Rudolf Steiner

.

A földi életben sok „nagy szellem” vesz részt, akár mint ide született „ember”, akár mint olyan szellem, aki kapcsolatba tud lépni valakivel, akit tanít, akinek elmondja a világ működését. Például ilyen volt Thoth, aki élt a sumer történelem előtt, aktívan részt vett a sumer történelemben, ő maga „találta” ki a maja naptárat, stb., majd később napjainkba csak vissza-vissza tér, és kinéz magának egy-egy olyan embert, akivel képes kapcsolatba lépni és ekkor ezt tanítja. Az illető rendszerint ez alapján könyvet ír, hogy mid ezen információk jussanak el a széles néptömegekhez.
Mikor valaki égi „ihletet” kap, akkor valójában nem lediktálják neki a gondolatokat, ügyelve a helyesírásra, új bekezdésekre, hanem lavinaszerűen jön egy gyors információhalmaz, melyet van aki diktafonra mond, van, aki a párjának lediktálja, stb. A Delphoi jósda esetén a jósok módosult tudatállapotot értek el, ezáltal kapcsolatba kerültek egy másik világgal és az onnan átjövő információkat mondták el a kíváncsi ügyfélnek. Azonban ez legtöbbször artikulálatlan hangsorozat volt, külön segítség kellett a megfejtéshez.

Rudolf Steiner volt egy ilyen nagy szellem, akinek komoly égi kötődései voltak, nagyon erősen kötődött Mihály arkangyalhoz, valószínűleg onnan kapta az információk tekintélyes részét. Steiner csak leszedte a dolgokat, nem írt könyvet. Csak tanított és mondta, mondta. Mások jegyzeteltek és így maradtak fenn tanításai. Addig amíg egy sámán tudja, hogy valami „így van és így működik” és  nem kíváncsi a miértekre, addig Steiner aprólékos, precíz módon elmondja mindennek a hátterét, részletesen magyarázza az összefüggéseket. Azonban éppen ez a helyenként túlrészletezett magyarázkodás sokak számára átláthatatlanná teszi a dolgokat. Steiner könyveit nehéz olvasni és még nehezebb megérteni. Ennek oka a túlzott analizálás. Azonban ha szintetizáljuk a mondanivalóját, akkor ugyanazt kapjuk, mint a komoly spirituális iskolák tanai.

Steiner megalkotott egy filozófiát. Erre a filozófiára (antropozófia = ember+bölcsesség) még Steiner életében más emberek építkeztek. Így jött létre:

  1. az antropozófus orvoslás és gyógyszegyártás;
  2. a biodinamikus gazdálkodás;
  3. a waldorf iskolák;
  4. organikus művészet;
  5. egy keresztény vallás, mely abban különbözik a többi vallástól, hogy a reinkarnációt teljes mértékben elfogadja és alkalmazza.

.

Antropozófus orvoslás

Az antropozófus orvoslás nem egy alternatív gyógymód, hanem véleményem szerint a gyógyítás csúcsa, ugyanis integrálja a modern orvoslást a szellemtudományos technikákkal és gondolkodásmóddal. Alkalmazza a gyógyításban a modern technika vívmányait, azonban új alapokra helyezi a gondolkodást. Foglalkozik a páciens lelki és szellemi állapotával. Az antropozófus orvosok másként néznek a páciensre, ők „érzik” a másik embert. A testfelépítésből, a beszédből, a légzésből, a mozgásból és sok egyéb apró jelből azonnal megismerik a pácienst. A képzés során az ilyen orvosok érzékelése kitágul, „bekapcsolódnak antennáik” és sok olyan információt szednek „le” amit semmilyen műszerrel nem lehet. Innen következik, hogy az orvosok közül csak az képes ilyen technikák elsajátítására, aki kellő tudatszinttel, kellő gondolkodásmóddal rendelkezik.

A modern orvoslás gyógyszerein túl, alkalmaznak saját gyógyszereket is, továbbá gyógyeuritmiát, művészeti terápiát, terápiás beszélgetést, ritmikus masszázst, stb.

Európa nyugati felében teljes mértékben elfogadott az antropozófus orvoslás. Nálunk még csak a kezdeteket éljük meg, azonban ennek is örülni kell, hiszen van hároméves magyar képzés orvosok számára, mely a POTE (Pécs) egyetemén szakvizsgával zárul, ugyanis a képzés akkreditált, orvosi szakvizsga, pontszerző. Erre szoktam mondani, hogy semmi sem állíthatja meg azt, aminek itt az ideje. Az antropozófus gyógyászat magyar hivatalos honlapja:  www.antromedicart.hu 

.

Biodinamikus gazdálkodás

Az antropozófia az élet ritmikus és ciklikus voltára épül. Ez az alapja a biodinamikus gazdálkodásnak is. A mezőgazdaságot a kozmikus erőkhöz, azok ritmusához igazították, és ez egy teljes biológia körforgás. Holisztikus szemlélet a jellemző és olyan módszerek alkalmazása, mint a termő terület megáldása.
A módszer hatékonyságára jellemző, hogy például egy erősen nehézfém terhelt több hektáros területet 3 év alatt csupán természetes módszereket alkalmazva a legjobb minőségű termőterületté változtattak Belgiumban.
Egyes nyugati országokban nagy biodinamikus gazdálkodást alkalmazó farmok működnek, ahova el lehet menni tanulni. Itt az ember ingyen dolgozik, kap érte szállást és ennivalót (van ahol egy kevés pénzt is), és nyilván megtanulja a módszert. Ilyen farmok vannak Belgiumban, Dániában, Hollandiában, Németországban.

A bio élelmiszerek jellemzője, hogy nem tartalmaznak vegyszereket, vagy csak nagyon keveset. Például a bio pácsóban megengedett a nitrit. Azonban senki sem foglalkozik azzal, hogy a bio élelmiszernek az energetikája jó legyen. Rabszolgák (vendégmunkások) dolgoznak a bio farmokon, mindenki csak nyerészkedik a bio termékeken, aztán fonnyadtan, energiátlan, szinte értéktelen állapotban megehetjük.

Ehhez képest a biodinamikus élelmiszert akkor ültetik el, mikor arra a legjobb a csillagok állása, akkor szedik  le, amikor azt a természet a legjobban támogatja (például a Hold fázisaihoz igazodva), a materiális világon túli erők segítik, hogy energetikailag erős és egészséges legyen a termés.

Sok növény termése mérgező addig amíg be nem érik, azaz csak éretten lehetne leszedni. Ehhez képest minden a kereskedelembe kerülő termést idejekorán szednek le a szállítás miatt, így a termés sosem érik be. A mesterséges érlelés, vagy a kényszer érés nem számít beérésnek.

.

Waldorf iskolák

Rudolf Steiner pedagógiai módszerei olyan jók voltak, hogy még a marxizmus kitalálói is meghívták, hogy tanítson az esti iskolákban. A gond az volt, hogy a munkások, akik napi 10-12 órát dolgoztak nehéz körülmények között, az esti iskolákban mindig elaludtak este 8-10 óra között. Steiner előadásai azonban annyira megfogták őket, hogy senki sem aludt, hanem megtanulták mindazt az iskolai tananyagot, amire eddig képtelenek voltak. 5 év kellett a marxizmus atyjainak, hogy rájöjjenek, hogy Steiner tudattágító szabad gondolkodása ellentétes a marxizmus tudatszűkítő gondolatvilágával. Ekkor elzavarták Steinert, azonban felnőtt diákjai hosszú ideig tüntettek Steiner mellett, ugyanis kinyitotta a szemüket, megértették a világukat, megértették saját szerepüket a világban.

Napjainkban az ego kiterjesztése az iskolában kezdődik. A modern iskola szinte kizárólag az ego fényezéséről szól. Nem is csoda, hogy a gyerekek, akik az iskola előtt komoly tudatalatti képességekkel rendelkeztek, lebontják, megtagadják ezen képességeiket. Vannak olyan iskolák, amelyek a tudatalattit fejlesztik, ezek a waldorf iskolák. Ezek az iskolák a steineri antropozófiára épülnek. A waldorf iskolákból arányaiban kevesebben mennek egyetemekre, de aki elmegy, az mind nagyon sikeres lesz, ugyanis ő a tudatalattijával megtalálja a választ arra, hogy menjen-e egyetemere és ha igen, melyikre. Egy ego fényező gimiből sokan mennek egyetemre, aztán az első év után sokan váltanak, mert mégsem volt jó választás. Még kevesebben fejezik be, és azok közül is akik befejezik sokan maradnak 6 dioptriás szemüveggel, drogokkal, lelki sérülésekkel, vagy sosem dolgoznak a képzettségüknek megfelelő munkakörben. A waldorf iskolák közül azok a legsikeresebbek, ahol egy kicsit (kb. 10%) az egoval is foglalkoznak. Például tantárgy az informatika, és azt is megtanulják a gyerekek, hogy ha megütnek, akkor nem a másik arcot kell odatartani, hanem adott esetekben érdemes visszaütni egyet. Az alázat nem mehet az önbecsülés rovására. Norvégiában például annyira elismert a waldorf módszer, hogy az ilyen iskolában végzetteknek még érettségizniük sem kell, automatikusan mehet egyetemre aki akar. És nem mindenki akar, pedig mindenkinek lehetne. Ez az igazi önismeret.

Magyarországon most kezd nagy lendületet venni a waldorf iskolák fejlődése. Oka, hogy egyre több zseniális gyerek születik, aki nem kompatibilis a modern iskolarendszer elvárásaival, nem tud megfelelési kényszerben élni, és sok gyerek egyenesen beteg lesz a „versenyistállói” élettől. A modern iskolarendszer „bedarálja” azoknak a gyerekeknek a lelkét, akik egyediek.

.

Organikus művészet

Az organikus művészet egy gyógyító tevékenység és nem kell tehetség hozzá. A rajzolás, festés, a színek és formák egy képzett szakember számára többet mond mint egy orvosi diagnózis. Amit rajzolunk vagy festünk és ahogy tesszük, megmutatja testi és lelki egészségi állapotunkat.  Sőt, ezek oda – vissza hatnak. Ez azt jelenti, hogy egy képzett terapeuta vezetésével meg lehet gyógyulni. Például Hollandiában van olyan 5 éves képzés, ahol a már antropozófia szakvizsgával rendelkező orvosok megtanulhatják ezt a gyógymódot.

Hasonló gyógymód az anyaggal való foglalkozás, úgy mint kő, fa, agyag, homok. A plasztikus alkotás során felszínre tör a tudatalatti, a belső érzések, képességek, sámáni nyugalom lesz az emberen úrrá. Az alkotás gyógyító hatású, megoldódnak belső konfliktusok, kialakul a belső béke és sokszor a terápia közben az emberek meghoznak akkora horderejű döntéseket az életükben, amelyekre korábban gondolni sem mertek.

A zene (hangzás, dallam, ritmus) szintén gyógyító hatású. Felold belső konfliktusokat, megnyugtat, kozmikus utazást biztosít és gyógyulást.

.

Keresztény Közösség 

Magyarországon ilyen néven van jelen az a keresztény vallás, amelyik a steineri eszmékre épül és szerves része a reinkarnáció, a lélek és szellem tudatos részvétele a napi életben. A vallás megújulását célzó közösség szerte Európában nagy sikernek örvend, ugyanis arra törekszik, hogy a közösség boldog, tudatos emberekből álljon, akik félelemmentesen élik boldog életüket napi szinten.

Magyarországi elérhetőségük: www.akeresztenykozosseg.orgComments are closed.