Samuel Noah Kramer

.

Samuel Noah Kramer (1897-1990)

1897-ben született Ukrajnában, majd még gyerek volt, mikor családja Philadelphiába emigrált. Itt tanult, majd tanított, írt.

30 éves volt, mikor el kezdett foglalkozni egyiptológiával. Tanulmányozta, majd tanulmányokat írt az ékírásról. Egyfelől az ősi írási módokat más sokan kezdték megfejteni az 1800-as évek elejétől, ő összefoglalta a régi ismereteket és kibővítette saját tapasztalataival. Elmondhatjuk, hogy az ő munkásságának köszönhetően teljesen megfejtésre kerül az ókor írásmódja.

1929-ben doktori disszertációját az ékírásból tartotta.

Ahogy egyre jobban elmélyedt a múltban, egyre jobban rájött, hogy valami fantasztikus dolgot fedezett fel, a sumer civilizációt. Hamar rájött, hogy ez messze megelőzte bármelyik másikat a földön, sőt, hogy mind onnan származik. Mivel tejes mértékben értette az ősi írást, nyitott könyvként olvasta a múltat és meg is írta könyveiben.

1986-ban megjelentette önéletrajzát és ebben legnagyobb örömének azt nevezi, hogy megmentette a sumer irodalmi alkotásokat a jelen kor számára és ezekkel együtt közelségbe került egy több ezer éves civilizáció, mely legalább olyan fejlett volt mint a miénk. Erről ma sokan hallgatnak, mert van néhány kényes kérdés, melyre nem akarják felhívni az emberek figyelmét.

Legjelentősebb alkotásai közé tartozik a

  • History Begins at Sumer – melyet időnként kibővített az újabb ismeretek bírtokában.
  • The Sumerians: Their History, Culture and Character – egy alapmű, mellyel érdemes kezdeni mindenkinek, aki a sumer civilizációról tudni akar. Ebben a könyvben nevezi a szerző a sumer civilizációhoz legközelebb állónak a magyar, török és baszk kultúrát, illetve magyar földön megtalált sumer ipari alkotásokról beszél.
  • In the World of Sumer, An Autobiography – önéletrajzi alkotása
  • Sumerian Mitology – melyben az akkori istenekről ír, akik a földön jártak, éltek, az emberek között. Nem mondta ki, hogy szerinte kik lehettek az istenek, csak elbeszélte a sumer leírások alapján földi életüket, cselekedeteiket. Mivel maga sem értette meg, éppen a világ akkori gondolkodási korlátai miatt az istenek földreszállását, távozását, hosszú életét (bár arra rájött, hogy a halhatatlanság, az csak igazából az emberinél hosszabb élet), ezért elnevezte mitológiának, így minden egyben elért egymás mellett.
  • Inanna : Queen of Heaven and Earth – talán a Föld legbefolyásosabb, legmozgalmasabb életet élt asszonyáról, akik a legnagyobb istenek hálószobájában is remekül mozgott, emellett remek pilóta volt, harcos, és stratéga
  • Rengeteg hivatalos tanulmány, kiadvány egész életet során

Samuel Noah Kramer volt a modern kor legnagyobb sumer szakértője, tudását és ismereteit nem tudta senki sem kétségbe vonni. Igazából ő mondta ki először, hogy honnan származunk, hogy a Biblia ugyanazt mondja, amit a sumer leírások, illetve az 1980-as évekre már eljutott technikai és orvosi fejlődésünk egy olyan szintre, hogy maga Samuel Noah Kramer is megértette azokat a dolgokat, amiket fiatalon még nem.

Kortársai szerint élete utolsó éveiben olyan mértékű tudáshoz, információhoz jutott, melyet leírni már nem mert, ezért ismerősei közül sokan meg is kérdőjelezik halálát (1990), hiszen erős, egészséges volt.

Hozzá mérhető ma Zecharia Sitchin, aki már bátran leírja azokat a tényeket, melyeket még Samuel Noah Kramer nem mert papírra vetni.Comments are closed.