Jövőkép

.

Ahhoz hogy a jövőt megértsük, szükséges ismerni a múltat és a jelent. Ahhoz, hogy a jövőtől ne féljünk, szükséges, hogy az ismereten túl, meg is értsük a múltat és a jelent.

A múlt
A Föld egy játszótér, ahol ideig-óráig egy-egy civilizáció él és alkot, azaz elüti valamivel azt a kis időt, amíg itt él. Ez nem több, mint amikor a gyerekek a homokozóban egy napot eltöltenek. Materiálisan nem hozunk semmit és nem is viszünk el semmit. Az egyetlen dolog amivel maradunk az az élmény, a megélt élet élménye. Ezzel bővül az univerzum. Hiszen, minden egy. A korábbi civilizációkról a hamarosan megjelenő Millió éves civilizációk. c. cikkben fogok részletesen írni.

A jelen emberiség történelme a homo sapiens megjelenésével kezdődik. A semmiből, egy idegen, földönkívüli faj (annunaki) a saját genetikáját a földi primitív élettel keresztezve létrehozta az előembert. Ez a vízözönig élt átlagosan 600-700 évet, esetenként akár 900-at. A ma élő emberiség egy forrásból származik, és egy területről, valahol Afrikában volt a szülőhely. A vízözön után szintén ez az idegen faj újabb genetikai beavatkozást eszközölt, ennek eredménye, hogy néhány generáció alatt a több száz éves életkor lecsökkent a mai, maximum 120-ra.  A vízözön mint esemény, több idegen, földönkívüli fajt is idevonzott. Sokat tanulmányoztam a sumer civilizációt és az nagyon zavart, hogy a vízözön után időkről szóló sumer leletek csak Sumerről, Egyiptomról, Indus völgyről szólnak, majd később Amerikáról. Akkor, amikor a sumer élet virágzott (pl. i.e. 3.000-4.000), egy teljesen hasonlóan virágzó civilizáció volt a Kárpát-medencében, vagy a mai Kína területén. Addig amíg a vízözön előtt az annunakik az egész Földről beszélnek, a vízözön után csak korlátozott területekről. Azt én személy szerint nem hiszem, hogy a repülőkkel, helikopterekkel közlekedő annunaki nem vette észre, ha átrepült egy kínai város felett. Aztán megértettem. Megértettem, hogy itt voltak más idegen fajok is, és a elosztották egymás között a Föld nevű birtokot. És mivel idegen területekhez semmi közük nem volt, ezért az annunakik nem is beszéltek más népekről.  Sitchin is csak kevés utalást talált az egész napvilágra került sumer történelemben arra, hogy a Kárpát-medencében is volt élet. Az első genetikai beavatkozás eredménye lett a hosszú életű fekete bőrű ember, majd a vízözön után a rövid életű fehér bőrű ember, az északi emberek csoportja (dán, svéd, germán), a kínai-vietnámi-japán csoport, a rézbőrűek, stb. Ahány embercsoport, annyi idegen genetika és mindez az ősi földi+annunaki genetikára épülve. Ezekről részletesen a Sumer c. könyveben írok, nemsokára.

A jelen
Jelenünket nagyon szépen leírja Madách Imre, Az ember tragédiájában. Szabadkőműves eszméken növekedve jó ismerte a közelmúltat, jelent és jövőt. Régen a szabadkőművesek, ma pedig sok egyéb páholy (99 fehér és 99 fekete) hordoz „titkos” információkat. Azonban mindig felmerült bennem a kérdés, hogy honnan tudják. Az rendben van, hogy tilos volt elmondani, maximum ilyen irodalmi műben, na de ki volt az első ember, aki ezeket az infókat megtudta, ki mondta el neki? Nyilván olyan, aki ezt tudta és az messze nem erről a bolygóról származik. Számomra úgy tűnik, mintha ez a bolygó egy homokozó lenne kis gyerekek számára, és sok felnőtt szülő vigyáz a rendre. Vigyáz arra, hogy nehogy olyanok keveredjenek a homokozó közelébe, akik szétvernék azt. Például, ha egy meteor becsapódna Szibériába és ezzel akár az életet ki is irthatná, akkor a becsapódás előtt egy ismeretlen forrású nagy teljesítményű energianyaláb felrobbantja azt. 

A morfogenetikus tér
Jelentése térformáló erőtér. Ez egy tervrajz, amelyik materializálódni fog. Akár egy ház építésekor. A morfogenetikus teret a univerzum intelligenciája hozza létre. A morfogenetikus tér tartalmazza azokat az információkat, amelyek meghatározzák az élőlények viselkedését, vagy akár az ember viselkedését. Ahogy a morfogenetikus térben tárolt információ változik az idővel, úgy változik az emberiség viselkedése is, például másképp viselkedtünk a középkorban, mint manapság, bár döntően ugyanazok a dolgok, tényezők hajtanak minket ma is, mint az ókorban. Az egész élet egy illúzió.

Minden ember maga is rendelkezik egy tervrajzzal, egy morfogenetikus térrel. Sok esetben ezek az egyedi emberi morfogenetikus terek hordoznak bizonyos hajlamokat. Az emberi morfogenetikus tér ilyen szempontból kismértékben javítható kristályokkal, és ezáltal megszűnnek bizonyos diszharmóniák. A globális földi morfogenetikus tér már az ötvenes évektől kezdődően a kutatások középpontjában áll,  főleg a hadiipar révén. Itt azonban nem árt óvatosnak lenni, mert egy apró hiba és másnap hétmilliárd lélek csomagol és hazamegy a másik dimenzióba.

Mit tudott Madách? Ennek a Föld nevű bolygónak a morfogenetikus terének a programját. Olyan ez, mint egy inkubátor, ahol egy adott program fut, amely programot csak az ismeri, aki ezt kívülről megtervezte és gondoskodik arról, hogy ez a program rendben le is fusson. Szabadkőműves tudása arra volt jó, hogy megértette a világ működését, nem hogy elfogadta, hanem tudta. Az emberek elé úgysem áll ki senki, hogy egyeneseben elmondja, hanem áttételesen, irodalmian kell fogalmazni.  Ahogy nem jelentik be egyenesen, hogy tele vagyunk UFOkkal, idegen lényekkel, hanem egyik-másik, magas beosztású ember, idős korában elmondja azt. Vele üzennek. Így ez hivatalos is meg nem is. Azt is mondhatják a felső vezetők, hogy hiszen megmondtuk, de azt is, hogy ez már csak egy szenilis öregember. Ez a dualitás. Ha az USA elnöke élőben beszél majd és ezt egyenesben közvetíti az m1, akkor biztosak lehetünk benne, hogy másnap mindenkit besoroznak az idegenek elleni harcba.

A jövő
Egy orvos barátom mondta, hogy az emberiség olyan, mint egy daganat. Uralkodik a gazdatesten, mely jelen eseteben a Föld, és tudatával nem fogja fel, hogy ha megöli a gazdatestet, akkor ő maga is meghal. Ez nem jó és nem rossz, hanem csak egyszerűen így van. Az ember erre van programozva. Nem tehet róla.  A végtelen harmónia és szeretet nem ennek a dimenziónak a jellemzője.  Az itteni játékszabályok, melyeket a morfogenetikus tér tartalmaz, eleve kódolják a bukást, a bukás után az újjáépítést más alapokon, majd annak a bukását, és egy idő után mindennek vége, mert már mindent megtanultunk, mindent megtapasztaltunk. Olyan nem lesz, hogy a fogyasztói társadalom ezer éven át, évi 3%-os gazdasági növekedést produkálva örök életű.

Jelenleg az ipari forradalomnak vége. Megéltük, megtapasztaltuk azt, majd mondhatjuk, hogy kifulladt. Az ipari forradalmat a gazdasági gondolkodás fojtotta meg. Ez nem jó és nem rossz, csupán ez a fék. Rengeteg zseniális műszaki fejlesztő van, de nem dolgozhatnak a technikai fejlődés érdekében, hanem a profit termelés a fő cél. Ezért ma gyakorlatilag a legdrágább termék is tele van hibákkal, legyen az egy háztartási gép, vagy a legdrágább autó. Az ipari forradalom, melynek jelentése műszaki fejlődés mindenáron, véget ért. Viszont jött helyette más. Az új korszak az információs forradalom. Az információ mindent jelent, és legkevésbé az informatikát. Például ide tartozik a spiritualitás, a világ megértése, az emberiség tudatának a nyílása. Az informatika csupán egy eszköz az információ gyors áramlásában. A Halak korszaknak vége és az új korszak a tudás általános kiteljesedését eredményezi. Most van a korszakváltás. A maja naptárban a 2012 igazából ezt jelölte. Ha megnézzük az emberiség érzékenysége csökken, ami egy ridegebb világot jelent, ahol a tudomány mindenek felett. Sok ma élő lélek már nem jön vissza, mert nem lesz több szerepe. Akinek van még szerepe, annak általában egy van hátra, és csak a műszaki zsenialitás határát súroló embereknek van még két, különlegesebb esetben három élete. A jövő a tudományé, a scifi-é. A tudást új alapokra helyezve jöhet az űrutazás, űrbázisok. Az emberek tudata a következő 300 évben folyamatosan tágul, majd utána kb. 50 év alatt visszaesik. Azok a szuperérzékeny, hiperérzékeny emberek, akik érzik a morfogenetikus térben tárolt információkat, tudják, hogy mennyi van még hátra és milyen irányba fejlődik az emberiség. Ilyen volt például Nostradamus.

Az előző korszak lezárásaként és az újba átlépve a változás erős és drasztikus. Az, hogy az  emberi társadalom egyre érzéketlenebbé válik, bizonyos események következménye lehet. Például lehet gazdasági összeomlás, valós vagy virtuális háborúk, csatározások, vagy akár az UFO kérdés. A következő 5-7 év, tágabban 10, markáns és visszafordíthatatlan változásokat fog eredményezni. A világ tovább globalizálódik. A nemzeti államok helyét a globális világállamok veszik át. Az információs korszak, mint minden korszak az elején jónak tűnik, fejlődik, élvezik az emberek. Aztán jön az űr felfedezés, utazás. Végül pedig annak a korszaknak a bukása. Az emberiség utolsó korszaka is három fő részből áll, Az ember tragédiájában ez a falanszter, az űr és az Eszkimó szin. Kb. 300 évig fejlődés, majd kb. 50 év a hanyatlás, bukás. És ekkor vége a jelen színdarabnak a Föld színházban. Ez  nem jó és nem rossz, csak egyszerűen vége, eljátszottuk a darabot, melynek fő vonalait valaki bekódolta a Föld morfogenetikus terébe. A színészeknek azért van lehetőségük, hogy bizonyos eseményeket maguk formáljanak, maguk alakítsanak, de tágabb keretek rögzítettek.

A jövőkép szerves része a Föld lakosainak száma, és annak további alakulása. Bár ezt még kevesen hiszik, de csökkenni fog. A természet önszabályzó mechanizmusa működni kezdett már. A szakorvosok szerint a férfiak termékenysége 1-2 nagyságrenddel csökkent az elmúlt 40-50 év alatt, és a nők egy része meddő. A kor népbetegsége a funkcionális meddőség. Ennek lelki és materiális okai is vannak. A létszámcsökkenés része a civilizációs betegségek jelenléte már szinte gyerekkortól. Ez a társadalom jó részét munkaképtelenné teszi, vagy legalább korlátozza életvitelében, de mindképp gátolja a faj fenntartásában. 50 év múlva nagy érték lesz a gyerek és külön kiváltság annak, akinek gyereke lehet. Az élet fizikai jelenségek sora, és mint a fizikában, matematikai módszerrel minden leírható, időben előre-hátra, akár a csillagok mozgása. Így sem a múltba nézés, sem a jövő felfedezése nem kuruzslás, hanem kőkemény és egyértelmű matematika.

Szintén a jövőkép része a társadalmi olló további nyílása. Argentínában már most vannak olyan, várfallal bekerített önálló települések, ahol fegyveres őrök vigyáznak a rendre. Akinek van pénze bejuthat ide, akinek nincs, az nem. Önálló egészségügyi ellátás, iskola, üzletek. Bár nekünk ez még eléggé szokatlan, de a világ ebbe az irányba tart. Európában is, akinek van pénze az tud egészségesebb táplálékot venni, akinek nincs, az örül a legolcsóbbnak. Akinek van pénze magánorvosra, annak több az esélye, mint az állami egészségügyben. Akinek van pénze, az olyan iskolába és egyetemre járatja a gyerekét, ahonnan biztosabb út vezet a munkába, a megélhetésbe.

Apukám mondta nekem, hogy „fiam, neked jobb lesz az életed, mint az enyém volt”. Én már tudom, hogy ez nem igaz. Ezért én a fiamnak a következőt mondom: fiam, azt nem tudom, hogy a te életed jobb lesz-e, mint az enyém volt, de az biztos, hogy teljesen más lesz.Comments are closed.