Sötét-e a sötét oldal?

.

Részelt a Sumer c. könyvből, az utolsó, a Jövőkép c. fejezetből

A harmadik korszak

A harmadik korszak a jelenkor. Ez a materiális megélés világa. A sumer történelemmel kezdődött. A hőskorban a 2,5-2,8 méter magas testben élő, harmadik tudatossági szintet megélő istenek megalkották az első és a második tudatossági szintet megélő embert. A hőskorban, a presumer korban, és sumerben nagyjából i.e. 3.000-ig az ember felnézett a teremtőjére. Részben azért, mert tőle függött fizikailag, nem lévén saját tudata kapcsolódott hozzá, és volt egy kismértékű szellemi látása is, azaz tényleg istenként érezte az őt megalkotókat lévén nagyobb szellem. Érezte, hogy azok szellemileg nagyobbak őnála. Az emberek még mindig nem volt saját tudata, függött a nála magasabb tudatszinten levő szellemektől. Azokban az időkben komoly fordulatot jelentett Marduk, aki elvette az emberektől a tudást és adott nekik egy ő általa kitalált meseszerű hitet. Ezzel Sumert belenyomta a materializmusba és ennek következményeként akaratán kívül kiemelte Egyiptomot az anyagból és elindította a spirituális világban.

Ebben a korszakban történt még egy érdekes változás. I.e. 3.000 körül Kínában inkarnálódott Lucifer, a Lucifer-Ahrimán páros első képviselője. Bár őket sokan szidják, vagy félnek tőlük, valójában ők magas tudatú szellemek, akik visszamaradtak a fejlődésben és céljuk az, hogy segítsenek az emberiségnek megélni bizonyos élményeket. Az ő életük ezért nem könnyű, de nagyon célravezető. A kozmikus rendben nem kell őket sem utálni, sem szeretni, csak el kell fogadni. Ez mind miértünk van.

Konkrétan a luciferi erők feladata volt az szellemi látás, az intuitív érzésvilág elvétele az emberektől és cserébe az absztrakt gondolkodás képességének odaadása. A luciferi erők Lucifer inkarnációjával kezdtek működni nagy erővel és mind a mai napig hatnak, de folyamatosan csökkenő erővel. Éppen ezért a mai emberiség kezd újra érezni, intuitív lenni.

Napjainkban már vagy inkarnálódott, vagy néhány éven belül inkarnálódni fog Ahrimán. Az ahrimáni erők meg akarjá szerezni az emberek feletti uralkodást azért, hogy megakadályozza az emberi fejlődést. Az ahrimáni erők a luciferiekkel ellentétben lassan majd egyre gyorsabban fejtették ki hatásukat. Ennek csúcspontja Ahrimán személyes megjelenése, majd azután gyorsan csökken a hatása.

LA

Az ábrán látható, hogy Lucifer személyes példamutatással alakította az emberek gondolkodását. Ő egy ismert bölcs volt, ahogy ma nevezzük, de éppen bölcsessége révén változtatta meg a világot. Ő az emberiség fejlődését a földre irányította és elszakította az emberiséget az isteneiktől. Hatása egyszerre nagy volt és lassan csökken, de még ma is van hatása.

Az ahrimáni erők hatása, hogy egy rideg világot hoznak létre, melyben az emberi lélek bele van taposva a sárba. A rideg logika vezérel, és igyekszik az emberiséget teljes mértékben elszakítani a valós világtól. Teszi mindezt oly módon, hogy egy teljesen torz, egy virtuális értékrendet ad az emberek számára. Addig amíg Lucifer egy olyan világba született bele, amelyben addig az ő általa képviselt eszmevilág nem volt jelen, addig Ahrimán már egy olyan világba születik bele, amelyik maximálisan az ő eszmeiségét hordozza.

Ahrimán elvárásai: a materiális természettudomány, a szabad szelleműség elnyomása a gazdasági és jogi környezet által, profit orientált világ (fogyasztói társadalom), embernek ember általi kizsákmányolása, a valóságtól teljesen elszakadt értékrend és világkép.
Ahrimán fő eszközei: a túlbonyolított törvénykezés, a pénz egyedüli uralma a termeléstől a világ vezetéséig bezárólag, az informatika, az internet virtuális világa. Ez utóbbi teljesen degenerálja a vele függőségben élőket. Gondolkozzunk csak el, mennyire felel meg a mai világunk erre? Maximálisan.

Lucifer Kínában jelent meg személyesen, mint egy bölcs, megtanította az embereket „gondolkodni”, ugyanakkor elvette tőlük a szellemi látást. Ahrimán nagy eséllyel imádni fogja az informatikát, irányító szerepe lesz a virtuális világban (nevében összecsapnak az emberek) és vélhetően valamilyen spirituális irányzat kitalálja/vezetője lesz. Nagy eséllyel az USA területén vagy kisebb eséllyel Nyugat-Európában fog élni. Továbbá a gombamód szaporodó, materiális megélhetési spirituális mesterek és irányzatok szolgálják legjobban az ahrimáni erőket. Tipikus példa a Harry Potter, mely a materializmusban élőket megtanítja a varázslásra, a materialista ezotériára, a légből kapott csodatevésre értelem és megértés nélkül. Akik nem merik megélni szellemi világukat azok imádják ezeket a filmeket. Ahrimán is hasonló eszközökkel varázsolja majd el pácienseit, akiket most képeznek ki az ő erői.

Ahrimán születése után a materiális össze fog omlani. Ez vagy egy gyors forradalom lesz mely minden korábbi gondolatot elsöpör, vagy lassú és fájdalmas változást fogunk megélni. Addig sem zárhatjuk ki ezt a világot, hiszen kötelező a számítógép használata, kötelező a törvények betartása, kötelező a virtuális világot (internet) használni, sőt néha a televíziót is kell néznünk (pl. foci vb). Nem dobhatjuk ki mindezt az életünkből, mert ez a színterünk. DE megtanulhatjuk mindezt mértékkel használni. Addig, amíg ezek az eszközök a lehetőségünkre állnak. Aztán majd mást teszünk.Comments are closed.