Könyveim (lista)

Csalogány I. Ébredés (2013)

Mérnöki végzettséggel és műszaki gondolkodással indultam felfedezni a világot. A materiális világon túlmutató gondolatokkal, különböző életterületek kérdéseit foglalom össze, misztikum nélkül, a fizika segítségével. Egyszerű nyelvezettel, a laikusoknak is érthető módon meséli el ez a könyv a XXI. században élő emberiség (fel)ébredését, mely nem más, mint a világ megértése a maga valóságában. Az életet szemlélhetjük békaperspektívából, ahogy a mai gondolkodásunk teszi, vagy sas perspektívából, ahova el kell jutnunk. Ez a könyv a békaperspektívából indítja a filmet, hogy aztán folyamatosan emelve a kamera nézőpontját, a sorozat hetedik könyvében már a sas perspektívájából lássuk az életet.

Bővebben


Csalogány II. Sumer (2014)

Az annunaki óriások (azok, akik az égből alászálltak) földi jelenléte komoly zavart kelt a modernkori történészek gondolkodásában. Az istenek földi élete komoly zavart kelt a vallásos gondolkodásban. A sumer nép kozmológiai ismerete komoly zavart kelt a modern tudósok körében. Az ősi sumer civilizáció fejlettsége komoly zavart kelt a tudományos alapokon gondolkodó modern emberek körében. A sumer társadalom puszta léte megkérdőjelezi a mai életünk vélt és valós alapjait. Az annunakik és az ember kozmikus szerepének ismerete pedig megkérdőjelezi az egész materializmust, a fogyasztói társadalmat, múltunkat, jelenünket és jövőnket. Mindezt nem lehet letagadni, mert van, létezik, kézzel fogható.

Bővebben


Csalogány III. Egészség, mint beteg állapot (2015)

Mit jelent az egészség? Semmiképp sem a betegség hiányát. Sokkal inkább a betegség megfejtésének és megoldásának a tudománya. Az ember azt hiszi, hogy egyszer eljön az életében az a pillanat, amikor végre kitör a várva várt nagy egészség. Aznap kiül a napos tengerpartra és azt mondja: egészséges vagyok. Hosszú küzdelem és sok pénz árán eljutott ebbe a paradicsomi állapotba, és innentől kezdve nem kell foglalkoznia saját magával. Ez azonban egyáltalán nem igaz. Sőt, az ellenkezője. Az egészség nem statikus állapot, hanem dinamikus folyamat. Az egészség az a képesség, hogy meg tudunk gyógyulni. Az egészség nem azt jelenti, hogy állunk egy helyben. Az egészség a járás tudatos képessége.

Bővebben


Csalogány IV. Metamorfózis (2016)

A feladat nem büntetés! A karmikus feladatot nem magunkért tesszük. Mi fejlődünk általa, mások számára pedig létrehozzuk azokat a lehetőségeket, melyek nélkül ők nem tudják megvalósítani saját karmikus feladataikat. Megvalósított sorsfeladataink eredményei egymásra épülnek, akár a piramis kövei. Ennek a megértése, tudatos alkalmazása maga az átalakulás, a METAMORFÓZIS, az élet megvalósulása egy lényegesen magasabb szinten, emberi mivoltunk megélése. Ha valaki eljut oda, hogy a saját egója elé tudja helyezni karmikus életfeladatait és karmikus kapcsolatait, ekkor, és csak is ekkor éli a saját sorsát. Minden más kósza illúzió! Azonban ez nem csak lehetőség. Hanem kötelesség! Mert ezért születtünk meg!

Bővebben


Csalogány V. Millió éves civilizációk (2016)

Ez most rendhagyó történelemkönyv. A mai világ szereti a konkrét, egzakt dolgokat. Ezért ezek a civilizációk mai, jól meghatározható szempontrendszer alapján kerülnek bemutatásra, így összemérhetők úgy egymással, mint saját magunkkal. Mint egy nagy táblázat. Kritériumok és mérési eredmények. Közben megértjük a tudatos létforma működését az univerzumban, és máris jobban kezdjük megérteni Sumert, melyet valójában még ma sem értünk, mert annak a világnak a működési elvét nem nagyon tudjuk felfogni, sem elfogadni, mert úgy gondoljuk, csak mi lehetünk a csúcs. Ezek alapján viszont egyértelműen látszik civilizációnk közeli jövője, akár néhány éven belül, és a távolabbi is.

Bővebben


Csalogány VI. Ki vagyok? Kivagyok! (2016)

Az eddig különböző könyvekben megjelent önismereti technikák kerülnek itt bemutatásra és persze kiegészítve, fejlesztve és egymáshoz illesztve, hiszen ezek valahol együtt mind egy össze-függő nagy rendszer részei. Sok könyv egyben és olyan fejezetekkel, olyan témákkal kiegészítve, melyekről nem is létezik könyv.
Az iskolában sajnos szó sem esik ezekről a kérdésekről, pedig az életben ezek nélkül nem boldogulunk. Kudarcra van ítélve munkánk, párkapcsolatunk, családunk, sőt szüleinkkel való kapcsolatunk is. Általában egész életünk bukta. Ugyanis az egész élet az emberi kapcsolatokra épül. A legjobb karmikus kapcsolat is halálra van ítélve, ha nem tudjuk azt megfelelőn működtetni.

Bővebben


Csalogány VII. Túl az anyagon (2017)

A modern ember most kezd igazán szembesülni azzal, hogy az élet nem csak anyagi síkon zajlik. A fizika törvényei igazak, de van valami más is mögöttük. Valami mozgató erő. Akik ezt már megértették, azon gondolkodnak, milyen hatással van az anyagon túli világ az anyagra. Akik már kezdenek bölcsek lenni, világosan tudják, hogy az anyagon túli világ meghatározza az anyag megjelenését, viselkedését. Ahogy egy tál vízbe mártott szivacsot is teljesen átjár a víz.
Ez a könyv igyekszik olyan látásmódot átadni, mely segítségével bárki maga képes eligazodni a világban. Egymaga képes megérteni olyan anyagi eseményeket, melyek nem magyarázhatók a fizika törvényszerűségeivel.

Bővebben


Csalogány VIII. Pár-kapcsolat (megjelenése 2017-2018 évben várható)

Az Ébredés c. könyvben látható, hogy az egész világ nem más, mint egy nagy energetikai rendszer. Az ember maga és az egész környezete is. Életünk nem más, mint folyamatos energiaáramlás. Semmi sem véletlen, hanem energiapotenciálok kiegyenlítődése. Ez fizikai törvényszerűség. Így lesz a világ illúzió, akár egy vetített 3D film a moziban. Azonban itt és most, rajta vagyunk a vásznon, benne vagyunk a filmben.
A Csalogány sorozat korábbi könyveiből kiderül a földi színpadon játszó emberiség küldetése. A Túl az anyagon c. könyvben látható, hogyan materializálódik a sors, maga az élet. Ebben a könyvben látható, hogy semmi sem véletlen. Az előre megkötött vérszerződések (karmikus kapcsolatok), az előre megtervezett közös játékok (életfeladatok) nagyon is sorsszerűek. Még az olyan fogalmak is, mint barátság, szerelem, szeretet mind fizikai energiaáramlások, potenciális lehetőségek. Csak akkor találjuk meg az igazi boldogságot, békét, szeretetet és szerelmet, ha megtaláljuk előre megtervezett karmikus társainkat, karmikus feladatainkat. Jó hír: mindez lehetséges. Rossz hír: nekünk kell megtennünk. Igen, az anyagi világban is fel tudjuk ismerni előre eltervezett kapcsolatainkat, azok bizonyos paraméterekkel jellemezhetőek. Mert az előre eltervezett dolgok sorsszerűek. Áldás van rajtuk. A leglehetetlenebb dolog is könnyedén teljesül, ha előre így lett meghatározva. A könyv e felfedezés örömét és módszerét adja át. És miért szükséges erről beszélni? Mert a modern ember csak az egójával lát, a szívével még nem. Neki el kell mondani az ő nyelvén, hogy értse meg azt, amit érezhetne is, ha merne hinni a szívének. És talán éppen ez ad neki erőt és gyakorlatot, bizony merjen hinni a szívének.


Csalogány IX. Sumer II. (megjelenése 2018-2019 évben várható)

A Sumer c. könyvben igyekeztünk bemutatni azt a világot, mely annyira más, mint a mai, hogy nem is tudjuk megérteni. Nem úgy érzünk, nem úgy gondolkodunk, más a tudásbázis, amire az életünk épül, így csak külső szemlélőként tudunk arra a világra tekinteni. Nem tudunk vele azonosulni, így nem is tudjuk igazából megérteni. Félünk is tőle, ezért igyekszünk a szőnyeg alá söpörni, úgy ahogy van, az egészet. Így lett a valós történelem mitológia.
Elemeztük továbbá a földi élet feladatát, ciklusát, célját, és abban igyekeztünk elhelyezni Sumert, illetve a jelent.
A sumer hőskor, a vízözön előtti kor csodálatos volt. Egy harmadik tudatszintű civilizáció önös érdekből, de az univerzum játékának eredményeként, sorsszerűen létrehozta az első szintű társadalmat. A sumer hőskor embere nem rendelkezett saját Énnel, hanem az istenek Énjével élte a világot. Innen fakad zseniális kozmológiai tudása, az istenek tudatával működött maga a társadalom. Az emberek 800-900 évet éltek, sorsuk a Föld benépesítése volt. Jól szervezett, kiegyensúlyozott fejlődő világ volt. Aztán a nép egója elszállt, el akarták zavarni az isteneket, az emberek beleragadtak az anyagi értékrendbe. Mintha a mai világban lennénk. Mikor már az istenek kezéből is kiesett a gyeplő, kiderült, semmi sem tart örökké. Az univerzum alapelve, hogy minden visszatér ellenkező előjellel. Így az egós világot elsöpörte a vízözön.


Csalogány X. Hajnal (megjelenése 2019-2020 évben várható)

Mikor már itt az idő és új rendet kell létrehoznunk, komoly kihívás elé kerülünk. A történelem visszatekintése két dolgot eredményez. Egyfelől megértjük, nagy mese az egész és rövid belőle a tanulság, így az egész történelmünk érdemben ráfér egy A4-es oldalra. Másfelől átlátjuk, a pénz, hatalom, a népe vérét szívó állam (Weöres Sándor) hatalmas karmát generál és gondolkodási korlátot.
Az új rend olyan korban születik, mikor a Korszellem értékrendje a moralitás. Globális, morális világ, nemzetállamok nélkül, morális értékrendre épülve és morális technikára, szakítva a Római Birodalom értékrendjével, hagyományaival és a római joggal.
Ez lesz a madáchi űrkorszak, mikor az iskolában, az év vége felé közeledő diákok már eleget tudnak, kreatívan tudnak megnyilvánulni. Ekkor ez már nem lehetőség, hanem követelmény.
Na de mi van a pénzzel, profittal? Hogyan lehet egy civilizációt működtetni a pénz fogalma nélkül. Persze nem a Lopott idő c. filmre gondolunk, hanem arra, mi lehet egy morális világban a hajtó-erő? Mitől tud működni egy világ, ha nem anyagi érdekből? Igen, ezek komoly morális kérdések, nekünk kell választ találnunk.
A mondás szerint reggel jót nevettünk a főnök viccén, aztán hamar kiderült, ez nem vicc, hanem az aznapi munkafeladatunk. Jelen esetben még viccesen hangzik, de lehet, vért izzadunk, hogy nemsokára beindítsunk egy új rendet, egy új világot, hogy megtalál-juk a pénz nélküli élet mozgatórugóját.
Jó hír viszont, onnantól jön a morális technika, az ingyen energia gépek és találmányok sokasága. Mert morális rend morális technikával üzemel. Erről a világról szól majd ez a könyv. Hogyan tovább morálisan? Mert az utolsó pár ezer évben erről leszoktunk.Comments are closed.