AMIT ma tudunk …

.

A sumer történelem első nagy szakértője Samuel Noah Kramer volt. Az Egyesült Államokban élt, egyetemi szinten kutatta a sumer történelmet. Ő volt az első úttörő és szinte teljes mértékben megfejtette a sumer kultúrát. Amivel nem foglalkozott az a „mitológia”, azaz az istenek és cselekedeteik. Olyan szinten tanulmányozta a sumer világot, mint a mai iskolában tanítják Magyarországot. Egy laza mondattal elintézünk két-háromezer évet, mintha nem is lett volna, inkább szégyelljük, mintsem büszkék lennénk rá.

A következő neves személyiség Zecharia Sitchin volt. Ő épített elődje Kramer eredményeire, de sok újat is hozott. Ő lett a megalkotója a mai Zeta Reticuli származás elméletnek. Személyesen felkeresett minden felkereshető helyet, megfejtette a régi nyelveket, megtanulta az ékírást és a leleteket párhuzamosan olvasta a Bibliával, kiderült ugyanarról szólnak.

 

Igaza van-e Sitchinnek?

Általában igen, bár részkérdésekben vannak találgatásai, melyek vagy úgy vannak, vagy nem. Gondot jelent időnként, hogy egy-egy írásos lelet korát nem könnyű megállapítani, a karbon módszer sokat téved. Néhány ezer év azt jelenti, hogy teljesen másképp kell értelmezni a szöveget. Gondoljuk el, Shakespeare műveit eredeti formájukban már csak szótárral a kézben tudja értelmezni az angol közönség.

Nem mellékes szempont az sem, hogy Sitchinnek több állítását maga a NASA igazolta, számolt utána. Lehet, hogy unatkoztak csupán? Nem hinném. Sitchin fia repüléstechnikai mérnök, a NASA-nak is dolgozik.

1988-ban a Szovjetunió útra indította a Phobos 1 és 2 űrszondákat, melyeknek célja volt a Mars feltérképezése. A Phobos 1-el hamar megszakadt a rádiókapcsolat, viszont a a Phobos 2 bolygókörüli pályára állt, 1989 januárban valami energianyaláb kilőtte a Phobos 2-t. Ekkor nemzetközi konferenciát szerveztek, melynek fő téma az volt kik az Annunakik és hol lehetnek most.

 

A Föld eredete

A Teremtés eposzban leírt ősi ütközés a Nibiru és a Föld őse között, valamint a Hold eltérő szerkezete, amit Sitchin is leír, tudományosan igaznak látszik, valamint az üstökösök ellentétes haladási iránya a Naprendszer bolygóihoz képest, tovább más síkú pályája. Az üstökösök a valamikori ütközés szilánkjai.

 

Az első ember teremtése

Tény, hogy a homo sapiens több millió éves ugrást hajtott végre a történelemben, 250-300 ezer évvel ezelőtt. Megjelent több olyan gén, melynek nem kellene ott (bennünk) lennie. Az evolúció elméletében több a kérdés, mint a válasz, kisebb fejlődések kimutathatók, de a nagyokra egyáltalán nincs magyarázat. Tipikus példa a szem. Nincs olyan tudós, aki azt állítaná, hogy evolúció révén ki tudna alakulni, kiindulva egy fényérzékeny sejtből. A szem „csak úgy van”.

Az első Ádám volt az első életképes, emberi kinézetű genetikai kísérlet eredménye. Azonban nagyon buta volt, használhatatlan bármire. Sok mai kutya okosabb.

Az „egy ősanya” is bizonyítottnak látszik genetikailag.

Az idő előrehaladtával újabb és újabb genetikai próbálkozások, így jöttek létre népcsoportok, mint afrikaiak, ázsiaiak, fehér emberek.

Ez időben a neanderiek kipusztultak. Ne feledjük, hogy mikor a homo sapiens fejlődésnek indult, éppen egy jégkorszak közepén voltunk, mikor az élet nem fejlődik, hanem visszaszorul és harcol azért, nehogy kipusztuljon.

Érdekes tény, hogy a dínók sem tűnnek földi eredetűeknek, náluk is található néhány „idegen” gén.

 

Az Annunakik

Sitchin említi a Nibiru bolygót, mint az Annunakik bolygóját. Mai tudósaink nem tudják elhinni, hogy lenne még egy bolygó, mely egy elnyújtott pályán keringene. Kérdésük a fény hiánya, a hő hiánya, a pálya instabilitása. Inkább elfogadják a kutatók, hogy a Nibiru lehetett egy nagy űrállomás.

A dolog különlegessége, hogy egyfelől a Vízözön létét már senki sem kérdőjelezi meg, másfelől arra jöttek rá, hogy az esemény elindítója egy nagy bolygó, mely abban az időben „beesett” a Naprendszerbe. A sumer leletek pedig egyértelműen ábrázolják a Naprendszert az összes bolygóval és eggyel, mely ma nincs meg. Az ábrázolásokon ez a plusz bolygó szintén sugároz, mint a Nap, jele +, azaz a keresztezés bolygója, innen ered a kereszt jele.

Az is tény, hogy kb. 3600 évente mindig ugrott a történelmi fejlődés, mintha egy ismeretlen kéz lendített volna rajta.

Napjaink csillagászai találtak egy bolygót, messze a Naprendszeren túl, mely a Nibiru, Sitchin által kiszámolt pályája szerint mozog, el is nevezték Planet X-nek.

 

Az Annunakik célja

Számunkra ismeretlen. Sitchin aranybányászatról beszél. Meg is találtak Afrikában sok Vízözön előtti aranybányát, és Amerikában is több, legalább 4.000 évest, azonban nem tudjuk miért kellett az arany. Sitchin arról beszél, hogy a Nibirun kellett üvegházhatást elérni, ez ma megkérdőjelezhető, bár volt néhány ilyen jellegű NASA kísérlet, a Mars expedíció kapcsán. Tudni kell, hogy a NASA-nál számit Sitchin tudása, és ez visszafele is igaz.

Arról is vannak már információk, hogy arannyal próbálnak antigravitációs hajtóműveket tervezni. Néhány régi leírás arról is beszámol, hogy az arany egy bizonyos formájában, melyet ma még nem tudunk előállítani, képes a tudat módosítására, a szellemi és fizikai képességek kibővítésére. A kutatók feltételezik, hogy egy ilyen készítmény az agy kapacitásának kihasználtságát a 10% környékéről legalább 40%-ra tudná emelni, fizikailag pedig több száz éves életkor is elérhető lenne (500-600).

Az Annunakik űrhajói négyszer voltak csak gyorsabbak, mint a mieink napjainkban, és csak akkor tudtak a Földre jönni, mikor erre járt a Nibiru. Ha későn indultak vissza, akkor nem érték el a pályáján visszainduló bolygót, várniuk kellett egy nibirui évet. Az űrhajóik hajtóanyaga víz volt.

A sumer leírások szerint azért hozták létre az embert, mert munkaerőre volt szükségük az arany bányászása céljából.

 

Az Annunakik élete a Földön

A Nibiru légköre és gravitációja hasonló a Földéhez, bár nem teljesen egyforma. Az elején nehezen vették a levegőt a Földön, és a nagyobb gravitáció miatt mindig beleestek a tengerekbe. Visszainduláskor itt kellett hagyni a fegyvereket, mert nem tudtak felszállni. Később megerősítették a hajtóműveiket.

Az Annunakik sem halhatatlanok, csak a saját bolygójuk ciklusa szerint éltek, ahol egy év, sokkal hosszabb, mint nálunk. Ma már ismert az a törvény, hogy mindenki saját életciklusa szerint éli életét. Nem véletlen, hogy az Annunakiknak több ezer év kellett ahhoz, amihez nekünk ma évek kellenek (technikai fejlődés). Az idő arányosan telik saját életünkhöz.

Az is ismert ma már, hogy ha egy idegen bolygóra költözünk, akkor átvesszük annak a bolygónak a rezgéseit, és rabjaivá válunk. Az Annunakik is, akik itt éltek kezdtek jobban öregedni. Ez fokozottan igaz az itt születettekre. Eleinte képesek voltak 5-6 földi évet aludni, majd évekig nem aludtak.

Az Annunakik élete a Földön kezdett olyan lenni, mint egy kirándulás, „emberi” tulajdonságokat vélünk felfedezni az uralkodásvágyban, gyűlölködésben, stb.

 

Az emberek életkora

Az emberiség hajnalán az életkor elérte a 900 évet. Ez nem valamiféle rossz számolás, nem holdév, hanem a mai év. A Vízözön után kezdett csökkenni, és több mint 20 generáció alatt lecsökkent 100 év körülire.

Egyik magyarázat szerint, az istenek mondták a Vízözön után, hogy nem szerencsés, ha ilyen hosszú életűek az emberek, és ekkor történt olyan genetikai változás/változtatás, mely a rövidebb életet eredményezi.

Másik magyarázat szerint a genetikai kísérletek következtében eleinte az ember DNS-ében dominánsabb volt az Annunaki vonal, mely hosszabb életet is jelentett. Később inkább a földi DNS-ek kezdtek dominánssá válni.

Harmadik magyarázat szerint, mivel a Vízözön túlélői nem sokan voltak, ezért a testvér, rokon házasságok a DNS hibák kihangsúlyozásához vezettek.

Tény, hogy az emberiség hajnalán, nem volt ismert az öregedés, ahogy több kanadai fenyő is él ma ezer évet, úgy hogy nem öregszik. Mikor vége az életnek, egyszerűen kidől. Az emberek között az öregedés csak a Vízözön után jelent meg, meg is ijedtek az elején, hogy mi ez.

 

Az Annunakik és a vallás

A vallás első megalapítója Marduk király volt, célja az uralkodás biztosítása. Később követték őt mások is. Az istenek az elején fizikailag egymással harcoltak például Ozirisz és Széth, majd a vallás által támogatva, már csak úgy harcoltak, mintha sakkoznának, ők mondták mit kell tenni, az emberek pedig ölték egymást. Később az emberek önállósodtak és isten nevében indultak egymás ellen. Az Annunakik maguk nem voltak vallásosak.

Amivel viszont rendelkeztek, némelyikük spirituális volt. Ez főleg Enkire igaz, aki tudós volt, ő alkotta meg a csillagjegyeket, amiket ma is használunk, a számrendszert, az időmérés elvét, a súly és hosszmértékeket, a ME (civilizáció szervezésének) mérnöki technológiját, stb.

 

Az Annunakik távoztak, vagy maradtak?

Is, is. Az Annunakik testvérgyűlölete és azok leszármazottainak szembenállása oly mértéket öltött, hogy még atomfegyverekkel is lőttek egymásra. Ekkor a sumer társadalmat a szó szoros értelmében elfújta a szél. Ezután katasztrofális mértékeket öltött az öldöklés. Ennek végén az Annunakik egy része távozott, mert akkor járt erre bolygójuk. Az Annunakik másik része itt maradt, ők azok, akik szívvel-lélekkel itt éltek. Ők már alkalmazkodtak a földi élethez, el kezdtek öregedni. Hogy itt vannak még? A leírások említik Ishtar/Vénusz istennőt, mint öregasszonyt, magányosan élni. Sin isten és felesége is itt maradt róla nevezték el a Sínai félszigetet, valamint megalapította az iszlám vallást. Több, névszerint kevésbé ismert Annunaki is maradt még, ők lehettek a legénység „szürke eminenciásai”. Ha elgondoljuk, hogy a távozás kb. 2.500 évvel ezelőtt volt, azóta egy nibirui év sem telt el, akár még ma is élhetnek. Leszármazottaik viszont biztos itt vannak, például mi, azaz minden ember.

 

Visszatérés

Sok dátum kering a visszatérésről. Egyik sem biztos.

A legközelebbi a 2012. Ez a maja naptár, mely valójában nem naptár, hanem Thoth isten – akit Egyiptomból száműztek – számolta napjait. Minden naptár ciklikus, ez nem. 2012-ben ugrunk egyet, mint a mérőszalagon az egy méter után jön az egy méter és egy centi. Thoth isten mágikus éve 2.087. Newton is mechanikus gondolkodásával és erősen vallásos voltával, a Bibliából kiindulva kiszámolta a visszatérést, 2.060-2.090 közötti időpontra teszi.

A Nibiru, ha tényleg jár erre, akkor 2.900 körül várható.

 

Építmények a Marson és a Holdon

A sumer leletek egyértelműen beszámolnak a marsi életről, településről.

Richard C. Hoagland, a NASA, illetve több űrkutató cég, valamint a CBS társaság tudományos szakértője, kutatta a marsi élet emlékeit. 1993-ban megkapta az Angstrom Medal for Excellence in Sciene kitüntetést, az „Enterprise Mission” keretében végzett tevékenységéért.

Mike Bara kollégájával együtt tanulmányozták a Hold építményeit. Találtak is.

Napjainkban elmondható, hogy minden űrhajó kilüvés, landolás, helyszíne kapcsolódik az Orion csillagkép övcsillagjaihoz, illetve Szíriuszhoz. Úgy tűnik, a Föld és Hold helyszíneinek kiválasztása sem véletlen. Ha most a sumer idők lennének, akkor biztosan állítanám, hogy az isteni tervezőcsapat alkotása mindez (lásd sumer történelem), de most, mikor már mi is rendlkezünk az akkori istenek tudásának egy részével, ezeket az eseményeket mi is ki tudjuk számolni.

Érdekes, hogy mind a NASA és mind a volt Szovjet, ma pedig Orosz űrkutatás ugyanúgy tervez helyszínt, időpontot.

 

Ki tudja pontosan?

Biztos, hogy kevesen, pedig minden információ bennünk van. A DNS tárolja megélt élményeinket, és ahogy jobb biorezonanciás állapotfelmérő gépekkel meg lehet állapítani, hogy kinek, milyen maradandó pszichés élményt okozott valaki, az illető neme, rokonsági foka, stb.

További információ van az éterben is, ezen az alapon működnek a családterápiás módszerek, mikor többgenerációs problémákat lehet kiegyenlíteni így utólag. Magyarországon is többen praktizálnak.

Baalbek volt az első űrrepülőtér, megtekinthetők gigantikus méretű kőtömbjei, melyeket ma sem vagyunk képesek megemelni. Itt állandóan tartanak „történelmi tábort”, ahol 100-150 ember próbál elmerülni a múlt rejtélyében. Ők képesek látni, újra átélni a múltat, ahogy Nostradamus is a jövőt. Ilyenkor megszűnik a tér-idő kötöttség. Ez előny is meg hátrány is. Előny, hogy bármit képesek látni, átélni. Hátrány, hogy nem tudják mikor történt, illetve az események sorrendjét nehéz felállítani.

Általában elmondható, hogy tudásunk legnagyobb korlátja a magunk építette fal, melyen nem tudunk és akarunk átlátni.Comments are closed.