Okkult szimbólumok

.

Az okkult szó jelentése: titkos, titokzatos, rejtett, eldugott. Az okkultizmus jelentése: természetfeletti, nem materiális. Tehát ami okkult, az valamilyen materiálisan meg nem fogható, de mégis létező titkos dolog. Valami olyan, ami nagy természetfeletti erővel bír. Egy láthatatlan kéz, amelyik a háttérből nagyon tudatosan és nagyon hatékonyan irányít. Sőt az okkult dolgok következménye materiális síkon láthatók. Az okkult tudomány az fizika, mely alakítja a materiális világot. Nem jó és nem rossz. A felhasználója lehet jó vagy rossz.

.

Mire jók a szimbólumok? 

Pótolják a tudatosságunkat. Ha az ember az élete minden percében tudatos, akkor nincs szüksége semmilyen jelképre, semmi olyanra, ami eszébe juttatná a tudatosságot, kiegészítené a tudatosságot, vagy egyenesen a tudatossága helyett megnyilvánulna. A történelemben jó példa a druidák léte. Ők a kelták spirituális rendjét alkották, szertartásaik még a gallok kultúrájában is megtalálhatók. Ahogy ma mondanák sámánok voltak, mindent fejben tartottak, semmit sem írtak le.  Verses formában tanították a gyerekeiknek a létezés törvényeit, működését és a tudatosságot. Varázserővel bírtak, és erről szól az Asterix és Obelix c. film. A druidák erősen csodálkoztak azon, hogy a római hadsereg szimbólumokkal, rúnákkal festett fegyverzetben vonul fel ellenük. Nem értették miért van szükség ezen szimbólumok festésére, hiszen ők nagyon tudatosak voltak, semmit sem kellett éppen ezért leírniuk. Azonban ahogy az ő tudatosságuk csökkent, úgy szépen kiszorította őket a Római Birodalom, illetve a kötelezővé tett kereszténység. Éppen szegényes írásbeliségük miatt leginkább titkos társaságok révén tudunk rólunk.

A szimbólumok mindig is léteztek, és mindig is alkalmazták őket. Legfeljebb letagadták, hogy az átlagember ne alkalmazza. Szinte minden templom, minden szakrális építmény tele van ilyen szimbólumokkal, a mai cégek logói, a reklámok, sok államfő kezével ilyen szimbólumokat mutat. Mindenki aki tudatos, az ilyen jelképet alkot a maga számára.

.

Az első szimbólumok

A legelső jelkép az egyenlő szárú kereszt. Ez a teremtést jelenti, az egységet a teremtéssel, az egységet  a teremtővel. A vallás szavaival élve ez a szimbólum azt jelenti, hogy az ember nem más, mint isten gyermeke. Mivel számomra isten nem egy szakállas bácsi, hanem az univerzum tudata, ezért ez a szimbólum nekem azt mutatja, hogy az ember a világmindenség része, és nem butább annál, hanem tud ugyanannyira tudatos lenni, még ha ez itt az anyagi világban nem is úgy néz ki. Tehát az ember nem kisebb rendű alkotója a nagynak, nem szolgája, hanem egyenrangú, ahogy bármelyik sejtünk sem kisebb rangú mint mi, a nagy egész.

ek

A sumer ábrázolásokon a bal oldali kerek szimbólum volt a nap jelképe. Kerek és sugárzó. Ebben is négyágú egyenlő szárú kereszt. Hiszen a Nap, a Naprendszerben az élet teremtője és fenntartója. A jobb oldali a Nibiru jelképe, a teremtő bolygóé, ahonnan az élet származik. Egyenlő szárú kereszt és sugárzó. Mivel a Nibiru, az istenek bolygója, ezért az uralkodók, királyok, félistenek el kezdték az egyenlő szárú keresztet hordani, ezzel fejezve ki, hogy ők közel állnak az istenekhez. Az igazi istenek nem hordták a jelet, hisz nekik nem kellet bizonyítani hovatartozásukat.

Az egyenlő szárú kereszt meg található Róma összes templomának falán, mennyezetén, padlóján. A kereszténység előtérbe hozta a ma használatos nem egyenlő szárú keresztet, azonban a legtöbb papi ruhán a kereszt egyenlő szárú. A kereszténység üldözte azokat akik magukra egyenlő szárú keresztet vetettek és a keresztény keresztvetéshez képest felcserélt oldallal. A középkorban igyekeztek minden ilyen embert elégetni. Azonban az ősi tudás fennmaradt.

A második legelterjedtebb szimbólum a Tao jelképe. Sokan használják ma ezt a jelet, azonban kevesen tudják, hogy ez nem a kínai gyógyászat, hanem a Tao filozófiájának a jele. Eredete az ember eredetéig vezethető vissza. A bölcsesség szimbóluma.

tao

Jelentése, hogy ahol fény van ott megjelenik az árnyék, az éjszakát követi a nappal, a jót  a rossz, és ezek egymás után vannak jelen az életünkben és nem egyszerre. Azonban minden jóban van valami rossz és minden rosszban van valami jó. Ez így kerek. A dolgok ez életben nem egymás ellenségei, hanem egymás követői, egymás kiegészítői. Ez a jelkép a világ legnagyobb bölcsességének jelképe. Mivel a Tao filozófiája teljesen megváltoztatja az embert, a birkából szabad oroszlánt varázsol, ezért ez a filozófia sokáig tilos volt, főleg Európában. Még ma sem szeretik társadalmunk vezetői, néhány vallás egyenesen “rosszul van” ettől a szimbólumtól. Az emberek még ma is félnek a Taotól, de tudatlanul szívesen használják ezt a szimbólumot, mint a kínai gyógyászat jelképét.

A pentagramm eredete szintén az ember eredetére vezethető vissza. Alkalmazták Sumer idején, (kb. i.e. 3-4.000), illetve a hasonló korú kínai orvoslásban.

pent

Jelképe az isteni tökéletesség. A sumer uralkodók, vezetők szívesen alkalmazták ezt a szimbólumot, mely azt sugallta számukra, hogy ők isteni tökéletességgel vannak megáldva, cselekedeteik jók, tökéletesek.

A kínai orvoslásban is ez időben jelent meg az 5 elem filozófiája, melynek ez lett a szimbóluma.

Később Michelangelo is alkalmazta, vagy akár a modern korban a vörös ötágú csillag.

.

Szintén az emberiséggel egyidősek a rúnák.

run

Ezek ősi erőket jelképeznek. Bár úgy nevezik őket, hogy ógermán rúnák, azért ezek valójában az egész emberiség ősi jelei. Ma is szívesen alkalmazzák őket. Hitler az SS szimbólumaként a Sowolu nevű védelmi rúnát használta eléggé sikeresen. Érdekes kicsit keresgetni a neten és meglátjuk, hogy egy adott cég a szimbóluma alapján milyen gondolatvilággal rendelkezik. Mert ugye semmi sem véletlen.

Ahogy az sem, hogy a magyar rovásírás mennyire hasonlít a rúnákhoz.

rov

Ahogy mondják, a magyar a teremtés nyelve. Ez kétélű fegyver. A kés mindenképp vág, de lehet ez védelem vagy lehet ez támadás. Vagy védem és irányítom a sorsomat, vagy tönkre teszem azt.

A “magyar” rovásírással írt szövegnek nagy az ereje. Az univerzum “érti és alkalmazza”. Ezért mindig legyünk tudatosak felőle.

.

Szimbólumok alkalmazása

A sumer időkben szimbólumokat főleg az uralkodók alkalmaztak, részben azért mert meg akarták magukat különböztetni az átlag emberektől, részben azért mert úgy gondolták így isteni tudatuk lesz.

A görögök széles körben alkalmazták, maga a nép is szerette ezt a technikát. Például cserép darabokra főleg átkokat, rontásokat jelképező szimbólumokat rajzoltak, majd ezeket elásták, így átkozva el a szomszédot, rokont, vetélytársat. A görög mitológia tele van ilyen eseményekkel. Ez inkább valóság, mint scifi.

A rómaiak a leigázott területek népeitől tanulva alkalmazták ezeket a szimbólumokat főleg csatákban.

A hun Attila isteni küldetéssel bírt, sámánjai segítségével is alkalmazta ezt a tudást.

A középkorban igyekezetek kiirtani az emberek tudatából a szimbólumokat, bár a világ vezető tovább alkalmazták azokat.

Mátyás király Fekete Serege szintén spirituális hadsereg volt, hatalmas erővel, úgy számoltak, hogy egy-egy katona ebből a seregből felért kb. 30 katonával az ellenségből.

Hitler csapatai szintén a szimbólumok által voltak támogatva.

Napjainkban szinte nincs olyan globális cég (autóipar, kereskedelem, könyvkiadás, stb.) amelyik ne alkalmazna ilyen szimbólumokat.

.

Szimbólumok alkotása

Szimbólumokat bárki kitalálhat, azonban ez csak akkor lesz “élő” erő, ha ő maga fel tudja tölteni erővel. Konkrétan ha megnézzük a keresztény vallást, akkor létrehozta a keresztet. A Római Birodalom tűzzel és vassal irtotta a kereszténységet, a keresztényeket keresztre feszítette, az egyik legkegyetlenebb halálnemmel büntette a hitet. Azonban több mint 300 évvel később, mikor a birodalom már bukását élte meg, a túlélés esélye érdekében Constantinus császár utolsó lehetőségként törvényileg kötelezővé tette a keresztény vallást. Nem sokkal később az a kereszt, amin Jézust megfeszítették (és még sokan másokat) a keresztény vallás szimbóluma lett. Ahhoz, hogy ez a szimbólum egy erőt képviseljen szükséges volt több száz évre és sok millió ember tudatára. Ma is alkalmazzák, például kereszteléskor. Érdekes viszont, hogy ez alakommal a kisgyerek a pappal szemben helyezkedik el, így a gyerekre magához képest fordított keresztet rajzol a pap.

A Peugeot cég szimbóluma egy mudrát tartó oroszlán. Maga a mudra képez egy erőt, majd a Peugeot név el kezdett élni, ezt évek hosszú során át a sok autó tulajdonos együtt töltötte fel élettel a szimbólumot.
Az Opel esetén egy körbe zárt rúna az alap erő. Ugyanezt a rúnát használta Hitler az SS-nél. Egy rúna nem jó és nem rossz, ő csak egy eszköz. Megmozgatja az erőt.

.

Hogyan alkossunk saját szimbólumot?

Saját céget úgy érdemes alapítani, hogy a tervezett tevékenység illeszkedjen a karmánkhoz. Hiszen ha azt tesszük, ami illik hozzánk, az lazán, könnyedén fog menni. Ezen a területen lehetünk a legsikeresebbek. Ha például valaki focistának, csatárnak születik, akkor ő itt lehet a legsikeresebb. Csinálhat ő sok mindent, de sehol sem lesz annyira sikeres és legfőképpen nem lesz boldog. Az már teljesen mindegy, hogy melyik csapatban játszik, lényeg, hogy focizzon. Például vezérigazgatóként küszködés lesz az élete (részletesen az Ébredés. c könyvben).

Ha sikerült megtalálni a karmikus tevékenységet, akkor érdemes építeni egy jó csapatot, egy karmikus kapcsolatokra épülő céget (részletesen a fenti könyvben).

Mikor ez a két dolog megvalósult, akkor tervezhetünk a cégnek és tevékenységének egy jelképet. Úgy válaszuk meg az ábrázolást, hogy:

  1. tartalmazza szimbolikusan a tevékenység bemutatását,
  2. másodsorban legyen kozmikus kapcsolata az univerzummal,
  3. harmadsorban tegyünk bele erőt, még akkor amikor nincs (az elején).

.

Szimbólumok manapság

A szimbólumok koroktól függnek, és nagyban számít az is, kinek a kezében vannak, azaz ki használja őket. Sok régi szimbólum leginkább a múltban működött és ma nem. A mai kornak saját szimbólumai vannak. Ezek teljesen mások, mint ezer évekkel ezelőtt. Az is tény, hogy a legjobb szimbólum sem ér semmit avatatlan kezekben.

A téma terjedelménél fogva a következő könyvben, a Túl az anyagon-ban foguk részletesen beszélni a modern kor szimbólumairól.Comments are closed.