ISTENEK: a visszatérés

.

Az istenek gyors, pánikszerű távozása, valamint az itt maradottak halála, főleg Marduké, két komoly kérdést vetett fel, a halhatatlanságét és a visszatérését.

Még maguk a próféták is meglepődtek, hogy az istenek halandók, bár azt már a Vízözön után elfogadták, hogy isten, ki tudja oltani isten vérét. Azonban csak úgy meghalni, mint Marduk, majd fia Nabu? A halandóság problémáját hamar elfelejtette a vallás az emberekkel, erősítette a hitet a visszatérésben. Megjelentek az isteneket helyettesítő szobrok, festmények és bár a vallások különbözőek, sőt állandóan alakulnak, az alapgondolatok hasonlóak.

 

Mi az igazság a visszatéréssel?

A jelenlegi hangulat teljesen megegyezik a 3.000 évvel ezelőttivel, akkor is várták az ítélet napját, az Úr eljövetelét, bár igazából csak kevesen tudták, hogy mit várnak. Az istenek tudták, hogy bolygójuk közeledik, de közülük is csak kevesen tudták, hogy mikorra várható. A próféták, akik valamilyen ágon isteni leszármazottak, tudtak is sok mindent, de mivel inkább emberek voltak, mint istenek, nem látták át az eseményeket. Így jóslataik csak általánosak. Mind az akkori, mind a mostani jóslatok az i.e. 4.000 körüli látogatásból indulnak ki, mikor Anu eljött a Földre, hogy ellenőrizzen, ítélkezzen, és rendet tegyen.

Az emberiség történelme során egy természetes esemény, hogy az ember várja teremtője, segítője, tanítója visszatérését. A Vízözön után a Nibiru eljövetele tudást, jobb életet jelentett, míg 3.000 évvel ezelőtt már inkább féltek az igazság pillanatától.

Megállapítható, hogy az elmúlt 250-300.000 év során a Nibiru éves ciklusának második felében mindig kialakult a várakozás érzése az emberekben , mely egyre jobban nőtt, míg a bolygó megjelenésekor hatalmas örömünnepet jelentett. Ez az érzés ma is létezik, és viselkedésünk alapja is.

Rengeteg prófécia, jóslat maradt fenn mind Babilon, mind Amerika területén. Ráadásul eléggé hasonlót is jósolnak, sőt a jóslatok bekövetkezésének ideje is hasonló. Ilyen például a Maya naptárra épülő jóslat, mely a visszatérés dátumának 2.012-t jósolja meg, vagy Thoth isten mágikus éve 2.087. Sőt maga Newton is mechanikus gondolkodásával és erősen vallásos voltával, a Bibliából kiindulva kiszámolta a visszatérést, 2.060-2.090 közötti időpontra teszi.

Az igazi jóslatok, az istenek távozása előtt születtek, ez azzal is magyarázható, hogy azóta kihaltak az isteni vérvonalak, vagy ha vannak is, már nincs honnan tudást merítsenek. Talán úgy kellene tennünk, mint az Asszír birodalom uralkodója Ashurbanipal (i.e. 668-630), aki egyszerűen régészeti feltárásokat végzett a régi sumer területeken, a régi leírásokat elolvasva majd lefordítva, mindent megtudott a múltról. Megértette az eseményeket, a Vízözönt, a csillagászatot, a sumer élet megsemmisülését. Tudósai ki is számolták egészen pontosan a Nibiru visszatérésének idejét.

Krisztus születése óta nem akadt igazi próféta, aki ne valaki korábbit idézett volna, az egyetlen kivétel Nostradamus, aki sok mindent meglátott, és a jövőt úgy látja, mint valami űrállomás, mely vagy segítséget hoz bajainkra, vagy oda menekülnek a Föld túlélői. Már csak egy kérdés maradt, ki is Nostradamus.

Ami még érdekesebbé teszi a visszatérési számításokat, hogy általában a Nibiru bolygó ciklusához köti azt, hiszen a Földi év nagyon rövid időtartam a világegyetemben.

A tudósok kiszámolták, hogy a Vízözön előtt a Nibiru kb. 3.600 évente tért vissza, azonban ez is kisebb eltéréseket mutat (maximum 50 év), akár az üstökösök visszatérése. Azonban a Vízözönkor valami történt, mert a 3.600 év rövidebb lett.

A Nasa Voyager 2 űrszondája kimutatta, hogy az Uránusz Miranda nevű holdja, más mint az Uránusz többi holdja, mintha egy idegen hold lenne.

Kiszámolták, hogy kisebb rendellenesség észlelhető az Uránusz és a Neptunusz mozgási pályáján. Kimutatták, hogy valamilyen hírtelen esemény nyomán változott meg mindez kb. 13.000 évvel ezelőtt. Azóta a Nibiru periódusa 3.450 év, várható visszatérése i.sz. 2.900.

A Nibiru bolygó léte és mozgása ma már elfogadott, és magyarázatot is ad az eseményekre. A Vízözönkori visszatéréskor a Nibiru egyik holdját az Uránusz vonzása magához húzta, és az új hold, mely mai nevén Miranda, Uránusz körüli pályára állt. Ezáltal módosult az Uránusz és Neptunusz bolygók Nap körüli pályája. Érdekes dolog, hogy a Miranda nevű hold erősen hasonlít több szempontból a mi Holdunkhoz, mely a Teremtés Eposz szerint a Nibiru, Kingu nevű holdja volt, mielőtt a Nibiru, Északi Szél nevű holdja ütközött a mai Föld elődjével a Tiamat-tal, mikor is elérkezett hozzánk az élet csírája, és ez közös a Nibiruéval.

A visszatérést illetően az igazi megoldás talán az lenne, ha megkeresnénk, nem hagytak-e az istenek hátra valami üzenetet, mely egyértelmű választ adna. Néhány régészeti lelet talán ad útmutatót, vannak pecséthengerek, templomok, ahol jól láthatóan a Halak csillagjegy található. Néha események is láthatók és az időpontot a Halak jegy adja, olyan is van, mikor egy templomban, amit Izraelben tártak fel, a padló jól láthatóan a Halak jegyet mutatja. Tudni kell, hogy ez a csillagjegy 2.100-ban végződik. Minden csillagjegy 2.160 földi évet tart.

1988-ban a Szovjetunió útra indította a Phobos 1 és 2 űrszondákat, melyeknek célja volt a Mars feltérképezése. A Phobos 1-el hamar megszakadt a rádiókapcsolat, viszont a Phobos 2 bolygókörüli pályára állt, 1989 januárban. Március 28-án bejelentették, hogy az űrszondával teljesen megszakadt a kapcsolat. Egy ismeretlen tárgy, illetve annak elliptikus árnyéka látható a Marson, az utolsó képkockákon.

A bal oldali, egy szivar alakú tárgy árnyéka, mely elemelkedik a felszínről, a jobb oldali pedig az utolsó kép, a tárggyal és a Mars Phobos nevű holdjával. A geometriai adatok alapján néhány kilométer hosszú a tárgy, gyors mozgású és nem keverendő össze a Phobos nevű hold árnyékával, mert az mindig kerek. A jobb oldali kép az utolsó, a Phobos hold látható és a mozgó szivar alakú tárgy.

A Phobos 2 megsemmisülésének körülményeit elemezve kiderült, egy erőteljes energiasugár végzett vele. Az esemény után azonnal összehívtak egy bizottságot, melyben helyet kaptak az űrtechnikában járatos államok, a kulcskérdés az volt, hogy mennyit tudunk a Nibiru bolygóról és az Annunakikról.

Ezt a gondolkodásmódot az erősítette meg, hogy előzőleg 1983-ban felfedeztek egy Neptunusz méretű bolygót, a Nasa infravörös képet készítő műholdjaival, mely a Naprendszer szélén található, hőkibocsátó és olyan helyen található, mely a sumer leírások alapján megfelel a Nibiru helyzetének. Hat hónappal később újra bemérték és kiderül, hogy felénk halad. Ez a helyzet teljesen megfelel egy i.sz. 2.900-as visszatérésnek.

A tudósok jó része úgy véli, hogy a Marson még található Annunaki jelenlét, még ha az mechanikus, élet nélküli is.

1989 áprilisában a bizottság azt az egyetlen határozatot hozta, hogy egy intelligens jel fogadása esetén legalább 24 óra kell elteljen a vétel időpontja és a válasz között. Ez volt az egyetlen dolog, amiben meg tudtak egyezni. Tényleg „fontos” a 24 óra olyan bolygó esetén, mely több fényévnyi távolságra van tőlünk. Több ötletünk nincs. Úgy tűnik még messze nem vagyunk felkészülve egy találkozásra.

Azt se feledjük, az istenek távozása óta eltelt kb. 2.500-2.600 év, az a Nibirun már majdnem háromnegyed év.Comments are closed.