A VATIKÁN véleménye

.

A kereszténység Krisztustól kezdett tömeges jelleget ölteni, a Keresztény Egyház csak ezután jelent meg igazából, és a Római Birodalom bukásának kezdetekor lett kötelező jellegű vallás a birodalom területén.

A Biblia a keresztény vallás „történelemkönyve”. Ez a történelemkönyv sok olyan eseményről is szól, melyek több ezer, több százezer évvel korábban történtek, vagy évmilliárdokkal korábban, mint például a teremtés története, azaz a Föld keletkezése. Mindezt a Biblia átvette a sumer, akkád, asszír ismeretekből. Nagy Sándor előtt a régmúlt eseményeit nem mitológiának nevezték, hanem történelemnek.

Napjainkban az emberi szemlélet materialista. Ez azonban sok korlátot is jelent, mert csak azt fogadjuk el, amit érzékelni tudunk 5 érzékszervünkkel, de ebből is a legfontosabb a látás. Amit nem tudunk megmagyarázni materialista világunkkal, azt félretesszük és vagy azt mondjuk róla, hogy nincs, nem létezik, vagy hogy mitológia, eposz, stb. Ez utóbbi esetben van is meg nincs is.

Példa materialista szemléletünkre, hogy a gépkocsik olyan trükkösen égetik el az üzemanyagot, hogy az vizuálisan nem érzékelhető, ezért elfogadjuk, hogy nem is annyira szennyező, pedig csupán annyi történt, hogy a kibocsátás átkerült egy olyan spektrumba, melyet nem látunk, amit nem látunk, az nincs. Bár szagát érezzük, de az nem zavar annyira.

Teljesen hasonló az e-szmog, vagy bármilyen sugárzás.

A Vatikánban is felmerül a kérdés, jó, hogy már a tudomány is bizonyítja, hogy valami volt az ősanyával, Ádám és Évával, a hirtelen megjelenő homo sapienssel Vízözönnel, de most megjelent a földönkívüliek kérdése.

A Vatikán nevében Corrado Balducci őkegyelmessége nyilatkozott Zecharia Sitchinnek a témáról. Az egyház hivatalos véleményét néha maga mondta, néha papírról olvasta.

UFO. „Van benne valami”. Napjainkban az a sok ezer szemtanú, biztosan nem mind tévedett, nem mind optikai illúziókat látott. A vallás történelmében, vagy a Bibliában nagyon fontos szerepe van a szemtanúságnak, éppen ettől hiteles.

Élet más bolygókon. Már Nicolo Cusano (1401-1464) bíboros leírta, hogy biztosan létezik élet más bolygókon is, még ha az nem is olyan, mint a miénk, azaz azok nem emberek, hanem más életforma. A Vatikán mai véleménye szerint természetes jelenség, hogy más bolygókon is lehet élet, vélhetően más formában, mint a miénk, ahogy az ottani körülmények ezt lehetővé tették. Az is előfordulhat, hogy valamelyik ilyen létforma sokkal fejlettebb, mint a miénk.

Intelligens földönkívüliek. Mikor ilyen lényekről beszélünk, akkor magunkfajta, de szellemileg fejlettebb élőlényekre gondolunk elsősorban. A vallás mindig is állította, hogy az ember az nem csak egy materiálisan szemlélt élőlény, hanem lélekkel is rendelkezik. Intelligens földönkívüliek lehetnek olyanok, akik szintén materiális és spirituális összetevőkből állnak, csak a mai emberhez képest lényegesen több a spiritualitás bennük. (A szerk megjegyzése: a tudomány, a bioinformatika már legalább 50 éve bizonyítja, hogy a materiális valóságon túl, létezik egy spirituális is, mindez szervesen összefügg a DNS-el. A materialista világ ellensúlyozására az 50-es évektől egyre több indigó gyerek születik, akik sokkal fejlettebbek spirituálisan, mint az emberek többsége).

Az ember teremtése. A Vatikánnak erről nincs más véleménye, mint amit a Biblia szó szerint leír. (A szerk megjegyzése: természetesen itt is nagy a különbség az első, vagy a már sokszor átfordított változata között).

Az egyház abban egyet ért a tudósokkal, hogy a homo sapiens hírtelen jött létre bolygónkon, mégpedig kiindulva egy fejlettebb, kétlábon járó homo fajból, valamilyen beavatkozás révén. Ami fontos, hogy Isten biztosította a lelket számára.

A Vatikán igen jelentős könyvtárral rendelkezik, melyet 1448-ban alapítottak. Jelenleg több mint 80.000 kézzel írott könyv található itt, több mint egymillió nyomtatott könyv, és több száz papirusz és pergamentekercs.

Áttanulmányozva a vallásos alkotásokat, Bibliát, festményeket, stb. egy dolog mindben közös, az Isten(ek), angyalok, mind természetfeletti tudással rendelkeztek, az akkori emberhez képest, és az Isten(ek), angyalok olyan segédeszközöket használtak, melyeket ma már mi is megértünk, sőt létre is tudunk hozni. A technika mai fejlődési ütemével pár száz év múlva fejlettebbek leszünk, mint ők annak idején.

A Vatikán területén működik egy obszervatórium is. 1570-1590 között hozták létre, célja mind a mai napig ismeretlen.

2000 évben, a Vatikán által rendezett konferencián megjelent egy érdekes újságcikk: „A földönkívüliek léteznek, és ők a mi testvéreink” címmel.  A cikk szerzője José Funes jezsuita pap, csillagász. Később a bombaként ható cikket a csillagászati központ igazgatója, George V. Coyne úgy magyarázta, hogy „az intelligens élet kifejlődhetett a Földön, és bárhol máshol is.”Comments are closed.