Római jog

Egy vígjátéknak besorolt filmben, egy férfi valamilyen “varázslat” hatására az embereket nem a külső formájukban látja, hanem a belső értékeik szerint. Ez konkrétan azt jelenti, hogy lehet valaki nagyon kövér vagy csúnya, de ha a belső értékei nagyok, akkor főhősünk gyönyörű bombázónak látja, vagy jóképű kigyúrt férfinak, aszerint, hogy nő vagy férfi az illető. Ugyanígy, lehet egy nő gyönyörű, ha belső értékei nem jók, akkor főhősünk csúnya öregasszonynak látja.

Ez a film azért nagyszerű, mert könnyebben megérthetjük vele a sumer történelmet. Ugyanis sumer időkben az akkori ember rendelkezett egy úgynevezett szellemi látással. Nem csak emberszerű lényként látta az annunakikat, hanem szellemként is. Ahogy ebben a filmben a főszereplő a belső értékeket látta és azok alapján voltak az emberek szép fiatalok vagy öreg csúnyák, úgy a sumer ember az annunakikat a szellemük minősége szerint látta szépnek vagy csúnyának. A sumer ember amit látott, mint szellemi minőséget, azt rajzolta meg. Ezért is van egyik annunakinak madár feje, a másiknak szarva, stb. Amilyen minőséget képviselt az ananunaki mint szellem, úgy lett ábrázolva. És ez legtöbbször köszönő viszonyban sincs a fizikai valósággal.

Ez a látásbeli képesség megvolt az ősi keresztényeknél több ezer évvel Krisztus előtt, vagy az ősi indiai kultúrában is. Mondhatni az átlag ember alapból képes volt erre. Az indiai kultúrában napjainkban a szellemi látás hiányát a homlokukra festett színes ponttal pótolják. Az ősi időkben látták a másik emberben a szellemi nagyságot. Egymást istennek látták. Ma már nem látnak ilyesmit, de a festett pont arra utal, hogy a másik ember egy nagy szellem, egy isten. Tehát amikor ma egyik ember találkozik egy másikkal és annak a homlokán látja a színes jelet, azonnal eszébe jut, hogy egy nagy szellemmel, egy istennel áll szemben. A szellemi látást fizikai látással pótolják. Pszichésen ez azt eredményezi, hogy nehezebben tud rosszat tenni a másik félnek. Tudatlanul is könnyebben segít a másik embernek.

A történelemben a görögök voltak az utolsók, ahol még működött a szellemi látás, de már nem az egész nép körében, hanem csak elszórtan. Éppen a szellemi látók készítették a gigantikus szobrokat, csarnokokat, templomokat. Mindezt életnagyságban. A nagy szellemek, akiket megmintáztak, óriások is voltak az emberhez képest, ezért is olyan nagyok az ősi ábrázolások.

A római birodalom világ feletti uralma megváltoztatott mindent. Az intuitív élet helyett a rideg logika jelent meg, mely az egész életet átírta. Ezért is lett ez barbár korszak. Mivel már nem működött a szellemi látás, az egyik ember nem tisztelte a másikat, megjelent a római jog. Ez a logikára és a törvényre épült. E jog alapján nem azért kellett egyik ember tisztelje a másikat, mert abban meglátta a másik embert, annak emberi (szellemi) vonásait, hanem azért, mert egy törvény ezt így határozta meg, és a be nem tartása esetén büntetést helyezett kilátásba. Az ősi embertisztelet az ősbizalomra épült, az új a büntetésre, a félelemre. A római jog nagy hátránya, a felső irányítók számára pedig nagy előny, hogy a törvény bármikor oda-vissza átírható. Az ősbizalom viszont adott és nem lehet rajta változtatni.

Az emberiség fejlődése azt jelenti, hogy elindult egy úton, aztán mélyre ment, megélte és megéli a materializmust, majd felemelkedve tanul a történtekből és egy magasabb szinten éli meg a tudást. Napjainkban a római jog az élet alapja. Addig amíg ez így is marad, addig a jelen világunk csak egyre mélyebbre fog süllyedni. Mikor elérünk egy olyan kritikus szintet, hogy már becsapódunk és úgy döntünk, hogy innen már inkább felfele szeretnénk menni, akkor tud és fog majd változni a gondolkodásunk és a római jog mellett később helyette megjelennek a morális törvények. Ezek akár az őskorban már az ősbizalomra épülnek. Ezért nem is lehet őket kijátszani, nem lehet a segítségükkel emberek milliárdjain átgázolni. (Ezekről bővebben a Sumer c. könyvben lehet olvasni).

Jelenleg Az ember tragédiája szerinti falanszter korszakot éljük, ennek a végénél tartunk. Majd jön az űrkorszak, mely tisztább gondolkodást igényel és távolodást a materializmustól. A történet az eszkimó színnel végződik. Ennyi időnk van, hogy a római jogról visszatérjünk az ősbizalomra még akkor is, ha nincs szellemi látásunk.

Valami azért elindult. Nagyon sok csodálatos gyermek születik az utóbbi időkben. Vannak már 20-25 évesek is közöttük. Ők érzékenyek és nagy a moralitásuk. Őket már az is zavarja, ha egy másik ember egy harmadiknak fájdalmat okoz. Napi életünk arra épül, hogy könyörtelenül tapossuk el a másik embert, mert ebből materiális hasznunk származhat. Erre épül az egész modern világ. Ezek az érzékeny gyerekek, fiatalok nem is találják helyüket ebben a világban. Sokan nem hajlandóak beállni a sorba, mert ellenkezik magas szintű moralitásukkal. Ők a jövő kor emberei. Mivel már kinn vannak az életben mint fiatal felnőttek, ezért is nincs már messze az, amikor ők irányítanak. És ekkor ők másképp gondolkodnak majd, más szempontok szerint élnek és vezetnek. Addig még meg kell éljük a jelen kor végét, mely brutális gyorsasággal közeledik.

Az emberiség nem itt kellene tartson. Az 1900-as évek elején indulhatott volna a felemelkedés. Ez a modernkori történelem legdinamikusabb korszaka volt. Tesla, Steiner, Keely, a német gondolkodók sora, az élet dinamikus fejlődése jelentették volna az új irányt, a felfele vezetőt. Ha megnézzük hazánkat, ekkor fejlődött a legtöbbet bármelyik régió, város, vagy maga Budapest is. A két világháború nem volt a „tervekben”. Mivel viszont megtörténtek, ezért bár a technológia fejlődése elindult, de az 1900-as évekhez képest a gondolkodás nem fejlődött, hanem visszafejlődött. Az emberi kapcsolatok a két háború után mélyre süllyedtek nemzetek szintjén is.

Hogy mi várható azt tudható, de a módja nem. A falanszter korszaknak vége lesz, és úgy néz ki egyre radikálisabb megoldással. Minél tovább toljuk a váltást, annál kevesebb idő marad annak a megvalósítására. Bár a római jog még az élet alapja, azonban éppen túlszabályozottsága, átláthatatlansága fogja azt romba dönteni. Ahogy a római birodalom összeroskadt a saját nagysága alatt, úgy fog a jelenlegi értékrend is. Ez vezet a megújuláshoz. Ahogy az erődben is a vihar kidönti az odvas fákat és helyükön új, életerős fák nőnek.Comments are closed.