Oroszország

.

Oroszország karaktere

Oroszország karaktere a nyolcas. A keresztapa. Most a vezetőjének, Putyinnak a karaktere is nyolcas.

A nyolcasok szeretik a kihívások, szinte szárnyalnak, ha feladatot kapnak. Mind fizikai, mind szellemi adottságaik alkalmassá teszik őket arra, hogy a kihívásoknak megfeleljenek. A nyolcasok legnagyobb félelme, hogy bántják őket, mások irányítása alá kerülnek, megsértik a függetlenségüket. Ebből fakad fő vágyuk is,, megvédeni önmagukat, alakítani saját életútjukat. Énképük azt sugallja, hogy akkor jók, ha erősek és urai a helyzetnek. A nyolcasok nagy akaraterővel, vitalitással rendelkeznek. Akkor érzik a legjobban magukat, mikor ezeket alkalmazni tudják. Munkájuk eredménye, hogy látható változást eredményeznek a környezetükben. Minden karaktertípus közül ők a legönállóbbak, igazi kemény legények. Tudják, hogy a külső környezet mit gondol róluk, azonban a legtöbbször ez nem hat rájuk, nem befolyásolja őket. A nyolcas védi, segíti azt, aki őt elfogadja főnöknek, aki támogatja őt.

Egészséges fázis
A nyolcasok a határozottság mintaképei. Lelki örömöt okoz nekik, ha építő jellegű tevékenységeket végeznek, alkotnak. Ez újabb belső erőt ad számukra. Vezetőként pozitívum a gyakorlatiasság. Nem elméletben okoskodnak, hanem megmondják, megmutatják, hogy mit, hogyan gondolnak. A nyolcasok szeretnek mindent az elejétől a végéig elvégezni. Képesek másokat arra sarkallni, hogy mindenki a legjobbat hozza ki magából. Szavuk törvény, becsületük mindennél fontosabb. Ha valamire kezet adnak, akkor az többet ér bármilyen írásnál. Személyes sérelemként élik meg, ha ártatlanul bántalmaz a világ valakit, valakiket. Ilyenkor a gyengébb védelme érdekében közbeavatkoznak.

Egészségtelen fázis
Az egészségtelen fázis felé indulva a nyolcasok kezdenek attól félni, hogy nem képesek ellátni saját védelmi feladataikat, ezért kezdenek ravaszabbá válni, elkezdenek versengeni, ugyanakkor saját maguk még jobban visszavonulnak a maguk köré vont védvonalak mögé. Ilyenkor a nyolcasok úgy érzik, hogy nem kapják meg az őket megillető tiszteletet, ezért igyekeznek kihangsúlyozni saját fontosságukat. Hatalmukat felhasználják, hogy másokat meggyőzzenek saját nagyságukról. Úrrá lesz rajtuk a dicsekvés, blöffölés, tarthatatlan ígéretek osztogatása. Ebben a fázisban alakulnak igazi diktátorokká. Ahogy romlik a helyzet, az egészségtelen fázisban az emberek kezdenek fellázadni a nyolcasok zsarnoksága ellen, akik úgy érzik ok törvények felett állnak, ezért nekik mindent szabad. Gyakran nyúlnak törvénytelen eszközökhöz.

Mit jelent mindez a valóságban?
A nyolcas akár a keresztapa elvárja, hogy őt tiszteljék, szeressék. Cserébe megvédi a rászorulókat. Azonban mint főnök állandóan teszteli a hűséget. Nem tűr engedetlenséget. Aki egyszer becsapja, annak elúszott a becsülete egy életre. A nyolcas csak óvatosan dicsér, nehogy felértékelődjön a másik fél. Például ha a feleség egész nap mosott, főzött, takarított, de a vacsora után már nem volt ereje elmosogatni, akkor  a nyolcas férj megdicséri  ugyan, de a legutolsó mondta az, hogy azért elmosogathattál volna. Tehát a dicséret után mindig ott van egy mondat, a csattanó, mely megkérdőjelezi a dicséretet.
Milyen a valóságban Oroszország? Pont ilyen. Ez nem jó és nem rossz, csak ne legyenek illúzióink. Nem fog megváltozni. Viszont előre látható a jövő. Ja nem is konkrétan egy-egy esemény tudható előre, de a globális viselkedése igen.

.

Oroszország-é a jövő?

Ez az ország kicsit más. Legfőképpen a gondolkodásában. Mondhatjuk, hogy az ott élők vallása, hitvallása más. Ausztriában az emberek templomba járnak, mert megszokták, de napi gondolkodásukat nem hatja át a hit. Olaszországban az emberek nagyon erős hittel rendelkeznek viszont már nem annyira járnak a fiatalok templomba. Oroszországban az emberek gondolkodását, tudatát áthatja egy olyan spirituálisnak nevezhető hit. Amíg Európában még csak arra gondolni is tilos, hogy egy sámán gyógyíthat, törvények vannak, melyek alapján nagyon megütheti a bokáját, aki ezt állítja magáról, addig Oroszországban ma is léteznek a sámánok, autóval mennek gyógyítani, vagy helikoptert küldenek értük. Ott ez teljesen természetes.

Európában a materialista természettudomány az uralkodó, mely mindent csak materiálisan hajlandó megfigyelni és magyarázni és nemhogy nem néz az anyag mögé, hanem egyenesen eretnekség arra gondolni, hogy van élet az anyagon túl is.  Goethe volt az aki itt Európában megalkotta a komplex természettudományt, mely messze túlmutat az anyagon. Őt Rudolf Steiner karolta fel.
Oroszország attól érdekes, hogy az ottani természettudomány messze túlmutat az anyagon. A modern világban mindig is szeretik az orosz találmányokat, technikai megoldásokat, mert mindig kicsit túlmutatnak az anyagon. Mindig kicsit másabb a megoldás. Ott teljesen természetes, hogy tudományos előadáson arról beszélnek, ami az anyagon túl van. Ők voltak, akik nemzetközi konferenciát tartottak arról, hogy az AIDS hisztéria kamu.

Szintén az egykori Szovjetunióban képezték ki az egykori állami vezetők sámánjait, akiknek az volt a feladatuk, hogy napi szinten tisztítsák meg a vezető politikusok auráját, szedjék le róluk az átkokat stb. Brezsnyev fő bioenergetikusa (így nevezték) képezte ki Kádár János bionergetikusát. Egyébként a hun Attilának is voltak sámánjai, és napjainkban sem lehet úgy valaki állami vezető, ha nem tagja valamilyen páholynak, és nincsenek “bioenergetiksai”. Ugyanis a háttérhatalom így irányít (páholyokon keresztül), a bioenergetikus pedig tisztít és befolyásol. Az ősi magyar korona is befolyásolt, a fényt vezette a király tobozmirigyébe. Ma nem a fény irányít.

Lehet hogy éppen a történelmi fejlődésük révén, de az orosz nép tudatát mindenképp áthatja egy spirituális vallásosság. A világhoz, a természethez való hozzáállásuk más. Az emberiség jelen történelmében volt már sumer-egyiptomi korszak, görög-római korszak, középkor, most az angolszász-német korszakot éljük, a végső lesz az orosz-oroszhoz hasonló gondolkodás korszaka. A régi világok lefutottak, már csak árnyékaik önmaguknak. A jelen világok is már túl vannak a csúcsukon, már a lejtőn haladnak. A jövő az anyagon való felülemelkedés időszaka lesz. Ebben tudnak majd jól érvényesülni az oroszok, mert ez a versenyvilág nem az övék, de ami ezután jön, ahhoz már jobban tudnak majd illeszkedni.Comments are closed.