Könyveim (lista)

Csalogány I. Ébredés (2013)

Mérnöki végzettséggel és műszaki gondolkodással indultam felfedezni a világot. A materiális világon túlmutató gondolatokkal, különböző életterületek kérdéseit foglalom össze, misztikum nélkül, a fizika segítségével. Egyszerű nyelvezettel, a laikusoknak is érthető módon meséli el ez a könyv a XXI. században élő emberiség (fel)ébredését, mely nem más, mint a világ megértése a maga valóságában. Az életet szemlélhetjük békaperspektívából, ahogy a mai gondolkodásunk teszi, vagy sas perspektívából, ahova el kell jutnunk. Ez a könyv a békaperspektívából indítja a filmet, hogy aztán folyamatosan emelve a kamera nézőpontját, a sorozat hetedik könyvében már a sas perspektívájából lássuk az életet.

Bővebben


Csalogány II. Sumer (2014)

Az annunaki óriások (azok, akik az égből alászálltak) földi jelenléte komoly zavart kelt a modernkori történészek gondolkodásában. Az istenek földi élete komoly zavart kelt a vallásos gondolkodásban. A sumer nép kozmológiai ismerete komoly zavart kelt a modern tudósok körében. Az ősi sumer civilizáció fejlettsége komoly zavart kelt a tudományos alapokon gondolkodó modern emberek körében. A sumer társadalom puszta léte megkérdőjelezi a mai életünk vélt és valós alapjait. Az annunakik és az ember kozmikus szerepének ismerete pedig megkérdőjelezi az egész materializmust, a fogyasztói társadalmat, múltunkat, jelenünket és jövőnket. Mindezt nem lehet letagadni, mert van, létezik, kézzel fogható.

Bővebben


Csalogány III. Egészség, mint beteg állapot (2015)

Mit jelent az egészség? Semmiképp sem a betegség hiányát. Sokkal inkább a betegség megfejtésének és megoldásának a tudománya. Az ember azt hiszi, hogy egyszer eljön az életében az a pillanat, amikor végre kitör a várva várt nagy egészség. Aznap kiül a napos tengerpartra és azt mondja: egészséges vagyok. Hosszú küzdelem és sok pénz árán eljutott ebbe a paradicsomi állapotba, és innentől kezdve nem kell foglalkoznia saját magával. Ez azonban egyáltalán nem igaz. Sőt, az ellenkezője. Az egészség nem statikus állapot, hanem dinamikus folyamat. Az egészség az a képesség, hogy meg tudunk gyógyulni. Az egészség nem azt jelenti, hogy állunk egy helyben. Az egészség a járás tudatos képessége.

Bővebben


Csalogány IV. Metamorfózis (2016)

A feladat nem büntetés! A karmikus feladatot nem magunkért tesszük. Mi fejlődünk általa, mások számára pedig létrehozzuk azokat a lehetőségeket, melyek nélkül ők nem tudják megvalósítani saját karmikus feladataikat. Megvalósított sorsfeladataink eredményei egymásra épülnek, akár a piramis kövei. Ennek a megértése, tudatos alkalmazása maga az átalakulás, a METAMORFÓZIS, az élet megvalósulása egy lényegesen magasabb szinten, emberi mivoltunk megélése. Ha valaki eljut oda, hogy a saját egója elé tudja helyezni karmikus életfeladatait és karmikus kapcsolatait, ekkor, és csak is ekkor éli a saját sorsát. Minden más kósza illúzió! Azonban ez nem csak lehetőség. Hanem kötelesség! Mert ezért születtünk meg!

Bővebben


Csalogány V. Millió éves civilizációk (2016)

Ez most rendhagyó történelemkönyv. A mai világ szereti a konkrét, egzakt dolgokat. Ezért ezek a civilizációk mai, jól meghatározható szempontrendszer alapján kerülnek bemutatásra, így összemérhetők úgy egymással, mint saját magunkkal. Mint egy nagy táblázat. Kritériumok és mérési eredmények. Közben megértjük a tudatos létforma működését az univerzumban, és máris jobban kezdjük megérteni Sumert, melyet valójában még ma sem értünk, mert annak a világnak a működési elvét nem nagyon tudjuk felfogni, sem elfogadni, mert úgy gondoljuk, csak mi lehetünk a csúcs. Ezek alapján viszont egyértelműen látszik civilizációnk közeli jövője, akár néhány éven belül, és a távolabbi is.

Bővebben


Csalogány VI. Ki vagyok? Kivagyok! (2016)

Az eddig különböző könyvekben megjelent önismereti technikák kerülnek itt bemutatásra és persze kiegészítve, fejlesztve és egymáshoz illesztve, hiszen ezek valahol együtt mind egy össze-függő nagy rendszer részei. Sok könyv egyben és olyan fejezetekkel, olyan témákkal kiegészítve, melyekről nem is létezik könyv.
Az iskolában sajnos szó sem esik ezekről a kérdésekről, pedig az életben ezek nélkül nem boldogulunk. Kudarcra van ítélve munkánk, párkapcsolatunk, családunk, sőt szüleinkkel való kapcsolatunk is. Általában egész életünk bukta. Ugyanis az egész élet az emberi kapcsolatokra épül. A legjobb karmikus kapcsolat is halálra van ítélve, ha nem tudjuk azt megfelelőn működtetni.

Bővebben


Csalogány VII. Túl az anyagon (2017)

A modern ember most kezd igazán szembesülni azzal, hogy az élet nem csak anyagi síkon zajlik. A fizika törvényei igazak, de van valami más is mögöttük. Valami mozgató erő. Akik ezt már megértették, azon gondolkodnak, milyen hatással van az anyagon túli világ az anyagra. Akik már kezdenek bölcsek lenni, világosan tudják, hogy az anyagon túli világ meghatározza az anyag megjelenését, viselkedését. Ahogy egy tál vízbe mártott szivacsot is teljesen átjár a víz.
Ez a könyv igyekszik olyan látásmódot átadni, mely segítségével bárki maga képes eligazodni a világban. Egymaga képes megérteni olyan anyagi eseményeket, melyek nem magyarázhatók a fizika törvényszerűségeivel.

Bővebben


Csalogány VIII. Pár-kapcsolat (utazók) (2019)

A könyv nem párválasztási kézikönyv !!!

Az ember mint szellemi lény sorsát jön megélni. Ennek része a szellemi fejlődés élete, életei során. Ez a könyv a fizikai testet öltött szellemi lény, azaz ember-ember kapcsolatokról, valamint az emberi kapcsolatokra épülő társadalomról szól.

Az ember abban a hitben ringatja önmagát,
hogy ő irányítja a saját életét,
a mások életét, az egész civilizációét.

Azonban, ez puszta illúzió.

Utazók vagyunk a Föld nevű űrhajón,
haladunk, amerre az visz minket,
engedelmeskedve az univerzum
(teremtés) törvényeinek.

Sem az utazást, sem a sorsunkat
irányítani semmiképp sem tudjuk.
Legjobb, ha ezt jó szívvel elfogadjuk,
tudatosan megéljük, és kihozzuk belőle
a legtöbbet, lehetőségeink függvényében.Comments are closed.