MORFOGENETIKUS tér

.

Morfogenetikus tér

A morfogenetikus tér olyan akár a gravitáció vagy az elektromágneses tér, szabad szemmel nem látható, de hatása mégis érezhető, nem csak hogy befolyásolja az anyag működését, hanem egyenesen meg is határozza annak létezési és működési formáját. 

Jelentése: formát teremtő erőtér

A két világháború között már sikerült felfedezni a morfogenetikus tér létét, és hamarosan be is bizonyították azt. Rájöttek, hogy egy csíra körül a morfogenetikus tér teljesen hasonló, mint a felnőtt egyednél. Ez még a megtermékenyítetlen tojás esetén is igaznak bizonyult.

Ma már tudjuk, hogy legelőször van a morfogenetikus tér, benne egy komplex információ, majd ennek az anyagi világban történő megnyilvánulása maga az anyagi test. Olyan ez, mint az emberi gondolat. Elgondoljuk, hogy építünk egy házat, majd ha már komplex formában létezik a tudati terv, akkor ez materializálódik azáltal, hogy megépítjük a házat. Tehát a gondolat mindig megelőzi a házat, és a ház maga a materializálódott tudat

A forma követi a morfogenetikus teret.

A genetika, a génkutatás megmutatta, hogy egyetlen gén sem tartalmazza a felnőtt élőlény komplex tervét. Egy – egy gén nagyon komplex információkat hordoz, azonban ezek csak részinformációk. Csak a morfogenetikus tér az, amelyik komplex információt hordoz. A genetika csak segíti a precíz megvalósulást. Olyan ez, mint amikor a fáraó kitalálta, hogy épít egy piramist. A fáraó fejében ott volt az ötlet, a terv és a hatalom ahhoz, hogy az emberekkel megépíttesse a piramist. Itt a genetika, a génállomány a mesteremberek halmaza, akik egy-egy szakma jó szakemberei voltak.

Ma már tudjuk, hogy az első katicabogár földi megjelenése előtt létrejött a katicabogár morfogenetikus tere, mely materializálódott a katicabogár, majd katicabogarak formájában. Ez a morfogenetikus tér képes fejlődni, változni. Ezt bizonyította a századik majom kísérlet, amikor is ha egy kellő létszámú majomcsapat valamire rájött egy szigeten, akkor több száz, vagy több ezer kilométerrel arrébb is hirtelen tudták ugyanezt a majmok. Az információ, a tudás amire rájöttek a majmok, bekerült az egységes mezőbe és onnan más majmok is le tudták szedni.

A morfogenetikus tér következménye a madarak V alakban repülése, a madarak és halak vándorlása, a hangyák, méhek szerveződése, az élővilág reakciója az évszakok változására, stb.

A morfogenetikus tér fogalmával a materializmusba ragadt tudomány még nem tud mit kezdeni, bár egyre több biológus, fizikus bizonyítja és egyre precízebben le is írja e tér működését. Tény, hogy a gravitáció is évezredekig ismeretlen volt, néhány száz éve tudjuk, ma pedig tényként tanítják az iskolában. A morfogenetikus tér léte még nem olyan régi, hogy ezt most az iskolában tanítanák.

.

A morfogentikus tér működésének megértéshez, programozásához, egy nagyon jó példa olvasható a Millió éves civilizációk c. könyvben. 

 .

Információs tudatmező

Az információs tudatmező igazából egy kisebb morfogenetikus tér. Információs tudatmezeje van minden embernek, (túl azon, hogy az emberi faj rendelkezik a fajra jellemző közös morfogenetikus térrel), közösségnek, ideológiának, értékrendnek. A különbség az, hogy a morfogenetikus teret a Teremtő hozza létre, míg az információs tudatmezőt akár az ember is létre tudja hozni.

Az információs tudatmező gyakorlatilag egy virtuális élőlény, mely maga legtöbbször nem tud materializálódni, hanem embereket állít a saját szolgálatába, azok energiájából táplálkozik, ugyanakkor támogatja is őket (nyilván a saját érdekében).

Amikor valaki saját maga csatlakozik valamilyen információs tudatmezőhöz, akkor azt támogatja a saját energiájával, például ad egy egység energiát. Az adott információs tudatmező is ad egy egység energiát, az együttműködés szinergikus hatású, azaz egy megy egy legalább négy, így az információs tudatmező is bővül egy egység energiával, és a hozzá kapcsolódott egyén is. Ez akkor igaz, ha valaki szeretetből csatlakozott az információs tudatmezőhöz. Amennyiből egy ember csak kényszerből csatlakozik, akkor az ő energiaszintje nem bővül, hanem csökken, az információs tudatmező mint egy vámpír elszívja az energiáját, ha pedig az egyén ellne fordul, akkor az tönkretetszi az embert.

Az információs tudatmező nem jó és nem rossz. Az emberek energiájából él, azokat függővé teszi, irányítja. Az információs tudatmezők küzdenek egymással, az emberek birtoklása érdekében. Ilyen például az ideológiák harca, társadalmi rendszerek harca, politikai irányzatok, pártok harca, vagy egy kisebb közösség esetén a vezetők harca.

Ha megnézzük a nácizmus esetét, maga ez az eszme egy információs tudatmező. Még azelőtt jött létre, hogy bárki kimondta volna a nácizmus gondolatát. Más tudatmezők hozták létre, egy ideológiai űrt kellett betöltenie. A térben meglévő náci információs tudatmező sok embert megérintett, ezért futótűzként terjedt. Emberek csatlakoztak hozzá a saját információs mezőjükkel, egymást táplálva energiákkal. Közben az emberek megalkották a különböző nári pártokat, ezek is mind információs tudatmezők lettek, melyek csatlakoztak a náci információs tudatmezőhöz. Közben Hitler a saját markáns információs tudatmezőjével, mellyel sok embert uralt,  nagyon erősen kötődött a náci tudatmezőhöz és végtelenül kusza és összefüggő energetikai kapcsolatrendszer jött létre. Nyugodtan mondhatjuk, hogy a náci információs tudatmező elérte célját, hatalmasra nőtt, több millió emberrel rendelkezett és bábként kezelte, irányította őket, rabszolgává tette őket, ugyanakkor sok konkurens információs tudatmező elől elvette az életteret. A náci információs tudatmező zombiként uralta magát Hitlert is. Ugyanakkor az emberek, pártok és egyéb információs tudatmezők is alakították a náci információs tudatmezőt, ennek eredményeképpen ez egyre agresszívabb lett, egyre őrültebb formában nyilvánult meg. Az energetikai háború materiálisan világháborúban nyilvánult meg, melynek vesztesei az emberek lettek. Egy információs tudatmezőnek csak akkor van vége, ha nincs ember, vagy más információs tudatmező, amelyik táplálná energiával. Amelyik királynak nincs egyetlen alattvalója sem, az már nem király. A náci információs tudatmező nem szűnt meg, hiszen napjainkban is sokan támogatják energiájukkal, úgy emberek, mint pártok, és egyéb információs tudatmezők.

Ehhez hasonló, igaz sokkal kisebb volumenű egy olyan anya információs tudatmezője, aki nem engedi, hogy gyerekei leszakadjanak róla. Felnőtt korban akár 40 évesen is irányítani akarja gyerekeit, állandóan hívogatja őket telefonon, napi szinten minden eseményről tudni akar és meg is mondja mindig a véleményét, a tutit. Ilyenkor az anya tudatmezeje a gyerekek energiáiból táplálkozik, és különböző szerepeket játszva (én szegény, vallató, megfélemlítő) energiavámpír lesz. Sokszor fordul elő, hogy valamelyik gyerek belerokkan, és tolókocsiban végzi életét. Az ilyen információs erőtér erejére jellemző, hogy a rokkant 40-50 éves gyerek nem a saját sorsáért aggódik, hanem az anyukáját félti, aki sokkal erősebb, egészségesebb, és még mindig az ő fogyatkozó erejét szívja. A tolószékből felállni csak úgy lehet, ha megvalósul a leszakadás.

Bármelyik politikai párt nem más, mint egy – egy információs tudatmező materiális megnyilvánulása. A párt tagjait és szimpatizánsait az információs tudatmező a saját szolgálatába állította, őt szolgálják és töltik fel energiájukkal. A pártok csatározása nem materiális szinten dől el, hanem az információs tudatmezők láthatatlan energetikai küzdelmének eredményei. Ezért sokszor nem várt csodák történnek, legalábbis materiális szinten, pedig az eredmény már a levegőben lógott…

Korunk domináns információs tudatmezője a félelem. Ezt azért hozták létre jelenkori információs tudatmezők, hogy uralhassák az embereket, az ő információs tudatmezőiket. A világ vezetői és politikusai napi szinten csatlakoztatják az embereket ehhez az információs tudatszinthez. Ez olyan mint a mocsár, minél jobban benne van az ember, annál jobban lehúzza. A félelem információs tudatszintnek rendelték alá a világ vezetői és politikusai az összes hírügynökséget, hírforrást, internetes hírportált, médiát, híradót. Sokan mondják, hogy nem néznek híradót, nem hallgatnak híreket, nem olvassák a netes hírportálokat, lemondták az újságot, mert azt a sok negatív dolgot nem akarják beengedni a házukba.

Korunk másik domináns információs tudatmezője, amelyiket a fogyasztói társadalom információs tudatmezője hozott létre a saját érdekében, a pénz, az anyagi birtoklás információs tudatmezője. Ez a tudatmező a félelem tudatmezővel együtt hivatott az embereket rabszolgaként magához csatolni, gondolkodás nélküli zombivá, robottá alakítani. Mindezt önző érdekből, a fogyasztói társadalom információs tudatmezőjének gigantikussá válása, és a konkurens tudatmezők megsemmisítése érdekében. Minden információs tudatmező világuralomra törekszik és az emberek bábként szolgálják, ezért ez a tudatmező semmivel sem jobb vagy rosszabb mint a kommunizmus, vagy bármelyik más tudatmező. A végcél mindig ugyanaz, csupán a megvalósítás útja más és más. Látszólag…

 .

Szörfözés

Van egy alapszabály. Nem lehet információs tudatmezők nélkül élni. A sajátunkat létrehozzuk, azonban ez kevés ahhoz, hogy boldoguljunk. Többen együtt létrehozhatunk egy közös tudatmezőt, azonban ez magában nem sokat ér.

Az élet azt jelenti, hogy haladunk az úton, mint amikor autóval megyünk nyaralni. Azonban csak autóúton tudunk haladni. Egyik útról letérünk és azonnal egy másikon vagyunk. Az egyik út szebb, a másik rövidebb, az autópályán gyorsabban haladunk igaz sokba kerül az autópályadíj és a nagy sebesség miatt többet is fogyaszt a gépkocsi. Az autóutakat vagy készen kapuk, vagy magunk is építhetjük, esetleg többen együtt.

Minden út egy információs tudatmező, amelyhez hosszabb-rövidebb ideig tudunk csatlakozni. Azonban meg kell tanuljuk az elengedést is.

Az információs tudatmező egy örvény, mely magába szív, és sosem enged el. Tudatosan kell kilépni belőle.

Legszemléletesebb a szörfös példája. Mindig meglovagol egy – egy hullámot. Hullám nélkül nem tud haladni. Azonban rendszeresen hullámot vált.Ehhez hasonló a neten történő szörfözés. Hol az egyik oldalon találunk valami olvasnivalót, hol a másikon. Aztán elengedjük.

Egy információs tudatszinthez csatlakozni csak úgy érdemes, ha a szeretet érzése van bennünk. Ez azt jelenti, hogy nem anyagi érdekből történik, nem a mások előtti dicsekvésből, nem a másokon történő uralkodás miatt, mások kizsákmányolása céljából, hanem a saját fejlődésünk, lelki békénk, világnézetünk érdekében.

Mikor egy információs tudatszint lehúzza az embert, már nem ad energiát, nem felel meg az elgondolásainak, nem értünk vele egyet, akkor egyszerűen le kell szállni arról a hullámról, le kell térni arról az útról az első lehetséges útelágazódásnál. Így egy gyerek is le kell tudjon szakadni a szülei információs mezőjéről.

Egy fiatal nő elhelyezkedett a versenyszférában, mint területi képviselő. Csatlakozott az adott információs tudatmezőhöz. Ambíciós volt, tényleg úgy gondolta, hogy szükséges az embereket információkkal ellátni, velük kapcsolatokat kiépíteni és együttműködni. Tíz év múlva már az információs tudatmező sokat változott a pénz és félelem tudatmezők hatására. Ekkor a már tíz éve a szakmában dolgozó nő nem tudott azonosulni az információs tudatmezővel, azonban a pénz miatt továbbra is ott dolgozott. Az információs tudatmező tudta, hogy „áruló” van a köreiben, érezte hogy innen nem kap energiát, illetve hogy nem uralja ezt az embert.  Az említett nő beteg lett, gyógyulása csak akkor kezdődött meg, mikor megértette, hogy nem a volt főnökeire kell haragudjon akik belehajszolták olyan dolgokba amikkel nem értett egyet, hanem hogy le kell szállni arról a hullámról, amelyik más irányba megy, mint amerre tart maga az ember. Mikor megértette, hogy a volt főnökei saját tudat nélkül szolgálják az adott információs tudatmezőt, elszállt minden haragja. Ez maga a gyógyulás.

 .

A morfogenetikus tér és az információs tudatmező jellemzői

Első és legfontosabb jellemző, hogy ezek az erőterek bár rendelkeznek tudattal, de nincsenek érzelmeik. Ahogy a fény is, a fizika törvényei szerint „működik”, és semmilyen érzelmet sem táplál semmi és senki iránt. A víz is a fizika törvényei szerint halad, és nincs lelkiismeret furdalása, ha elmos egy falut. Tette a dolgát.

A morfogenetikus tér is ismeri azokat a szabályokat, amelyeket a megalkotója beléje táplált és aszerint működik. Nem kivételezik semmivel és senkivel, semmilyen körülmények között. Nem ismer könyörületet. Akár egy szoftver. Úgy működik, ahogy megtervezték, beprogramozták.

Ha a megalkotója hibás programot alkotott, akkor hibás lesz a végeredmény. Például az egyiptomi fáraó megirigyelve a három Gízai piramis csodáját és elhatározza, hogy piramist építtet a saját tiszteletére. Létrehozza a piramisépítés információs tudatmezőjét, mely hibás, lévén, hogy a fáraó nem értette meg, és nem is akarta megérteni, hogy az ókori egyiptomi technikával és technológiával nem lehet ideális piramist építeni. Azonban hatalmánál fogva akár erővel, akár jó szóval csatlakoztatta a népet a piramisépítés információs tudatmezőhöz. A végeredmény a legtöbbször összedőlt, vagy csalni kellett az építkezésen, vagy egyszerűen be sem fejeződött a piramisok építése. A létrehozott tudatmezőt az sem érdekelte, ha közben az egyiptomi nép belehalt a munkába, az ország gazdasága pedig csődbement a túlzott erőfeszítés miatt.

 .

Betegségek

Az embert tekintve, úgy kell elképzelni, hogy a morfogenetikus tér kivetülése maga az emberi test. Van egy tervrajz, mely materializálódik.

Az ember egy komplex mezőhalmaz megnyilvánulása. Akár egy hagyma, melynek több héja van.

A legkülső a morfogenetikus tér, mely sok információ és sok energia.

A következő a szokások információs tere, mely főleg információ és kevés energia.

A következő az ember lelki világa, mely főleg információ.

A következő a csakrák, meridiánok, melyek az energiaáramlás eszközei.

A következő maga az anyagi test, mely a legsűrűbb rezgés, az anyag.

Sok betegség már a morfogenetikus térben jelen van. Sok ember születik bizonyos torzulásokkal a morfogenetikus térben. Ennek oka legtöbbször a köztes létben képződik. Tudni kell, hogy kívülről befele haladva, a külső szintek tudják a belsőket gyógyítani. AZONBAN EZ FORDÍTVA NEM MŰKÖDIK. Ha például valakinél a magas vérnyomás oka a morfogenetikus térben keletkezett, akkor NINCS AZ A MATERIÁLIS ESZKÖZ, amivel ez meggyógyítható lenne. NEM LÉTEZIK AZ A TÁPLÁLÉK KIEGÉSZÍTŐ, VAGY GYÓGYSZER, AMELYIK EZT VÉGÉRVÉNYESEN MEGGYÓGYÍTHATNÁ.

Vannak technikák, melyekkel a morfogenetikus tér hibái, torzulásai javíthatók. Ez általában egyszeri beavatkozást jelent, és ha ez volt a valós ok, akkor napról-napra érzékelhető látványos javulást eredményez. Ha az ember eljut oda, hogy már semmi sem használ, akkor érdemes ezzel is foglalkozni.

A szokások információs terét mi magunk alakítjuk. Ez nem más, mint szokásaink halmaza, amely vezérel minket, működteti reakcióinkat a világ eseményeire. A betegségek nagy része elavult szokásainkból fakad. Ezeket részben mintaként átvettük szüleinktől, részben mi magunk alakítottuk. A világ olyan gyorsan változik, hogy a szokásaink információs mezőjét állandóan fejleszteni szükséges. Ahogy húsz éve reagáltunk valamire, az ma már nem életképes, ezért egyre gyorsabban fejlődnünk kell. Sok, végzetesen beteg ember meg tud gyógyulni azáltal, hogy teljesen megváltoztatja, modernizálja szokásainak információs mezőjét.

Az ember lelki világa még mindig a nem-materiális sík egyik fontos képviselője, hiszen már a modern orvoslás is elismeri, hogy minden betegségünk pszichoszomatikus, azaz lelki eredetű. Lelkivilágunk és betegségeink pontos összefüggését a Germán Újmdeicina taglalja részletesen.

A materiális szintű betegségeket, sérüléseket jól lehet gyógyítani akár materiális, akár felsőbb szinteken.

Általában elmondható, hogy minél felsőbb szinten kezeljük a betegséget, és párhuzamosan minél több szinten, annál gyorsabb lesz a változás, látványosabb az eredmény.

ALAPELV, HOGY NEM KELL MEGVÁLTOZNUNK, HANEM EGY MÁSIK NÉZŐPONTOT KELL VÁLASSZUNK. Einstein mondta, hogy ha egy adott problémát mindig ugyanabból a pontból szemlélünk, akkor mindig ugyanarra az eredményre jutunk Változást csak egy másik, a régitől eltérő új nézőpont felvétele jelenti. Azaz váltsunk hullámot, szörföljünk.

 .

Morfogenetikus tér létrehozása, megszüntetése

A morfogenetikus tereket, illetve a legfőbb információs mezőket maga a Teremtő hozta, hozza létre. Ily módon az ő gondolatai materializálódnak. A tudatos lények, azaz információs mezők pontosan teljesítik a feladatukat. Az ember maga hozza létre a saját információs mezőit, szokás mezőit, és maga működteti azokat.

Alapszabály, hogy csak az szüntethet meg egy információs mezőt, aki azt létrehozta. Másnak nincs joga hozzá. Sőt ahhoz sincs jogunk, hogy küzdjünk ellene, vagy akár elítéljük azt. Egyszerűen csak szálljunk le erről a hullámról, szörföljünk át egy másikra.

Úgy az Egyesült Államok, mint a volt Szovjetunió kísérletezett tudatos energetikai lények létrehozásával. Az USA-ban kellő „erővel” bíró emberek kisebb csoportja közös tudati erővel képes volt távolból bizonyos eseményeket elvégezni, vagy ráhatni ezek megtörténésére. Később derült csak ki, hogy ezen cselekmények mellékhatásaként tudatos információs mezőket hoztak létre, amelyek önálló életet kezdtek élni és nagyon nehéz volt őket izolálni. Az egyik páholy képes rá, hogy az ilyen tudati lényeket lebontsa.

 .

Információs tudatmezők meg-lovaglása, elhagyása

Ahogy szükség van utakra a haladáshoz, úgy szükség van információs tudatmezőkre is. Ahogy azonban tudni lehet, hogy egy út merre vezet, úgy azt is tudni lehet, hogy egy információs mező merre vezet, mi lesz annak a következménye, ha az úton végig megyünk. Alapelv, hogy nem kötelező az úton végigmennünk.

Mikor kilőnek egy űrszondát, és azt szeretnék, hogy a Naprendszert elhagyva minél messzebb menjen, akkor úgy tervezik meg a pályáját, hogy a bolygók, amelyek mellett elmegy, a bolygók gravitációs erőterei mind egy kicsit gyorsítsák, de egyik se vonzza teljesen magához, mert akkor becsapódik az adott égitestbe.

Nagyjából így kell szörfözni az életben kihasználni az információs tudatmezők erejét, hogy azok segítsenek az úton, viszont, amikor már visszahúznának, amikor már nem értünk egyet vele, akkor le kell szakadni.

Gyerekkorban az ember a szülei információs tudatmezeje által fejlődik, azonban eljön az idő, amikor erről le kell válni. A le nem válás végzetes. Később a fiatal csatlakozik egy munkahely információs tudatmezőjéhez. Jó ha szeretetből csatlakozik és nem a pénz miatt, vagy egyéb érdekek által vezérelve, mert ilyenkor a munkahely információs tudatmezője leszívja, megbetegíti, képes végezni vele. Ha szertetettel csatlakozik, akkor egymást segítve, erősítve, fejlődik a munkahely és az ember. Amikor már a dolgozó nem tud egyetérteni a munkahely információs tudatmező információjával, értékével, akkor sürgősen le kell válni, mert az eddigi egymást támogató együttműködés átalakul és az embert leszívja, tönkreteszi a most már ellenséges közeg.

Hasonló a helyzet, mikor az ember csatlakozik egy politikai párthoz, szövetséghez. Lehet, hogy szeretetből csatlakozik, aztán évekkel később már nem ért egyet azzal, ami az új értékrend, ekkor sürgősen váltani kell hullámot, le kell térni egy másik útra, ameddig még nem késő. Kényszerből ott maradni betegséget eredményez.

 .

Közömbösség

A világban végtelen sok információs tudatmező van. Egyik sem jó és nem is rossz. Mind azt az elvet követi, hogy annál nagyobb, minél több ember csatlakozik hozzá, akár jóhiszeműen, akár kényszerből, lényeg, hogy minél több ember energiájából táplálkozhasson.

Az ember akkor sikeres, ha megtanul szörfözni a tudatmezőkön, azok energiáit kihasználva jut egyre magasabbra a sikerek hegyén. Azonban sok tudatmező van, amelyik ránk feni a fogát, akár a termékek a hipermarketekben.

Akármilyen érzelmet táplálunk egy információs tudatmező iránt, tápláljuk azt energiánkkal. Akár szeretettel, akár utálattal vagyunk a tudatmező irányába, energiánkkal tápláljuk azt. Egyedül a közömbösséggel tudunk kitérni az energiarabló elől.

Az aikidó módszere az, hogy a támadót a mester úgy semlegesíti, hogy nem áll ellen, nem módosítja a támadó mozgásának irányát, hanem megfogja a kezét és végig kíséri azt az eredeti mozgásában, mozgásirányában, ugyanakkor végig fogja, hogy ő maga biztonságban legyen. Valahogy így kell kezeljük a nem kívánatos információs tudatmezőket. Azaz nem állunk ellen, nem értünk vele egyet, mert mindkét esetben támogatjuk.

Mikor közömbös valaki? Ha egy fiatal pár elválik, és az egyik fél azért harcol, hogy visszakapja újra a másikat, a másik pedig utálattal van a volt párja iránt, akkor ők nem közömbösek egymás iránt. Akkor lesz egyik közömbös a másik iránt, ha nem táplál semmilyen érzelmet a másik iránt. Akkor közömbös valaki, ha észre sem veszem. Az információs tudatmezők esetén ez azt jelenti, hogy nem hangolódok rá a tudatmező frekvenciájára. Végtelen sok rádióadó van, és ha nem keresgélek, akkor nem találok újakat. De ha még az élet megmutatja a többi adót is, ha nem tetszik, nem hallgatom soha. Ha megtudom, hogy van egy operákat sugárzó adó, és nem is imádom, és nem is utálom, akkor a közömbösség azt jelenti, hogy tudok róla, de nem reagálok rá semmilyen módon. Például alakul egy új politikai párt, és az is lehet, hogy még a nevét sem jegyzem meg. Ekkor közömbös. Ha megítélem, szidom, vagy akár dicsőítem akkor az én energiámmal táplálom.

.

Az információs tudatmezők ismerete és tudatos alkalmazása

Nincs jó és nincs rossz. Az élet egy játék. Aki tudatosan él, az sikeres. A többi ember csak elszenvedi az életet. A szenvedés eredménye a betegség. Mindenképp meghalunk, csak az nem mindegy, hogy mikor és hogyan. És, hogyan éltünk addig…   Comments are closed.