KÉRDÉSEK és válaszok

.

A következő rész, címszavakban tartalmazza azokat a gondolatokat, melyek kimaradtak az őskor menüből. A kérdések és válaszok megértéséhez mindenképp szükséges az őskor rész teljes áttekintése. A kulcsszavak abc sorrendben olvasható, majd a végén általános kérdések. Ha bárkinek olyan kérdése van, mely közérdekű a témában, kérem, írjon a fejlécben megjelölt levélcímre, és a választ felteszem erre az oldalra.

 

Adapa

Bár Ádám és Éva volt az első emberpár, azonban Adapa fontos jelentőséggel bír, ő volt a Földre szállt űrhajósok egyik vezetőjének, Enkinek (tudós) fia, kinek anyja már földi ember volt.

Ő volt az első intelligens ember. Mivel vérvonalban közel állt az istenekhez (földre szállt űrhajósok), ezért őt az istenek elvitték bemutatni a saját bolygójukon uralkodó királynak, aki Enki apja volt. Az uralkodó igazi unokának tekintette és el volt bűvölve Adapa hatalmas tudásától.

Ami a legfontosabb, hogy Adapa leírta teljes űrutazását. Leírja az űrhajó kinézetét, működéskori hangjait, ahogy látja kicsinyedni a Földet, az átélt félelmet. Az űrutazás leírása a sumer archeológiai leletek közt megtalálható, bárki elolvashatja. Az írás megfejtése már 1850-től létezik, azonban megérteni csak akkor tudta az emberiség, mikor az űrutazás napi lehetőséggé vált. Ekkor jutott oda az emberiség, hogy a leírást olvasva, maga előtt látja az eseményt, ami „véletlenül” ma is pont így írható le.

 

Angyal

A fogalom főleg a vallásos alkotásokban jelenik meg. A sumer leírások, melyek sok esetben a vallásos alkotások alapjait képezik, nem említenek ilyen szót, azonban elemezve az alkotásokat, úgy tűnik, hogy angyalnak nevezhető az isteneket kiszolgáló személyzet, aki információt hoz, űrhajót vezet, elvezeti a rabokat, stb., azaz az űrhajó, vagy a kolónia személyzete.

 

Ádám, Éva

Az első emberpár. Előbb Ádám „jött” létre, a homo sapiensből, mikor is génkezeléssel egy több tízmillió éves fejlődést, ugrást valósítottak meg az istenek. Ekkor formálták az embert a saját formájukra, a saját akaratuknak megfelelően, azaz a saját génjeikkel kezelték a Földön élő homo sapiens-t.

A következő lépés az volt, mikor hasonló módon létrehozták Évát.

Nemrég, az emberi géntérkép elkészítése után bebizonyították, hogy az emberiség egy ősanyától származik. Úgy tűnik, még az ősanya földi maradványait is megtalálták. Szintén a géntechnológia segítségével próbálják meg azonosítani.

 

Biblia

Történelemkönyv. Hatalmas az értéke, mert az első, egybefüggő, az ember és a Föld eredetét elbeszélő alkotás. Mivel utólag kezdték írni, ezért a legrégebbi időket a sumer leírások alapján írták, így a Föld eredetét a Teremtés eposzból, a későbbieket pedig sumer elbeszélésekből merítették.

Egyetlen gond, hogy annyian fordították egyik nyelvről a másikra, és minden fordító a maga szájíze szerint változtatta a szöveget, hogy ma már szinte lehetetlen egy nem meseszerű szövegként olvasni. Pedig a legtöbb tudós azt állítja, hogy eredetiben olvasva, és nem elmisztifikálva, hanem mint egy mai tudományos, technikai szöveg, teljesen érthető, hihetetlen értéket tartalmazó történelemkönyv.

 

Csoda

Csodák nincsenek. Az ismeret hiánya generálja a csoda érzését. Minden megmagyarázható, ha megértjük a folyamatot. Csak fel kell nőni az emberiségnek arra a szintre, hogy megértse a folyamatot.

 

Evolúció

A fejlődés egy érdekes dolog, az már bizonyítottnak tűnik, hogy egyik fajból kialakul a másik, akár a halakból, a szárazföldi élet. Egyetlen gond egy már meglévő faj intellektuális fejlődése, például az emberé. Ugyanis a Földön inkább a stagnálás és a visszafejlődés valósult meg. Kezdődött ez a Neandervölgyi emberrel, aki több évszázad alatt semmit sem fejlődött, sőt eltűnt, míg a vele párhuzamos homo sapiens „kis segítséggel” a semmiből egy pármillió éves időugrásban vett részt. Valószínű, hogy földönkívüli segítség kellett.

Az első komoly visszafejlődés a sumer társadalom bukása után következett be, mikor az istenek távoztak, ekkor a tudás egy részét átvették a görögök, majd tőlük a rómaiak (etruszkok), azonban, már mindegyik „felejtett” az eredetiből. A római kultúra bukás után indult a mélyrepülés, a középkor.

Hasonló történt az amerikai kontinensen is, ahol az olmékok, majd mayák után, melyek fejlettek voltak, az azték és inka civilizáció állati sorba süllyedt, olyan helyeken laktak, amit nem ők maguk hoztak létre, ezért aztán nem is értették azt.

A sumer társadalom fejlődése során is jól látható, hogy ez hullámzó volt és időnként egy-egy láthatatlan kéz a mélypontból hihetetlen erővel kilendítette, érdekes mód, mindig ekkor járt napközeli helyzetben az istenek saját bolygója, 3.600 évenként.

Már csak az a kérdés, hogy az emberiség történetében először, a középkor mélyéről mi lendítette ki a fejlődés szekerét.

Ma már bebizonyították, hogy ha az ember nem rendelkezik egy bizonyos agyi fejlettséggel, akkor nem tud magától fejlődni, ezzel magyarázzák a Neandervölgyi ember fejlődésének hiányát több százezer év alatt.

 

Édenkert

A Biblia éppen úgy, mint a sumer leletek egyértelműen beszélnek az Édenkert létezéséről. A Gilgames eposzban, Gilgames a király eljutott az Édenkertbe, le is írta az útvonalat, ahogy eljutott oda. Később Nagy Sándor, aki utoljára egyesítette Mezopotámiát szintén az Édent kereste.

Az Éden leírása nagyon tökéletes, csak nem található ilyen hely a Földön. Legalábbis eddig. Néhány éve az egyik amerikai űrrepülőgép a Kuvait környéki területeket fotózta, de nem a felszínt, hanem különböző rétegekben készített felvételeket. A sok rétegfelvételt összerakva, kiderült, hogy létezett még két folyó, melynek mérete a Tigris és Eufrátesszel összemérhető, ezeknek ma csak a medre létezik, a homoksivatag alatt. Tehát itt valamikor élet volt.

Ez a két folyó a Vízözöntől (i.e.11.000) egészen i.e. 5.000-ig nagy folyamok voltak, akkor a klímaváltozás miatt elapadtak. Az egyik folyó a Pishon, a másik Gihon.

Az Éden neve sumer leírásokban E.DIN, ez fordításban azt jelenti, hogy lakhelye egy becsületes istennek, bővebb alakja DIN.GIR, ez fordításban azt jelenti, hogy egy becsületes az űrhajóról

 

Élet a halál után

Ez a fogalom az egyiptomi fáraóknál alakult ki. Az elején a fáraók maguk az istenek voltak, később a leszármazottjaik, félistenek, később pedig az emberek. Mivel az istenek életciklusa sokkal hosszabb volt, mint az embereké, vagy a földön született félisteneké, ezért azzal vigasztalták a fáraókat, hogy igaz, hogy meg kell haljanak, de haláluk után örök életet nyernek, átköltöznek a millió éves bolygóra. Persze ennek feltétele, ha jól vezetik a rájuk bízott népet, vagyont. Egyfelől ez a féle számonkérés hatásos, hiszen másként uralkodik így egy fáraó és másként a mai politikus.

Az egyház innen vette át a számonkérés fogalmát és ígérte meg az örök életet a halál után. A középkorban ezek az eszközök egy célt szolgáltak, az uralkodást a nép felett.

Érdekes fogalom még a fáraók örök élete a millió éves bolygón. Csak most, hogy kiderült, hogy egy bolygó pályája meghatározza a rajta élő élőlények életciklusát, azaz a nagyobb pályán keringő bolygó esetében ugyanaz a számú év, gyakorlatilag sokkal hosszabb életet jelent, jöttek rá a kutatók, hogy a fáraóknak ígért örök élet sem örök, csak hosszabb.

 

Élet vize

Az istenek, azaz a földre szállt űrhajósok, bár saját életciklusuk, a saját bolygójuk nagy keringési pályája miatt nagyságrendekkel nagyobb volt, mint az embereké, azonban a hosszú földi élet miatt kezdtek átállni a földi rövid életciklusra.

Mikor szembesültek a ténnyel, akkor kezdtek kikísérletezni bizonyos készítményeket, hogy ezt a folyamatot lelassítsák. A siker csak részleges volt, de a szert nagy becsben tartották, szigorúan elzárva, és csak igazi isteneknek volt joguk ebből fogyasztani, félisteneknek sem.

Egy kivételes ember is volt, aki ebből a szerből ihatott, ő Gilgames király ősapja volt, aki a Vízözön alkalmával összebarátkozott az istenekkel. Örök életet ő sem nyert, de élete lényegesen hosszabb lett. Mikor Gilgames az Édenben találkozott ősapjával, akkor az öregember volt, pedig a földi élet szerint már rég halott kellett volna legyen. Elárulta fiának, hogy egy, a földön található vízi növényből vonják ki a szert az istenek. Bár az előállítás módját nem ismerte, azt ajánlotta fiának, hogy vigye haza a növényt, termessze, és ha rágcsálja, az biztosan jó lesz valamennyire. Azonban Gilgames az úton hazafelé elvesztette a növényt (vagy elszáradt, kipusztult).

 

Görög civilizáció

A görögök voltak, akik örökölték a sumerok tudását, szokásait, azonban egy nagy különbség volt, hogy a görög civilizáció virágzásakor már az istenek (űrhajósok) nem tartózkodtak a földön. Éppen ezért már nem volt, aki irányítsa az emberiséget, másfelől a régi események, mikor az istenek a földön, az emberek között életek, már csak legendák, mesék lettek. Így született meg a görög mitológia.

 

Hit

Ha az ember valamit nem tud, vagy nem érti azt, akkor jön a hit. Ha tudjuk, hogy mi történt, akkor biztosak vagyunk benne, de ha csak áttételesen hallottuk, akkor úgy hisszük. A gond a hittel az, hogy sokan akár régen, akár ma is kihasználják az emberi hitet az uralkodásuk céljából.

A középkorban az egyház, az uralma érdekében, az emberekben kialakította egy természetfeletti erőben való hitet, a csodavárás hitét, a halál utáni élet hitét, stb.

Ma új hitek vannak, a politika generálja, hinni kell egy szebb jövőben, hinni kell olyan embereknek, akik ritkán mondanak igazat.

 

Isten, félisten

A pre-sumer, illetve sumer időkben, nem nevezték a földre szállt űrhajósokat istennek, hanem „azok, akik az égből alászálltak”. Bár úgy viselkedtek az emberek, mintha az űrhajósok, a mai értelemben vett istenek lettek volna. Az isten elnevezés, csak jóval később alakult ki, mikor az egyház átvette az irányító szerepet.

Az isteneket, az általuk létrehozott emberektől csak két dolog különbözette meg, a különböző életciklusból következő hosszabb élet, illetve a tudásnak az a része, melyet nem adtak át az emberiségnek, pontosan az űrrepülés, számítástechnika, speciális technológiával működő eszközök elve. Ha ma találkoznánk az akkori űrhajósokkal csak az életciklusban különböznénk.

A földre szállt űrhajósoknak két vezetőjük volt, Enki a műszaki vezető és Enlil a parancsnok. A kettőjük vérvonala, leszármazottai alkották az isteneket. Ha a leszármazottak földi emberekkel is keveredtek, ami nem volt ritka, akkor ők lettek a félistenek.

Még a földön született istenek sem voltak teljes értékűek, példa erre Ishtar (Vénusz), a háború és szerelem istennője, aki a földön született, de vérvonala bizonyítottan isteni, komoly erőfeszítések árán és nőiességének folyamatos bevetésével tudta magát istennek kinevezni, és mások kárára tudott bekerülni a 12 Isten Panteonjába (a döntéshozók köre).

A Bábeli torony építésekor, az istenek megijedtek, azt hitték az ember már olyan okos lett, hogy képes saját maga a legféltettebb titok megvalósítására, azaz űrrepülésre.

A tudósok nagy része, továbbá maga Sitchin is arra a következetésre jutottak, hogy ezeket az űrhajósokat nem lehet istennek tekinteni, hiszen nem azok. Azonban ők hisznek egy felsőbb intelligenciában, vagy energiában, amely képes létrehozni dolgokat, vagy irányítani azokat, úgy ahogy maguk az istenek is hittek egy Teremtőben, bár sosem látták azt, és sosem bizonyosodtak meg annak létéről.

 

Istenek szokásai

A sumer leírásokból nemcsak az istenek teljes családfája, hanem cselekedeteik, szokásaik kiolvashatók. Szokásaik, bár néha furcsának tűnnek, azonban mind ugyanazon „emberi” tulajdonságokban gyökereznek, mint a hatalom, az uralkodás. Szokásaik legalapvetőbb része a szexuális szabadság volt. Ezt jól tükrözte, hogy többnejűség volt, illetve gyakran váltogatták partnereiket. Egy dolgot nagyon bűntettek a szexuális erőszakot. Az utódlás szempontjából „a hatalom maradjon a családban” jelszó érvényesült, és az utódlásban a féltestvérek házassága előnyt jelentett, egy apának több anyától voltak gyermekei és azok egymással házasodtak. A testvérek házassága csak akkor volt engedélyezve, ha nem lett utód.

A Vízözön előtt tilos volt az isteneknek a földi emberrel keveredni, házasodni, bár így is sok eset volt. Azonban a Vízözön után ez már természetes folyamat volt.

Az istenek szokásai ittlétük alatt alaposan megváltoztak. Az elején még újat hoztak létre, élvezték az alkotást. A Vízözön után társnak tekintették az embert, bár vigyáztak a különbségek fenntartására. Az emberiség gyarapodásával azonban már inkább uralkodtak, egyre igényesebb templomokat építtettek maguk számára. Később már háborúztak egymással, területek birtoklásáért, ennek igazi vesztese az emberiség lett.

 

Mennyország, pokol (túlvilág, alvilág)

Ezek a meghatározások a sumer leírásokban inkább fizikai helyet jelölnek, sem mint valami elvont fogalmat. A Föld szempontjából, azaz mikor itt életek az istenek a menny, volt az űr, míg az alvilág volt a föld. Mikor űrhajóikon a Föld felé közeledtek, akkor a Mars és Jupiter közötti aszteroida övezet volt a választóvonal, e szerint nevezték el az ez alatti és feletti területeket.

 

Mitológia

A görög társadalom megörökölte a sumerok tudását, isteneinek ismeretét, cselekedeteit, azonban az isteneket már nem, mert azok távoztak, vagy az itt maradtak, már eléggé idősek voltak és nem volt már hosszú életük. Így aztán minden, ami még éberen élt az emberek tudatában, az lassan meseszerű lett. Ennek megfelelően a sumer időkből származó isteneket át is nevezték, új, sokszor kitalált eseményeket tulajdonítottak neki, azonban a legtöbb esemény, igazából a régi sumer események átdolgozása. A görögök remek elbeszéléseket, színműveket írtak, az irodalmat magas fokon művelték. Mivel fő témájuk az istenek cselekedetei voltak, ezért olyan közkedvelt ma is a görög mitológia.

Jó példa a sumer eredetre, a mitológiai szörnyek léte. A sumer pecséthengereken is ugyanezek a szörnyek láthatók, emberfej, ló test, stb. A leírások szerint ezek az első genetikai kísérletek eredményei, mikor az istenek a saját génjeikkel kezelték a földi élőlények széles skáláját. Ezek az élőlények nagyon rövid életűek voltak, és még ha emberszerű alakjuk volt is, messze nem rendelkeztek semmilyen intelligenciával, azaz nem tudtak emberi nyelven beszélni. A kísérleti lények rövid életüket az Édenben, és annak környékén élték le.

Ehhez hasonlóan születtek még Ádám előtt emberek kéz nélkül, több kézzel nemi szerv nélkül, vagy kettővel. Az orvosi csoport vezetője minden hibának megtalálta a genetikai hibáját, majd korrigálta ezt.

 

Nagy Sándor

33 évet élt csupán, de a leghíresebb hadvezér volt, mert tudott valamit és azt meg akarta valósítani, szerencsétlenségére későn élt. Tanítója és mestere Arisztotelész, mindent megtanított az istenekről, a Sumer birodalomról, annak történelméről, a világ eredetéről. Arisztotelész tudását, mely a sumer múltból fakad bölcsességnek nevezik. Az utolsó uralkodó, aki rövid időre egyesítette még utoljára a Macedón birodalmat, i.e. 2. évszázadban

Származását tekintve félisten volt. Nagyon jól ismerte a sumer történelmet. A tudósok és kutatók Gilgames király párjának tekintik, ugyanis hozzá hasonlóan, Nagy Sándor is az örök életet kereste. Bejárta a főbb helyeket, ahol a Gilgames eposz szerint elődje járt, még az Éden területén is járt. Gilgames idején az Éden még létezett, a király le is írta kinézetét, működését. Az istenek távozásával felhagyták a helyet, így Nagy Sándor elvileg eltalált a helyre, azonban ott már nem volt az igazi Éden, sem az élet vize. Bár ott találkozott egy félistennel, aki elmondta neki, hogy itt már nincs Éden, és megjósolta Nagy Sándornak, hogy nem lesz örök életű, de híre és dicsőssége örök lesz.

A világtörténelemben 3 nagy párhuzam létezik, Gilgames, Nagy Sándor és Napóleon. Mind hasonló tudással rendelkezetek és hasonló dolgot kerestek és hasonló sikerrel jártak. Részletek az Ókori csodák c. részben.

 

Naprendszer

A sumer társadalom hihetetlen mértékben figyelte az eget, a csillagokat. Sőt nem csak figyelte, hanem ismerte is. Olyan bolygókat ismert, mint a Neptunusz, Uránusz, Plútó. Ezeket csak a XIX-ik, illetve a XX- században tudta az ember újra felfedezni.

A 6.000 éves pecséthengereken egyértelműen ott a teljes Naprendszer.

A Teremtés eposz még a Naprendszer kialakulását is elmagyarázza. Eddig ez az egyetlen magyarázat, mely alapján érthetők olyanok mint az üstökösök pályája, összetétele.

Sitchin 1976-ban a 12. bolygó c. könyvében leírta, hogy a Neptunusz és Uránusz vizes bolygók, kékeszöld színűek, barnás foltokkal, melyek a kezdetleges vegetáció jelei, illetve önmelegítő ikerbolygók. Mondta ezt, akkor, mikor még űrszonda nem járt arra és az emberiség úgy képzelte, hogy a Földön kívül nincs víz sehol. Sitchin nem tett mást, mint elolvasta a sumer leírásokat és továbbadta az azokon lévő tudást.

1986-ban, majd 1989-ben, mikor a Voyager2 űrszonda meglátogatta az Uránusz, majd a Neptunusz bolygókat, a világ tátott szájjal fogadta Sitchin tudását, ő pedig mindezt nem a sajátjának, hanem a sumerok tudásának tekinti, hiszen ő csak elolvasta, ami oda le van írva.

 

Naptár

A földre szállt űrhajósok, természetesen használtak naptárt, de a saját bolygójuk nagy keringési pályája miatt, az emberek számára értelmezhetetlen volt. Az ő bolygójuk 3.600 földi év alatt tesz egy teljes kört, azaz egy évet. Saját naptárral itt a földön ők sem boldogultak, hiszen náluk egy óra, nálunk több nap, azaz nem elég jó a felbontása.

A földi embernek, aki földműveléssel, állattenyésztéssel, majd az iparosodás miatt fémmegmunkálással foglalkozott nem volt égetően nagy szüksége naptárra. Nem is jegyezték az idő múlását, a régi dátumokat a leletek korából és annak megfelelő visszaszámolással állapítják ma meg.

A fejlődés azonban meghozta az igényt valamilyen hosszabbtávú időmérésre. Az isteneknek is elegük lett a saját, rossz felbontású időmérésükből, és a i.e. 2.200 körül a Kos korának beköszöntekor úgy döntöttek, hogy egységesen bevezetik az időszámítást. Ekkor épült Stonehenge, illetve az ehhez hasonló építmények Mezopotámiában, Amerikában, illetve kisebbek például Sarmizegetusában.

Abból könnyű volt az emberiségnek, hogy az istenektől megkapták a saját már működő naptárrendszerüket, azonban ennek alapciklusát, a földi rövid időkhöz igazították. Igazi forradalom volt ez, ezt jelképezte a sok kőből készült komputer, Stonehenge és a hozzá hasonlók.

Mivel az istenek a 60-as számrendszert használták, ezért természetesen ez terjedt el a sumer társadalomban is. Innen örököltük az időmérésben, a körnél alkalmazott fokrendszerben a 60-as számrendszert.

 

Örök élet, hosszú élet

A fentiekből kiderül, hogy örök élettel még az istenek sem rendelkeztek, csak a nagyobb keringési pályán levő saját bolygójuk miatt, a földi élethez képest hosszabb élettel.

Érdekes viszont, hogy a Vízözön előtt Noé és a korabeli emberek hosszú életet éltek, nem volt ritka a 900 év sem, és többszáz éves korukban gyereket nemzettek. A Vízözön után aztán ez az élethossz elkezdett gyorsan csökkenni, és 20-22 generáció alatt elérte a mai szintet. A magyarázatot még ma is keresik.

A legegyszerűbbnek tűnt, hogy akkor nem ugyanolyan évben fejezték ki az életkort, mint ma, hanem valami rövidebben, például holdév. Úgy tűnik ez az elmélet megdőlt, mert sokaknak nem lehetett ezt átszámolva 5 éves korukban családjuk.

Másfelől és ez még biztosabb, ezeket az eseményeket nem 15-12.000 évvel ezelőtt írták le, hanem 4-5.000 évvel ezelőtt, úgy, hogy az istenek szokása szerint, kötelességük volt mindent naplózni, történelmet írni. Az isten, aki ezeket az eseményeket és számokat lediktálta 5.000 évvel ezelőtt, mikor az ember már csak a mai rövid élettel rendelkezett, biztosan nem változtatta meg az évek számolási módszerét egyik napról a másikra.

Ha a leírások mindig naprakészen készültek volna, akkor elképzelhető lenne több ezer év alatt az átállás, bár akkor is hirtelen és nem fokozatosan.

A mai tudomány megállapította, hogy a mai ember génhiba mentes esetben 1.300 évet élhetne ideális esetben. Ha figyelembe vesszük a mai génhibákat, illetve azt a tényt, hogy több olyan gén van, mely gyerekkorban szükséges, öregkorban már ártalmas, a mostani ideális határ a 120 év.

Elgondolkodtató, hogy több sumer leírásban szerepel az a gondolat, hogy a Vízözön után az istenek megijedve a korábbi eseményektől, úgy döntöttek, hogy lerövidítik az emberi élet hosszát, erről még a Biblia is beszámol, igaz sumer forrásokból táplálkozik. Nem tudni, hogy akkor került-e az ember szervezetébe az öregedésért felelős gén? A régi leírások szerint a 800-900 éves emberek sem voltak öregek, csak egyszerűen meghaltak. A Vízözön után életrövidüléskor pedig már megjelent az öregség. Amerikában megvizsgálták a hosszú életű fenyőket és kiderült, egyáltalán nem öregszenek, csak egyszerűen kipusztulnak. Lehet, hogy ez együtt jár a hosszú élettel automatikusan?

 

Pap, papság

A papok voltak az összekötők az istenek és az emberek között, mikor már létszámban gyarapodott az emberiség. Ők álltak közvetlen kapcsolatban az istenekkel, őket tanították meg minden olyan dologra, ami nem volt tabu, és a papok feladata volt tanítani az embereket. Igazából ők voltak a tanárok, és a templomok voltak az iskolák. Több ezer évig jól is működött a rendszer, egészen addig, az istenek már kezdték „istenként” kezelni magukat, a papok pedig nem annyira tanárok lettek, mint inkább a közvetlen szolgálói az isteneknek. Az istenek távozása után, a papság átvette a vezető szerepet, és azonosította magát istennel. Ez volt a középkor.

 

Pi (φ)

A piramisok, templomok mind komoly tervezői munkáról árulkodnak. A sumer leírások szerint létezett egy tervező csapat, mely istenekből állt, ők elkészítették a terveket, melyek egy a maihoz hasonló komplett dokumentációt jelentenek. Kiderül, hogy mindent tudtak a geometriáról, többek között a pi számot is ismerték és alkalmazták, ráadásul legalább 10 számjegy pontossággal.

Ezen felül többet is tudtak, mint mi, mert a mai Peru területén található 3 ablak templom romjai nemcsak egy a Stonehenge-hez hasonló építmény, hanem egy nagyon bonyolult égi, térbeli térkép is, mely az építéskori állapotban tartalmazza különböző bolygók állását, olyanokét is, melyeket még nem ismerünk.

 

Római civilizáció

A sumer, majd a görög után, a harmadik jelentős civilizáció. Itt már szakítottak a görög mitológiával, mely a sumer istenek élete alapján született. A görög társadalom inkább, lelki, művészeti, spirituális társadalom volt, addig a római inkább földi, harcosabb, birodalmi. Jól látható, hogy a tudás folyamatosan felejtődik, a sumer források és istenek már messze vannak. Itt már a sumer ismeretek elhalványodnak, a birodalom bukásával pedig elfelejtődnek. Szerencsénk van a sok régészeti lelettel, mely átaludta a földben azt a korszakot, amikor ha megtalálták volna, akkor meg is semmisült volna. Mennyivel szegényebbek lennénk!

 

Templom

A templomok először a tanítás helyszínei voltak, amolyan iskolák. Ennek megfelelően egy központi téren helyezték el őket, és lényeg volt, hogy sok ember elférjen bennük. Aztán idővel kezdtek egyre tervezettebb, egyre különlegesebb formákat felvenni, és asztrológiai irányok alapján tájolták őket. Úgy tűnik, hogy az idő előrehaladtával, a tervezők azon versenyeztek, hogy egyre különlegesebbek, legyenek az alkotások.

Néhány ezer év alatt a funkciójuk is megváltozott. Míg 8.-10.000 évvel ezelőtt szigorúan iskolai jellegük volt, addig 4-5.000 évvel ezelőtt már egy-egy istennek volt szentelve és fő feladata nem a tudás továbbadásának a helyszíne lenni, hanem imádni a tulajdonos istent. Nagyobb istennek nagyobb templom járt, és egyik isten úgy járt egy másik kedvébe, hogy építtetett annak egy szép templomot.

A dolog odáig fajult, hogy Ishtar (Vénusz) a háború és szerelem istennője, mikor istenné neveztette ki magát, nőiességének kellő számú helyen történő alkalmazásával, igényelt egy birodalmat. Mivel nem volt már kiosztható lakott terület, megkapta az Indus völgyi területet. Majd kapott lakosságot is. Az indus völgyi civilizáció volt a sumer kultúra harmadik területe (Mezopotámia és Egyiptom mellett). Tulajdonosa Ishtar, aki a kor szexbálványa volt, temploma nem szolgált semmilyen tudományos célt, csupán a szex élvezetét. Az 1960-as évektől tárják fel ennek a civilizációnak a maradványait, a fő templomokban (a fali rajzok, vésetek alapján) igazi földi élvezeteket műveletek, férfi és női prostituáltakkal. Ishtar istennő ragaszkodott az első éjszaka jogához, minden király, vagy magas rangú férfi házassága esetén.

Az istenek földi tartózkodásnak vége felé már meg is mutatták, hogy milyen templomot szeretnének maguknak. Példa erre Ezékiás próféta, akinek egy üres dombtetőn megmutatták a felépítendő templomot, mintha hologram lett volna. A próféta belépett, benn járt, mindent látott, mintha egy számítógépes 3D játékban lett volna. Ez a templom Jeruzsálem számára volt tervezve. Elődjét a babiloniak lerombolták i.e. 586-ban.

Látomását olyan részletesen leírta, hogy abból 1995-ben el is készítették a templom számítógépes modelljét.

 

Törvény

A sumer törvények, a maiakkal ellentétben egyszerűek voltak, olyanok, hogy ezt vagy azt tenni rossz dolog, nem szabad, vagy hogy így kell cselekedni. Ráadásul a törvények száma sem volt sok. Az ítélkezés egyszerű volt, vagy megszegte valaki az egyik törvényt, vagy nem. Nem voltak kiskapuk, kibúvók.

 

Tudás fája

A Biblia szerint Ádám és Éva az Édenben a tudás fájának gyümölcséből szakít, a kígyó tanácsára. Büntetésük, el kell hagyják az Édent. A sumer leírások alapján kiderül, hogy az első emberpár miután létrejött, fogalma sem volt az életről, hisz honnan tudták volna. Fogalmuk sem volt a szaporodásról, igazából csak ők ketten voltak emberek. A Tudás fája, igazából a tudást jelentette, mely az istenekhez hasonlóan a faj fenntartását jelentette, család alapítását, szaporodást, a gyerekek felnevelését.

Enki, a tudós, az űrhajósok egyik vezére felvilágosította őket az életről, családról, a szaporodásról, utódok neveléséről. Mikor tudatosult az első emberpárban mindez, akkor döbbentek rá, hogy szégyellik magukat meztelenül. Mindezek után kerültek ki az életbe, ahol a maguk munkájával kellett megéljenek. A sumer leírások megemlítik, hogy azért az istenek messzemenőleg nem hagyták őket magukra, hanem tudásukkal, eszközeikkel segítették őket.

Azt is megemlítik a leírások, hogy az első emberpár szellemileg még messzemenőleg nem volt fejlett, küldetésük a faj fenntartása volt. Az első igazán szellemileg fejlett ember Adapa volt.

 

Űrhajó

Érdekes dolog, hogy az istenek űrhajói teljes mértékben hasonlítottak a mai űrrepülőgépekre, azaz mi ma teljesen hasonló elven építjük űrhajóinkat ez is megerősíti a közös eredetet, a hasonló gondolkodást, ellenben az UFO repülő csészealjakkal.

Azért ezek a sumer időkben földre szállt eszközök modernebbek voltak a mieinknél, feltehetően vízzel üzemeltek, és gyorsabbak lehettek, hiszen természetes volt egy Mars utazás, illetve a saját bolygójukról át tudtak jönni a Földre, annak Napközeli helyzetében.

Az archeológiai leletek között találunk földreszállási és távozási térképeket, ahol a bolygók is jelölve vannak. Ezen kívül még egy baleset is le van írva, mikor egy űrhajó 50 főnyi legénységgel az aszteroida övezetben egy aszteroidának ütközött és mind meghaltak. Ekkor gyászt rendeltek el.

A sumer leírások szerint, mikor először érkeztek a Földre az istenek, űrhajóik rendszeresen az óceánokba zuhantak, mert hajtóműveik nem bírták az erős földi gravitációt. Távozáskor pedig volt, hogy nem tudtak felemelkedni a földről, ekkor kiszerelték a fegyverzetet, hogy könnyebb legyen az űrhajó. Később aztán fejlesztettek hajtóműveiken.

Voltak repülő-, és helikopterszerű eszközeik, melyek kimondottan a földi közlekedést szolgálták. A leírások szerint voltak istenek, akik maguk vezették a repülő eszközeiket, bár a legtöbbnek volt pilótája. Ishtar (Vénusz) a szerelem és háború istennője volt az egyetlen női isten, aki maga vezette repülőjét, sőt még harcolni is tudott vele. Több archeológiai lelet ábrázolja őt, repülős felszereléssel, úgy néz ki, mint egy első világháborús katona.

Vallás

Paradox helyzet, hogy a mai értelemben vett vallás akkor kezdett kialakulni, amikor már az istenek nem éltek a földön. A legtöbb tudós szerint éppen ezért tudott kialakulni.

A sumer isteneket megörökölték a görögök, mivel azonban nem látták az isteneket, ezért meseszerű lett, és létrejött a mitológia. A rómaiak átvették a görögök isteneit. A római birodalomban a császárok már-már istennek gondolták magukat, ezért féltek bármilyen szervezkedéstől, mely konkurenciát jelentet számukra. Ezért kezdtek el félni a tért hódító kereszténységtől és hasonló irányzatoktól is. Krisztus, mivel isten fiának tartották, konkurenciát jelentett a római vezetésnek, ezért ítélték halálra, és mint egy köztörvényes bűnözőt, keresztre feszítették.

Ugyanakkor tudni kell, hogy nem Krisztus volt az egyetlen prédikátor, aki igét hirdetett. Krisztusnak is több riválisa volt, volt aki hadsereget toborzott és felszabadította Judeát egy időre a római uralom alól, voltak akik mindenféle belső meditációra alapoztak. Ezen kívül voltak már nem létező istenek köré épülő vallások, például Isis istennő ünnepe, mely istennő i.e. 2.500 körül Egyiptomban élt és Széth isten felesége volt.

A római időszakban több vallás volt, ezek versengtek egymással, még maguk a vezetők, majd a katonák is szimpatizáltak egyik-másikkal.

A császárok is megtűrték már i.sz. 200 körül, mert így az emberek egy-egy csoportját össze lehetett fogni, és a vallás által jól lehetett irányítani őket.

I.sz. 312-ban Constantin császár, látván, hogy a római birodalom hanyatlik, a birodalom szélei kezdenek leszakadni, azért hogy a népet egyesítse, és irányítani tudja, elfogadtatja a hivatalos vallást, a kereszténységet, állami szinten. Követői a trónon kötelező vallássá tették a kereszténységet, a törvények által.

Paradox, hogy amiért Krisztust kegyetlenül és megalázó módon kivégezték, az immár törvényi rangra emelkedett 300 év leforgása alatt. Az egyház szabad kezet kap, cél a birodalom egységének megőrzése.

Mivel a vallás nem egyik pillanatról a másikra jön létre, hanem egy hosszú folyamat, és hogy minél több új hívőnek szimpatikus legyen, több már meglévő nagy vallás pozitív elemeit egyesíti.

Ilyen elemek:

  • a Nap, és ahhoz kapcsolódó események megünneplése, melyek az egyiptomi történelemből származnak
  • Mária és a kezében tartott kisgyerek igazából 2.500 évvel korábbról származik, és Isis istennőt ábrázolja, kezében Horus nevű gyermekével,
  • december 25, egy pogány ünnep volt, illetve egy a kereszténységgel konkurens vallás hirdetője született ekkor
  • az isten ábrázolása jóságos idős emberként hosszú hajjal a görög mitológiából származik, ő volt Zeusz, a görögök pedig Enkit, a tudóst ábrázolták, aki bizony már rendesen megöregedett a hosszú és folyamatos földi tartózkodás alatt
  • és ehhez hasonlóan minden jellegzetességnek megvan a maga forrása.

A római kor bukásával és a középkor beköszöntével a vallás szerepe felértékelődött, irányító és összetartó szerepe mind a mai napig él

Ugyanakkor a vallásnak volt egy pozitív szerepe is, az emberek hittek valamiben, és féltek valamitől. Éppen ezért az emberek többsége igyekezett úgy alakítani életét, hogy az istennek tetsző legyen. Másként éli az életét az aki fél valamitől, mint akinek semmi sem számít.

A mai korban, a világ modernebb részeiben a vallás inkább formai kezd lenni, az emberek kezdenek nem hinni semmiben. Illetve megjelentek a hamis istenek az emberi életben, a pénz, a hatalom, uralkodás, stb. Mindezek tévútra vezetnek.

 

Világvége

A sumer időkben még nem, de az istenek távozása után, sorra jelentek meg az olyan látomások, melyek a világ végét jósolták meg. Az ilyen látnokokat prófétáknak nevezték, azonban a világvégék sorra elmaradtak. Úgy tűnik, a történelem során, mindig van egy pillanat, mikor úgy tűnik, nem lehet tovább.

Az első jóslat Róma bukásával függ össze, ekkor sokan hitték, hogy mindennek vége. Aztán jött a még sanyarúbb középkor, és így tovább. Ma is tapasztalható e jelenség.

A látnokok általában a saját koruk tapasztalatából indultak ki, és még ha a messzi távolról beszéltek is, de mindig a saját koruk bukását sejtették meg. Azonban mindig van tovább.

Két dolog van, ami tényleg világvégét okozhat, egy meteorit becsapódás, melynek nyomán 65 millió évvel ezelőtt a dinoszauruszok kipusztultak, illetve ha az ember atomfegyvereivel kiírtja saját magát, hiszen annyi fegyver van a földön felhalmozva, hogy 50-szer teheti tönkre bolygóját.

A mai jóslatok részben e két tényezőn alapulnak, illetve ismerve az ember viselkedést, hogy egyszer csak megsemmisíti saját magát.

 

Vízözön

Az esemény megtörtént i.e. 11.000 körül, mikor véget ért az utolsó jégkorszak, ráadásul hirtelen melegedés indult. A sarkokon felhalmozódott jégtömegek nagy része egyszerre az óceánokba csúszott. Ma már megállapították, hogy jégkorszak esetén kb. 100 métert is csökken a vízszint, míg ahogy lemodellezték, a jég becsúszása a tengerekbe, kb. 100-200 méter magas szökőárat tud létrehozni. Összességében megállapítható, hogy néhány éven belül akár 100 métert is emelkedett a vízszint, majd egy 100-200 méteres szökőár mindet elsöpört, ami tengerszint közelében volt.

Azt tudni kell, hogy az élet első helye Mezopotámia területén, kis helyen, igencsak tengerszint körüli magasságban alakult ki. Egy komolyabb szökőár elmossa a területet. A Vízözön nem azt jelenti, hogy az egész föld víz alá került, hisz a kilométer magas hegyek, vagy fennsíkok nem kerültek víz alá. Akkor, az élet számára, alkalmas terület elöntése özönvíz volt.

 

Víz üzemanyag

A sumer leírások nem igazán foglalkoznak az űrrepülők felépítésével, mert ez tabu téma volt, de egy-két helyen azért találunk utalásokat.

Egy leírás elmondja, hogy egy kiöregedett űrhajót kiállítottak egy szabadtéri múzeumba, ahol a sumer emberek azt megnézhették, megfogták, beleülhettek, éppen úgy, ahogy a Müncheni Tudomány Múzeumban ki van egy állítva.

Két leírás és egy piktogram arról beszél, hogy az űrhajók hajtóanyaga víz volt. Még a működési elve is le van írva, egy sugárral a vízből gőzszerű anyagot hoztak létre, mely előre nyomja az eszközt.

Az ilyen típusú leírásokkal az a baj, hogy olyan írta le, aki nem értette a működési elvét, mintha a mai óvodások beszélnének a technikáról. Fő szavak a nagy, fényes, erős, kicsi, stb.

Ezt a leírást is csak most értették meg, mikor japán szakemberek elkészítették az első ilyen kísérleti hajtóművet, természetesen csak miniatűr, modell méretben és kísérleti körülmények között. Elve az, amit a sumerok leírtak, lézersugárral melegítenek egy alumínium csövet, melyben víz van és a hő hatására robbanásszerű erővel gőz keletkezik, mely méretéhez képest komoly hajtóerőt hoz létre.

 

Végül a miértek

Miért kell mindezt elhinni?
Semmit sem kell elhinni. Bár sok az elmélet a Föld és az ember eredetére, de az egyetlen konkrétum az a sok tízezer sumer régészeti lelet, leírás, mely írásos, vagy képi ábrázolás formájában leírja az őskori, illetve a még korábbi eseményeket. Bárki el tudja olvasni, hiszen ezek a régészeti leletek megtalálhatók a híres múzeumokban. Ez nem hit kérdése, hanem tény, csak olvasni kell, mai fejjel, mai tudással.

Miért nem tanítják az iskolában mindezt?
Mert az emberiség jó része még nem nőt fel oda, hogy megértse. Amikor az emberek 95%-a valamilyen vallásban hisz, ráadásul az emberek fele ölni tudna a vallásáért, akkor mi lenne a világgal, ha kihullna a talaj a lábuk alól. A szakemberek 1-2 generációváltást tartanak szükségesnek ahhoz, hogy tényleg komolyan vegyék ezeket a tényeket. Az élenjáró tudósokat saját koruk sosem érti meg, ők ezért élenjárók és ezért tudósok.

Egy ember találta ki az egészet?
Nem, már kétszáz éve folyamatosan sok száz neves tudós, kutató foglalkozik a témával. Az összes sumer és a legtöbb egyéb ékírás, hieroglifa, piktogram meg lett fejtve, és néha akad egy-egy tudós, aki nem egy kis részre specializálja magát, hanem összesíti a gondolatokat. Ilyen Zecharia Sitchin is, aki könyveiben mindig konkrét régészeti forrásra hivatkozik, megjelölve még a múzeumot és a katalógus számot is, hogy bárki leellenőrizhesse, illetve könyvei végén több oldalakon át bemutatja szakirodalmát.

Mikor mentek el az istenek?
Az isteneknek kötelességük volt naplót vezetni, és ezt hátrahagyni az utókor számára. Innen ismerjük is teljes családfájukat, az összes eseményt. Távozáskor viszont már nem voltak olyan helyzetben, hogy naplót írjanak, vagy ha meg is írták, akkor azt magukkal vitték. A sumer leírások az emberek szemszögéből számoltak be a távozásról, mikor a népek sorra kétségbe estek, hogy távoztak az őket segítő istenek.

Időben kb. i.e. 500.-800 között távoztak, már aki távozott. A távozás nem volt egyszerű, hiszen az istenek sokasodtak maguk is, sokuknak családja volt itt, illetve életük lassan átállt a földi ciklusra. Mindez azt jelentette, és ez szerepel is a sumer leírásokban, hogy aki sokat élt a Földön, az földivé vált, igaz, hogy hosszabb élettel rendelkezett, mint az emberek, de többé nem tudott elmenni innen. Ahogy az istenek szülőbolygójának tudósai mondták, vagy hazajösztök meghalni, vagy a Földön haltok meg, mert már öregek vagytok. A távozás mindenképp a véget jelentette.

Miért mentek el az istenek?
Egyfelől küldetésüket csak félig-meddig teljesítették, másfelől nem tudtak mit kezdeni a rohamosan szaporodó emberiséggel, lassan kezdett kezelhetetlenné válni a helyzet. Másfelől kiderült, hogy az emberek is olyanok lettek, mint ők maguk, azaz a hatalom, uralkodás mindenek felett, ha kell pedig háborúk. Igazi emberi vonások. Néhány sumer leírás még arról is beszámol, hogy az istenek elfáradtak, belefáradtak a több ezer éves földi tevékenységbe, és közben ők maguk is megöregedtek.

Visszajönnek-e valaha az istenek?
A számítások szerint i.e. 200 körül járt erre utoljára a bolygójuk a Nap közelében, mivel éves ciklusa 3.600 földi év, ezért kb. 3.400 körül várható erre újra a bolygó. Akik hosszú ideig itt voltak, azok az istenek már biztosan nem élnek, viszont mások a bolygójukról visszajöhetnek. Feltéve, ha még nem tették tönkre teljesen bolygójukat. Szerencsénk, hogy nem fogjuk meglátni az emberi reakciókat és azt a káoszt, amit ez a látogatás okozna itt a Földön.

Milyen nyelvet beszéltek az istenek?
Mivel a sumerok az istenektől tanulták a beszédet, akár e gyerekek a szüleiktől, természetesen a sumer nyelvet, bár időben az ő nyelvük is változott. Példa erre, az egyik leírásban szerepel, hogy a tudós Enki fordított két isten között, mert azok nem értették egymást. Az igazsághoz tartozik, hogy a népesség terjedésével megjelentek a különböző tájszólások, amelyek aztán teljesen új nyelvek kialakulásához vezettek. Néhány külföldi tudós állítja, hogy az istenek nyelvét a magyar ember ismerősnek találná, meg merne esküdni, hogy az magyar és ráadásul néhány szótövet értene is.

Minden nyelv a sumerból származik, és a magyar?
Igen, egyértelműen bebizonyították, hogy a sumer volt az első, ebből származik az egyiptomi, majd indus völgyi, később a többi. A szittya-hun-magyar nyelv- és írásrend azonos a pelazg-etruszk nyelv- és írásrenddel, a sumer nyelv- és írásrenddel, levonható a következtetés, hogy lévén a sumer, a régi mezopotámiai kultúrák nyelve, tehát valószínűleg a magyar nyelv is egy ősi nyelv. A székely-magyar és az etruszk rovásírással is azonosíthatók a skytha, avagy türk betűk, a krónikák a hun nép írásának nevezik. A Wylie Royal Asiatic Society közli, Dizabul kagán, skytha betűs levelét, melyben leírja i.sz. 518-ban egy kínai utazó meglátogatta a Góbi Sivatagtól nyugatra élő hun-türköket, akikről feljegyezte, hogy írásuk pont olyan, mint a Kína északi részén élő újgor-tatároké.

Dr. Cserép József nyelvész, a Pázmány Péter Tudományegyetem tanára 1912-ben bizonyította a magyar, pelazg és etruszk nyelvek rokonságát, megkereste és bemutatta azokat a nyelvtani alakzatokat, szógyököket, amelyek mind a magyarban, az etruszkban, és a szumirban megtalálhatók. További neves kutatók Badiny Jós Ferenc, és Bobula Ida életművükkel bebizonyították a sumer-magyar nyelvrokonságot. Érdekes, hogy egy francia nyelvtudós is, mindenkitől függetlenül bebizonyította a magyar-etruszk nyelvrokonságot. Nagyon sok nyelv nem közvetlenül a sumerból származik, hanem már két-három áttéten át, egy másik nyelvből, ezért aztán lassan semmi köze az eredetihez.

Ki nevezte el a sumerokat sumeroknak?
A sumerok magukat „a tudás isteni fensőbbségének népe”-ként említi minden leírásban. Csak évszázadokkal a sumer civilizáció bukása után alakult ki ez az elnevezés.

Miért csak agyag és kőtáblák maradtak fenn? Hol egy számítógép?
A sumer nép egy kőkorszaki nép volt, aki időközben átlépett a fémkorszakba. A tudást folyamatosan kapták az istenektől, azonban a tudás nagy részét ők maguk nem értették meg. Az istenektől kapott eszközök egy részét csak használták, például a kő vésésére, megmunkálására szolgáló valamilyen plazma vágó esetén.

Az istenek nem hoztak létre gyárakat, nem gyártottak modern eszközöket. Ami szükséges volt, hozták otthonról. Itt igazából az ennivalót kellett előállítani, illetve az ember számára szükséges napi eszközöket, ruházatot.

Gondoljuk el, hogy néhány ember eljut a Marsra, majd párszáz fős kolóniát hoznak létre. Természetesen minden eszközt magukkal visznek, nem fognak gyárakat építeni, mert ahhoz nincsenek meg az eszközeik, a dolgozók, a háttéripar, a beszállítók. A termelési láncot nem lehet a semmi közepén a semmiből létrehozni. Néhány száz ember nem tud 8-10 fajta gyárat üzemeltetni, repülő, űrhajó, számítógép, televízió, ipari eszközök előállítására.

Itt legfejebb javították az eszközeiket.

A fenti kép 1. ábrája egy ilyen sugárterápiás kezelést mutat, a személy arcát maszk védi.

A 2. ábra egy érdekes régészeti leletet mutat. Ezt 1936-ban tatláták egy kb. 60cm átmérőjű és maximum 10cm vastag kör alakú tárgyat, melyet tengelyre szereltek és valószínüleg forgott. Hihetetlen precíz finommechanikai megmunkálásról tanuskodik, és nagyon érdekes, precíz miliméteres profilja van a keréknek. Na de ki tudott ilyet készíten ezelőtt 5.000 évvel? Nem ist tudták kitalálni a kerék funkcióját, míg 1976-ban Kaliforniában, az űrkutatás el nem kezdett kísérletezni egy forradalmi újdonsággal, egy hidrodinamikus lendkerékkel. Ekkor döbbentek rá a régészek, hogy mit találtak, mert a kísérleti prototípus kinézetében, méretarányaiban és a szélek profiljaiban teljesen megegyezik a régészeti lelettel. A kísérleti prototípus még is csak prototípus, a majdani űrrepülőgépeknél szánnak neki szerepet.

Paradox helyzet, hogy a magas technika esetén is a kő és agyag ábrák maradnak fenn és semmi más.

Ha elgondoljuk egy mai CD, DVD élettartama maximálisan 100 év, de még senki nem próbálta. Valószínű kétszáz év alatt a nyoma sem marad meg. A papír sem időtálló, hiszen a legelső fennmaradt hajós térképek Kolumbusz utáni időkből 1550-1600–ból is csak véletlenül maradtak meg, és kétszáz éve különleges körülmények között őrzik. A merevlemezeken tárolt mai adatok is csak éveket, évtizedeket bírnak ki, egy ilyen fém eszköz akár a homok mélyén is lehet.

Milyen technikai szintet értek el az istenek?
A fennmaradt ábrázolások szerint az istenek technikai szintjére jellemző volt a számítógép, a maihoz hasonló billentyűzet több szobron is látható, az adatokat tárolták több formában, Enki a tudós isten egy CD lejátszó szerű készülékből mutatta meg egy új terület rendezési tervét Ishtar istennőnek, illetve sok más adatot kristályokban tároltak, melyek lehettek akár a mai memóriák is. Úgy tűnik, a jövő, most is erre mutat.

A 2. piramisháborúban i.e. 8.670-ben le van írva, mikor Nintura behatol a Gizai nagy piramisba, az irányító központba, hogy megsemmisítse az ellenséget, a teljes berendezés hogyan nézett ki.  Infra sorompók, villódzó ablakok (monitorok), színes fények, akár egy igazi sci-fi filmben.

A sumer emberek nagyon csodálkoztak, hogy az istenek egymással beszéltek a Föld különböző pontjairól, pedig részt vettek az átjátszó állomások építésében.

Az első irányító központ a Vízözön előtt Lagash település volt, majd a Vízözön után a Gízai nagy piramis, majd a 2. piramisháború után a győztes kiszerelte az egész berendezést, ekkor lett az új központ Jeruzsálem.Comments are closed.