BÁBELI Torony

.

Több változata is van a Bábeli Torony történetének, egyben azonban mind közös, hogy az istenek megijedtek, attól, hogy az ember olyat képes építeni, mint ők és akkor már egyenrangú lesz velük. Ezért aztán az istenek káoszt okoztak, a Biblia szerint összekeverték a nyelveket. Bár ez utóbbit szinte egyik kutató sem érti, hogy hogyan lehet a nyelveket összekeverni.

1876-ban Ninivében a könyvtárban az archeológusok megtalálták a Bábeli Torony történetének eredeti változatát. Igaz ez már egy másolat, mely akkád nyelven készült, de hivatkozik az eredeti sumer változatra és, hogy azzal mindenben megegyezik. Az ékírást már rég megfejtették, azonban a két tábla eléggé sérült és sok helyen olvashatatlan. Megfejtve az ékírást, kiderült, hogy nem igazán az emberek voltak a történet főszereplői, hanem ők inkább csak gyalogok voltak a harcban. Igazából két isten és családi klánja között volt az összetűzés.

A sumer leírások alapján, értelmezve a kor történelmi eseményeit megállapítható, hogy a történet i.e. 3.450-ben zajlott. Ez volt egy nagyon kaotikus és viharos korszak kezdete, mely i.e. 3.100-ig tartott. Teljes gazdasági csőd és az istenek közötti háborúskodás jellemezte, melyeknek célja volt a területszerzés. Egyre több volt az isten és egyre kevesebb a felosztható terület.

Az első földre szállt űrhajósok vezetői gerjesztették a problémát. Enik a tudós, kinek elsőszülött fia Marduk egy összeférhetetlen, erőszakos, uralkodni vágyó személyiség, került összetűzésbe a leszállók parancsnokával Enlil-el, aki viszont vezető egyéniség, igazi főnök. Enki és Enlil féltestvérek voltak, apjuk Anu az idegen bolygó királya.

A sumer területek vezetője Enlil volt, míg Marduk, a cselekedetei miatt többször száműzött uralkodó, területet szeretne szerezni magának, mert milyen uralkodó az, akinek nincs népe, hazája. Ezért az őt követő emberek egy várost kezdenek építeni, és hogy ne függjenek az ellenségtől, Enlil-től, még egy égig érő tornyot is szeretnének építeni, azaz egy kilövőállást az űrközlekedés miatt, hiszen az igazi reptér az ellenség kezén volt.

A megtalált eredeti leírásokból kiderül, hogy az emberek égetett agyag téglából kezdetek építkezni. Azokban az időkben minden fontosabb épületet, templomot, főleg repülőteret az istenek egy csoportja „a titkok tudói” tervezete, és a kivitelezést is az istenek egy csoportja vezette. Itt most nem lévén tervező és kivitelező csoport, az emberek, a maguk feje után kezdtek építkezni.

Az építkezésnek híre ment az istenek között, ekkor azok megijedtek, hogy ha az ember, akitől az ilyen tudást eltitkolták, most a maga egyszerű eszétől képes, akkor bizony hamarosan túlszárnyalja az isteneket. Enlil hatalmi erői elfoglalták a várost és leállították az építkezést. Ekkor zavargások törtek ki, majd a haderő addig járőrözött a városban, míg helyre nem állt a rend.

A történet tanulsága

Az esemény és körülményei nagyon sokat elmondanak a korról, még ha a megtalált eredeti leírások már csak részben fejthetők is meg.

Első és legfontosabb, hogy az istenek az embert szolgálni szánták, éppen ezért igaz, hogy megajándékozták rengeteg tudással, eszközzel, azonban arra nagyon is vigyáztak, hogy a legfontosabb tudást ne adják át. Igazából a tudás és a nagyobb bolygóciklus miatti hosszabb élet különböztette csak meg az isteneket az emberektől. Ezért is ijedtek meg annyira, mikor azt hitték, hogy az ember már önállóan is képes olyan gigantikus épületeket építeni, mint amilyeneket az istenek terveznek, vagy akár űrrepülőgép kilövő állást. Pedig kár volt aggódni, az emberek nem értettek ehhez, és főleg nem az űrrepülőgéphez.

A második fontos dolog, hogy kiderül, hogy a torony építésének ideje előtt egy egységes nemzet volt a sumer, egy állam, mely egy nyelvet beszélt.

Mikor a Bábeli Torony történetek arról beszélnek, hogy az istenek összekeverték a nyelveket, az vagy rossz fordítás az eredeti sumer vagy akkád szövegből, vagy csak jelképes. Sajnos a valóságot sosem fogjuk megtudni, mert a megtalált táblák ezen részei teljességgel meg vannak semmisülve. Ha jelképes az írás, akkor bizony a valóságot tükrözi, mert az esemény után már szétvált több nemezetté a sumer, nem maradt egységes, aminek következménye a nyelvek területi átalakulása, azaz kezdtek új nyelvek kialakulni a régi egységesből.

Az esemény után vált 4 külön területté a sumer civilizáció. Megjelent Egyiptom, szinte egyik pillanatról a másikra, majd az Indus völgyi civilizáció még gyorsabban, a pillanat tört része alatt, illetve a negyedik terület a Sinai félsziget, ahol az ürrepülőtér volt. Ez utóbbi szigorúan az istenek kezében volt. A négy terület négy királyság, külön törvényekkel, külön urolkodókkal, és lassan-lassan külön nyelvvel. Ez lehet igazából a nyelvek összekeverése, azaz a Bábeli Torony elindított egy folyamatot, mely önálló civilizációk kialakulásához vezetett.

A Bábel szó (Babilon) jelentése akkád nyelven Bab-Ili, azaz az istenek kapuja. Ez az a hely, ahol az istenek bejöttek, vagy elhagyták Sumert.Comments are closed.