikák, számítógépek -standby- üzemmódját biztosítsák (piros, zöld apró fények, kijelzők), magyarul teljesen feleslegesen.

A szélerőművek nagy hátránya a nem folyamatos termelés. Egy ország energiahálózatát instabillá teszi a szél függvényében ingadozó termelés, hiszen a kieső teljesítményeket erőművekből kell pótolni, mégpedig azonnal. Egy erőmű terhelését viszont nem lehet azonnali jelleggel változtatni. Kisebb módosítások órákat jelentenek, nagyobbak egy napot.

Kína és India most iparosodik, azaz most vezetik be sok településre a villanyáramot, sok eddig elmaradott helyre most jut el a technikai fejlődés. Ha ez a két ország jó ütemben fejleszt, akkor vége is a világgazdaságnak. Ekkora fogyasztásbővülést nem bír el a Föld.

Aki részletesen szeretne elmerülni a témában ajánlom magyar részről dr. Hetesi Zsolt munkásságának áttanulmányozását, továbbá a Fenntartható Fejlődés és Erőforrások Kutatócsoport munkásságát; Soros György (Az Amerikai Hatalmi Lufi, valamint 2008-al foglalkozó könyveit); továbbá nemzetközi szinten a végtelenül sok szakembert, akiket a „sustainable growth” címszóra találhatunk meg, magam több mint százhúsz idevágó fizikus, gazdasági szakember közel egybehangzó véleményét ismertem meg. Ezeket jelölném meg forrásként.

 

2. Beteg az egészségügy

Igazából nem az egészségüggyel van a gond, hanem az emberekkel. Az egészségügy csak szembesül azzal, hogy mást várnak el tőle, mint amire képes. Mint amikor autóval repülni szeretnénk. A betegség nem más, mint egy feladat, amit meg kell oldani. Egyénre szabott, tanító jellegű. A betegségben mindig ott a válasz is. A modern ember, a maga öngyilkos életmódjával idejekorán megbetegszik, elmegy az egészségügybe és úgy gondolja, hogy a betegségét az orvosi rendelőben hagyja, mint amikor kidob egy papír zsebkendőt a kukába. Az élet nem így működik. Nincs a világon olyan egészségügy, amelyik ezt meg tudná oldani. Nem ez a dolga.

Amikor valaki megbetegszik, akkor tényleg fel kell keresse az egészségügyet, de csak mint segítőt. Egy orvos sem fog meggyógyulni helyettünk, ő csak segíteni tud, ahogy az edző sem futja le a maratont a versenyző helyett, hanem megtanítja azt, hogy lefussa. Az egészségügy nagyon alkalmas arra, hogy az akut fázisban életet mentsen, azonban a krónikus fázisban sok egyéb is szükséges. Itt van például korunk egyik népbetegsége az autóimmun betegség. E mögött mindig komoly „hozott információs” gondok is állnak, azaz születésünknél fogva hozunk olyan dolgokat, melyekről nem tudunk, de befolyásolnak minket, ráadásul ezek több generációs problémák is lehetnek. Ilyen például a háborúkban elszenvedett, életelleni cselekedetek, melyek kihatással lehetnek például a funkcionális meddőségre. Ezeket a számunkra negatív információkat egyéb, az egészségügyön kívüli technikákkal lehet oldani, például családállítás. Jó segítség lehet még a kineziológus a problémák feltátásában, és a pszichológus a problémák megoldásában (ezt a problémát nem gyógyszerrel kell megoldani).

Aki nem jut el addig a felismerésig, hogy ő maga test-lélek-szellem egysége, és csak anyagi mivoltára tudatos, annak is van mit tennie. Hiszen a levegő tele van nehézfémekkel (gépjárművek, gyárak), szálló porral, az élelmiszerek tele vannak vegyszerekkel (ízfokozó, állományjavító, tömegnövelő, génmódosítás), a víz is tartalmaz vegyszereket bőven, fogyasztási és viselkedési szokásaink is torzak. Ezek következménye az öngyilkos táplálkozás. Ha valaki csak materiális szinten eljut addig, hogy ezt megérti és tesz is ellene, hatalmasat tett saját maga egészségéért.

Lehet, hogy jön a hamburgeradó, de ez igazából minden élelmiszerre kivethető lenne amelyik vegyszert tartalmaz, például a salátára is, mely sokszor ezerszer nagyobb vegyszermennyiséget tárol magában, mint a megengedett érték. Elvégre valamitől friss és ropogós kell legyen akár egy hétig is.

Életmód, táplálkozás, tényleg meghatározzák életminőségünket?

Az élet alap építőköve a sejt. Ahogy egy társadalom családokból áll, úgy az emberi test sejtekből. Több milliárd önállóan is intelligens sejt, nagyon bonyolult összjátéka maga az emberi test, az élet. A sejtek pusztulása, majd újjászületése eredményezi a regenerációt, a megfiatalodást.  A születő új sejt hordozza az előző sejt információit, jellegzetességeit. Az információ hordozója és a sejt irányítója a DNS. Az egyre torzuló információ, és az egyre csökkenő mértékű regeneráció maga az öregedés.

Az emberi életkor nagyjából 120 évre van beállítva, azaz ennyi ideig tud az ember kiegyensúlyozott életmóddal, egészséges körülmények között élni. Életvitelünk meghatározza a valós életkort, mely Magyarországon, a nyugati államokhoz képest alacsonyabb, kb. 66-68 év.

Modern életünk képes sejt és DNS szinten is károsítani minket. Ide sorolható a környezeti ártalmak széles skálája, a stressz, és meghatározó szereppel bír maga a genetikai adottság is. Környezetünk minden része terhelt, ilyen a légszennyezettség, a vizek szennyezettsége, a vegyszerekkel terhelt élelmiszerek, vírusok, paraziták, gombák, oltások, az elektroszmog, műanyag környezetünk, stb.

A stressz, napi életünk része, okozója a megfelelési kényszer, a felgyorsult életmód, túlzott elvárások, önértékelési problémák, stb. A stressz következménye a rossz alvás, a feszültség, a regeneráció hiánya, azaz a korai öregedés. Lehet valaki kívülről fiatal, azonban belülről, sejtszinten öreg.

 

3. Beteg a gazdaság

Nem beteg, csak nem tudja ellátni azt a feladatát, amit elvárunk tőle. Itt is azt várjuk az autótól, hogy repüljön. Nem fog. Bárki, bármit is mond.

A Föld lakossága exponenciálisan azaz végzetesen gyarapszik. Kína és India most kezd ébredezni. Ők is kezdenek megmámorosodni a fogyasztói társadalom illúziójától. Ők egy akkora volument képviselnek, amit már nem bír el a Föld. Ha mind a hét milliárd ember úgy élne, mint ahogy az Egyesült Államokban élnek, akkor 5 darab Föld kellene, hogy eltartson minket. És innen még növekedni szeretnénk. Szerencsénk Afrikával, Kínával, Indiával, így ha szűkösen is, de még elférünk a Földön. Azonban ezek az országok, amelyek együtt többen vannak, mint a fejlettnek nevezett világ, most öntudatra ébrednek. Ők is fejlődni akarnak. Kína iparosodik, modernizálja falvait, áramot vezet be elhagyott területekre. India részben szoftver nagyhatalom, részben a szennyező gyárak fő telephelye, hiszen itt nincs semmilyen környezetvédelmi szabály, a nagyvárosokban már délelőtt eltűnik a nap attól a mértéktelen szmogtól, amit a fejlett világ idehelyezett gyárai ontanak magukból, illetve a generikus gyógyszerek fő gyártási helye..

Afrika népe forrong, nem akar úgy élni, mint eddig. Modern városokat és munkahelyeket akarnak. Afrika országainak többségére jellemező a fiatalok számának robbanásszerű növekedése. Itt a társadalom elfiatalosodott. Ez komoly kihívás az egész világ számára. Ahhoz, hogy hét milliárd ember európai szinten élhessen, a világ gazdaságának folyamatos fejlődést kellene mutatnia. Egy folyamatos, töretlen növekedést, bővülést. Azonban nincs miből fejlődni. A világ gazdasága az utóbbi években jó ha stagnál, és nem csökken. Mikor ez a stagnáló gazdaság nem tudja az igényeket kielégíteni, akkor jön a válság. Már itt van. Válság van már vagy 20 éve, csak eddig senkit sem érdekelt.  Érdemes odafigyelni az olyan gurukra, mint Soros György. Ő egy játékmester. Mikor nem jósol nagy jövőt az eurónak, akkor tudhatjuk, hogy ez így is lesz. Ő nem megérez, hanem irányít. Ez a feladata.

 

4. A jövő záloga

A karma törvénye a leglátványosabban a gyerekeknél mutatkozik meg. Amilyenné neveljük őket, úgy fognak viselkedni, mikor felnőttek válnak. Annyi tiszteletet és figyelmet kapunk tőlük, amennyit adtunk nekik. Ha csak félre rúgnak minket, akkor valószínűleg így élték meg saját gyermekkorukat. Ezt tanulták, nem hibáztathatók. A gyerek egy tükör a felnőtt számára, célja, a tanítás. Lehet, hogy nem tetszik a tükörkép, amit a gyerek mutat, ilyenkor összetörjük a tükröt, ezt nevezik tudományosan nevelésnek.

A fogantatás sem egyszerű, mert modern életünk egyik nagy kihívása a szaporodási készség csökkenése. Orvosi körökben tény, hogy a hímivarsejtek száma egységnyi térfogatban egy nagyságrenddel csökkent az elmúlt 25 év alatt. Az ivarsejtek életképessége szintén egy nagyságrenddel csökkent. A gyerekek olyan anyákban fogannak, akik több évig fogamzásgátló tablettákat szedtek, azaz akiket hormonnal kezeltek. A nők el vannak savasodva, stresszes életvitel (munkahely, család, stb.), elektroszmogban élnek és dolgoznak, elférfiasodnak, gyakran csak külön hormonkezelés után válnak fogamzó képessé. Az áldott állapotban, amit ma terhességnek nevezünk, a kismamák szinte végig dolgoznak, legtöbbször elektroszmogban, stresszben, sokan férfimunkát végezve, napi 100-400 km-t vezetve, stb. A női egyenjogúság és emancipáció mellékterméke, hogy a nőknek is dolgozniuk kell, különben a család nem tud megélni. Ezek után a szülők még meg is lepődnek, hogy a ma születő gyerekek legalább fele allergiás. De hát milyen lenne, ha az anya mérgekkel terhelt és stresszes? Az anyuka hasában, a pár hónapos gyerekben, már ezernél több olyan vegyszer és vegyület mutatható ki, amelyik nem kellene ott legyen. Ekkor a gyerek még nem is érintkezett a környezetével.

Fogantatás után pár hetesen, hónaposan, a gyerek veszi a környezet jeleit, érzékeli a rezgéseket, a szeretet, gyűlöletet, stresszt, feszültségeket, stb.

Születés után első sokk a gyerek számára a bölcsőde. Korán reggel fel kell kelni, mikor még aludna, mert anyukának dolgozni kell menni, kell a pénz. Ennek folytatása az óvoda, iskola, különórák, edzések, kollégium, elvárások széles tárháza és megfelelési kényszer a bölcsőtől a sírig. Sok esetben még a családot válás is terheli, ez a stressz egy életre meghatározza a gyerek karakterét, idegi fejlődését.

A gyerek hamar megtanulja a szülők által hazavitt érzelmekből, információkból, hogy a modern társadalomban mindig csak valakinek a hátán, vállán taposva lehet előrejutni. Lehet, hogy a szülők gazdagok, ekkor érzékeli az uralkodást. Ha szegények, akkor érzi a kiszolgáltatottságot. Amit csak nagyon kevés családban érzékel a gyerek, az a szeretet, béke, együttrezgés, alázat. Általában ezek hiányoznak a nevelésből, ugyanis a szülőknek nincs idejük semmire, dolgozni kell. A modern élet következménye, hogy a szülők mindig az anyagi javakat hajtják, és csak egy dolog marad el, a gyerekkel való együttlét, együttgondolkodás, együttrezgés.

A gyerek 3-5 éves korában érezve a családban jelenlevő erőket (nem érti, csak érzi), kialakul a karaktere. Ekkor dől el, hogy például agresszívan az asztalra csap, hogy érvényesülni tudjon, vagy csendben visszavonul, itt sem vagyok. Ez a karakter egy életre megmarad, így lesz valaki keresztapa vagy pap. Az enneagramnak nevezett tudomány foglalkozik részletesen ezekkel a karakterekkel. Az iskolában, legtöbbször merő unalomból a gyerekek 90%-a vagy dohányzik, vagy rendszeresen fogyaszt alkoholt, vagy drogozik, vagy szexuális kapcsolatot létesít, esetleg ezekből többet is. Ez mind a magányosság, az elszigeteltség jele. A gyerek ilyenkor egy másik, egy virtuális világba menekül. Szintén a virtuális világok része az internet, a közösségi oldalak, különböző portálok. 18-20 éves korára a fiatal egy többé-kevésbé érzések nélküli biorobot. Ekkor kezdi elvárni a világ, hogy érzelmei legyenek, a párkapcsolatot illetően. Ez azonban nem megy, így a párkapcsolatok üresek, gyorsak a válások, ha egyáltalán összeházasodnak. Sok a szingli, emancipált nő, illetve a magányos férfi.

Változás a felnőtt gondolkodásában kb. 42 éves kor körül szokott lenni. Ekkor sokan átértékelik eddigi életüket és igyekeznek saját negatív mintájuk helyett, egy javított, egy pozitívabb mintát átadni a jövő nemzedéknek. Néha ez már késő.

 

5. Tüneti kezelés

Jelen pillanatban a fogyasztói társadalom minden szintjén tüneti kezelést láthatunk.

A német kancellár egymaga 67 évre emelteti Európa szerte a nyugdíjkorhatárt. Mindenki tudja, hogy az USA-ban 8-10 év múlva a nyugdíjasok számának robbanása fok következni. Európában ez 15-18 év múlva várható. A nyugdíjkorhatár emelésével néhány évvel ki lehet tolni a robbanás idejét, illetve addig még sokan meg is halnak majd. Nem kell mást tenni, mint a továbbiakban kétévenként egy-egy évvel emelni a korhatárt. Azzal a kancellár nem foglalkozik, hogy 60 évesen ki fog munkát találni, mikor a 30 évesek is munkanélküliek. Egy állás elbírálásakor milyen esélye lesz egy 60 évesnek egy 30 évessel szemben, úgymint fizikai állapot, úgymint informatikai tudás, úgymint bérigény?

Másik érdekes tendencia, hogy válság ide, válság oda, a profitnak termelődnie kell. Magyarország nyugati határai mentén több olyan üzem is van, ahol használt elektronikai és irodatechnikai eszközöket szétszerelnek, a még működő alkatrészeket újrahasznosítják, azaz visszakerülnek az új készülékek gyártási rendszerébe. Konkrétan a legmárkásabb mobiltelefonokat is szétszedik, ami jó, kiszerelik és az így összerakott telefon megy egy keletibb piacra. Mondják is az ott dolgozók, hogy mobilt csak olyan típust szabad venni, amit kevesebb mint egy éve gyártanak. Ehhez teljesen hasonló a márkás, nagyméretű irodai másolóberendezések sorsa. Ezek ára 1,5-2 millió forintnál kezdődik. A használt eszközöket szintén szétszedik és mindent, ami használható, kiszerelnek és újrahasznosítanak az új készülékek gyártása során.

Autóipari hír, hogy szintén az elektronikán igyekeznek költséget csökkenteni, a fejlesztés több helyen azt jelenti, hogy egyszerűsítik az elektronikát. Ez utóbbival elvileg egyet is értek, mert a katasztrofális szinten túlbonyolított elektronika már a szervizek számára is sokszor kemény diónak bizonyult.

Nagy világraszóló takarékoskodást hirdetünk meg, mely legtöbbször csak jelképes. Ilyen például a téli-nyári időszámítás. Eddig még senki sem tudta kiszámolni, hogy nyerünk vagy vesztünk az óraállítással. Nem is lehet. Amiben viszont rossz, az emberre gyakorolt hatása. Az emberi szervezetben biológiai óra ketyeg, működési ciklusok léteznek, melyek ilyenkor felborulnak. Egy-két hét, mire rendeződik néhány milliárd ember egyensúlyi állapota.

Ehhez hasonló a Földnap-i villanyoltás, mikor 1-2 órára lekapcsolják a nagyobb kivilágításokat és kiszámolják, hogy mennyi energia marad meg. Tudni kell, hogy ez inkább csak látvány. A villamos teherelosztónak okoz fejfájást. Az erőművek nem gombnyomásra működnek, a teljesítmény fel vagy lefuttatása több óra kérdése. Így igazából semmit sem spórolunk. Takarékosság az lenne, ha legalább egy napig, hétig oltanánk le a kivilágítást, ha minden háztartás önként és dalolva vállalná és be is tartaná, hogy éves szinten 10%-al csökkenti a villamos energia fogyasztását. Azonban ez utóbbi komoly bevételkiesést jelentene mind a szolgáltatónak, mind az összes államnak adók formájában. Éppen ezért inkább mindenki a fogyasztás növekedését ösztönzi.

Kedvenc téma még az energiatakarékos izzók esete. Egy családi ház esetében ahol a villamos energia néhány százaléka csupán a világítás, el kell gondolkodni a megtérülésen. Ezek az égők tényleg lényegesen kevesebb villamos áramot fogyasztanak, de a gyártók megtérülési számításai kicsit optimisták. Kétségem sincs afelől, hogy jó szándékkal tervezték az energiatakarékos égőket, azonban vannak kisebb hiányosságok. A kompakt fénycső tartalmaz transzformátort, előizzítót, elektronikát, továbbá a neoncsövek belső borításaként ismert fényport és higanygőzt. A transzformátor tekintélyes mennyiségű elektroszmogot gerjeszt. A kompakt fénycső, gyártása sem egyszerű, környezetszennyező. Használat után veszélyes hulladéknak minősül. A kompakt fénycső színképe nem egyenletes, bizonyos frekvenciatartományokban szinte nem is sugároz, ez pedig nagyon zavaróan hat az agyara, idegrendszerre. Ezért, bár műszerekkel vizsgálva meg van a kijelentett fényerő, a szem mégis gyengének érzékeli, az agyat pedig zavarja. A kompakt fénycső lobbi jól dolgozott, mert a hagyományos fénycsövek gyártása megszűnőben van. A nagyobb teljesítményűeket már tilos gyártani, míg 2012 szeptemberétől az összes hagyományos izzó, és 2016-ra a halogénlámpák is eltűnnek.

A munkahelyeken csupán a gazdasági számításokat véve alapul, szinte már nem is létezik hagyományos izzó. Az irodákban dolgozók látása jól mérhető módon romlik a kompakt csövek, a neonfény, és a számítógépek együttes hatásától. A dolgozók szeme könnyezik, hamar fárad, idegi feszültség, stressz tapasztalható.

Tehát takarékoskodunk a világításon, ugyanakkor a szórakoztató elektronikai termékek villamos fogyasztása már nem is téma vásárláskor. Régen számított egy tévékészülék fogyasztása, ma a plazmatévék világában legtöbbször fel sem tüntetik az 500-800 wattos fogyasztást, szemben a régi 100-150 wattos fogyasztással.

1987 óta létezett Magyarországon a gyógyszernek nem minősülő, gyógyhatású készítmény elnevezésű termék kategória. Egy kicsit a világ élén jártunk ezen a téren. Ez 2011 április 1-től egy tollvonással megszűnt, EU-s jogharmonizáció miatt. Az EU nem engedi ilyen termék kategória létezését. A termékeket a gyártók át kell minősítsék, akár gyógyszerré, akár élelmiszerré, akár kozmetikummá. Az átminősítésre nagyon szigorú előírások, szabályok vonatkoznak, hosszú, bonyolult és költséges folyamat.

Ahogy az emberek egyre inkább fordulnak vissza a természethez, ez egy hatalmas, exponenciálisan bővülő piac. A törvény következménye lehet az MLM rendszerek további bővülése, a hivatalos ÁFÁ-s bevételek átkerülése a fekete gazdaságba. Lehetőség még a gyártók számára a kitelepülés Szlovákiába, az onnan történő vásárlás magyar nyelvű, de szlovák honlapokról. Így a magyar pénzek a szlovák költségvetést egyenesítik majd. Valószínűleg erősödni fog még a fekete kereskedelem is, az ismeretlen eredetű és bizonytalan beltartalmú készítmények teret nyernek, hiszen akinek fáj a háta, egy jó kenőcsért mindent pénzt meg fog adni. Ilyen EU-s törvénnyel egy olyan országban, ahol a természet közeli gyógyításnak a szelleme már kiszabadult, nem lehet palackba zárni, legfeljebb illegalitásba kényszeríteni. Teljesen más dolog egy Németország, ahol a -rend- eleve másképp alakult ki.


6. Madách: Az Ember Tragédiája

A világot a páholyok irányítják. Létezik 99 fehér és 99 fekete páholy. A páholyok vezetőinek is van vezetője. Az ő neve néhány évvel azután derül ki, hogy meghal. Az utolsó ilyen vezető egy közismert francia tengerkutató, felfedező volt, aki a Titicaca tó alján megtalálta Atlantiszt. Mivel túl sok filmet forgatott erről, meg kellett halnia,  fiával együtt. A páholyok irányítják a világot, a politikai vezetőkön keresztül, ők a játékmesterek. A nagy nemzetek elnökei spirituális beiktatási ceremónián vesznek részt, ilyenkor megváltozik gondolkodásuk, viselkedésük. Ha rosszul mondják a szöveget, újra le kell tegyék az esküt, mint ahogy volt ez Obama esetében is. A páholyok az ősi tudást őrzik, és sikerült ez nekik évezredeken keresztül. Az egyetlen gond, hogy ma, mikor a világ tudata nyílik, továbbra sem akarják az embereket olyan információkhoz juttatni, ami az emberiség jogos tulajdona. A páholyok közül legismertebbek a szabadkőműves elnevezésűek, semmi közük a kőművesekhez. Könyvet sem lehet írni a témáról, halálos.

Madách Imre nagyapja, Madách Sándor szabadkőműves volt, híres ügyvéd. Imre a költő, diákkorában ismerte meg és tette magáévá a szabadkőművesség eszméit. A szabadkőműves szerzők közül nagyon szerette Kölcsey Ferencet, Victor Hugo-t (példaképe lett), Eugene Sue-t.  Szabadkőműves családban felnőve tudta és értette a világ működését. Megértette a karma (sors) szerepét, illetve az emberi fejlődést. Megértette, hogy az élet egy játék, még ha komoly is, még ha vérre menő is. Megértette, hogy az ember társadalmi fejlődése, olyan, mintha egy rugón felfele haladnánk, hasonló dolgok ismétlődnek egyre magasabb szinteken. Egyszer azonban elfogy a rugó. Az Ember Tragédiája egy komoly spirituális mű. Párhuzamba hozható Thoth Smaragdtábláival. Ehhez hasonlót nem sokat találunk más nemzetek irodalmában. Ezért is oly sikeres ez a mű, más nyelvekre lefordítva is. Mindig akadnak, akik megértik, még ha más kultúrán is nevelkedtek. A mű és a valóság közötti párhuzam megmutatja, hogy jelenleg a Falanszter szinten vagyunk. A haza fogalma megszűnőben (globalizáció, egységesnek erőltetett társadalom); a természet végtelenségig történő leigázása, kiirtása; egyen-képzés, egyen-gondolkodás kialakítása bölcsődétől halálig; civilizációs betegségek (gyógyíthatatlan krónikus betegségek az életmódból fakadóan, lombik programok); a tudomány győzelme mindenek felett (kényelmes, lusta életmód); az egészséges, tápláló élelmiszerek hiánya (vegyszermentes, természetes); egyen-termékek (végtelenül leegyszerűsített formában, sokszor a használhatatlanság szintjéig); hamis értékrendek, stb. Madách Imre hatalmas spirituális tudással rendelkezett a világ fejlődésével kapcsolatban, egyértelműen tudta, a fejlődés (haladás) irányát és eredményét.

Érdemes a Thoth Smaragdtáblái rész alapos áttanulmányozása, és Balogh Béla egy-két könyvének (Végső Valóság, Tudatalatti Tízparancsolat) átolvasása után megnézni egy „modern” Ember Tragédiáját. Ilyen például a szombathelyi Weöres Sándor Színház előadása. Előadás közben nagyon sokan megvilágosodnak (saját bevallásuk szerint), és rádöbbennek, hogy mi az élet értelme és célja: maga a játék. Madách elérte célját, felvilágosítja az embereket, igaz csak most jutottunk el addig, hogy megértsük őt. De hát sosem késő, mert mi az idő? Az időt még senki nem tudta definiálni. Nem is létezik a végtelen Világegyetemben.

 

7. Túlnépesedés

Ennyi ember még nem élet a Föld nevű bolygón, mint most. Jelenleg közel 7 milliárdan vagyunk, és ez a szám tovább emelkedik. Röpke 30 év alatt, ami még egy mai ember életében is mérhető időszak, 9 milliárd körül leszünk. Nyilván ennyi ember akar jól élni, napi szinten enni, inni, lakni, autózni, nyaralni, internetezni, stb. Jelen létszámmal is kinőttük a Földet. Az, hogy még elférünk, annak tudható be, hogy Afrika, India, Kína és hasonló országok kisebb életszínvonalon élnek. Azonban éppen a 2011-es év mutatta meg, hogy ők is fejlődni akarnak, így már biztos nem tudunk a következő néhány évben sem, nem hogy a távoli jövőben, egyre jobban élni. Kizárt.

Egyre többen értik meg, hogy ennyi embernek élelmiszert nem lehet szabadföldön, egy évben egyszer termelni, hiszen így éhínség fenyegetne. Csak az ipari módon, évszakoktól és időjárástól függetlenül megvalósított folyamatos jellegű élelmiszertermelés tudja biztosítani a nagy össznépi zabálást. Természetesen ennek is megvannak a maga árnyoldalai, hiszen ez is hozzájárul a civilizációs betegségeink kialakulásához.

A Föld mint bolygó történelmét áttekintve és itt főleg spirituális tanokra, illetve különböző páholyok féltve őrzött titkaira hivatkozva, egyértelmű, hogy több nagy civilizáció élt itt már. Legalább 11 Vízözönről beszélhetünk. A mai emberen kívül, 12 intelligens civilizációt számolhatunk össze. Ezek létszáma nagyságrendekkel kisebb volt, mint a mai népesség. Általában mintha városállamokról beszélnénk, néhány százezer, ritkán milliós nagyságrendről. Az élet mindig az űrből jött. Néhány esetben beszélhetünk a kezdetleges intelligenciából kifejlődő civilizációról, változó gyorsasággal, azaz néha tízezer év alatt eljutott messze a mai szint utánira, máskor lassabban. Az esetek többségében azonban mint kolónia éltek a bolygón, adott pillanatban jöttek, majd néhány ezer év múlva távoztak. A civilizációk vége legtöbbször a távozás volt, ahogy ez látható a Marson és Holdon található emlékekből, illetve néhányszor túlnőtte magát az itt élő társadalom és egyszerűen kihalt (napi példa a Húsvét szigetek, kőfejeket állító népe). Két olyan eset is valószínűsíthető, mikor természeti katasztrófa vetett véget az intelligens életnek.

Vélhetően ennyi intelligens lény még egyszerre nem élt a földön, úgy, hogy csak ebből a bolygóból kellett megélnie (erőforrások, táplálék), az igazi rekord még készülőben, mert 30 év múlva 9 milliárdan leszünk, legalábbis a számítások szerint.

Az igazán fejlett kultúrák tudják, hogy semmi nem éli túl a korszakváltást csak a kő, ezért nem olyan primitívek voltak, hogy kőből készült nyomokat hagytak hátra, hanem olyan okosak voltak, hogy megépítették például a Gizai Piramisokat néhány millió évvel ezelőtt.

 

8. Módosult tudatállapot

Az emberi tudatállapot egy irányító, vezérlő keretrendszer, mely meghatározza viselkedésünket, mentális és fizikai egészségünket, reakcióinkat, hozzáállásunkat. Az ember képes arra, hogy váltogasson különböző tudatállapotok között, ez a váltás nagyon sok módszerrel megvalósítható, néha mi magunk tesszük, máskor akaratunkon kívül megteszik velünk. Fizikai szinten a pupilla túlzott tágulása (ha nem sötétben tartózkodott ez illető személy) mindenképp egy módosult tudatállapotot takar, és nem csak alkohol, vagy drog fogyasztását jelenti.

Régen a sámánok alkalmaztak rendszeresen tudatmódosítást. Tudatmódosító képességekkel bíró növények segítségével olyan tudatszintre kerültek, mely elengedhetetlen volt a „munkájukhoz”. Olyan ez mai szavakkal élve, mintha kapcsolódtak volna egy égi internetre, ahol hozzáfértek a szükséges információkhoz. A túlzott kábítószer fogyasztás miatt a sámánok nem éltek többet 70-80 évnél. A kábítószer fogalma is más volt. Mindig a helyi növényeket használták, a Kárpát-medence védett növényeinek nagy része kábítószerként is megállja a helyét, és sokkal kevesebb mellékhatással rendelkeznek, mint napjaink divatos szerei.

Mit is jelent a módosult tudatállapot? Legtöbbet azoktól a fiataloktól lehet megtudni, akik rendszeresen használnak ilyen szereket. Ezek a fiatalok általában olyan közegben élnek, amelyik nagyon ellenük van, nem érzik jól magukat abban a környezetben, ezért ki akadnak szakadni belőle. A kábítószer alatti élményeiket szinte soha nem mondják el őszintén a szülőknek, és orvosoknak, ugyanakkor nagyon jól el tudnak beszélgetni spirituálisan magas szinten álló személyekkel, néha papokkal. Ilyenkor egybehangzóan mind azt állítják, hogy átmennek egy másik világba, egy másik dimenzióba, ahol csak a szeretet létezik, és az egység érzése, azaz „minden egy”. Amelyik szülő, vagy orvos nem érti ezt meg, az nyilván gyógyszerekkel kezelteti, elvonókúrára küldi a fiatalt, így pedig nem old meg semmit. Gyakori példa, hogy a szülők istene a pénz, ezért napi 12-14 órát dolgoznak. Ugyanakkor sok ilyen családba születik olyan gyerek, akinek teljesen más az értékrendje. Mivel nem érzi jól magát, elkezd kábítószert fogyasztani. Amikor már nagyon elege van ebből a világból, nem jön vissza többet.

A népi kábítószer mindig is az alkohol volt. Már a sumer városokban is a legkedveltebb ital a sör volt, mely „meglágyította”az emberek és istenek szívét. Tápláló volt, sok vitamint, ásványi anyagot tartalmazott, azaz gyógyító ereje miatt is használták. Több mint 500 féle sör létezett, ugyanakkor nem sokat tudunk vízívási szokásaikról.

Vannak egyéb tudatmódosító technikák, melyek régen természetesek voltak, közösségeket tartottak össze. Ilyen például a népdalok éneklése, néptánc, stb. Egy-egy jó szónok, mint például Kossuth szónoklataival embertömegeket tudott más tudatállapotba hozni.  Negatív példa Hitler, aki egy egész népet tudott háborúba vinni, más tudatállapotba hozni, szónoklatai révén.

Az 1848-as szabadságharc idején a korra jellemző szórakozás volt, hogy a férfiak ittak egy-két pohár bort, majd nótázgattak, így tudatállapotuk egy olyan szintre jutott, hogy felül tudtak emelkedni napi problémáikon, kialakult egy egységes nemzettudat, megértették, hogy a szomszéd faluban is ugyanolyan magyarok laknak, és mind egyek. Nem is csoda, hogy egy-emberként indultak harcba a szabadságukért.

Ma az elszigetelődés korában, nincsenek ilyen volumenű közösségek. Kisebb közösségekre jellemző csak, hogy egy-két pohár után nótáznak, majd ez néha „oda fajul”, hogy eléneklik a Székely Himnuszt. Ekkor alakul ki az egységes nemzet tudat. Egy globalizált világban nem szeretik a nemzeti tudatot, a nemzeti összefogást.

Mi várható a következő években, évtizedben?

Érdemes egy kicsit az asztrológiára figyelni. Bizonyos bolygó együttállások teljesen hasonlóak, mint 1848 márciusában. Ez a tipikus bolygóegyüttállás jellemzően az emberek szabadság iránti igényét befolyásolja. A szabadság az egységet, a kötöttségek nélküli életet jelenti. Ezek alapján nem véletlen az arab országok függetlenségi harcainak sora.  Sokan nem hiszik, hogy a bolygók tudják bármilyen módon is befolyásolni az emberek életét. Ők gondolkozzanak el nyugodtan a Hold által generált árapály jelenségen, illetve azon, hogy szintén a Hold szabályozta a női ciklusokat, mindaddig, amíg az elektromos áram (elektroszmog) el nem terjedt a Földön.

A modern ember egyre hajszoltabb életet él. Minden bizonytalan és kiszámíthatatlan. Az emberek tekintélyes hányadának nincs munkája. Akinek van, az rendszerint rabszolgaként éli meg napi munkáját. A gazdagabb nyugati államokban is kevesek a bérek, ahhoz képest a keleti blokk alamizsnáért dolgozik és nyugati áron vásárol. A nyugdíjrendszer az egész világon egy szürke ködfelhő, csődtömeg. Mindez a létbizonytalanság, a fogyasztói társadalom erőszakosan fogyasztásra ösztönző viselkedése, a torzult értékrendek, az állandó stressz, pont az ellenkezőjét képviselik mindannak, mint amit úgy igazán, belül szeretnénk.

Maga a fogyasztói társadalom is foglalkozik a tudatmódosítással, ilyen például a reklám mely cunamiként elmossa az embert, átprogramozza tudatát, viselkedését, teszi mindezt a nagyobb profit elérése érdekében, sokszor az ember saját érdeke ellen.

A következő időkben, ahogy a környezetünk (amit mi teremtünk magunknak és egymásnak) egyre elviselhetetlenebb, tovább fog növekedni a tudatmódosító szerek szerepe, elfogadottsága. Hamarosan legálisan elfogadott lesz alkalmazásuk. Ehhez hasonló példa, hogy a világ sok fejlettnek nevezett országában, a rendőrség nem képes az embereket megvédeni, ezért bizonyos keretek között engedélyezték a fegyvertartást a saját tulajdon „védelmének” érdekében.

A tudatmódosító szerek alkalmazásának tipikus példája Japán. Az emberek túlhajszoltak, túlpörögnek, ezért elfogadott, hogy szinte napi jelleggel a sárga földig leisszák magukat, megélve a disznó szintű részegségi állapotot, mert csak ez tud ellazulást biztosítani számukra. Így kerülnek egyensúlyba. Dönteniük kell, hogy vagy az alkoholtól megy tönkre egészségük, vagy bediliznek a stressztől. Ez az ára a japán csodának, így is Japán eladósodottságát 200%-ra teszik.

Ez a japán módszer Európában is terjed.

Ahogy „élesedik” az élet, úgy nő a tudatmódosító szerek szerepe és elfogadottsága is. Ez jól látható a diákok körében, ahol 16-17 évesek többször „belőve” mennek órákra. Mindenki „tehetetlen”, és széttárja kezeit.

Még nem vagyunk a lejtő alján ebben a tekintetben, mert az ezt kiprovokáló életstílus, életritmus még fokozódik. Mikor sikerül megélnünk a nyugalmat, a békét, az egységet, akkor nem lesz már szükség tudatmódosító szerekre, ez azonban nem a földi világ jellemzője.

 

9. Gyorsuló világ

Ha visszatekintünk a történelemben, láthatjuk, hogy az idő kereke egyre gyorsabban forog. A sumer társadalom esetén 3-4.000 évről beszélhetünk, a görög vagy a római civilizáció esetében már durván 1.000–1.000 évről beszélhetünk. Tovább haladva az időben úgy tűnik a feleződés elve működik. A közelmúltat tekintve a szocializmus 45 éve után, kb. 20 évig egy, a kapitalizmus különleges formájában éltünk, míg most egy új rendszer épül, kérdés meddig fog fennállni, illetve mi lesz 5-10 év múlva?

Az emberiség történelmében a fiatalok mindig az öregektől tanultak. Már vagy 25 éve eljutottunk oda, hogy a fiatalok nem tudnak tanulni az idősebbektől, mert 15 éves korukra a fiatalok többet tudnak egy-egy területen mint az idősek. Úgy születnek le a gyerekek, hogy zsigereikben hozzák a tudást, főleg az informatika, a gépek, a nyelvtudás, a tanulási készség és gyorsaság terén. Már gyerekkorukban túltesznek szüleiken, tanáraikon. Ez hatalmas krízist hordoz magában, a napi életben, munkában, hiszen 40 év felett már nagyon kevesen kapnak olyan munkát, mely nem rabszolgamunka alamizsnáért, mert a fiatalok jobban tudnak, napi 12 órát is tudnak dolgozni, fele pénzért. Más kérdés, hogy a fiatalok „belehalnak” ebbe a ritmusba, már iskolás korukban csontritkulásban szenvednek (50-60%), cukorbetegek, illetve olyan krónikus betegségek többségével küszködnek, ami száz évvel ezelőtt vagy nem is létezett, vagy a kimondottan öreg korosztály jellemzője volt. Mindezt tetézi a stressz, az identitászavar, a megfelelési kényszer. Nem is csoda, hogy a fiatalok 95%-a tudatmódosító szerek széles tárházát alkalmazza napi szinten. Egy dologgal nem rendelkeznek a fiatalok, a bölcsességgel.

Úgy felgyorsult az élet, hogy a mai ember 30 év alatt kiéli életét, kiég, és azután roncsként, gyógyszereken tengeti boldognak álmodott, de attól messze álló életét. És akkor neki is gyerekei lesznek, akik még jobban pörögnek. Meddig?

 

10. Mi várható 2011-2012-re?

Az emberiség történelmét áttekintve látható, hogy az ember tudatosan, vagy kevésbé tudatosan, de mindig megalkotott egy modellt, az azt leíró szabályokat, törvényszerűségeket és igyekezett azt a modellt működtetni. Egy-egy ilyen modellt nevezünk társadalomnak. Ilyen volt a sumer, görög, római, … kapitalista, szocialista társadalmak. Minden modellre jellemző, hogy az Élet kisarkította azt, egészen az elviselhetetlenségig, amikor is változás következett be. Ami még megfigyelhető, az idő felgyorsulása. Az első 4-5.000 évtől, ma már 20 évre (a volt szocialista országok demokráciára épülő rendszerei) csökkent. Úgy tűnik újra változni, változtatni kell. Valami újat kell majd megalkotni és működtetni, csak még nem tudjuk mit.

A szegényebb népek tudatemelkedése azt jelenti, hogy nem akarnak az eddig megszokott nyomorban élni, nem akarnak zsarnok diktatúrákat, hiszen szemük előtt lebeg a szabadság, a demokrácia, a fogyasztói társadalom víziója, illúziója. Ők is jól akarnak élni, elegánsan akarnak öltözni és ki akarják használni a modern technika lehetőségeit. Céljuk érdekében forradalmakat is bevállalnak, emberáldozatokat. Probléma lesz azonban, hogy az óhajtott ugrás túl nagy számukra, olyan világba vágynak, amivel nem tudnak mit kezdeni, az itteni életet tanulni kell. Ez további káoszhoz vezet.

A modern világ kormányai és vezetői már egy ideje szembesültek azzal, hogy a jelenlegi fogyasztói társadalmi életszínvonal nem hogy nem növelhető, de még csak NEM is TARTHATÓ a már megszokott szinten. A szinten tartáshoz (figyelembe véve az állami apparátusok, intézmények egyre növekvő önköltségét) gazdasági növekedés szükséges, ami pedig már néhány éve nincs és nem is lesz. A modern világ vezetői a lovak közzé dobták a gyeplőt, és hagyják had menjen a kocsi amerre tud, sok befolyásuk úgysincs már az eseményekre. A baleset után majd felkelünk, felmérjük a károkat és akkor kitaláljuk, hogyan tovább.

A modern ember egy dologtól fél, a változástól. Bármit hajlandó megtenni, csak hogy minden maradjon a megszokott formában.

Amit mi most látunk, átélünk, az nem más, mint egy már, a jelen körülmények között működésképtelen rendszer, változás előtti végnapjai. A változás nem azt jelenti, hogy a jobb zsebemből átteszek 1%-ot a balba, hanem valami teljesen újat, amilyet a jelenlegi világi vezetők lázálmukban sem tudnak megálmodni, nem hogy elfogadni. Olyan ez, mint amikor egy 150kg-os ember a tükörbe néz és azt mondja, ennyi és nem tovább. Ettől a pillanattól más ember leszek. A döntés meghozatala 2011 és 2012 feladata. A fogyás csak azután indul.

Mi nem lesz?

NEM lesz sejtelmes világos lila ködből előbújó fény, melynek hatására a rosszak eltűnnek, a jók pedig elnyerik jutalmukat, majd a Föld átalakul Paradicsommá, az emberek szeretetben élnek tovább, az idők végezetéig, mint a mesében. Mindez NEM lesz, bár mostanában rengeteg honlap ilyen sejtelmes illúziókat vázol. Az élet ennél sokkal prózaibb.

Mi várható?

2012 egy új rend eljövetelének első pillanata, mikor is a számláló átfordul 9999-ről 0000-ra.

2013-tól néhány éven át (5-7év) új értékrend kezd kialakulni, ez eleinte káosszal jár, fájdalommal, fáradtsággal mint a gyógyulási folyamat, majd új emberekkel, új gondolkodásmóddal valami teljesen új jön. A spirituális tanok szerint az értékrend kb. 70%-al fog megváltozni. Az emberiség karmája adott, de mi döntünk a megvalósulás mikéntjéről. Egyik helyről el kell menjünk a másikra, de mi döntünk, hogy melyik úton haladunk, így más lesz a megélt élmény is. (Részletesebben a Meg van-e írva előre a jövőnk? c. résznél). Jelenleg úgy néz ki, hogy technikai fejlődésünk folytatódni fog, amolyan „atlantiszi”, aza technikai irányba. Minden civilizáció fejlődésének ez a menetrendje, majd a vége.

Amennyiben a politikai és gazdasági vezetők nemzetközi szinten továbbra sem hajlandók észrevenni, hogy ami jelenleg zajlik, az nem egy soron következő recesszió, hanem a fogyasztói társadalom vége, összedőlése, ennek megfelelően rossz döntéseket hoznak, akkor a modern nyugati társadalom helyén, egy-két éven belül olyan világ alakulhat ki, amelyhez képest a Ceausescu korszak egy laza kis Kánaán volt. A rossz diagnózis akár halálhoz vezethet. Egy tüdőgyulladást megfázásként diagnosztizálva és kezelve, komoly életveszélybe kerülhet a páciens.

A 2012-17 utáni káoszt követően kissé letisztulnak az értékrendek, ahogy ez világháborúk után történni szokott (a jelen évek felfoghatók bizonyos szinten egy modern világháborúnak), majd egy nyugodtabb idő után komoly technikai fejlődés bontakozik ki. Jelenleg is léteznek olyan elemek, melyek több évtizedekig tudnak energiát szolgáltatni, léteznek vízzel működő autók, nagy divat a feltalálók között a víz szuperbontása, működik már a kavitáció elvét használó kazán, de a legegyszerübb a gázmotoros házi kogenerációs erőmű (CHP), mely az össz energiaköltséget messze a fele alá tudja vinni egy családi ház esetében, stb. Mindezek ideje 2015 után jön el, széles körben.

Ezt követi egy gyors növekedési fázis, Föld körül keringő űrbázis (ahogy Nostradamus látta), űrutazás bizonyos mértékben, hogy felfedezzük, meglássuk a világegyetemet.

Spirituális tanok szerint az emberiségnek jelenleg több mint 300-350 éve van még a jelenlegi játék befejezésére, aztán jön a gondnok és elsimítja a homokozót, eltűnteti a nyomok nagy részét, hogy új gyerekek elölről kezdhessék a játékot tiszta terepen. Elképzelhető, hogy ők valami teljesen mást fognak játszani, más irányba haladnak a fejlődésükben.

Ettől változatos a Föld nevű kiképzőtábor élete.Comments are closed.