Temperamentumok

.

A temperamentum az emberi karakter, mondhatnánk vérmérséklet. Jellemzi az embert, hogy adott helyzetben hogyan viselkedik, hogyan reagál dolgokra. Ha például az úton haladunk és van előttünk egy kő, van aki belerúg, van akik kikerüli, van aki átugorja, és van aki azt kérdi, miért pont én elém került ide. Ehhez hasonlóan az életben is másképp reagálunk élethelyzetekre. Van aki belerúg egy lehetőségbe, van, aki kikerüli és van, aki megragadja azt. Van aki mindet észrevesz és van, aki semmit. Ilyenek vagyunk. Különbözőek. De nagyjából négy csoportba sorolhatók.

A temperamentumok nem csak úgy lógnak a levegőben, nem csak valaki így találta ki, hanem komoly kozmológiai összefüggései vannak. Nem meglepő, hogy már a sumer időben is ismerték valamilyen formában, akár az enneagramot. Micsoda „véletlen”. A négy csoport a négy elemhez kötődik (tűz, víz, levegő, föld), égtájakhoz, kifele vagy befele mutat, és emberi vagy külső értékek a mozgatóerői.

 

Melankolikus

A melankolikus alkat legnagyobb hajtóerője a befelé fordulás és a teljesítmény orientáltság. Az, hogy e két erő milyen arányban van jelen, az sok mindentől függ úgy mint élethelyzet, életkor, és egyebek. Ezért e karakter képviselői sokban tudnak különbözni, de mégis hasonlóak.

Eleme: a Föld, égtája észak-kelet. Éppen ezért ez a temperamentum képvisel egy bizonyos tehetetlenséget, belső nehézséget, akár a Föld elem. Nehezére esik az anyag mozgatása.

Hasonlóság: a gyurma. Ha egy gyurma labdába belenyomjuk az ujjunkat, akkor az így keletkező lenyomat örökké ott marad, hacsak egy másik lenyomat nem alakít rajta. A melankolikus étertestében ott marad egész korábbi életének minden lenyomata. Ha gyerekkorában történt vele valamilyen rossz élmény, akkor arra bármikor képes emlékezni és idős korában is elő tudja hozni és úgy meg tudja élni, mintha tegnap lett volna. Évtizedekig tud hordozni régi fájdalmakat. A világban is a fájdalmat keresi és szeretné azt átérezni és megoldani. Tehát ennek a temperamentumnak ne mondjunk rosszat a világról, mert ő azonnal meg akarja azt oldani.

Hangszer: hegedű, cselló.

A melankolikus egy befelé forduló karakter, aki mély fájdalmakat élt meg és éppen ezért mások hasonló fájdalmait is meg tudja érteni. Ő jó terapeuta. Empátiás készséggel bír. Azonban vigyáznia kell, nehogy minden ember fájdalmát magára vegye, mert szenvedni fog tőle. Nehéz őt felvidítani, leginkább nem is lehet. Ha mélyre ment fájdalmaiban, akkor partnerei úgy lehetünk, ha osztozunk fájdalmaiban. Ha elhívjuk egy közösségbe, csak akkor jön el, ha ott átérezni véli vagy valaki, vagy egy élethelyzet fájdalmát. Éppen túlzott érzékenysége miatt bensőséges kapcsolatot tud kialakítani. Hamar belelát az emberekbe, nehéz őt becsapni. „Megérzései” vannak.

Jellemzői: befelé forduló, tökéletes gondolkodó, részletes elemző, kitartó, teljesítményorientált, tervszerű és együttérző. Megértő, ugyanakkor könnyen megsértődik. Rosszabb állapotában sokat rágódik, nehezen dönt, sokáig mérlegel.  Gyakran kritikus, és pesszimista. Ez utóbbit ő maga realizmusnak nevezi.

Hogyan viszonyuljunk hozzá: semmiképp se akarjuk megváltoztatni, de használjuk ki erősségeit. Építsünk arra, hogy megérti és átlátja a világot, és ne haragudjunk, ha átlátja a mi lelki világunkat is, sőt az egész életünket. Őt nem lehet sokáig becsapni, legyünk őszinték. Ha nem illünk össze vele, akkor ezt vállaljuk fel, legyen az akár munka, akár barátság, akár párkapcsolat.

Párkapcsolat: sokat agyal, érzi a világ bánatát, nehéz felvidítani (nem lehet), megértőnek kell vele lenni és csak akkor vállaljunk vele sorsközösséget, ha jó szívvel tudjuk ezt tenni. Ő ilyen és ne akarjuk megváltoztatni.

Fejlődés: A melankolikus alkat olyan mint egy nyúl, nem őrzi a rá bízott életteret. Kis helyen elbújik, és engedi hogy mindenki azt tegye, amit akar. Fejlődése azt jelenti, hogy házőrző kutyaként vigyáz az életéterére. Kiáll magáért bátran, merészen, bűntudat nélkül.

.

Kolerikus

A kolerikus alkat legnagyobb hajtóerője a kifelé fordulás (ego kiterjesztő) és a teljesítmény orientáltság. Az, hogy e két erő milyen arányban van jelen, az sok mindentől függ úgy mint élethelyzet, életkor, és egyebek. Ezért e karakter képviselői sokban tudnak különbözni, de mégis hasonlóak.

Eleme: a Tűz, égtája dél-kelet. A tűz fényt és hőt ad, de nagy mennyiségben eléget. Képes arra, hogy mobilizáljon egy közösséget, az élére tud állni, és sikerre tudja juttatni. De ha túlzottan erős a jelenléte, akkor szó szerint elégeti a közösséget, felperzseli a talajt maga után. Nehéz számára hogy megtalálja az egyensúlyt, ugyanis ego kiterjesztő.

Hasonlóság: a futball labda. Az élet nem tud rajta lenyomatokat hagyni, mert azonnal kisimulnak. Ahogy a labdát a földhöz vágjuk, benyomódik, majd azonnal kisimul, a labda kikerekedik és visszapattan. Amíg a melankolikusban minden lenyomat megmarad, addig itt semmi.

Hangszer: dob, az ütem

A kolerikus egy ego kiterjesztő karakter. Katonás, határozott viselkedés jellemzi. Nem kényszerít, de késztet. Mindig ő lesz a főnök. Alapvetően aktív alkat, érzelemmentes, szabálykövető (külső vagy belső), gyakran keresztapa. „Sosem hibázik”, és nem tűri el a más véleményét. Ha elhívjuk egy közösségbe, akkor azonnal veszi alapot, és meg is mondja, hogy ott majd mi legyen.

Jellemzői: kifelé forduló, vezető egyéniség, nem tűr ellentmondást. Ha megharagszik akkor dühös. Bár nem tartja számon a korábbi sérelmeket, de ha ellent mondunk neki, akkor könnyen elveszthetjük a „barátságát”.

Hogyan viszonyuljunk hozzá: ő a főnök, gyakran a keresztapa. Tiszteljük őt, de ne csapjuk be. Ha semmi közünk hozzá, akkor vegyünk fel hasonló viselkedésmódot, ekkor „barátok” leszünk. Ha életünk bizonyos részében együtt élünk vagy dolgozunk vele, akkor mindig felénk akar emelkedni. Ha ezt nem tudjuk megszokni, vagy emiatt betegek leszünk, akkor el kell váljanak útjaink.

Párkapcsolat: nehéz vele, ezért sok esetben a párja először lelkileg majd testileg is meg tud betegedni. Sok kolerikus „laza” kapcsolatban él, vagy idősebb korára egyedül.

Fejlődés: a kolerikus olyan mint egy farkas, nem elég a saját területe, mindig „átlátogat” a szomszéd életterébe, ott is ő akar lenni az úr. Ha megérti, hogy a szigorú szabályokon túl is van élet, tud lazítani, és el tud oda jutni, hogy a másik ember véleménye is számít, akkor elérte fejlődése csúcsát.

 .

Szangvinikus

A szangvinikus alkat legnagyobb hajtóerője a kifelé fordulás (ego kiterjesztő) és a kapcsolat orientáltság. Az, hogy e két erő milyen arányban van jelen, az sok mindentől függ úgy mint élethelyzet, életkor, és egyebek. Ezért e karakter képviselői sokban tudnak különbözni, de mégis hasonlóak.

Eleme: a Levegő, égtája dél-nyugat. A levegő az könnyed, mindig mozgásban van, most itt, egy perc múlva már máshol. Akár a szellő. Fontos, hogy mindig kitölti a rendelkezésére álló teret.

Hasonlóság: énekes madár.  Az élet nem tud rajta lenyomatokat hagyni, mert nem találja meg. Repül fáról fára, és éppen ezért nehéz őt elérni. Ha mégis keletkeznek lenyomatok, akkor azok lassan feloldódnak, eltűnnek.

Hangszer: furulya

A szangvinikus alkat egy alapvetően érdeklődő típus, de semmi sem köti le. Ego kiterjesztő. Haverok, buli. Népszerű és beszédes. Remek kapcsolatteremtő. Humoros, derűs, spontán, lelkes, energikus. Ha elhívjuk társaságba, akkor azonnal igent mond, de mindjárt ötlete is van, hogy előtte még ide meg oda menjünk, ezt meg azt tegyük, így lehet, hogy a társaságba már el sem jutunk. Igazi társasági ember, életművész.

Jellemzői: kifelé forduló, könnyed, laza viselkedés, tipikusan a jövőben él. Nem érdekli sem a múlt, sem a jelen. Nagy terveket tud vizualizálni. Ez veszélyes lehet az üzleti életben, és a párkapcsolatban, mert semmit nem nagyon fejez be.

Hogyan viszonyuljunk hozzá: élvezzük azt, hogy feldobja a társaságot, de ne vegyük túl komolyan. A család pénzét ne bízzuk az ő üzleti lehetőségeire, mert őt nem fogja zavarni, hogy mindenünk elúszik.

Párkapcsolat: sok nő pórul jár az ilyen férfival. Ugyanis fiatal korban jó vele, mert vicces, felvidítja az embert. Házasságban aztán kiderül, hogy az életben semmit sem old meg, hanem mindent elviccel. A legkomolyabb dolgokból, a legnagyobb veszteségekből is képes viccet űzni, mert nem vállalja fel a döntést, és ez neki fel sem tűnik. Sokszor 5-10 év házasság után elválik tőlük a párjuk, mert ami eddig tetszett, az most már idegesítő, elviselhetetlen, életveszélyes.

Fejlődés: meg kell értse, hogy be kell fejezni időnként a dolgokat. Ha ezt meg tudja tenni, akkor nagyon sikeres tud lenni az életben, mert merész gondolatait valóra tudja váltani.

 .

Flegmatikus

A flegmatikus alkat legnagyobb hajtóerője a befelé fordulás és a kapcsolat orientáltság. Az, hogy e két erő milyen arányban van jelen, az sok mindentől függ úgy mint élethelyzet, életkor, és egyebek. Ezért e karakter képviselői sokban tudnak különbözni, de mégis hasonlóak.

Eleme: a Víz, égtája észak-nyugat. A víz jellemzője, hogy mindig megkeresi a legkönnyebb utat és arra halad. Ha nem tud, akkor megáll. Viszont képes nagy energiákat felhalmozni magában és ha ekkor elszabadul, akkor félelmetes dolgokat képes művelni.

Hasonlóság: egy folyóba dobott kő. Szinte minden lepattan róla. Ha mégis marad lenyomat, akkor annak emlékét megőrzi ugyan, de nem éli át minden nap mint a melankolikus, hanem valahol ott belül megőrződik mint emlék. Aztán egyszer az élet folyója felkapja a követ (régi lenyomat), felszínre hozza és ekkor a flegmatikus kitör magából. Legtöbbször a környezet már nem is tudja miért, már senki nem emlékszik arra a régi lenyomatra, mely évekkel, évtizedekkel később tört elő.

Hangszer: gitár, zongora.

A flegmatikus mindent megtesz azért, hogy megőrizze belső békéjét. Az élet sok dolgát észre sem veszi, nem érzékeli. Ezzel elkerüli, hogy az élet kibillentse az ő belső egyensúlyából. Belső nyugalma hatalmas belső erőt generál. Ha sikerül kimozdulnia nyugalmi állapotából, akkor nagyon sikeres tud lenni, mint amikor a víz a felgyülemlett belső energiáját munkába fogja.  Jellemzője még, hogy nagyon tud figyelni, és komolyan szintetizálni tudja a világot, amit nem mindig mond el másoknak. Sok tibeti pap ilyen karakterű, tudja és érti a világot, ettől ő elégedett és nyugodt és nem feltétlenül az a célja, hogy az embereket meggyőzze az ő látásmódjáról. Ha elhívjuk egy társaságba, akkor nagy eséllyel nemet mond. Ha fel tudjuk kelteni az érdeklődését valamilyen módon, csak akkor jön el.

Jellemzői: befelé forduló, kívülről nyugodtnak látszik, békés, béketeremtő. Lusta állapotában Garfield. Aktív állapotában nagyon sikeres. Társaságban távolról figyeli a világot. Látja azt, érzi azt.

Hogyan viszonyuljunk hozzá: ha szeretnénk kapcsolódni hozzá, akkor fel kell keltsük az érdeklődését. Ha meglátja valakiben, vagy valamiben a szenvedélyt, akkor hamar csatlakozik hozzá. Erőltetni nem lehet semmiben. Csak az ő belső motivációja mozdítja őt ki nyugalmi állapotából.

Párkapcsolat: olyan esetben lesz sikeres, ha a másik fél képes őt motiválni, ha az a múzsája tud lenni. Két flegmatikus Garfield katasztrofális tud lenni.

Fejlődés: meg kell értse, hogy ki kell mozdulnia belső nyugalmából, meg kell találnia saját motivációját, és az elért eredményei alapján meg kell szüntesse saját tudatában azt az érzést, hogy ő értéktelen. Mert a négy karakter közül ő a belső nyugalma révén a legsikeresebb tud lenni, ezzel együtt általában önértékelési problémákkal küzd.

.

Temperamentumok gyermekkorban

A felnőttkori temperamentumok gyermekkorban mások. Felnőttkornak tekinthető a kb. 21 éves kortól kezdődő korszak, amikor az embernek már kialakul az Én tudta. Gyermekkorban, tehát ez előtt a temperamentumok el vannak fordulva balra 90 fokkal az ábrán.

Tehát aki:

  • most melankolikus, az gyermekként flegmatikus volt
  • most kolerikus, az gyermekként melankolikus volt
  • most szangvinikus, az gyermekként kolerikus volt,
  • most flegmatikus, az gyermekként szangvinikus volt

 .

Temperamentumok és az életkor

Gyerekkorban mindenki az alap temperamentumán túl kisebb vagy nagyobb mértékben szangvinikus is. Hiszen minden gyerek érdeklődő. Ez a fiatalkor alap jellemzője.

Idős korban pedig mindenki kisebb vagy nagyobb mértékben melankolikus is.

Az ember karaktere úgy néz ki, hogy 60-70%-ban a fő karakter, és ehhez 1-2 másik is csatlakozik. Tehát lehet valaki főleg melankolikus, de emellett bizonyos körülmények között szangvinikus vagy flegmatikus. Bizonyos munkákhoz bizonyos karakterek szükségesek. Például a rendőr nem lehet melankolikus, és jó író az lesz, aki legalább az írás idején melankolikus. Gyermekkorban a mellék 30-40% főleg szangvinikus, míg öreg korban főleg melankolikus. Persze az is előfordulhat, hogy valaki aki kolerikus, egyszerűen nem akar meghalni, és mindent megtesz az öregedés ellen, azaz tudatosan nem engedi magát melankolikus állapotba.

.

Temperamentumok és az enneagram

Elég jó összefüggés mutatható ki a különböző temperamentumok és az enneagram karakterei között. A különbség a két nézőpont között az, hogy az enneagram finomabb felbontású és dinamikus (egészséges és egészségtelen állapot). Viszont a temperamentum jól megmutatja, hogy milyen volt gyermekkorban.

Melankolikus lehet: 4, 5, 6, 9 karakterek
Kolerikus lehet: 1, 2, 3, 8 karakterek
Szangvinikus lehet: 7 karakter
Flegmatikus lehet: 4, 5, 9 karakter

Mivel egy temperamentumon belül sincs két egyforma ember, ezért a fenti besorolástól kissé el is térhet az élet. Tény, hogy aki ego kiterjesztő, az mindkét elv szerint is az, és aki befelé forduló, az mindkét elv szerint is az. A többi már változhat.Comments are closed.