ÉLET a Marson

.

A Mars a Naprendszer hetedik legnagyobb bolygója, átmérője 6.800 km, a római hadistenről nevezték el. Két holdja van, melyek kis méretűek. Technikai fejlettségünk még nem alkalmas rá, hogy emberek űrutazást tegyenek, de megfigyelőszondák tömege már járt arra, illetve fényképek tömegeihez mindenki hozzáférhet.

 

 

Kutatások

1962-től napjainkig rengeteg űrszondát indított hol a volt Szovjetunió, hol a NASA a Mars felkutatására. Ezek közül volt olyan, amelyik el sem indult, volt amelyikkel hamar megszakadt a kapcsolat, de nagyon sok ma is ott kering és adatokat továbbít.

1965-ben készültek az első fényképek, majd 1971-ben elkészült a bolygó teljes térképe.

1996-ban juttattak robotjárművet a bolygó felszínére.

2001-ben jelentős mennyiségű hidrogént mutattak ki, majd egy hatalmas fagyott vízgyűjtőmedencére bukkantak.

2004-ben leszállt két kutató laboratórium a felszínen, ezek méréseket végeznek és jelenleg is közlik az adatokat a földdel.


Éghajlat

A Marson az éghajlat most változásban van, a 2002 évben készült tanulmányok szerint a bolygó sarkait borító széndioxid folyamatosan zsugorodik, azaz a bolygó felmelegedőben van, úgy tűnik most ér véget egy jégkorszak.

Az 1997 óta a Mars körül keringő szonda adatai alapján megállapítható, hogy a bolygó felszíne folyamatos változásokon megy át, medrek, homokfolyamok jelennek meg vagy tűnnek el. A homok a felszínen folyadékként viselkedik, áramlik, medreket hoz létre.

A Marson 50-80 ezer évente gyökeresen megváltozik az éghajlat, ahogy ez a Földön is történt, mikor egymást követték a jégkorszakok, igaz nem olyan gyorsan.

 

A víz nyomai

Hatalmas befagyott tengert fedeztek fel, melynek mérete nagyobb mint az Északi tengeré, ugyanakkor mélysége 40-60 m lehet. A terület az egyenlítő közelében található, egy fennsíkon. Ez a terület mindig gyanús volt a kutatók számára, hiszen túl lapos. A sarkvidék jegében is találtak vizet, illetve metán nyomokat, melyek primitív életformák eredményei.

 

Az élet lehetősége

A kutatások jelenlegi állása szerint úgy tűnik, hogy nem sok esély volt egy komolyabb élet kialakulására, mert a bolygó életében csak töredéknyi ideig volt fagypont felett az átlaghőmérséklet. Ettől függetlenül biztosan létezhet valamilyen létforma, ami a melegebb időszakokban életre kel, a jégkorszakok idején pedig visszavonul. A Mars felszínén látható mély völgyek, kanyonok valószínűleg rövid idő alatt jöttek létre.

 

Tárgyak a felszínen

A bolygó felszínéről készült képek sok fejtörést okoznak, ugyanis sok ismeretlen eredetű tárgy látható a felszínen. Láthatók itt piramisok, arcok, gerendák, legalábbis sokan ezt vélik felfedezni. Ráadásul néha bizonyos rendezettség, szabályosság is felfedezhető.


A múlt emlékei

Látván, hogy a modern technika vizsgálódásai milyen eredményt hoznak, forduljunk a múltba. Érdekes mód, ha komoly, megbízható és kellően régi információra van szükség, akkor mindig bátran fordulhatunk a Sumer civilizáció emlékeihez és nem fogunk csalódni. Egyfelől eddig ők voltak a legfejlettebbek, mióta ember él a földön, a mai szintet elérték sőt esetenként meg is haladták, másfelől ők mindent precízen leírtak az agyagtáblákra, pecséthengerekre. A leletek száma tengernyi.

Zecharia Sitchin a „Genesis Revisited” (1970) c. könyvében részletesen foglalkozik a különös alakzatokkal, bemutatva olyan fényképeket is, melyeket csak ő kapott meg a NASA-tól.

Itt beszél egy a földihez hasonló, de lényegesen kisebb kolónia létrehozásáról, illetve annak nem túl sikeres, rövid életéről. A rövid időt az állandóan fagypont alatti időjárás magyarázza. A leírtakat sumer agyatáblákról olvassa ki, sumer legendákból meríti.

Könyvében bemutat például olyan 4.500 éves agyagtáblát, mely ma Szentpéterváron található a Hermitage Múzeumban, mely mint egy fénykép megörökít egy találkozást két űrhajós között.

Az egyik űrhajós a Földről ( a bal oldali, feje mellett 7 bolygó, ugyanis a Naprendszerbe kintről befele jövet a Föld a hetedik bolygó), és egy másik a Marsról (a jobb oldali, keze felett hatágú csillag, azaz a hatodik bolygó a Naprendszerbe érkezéskor, illetve maga a nap azonosítja a Naprendszert).

Azt tudni kell, hogy a Sumer képi ábrázolásban nincsenek véletlen vonalak, körök, mindennek szerepe van, a körök, vonalak számának, helyének. A két személy között található egy napenergiával működő űrjármű, antennákkal. A képen található egyéb jelekről és jelentésükről Sitchin több oldalon át magyaráz.

A Sitchin által elemzett arc a Marson és a fenti képről kinagyított Mars-i űrhajós arca között kísérteties a hasonlóság, ha elképzeljük, hogy az arcot elfordítjuk, hogy szembe nézzen.

Sitchin az utolsó könyvében a The Lost Book of Enki –ben részletesen leírja a Marson létesült élet körülményeit. A könyv Enki, az űrhajósok vezérének naplója alapján íródott. A napló néhány részért már megtalálták, megfejtették.

A könyv egy elbeszélő költemény, lírikus formában meséli el az emberiség történelmét, többek között a Marson megvalósult életet. A könyv szerint Alalu a földreszállt úrhajósok (istenek) régi királya, akit egy forradalommal megfosztottak trónjától, elindul a világűrbe energiaforrásokat keríteni. Megtalálja a Földet. Miután létrejön az első kolónia, és az új király meglátogatja a Földet, újra összetűzésbe kerülnek. Harcuk során  Alalu megsebesíti az új királyt, Anu-t, ezért száműzik a Földről a Marsra. Vele tart hű pilótája Anzu. Később belátván, hogy túl szigorú volt a büntetés, egy orvos csoport Ninmah vezetésével elmegy a Marsra, hogy rehabilitálják Alalu-t. Azonban már csak az erősen beteg pilótát találják, aki elmeséli, hogy a volt király már rég meghalt.

A bűntudattól vezérelve egy hegysziklába bevésték Alalu arcképét, hogy örökké emlékezzenek arra a hőstettre, amit ő végzett a népének, felfedezvén a Föld erőforrrásait.

„The image of Alalu upon the great rock mountain (where he was buried) with beams they carved. They showed him wearing an Eagle”s helmet; his face they made uncovered. Let the image of Alalu forever gaze toward Nibiru that he ruled, toward the Earth whose gold he discovered.”


Következtetés

Ma már látható, hogy a Marson a földi élet nem igazán jöhetett létre, hisz az éghajlat erősen fagyos, és a bolygó 4 milliárd évnyi történetéből csupán összesen kb. 1 millió év volt fagypont feletti. Ha mégis létrejött ilyen az csak rövid élettartamú lehetett.

Lehetséges viszont az élet legelemibb formája, amire következtetnek a metán és víz jelenlétéből.

Az élet fejlett, földihez hasonlító formája csak úgy lehetett jelen, ha nem ott fejlődött ki, hanem oda települt. Sitchin sumer legendájának fordítása éppen ezt meséli el. Ma már tudjuk, hogy minden legenda, elbeszélés valamilyen valós eseményen alapul. A Gilgames eposz, a Teremtés eposz, a Biblia mind igazából történelemkönyvek, és együtt, párhuzamosan olvasva, és nem elmisztifikálva, elmondják a régi idők történetét.Comments are closed.