Itália

Ma sok ország egységes nemzetnek látszik, pedig nem az. Éppen az ilyen „adottságok” vezetnek oda, hogy egyik-másik tartomány ki akar válni adott országból. Ez év márciusában Veneto tartomány tartott népszavazást és döntött úgy, hogy kiválik Olaszországból és Velencei Köztársaságként önálló életet él. Az EU-ban ez a téma tabu, leginkább olasz hírportálokon olvashatni erről. Sokan nem értik, miért akarnak olasz tartományok kiválni? Egyébként ehhez teljesen hasló módon Katalónia szeretne kiválni Spanyolországból, önálló államként. A november 9.-i népszavazást mindenáron meg akarják gátolni a spanyol hivatalok, mert az egész EU-ban elindulhatna egy felbomlási, kiválási folyamat.

Ha megnézzük Itáliát, akkor az nem egy egységes ország, hanem hasonló nyelvet beszélő, de eltérő történelemmel és kultúrával rendelkező nemzetek egybegyúrt állama. Az ország történelme sem egységes.

Történelem
Részelt a Sumer c. könyvből: „A Kárpát-medence az őskorban gyorsabban fejlődött, ezer évvel megelőzte Sumert. Valójában a Kárpát-medence volt az ELSŐ igazi civilizáció a vízözön után. Később együtt fejlődött a sumer kultúrával. Az istenek távozása után (i.e. 600 körül) már a Kárpát-medencében élő kultúra nem volt az elsők között a fejlettségét tekintve. A lemaradás csak folytatódott. Például 1222-ben, mikor II. András magyar király az Aranybulla megalkotásával próbált fejlődési irányt mutatni a medencében, akkor Velencében az orvosi egyetemen már műtéteket végeztek. Később Hunyadi Mátyás is tapasztalta a lemaradást, ezért itáliai mestereket hozott a felzárkóztatás érdekében.”
Tehát az elmúlt néhány ezer évben a legmagasabb fejlettséget mutatta először a Kárpát-medence, majd Sumer, ezt követően Itália bizonyos területei, az etruszkok által alapított városállamok.

Részlet a Sumer c. könyvből: A római pápa mindenekfelett álló politizáló és irányító szerepkör volt attól a pillanattól, hogy Constantinus római császár kötelezővé tette a keresztény vallást, amíg egy új gondolkodási hullám el nem indult Európában. Ez utóbbi az ezernyolcszázas évek végén történt. Garibaldi egyesítette az olaszokat, és szabadkőművesként a pápa ellen fordult, elvette tőle Rómát. Franciaország az 1870-es évek után köztársaság lett, melyet szabadkőművesek irányítottak. Továbbá Poroszország lett a szabadkőművesség melegágya. A protestáns vallás pedig a Rózsakeresztes rendből merített. Anglia mindig is más volt. Angol vicc szerint az angol polgár hét közben materialista, hétvégén pedig páholyba jár.
Oroszországban az 1917-es forradalom alkalmával eltávolították a cárt, az ideiglenes kormány sok tagja szabadkőműves volt. Ők azért kerültek hatalomra, mert vállalták, hogy angol és francia irányítás alatt működjenek. Továbbá bevállaltak egy tudatos kísérletet. Ez volt a bolsevizmus bevezetése és kipróbálása.”
Tehát, a kor szellemének megfelelően Garibaldi részben erővel, részben ígéretekkel egyesítette Itáliát. Sok mindent ígért, de ebből keveset tartott be. Lényeg a lényeg, létrejött Itália.

Itália ma
60 millió ember él egymástól élesen elválasztható régiókban. Északon a Pó folyó területén híres a mezőgazdaság (biodinamikus is). Szintén északon koncentrálódik az ipar. Dél fele haladva találkozunk a történelmileg híres, etruszkok által alapított középkori városállamok tartományaival (Toscana, Umbria). Tovább haladva Róma, mint állam az államban. Rómán belül szintén állam az államban a Vatikán. Délen pedig Szicília, szintén állam az államban. Az északi ipari terület eléggé jól prosperál, lévén ide koncentrálódik az ország termelő ipara. Az itt élők (akinek van munkája) jobban élnek, mint az olasz átlag. A valamikori középkori híres városállamok lakói büszkék múltjukra és lenézik például a rómaiakat. Egy firenzei kikéri magának ha olasznak nevezik, ő firenzei. A római lenézi az ország más tartományait, mert ő római. Szicília pedig mindenben más. Ezzel együtt érdekes, hogy az olaszok szívesen fedezik fel hazájukat. Hétvégeken, ünnepekkor lakóautókat bérelnek és az ország távolabbi területeire mennek pihenni és ismerkedni.

Az olasz nép karaktere alapvetően a kettes, némi hármas beütéssel. Ilyenek még a horvátok és a románok Románia déli részéről.
A kettesek a legőszintébb segítők, nagyon sok energiát fektetnek abba, hogy segítőkésznek lássák őket. Ez a sok munka, mely mások segítésébe fektetődik, azt az érzést kelti a kettesekben, hogy ők élik a leggazdagabb életet az embertársak közül. A kettesek főleg a szeretettel foglalkoznak, főleg ezt adják a megcélzott személynek, valamint közelséget, barátságot. Ezen kívül az egészséges kettesek nagylelkűek, figyelmesek, mindig ugrásra készen állnak, hogy segítsenek másokon, mielőtt még bárki igényelné is a segítséget. Vannak olyan emberek, akik nem bírják a kettesek túlzott önzetlenségét, segítőkészségét, bennük ellenszenvet vált ki. A kettesek fontos tulajdonsága, hogy nagyon sok embert vonzanak magukhoz, azonban fejlődésükben gátat jelent, hogy túlságosan beleszólnak a mások életébe. Túl sokat tudnak másokról, és hordják is a „híreket”. Énjük árnyoldala az önámítás és a mások manipulálása. Legnagyobb félelmük az értéktelenség. Attól félnek, hogy nem szeretik őket csak úgy önmagukért. A kettesek úgy tesznek, mintha mások iránt megmutatkozó szeretetük, szolgálatkészségük teljesen önzetlen lenne, pedig belülről nagy elvárásaik vannak a be nem vallott érzelmi szükségletek terén. A kettesek úgy hiszik, csak akkor szeretik őket, ha előbb ők szeretnek, kiszolgálnak másokat. Manipulációs eszközük a bűntudat, igyekeznek másokban bűntudatot kelteni, hogy szeretet kapjanak.
A hármas karakter kismértékű jelenléte oda vezet, hogy kissé erőszakosak tudnak lenni, hangosak, néha agresszívek.

Idegenforgalom
A kettes karakter hármas jelenléttel az igazi házigazda. Részben a történelmi, földrajzi és részben a karakteri adottságok Itáliát a világ első számú idegenforgalmi nagyhatalmává teszik. Részben maga a nép olyan, hogy ragaszkodik a tradícióihoz. Ezért is egy firenzei az firenzei és nem olasz. Mivel kötődik a múltjához és büszke is rá, ezért fenntartja a múlt emlékét. A modern ember elmegy például Siena-ba, leül a főtér kövére és az az érzése támad, hogy visszament a középkorba. Ezek a városok sugározzák az akkori kor rezgéseit. Ezek a helyek azért is olyan népszerűek, mert akkoriban a világ legfejlettebb területei voltak és még ma is léteznek. Sajnos a világon nincs hasonló hely. Sajnos nem mehetünk el sumer területekre, hogy leüljünk a főtérre, hogy érezzük, Enki mellettünk áll. Nem mehetünk el Nippur városába (napjainkban Niffer), nem ülhetünk le a főtérre és nem gondolkodhatunk azon, hogy néhány ezer évvel ezelőtt ezeken a köveken járt maga Enlil.

A múltból csak a középkor emlékeiből maradt meg valami, és aki azt karban tarja, életben tarja (pl. sienai lovas játékok),  annak lesz idegenforgalma. Itália ilyen. Sokan mennek a nálunk falusi turizmusnak nevezett panziókba, ahol biodinamikus élelmiszert ehetnek. Vannak akik a tenger miatt mennek. És vannak, akik a középkori történelem miatt utaznak Olaszországba. Rengeteg az amerikai, aki semmit sem látott még a középkorból, lévén az országa fiatalabb.

Elvándorlás
A nép, karakteréből fakadóan összetartó. Bárhova is megy, zárt közösségeket képes létrehozni és fenntartani. Lehet, hogy gyakran összecsapnak, lehet, hogy meg is ölik egymást, de mégis összetartanak. Egymásért mindent megtesznek. Így a világ nagyon sok helyén zárt olasz közösségek vannak.

Garibaldi az ország egyesítésekor sokat ígért, de ebből keveset tartott be. Másfelől voltak akik eleve nem akarták az egyesítést. Ezért ez volt az első komoly elvándorlási hullám. Ekkor jöttek létre az első összetartó közösségek a tengereken túl. Mert az olaszok leginkább messze mentek. Dél-Amerika, Észak-Amerika, Ausztrália. A két világháború jelentette a második kivándorlási hullámot. Ekkor is a tengereken túlra. 2008 után zajlott és még tart a harmadik hullám. Azonban most már közelre is mennek, Európába. Függetlenül attól, hol telepednek le, mindig zárt közösségeket hoznak létre, nehezen adják fel identitásukat, ha egyáltalán feladják.

Kevesen tudják, de napjainkban az olaszok legkedveltebb célpontja éppen Magyarország. Főleg a vidéki nagyvárosokat szeretik. Amivel foglalkoznak az étterem, kiskereskedelem (ruha, bőr), szállítmányozás, és kisebb „bizniszek”. Jönnek 5-7 millió forintnak megfelelő euróval és elindítják kis üzleteiket. Szívósan dolgoznak, és elérik céljukat. Egy olasz a saját üzletében képes nyáron a 40 fokos hőmérsékleten a kemence mellett dolgozni egész nap, a magyar minimálbér alatt. Erre magyar munkavállalót nem találni. Szintén képesek éjjel-nappal működő költöztető céget létrehozni, és éjjel kettőkor fel lehet hívni, hogy egy óra múlva költözés. Ilyenkor nem barmolják le a megrendelőt, hanem megköszönik a munkát. Ők jönnek és normál áron, sőt lehet még olcsóbban elvégzik a munkát. Erre sem találunk magyar céget. A tengereken túl is így vertek gyökeret.

Miért az elvándorlás? Mert otthon nem tudnak megélni. A 60 millió embernek kevés az ország megélhetése. Ezt tetézi a mindenkori olasz kormányok nem túl átgondolt gazdaságpolitikája. Akár Romániában, akár Horvátországban, akár Olaszországban nem ítélik el azokat, akik külföldre mennek, hanem azt mondják róluk, hogy akarnak valamit, nem nyugszanak bele abba, hogy ez van és ezzel kell beérni. Kinn aztán támogatják egymást. Így jönnek létre a kolóniák mindhárom nemzet esetén.Comments are closed.