Sötéten látjuk a világot

.

Az elmúlt napokban több kutatás eredménye is napvilágra került. Kiderült, hogy minden esetben a magyarok látják a legborúsabban az életüket. Szinte nincs az a nemzet, amelyik rosszabbnak ítélné meg saját életét, létbiztosságát, munkahelyét, jövőképét, jelen és jövőbeli életkörülményeit, kilátásait, mint a magyar. Értetlenül állunk előtte. És értetlenül áll a külföld is. PEDIG ROPPANT EGYSZERŰ.

Az idén, a honlapom alapján, meghívtak egy családhoz. Nos, akkora gazdagságot én még nem láttam. Olyan helyen állt a ház, ahol ember nem is gondolja, hogy van eladó telek. Olyan ház, mint egy sportcsarnok. A gazdagsági rangsorban eléggé elöl lehetnek. Minden mint a mesében, flottul és olajozottan működött. És mi volt a ház úrnőjének az első mondta? „Én olyan boldogtalan vagyok”. Pedig szerintem 4 millió magyar nő azonnal cserélt volna vele, így látatlanban. A férje szerette, gyerek még nem volt, most tervezték, az életet a feleség ritmusa szerint szervezték. Azonban mindez kevés volt a boldogsághoz. Olyan depressziós nőt még nem láttam. Már nem volt sok ahhoz, hogy a hölgy tudatmódosító szerekhez nyúljon, úgy mint gyógyszer, drog, alkohol, betegség.

Az élet egy illúzió. A világ képét mi magunk formáljuk. A külső világ kivetülése a tudatunkon keresztül nem más, mint a világképünk. A világ olyan, amilyennek látjuk. Nem jó és nem rossz, csak ilyen. Nincs objektív világkép. Maga a szó sem létezik, nincs értelme. Mivel minden szubjektív. Nincs objektív látásmód, mert az is csak szubjektív. Szerintem az objektív szót azért találták ki, mert az a szubjektív ellentéte. Például egy törvény sem objektív. Hanem több szubjektív véleményt, adott körülmények között objektívnak nevezünk. De lehet, hogy 10 év múlva már nem.

A magyar nemzet szemüvege (tudata) amin keresztül a világot nézi nem rózsaszínű. Hanem ellenkezőleg, borús, sötét. Ez a nemzet karakteréből fakad. A magyar nemzet ez enneagram kilenc karaktere közül a négyes, a különc, az individualista, a felfedezni való. A négyes karakter tudja, hogy más mint a többiek, visszahúzódó, befelé forduló, gazdag belső világgal rendelkezik. Érzékeny, intuitív, finom, tapintatos. Idealizált társat keres magának. Fő vágya, hogy megtalálja önmagát, megtalálja identitását. Mivel sok belső érzelmi konfliktust élt át, ezért jó terapeuta, mindenkit meg tud érteni, hiszen ő maga is átélt már hasonlókat, ezért társaságban szeretik. Sokat álmodozik, és néha összekeveredik belső világa a külsővel, ezért néha rosszul ítéli meg a külvilágot. A négyes különleges, elvárja, hogy felfedezzék, aztán újra felfedezzék, majd újra, stb. Külső megjelenésük egy különleges eleganciával történik, egy misztikus köd övezi őket, ezért vannak olyan karakterek, amelyek egyenesen félnek a négyestől, főleg ha megtudják, hogy a négyes erősen spirituális, égi kötődéssel rendelkezik.

Mikor a négyes egészséges állapotában található, akkor felveszi az egyes, a reformer pozitív tulajdonságait, azaz megmarad négyesnek, de annál mégis több lesz az egyes pozitív vonásaival. Ilyenkor a négyes a külső világ felé fordul, ott életcélt talál magának, így kiszabadul saját képzeletvilágából is. Az ilyen négyes kötődik a valós világhoz, logikus gondolkodású, helyesen cselekszik, utat mutat mások számára. Az ilyen négyes toleráns és elfogadó, úgy mutat utat, hogy közben elfogadja a másságot. Úgy jellemezhetnénk, hogy a bölcs realista, aki érzi és érti a világot, a négyes spiritualitása révén egységben van a mindenséggel, jól eligazodik az élet és a világ útvesztőiben, mindig látja a kiutat. A magyar nemzet ilyen reformer szerepet töltött be abban az időszakban, mikor az első földalatti vasutat építették Budapesten. Ez volt a kontinentális Európa első ilyen jellegű vasútja, és a világon az első villamos meghajtású. Az 1870-1900-as években tipikusan ilyen lendületes fejlődést mutatott Budapest és az ország. Mai viszonylatban azt jelentené, hogy már víz üzemű gépkocsik kellene járjanak az utakon, és például, szinte ingyen, mindenki maga állítaná elő a villanyáramot. Az univerzumban az energia végtelen. Meg kell tanulni ezt használni. És ki, ha nem a magyarok, akik a világ legnagyobb feltalálói?

Mikor a négyes egészségtelen állapotában található, akkor felveszi a kettes, a segítő negatív tulajdonságait, azaz megmarad négyesnek, de annál mégis több lesz a kettes negatív vonásaival. Az ilyen négyes azért szeret, hogy szeressék, manipulatív és önző, bűntudatot ébreszt. Külső megfigyelő azt mondja, hogy kiszámíthatatlan, nem várt pillanatokban forradalomszerűen tör ki, vagy változtat 180 fokos fordulatot viselkedésében. Agresszív tud lenni, és azért csapódik irányzatokhoz, hogy valaki szeresse, sokszor mindegy, hogy ki. Öntudatlanul is képesek tönkretenni másokat, miközben azt állítják, hogy mindezt szeretetből teszik. 

A magyar nemzet jelenleg önértékelési problémákkal küzd és nem hisz a jövőjében. Mindent borúsan lát. Például aki a magyar híreket hallgatja, abban kialakul az a szemlélet, hogy bármelyik nap vége lehet a modern világnak, mert össze fog dőlni. Aztán ha kimegy külföldre, akkor kiderül, hogy ott kinn teljesen más az életszemlélet. Igaz, hogy ott is sok minden változott az elmúlt tíz évben, de messze nincs az a világvége hangulat, mint innen nézve. Ebből kitörni csak radikális változtatásokkal lehet. Pozitív életcélt kell kitűzni, és el is kell kezdeni azt megvalósítani, érezhető és látható módon. Amikor mindenki érzi a bőrén a pozitív változást, akkor kezdhet kialakulni egy pozitív életszemlélet. Ekkor tud átbillenni a magyar nemzet a reformer szerepkörbe. Amíg a nemzet negatív érzésekkel, érzelmekkel van tele, addig negatív dolgokat fog megélni. Ahogy bármelyik embernél is a gyógyulás mindig fejben dől el, úgy egy nemzetnél is.

A mai modern fogyasztói társadalom csődben van. Ezt tudja minden ország, és érzi minden nemzet. Ugyanakkora csődben van Görögország, mint Németország, Ausztria mint Magyarország, Spanyolország mint Románia. Ugyanis Európa már egy test. Ha bármelyik ország csődbe megy, akkor húzza az összes többit. Globalizált világban nincs független nemzet. Nem tud lenni. Németországból az ipar jó része kitelepült külföldre, ez ugyanakkora potenciális csőd mint Görögország. Az északi államokban magas az életszínvonal, de ez csak addig tartható fenn, amíg Európa déli részeiről a szürkeállományt oda tudják csalogatni. Nincs jó és nincs rossz. Egy hajóban evezünk. És nem lehet kiszállni. Az „objektív valóság” ez. Kérdés az, hogy hogyan látjuk mindezt. Minden nemzet a saját tudatán keresztül. Csak ráadásul a magyar nemzet spirituális is, amolyan próféta, érzi, hogy valaminek közeleg a vége. Ettől ő feszült, ideges, és fél. További nehezítő körülmény, hogy  magyar nemzet lévén egy ősi, szabad nemzet, nem szereti a bezártságot. A modern világ egyre érzéketlenebbé válik (azaz nem érdekel a másik ember). Ennek oka az, hogy egyre többen élünk a Földön, és ennyi embert csak egyre szigorúbb szabályokkal lehet kordában tartani. E kaotikus szabálydzsungeltől az ember egyre stresszesebb, feszültebb lesz. És ez egy ördögi kör. Ahogy az Excel üzenné, körkörös hivatkozás. A jövő ebbe az irányba mutat (lásd érzékenység c. írás). Ez nem jó és nem rossz, de ez van. Ennyi ember még sosem élt a Földön, egyetlen korábbi civilizáció alkalmával sem.

Ki hogyan látja a világot?

Például az USA nagy vezetői, elnökei leginkább egyes karakterűek voltak, a reformerek. Maradandót alkottak, erővel, gyakran nagy áldozatok, háborúk árán. Így alakult ki az USA hármas karaktere, a sikerorientált. Az amerikai nemzet tudatát a sikerorientáltság hatja át. Mindent ennek szellemében lát és tesz. Ha ez a nemzet jó, egészséges állapotában van, akkor felveszi a hatos karakter pozitív vonásait, azaz csapatjátékos lesz. Egészségtelen állapotában felveszi a kilences negatív tulajdonságait és magába roskad. A hármas karakter ego kiterjesztő, és mindig versenyez. Ezért nem roskad magába, hanem felkel és indul az újabb versenyre,

Hitles is egyes karakterű volt, a reformer. Fel is virágoztatta az országot. Aztán mikor ő maga megbolondult, belekeveredett saját gondolataiba, akkor a német nemzetet belevitte egy vesztésre ítélt háborúba. Ugyanis a német nemzet hatos karakterű, mely egészséges állapotában felveszi a kilences jó tulajdonságait, azaz nagyon szorgalmas, precíz, pontos, de mindezt nem félelemmel teszi, hanem sámáni nyugalommal. Azonban Hitler a német nemzetet a versengésbe, a nemzet rossz állapotába vitte be, azaz a nemzet felvette a hármas negatív tulajdonságait. Ez az ész nélküli versengés lett a háború. Ez első perctől halálra volt ítélve, még akkor is, ha a kezdetekben nagy sikereket értek el. Ennyire meghatározó az első számú vezető, mert viheti jó vagy rossz állapotába a nemzetet.

Hasonlóan a román nemzet egykori vezetője Ceausescu is reformer volt, egyes karakterű. A kezdeti sikerek után, amikor a nép szerette, egyre jobban belebolondult saját grandiózus gondolataiba, és a román nemzetet, mely a kettes némi hármas színezettel (ilyenek még az olaszok és a horvátok), belekényszerítette a nemzet beteg állapotába, a nyolcasba, a keresztapa karakterbe. Így a kettes karakter mely vendégszerető, képes volt tudatosan megkeseríteni az országban élő többi nemzetiség sorsát.

A magyar nemzet úgy kellene lássa a világot mint Svájc, ugyanis Svájc az egyes a reformer, és ez az állapot lenne a magyar nemzet ideális állapota. Még van mit tennünk, míg oda eljutunk. De legalább ismerjük fel a helyzetünket és a tennivalókat. Ahogy a világháborúban adott a légkör (morfogenetikus tér) ahhoz, hogy eluralkodjon a „bolondság”, úgy most adott az az érzés, hogy a jóléti társadalom recseg-ropog, és ez benne van a morfogenetikus térben, amit mi égi kötődésünk révén érzünk. Ez félelemmel tölti el a magyar nemzetet. A jelenkori politika azt teheti, hogy a létbiztonságot, nyugalmat biztosít a nemzetnek, ezt tudatosítja is benne. Ugyanis stresszes állapotban mindenkinek beszűkül a tudata, de nyugodt állapotban reálisabban érzékeli a valóságot.

Az EU vezetői még nem értették meg, hogy minden nemzet más és más karakterű. Ezért más és más az életszemlélete. Ezért meg kell tanulniuk, hogyan viszonyuljanak egy-egy országhoz. Például a négyes karakterhez értő odafigyeléssel kell viszonyulni. Nem tudom a világ melyik országa áll így hozzánk. Egyik sem. Így nem marad más, mint saját magunkat kell kihúzzuk a depresszív hangulatból. Egyébként ez a hangulat teszi, hogy a magyar találmányok hazánkban nem tudnak igazán sikeressé lenni. Ugyanis mi magunk tesszük tönkre a sikert. A szomszéd megfúrja, feljelenti, a hivatal évekig nem engedélyezi, stb. Dögöljön a szomszéd tehene is. Ha egy találmány külföldre kerül, ahol más a gondolkodás, más a szemléletmód, sikeressé tud válni. A világ figyelmét úgy tudnánk felkelteni, ha akár EU-s pénzekből sikerre vinnénk a magyar találmányokat, évek helyett egy-két hónap alatt engedélyeznénk, és máris jönne a túke, mert pénzt érezne a lehetőségben.

Az enneagram azért jó, mert megmutatja, hogy egy személy, vagy nemzet milyen karakterű, milyen tulajdonságokkal bír, és milyen állapotában található. Ez az egyetlen önismereti tudomány, amely dinamikus megközelítést tesz lehetővé. Azaz tudni lehet, hogy mi várható. Látható és várható az elmozdulási irány. Képtelenség más útra menni, ahogy a vonat is csak sínpályán tud mozogni. Azonban látható, hogy merre vezet a sín, és a váltóval dönteni lehet hogy észak vagy dél felé indulunk, de csak a sínpályán, csak amerre az vezet. A vonat sosem fog repülni, sem autópályán haladni.
Így a magyar nemzetnek is tudatosítani kell jelen helyzetét, és lehetőségeit, illetve tennivalóit. A mindenkori politikának pedig meg kell értenie, hogy a nemzetgazdaság egy háromlábú szék, amelyiknek egyik lába a nemzet (részletesen a nemzetgazdaság c. résznél). A nemzet tudatának fejlesztése nélkül nem fogjuk másképp látni a világot.

A karakterekről részletesen olvasni itt lehet.Comments are closed.