Ébredés-2

„Ön szerint létezik kiválasztott nemzet, amelyik megmentheti a világot? Sok nemzet állítja ezt magáról, de én nem látom, hogy bármelyik is különb lenne a másiknál. Olvastam mindkét könyvét, és a másodikban láttam, hogy éveken belül nagy változások fognak történni. Legalábbis Ön így írja, és én bízom benne, hogy igaza lesz még a mi életünkben. De hogy fog ez megtörténni?”

.

Sok nemzet állítja magáról, hogy kiválasztott, pedig egyik sem az, hanem mindnek meg van  a maga küldetése, karmája. Egy színdarabban sem mindenki ugyanazt a szerepet játssza. Minden szerep a maga valóságában nagyszerű. Vannak korszakok, amikor egyik-másik nemzet főszerepet játszik, majd később inkább a háttérben van. Azonban olyan nincs, amelyik mindvégig meghatározó lenne.

Inkább korszakok vannak. Első volt a sumer-egyiptomi kor. Sumer volt a materiális pólus, Egyiptom a spirituális, és a Kárpát-medence valahol a kettő egyvelege, bár ez utóbbiról nem szívesen beszélnek. Ők több ezer éven át voltak a főszereplők. Ide kötődik a zsidóság eredete és szerepe is. Ezt követte a második, a görög-római kor. Róma volt a materiális pólus, míg Görögország a spirituális. Azonban ilyen jellegű, kétpólusú (materiális – spirituális) korszak több nem volt. Következett egy új kor, a harmadik, a nemzetállamok kora. Hol egyik, hol másik bírt vezető szereppel. A negyedik kor a jelen, az angolszász korszak, ez lecsengőben van. Van még egy korszak, mely leginkább 19. századi német filozófusok jegyében kezdődik és az orosz kultúra jegyében záródik.

Tehát adott kornak vannak adott főszereplői. De olyan nincs, akik elejétől végig mutatja a tutit. Aki viszont egyszer nagy volt, az már többet ugyanolyan főszerepet nem kap. Minden nemzetnek volt kiemelkedő szerepe, ha megértette, ha nem, ha napjainkban ezt elfogadja, ha nem. Sumer megszűnt, Egyiptom távol áll attól, ami régen volt. A Kárpát-medence a sebeit nyalogatja. Olaszország a múltból él, hasonlóan Görögország. A középkori Spanyolország, Portugália már a múlté, és így tovább. Napjainkban Anglia, aki a háttérből irányít, éli világát és az USA, azonban lassan lejár a főszerepük. Aztán egy másik értékrend következik, de a nemzetállamok szerepe drasztikusan lecsökken, vagy inkább megszűnik. Inkább nagy uniók, kontinensnyi szövetségek jönnek létre, ahol lesznek még különböző nyelvet beszélő nemzetek, de ezek keverednek. Egyébként ilyen volt az Osztrák-Magyar Monarchia az első világháború előtt. teljesen természetes volt, hogy valaki magyarnak vallotta magát, pedig apja horvát, anyja félig német volt. Ez akkor, ott teljesen normális volt, senkit sem zavart.

A nemzetek nem is összemérhetők. Például a német filozófusok világraszólót alkottak, olyan eszméket ültettek el a köztudatban, melyeket még sokszor ma sem értünk. Ilyen például Goethe nem materialista természettudománya, melyet a mai materialista ember nem is ért. Ezzel ellentétben a magyar nemzet nem tudott ilyen filozófusokat felmutatni. Tudott viszont hasonló értékrendet képviselő költészetet produkálni. A magyar nemzet költészete felveszi a versenyt a német filozófusokkal. Mindez azért van így, mert a magyar nemzet az enneagrambeli 4-es karakter, amelyik intuitív és spirituális. A magyar költő „leszedi” és versbe önti azt, amit a német nemzet hatos karaktere a logikus gondolkodásával rak össze.

A Sumer c. könyv utolsó fejezeteiben szó esik arról, hogy az emberiség tudati fejlődésen megy át. Itt viszont nincsenek domináns nemzetek. Nem lesz egy olyan nemzet, amelyik tudatilag a többi felé kerekedik és meg sem tudja a többit erőszakolni ezen a téren. Most már az egyén, az individum szerepe jön el. Lesznek olyanok, akik saját maguk ébrednek.

Erről szól az Ébredés c. könyv. Részlet:
„Az ember fejlődésének velejárója, hogy ismerősök, barátok veszik körül. Kis gyermekként előbb a szűk család, később a tágabb család, majd iskolatársak, felnőttként munkatársak. Ebből az ismerősi körből kialakul egy kisebb közösség, melyet baráti körnek nevez. Velük együtt tud nevetni, sírni, pihenni, szórakozni. Feltöltik egymást energiával. Később kialakul a párkapcsolata, ott is rokonok, barátok, és lassan a két halmaz egyesül, azaz a saját ismerősi kör és a párkapcsolatból származó ismerősi kör. Aztán érdekes dolgok történnek. Az illető személy kezd megváltozni. Vagy „csak úgy magától” kezd „érdekes” könyveket olvasni, „érdekes” filmeket nézni, vagy valamilyen „gyógyíthatatlan betegség” kényszeríti bele őt, a másként gondolkodás világába. Tény, hogy egy-két év alatt teljesen meg tud változni az ember gondolkodásmódja, és értékrendje. … A változás eredménye, hogy az illető személy már nem lesz kompatibilis a régi baráti körével, ugyanis ő már másképp látja a világot. … A régi baráti kör kezd csodabogárként nézni a tudati fejlődésen átesett személyre, van aki egyenesen bolondak tartja. Egyre jobban kezdenek elhidegülni egymástól.

ébredés

Az ábrát nézve látható, hogy a kiválasztott személy kiszakad ismeretségi köréből, vele csak egy ismerőse tart együtt. Még párkapcsolata sem akar az új útra lépni. Itt le is zárul az élet első szakasza. Ezután egy teljesen új szakasz kezdődik, ahol új barátok lesznek és új párkapcsolat. Ezek az új kapcsolatok hasonló gondolkodásmódot, hasonló értékrendet képviselnek. Éppen ettől lesznek ők a barátok, hiszen a régi barátok már nem tudnak illeszkedni a változáshoz. Ez a változás egy krízis. Egy világvége. Valami meghal bennünk, és helyére valami új születik. Első és legfontosabb, hogy el kell fogadni a világot olyannak, amilyen, és nem kell törekedni arra, hogy mindenáron megváltoztassuk. Ugyanis nem lehet. Alapszabály, hogy NEM KELL MINDENKINEK MEGVÁLTOZNIA. Csak annak kell, AKINEK EZ A KARMÁJA.”

A jövő ebbe az irányba mutat. Vége lesz a nemzetállamoknak. Az egyén, az individum lesz a döntő tényező. Sokan, csak „úgy maguk” kezdenek másképp gondolkozni és ők létrehoznak egy új világot. Ezek az emberek új közösségeket hoznak létre, új értékrenden alapuló új világot. Ez a váltás a jelen világunkból egy új értékrendet képviselő világra, melyben a Goethe féle természettudomány egy alapmű., hasonlóan Weöres Sándor életfilozófiája. Ezek az új emberek már itt élnek közöttünk. Zömében 20-30 évesek, de képviselteti magát a 40-50 éves korosztály egy rétege, illetve a mai gyermekek egy része.Comments are closed.