Harmadik pólus

.

A világ két pólusú. A fény és a sötét. A jó és a rossz. A Föld két pólusa. Mindig két pólus irányítja az életet. A két pólus az élet minden terén jelen van, és a két pólushoz mért viszonyunk meghatározza létünket. Az életben egy kérdésre csak igen vagy nem a válasz. A modern világ „igen, de…” típusú válasza például a harmadik pólus.

Az élet fraktál természetű, ahogy kicsiben, úgy nagyban is. Az emberi sejt szintjén szintén a két pólus jelenléte igaz, ahogy nagyban az univerzumban is. A világmindenség nem más, mint rezgés. A legsűrűbb rezgés maga az anyag. Itt is jelen van a két pólus. Mert valami vagy anyagként viselkedik vagy nem. A fény is bizonyos körülmények között tud anyagként viselkedni, olyankor anyag. Ha nem így viselkedik, akkor nem anyag.

A napi életünkben is létezik a két pólus, a materiális és a spirituális lét. A tudomány a materializmus szülötte. Célja, hogy materiális szemmel magyarázzon mindent. Azonban éppen a materializmus mögött nem az anyag áll, hanem a spirituális világ. Az anyag legkisebb alkotóeleme nem anyag. Ha egy atomot felnagyítunk akkorára, hogy az atommag focilabda méretű legyen, akkor a körülötte keringő elektron teniszlabda méretű lesz. Ez esetben ha az atommag egy focipálya kezdőkörében található, akkor körülötte az elektron a focipálya körül található atlétikai pályán kering. Közöttük pedig nincs semmi. Magyarul, egy focilabda és egy teniszlabda mozgása kelti egy focipálya méretű anyag illúzióját. Mindezt úgy, hogy hogy sem az atommag, sem az elektron nem anyag.

Az emberi ébredés, a világ megértése a fizikán, informatikán és matematikán keresztül oda vezet, hogy az ember érzi, hogy ki szeretne lépni a materializmusból. A tudomány legnagyobb korlátja a túl nagy aprólékosság, a túlzott analízis és a szintézis hiánya. Lehet, hogy ezer tudós ezer különböző sejtet tanulmányoz végtelenül precízen és kitartóan, azonban nincs egy olyan tudós, aki azt mondaná, emberek de hisz ez egy víziló, hát tanulmányozzuk már egyben az egészet. Éppen ezért szenved a modern nyugati orvoslás, mert amikor bemegy az ember az orvoshoz, akkor az nem egy embert lát, hanem csak egy szemet, egy vesét, egy májat, egy lábat, egy agyat. Ezáltal elvész a részletekben. A kínai orvoslás, és az antropozófiai orvoslás nem csak hogy egyben látják az embert, hanem még a lelkével, a szellemével együtt.

Éppen azért, mert a materializmus negálja a spirituális világ létét, de mégis ő magának is szüksége van egy spirituális világra, éppen a fejlett tudata miatt, ezért létrehozta a virtuális világot. Aki hisz a virtuális világban, az NEM lehet materiális. Aki elhiszi, hogy az ő pénze, bankja, nyugdíja, egészsége, hivatalos ügyintézése, szórakozása, emberi kapcsolatai a virtuális világban vannak, és ott erők működnek, az hisz egy olyan spirituális világban, amelyik virtuális. A spirituális és a virtuális világ teljesen hasonló, azonban mégsem egy. Közös jellemzőjük, hogy láthatatlan, megfoghatatlan, különleges erők működnek bennük és az ott megvalósuló eseményeknek kihatása van az anyagi világra. Nem csak hogy kihatnak, hanem egyenesen meg is határozzák a materiális létet. Magasabb rendű a virtuális világ, mint a materiális. A virtuális világban megvalósuló események idővel materializálódnak. Aki nem járatos a virtuális világban, az nem lesz sikeres az anyagi világban.

Az egyik pólus megjelenése mindig automatikusan létrehozza a másik, ellenpólust. Ha egy hűtőszekrényt teszünk egy konyhába és elindítjuk, akkor létrejön a hideg a hűtőszekrényben. Azonban ugyanabban a pillanatban létrejön a meleg a hűtőszekrény hűtőfelületén. Nincs hideg meleg nélkül. Mert csak így van egyensúlyban egy energetikai rendszer.
A materializmus negálja az ellenpólusát, a spirituális világot, és éppen ebből fakadóan létrehozta a virtuális világot, a spirituális világ mintájára, úgy, hogy lemintázta azt. Azonban tagadja a spirituális világot. Maga Bill Gates, aki egy páholy vezetője elmondta, hogy az internetnek az elvét az életből mintázta. Mindenki feltölt információkat a nagy közös tudatba és onnan, akinek szüksége van, az leszedi. Az élet így működik, mikor meghal valaki a tapasztalásait feltölti a nagy közös tudatba, aki pedig leszületik, ezt alapból tudja. Ez adta az ötletet Bill Gates-nek.
A materializmus mivel negálja az ő ellenpólusát, ezért létre kellett hozza törvényszerűen a virtuális világot. Azonban ez a harmadik pólus. Akkor, amikor a világ kétpólusú, akkor létrehoztuk a harmadik pólust. Ez a kétkerekű kerékpár harmadik kereke. Vagy olyan, mint egy házasság harmadik pólusa. Egy házasság alapvetően két pólusú. A férfi energia (jang) és a női energia (jin) egyensúlyára épül. Mikor az egyik fél negálja a másikat, mindig megjelenik a harmadik pólus, a szerető. Ilyenkor felborul az egyensúly, másként hatnak az erők és másként kezd működni a rendszer. A harmadik pólus mindig instabil és fenntartása energiaigényes, nehézkes, bizonytalan, és minden esetben felborítja a kétpólusú rendszer stabilitását. Mivel minden energetikai rendszer a fizika törvényei szerint az egyensúly helyreállítására törekszik, ezért idővel a harmadik pólus mindig feloldódik, megszűnik, átalakul.

Jelen esetben a virtuális világ, melybe egyre jobban belekényszeríti saját magát a materiális élet, egyre kevésbé átlátható és egyre kevésbé irányítható. A gazdasági élet a virtuális szinten átláthatatlan, így senki sem tudja mit jelent az államadósság, frankhitel, nem tudni hogy ki kinek tartozik, és maga az egész élet bizonytalanná és kiszámíthatatlanná vált. A materiális ember nehezen érti, hogy került egy, a spirituális világhoz hasonló, és számára átláthatatlan világba, mely uralja őt. Emellett minden állam igyekszik az embereket belekényszeríteni ebbe a világba, az állami adminisztrációt (ügyintézés, adók, nyilvántartások), azonban ennek a virtuális világnak a fenntartása ma már többe kerül, mint a leépített személyzet bére.
Ide tartozik még, hogy az emberek leginkább a virtuális világban szeretnek szórakozni, közösségi oldalakon élik az életüket. A Mátrix c. filmhez hasonlóan azonban itt is sok veszély leselkedik rájuk, hiszen itt is dolgoznak a kémek, az állami ellenőrző hivatalok, a rendvédelmi szervek, az anarchisták, a szabad csapatok, stb.

Mit hoz a jövő?

A harmadik pólus mindenképp fel fog oldódni. Ez fizika. Minden energetikai rendszer a stabilitásra törekszik, ezért minden erejével ezért harcol. Madách, Az ember tragédiája c. műve alapján jelenleg a falanszter korszakot éljük, egy tudathasadásos pillanatot, amikor az anyag mindenek felettiségét hirdető tudomány lemenet az anyag alatti tartományba, az anyagon túli világba, a virtuális világba.
Nyilván van értelme az informatikának, a világhálónak, azonban mértéket kell tanúsítani és a valóságos életünket nem helyezhetjük át a virtuális világba. Ugyanígy az anyagi életünket nem helyezhetjük át a spirituális világba sem, mert az olyan emberekre mondjuk, hogy „elszálltak”.
A virtuális világ csak egy eszköz kell legyen és nem a Szörny, Weöres Sándor: Szent György és a Sárkány c. művéből.Comments are closed.