ISTENEK: az ítélet napja-2

.

Az emberiség és isteneik sorsát állandóan befolyásolta a Nibiru bolygó érkezése és elhaladása a Nap körül. I.e 11.000 – i.e. 2.000 között ez egy természetes jelenség volt, az istenek tudták is pontosan az érkezés időpontját, az emberek pedig várták, hisz ilyenkor mindig új tudást kaptak. A régészeti leletek alapján úgy tűnik, a bolygó elhaladásakor mindig egy „láthatatlan kéz” lendített az emberiség szekerén.

Ahogy a leírásokból kiderül, öröm volt mindenki számára, ha jött a bolygó, bátran ábrázolták a dolgozó embereket, a háttérben az égen pedig a Nap és a Nibiru.

Az érkező bolygó ábrázolása több ezer év alatt kissé változott, lévén egy önhőtermelő bolygó eleinte a Naphoz hasonlóan ábrázolták, majd a függőleges és vízszintes sugarak megerősödtek, majd i.e. 3.000-től már inkább egy kereszt lett a jele, mely egyenlő szárú. Ma ilyen a máltai kereszt.

Mivel a Nibiru, az istenek bolygója, ezért az uralkodók, királyok, félistenek el kezdték az egyenlő szárú keresztet hordani, ezzel fejezve ki, hogy ők közel állnak az istenekhez.

Az igazi istenek nem hordták a jelet, hisz nekik nem kellet bizonyítani hovatartozásukat. Megjegyzendő, hogy a spirituális világban nagyon nagy tisztelet övezi az egyenlő szárú keresztet. Az egység szimbóluma. Egység a mindenséggel. Templomokban is megtalálható ez szimbólum, bár a katolikus egyház más alakú keresztet használ.

Hasonló történt Egyiptomban, ahol a fáraókat körülmetélték, hogy istenhez hasonlók legyenek, ugyanis ez az egyetlen fizikai különbség volt az istenek és az emberek között. A zsidó nép, szinte isteni származásának bizonyítása érdekében kezdte alkalmazni a körülmetélést.

A kereszt kialakulásának igazi oka a leírások szerint az, hogy a Nibiru a keresztezés bolygója, a Föld és a Nibiru nem csak csillagászatilag keresztezik egymás pályáját, hanem az élet kialakulása, fejlődése szempontjából.

I.e. 2.000 után, a Marduk király által kialakított vallás tovább vitte a kereszt használatát, a babiloni vallás jelképe lett, és ahogy a marduki vallás egyre erőteljesebb lett, egyre komolyabb irányítója lett az életnek, úgy egyre szentebb jel lett az egyenlő szárú kereszt.

A kereszténység átvette ezt a szent jelet, azonban az egyik szár megnyúlt és így alakult ki a ma használatos kereszt. Tudni kell, hogy egy vallás nem a semmiből jön létre, hanem átveszi az olyan értékeket, melyek a nép számára megszokottá váltak, azokon kicsit módosít, így jelzi, ez egy új irányzat. Példa erre a Karácsony, mely igazából egy pogány ünnep volt, a téli napforduló. Krisztus márciusban született. Hasonlóan átvett ábrázolás a gyerekét a kezében tartó Mária, mert ez egy ősi sumer isten, Isis istennő és gyermeke ábrázolása. Az egyiptomi vallás, halál utáni öröklétét szintén átvették a mai vallások.

I.e. 4.000 körül, mikor szintén földközelben tartózkodott a Nibiru, tett látogatást a Földön, Anu, az istenek vezetője. Nagy készülődés volt ennek tiszteletére, hiszen ekkor látszott eldőlni a földi tartózkodás sorsa. Ha Anu elégedetlen, mindenki visszamegy, és ezt nem akarták, mert az itteni élet laza és kellemes volt az űrhajósok számára. Bár az istenek által alkalmazott cselt Anu elhitte, azonban a földi legénységet 600 főről 400 főre csökkentette.

 I.e. 1.500 körül, mikor az istenek nagy része a háborús kudarcok miatt az Amerikai kontinensre költözött, Babilonban Marduk, Enki elsőszülött fia uralkodott, úgyszintén Egyiptomban Ra néven, míg Babilon körül az Enlil utódok uralták a trónt.

Mivel az istenek utódai, a félistenek, próféták igazságtalannak látták a helyzetet, illetve tudták, hogy Anu időnként eljön és rendet tesz, de már rég nem járt erre, ezért felerősödtek azok a hangok, melyek megjósolták az ítélet napját, mikor eljön az istenek vezére, és igazságot tesz. Ez előtt rendszeresen kellett Anunak igazságot tennie, mert fiai Enki és Enlil nem bírtak sem magukkal, sem egymással. Ilyen volt a Vízözön előtt többször, majd közvetlenül a Vízözön után, majd i.e. 4.000 körül.

Felerősödtek a próféták jóslatai a végítéletről, bár igazából ők maguk sem tudták, hogy mi lesz a jövő, egyszerűen vártak valakit, aki vagy jól, vagy rosszul, de valahogy dönt. Ráadásul olyan személy döntését várták, aki előtt még az istenek is megalázkodnak. A próféták, illetve a királyok jó része isteni felmenőkkel rendelkeztek, azonban mivel már a földön születtek, emberi életük volt, nem rendelkeztek az istenek hosszabb életével. Ami megkülönböztette őket az emberektől, az a múlt jobb ismerete, bár a tudós istenek Amerikába költözése után nem volt a sumer területeken olyan isten, aki igazából értette volna a múltatat, hiszen néhány generáció után inkább meseszerű lett a történelem. Olyan sem volt, aki ki tudta volna számolni a Nibiru bolygó eljövetelének pontos idejét. A próféták csupán érezték, hogy valami fog történni, és ennek lassan eljön az ideje.

Így aztán a próféták jósoltak. A múltból következtettek a jövőre, az olyan királyok, akik nem értették mindezt, mindent megettek, hogy minél fenségesebb módon várják az Úr eljövetelét, az ítélet napját. Úgy tűnik mindenhol nagy építkezésbe, nagytakarításba kezdtek. Példa erre Salamon király, aki Jeruzsálemben épített egy templomot, mely teljesen vasmentesen épült, azonban a belseje arany lemezekkel lett borítva. Az aranyat a nagy mennyisége miatt Dél-Afrikából hozták, Ophir nevű helyiségből, mely ma már nem létezik. Az isteni sugallat egy próféta jóslata, bár senki sem tudta, hogy miért nem lehet vasat használni, és miért kell arannyal bélelni. Mai tudásunk is arra elég, hogy vas hiányában az elektromágneses jelek jól áthatolnak a falakon, az arany pedig a legjobb villanyáram vezető.

Érdekes mód még két teljesen hasonló templom épült, az egyik a Cuzco városában épült templom, ez inka főváros volt a mai Peruban. A másik Puma-Punku városában épült, a Titicaca tó mellett, a mai Bolívia területén. Az amerikai leletek szerint az eljövendő isten házát szerették volna felépíteni.

Babilon területén Marduk újjáépítette ziggurat alakú templomait, a csillagász papok, állandóan kémlelték az égboltot, azonban nem volt olyan ember, vagy isten ezen a területen, aki tudta volna, hogy mit várnak. Egyszerűen csak a változást keresték, mikor tűnik fel valami, ami nem illik oda. Marduk, aki megélt több Nibiru elhaladást, tudta, hogy mi lesz a jelenség, azonban nem volt tudós, nem tudta, hogy mikor lesz az, és erősen félt Anutól, hátha megbüntetik cselekedeteiért, hiszen Marduk is tudta, kissé túllőtt a célon.

Az Asszír birodalom egyik uralkodója Ashurbanipal (i.e. 668-630), volt a környék legokosabb vezetője. Az az ötlete támadt, hogy elő kell venni a sumer tudást. Egyszerűen régészeti feltárásokat végzett a régi sumer területeken, a régi leírásokat lefordította asszír nyelvre. Ez nem is volt olyan könnyű, mert a sumer nyelv már nem létezett az eredeti formájában. Ily módon Ashurbanipal volt az első régész a Földön.

Nagy szolgálatot tett nekünk, hiszen sok lelet úgy maradt fenn, hogy részben sumer eredetiben, részben asszír fordításban. Azonban a fordítások inkább átmásolások, mert semmit nem tettek hozzá a sumer leírásokhoz.

Fáradozása hatalmas jutalommal járt, mindent megtudott a múltról, éppen úgy, ahogy mi is. Megértette az eseményeket, a Vízözönt, a csillagászatot, a sumer élet megsemmisülését. Tudósai ki is számolták egészen pontosan a Nibiru visszatérésének idejét, melyet ő nem ért meg.

Aztán i.e. 556 május 19-én megtörtént, eljött az ítélet napja. egy napfogyatkozás történt. I.e. 762-ben volt egy napfogyatkozás, ez főleg Asszíria területét érintette, majd i.e. 584-ben volt egy másik, mely a Mediterrán területeket érintette. E teljes napfogyatkozás létét a Nasa is igazolta, illetve a régészeti leletek is elmesélik.

A felső képen a NASA által kiszámolt teljes napfogyatkozás látható, míg az alsó képen egy sumer szöveg 19. és 20. sorai írják le a napfogyatkozást. Érdekes, hogy a NASA egy sumer leírás alapján, és Sitchin javaslatára, foglalkoztatja tudósait egy múltbeli napfogyatkozás tényleges létének kiszámítására. Újra kiderül, hogy igaz, amit a sumerok leírtak.

Az emberiség felkészült a nagy találkozásra, az ítéletnapra, mikor az Úr eljön, és igazságot tesz. Azonban nem jött senki, hanem az istenek szervezett formában távoztak, vagy inkább menekültek.Comments are closed.