NOSTRADAMUS

 

.

Nostradamus materialista szemmel

Nostradamus (Michel de Nostredame), a dél francia próféta, a 16. században (1503-1566) élt,  asztrológusként, illetve orvosként szerzett hirnevet. A fiatal Nostradamus 1521-ben a montpellier-i egyetemen kezdi meg orvosi tanulmányait, 1524-ben otthagyja a pestis miatt az egyetemet, bejárja a délvidéket és gyógyító munkát folytat. Később folytatja tanulmányait, melyet 1533-ban fejez be.

Nostradamus egy négysoros versében megjósolja II. Henrik halálát, a halál körülményeit, valamint a Valois-ház kihalását. A jóslat szó szerint beteljesedik, így egy pillanat alatt híressé vált Nostradamus.

Nostradamus Dél Franciaországban, majd Lotharingiában, később Olaszországban bolyong, néha az Inkvizíció elől menekül, néha a pestist gyógyítja. Vándorlásai során a jövendőmondó sok titokzatos tudomány birtokosává vált és akadt egy tanító mestere is, aki sok tiltott könyvet bírtokolt.

Felesége és gyermeke pestisben meghalnak, sosem bocsátja meg magának, hogy nem tudta őket megkímélni a kórtól. Később megállapodik, újra családot alapít, és éjszakánként átéli meglátásait, ezeket verses formába önti. Minden jóslata egy négysoros vers.

Verseinek értelmezése nem könnyű, mert nem egyértelmű a látott dolgok megfogalmazása. Ennek több oka is van. Egyfelől olyan dolgokat látott, amiket nem értett, ilyen például a horogkeresztes zászló, űrhajók, és más technikai eszközök.

Mivel ezeket nem értette meg, ezért csak az akkori tudással lehetett körülírni. Egy másik szempont volt a Szent Inkvizíció. Mivel sokszor került az Inkvizíció látóterébe, verseit áttételesen kellett megfogalmazni, hogy elkerülje az eretnekség vádját. Harmadik szempont, hogy látomásait nem sima álomként élte meg, hanem egy más tudatállapotban, és ebben az állapotban figyelt a látomásra, és a jegyzetelésre is.

Nostradamus 1566-ban hunyt el, bár ő egy évvel későbbre jósolta halálát.

Sírját többször megpróbálták feltörni. Él az a legenda, hogy a harmadik feltörési kísérlet sikerült 1700-ban. A sírrablók igazából nem találtak semmit, csak egy kis arany medált, melyen római számokkal az 1700-as szám szerepelt.

Megjövendölt találmányok

Kormányozható léghajó: szemléletesen le van írva a szivar alakú test, a légcsavar és az, hogy a test gázzal lesz töltve.

Kerékpár és az autó: megemlíti a kerékpár népszerűségét, majd megjelenik a gépkocsi, de a kerékpár népszerűsége a gépkocsi ellenére megmarad.

Gőzmozdony: a gőzmozdony leírása is helyes, szén, kazán, víz, gőznyomás. Sőt a találmány hozzá fog járulni Amerika felemelkedéséhez.

Villanyáram és telefon: vezeték segítségével, az áram a hangot továbbítja nagyon-nagyon messze.

Tank: a fém szörnyeteg, mely félelmet kelt, és a gyomrában ülnekrn

Mozi: a vasketrecbe zárt kígyó, azaz a filmszalag rögzíti majd a királyok életét, bukását. Sőt megjósolta a felfedező fivérek nevét: Lumiére.

Repülőgép vagy űrrepülő: fém szerkezet, mely a magasba emelkedik, mint a madár, de szárnyai merevek, és lángcsóva tolja előre.

Ember a Holdon: megjelöli, hogy vagy Az Egyesült Államok, vagy a Szovjetunió valósítja meg. Az Egyesült Államokat azért bírálják majd, mert túl sokat költ a cél érdekében, míg a Szovjetunió az életszínvonal kárára fejleszti az űrkutatást.

Megjósolta a Föld körüli keringés pályáját: Nostradamus vagy megjósolta, vagy valamilyen módon kiszámolta azt a magasságot, illetve leírta a pontos pályát, ahol egy tárgy Föld körüli pályán tud keringeni. Tette ezt akkor, amikor nem volt ismert konkrét számolási módszer, és a gondolat eretnekségnek bizonyult. A leírt magasság és a pálya tökéletes, ma ott keringenek a műholdak a Föld körül.

Beteljesült jóslatok a régi időkből

 • II. Henrik halála
 • a Valois-ház kihalása
 • Franciaország trónjáért folytatott véres küzdelem
 • a kálvinizmus
 • Mária, Skócia királynőjének kivégzése
 • Cromwell felkelése
 • XIV Lajos, a Napkirály
 • A francia forradalom
 • Napóleon dicsősége és bukása

Beteljesült jóslatok a közelmúltból

Lenin: megjósolja Lenint, a nevét is, és azt, hogy az általa képviselt rendszer sokáig fennmarad. Egy másik jóslatban pontosan meghatározza az évet is.

Jalta és a vasfüggöny: 9 országról szól, melyek egy ítélet miatt el lesznek választva a többitől. Lengyelország, Kelet-Németország, Csehszlovákia, Magyarország, Románia, Jugoszlávia, Ausztria és Albánia. Ezeknek az országoknak a sorsa nem egyforma, Jugoszláviának, Ausztriának, és Albániának sikerül kicsúsznia a medve mancsa alól, igaz más-más módon.

A második világháború: Nostradamus egyértelműen leírja a horogkeresztes zászlókat, a harcokat, a nyomort, majd a győztes Szovjetunió, határait átlépve lerohanja Közép-Kelet-Európát.

Az 1956-os magyar forradalom: megváltozik a politikai rendszer, előbb véráldozat nélkül, majd erőszakkal, a törvény szigorúbb a rabszolgasorsnál.

A NATO győzelme a Varsói szerződés felett: egy szövetség, melyet egy tengerről neveztek el, le fogja győzni a sarló és kalapácsot, ráadásul háború nélkül, gazdaságilag.

A szocialista országok felszabadulnak: ez a jóslat vonatkozhat a szocialista országokra, és a Szovjetunió felbomlása után önállósodó országokra is.

Ceausescu kivégzése: a jóslat akár több hasonló vezetőre is vonatkozhatna, de az utolsó sor megjósolja az erőszakos halált és valahol a Kárpát medencében.

A román forradalom utáni év márciusban újra forrong a helyzet: a forradalom után, illetve annak tudatában, hogy Nostradamus megjósolta az eseményeket, az emberek féltek, hogy a következő év márciusára tett forró helyzet, azt jelenti, hogy visszatérnek Ceausescu hívei. A forrongó helyzet ki is alakult, de ezúttal Erdélyben a román – magyar helyzet volt forró, mikor kiverték Sütő András szemét.

1917+73=1990: az első kommunista forradalom megtér Oroszországba és ott fog uralkodni. Mindenkivel, aki ellenzéki, úgy bánnak, mintha áruló lenne, egy ideig diadalt, diadalra halmoz, de csak 73 évig lesz hatalmon, aztán megbukik. Az 1990-es év tekinthető hivatalosan bukásnak.

Németország egyesítése: pontosan le vannak írva az események, még Pannónia is meg van nevezve, mint segítő, és az ország nyugati felén hagyják el a menekülők Pannóniát.

Mit hoz a jövő

Mivel a versek egyfelől szimbolikusak, másfelől Nostradamus olyan dolgokat ír le, amiket talán látott, de biztosan nem értett meg, ezért általánosan elmondható, hogy a versek megfejtése a múlt eseményeire vetítve sokszor megoldható, azaz bele lehet magyarázni egy-egy eseményt egy versbe.

A jövőbeli események megfejtése sokkal nehezebb, ugyanis sokszor olyan dolgokról kellene beszélni, amiket még mi sem ismerünk, a mai technika még nem jutott el addig a fejlettségi fokig.

Ki tudja ma úgy leírni azokat a közlekedési eszközöket, még ha látná is egy fényképen, amelyek 100 év múlva a földön fognak üzemelni, hogy azt 100-200 év múlva valaki is megértse

Repülő csészealj, AIDS, éhínség: ez a jóslat nem tudni, hogy a közeli jövőről szól, esetleg a máról. Az időszakot jellemzi, hogy fontos szó esik a népszaporulat korlátozásáról, a túlnépesedésből fakadó éhínség, egy nemi úton terjedő világméretű betegség terjedéséről, és egy repülő tárgyról, mely űrhajó. Azt nem tudni, hogy esetleg az űrből hozza egy idegen civilizáció a segítő szérumot, vagy esetleg a föld körül keringő űrállomáson kísérletezik ki azt az emberek. A szérum lehet az AIDS kezelésére, vagy az éhínség kezelésére vonatkozó megoldás.

A további jóslatok szólnak háborúkról, éhezésről, vegyi szennyezésről, savas esőkről, harmadik világháborúról. Nem tudni azonban, hogy időben mikor fognak megtörténni, ugyanis a megjelölt időpontokat nem tudjuk mihez kötni. Ugyanúgy nehéz beszélni meg nem élt körülményekről, eseményekről.

Érdekes, hogy Nostradamus jóslatai szinte kizárólag csak rossz dolgokról szólnak, nincs harmónia, béke, nyugalom, kivéve az utolsó, az emberiség távoli jövőjét leíró néhány jóslat, mely tartalmaz egy halvány reménysugarat. Konkrét megfejtése talán még messze van, de azért megemlíti kisebb ember csoport túlélését, a sok véráldozat után.

A túléléshez kötődik egy űrbázis, vagy nagyobb űrhajó. Nem tudni, hogy ott menekül-e meg a kisebb csoport és visszatér a Földre, vagy a Földről mennek-e el és ott találnak túlélési esélyeket, vagy esetleg idegen civilizáció lép közbe a túlélés érdekében.

Következtetés
Bármit is élt át, vagy álmodott Nostradamus, biztos, hogy sok a konkrétum. Jóslatai azért is érdekesek, mert nem csak általános, mindenkivel megtörténhető eseményekről szól, mint a mai horoszkópok, hanem konkrét nevek, időpontok, évszámok (1917+73=1990) szerepelnek benne, illetve olyan tárgyak, találmányok, melyeket akkor el sem lehetett képzelni. Akkor beszélt már űrrepülőgépről, mikor a repülésre gondolni is eretnek gondolat volt.

A világon sokan igyekeznek Nostradamus jóslatait megfejteni, több-kevesebb sikerrel. Van néhány elfogadott specialistája a területnek, illetve van nagyon sok megfejtés, melyben mindenki egyetért. Magyar nyelven is több könyv jelent meg, el kell olvasni néhányat, és le lehet szűrni a következtetést, hogy a magyarázatok egy része helytálló, a magyarázatok egy másik része kissé erőltetett. Magyar nyelven Ligeti Pál az egyik legismertebb Nostradamus kutató. Ő 1956-ban hagyta el az országot, Amerikában él, szakmája filológus. Véleménye szerint a Horapollo hieroglifái c. Nostradamus mű, mely saját kézírásban hozzáférhető, tartalmazza azt az általános megoldási kulcsot, mellyel az összes jóslat egyértelműen megfejthető. Nemzetközi szinten az egyik legelismertebb Nostradamus kutató Vlaicu Ionescu, aki megfejtette Lenin nevét és még sok megoldás tulajdonítható neki. Ő az, aki nem igyekszik mindenáron belemagyarázni egy egy jóslatba mindenáron valamit, hanem csak azt, ami nem erőltetett.


Nostradamus holisztikus szemmel – a próféta

Egyre biztosabbnak tűnik, hogy csak magát, az embert elemezve, sosem fogjuk megtudni. A tudósok tekintélyes része, akik az emberiséget egészében tekintik, akik értik és ismerik a sumer történelmet, és nem mesének, mitológiának tekintik azt, hisz a sokmilliónyi sumer, asszír, akkád, babiloni lelet, mint történelemkönyv, egyértelműen leírja a múltat, úgy gondolja, csak a múlt ismeretében fogjuk megismerni Nostradamust.

Ahogy az a honlap sumer részén le van írva, az istenek (Annunaki), földre szállt űrhajósok, megtelepedtek a Földön. Saját bolygójuk a Nibiru kb. 3.600 évente elhalad a Nap körül, lévén két naprendszer bolygója. A leírások és a régészeti leletek egyértelműen igazolják, hogy elhaladáskor mindig látványos fejlődésen ment át az emberiség. Ilyenkor új tudás, új eszközök kerültek a Földre, és alkalmanként a Nibiru vezére is eljött egy rövid időre, hogy rendet tegyen, mert az itt tartózkodók nem bírtak sem magukkal, sem egymással.

Az utóbbi 13.000 év során ki is alakult egy várakozás, amikor az emberek várták a bolygó érkezését, várták az ítélet napját mikor a legfőbb isten rendet tesz itt, a Földön.

Az isteneknek (űrhajósoknak) rengeteg leszármazottjuk volt, mivel a keveredés az emberekkel természetes volt. Az istenek hosszabb élettel rendelkeztek, ugyanis minden élő szervezet életének hosszát a saját bolygójának a pályája határozza meg. Például ha élhetnénk a Plútón, akkor 60-70 év ott, nagyságrenddel több lenne az eltelt időt mérve, mint a Földön. Azonban a Földön élve az űrhajósok életciklusa kezdett alkalmazkodni az itteni körülményekhez, életük el kezdett rövidülni.

Ez különösen igaz volt itt született gyermekeik esetén.

Két isten földön született gyermeke (pl. Ishtar/Vénusz istennő) lényegesen rövidebb élettel rendelkezett, mintha a Nibirun született volna, azonban mikor már a vérvonal dominánsan földi lett és minimálisan Nibirui, akkor teljesen emberi élettartamok jelentek meg. Ők voltak a próféták és a királyok egy része. Egyben különböztek az emberektől, tudásban. Ők sok olyan információval rendelkeztek, amivel az emberek nem. A próféták ismerték az emberiség eredetét, ismerték a Nibiru bolygó szerepét, még ha nem is mindent értettek meg.

Az istenek és próféták tudták, hogy az élet egy ciklikus jelenség, állandóan ismétlődik egy magasabb szinten, olyan mint egy spirál, egy rugó. Vonatkozik ez napi életünkre, heti, havi, évi cselekedeteinkre, vagy az emberiség évszázadaira, évezredeire.

I.e. 4.000 körül járt erre a Nibiru, mikor Anu az istenek vezére eljött dönteni a Földi eseményekről, illetve a szokásos módon igazságot tenni.

3.000 év múlva, i.e. 1.000 körül, mikor a dolgok nagyon rosszul mentek, állandóak voltak a háborúk, az istenek arra készültek, hogy elmeneküljenek, az emberek Isten nevében egymást ölték, újra eljött az ítéletnap várása, az igazság pillanatát várták, végre valaki csináljon valamit, legyen vége a káosznak.

A próféták a múlt ismeretében, illetve a ciklikusság tudatában, sejtették, hogy ha jön a Nibiru, bármi lehet. Így jóslataiknak, próféciáiknak hangot is adtak, bár igazából nem tudták, hogy mire is gondolnak. Úgy általában, a múlt ismeretében gondolták, hogy mi kell majd történjen. Azonban nem így történt, mert nem jött az Úr igazságot tenni az ítélet napján, hanem az istenek tekintélyes része elmenekült, mert meghaladták már őket a Földi események. Igazi próféták Krisztus után már nem voltak, akik jóslatokat mondtak, azok inkább a régieket ismételték.

Kivétel ez alól és kiemelkedő személyiség volt Nostradamus, aki lényegesen újabb és konkrétabb próféciákkal állt elő. Ha elemezzük jóslatait, látható, hogy ő is a régi prófétákhoz hasonlóan a múltból merít, ismerve, hogy állandó volt a háborúskodás, várva egy valamilyen visszatérést az űrből, azonban ő sokkal részletesebben, több eseményt jósolt meg, mint bárki más addig.

Ha elgondolkozunk azon, hogy Kolumbusz úgy kelt útra, hogy egy Nagy Sándor korabeli térképe volt Amerikáról (mely Arisztotelésztől származott és többen átmásoltak addig), vagy Napóleon sumer régészeti leleteket tanulmányozott, így járva be Nagy Sándor Édent kereső útvonalát, könnyen érthető, hogy Nostradamus is olyan információkhoz jutahatott, melyet a sumerok tudtak. Tudni kell, hogy jövendölései előtt sok tiltott könyvet olvasott, melyeket aztán meg kellett semmisíteni az Inkvizíció miatt. Megismerve a múltat, nem mint egy mesét, hanem mint egy valóságot, előre sejthette a jövőt.

A Nibiru i.e. 556 május 19-én egy teljes napfogyatkozást okozott a sumer területeken, ekkor járt itt eddig utoljára. Ekkor az istenek nagy része távozott, de voltak, akik maradtak, igaz már öregen. Az itt maradottak jó része meghalt, vagy egyszerűen nyomtalanul eltűnt.

Elképzelhető, hogy valamelyikük élete végén akár elmondta Nostradamusnak a múltat, vagy a várható jövőt, tele háborúkkal, nélkülözéssel és a megváltó vég, mely kötődik az űrhöz, esetleg a Nibiru újabb elhaladásához. Az információk birtokában, valamilyen szintű látnoki képességgel megáldva, mely lehet akár valamilyen idegrendszeri betegség következménye is, Nostradamus tényleg képes lehetett reális, elvárható események megjósolására. Külön nehezíti a helyzetet, hogy Nostradamus nem fogalmazott egyértelműen, ennek oka lehetett az Inkvizíció, a jövőbeni események meg nem értése, vagy nem látta konkrétan a jövőt, csak homályosan. Általában akkor értjük meg jóslatait, ha már megértük azokat, kérdés ilyenkor mennyire magyarázzuk bele az eseményeket a leírásokba.

Nostradamus távoli ágon Annunaki leszármazott. Igaz, igen távoli vonal, de genetikailag ez jelent némi „előnyt”. Továbbá Nostradamus sok „régi” könyvet olvasott, sok információt szerzett a múltról, jelenről és várható jövőről. Másfelől Nostardamus olyan spirituális technikákat ismert, melyekkel bele lehet nézni a múltba, jelenbe, jövőbe. Ilyen technikákat csak Magyarországon sok százan, akár több ezren ismernek. Magam is ilyen módszerrel hasonlókat látok, általában „rossz” dolgokat. Ezek azonban nem rosszak, hanem feladatok, amiket meg kell oldani. Az élet nem langyos víz amiben a lábunkat áztatjuk, hanem egy játék, ahol mindig van tennivaló, megoldandó probléma. Magam is az űrhajózással, majd a teljes újrakezdéssel szembesültem. Ide kapcsolódó témák: illúzió az egész világ, illetve előre megírt-e az életünk, sorsunk c. részek.

Ahogy mindig mindent egészben kell nézni, így Nostradamust sem szabad kiragadni egymagában. Ahogy a mai orvostudomány is állandóan megbukik, ha csak egy szervet önmagában tekint és nem az embert, mint egységet, Nostradamust is csak úgy érthetjük meg, ha az emberiség történelmének egészét nézzük. Ez a holisztikus szemlélet.

Mit tudunk mi megjósolni az emberiség 300.000, és legfőképpen 13.000 éves történelme alapján

 • tudjuk, hogy az ember gyarló, először az egymással harcoló istenek katonái voltak, majd később saját harci kedvüktől vezérelve Isten nevében indultak egymást megölni
 • veleszületett tulajdonság, az embernek, ember általi kizsákmányolása, legyen az bármilyen forma, jelenleg éppen fogyasztói társadalom a neve, de ilyen volt a rabszolgatartó társadalom is a spirál alsóbb fokán
 • jellemző az uralkodási vágy, bármilyen áron
 • jellemző a Föld túlnépesedése, részben e miatt is, illetve a fogyasztói társadalom tőkefelhalmozása miatt, szemetet etetnek velünk, mely a civilizációs betegségek széles választékát eredményezi
 • a technikai fejlettség olyan fokra hágott, mely exponenciális növekedést okoz
 • mikor a -homo- korszakban egy minimális fejlődéshez is egy-két millió év kellett, akkor manapság több millió éves ugrásban fejlődünk. Ennek első lépését az istenek tették meg, ma pedig mi magunk (?). Lényeg, hogy genetikailag a homo sapiens szintjén vagyunk, viszont egy olyan környezetet hoztunk létre, melybe nem illünk bele, nem vagyunk kompatibilisek vele.

Mindezt egybevetve mi várható a jövőben?

 • További háborúk, hol Isten nevében, hogy birodalmak kiterjesztéséért
 • Elöregedett nemzetek kihalása, a fiatalok dinamikus fejlődése, a Föld súlypont eltolódásai
 • Nagy birodalmak bukása, újak születése
 • Mindenfajta technikai csodák, melyek majd visszájukra sülnek el
 • Régi energiafajták elfogyása, újabb, hatékonyak alkalmazása, ugyanakkor az emberi energiafüggőség tovább növekszik
 • Marad az ember, ember általi kizsákmányolása, más elnevezés alatt, kevés számú ember ellenőrzi a világot
 • Az emberek elgépiesedése, nem a gépek szolgálják majd az embert, hanem fordítva
 • A civilizációs betegségek egy részét megoldják a tudósok, igaz nem az okok kiiktatásával, hanem csak tüneti kezeléssel, így egy helyett azonnal több új jelentkezik majd

 

I.sz. 2.900 körül újra erre halad el a Nibiru. Hogy lesz-e ítéletnap, az Úr eljön-e azt nem tudni. Ha igen, nem vagyunk felkészülve idegen életforma érkezésére, legyen az saját szüleink fajtája. Egyetlen prófécia sem szólt hosszabb időre, mint a következő Nibiru elhaladás, általában a bolygó pályájának a felétől kezdtek jósolni, hiszen akkortól várták a visszatérést. Nostradamus utolsó jóslatainak beteljesülése is maximum i.sz. 2.900 körülire tehető.

A történelem során a próféták egyfelől ismerve a múltat, a maga valóságában, másfelől nagyfokú kozmikus integrációval rendelkezve igenis, meg tudták/tudják jósolni a jövőt.

Úgy ahogy a primitív népek, rituális szertartásaik során (melyeket a modern tudomány tudathasadásos állapotnak nevez), vissza tudnak menni időben és el tudják mesélni a maguk primitiív eszközeikkel, hogy mit láttak, valószínüleg Nostradamus is egyfelől ismerte a világmindenség alapelveit, ciklicitását, illetve nagyfokú kozmikus integrációval rendelkezett. Nem csoda, hogy előre látott dolgokat, filmszerűen, csak nyelvezete nem volt olyan felbontású, hogy pontosan leírhassa amit látott. Ráadásul ott volt a Szent Inkvizició is.


Tudjuk mi is azt látni, mint Nostradamus?

IGEN !!!

Ma már Magyarországon is elérhető több olyan spirituális közösség, ahol ezt megélheti az ember. Ezt megtanulva otthon is gyakorolható, finomítható, Egy idő után oda néz be az ember, ahova kéri. Egy dolog kérdéses, az idő. Nincs időérzék. Bár a meglátott környezet utólagos vizsgálata sejteti a kort, az eltelt évek számát.

Tipikus példa, hogy a legtöbben a jövőt illetően harcot látnak, mintha rakétavetőkkel lőnének, mások nagy világosságot látnak, mintha átvilágítana valamilyen nagyon erős fény a felhőkön. A fegyverek nem térnek el napjaink fegyvereitől. Tehát a legtöbb ember komoly harcot lát, az már változó, hogy ki, milyen formában éli ezt át. Az érzelem viszont közös, félelem, és egy általános rossz érzés, fájdalom. Ezt mindenki érzi.

A következő képcsoport szintén hasonló, de mindenki másképp látja. Van aki azt látja, hogy egy nagy űrhajó belsejében van, van aki mintha az ablakból látná távolodni a földet, van, aki az űrhajó monitorjait látja. Jellemzően a hangulat megint hasonló, félelem a szokatlan helyzet miatt, és kellemetlen érzés, egy mesterséges világban.

A harmadik képcsoport egy földszerű bolygó, vagy esetleg mégis a Föld, ahol egyszerű körülmények között élnek emberek. Van aki azt látja, hogy gabonaföldön jár, kunyhóban lakik, van, aki tábortűz körül gyerekekkel játszik (főleg nők szokták ezt látni), van aki sámántáncot jár szintén egy nagy tűz mellett, éjszaka. Fontos, hogy az ilyen képsorok alatt mindenki végtelen nyugalomról és boldogságról számol be.

Úgy tűnik, mintha lenne egy -adó-, mely a jövőt sugározza és azt minden -vevő- a maga nyelvezete szerint érti és teszi láthatóvá, az érzelmeket pedig érezhetővé.

Mindebből természetesen nem derül ki, hogy mikor lesznek az események, az sem, hogy az újrakezdés itt lesz, vagy egy hasonló bolygón, és főleg azt nem tudni, hogy kik jönnek űrhajóval és miért jönnek?

Ezek után nem kérdéses, hogy ki volt Nostradamus, vagy sok próféta. Semmi más, mint egy spirituális ember. Nagyon sok ilyen él ma is a földön, csak a materializmus annyira lebutította őket, hogy még azt sem hiszik el, hogy ilyesmi létezik. Pedig ha megélnék, hogy ők maguk képesek rá.

Egy biztos, nem lesz unalmas a jövő. Egy a lényeg, jó időben legyünk, jó helyen!!!Comments are closed.