Ilyen volt: a sumer nyelv-2

.

A sumer nyelv egy összerakós, nem annyira sok szóból, mint szóösszetételekből áll. Struktúrájában és alap nyelvtanában hasonlít a törökhöz, a magyarhoz és néhány kaukázusi nép nyelvéhez. Ezek a népek állnak a legszorosabb rokonságba a sumer néppel.

A szittya-hun-magyar nyelv- és írásrend azonos a pelazg-etruszk nyelv- és írásrenddel, a sumer nyelv- és írásrenddel. A székely-magyar és az etruszk rovásírással is azonosíthatók a skytha, avagy türk betűk.

A sumer nyelvben 3 nyílt magánhangzó létezett: a, e, o és ennek megfelelően 3 zárt magánhangzó ă, ę, u. A magánhangzók nem voltak élesen, hallhatóan kiejtve, hanem gyakran csak a mássalhangzók kiejtését segítették.

Létezett 15 mássalhangzó: b, p, t, d, g (kemény), k, z, s, sh, ch, r, l, m, ,n, g. A mássalhangzókat a szavak végén nem ejtették ki, hacsak a következő szó nem kezdődött egy magánhangzóval.

A sumer szavak nagy része egyszótagú, és a többesszámot a szótő kétszerezésével érték el. A sumer nyelvben kevés volt a melléknév, inkább birtokos névmásokat használtak.

A sumer mondatok bővelkedtek főnevekben, ezek meghatározták, hogy kiről, miről van szó, a nyelvtani ragok kifejezték a kapcsolatokat, az állítmány pedig elmondta magát a történést.

Már legalább egy évszázada bebizonyították, hogy a sumer nyelv az alapja a világ összes nyelvének. Ahogy a sumer társadalom sokasodott, megjelentek a tájszólások, ebből pedig új nyelvek alakultak ki.

Néhány sumer szó és magyar jelentése:

ab ablak, kinyitni
áb tenyésztett szarvasmarha
aba, ab tó, tenger
ada apa, ének
adda váz, küldeni
aga diadém, korona
agar földterület
aka akarni valamit
ákan ajtófélfa
akar Leather arnor
alad életerő
ama anya
áma vad, tehén
amar fiatal állat
ambar marsh; reeds, canebrake
an ég, menny
ara tündökölni
ata atya
ára, ár díj, érték, dicsőség
arab raktár
azu orvos
ba megoszt, porció, arány
babbar világos, felkelő nap
bal ellenség
bala fordít, iroda
bán térfogatmérő edény
banda támogatás
bar nyitni, nyitottá tenni, fedetlen
bariga térfogat mértékegység
barzil az űrből származó fém
bi, bé beszél
bibad kacsa
bil támogatás
bir megölni, eltörni
búd reggel
bur könnyezni
buzur titok, rejtély
dab körbevesz
dadag tisztítani
dag vezeti (valamilyen gépet), műszaki berendezést tartalmazó helyiség
dág tiszta
dal repülni, elmozdulni
dalla sugár (amit egy fényes fémmel állítottak elő)
dam házastárs
dara sötét
dára csengetni
dél dél
dida sör
dig puha, megmunkálható
dili egyedül, szingli, egyedüli
dim kezdet
dima hírek
dirig túlzás
du menni
dub dokumentum
dug pontos méret (pont megegyezik valamely egységnyi mértékegységgel)
dúg élvezni, tagja valaminek
dul védelem
dumu gyerek, fiú
dun pupilla
ebla alkoholmentes vagy egészen gyenge sör
éd kimenni
edin földterület két (vagy négy) folyó között
égi valami egészen fenn (például fenn repül valami)
egir hercegnő
eme ez, ruha
en úr, főpap
engar farmer
enku halász
énsi polgármester
enten tél
ér, ir panaszkodás, pap
erim szolga, katona
érim rombolás
ezen ünnepség, fesztivál
gala rituális énekes, különleges műsor
galla rendőrfőnök
gam eldől, szélesség
gána földterület
gár hajcsat
garas helyettesítő
gaz por, törés
gi körbevenni, felnézni
folyópart, másik oldal
gúb tisztítani
gug háború
gul megsemmisíteni, tönkretenni
gúr gömb
guru mély
gúrum Ellenőrzés
guzza Szék
ib sarok, szög
ibila örökös
ída, íd folyó, vízi ösvény, vízi út
ig ajtó
igi szem, arc, tekintet, megjelenés
iku felület mértékegység 3.600 négyzetméter
íla emelni, hordani
illu vízözön
imi agyag, szél
imin hét (szám)
in ő, támadás
iti holdfény
ka száj
kal értékes, ajándék,
kalag javítani
kam fogantyú
kar piac, kikötő
Kár, kára vádolni, hátrány
kas róka
ki föld, hely, helység
kib aranyból készül
kid építeni
kír sörös korsó
kissa tartófal
ku építeni, hal
kug ezüst, pénz
kul szexuálisan érett
kum malterszerű építőanyag
kúm nyár
kun tároló medence
kur magas fennsík
la túlzás, luxus
behatolni, erő
lag nagy méret
lal hordani
lál méz
lám minőségi
láma jó szerencse
lima ezer
lum felhő
ma elhagyni
mana társ, partner
me, mi funkció, iroda, felelősség, tudás
mén mindkettő
nő komoly felelősséggel, komoly beosztásban
mina kettő, második
múd vér
mul csillag
nam felelősségtudat
nám képesség
nar énekes (hangszeres)
ne ez
ni ő – nőnemű
ő maga
nin királynő, úrnő
ninda kenyér
ninnu ötven
nu mesterséges fény, lámpa
nun herceg, mester
pa öntözőrendszer
pad rövid pihenő
pala viselet
pap apa, testvér, akire felnéz
para segítség
pára átlép rajta
Puli Puli (a kutya)
kerék
ra elöntés, áradás
re egyenesen előre
ri valahova tenni
rig hozni, nyomni, fegyver
ru jelen, adni
rúg visszafizet, visszaállít, ad, küld
sag jószerencse
sám egyenértékű
sár az egész mindenség, ami látható
sed hideg víz
si antenna, vonal, sugár fény (tulajdonságai alapján lézerszerű)
sig kicsi, gyenge, erőtlen
siki haj
sil díjazni
sila utca
sim szűrni
sisi
su test, bőr
sud távirányítással végezni valamit
súg utazni
súg állni
sukkal üzenő, szóvivő
tab Pár
taka Megérinteni, valamit –kezelni
tal nagy tároló edény
tán világossá válik, érthető lesz
tar levágni
te találkozni
tila élet
tin élet, bor
tir erdő
tu leves
tud birtokolni valamit, ismerettel rendelkezni, születni
túg ruha
tuku hitelező
túl nyilvános alapítvány
tum munka
túr stabil
ubi folyami hal neve
ubu terület mértékegység
ud nap, fény, nappal
ug oroszlán, vihar
ugu a fej teteje
úkur hentes
ul sietni
umu öregasszony
úr alap, gyökér
uru város, falu, nagyobb körzet
ús, úz él, távolság
ussu nyolc
za tied
zag határ
zág választani
zi lélek
erős
zíd hús
zig felállni, felemelkedni
zur feláldozni

Talán nem véletlenül mondják a legnagyobb sumer kutatók, hogy ha ma megjelennének a sumerok, úgy tűnne magyarul beszélnek, de a magyarok sem értenék őket. Valahol közösek az ősök. Hasonlóan a törökök és baszkok. Ez azonban nem jelenti, hogy a sumer a magyar nép őse. Sokkal inkább a magyar a sumerhoz hasonló ősi nép. Mindkét nép ugyanarról a tőről fakad, csak másként fejlődött, más környezetben szocializálódott.Comments are closed.