Fényevészet

A földi élet a következő szereplőkből áll:

Ásvány
Ez az a forma, amire azt mondjuk, hogy élettelen. Valójában ez sem teljesen igaz, hiszen például a kristályok veszik a kozmikus jeleket és bizonyos paramétereiket változtatják a kozmikus rezgések függvényében. Minden digitális technikai eszközben van egy vagy több kristály, mely bizonyos frekvenciájú rezgést kelt folyamatos jelleggel. E nélkül nem működne a telefon, számítógép, a legtöbb elektronikai eszköz.
Az ásvány ebben a világban anyag. Csak anyag.

.

Növény
A növény egy helyhez kötött élőlény, melynek van fizikai teste, maga a növény, és van éterteste. A fizikai testben játszódnak le a fizikai, kémiai életfolyamatok. Az étertestben játszódnak le az energetikai folyamatok, ezek teszik élővé az élettelent. Az étertest egy életen át harcol azért, hogy az élettelen test élő legyen, azaz növekedjen, szaporodjon, regenerálódjon. Az étertest túlnyúlik a növény fizikai testén. Ha az ember kicsit elbambulva, révületben nézi a növényt, akkor a fizikai test mellett megjelenik egy világos színű, világító növényi kontúr. Ez az étertest egy része. Étertest nélkül a növény halott. A fizikai test önmagában nem életképes. Az életet benne az étertest tartja, mely energia. Valójában azt mondhatjuk, hogy a növény az egy fizikai test, mely részen belelóg az anyag tartományába, és részen azon kívül található. Csak így együtt az élő egész. Ha nincs meg az energetikai tartomány, akkor halott.
Az étertest egy olyan energiatest, mely kozmikus, a mi materiális világunk szabályaival nem tudjuk leírni és megmagyarázni.
Valójában a testet úgy kell elképzelni, mint egy mobiltelefont. Ennek a készüléknek van egy fizikai megnyilvánulása, mely maga a készülék, az elektronika, az elektronikát működtető szoftver, nyomógombok, képernyő, maga a készülék háza, akkumulátor stb. Mindez kézzel fogható, látható. Ami viszont elengedhetetlen a működéshez, az az energia, mely az akkumulátorban található. Ez maga az élet. E nélkül a telefon halott, kidobható. Az akkumulátor által tárolt energiát fizikailag nem látjuk, de mégis van, létezik és működteti az egész készüléket. A kettő együtt létezik. Ahogy az energia megszűnik létezni, maga a készülék is meghal. Ehhez hasonlóan működik minden földi élőlény fizikai teste.
A növények az étertestükön keresztül érzékelik a szeretet, az utálatot, a harmonikus környezetet, vagy a diszharmonikusat. Így tudnak egymás között kommunikálni. Például, ha egy fasor szélső fáit megtámadják kártevők, akkor az általuk kibocsátott vészjeleket fogják a távolabb lévő fák is, és ugyanúgy összezsugorodnak a leveleik, mint ha már megtámadták volna a rovarok. Ugyanaz a reakció, de még nincsenek ott a kártevők, és már tudnak a veszélyről, sőt készülnek is rá.

.

Állat
Az állat egy fokkal magasabb szinten található. Túl azon, hogy képes a helyváltoztatásra, a növényhez képest van egy asztrál teste is. Tehát egy állatnak van teste (fizikai test + étertest), és lelke (asztrál test). A fizikai test itt is látható, megfogható fizikai szinten. Ezt a fizikai testet kiegészíti az energetikai test az étertest, mely teljesen hasonló módon, mint a növények esetében, biztosítja a fizikai test életét, működését. Azonban itt megjelenik az asztrál test is, mely gyakorlatilag a lélek. A lélek szabad szemmel nem látható. Viszont a lélekben érzelmek keletkeznek a megélt élmények alapján. Az asztrál testben megjelennek az ösztönök is, melyek a fajra és azon belül a fajtára is jellemzőek. Addig amíg a növények fizikai és energetikai szinten valósítják meg fejlődési és regenerációs programjukat, addig az állatoknál megjelenik az ösztön, mely vezérli őket. Az állatok mindig ösztönből cselekszenek. Az idomítás nem más, mint az ösztönök bizonyos szintű és mértékű átprogramozása. Az állat egy ösztönlény. Van lelke és lelkében érzelmek keletkeznek. Ugyanakkor Nem lehet a kutyával megbeszélni, hogy ne menjen túl a kerítésen. Őt ösztöneivel lehet irányítani. Például falkavezérnek kell lenni és rá kell mordulni.

.
Ember
Az ember a legkomplexebb, legösszetettebb lény a Földön. Test, lélek, szellem egysége. Van egy fizikai teste, mely a földi anyag rezgéstartományába esik. Van egy éterteste, mely a fizikai testet működteti energetikai szempontból, hasonló módon mint a növények, állatok esetén, részben látható. Van továbbá egy asztrál teste, mely az állatokhoz hasonló módon a lélek és az ösztön helye. A lélek szabad szemmel nem látható. A lélekben keletkeznek az érzelmek, és az ösztönök, indulatok. A negyedik elem a szellemiség, tudat, ÉN. Ez utóbbi felelős azért, hogy úrrá legyünk ösztöneinken, tudatosan éljük életünket, tudatosan tegyük meg dolgokat, vagy tudatosan ne tegyünk meg dolgokat. Az ÉN a szellemiségünk, mely reinkarnálódik, testet választ és megél egy életet egy sors (karma) szerint.
Addig amíg a fizikai test a mi rezgéstartományunk, az étertest, az asztráltest és a szellemiségünk más síkokból származnak, paramétereit, mintázatát a mi materiális fizikai ismereteinkkel nem tudjuk definiálni. A jelen létezési síkunktól nagyon eltérő, de életünk során a fizikai testünkön belül található.
Az ember az állatvilágtól abban különbözik, hogy van tudata, ÉNje. Ez a szabad akarat. A szellemünk felelős azért, hogy átlássuk, megértsük és alkalmazzuk a világ működési elvét, azért, hogy megvalósítsuk önmagunkat.
Ha az ember nem használja az énjét, akkor az visszafejlődik és az ember ösztönlényként kezd működni. Tipikusan a szocializmus és a fogyasztói társadalom tudja az embert abba az állapotba juttatni, hogy kezdi elfelejteni az ÉNjét. Amikor egy rend, vagy rendszer felvállalja, hogy mindent megold az ember helyett, és megszünteti azokat az ingereket, amelyek provokálnák az ÉNt, a gondolkodást, a tudatos cselekvést, akkor az ember már nem ember, mert épp a tudatát vesztette el, akkor az ember csak ösztönlényként viselkedik.
Például egy nagyvárosi forgalomban állunk a dugóban és valaki teljesen szabálytalanul előz több autót. Ilyenkor gondolhatnám, hogy ez egy ügyeskedő, aki nem akarja kiállni a dugót, de azt is gondolhatnám, hogy siet a kórházba valakihez, esetleg otthon beteg családtagjának visz gyógyszert, stb. Ha el kezdem rázni az öklömet, dudálok, az ablakot lenyitva elküldöm őt valahova, akkor ösztönlény vagyok. Ha azért nem reagálok, mert már megtört az élet és beletörődtem ebbe a helyzetbe, akkor is ösztönlény vagyok. De ha egy pillanatra érzelmek keletkeznek bennem, de uralkodok rajtuk, hiszen az is lehet, hogy tényleg fontos neki, hogy siessen, és nem gerjesztek semmilyen rossz gondolatot az irányába, akkor ember vagyok, mert az ÉNem rendet tett az ösztöneim felett.
Ehhez hasonló a gyógyulás, mert meggyógyulni csak az ÉNünk, a tudatunk által lehet. Ebben társ lehet az orvos, a gyógyszer, vagy bármi, amiben hiszek, de valós gyógyulás csak az Énem által lehetséges.

.

Táplálkozás
Mint látható, az ember maximum 25%-ban fizikai lény, de leginkább nem fizikai síkon él. Ezt akkor is megértjük, ha arra gondolunk, hogy az ember nem csak fizikai táplálékot fogyaszt, hanem lelkit és szellemit. Lelki táplálék minden, ami benn jó érzéseket vált ki. Ilyen a zene, tánc, festészet, kirándulást, jó párkapcsolat, jó munkahely, megelégedettség, boldogság, öröm, stb. Szellemi táplálék minden, ami a szellemisége fejlődését segíti. Például Weöres Sándor szellemiségét tekintve, akkor élt a szellemisége szerint, ha elmondta, leírta azokat a gondolatokat, amelyek őt foglalkoztatták, ha feltette azokat a kérdéseket, melyekkel provokálni akarta a világot. Ha ő mindezt nem teszi, akkor nem él a szellemisége szerint. 

A lelki és szellemi táplálékon túl, szükség van fizikai táplálékra is. Ilyenkor elfogyasszuk a növények és állatok fizikai és étertestét. Ameddig a növény él, addig dolgozik az éterteste, mely életben tartja fizikai testét. Mikor a növényt levágjuk, leszedjük, akkor kezd csökkenni az éterteste, csökken az éltető energiája. Ez lassan megszűnik létezni, és akkor a növény rothadásnak indul, mert már halott. Különböző növényeknél, különböző idő szükséges az étertest lebomlásához, ez lehet egy-két naptól akár fél év is (például az ősszel leszedett hagyma esetén). Az étertest lebomlásának a sebessége függ a tárolási körülményektől. A nyolcvanas években, mikor a biorezonancia kezdett az NSZK-ban elterjedni, sorra jelentek meg kisméretű, hordozható készülékek, melyekkel mérni lehetett az üzletekben kapható élelmiszerek energiatestét. A vásárlók ilyen készülékekkel a kezükben mentek vásárolni és egyszerűen nem voltak hajlandók megvenni azt a élelmiszert, ami nagyon kis energiaszinttel rendelkezett, azaz halott volt. Nem tudom milyen intézkedéseket tettek, de tény, hogy elég hamar eltűntek az ilyen készülékek a vásárlók kezéből., és legfőképpen kikerültek a forgalomból

Az ember mikor bármit is megeszik, van egy automatikus folyamat, mely MINDIG megsemmisíti a bevitt táplálék étertestét. Tehát az emberi szervezet MINDIG halott anyagot kezd feldolgozni. A megsemmisítés kötelező, mert a bevitt táplálék energiateste beláthatatlan kölcsönhatásokat eredményezne a mi testünk energetikájával, azaz étertestünkkel. A bevitt táplálék étertestét megszüntetve, a szervezet lebontja a táplálékot, majd ő felépíti saját maga igényei szerint. Az emberi étertest felelős az emberi test életben tartásáért, azaz fejlődésért, regenerálódásáért, szaporodásáért és ide tartozik az ásványi anyagok (élettelen anyagok) beépítésért, azok élővé tételéért.

A mi materiális világunk materiális tápláléka mindig halott anyag (ásvány) lesz a testünkben, majd  a mi étertestünk beépíti a fizikai testünkbe és élővé alakítja. Ez azt jelenti, hogy elvileg bármit ehetünk. Mivel az anyag egy rezgés, annak a legsűrűbb formája, elvileg minden ehető, mert a szervezetünk képes az lebontani ásvánnyá, majd beépíteni élőként. Elvileg! Korlát a mi tudatunk. Mivel a látható fény tartománya egybeesik az anyagi rezgés felső tartományával, ezért elvileg lehetséges fénnyel táplálkozni. Azonban ehhez FEJLETT tudat, szellemiség, ÉN szükséges. Kétségem nincs afelől, hogy egy tibeti pap képes erre. Viszont komoly kétségeim vannak, hogy a modern ember képes lenne rá. EZÉRT SENKI NE TEGYEN ILYET. Az emberiség fejlődését tekintve, kiindulva Lemuriából, Atlantiszon, majd a mai materializmuson át, a nem is túl távoli jövő elhozhatja azt a materializmusból kiszabadult emberi tudatot, mely révén a fényevészet napi rutin lehet. DE MOST MÉG NEM AZ !!! (Ezekről részletesen a hamarosan megjelenő Sumer c. könyvben).

.

Megjegyzés

Ez a csodálatos étertest megsemmisítő majd felépítő rendszer azonban nem tud mit kezdeni a materiálisan szennyezett táplálékkal. A növényvédő szerek, tápszerek, hormonok, gyógyszerek, ízfokozók, foszfátok, adalékok, tartósítószerek, a 8-as főút melletti kukoricába beépülő nehézfém, és így tovább, mind fizikai szinten szennyezik a fizikai testet. Ezek mint fizikai alapanyagok kerülnek be a szervezetbe, mely fizikai szinten ebből építkezik. És milyen lesz a házunk, mely precíz mérnöki munkával épül, de vizes, salétromos bontott téglából? Hát olyan. A mérnöki munka nem tudja a rossz minőségű téglát újjá varázsolni.

Másfelől, minél közelebb áll az elfogyasztott táplálék az evolúció szempontjából az emberhez, annál nehezebb az elfogyasztott étertestet semlegesíteni. Tipikusan a hús esetén, minél közelebb áll az ember genetikájához, annál több étertest marad, és ez kölcsönhatásba lép az ember étertestével. Konkrétan a paleo étrend, mely sok zsírra és húsra épül, a paleo kor emberére volt jellemző. Ekkor az emberek állati agresszivitással rendelkeztek, Énjük, tudatuk nem volt. Őket az asztrál testük, az érzelmeik, ösztöneik vezérleték. A mai kor embere, ha hosszabb ideig paleot eszik, azaz sok húst, akkor az asztrál világ ösztönei kezdenek rá hatni. Több estet tudok, amikor a paleo látható fizikai javulást okozott ízületi gyulladásban, reumában, vérképben drasztikus volt a javulás. Utólag azok az emberek elmondták, hogy olyan erősen agresszívek voltak, hogy alig tudtak uralkodni ösztöneiken.

Végül is egyik táplálkozási véglet sem ajánlott, mert komoly egyensúly vesztést eredményez akár fizikai szinten (hiányállapotok), akár lelki szinten (állati ösztönök, túlzott lelki érzékenység), vagy kimondottan tudatromboló (klór, fluor, cigaretta). Mindenkinek a saját középútja a jó, mely figyelembe veszi az ő testi, lelki, szellemi aktivitását, életvitelét, kiindulva a jelenlegi testi, lelki, szellemi állapotából. Néhány hónapos szakszerű kúrák jót tesznek, de hosszútávon kerülni kell a szélsőséges táplálkozást.Comments are closed.