UFO valóság

.

Kapcsolódó témakör: Annunaki napjainkban (2016.11.26)

.

Az oldal írása óta eltelt időben én magam is sok új dolgot tapasztaltam meg, melyek kötődnek ehhez a témához. Ezért elkészült ennek az oldalnak a kiegészítése is (link az oldal alján).  

.

UFO valóság, ELSŐ rész

Az ember amióta itt él, ezen a bolygón, állandóan vágyakozva kémlelte az eget. Vajon mi lehet odafenn?

Ötezer évvel ezelőtt az akkori társadalom irányítói már leírták, lerajzolták a pontos Naprendszert, az űrutazást a Naprendszeren kívülről a Földre, a Marson található építményeket, űrrepülőket, rakétákat, atombombát, robotokat, repülőket, helikoptereket, az emberi faj létrehozását, stb.

Később mindez feledésbe merült. Ma már egyenesen tagadjuk.

Nostradamus vízióiban részletesen leírta a technikai fejlődést, és az utolsó képeiben űrállomásról beszél föld körüli pályán, földönkívüli élettel történő kapcsolattartásról (segítség vagy támadás, még nem tudjuk).

Jules Verne szabadkőműves tudásából merítve írt a földalatti létről, holdutazásról, stb.

Napjainkban a technika fejlődésével egyre többet tekintünk az égre. Egyre mélyebben belelátunk galaxisok működésébe, dollár milliárdokat áldozunk arra a célra, hogy keressük az értelmes élet nyomait a világegyetemben. A közzé tett információk alapján úgy tűnik, egyedül vagyunk, mi vagyunk a teremtés (evolúció) csúcsa. Király!

De vajon miért nem nézünk a Holdra, miért nem nézünk szét a Földön magunk körül? Közelre nem látunk, csak távolra? Esetleg nem tetszik, amit látunk?

A mai, modern, fejlett gondolkodású, széles látókörű, tudománypárti, nyugati ember úgy tartja, hogy joga van tudni az igazságot, bármi legyen is az.Már csak azt a kérdés, hogy tényleg akarja-e tudni az igazságot, vagy csak élni akar a sokat hangoztatott jogával.

Mi van akkor, ha szembesül az igazsággal, és az nem tetszik neki, megijed tőle, nem tudja feldolgozni, élete összedől egy hír hallatán? És mi van a világ vezetőivel, ha egy perc alatt összedől hatalmuk, ha kártyavárként dől össze egy keservesen felépített és még keservesebben fenntartott, üzemeltetett világrend? Mi van ha egy hír hallatán más szempontok lesznek a fontosak?Boldogok a tudatlanok. Akinek magas a tudatszintje, az sosem lesz felhőtlen boldog, bár lesznek megelégedettségi pillanatai. Aki ismeri az élet működését, annak küldetése van. Mint egy scifi filmben, jön két fickó valahonnan a világegyetemből, tudatosak küldetésük felől. Nem érdekli őket semmilyen akadály, teszik a dolgukat. Mikor végeztek, elmennek a bolygóról, legyen az egy hét, egy év, vagy 100 év.

 

1. Értsük meg az anyagi világ működését

1.1 És mégis rezeg a Föld

Mivel ma már nincs olyan európai, aki ne ismerné a mobil telefont, a rádiót, a televíziót, stb., a telekommunikáció mindennapos eszközeit, ezért közülünk senki sem csodálkozik azon, hogy nem csak a látható tartományban vannak elektromágneses jelek. Ezen eszközök példájából azt is mindannyian tudjuk, hogy a különböző tartományok között a jelek átalakíthatóak: az adótoronytól vagy a szatelittől a tévékészülékhez érkező jeleket nem látjuk, de a tévékészülék által átalakított, vagyis más frekvenciatartományba áthelyezett jeleket, szemünk már érzékeli, látjuk a programot.

Fizikából és kémiából azt tanultuk, hogy az egységnyi építőkockái, az atomok is elektromágneses vibrációként értelmezhetőek, egymástól csak vibrációs paramétereikben különböznek. A „mégis mozog a Föld” megállapítás a múlt század elején a „minden csak vibrációként értelmezhető”-vel bővült. Ezért van az, hogy az anyagminták azonosítását már hosszú ideje kizárólag ezeknek a vibrációs paramétereknek az azonosításával végzik a laboratóriumok.

Minél bonyolultabb egy anyagi szerveződés (sejtek, szövetek, szervek, stb.), annál komplexebb a rá jellemző vibrációs spektrum, annál összetettebb biológiájának dinamikája: a különböző vibrációs tényezők ismétlődésének ritmikája.

A spektroszkópiás mérések elterjedésével a „kémiai labor” felirat valójában csak mint múzeumi ereklye maradhatott meg a modern kórházi laboratórium ajtaján, mert ma már szinte kizárólag olyan mérőműszerek használatosak a méréseknél, amelyek ezeket az élő szervezetre jellemző vibrációkat / rezgéseket azonosítják, és ezáltal minden eddiginél pontosabb képet adnak a vizsgált szövetekről.

A Föld és az ionoszféra közötti elektromágneses kölcsönhatások eredményeként bolygónkon mindenütt tapasztalható a 7-32 Hz frekvenciatartományban komplex alaprezgés, az un. Schumann hullámok, melyek közül a 7,83 Hz-es domináns tartomány a legismertebb. Az emberi agy szintén ebben a tartományban működik (az EEG mérések is ebben a tartományban vizsgálják az agyműködéseket), és a limbikus rendszer hippocamus nevű része pont a 7,83 Hz-es jelátadásra van hangolva. Ezáltal mindannyiunk központi idegrendszere kapcsolatban van a közvetlen élettérrel és az összes emlős központi idegrendszerével. Ez által az elektromágneses (EM) tér szabályozza sejtjeink működését, segíti szervezetünk rendszeres ciklikus egyensúlyának fenntartását, adott környezetbe történő illeszkedését,. A hadipari-, és az űrkutatás bebizonyította, hogy e külső ritmizálók hiányában (EM) az emberi szervezet működésének egyensúlya felbomlik, ezért ma már az űrállomásokon, tengeralattjárókon tudatosan jelgenerátorokkal létrehozzák a Schumann hullámokat, mintegy magukkal viszik a Föld számunkra létfontosságú alapjeleit. Ugyanígy a természetes elektromágneses tér hiánya komoly gondot jelent a vasbeton építményekben dolgozóknak, élőknek (EM „árnyékolt, természetes vibrációban szegény területek”). Életterünk változásaival (mesterséges környezet) párhuzamosan észlelt módosulások a morbiditási adatokban figyelemre méltóak – „a betegség oka ismeretlen”!?

Az anyagot évszázadokon át, folyamatosan felaprózva, keresve magát a legapróbb anyagi részecskét, eljutottunk az atomig (görög szó, jelentése oszthatatlan).

Az 1900-as év elejéig a technika és a gondolkodás fejlődése révén megértettük, hogy az atom tovább osztható (atommag, elektron). Illetve eljutottunk az atommag alkotórészeiig (proton, neutron). Folytatva az atom még aprólékosabb boncolását, kiderült, hogy az anyag nem anyagi részecskékből áll. Nem létezik a legapróbb anyagi részecske. Megállapítható, hogy az anyag egyértelműen rezgés, azaz hullámtermészettel bír. Állóhullám. Mindenki játszott már gyermekkorában egy tál vízzel a kezében. Ha a tál egyik oldalát megbillentjük, akkor egy hullám keletkezik, amelyik a tálról visszaverődik és visszatér a kiindulási pontba. Ha viszont a tál egyik oldalát ütemesen mozgatjuk, akkor a hullám egy helyben áll és látható módon a víz felülete nem sima, hanem egy állóhullám látható, mintha megfagyott volna. Az állóhullám jellemzője, hogy csak akkor létezik, ha folyamatosan, külső forrásból fenntartjuk, tehát energiát igényel és nem utolsó sorban egy precíz irányítást, vezérlést. Az anyagot nézve, amit nem találunk az a fenntartó erő és információ. Pedig ennek is kell lennie.

A ceruza a kezünkben, állóhullámok halmaza. Ha megszűnne az állóhullámokat fenntartó láthatatlan és megfoghatatlan erő, akkor eltűnne a ceruza. Körülöttünk csak egy szobában is, végtelen sok atom található, a minket körülvevő anyagnak érzett valóság, végtelen sok állóhullám. Mindez érvényes az egész világmindenségre, amelyiknek mi csak egy kis részét látjuk, sejtjük.

A gravitáció, a tömegvonzás nem más, mint a rezonancia jelensége.

Einstein korában ő maga és tudós társai bizonyították, hogy a körülményektől függően a fény hol elektromágneses rezgésként viselkedik, hol pedig anyagként.

Az anyag rezgéstartománya és a minket körülvevő elektromágneses spektrum tartománya fedi egymást.

A minket körülvevő világ, éppen úgy mint mi magunk, mind rezgés. A világmindenség 100%-ban rezgés. Ebből 95% energia és információ. A maradék 5%-ot (csillagok, bolygók, emberek, állatok, növények, stb.) mi anyagnak nevezzük, mely nem más, mint a legsűrűbb rezgés. Nem létezik legkisebb anyagi részecske, nem létezik az anyag legkisebb eleme (építőköve), mert az, rezgés, állóhullám. Az állóhullám jellemzője, hogy csak akkor létezik, ha egy folyamatosan jelen lévő külső erő fenntartja azt jól meghatározott logisztikával. Az 5% anyag, a 95% energia és információ által van körülvéve, akár egy szivacs a víz által, egy tál vízben. A külső energia és információ nem csak körülveszi az anyagot, hanem át is hatol rajta, mint a víz a szivacson. Ezen túlmenően, a külső energia és információ egyenesen meg is határozza az anyag megnyilvánulását, viselkedését.

 

1.2 Párhuzamos világok

Minden ami minket körülvesz, az rezgés. Érezzük, látjuk, halljuk, szagoljuk, megfogjuk, fizikai akadályt jelent. Mindez azért van, mert hasonló rezgésekből állunk mi magunk is. Ugyanakkor folyamatosan mennek keresztül rajtunk a rádió, TV, mobiltelefon hullámok, kozmikus sugárzások, stb. Minden rezgést, ami minket körülvesz, ami jellemző ránk, azt tekinthetjük egy nagy egységnek, az életünk rezgéseinek teljes halmazának. Nevezhetnénk mindezt az életünk mintázatának.

Ahogy zenében is léteznek oktávok, így az életben is. Ha elzongorázzuk a boci-bocit egyik oktávon, majd egy magasabbon, igaz, hogy más lesz a hangzás, de a mintázat hasonló, ugyanúgy felismerjük a zene dallamát.

A Mendelejev féle periódusos rendszer is ehhez hasonló, hét vízszintes sorban helyezkednek el az elemek, azért, mert fizikai és kémiai tulajdonságaik valamilyen módon ismétlődnek.

A párhuzamos világ azt jelenti, hogy a mi oktávunktól eltérő oktávon, hasonló módon ismétlődik az élet. Thoth úgy definiálja, hogy párhuzamos világok léteznek, amiket egymástól szigorú szabályok választanak el. A párhuzamos világok ugyanazt a teret foglalják el, különbség a rezgések bizonyos paraméterei. Éppen ezért nem érzékeljük, mert nincs érzékszervünk arra a rezgésszintre hangolva. Ha például a szemünk csak a kék fény tartományát látna, nyilván nem látnánk a piros fényt.

Igaz ma is léteznek olyan emberek és technikák, melyekkel bele lehet nézni más világokba (esetleg átmenni), azonban egymás mellett szépen megfér több világ, hiszen az ott élők, csak a saját rezgéskörnyezetükre reagálnak, azt érzékelik, az kompatíbilis velük. Amilyen rezgés nem kompatíbilis az egyik oktávon élőkkel, az csak átmegy rajtuk, az a kozmikus sugárzás. Csak azt látja, érzi, ami az övé. Azzal kompatíbilis. Aki belelát más világokba, az képes ideiglenesen érzékelni egy másik oktáv rezgéseit is.

 

1.3 Túl a tudományon

John Eccless, akit az idegsejtek közötti impulzusátvitel vegyi folyamatainak felfedezéséért orvosi Nobel-díjjal tüntettek ki, a következőket mondta: „A tudósok túlnyomó többsége ismereteit, képzettségét olyan iskolákban szerezte, ahol tisztán materializmust oktattak neki. Ennek következtében, kiindulási pontként egy meglehetősen merev világképet kaptak, mely sulykolt dogmák sorozatából áll. Ezek közül nagyon sokat soha nem bizonyítottak be, értelmezésük, magyarázatuk is csupán feltételezésen alapszik. Ezért ragaszkodnak ahhoz, hogy életünk és létezésünk nem más, mint pusztán biológiai folyamatok összjátéka, s meg sem kísérlik megérteni mindazt, ami nem illik bele az eddigi felfogásba. Elutasítják, azzal az indoklással, hogy ez „nem tudományos”. Így ez nem csak dogma, hanem, még annál is veszélyesebb: vak hiedelem! A modern tudomány tele van mindenféle hiedelemmel és meggyőződéssel. De talán még megrázóbb az a tény, hogy az emberek elhiszik, hogy a tudomány tévedhetetlen, s hogy mindenre van magyarázata!

Rengeteg, spirituálisnak nevezett technika van, mellyel olyan dolgok is kideríthetők, melyekre nem találunk materiális síkon bizonyítékot. Ilyen technikákkal dolgozott Nostradamus is. E technikák korlátja, az maga, aki végzi. Csak olyan kérdésre kapunk választ, amelyiket fel tudjuk tenni. Csak olyan dolgot értünk meg, amit el tudunk fogadni. Gondolkodási és képzelőerőbeli korlátaink korlátozzák magát az eredményt. Nostradamus nem értette sem a horogkeresztes zászlókat, sem a tankokat, stb., bár leírta, elmesélte magát a látványt, sőt átélései során érezte is a kapcsolódó érzelmeket.

Például a Nazca vonalak semmit sem mutatnak közelről. A magasból állatfigurák rajzai láthatók, de, hogy mi célból készültek, nem derül ki. Azonban, ha az ember leül egy távolabbi dombon és egybefüggően nézi az egész fennsíkot, bizonyos (meditációsnak nevezett) technikákkal látja és érzi a terület funkcióját. Látja és érzi, hogy ez különböző földönkívüli fajok gyülekezőhelye, amolyan törzsgyűlése. Minden állatrajzhoz más és más faj gyülekezik, mint focinál a lelátóban a szektorok. Fontos, hogy nem csak mozit lát, hanem érzelmeket is érez. Egy ilyen átélt élmény később bármikor újra visszanézhető, nem felejtődik el.

Ehhez hasonló Baalbek, ahol volt az első űrrepülőtér, megtekinthetők gigantikus méretű kőtömbjei, melyeket ma sem vagyunk képesek megemelni. Itt szoktak tartani történelmi táborokat, ahol vállalkozó kedvű emberek próbálnak meg elmerülni a múlt rejtélyében. Ők képesek látni, újra átélni a múltat. Mindannyian hasonló élményeket élnek át, ez kiderül az utólagos megbeszélésekből, rajzokból. Látnak és éreznek.

Hasonló technikák egyike a testelhagyás. Néhány éve egy német hegymászó eltévedt, hosszabb ideje nem adott életjelt Felesége, aki előzőleg egy bulvár magazinban olvasott egy spanyol lányról, aki ilyen technikával oda tud menni, ahova akar, megkereste és megkérte a lányt, hogy segítsen. A lány egy hegyi mentőnek, aki jól ismeri a környéket, elmondta, hogy hol van a férfi, hogy mit lát a környéken, és így valóban megmentették a hegymászót.

Az ilyenfajta technikákat Magyarországon is tanítják, és akinek ez belefér a karmájába, sorsába, az miután megtanulta, tudja is alkalmazni. Fontos azonban, hogy mindez nem gyerekjáték. Aki nem tiszteli a világmindenséget, nem érti annak rendjét, működését és szereplőit, az végzetes baja is kerülhet. Nem véletlenül vannak tele a pszichiátriák. Ezek a technikák csak kellő alázattal használhatók. E technikák jellemzője, hogy nem létezik az idő, de apró trükkökkel kideríthető a korszak, például ruhákból, házak, járművek kinézetéből, esetleg egy aznapi újságból, stb.

 

1.3 Aki átjárt egy másik dimenzióba

Wictor Charon (Scherbák Viktor, 1907-1976), és húga, Szepes Mária (1908-2007), egy spirituális testvérpárost alkottak, egy olyan korban, mikor erre bár fogékony volt a társadalom, azonban az aktuális rend nem tudott mit kezdeni velük, maradt az elszigetelés, megfigyelés, lelki nyomás gyakorlása a rendszer irányítói részéről.

Wictor Charon fizikus, filozófus, zeneszerző, író, nyelvész, asztrológus volt, igazi munkáját titokban írta, a kéziratot dugdosta (Az Új Eón Tudománya), nehogy napvilágra kerüljön. Ebben részletesen, egy fizikushoz illő módon leírja, megmagyarázza a világ, az élet működését. 52 ezoterikus művet alkotott, műveinek többsége kiadatlan (Az ember két élete, Atlantiszi mágia, Önmenedzselés felsőfokon, Az alkonyi bárka misztériuma, A misztikus út, Académia Occulta, Az Új Eón Tudománya).

Szepes Mária  a magyar ezoterikus irodalom meghatározó alakja (A Vörös Oroszlán, Raguel hét tanítványa, Varázstükör, Katarzis , Pöttyös Panni sorozat, scifi könyvek sokasága), testvérét, Viktort támogatta egész életében, és segítette az alkotásban. Viktor, életének utolsó éveiben, évtizedében nagyon magányosan, elszigetelten élt, egyetlen támasza húga volt, aki egy védelmező kört húzott köré.

Wictor Charon: AZ ÚJ EÓN TUDOMÁNYA (részlet):

DIMENZIÓEXTENZIÓ

A világ új dimenziót kapott. Azt nem tudtam eldönteni, mindez hogyan történt, de annyi bizonyosnak látszott, hogy a szokatlan jelenségek megváltoztatták a régi világ képét. Felismerésemben ezen a ponton újabb meglepetések értek. Úgy látszott, hogy a világ koordináta térkoncepciója is változásokat szenvedett, mert a lokális tér bizonyos pontjainak érintése egyszerre egy más világrendszerbe lendítette át az embert.

Ez a világ már nem volt egységesen fizikai, hanem a pusztán rezgésszámuk által elválasztott két egyenlő nagyságú univerzum ugyanazt a teret töltötte be, s csak élettani rezgéseik ütemváltozása volt más frekvenciájú. A második univerzum éppen olyan fizikai tulajdonságokkal bírt, mint az első. A két világ közötti csereforgalom a fizikai és a szellemi élet sok pontjáról állandóan folyt.

A Tér és Idő dimenziójából átjárók vezettek egyik koordinátából a másikba. Az itt látott embereknek két lakásuk volt, két foglalkozásuk, és gyakran két partnerük is, melyeket periodikusan váltogattak a síkok cseréjével egy időben.A

HALÁL-FOLYAMAT ELTŰNÉSE

Világunkban a halál fizikai oka az, hogy a dolgok az egyik síkon elfogynak, illetve egyik dimenzióból átmennek a másikba. Az ember, élete folyamán, születésétől kezdődően erők áradnak be magasabb dimenziókból, öregkorban pedig visszahúzódnak a fizikai testből. Ez a fizikai halál oka. Az Új Világból hiányzott a halál gondolata. Eltűnt a különbség a túlvilág és a fizikai világ között. Az egyik nem annyira szellemi, a másik nem annyira anyagi felépítésűnek látszott, mint mostani rendszerünkben. A létezés két dimenzióban folyt, és az átlépés ingamozgásszerűen történt.

FEJLŐDÉS HELYETT KIBONTAKOZÁS

A jelenségeket szemlélve, hamarosan felfedeztem, hogy a fejlődés fogalma is értelmetlenné vált. Megoldódott számomra egy régi filozófiai probléma, mely a Föld primitív korszakából maradt hátra. Egyszerre világosan megértettem, mik voltak a görög Platon halhatatlan ideái. Ebben a világban, melyben minden dolog mágikus szimbolizmus, az objektumok egész terjedelme, transzcendens múltjukkal és jövőjükkel egyetemben láthatóvá vált. Némi aggodalommal írom le a múlt és jövő szavakat, mert a Dimenziókorszakban ez a két időbeli kiterjedés eltérő értelemmel bírt. A dolog természetéből fakad azonban, hogy másképpen, mint paradoxonokkal, nem érzékeltethetők e koordináta jelenségei. Ezen a helyen ugyanis minden gondolkodó számára láthatóvá vált, hogy a tárgyak nem pusztán azok, amiknek a felületes szemlélés pillanatában látszanak, hanem mindenkor magukkal hordoznak még egész tömeg matériát, emlékképet, működési tendenciát és kombinációs formulát. Az anyag, mely bármely fizikai vagy biológiai formát éltet, már számtalan világrendszer építőköveit képezte a múltban, és így a forma, melyet jelenleg mutat, nem végleges, hanem annak előzményeiből alakult ki. A matéria mindig ellenáll: vannak funkciók, melyek betöltésére a specifikus szubsztanciák nem alkalmasak, mivel belső ideonformulájuk más tevékenység betöltésére predesztinálja őket.”

A fenti részlet is tükrözi, hogy milyen nehéz volt egy másik világot leírni olyan szavakkal, melyek csak e világban definiáltak, ide vonatkoznak. Egy olyan eseményt, jelenséget, vagy objektumot leírni, mely egy másik világban létezik, de nincsenek oda vonatkozó, illő szavaink, kifejezéseink, csak körülírással, magyarázással lehetséges. Ugyanez volt Nostradamus egyik kritikus problémája is.

Viktor hagyatékát a Charon Intézet kezeli.

 

2. Űrrepülés, űrutazás

Az űrrepülés a második világháború előtt kezdődött és Wernher von Braun nevéhez kötődik, aki a rakétafejlesztés atya volt. A rakéta elvét már előzőleg egy orosz tudós, (Konsztantyin Ciolkovszkij) kidolgozta, azonban Wernher von Braun valósította meg elsőként kézzelfogható módon. Első komoly eredményeit a Harmadik Birodalom szolgálatában érte el, majd a háború bukása után az USA látókörébe került, az 1958-ban megalakuló NASA munkatársa lesz 1960-tól. Komoly nemzetközi viharokat is kavart az ellenséges, náci hadsereg szolgálatában álló tudós amerikai alkalmazása, kiemelkedő pozícióba helyezése. Az űrrepülés sikereit részben neki tulajdonítják, az USA hőse volt tudós körökben. 1972-ben a NASA ellen fordul, ezért távozik az űrkutatásból. Wernher von Braun egy tudós-kutató-mérnök volt. A Harmadik Birodalom idején szabad kezet kapott, így kibontakozott zsenialitása. A háború végére szembesült azzal, hogy nem jó célt szolgált. Amerikában kapott új lehetőséget, az űrkutatásban. Szintén szabad kezet kapott, azonban a NASA-nál töltött utolsó éveiben szembesült azzal, hogy újra nem jó célt szolgált. Rájött, hogy az űrkutatás nem az emberiséget szolgálja, hanem ellenkezőleg, az emberek elbutítását, rabságban tartását. Utolsó évében, mikor már komoly beteg volt, munkatársainak, ismerőseinek sok mindent elmesélt, lediktált, őszintén. Daganatos betegségben halt meg, ennek lelki oka, hogy nem tudta feldolgozni az információkat, amelyek a birtokába jutottak. Elmondása szerint a nyugati államok az emberek félelemben tartására a keleti fenyegetettségre fognak hivatkozni, ha ez esetleg nem lesz, akkor a terrorizmusra, majd ha ez sem lesz, akkor akkor idegen civilizációk vélt vagy valós támadására, mondta mindezt halála előtt 1977-ben. Tudta a jövőt?

Az oroszok a háború után először Vosztok program keretében (1958-1964) embert szándékoztak juttatni az űrbe.

Az USA három programot is futtatott egymásután, Mercury program (1961-1963), egyszemélyes űrhajókat lőttek alacsony Föld körüli pályára; Gemini program (1964-1965) során készültek fel komolyabb célok megvalósítására (űrséta, űrhajók összekapcsolódása); míg az Apollo program (1966-1972) célja az ember Holdra juttatása volt.

Tudni kell, hogy a kezdeti kísérletek sok kudarccal is jártak, mindkét oldalon. Az első űrhajókat igazából csak próbálták egyre feljebb és feljebb lőni, és csak reménykedtek abban, hogy az űrhajós, túléli mindezt. Mind a Vosztok, mind a Mercury program emberi áldozatokkal, életre szóló sérülésekkel, bénulásokkal is járt, igaz ezeket egyik fél sem verte nagydobra.

 

2.1 Gagarin

A Vosztok űrprogram keretében több komoly sérüléssel/halállal járó kísérlet, illetve Kínába történő leszállás után, 1961-ben Gagarinra várt a feladat, hogy sikert érjen el, azaz igazi űrrepülést hajtson végre, mindezt élje túl, térjen vissza, majd később folytasson reklámkörutat a szocialista táborban, bizonyítandó a szocializmus felsőbbrendűségét. Gagarinra azért esett a választás, mert jó pilóta volt, igazi orosz (mind kinézetre, mind genetikailag), és kicsi volt, alig 50 kg és 155 cm.

A Szovjet hírügynökség örömmel jelentette, hogy mindez sikerült. Gagarin nemzeti hős lett, körbejárja a szocialista országokat, előadásokat tart, ünneplik. Már ekkor elterjed a nép között két lehetőség, az első szerint Gagarin sosem járt az űrben, a második szerint visszatéréskor testi és szellemi sérüléseket szenvedett, és egy színész játssza el Gagarin ünnepelt szerepét.

Gagarin el kezdett inni, házassága felbomlott nőkapcsolatai miatt, majd 1968-ban meghal, lezuhan repülőgépe. Halálával kapcsolatban felmerült, hogy megölték, öngyilkos lett, stb. Ha lehet mondani, halála körül még több a találgatás, mint sikeres űrrepülése kapcsán.

Spirituálisnak nevezett (nem tudományos) technikákkal megállapítható:

Gagarin a nevezett időpontban tényleg megkerülte a Földet, és ezt elsőként élte túl. Ő maga (nem más őhelyette) nemzeti hősként járta körbe a szocialista világot. Azonban űrutazása során látott valamit. A Holddal kapcsolatosan olyasmit látott, amiről nem beszélhetett. Ezt le is fényképezte. Ma már az USA is tudja, hogy mit látott Gagarin. Pszichoterápiás kezeléseken vett részt, hogy jobban tudjon hallgatni. A sztárság, a nem túl jól sikerült pszichoterápia, a nagy titok, mind oda vezettek, hogy konfliktusba került saját magával és a szovjet vezetéssel. Később, mint veszélyes, pszichésen labilis, túl sokat tudó szemtanú, eltűnt a közéletből. Halálhírét keltették. Azonban 1995 január elsején még élt. Ma már nem.

 

2.2 Leszállni a Holdra

1961-ben Kennedy, az USA elnöke gondol egy merészet, és kijelenti, hogy 9 éven belül embert küldenek a Holdra, és vissza is hozzák onnan épségben. Tette ezt az ígéretet akkor, amikor a pénz kevés volt, az idő pedig vészesen kevés, azonban nagyon sok csorba esett az ország addigi nemzetközi megítélésében.Az Apollo 11 Holdra szállása körül nagyon sok az anomália, és ez jó okot ad a találgatásoknak.

Íme néhány:

 • A holdkompról készült képeken semmilyen jele nem látható a leszállásnak. Egy légkörmentes, finom-poros talajon miért néz úgy ki a kép, mintha egy kezdő Photoshop-os oda tette volna?
 • A fotókon az árnyékok össze-vissza látszanak, mintha több fényforrás lett volna egy időben, pedig a Hold felszínén csak egy Nap világít, párhuzamosnak tekinthető fénnyel
 • A fotókon nem nagyon látszanak csillagok, holott a Holdon még jobban érvényesül a csillagos égbolt (a NASA rövid expozíciós idővel magyarázza a dolgot, azonban ezen a kezdő fotósok is hangosan nevetnek).
 •  Az egyik legérdekesebb a Holdon rögzített mozgókép. Ha két és félszeres sebességgel játsszuk le, a földi megszokott mozgást látjuk. Pedig kisebb gravitáció nem eredményezi a mozgások általános lassulását, hanem bizonyos típusú mozgások erősebben lassulnak, mások kevésbé. Azaz a Földön felvett videó két és félszeres lassítása nem lesz Holdon rögzített videó.
 • Kérdéses még a lobogó zászló
 • Szépen megkomponáltak a fényképek, akkor amikor szinte ellenőrizhetetlen módon készültek a felvételek, örültek, ha sikerült az expozíció, majd meglátjuk mi lesz a képen…
 • Kérdéses volt még az űrruha, hiszen csak az űrrepülők űrruhái állnak ellen a kozmikus sugárzásoknak, illetve a Hold felszínén a Nap fénye által pillanatok alatt keltett több száz fokos felmelegedésének.
 • Emlegetik még Stanley Kubricko nevét, mint a Földi Holdraszállás filmrendezőjét. Filmrendező producer, komoly, jó technikai megoldású, életszerű filmeket forgatott. Ide vonatkozó témájú alkotása a 2001 Űrodüsszeia.
 • Az Apollo program jelvényei közül a 11-es és 13-as kivételével mindegyiken ott található az asztronauták neve is.

Ezeken túlmenően vannak még általános problémák, amikre a NASA még gyenge magyarázatot sem tud adni:

 • Nagyon sok eredeti videofelvétel, egyszerűen eltűnt, így meg kell elégednünk másolatokkal
 • Nagy felbontású képeket nem tesznek közzé, a közkézen forgó képek mind manipuláltak, elfordított, torzított síkkal, arányokkal rendelkeznek.
 • Az asztronauták többsége csak sablonos szövegeket mond, és kb. mind ugyanazt. Pedig ha elmegyünk kocsival a Balatonra, az út során mindenki más és más részleteket jegyez meg, hiszen mindenki más és más élménnyel éli át az utat. Nincs egyen-gondolkodás. Több asztronauta is volt, aki komoly, mélyreható, provokáló, titkos dolgok után kutakodó kérdések során fejfájásra panaszkodott, volt olyan is, aki rendszeresen elájult ilyen kérdések esetén. Vannak olyan vélemények, hogy itt a tudat programozásával állunk szembe, amiről nem tud az ember, arról nem beszél. Amelyik asztronauta UFOkról beszél, azt elmebetegnek titulálják, de ez még a jobbik eset, hisz meg is halhatna egy autóbalesetben. Gagarinnak azért könnyebb volt, mert nem találkozott szabadon újságírókkal, az a rendszer őt jobban elkerítette a nyilvánosságtól.

 

2.3 Hogy működik a NASA?

Első alapszabály, hogy az űrkutatási intézet nem a Mindentudás Egyeteme, nem célja az emberek felvilágosítása. Mindig az éppen uralmon levő kormányt, rendszert szolgálja ki, hisz innen kapja a pénzt, és azt kutatja, amit előírnak neki. Ha kell az evolúciót bizonyítja, holnap meg az ellenkezőjét (pl. űrfegyverkezés idegenek támadása miatt), amiért fizetik.

Egy magyar származású középvezető, akik a NASA munkatársa elmondta, hogy az intézmény akció jelleggel működik. Mikor van cél és pénz, felvesznek több ezer embert, majd évek múlva, mikor a költségvetés a fele/negyede lesz, kirúgnak több ezer embert. Ez utóbbi esetben, komoly tudósok egy nap alatt az utcán találják magukat. Ezek a kutatók az életben egyetlen dologhoz értenek, ahhoz, amit kutatnak. Lehet, hogy valamelyik nagyon jó rakétatervező szakember, de a hétköznapokban életképtelen, azaz nem tud a sarki boltban kenyeret sem venni. Rendszeresen igen komoly tudósok kerülnek a híd alá, mert nem tudnak az élet semmilyen más területén érvényesülni. Aztán, ha valaki kitalálja, hogy megyünk a Marsra, nemegyszer a hajléktalanok közül összeszedik a tudósok egy részét.

Mikor egyik napról, a másikra leáll a fejlesztő munka, úgy kell elképzelni, hogy kiesik a kézből a ceruza, megáll az élet, minden úgy marad érintetlenül. Ha egy hónap múlva jön egy takarítónő, bármit megláthat, vagy bármit kidobhat. Így fordulhatott elő, hogy kidobtak sok ezer videokazettát, rajtuk értékes felvételekkel. Valamelyik kukázó lehet, hogy boldog tulajdonosa az egyik Apollo program eredeti felvételeinek. Ami viszont működik, az a nemkívánatos információk törlése a képekről. Például a Holdról rengeteg nagy felbontású felvétel készült, ezeket megdolgozzák. Változtatják a síkokat, döntik, forgatják a képet és természetesen átkonvertálják fekete-fehérre. Ezek után majdnem esélytelen bármit is felfedezni. De azért mégis sikerül. Egy színes képen bárkinek feltűnne egy oda nem illő képrész, de szürkében a szürke jól el van dugva.

 

2.4 Mi van a Holdon, miért nem megyünk oda többé?

Richard C. Hoagland (www.enterprisemission.com), aki sokat dolgozott a NASA-nak, egy magyar fiatalember, Földes Attila (http://w3.hdsnet.hu/mars) észrevételei és ide vonatkozó könyve után tanulmányozni kezdte a Marson található építményeket. Később rendellenességeket figyelt meg a Holdon készült képeken is. Tudatos, intelligens életforma által létrehozott építményekről beszél. Erről részletesebben, képekkel a Hold „építményei” c. résznél lehet olvasni.

 

2.5 Spirituálisnak nevezett (nem tudományos) technikákkal megállapítható:

Az Apollo 11 nem szállt le a Holdra, sőt ki sem lőtték. Neil Armstrong nem a Holdon mondta betanult vagy felolvasott szövegét. Valójában nem lehetett nem megrendezni az eseményt az elvárások és ígéretek miatt.

Az Apollo 12 volt az első űrhajó, amelyik leszállt a Holdra.

Az Apollo 13 eseménysorozata szintén nem valós. Nem tudni, mi az oka a kamuzásnak. Vélhetően egy idegen létforma szólt közbe.

Az Apollo 14 leszállt a Holdon, ez volt a második Holdra szállás.

Az Apollo 15 is leszállt a Holdon, harmadikként.

A Holdon tényleg találhatók intelligens lények által készített épületek, építmény komplexumok. Ezek kb. 250-300.000 évvel ezelőtt készültek. Darabszámuk 13. Nem az Annunakik munkájának eredménye. Anyaguk, bár Hoagland a fotókon tapasztalt optikai fényáteresztő képességük miatt üvegnek nevezi, azonban nem a mi értelmezésünkben vett üveg, hanem valamilyen üvegszerű kristály. Az asztronauták bár ott álltak az építmények előtt, eleinte nem tudtak róla (sisakjuk fényszűrő rétege kiszűrte az üveg látványát), később már igen (ezt az élményt részben törölték pszichoterápiával). Az építményekben az űrhajósok nem jártak. Az építményekben műszaki felszerelések is találhatók, némelyik épület folyamatosan fényt bocsát ki, fényárban úszik. Ezen túl kezdetleges növényi élet is kimérhető egyik-másik épületben, olyan mint mondjuk a moszat, zuzmó.

A Holdon 3 db elhagyott, nem az ember által épített űrhajó is található, sokkal nagyobbak mint a mieink, mind hosszúkás alakú. Még van a Hold felszínén, „végtelen” sok, gombafej alakú, vagy csészealj teteje kinézetű, szintén kristály anyagú „valami”, egyik-másik lebeg a felszín felett kicsivel, a többi a felszínen. Van amelyik világít. Olyanok, mint 2-3 személy számára készült mini csészealjak, kabinok, ahol élni lehet, pihenni, mintha űrruha helyett űrkabin védene valakiket. De az is lehet, hogy mini növényházak. Értelmes élet nem mérhető ki sem a kis kabinokban, sem az épületekben, sem máshol a Holdon.

Viszont rendszeresnek mondható módon, évi 1-2 alkalommal űrhajók jönnek, mennek. Az elmúlt egy évben (2010 április-2011 április), az űrhajóról, a Holdra szálló intelligens élőlények közül, a legnagyobb aurával rendelkezőnek a maximális aurája kb. 10 m volt. Egy ember aurája kb. fél méter. Egy-két, a Földön élő király, királyné rendelkezik 2 méteres aurával. Rájuk szokták mondani, hogy az Annunaki ágról származnak.

 

2.6 Űrutazás és spiritualitás

Úgy tűnik, aki űrrepülésre adja a fejét, az komolyan spirituális.

Bármely űrhajó kilövése, vagy landolása kötődik egy-egy csillagegyüttálláshoz, ráadásul ezek a csillagegyüttállások kísértetiesen kötődnek a régi egyiptomi mitológiához.

Hoagland modellje szerint, ha egy gömb formájú bolygó, a saját tengelye körül forog, akkor bizonyos dinamikus erők jönnek létre a bolygó belsejében. Ezek az erők a bolygó felszínén ott észlelhetők, ahol két, a gömbbe írt tetraéder metszi a gömböt. Ez a 19,47 (19,5) -es északi és déli szélességnél van, ekkor a magasság szöge 33 fok (hiperdimenzionális térelmélet)

A sumer és egyiptomi történelemből tudjuk, hogy a csillagok nagyon fontosak voltak, mind az embereknek, mind az isteneknek. Ami még fontos volt, a csillagok helyzete, a feljövő csillagok voltak a születők, míg a lenyugvók a meghalók.

A régi korokban a csillagokat az istenek lakhelyének tekintették, és sokszor a bolygókat az istenekkel azonosították. Így alakult ki, hogy az Orion csillagkép megfelelt Osiris-nek, míg a Szíriusz csillagkép volt Isis megfelelője.

Az egyiptomi kultúra szerint egy csillag akkor volt csak „Isteni” helyzetben, mikor a horizonthoz képest (alatta, vagy felette) a következő szögek alatt volt látható: 0, 19,5 és 33,0 fok.

 • Ranger 7 (az első sikeres amerikai Hold misszió, 1964.07.28-án, az Alnitak csillag, az Orion csillagkép övcsillaga 19,5 fok alatt volt látható a kilövés helyén (Cape Canaveral).
 • Apollo 11 tervezett leszállása után 33 perccel (1969 július 20), a Szíriusz (Isis) volt látható 19,5 fokos szög alatt. A leszállás szándékosan így lett tervezve, hogy a Holdon, amikor beteljesül az isteni pillanat, Aldrin és Armstrong egy ősi egyiptomi rituális szertatást tart, bár igazából Armstrong csak néző. Ma már tudjuk, hogy ekkor még nem voltak a Holdon, de megtartották a nevezett pillanatban az első, „Földön kívül tartott spirituális szertartást”, mely Isis istennőnek lett ajánlva, éppen akkor, mikor csillaga „isteni” szög alatt volt látható a leszállás helyén.
 • Apollo 12 leszállásakor 33 percet késtek, az Orion (Osiris) csillaga alkotta a nevezetes szöget a horizonttal. Osiris, Isis istennő férje volt, akit testvére Seth megölt mikor Egyiptom birtoklásáért harcoltak.
 • A tervezett Apollo 13 (1971, március 17) leszállás is a fentiek szellemében valósult volna meg.
 • Apollo 14 is hasonlóan tervezve.
 • Apollo 15 indításakor (1971 július 26-án), a kilövés helyéről 33 fok és 33 perces szög alatt volt látható a Szírius csillag, 2 perc időtartamig. Ez idő alatt történt meg a kilövés.
 • Apollo 16 (1972 április 20, Hitler születésnapja), az Orion nevű holdmodul esetén, landoláskor a Holdról, a Szíriusz volt látható 33 fokos szög alatt. Az Orion/Osiris holdmodul landolásakor Houstonból az Orion csillagkép Mintaka nevű csillaga 19,5 fokos szög alatt volt látható.
 • Az Apollo 17-el az ember befejezte a Hold felfedezését, 1972 december 14.-én.

Természetesen a további űrszondákat is nevezetes csillagállásokhoz kötötték, például :

 • Viking 1 (1976 július 25), ez első képek ekkor készültek a Mars Cydonia területéről, az Arcról és a piramisokról, a régi településről.
 • A marsjáró landolásakor 1997 július 4.-én, a leszállás helyéről a Föld volt látható 19,5 fokos szög alatt. Az első kép megérkezésekor, a földi fogadóhelyről éppen 19,5 fokos szög alatt volt látható a Szíriusz csillag, a második kép fogadásakor pedig 33 fokos szög alatt
 • Baikonour 1998 november 20-án, a Zarya (Felkelő Nap – Horus) nevű űrhajó indításakor a Szírius / Isis csillag 33 fokos szög alatt volt látható. Ekkor az Encke nevű üstökös, a kilövés helyéről 19,5 fokos szög alatt volt látható, a Mars pedig 33 fokos szög alatt.
 • A Zarya az Endevour űrrepülőhöz történő kapcsolódásakor a Szírius/Isis csillag 19,5 fokos szög alatt volt látható a kilövés helyéről. Ekkor a dokkolás helyének, Földre vetített helyéről a Mars éppen 33 fokos szög alatt volt látható, valamint Cape Canaveralról az Encke üstökös 19,5 fokos szög alatt volt látható. Továbbá az Apollo 11 tervezett leszállóhelyéről 33 fokos szög alatt volt látható az Orion csillagkép Alnitak övcsillaga.
 • A Nemzetközi Űrállomás első egységének földi indításakor (1998 december 7) az Orion csillagkép övcsillaga, valamint a Szírius csillag egyaránt nevezetes és ugyanannyi fokos szög alatt voltak láthatók.

Az eseményeket sorolhatnánk szinte a végtelenségig, úgy tűnik, hogy nagyon kötődünk Osiris és Isis istenekhez, illetve magához a családjukhoz, melybe beleértendő Horus is, a fiúk.

Horus volt Osiris és Isis istenek gyermeke, azonban akkor fogant, mikor már Osiris meghalt (megölték). A fogantatást Thoth isten segítette elő, aki génsebész volt és máig ismeretlen technológiával oldotta meg a feladatot (klónozás?).

Horus görög neve Apollo.

 

2.7 Szimbólumok, emblémák

A rúnák még messze a rovásírás előtt jelentek meg. Spirituális tanok taglalják egyedül a rúnák igazi jelentését. A rúnák nem mások, mint a földi életet irányító istenségek, erők, elemek jelei, azokat megtestesítő szimbólumok. Messze az ember megjelenése előtt léteztek. Az istenségek, erők, elemek mind rezgések, ahogy maga az egész anyagi világ is. A rúnák, az istenségek, erők, elemek tulajdonságainak megidézésére szolgálnak. Nem írásjelek voltak, nem egy adott információt akartak rögzíteni velük kőre, fára, homokba, hanem egy-egy eseményt, élethelyzetet befolyásoló erőket megmozdító, megjelenítő jelek, szimbólumok. Ilyen tulajdonságok a siker, védelem, szerencse, hatalom, stb. Tudatos alkalmazásuk segített a hozzáértőnek. Mivel nincs jó és nincs rossz, a rúnák a fizika törvényei szerint nem rendelkeznek érzelmekkel, nem bírálnak felül.

A Hitler által használt horogkereszt, bár nem rúna, de egy szimbólum. Négyezer éves szobrokon is látható. A horogkereszt Siva isten jele. Ő a romboló. Hitler az első fázisban a rombolást végezte Siva jelképe által támogatva. Nem véletlen, hogy egy egész népet tudott hipnotizálni és maga mellé állítani egy gyilkos háborúban. Ez a különleges hatás a mai német fiatalok körében is hat. A rombolás után következett volna a fordított horogkereszt alkalmazása, mint a teremtés jelképe, mikor építi az új birodalmat. Ez a jelkép Brahma isten szimbóluma. Mikor ezzel a fázissal is végzett, következett volna a fenntartás, az egyenlő szárú kereszt, Visnu isten jelképe alatt. Ezek nem rúnák, hanem hatalmas erőket megmozdítani képes szimbólumok.

Hitler alkalmazta a rúnákat is. Az SS jelképe, a hatalom, az erő, irányítás rúnája. A magasabb rangú SS tiszteknek a tudatába is beégették ezt a szimbólumot, nem véletlenül tartottak ki az utolsó percig.

Ha megnézzük a Föld összes űrhivatalának/űrügynökségének az emblémáját, lógóját, mindben találunk közös jelet, ez egy fordított V (néha 2, néha 3 szárú), amit néha rakétának, néha más formának sematizálnak, vagy betűként használják. Több ókori képen, vagy középkori szentképen, ahol sokszor űrhajókat is látunk, szintén megtalálható ez a jel. Mexikóban videóztak egy ilyen ismeretlen létformát.

Mintha minden nemzet legyen az amerikai, vagy iráni, európai vagy orosz, mind ugyannak az erőnek, létformának a segítségét kérné, előtte tisztelegne. Egyszerűen nincs űrutazás ennek az „engedélye” nélkül. Lehet, hogy ezért nem megyünk vissza a Holdra? Lehet, hogy valaki azt mondta, hogy ennyi. Egyszerűen lehet, hogy a mi létrehozásunk ezekben a „kezekben” nyugszik?


A fentiek tudatában érdemes megnézni cégek emblémáját, tevékenységi köreit és elkért sikereit.

Itt van például egy orosz cég. DNS szinten nagyon radikálisan olyan erős regenerációt valósítanak meg, hogy szinte teljesen újjáépítenek szerveket. Ezt semmilyen más módszerrel nem tudjuk megoldani. DNS hibákat javítanak ki információval programozott fehérjékkel, peptidekkel, mindezt a táplálék kiegészítők mai árához képest olcsóbban. A feltalálót Nobel díjra terjesztették elő.

Ha megnézzük, az emblémát, teljesen hasonló, mint bármelyik űrkutató intézeté a világban. Véleményem szerint ez a technológia, vagy legalább az ötlete nem a Földről származik. „Az igazság odaát van”.

A peptidet kimérve, elemezve megállapítható, hogy erős energetikával és szokatlanul rendezett struktúrával rendelkezik. Hasonló táplálék kiegészítőt nem sikerült kimérni eddig.

Úgy tűnik, az űrben létezik egy létforma, mely aktívan közreműködött kialakulásunkban, szokatlan mértékű fejlődésünkben, és sok mindenre megtanít minket. Nostradamus is látta az utolsó vízióiban az űrrel való kapcsolatot, illetve hogy vagy oda menekülünk, vagy onnan jön valamilyen segítség.

A legnagyobb nemzetek kommunikálnak az egyéb létformákkal és rájöttek, hogy egy hatalmas lehetőséget találtak. Nem is csoda, hogy minden olyan nemzet, mely vagy gazdasági, vagy létszámbeli erejéből fakadóan számít, részt akar ebből a tortából, a kozmikus tudás, a földönkívüli technológia aranybányájából.

 

2.8 Az információ ereje

Tudni kell, hogy egy fénykép minden információt hordoz. Felméréseket lehet végezni távolból, akár évekkel később, lehet kezelni valakit, vagy lehet rossz információkkal bombázni, azaz tönkretenni, kihasználni. Ezek alapján mindenki döntse el, mennyi fényképet tesz magáról közzé az interneten.

A Mexikóban készült, több videofelvételen látható alakzat, melyet az űrprogramok szimbólumként használnak fel, nem más, mint egy rezgés, nevezhetnénk létformának (nem űrhajó, nem eszköz), ugyanis aurája van. Pontosan 16 méter (az emberé átlagosan 0,4m).

Az embert körülvevő fénytest, vagy aura maximális mérete 16 méter. Léteznek technikák, hogy fél méteres auránkat megnöveljük és kitöltsük maximális 16 méteressé (Dr. Robert V. Gerard: Változtasd meg a DNS-edet!). A spirituális tanokban úgy tűnik, ez a maximális méret. Egy sikeres vízszentelés után, a víz aurája 16 méteres lesz. Ennél nagyobb nem.

Már csak azt kell a jövőben kideríteni, hogy ennek a létformának mi a szerepe az emberi faj tekintetében, hiszen ott van ezer éves ábrázolásokon, napjaink emblémáin, mint olyan, nem él a Holdon, de ott is megjelenik, akár Mexikóban. Lehet, hogy felügyeli lépéseinket?

Egy biztos, minden nagy nemzet vezetője tudja a közös igazságot, de egyik sem beszél róla. Szokatlanul nagy az összhang. Valószínű minimális információ kiszivárogtatása egy nap alatt elsöpörné a mostani rendszereket, kiderülne, hogy a szén alapú energiaforrás egy pillanat alatt valami korlátlanra cserélhető, stb.

A NASA rendszeresen készíttet tanulmányokat arra vonatkozólag, hogy mi történne, ha közkinccsé tenne bizonyos információkat. Minden tanulmányban ott van annak a lehetősége, hogy egy nap alatt romba dőlnének a vallások, a pártok, az államok, maga a politika, az evolúció elmélete, a modern kori értékrendek, és egy teljesen új világ köszönne ránk. A jelen vezetőknek van féltenivalójuk, ezért is nem hogy titkolják az információkat, hanem egyenesen hazudnak, az ellenkezőjét állítják, bizonyítják, tudományos módszerekkel. Ők nem akarják észrevenni, hogy az emberek tudata a 90-es évektől kezdődően folyamatosan tágul, bővül, szárnyalnak a spirituális egyházak, irányzatok, kristálygyerekek sokasága születik, akiket már nem lehet megvezetni, mellébeszéléssel becsapni. Ők tudják az igazságot. A létezésben minden tudott, minden egyértelmű, csak meg kell kérdezni, meg kell nézni.

Ez az új világrend van készülőben. 2012 ennek az új útnak a mérföldköve. Egy új útnak a kezdete, mely totálisan más, totálisan más irányba vezet, totálisan más körülmények között.

Holdkelte c. film magyar felirattal

Apró adalék még a Föld-Hold kapcsolathoz. Egy ábrán a Földet egy körrel ábrázoljuk, a Holdat egy másik méretarányos körrel, és az alsó Földre rátesszük a felső kisebb Holdat (mintha hóembert építenénk). Ha húzunk egy vízszintes vonalat a Föld középpontján keresztül a kerületéig, majd ezt a két pontot összekötjük a Hold középpontjával akkor egy háromszöget kapunk. A Hold középpontját összekötve a Föld középpontjával, megkapjuk a háromszög magasságát. Ha a síkból áttérünk a térbe, azaz a körök gömbök lesznek, akkor az így megszerkesztett vonalak megadják a Gízai Nagy Piramis teljesen pontos arányait, és szögeit. Például az oldalszög értéke 51 fok, 51 perc, 24 másodperc (ilyen piramist egyetlen fáraó sem volt képes építtetni, mind összedőlt a saját súlya alatt, ezért minden esetben látható módon csaltak, kisebb oldalszögeket választva, vagy megtörték az oldalt, több dőlésszöget alkalmazva). Mindezt térben ábrázolva látható piramist eredményez.

A Hold üreges, helyenként mesterséges szerkezete nagyon jól tanulmányozható a Kisfaludy György által készített és használt gravitációs távcsővel. Az ilyen elven működő távcsővel bele lehet nézni bármelyik bolygó belsejébe, anyagába, fekete lyukakba, vagy olyan távoli galaxisokba, ahonnan fény nem jut el hozzánk. A gravitációs távcső nagy előnye, hogy az információ lényegesen gyorsabban jön, mint a fény sebessége. Ezen is érdemes elgondolkodni. Olaszországban szándékoznak építeni egy gigantikus méretű és gigantikus költségvetésű gravitációs távcsövet. Eközben a Föld első tényleg működő ilyen eszköze, mely magyar ember alkotása, annak rendje és módja szerint egy magyar padláson porosodik.

 

2.9 Nemzetközi űrállomás

Kis pénzből látszattevékenység. Hosszú utakra a földi gravitáció nagysága miatt mindenképp szükséges egy, a Föld körül keringő űrállomás, hiszen akkora nagy terhet nem tudunk rakétákkal felemelni. Ezzel a problémákkal már a sumer időkben itt élő asztronauták is szívtak. Először csak úgy tudnak felszállni, hogy teljes fegyverzetüket kiszerelték, később ugyan erősítették rakétáik tolóerejét, azonban egy űrállomást maguk is üzemeltettek (ide menekültek a Vízözönnek nevezett esemény idején).

A nemzetközi űrállomás pénztelensége látványos, emellett jó tanulószoba, hiszen hol a számítógépek fagynak le, hol a wc nem működik, hol a szellőzés, stb. Jól lehet élesben gyakorolni a technika gyerekbetegségeit. Mielőtt a Marsra mennénk (ahol legalább annyi intelligens civilizációs nyom van mint a Holdon), meg kell tanulni működőképes technikát építeni, illetve azt üzemeltetni. Rosszul venné ki magát, ha egy szoftverhiba miatt a Marson néhány ember éhen halna, megfulladna, stb.

Azt szokták mondani, a technika addig bonyolódik, míg meghaladja a fejlesztőit. Lehet, hogy a fejlesztőknek még sokat kell fejlődniük. Lehet, hogy a fejlesztők csak egy magasabb tudatszinten tudnak olyan technikát kitalálni, mely megfelel a céloknak. Szerintem, jelen gondolkodási korlátaink meghatározzák teljesítőképességeink határait. Addig az űrállomás csak kering, kering. Természetesen a bizalmas infók, képek idegen létformákról, azok alkotásairól, stb. szigorúan titkosak, esély sincs rá, hogy találkozzunk velük.

Ily módon, az emberiség számára a nemzetközi űrállomás valódi értéke kereken NULLA. Hisz pont az ellenkező a célja, mint ami kellene legyen, nem az emberek butítása, hanem azok felvilágosítása.

 

3. Emberek, UFOk, földönkívüliek

3.1 Csak ember él a Földön?

Érzékelésünk (érzékszerveink révén) erősen korlátozott, így sok mindent nem látunk, nem tudunk, vagy nem akarunk látni, megérteni. Léteznek olyan mélytengeri halak, melyek a tengerfenéken kétdimenziós világban élnek. Agyuk ennek megfelelően alakult ki. Ennek következménye, hogy a háromdimenziós világban a harmadik dimenziót egyszerűen nem érzékelik, nem látják, az nem létezik számukra. Érdekes példa a történelemből, mikor az első hajók Kolumbusz vezetésével megjelentek az amerikai kontinens partjainál. Bár egy-két napja ott horgonyoztak, a bennszülöttek nem látták a hajókat, egyszerűen nem tudták érzékelni, lévén, hogy sosem láttak addig ilyen építményeket. A sámánoknak tűnt fel már az első perctől, hogy a tengeren helyenként másképp fodrozódik a víz. Nekik is szükségük volt néhány napra, hogy lássák az ott horgonyzó hajókat, aztán megtanították látni a bennszülötteket, teljesen hasonló módszerrel, amint ahogy napjainkban sok spirituális iskolában tanítják az aura látását.

AZ UFO szezont az Egyesült Államok indította el. Egy-két dolog kiszivárgott, a többit mellé tették az emberek.

AZ UFO sztorik visszanyúlnak a Harmadik Birodalom idejére. Sokan úgy vélik, hogy a német tudósok repülő csészealjakat akartak építeni. Van benne némi igazság, mivel néhány ilyen, lezuhant UFO-t találtak ugyan, de magát a technikát nem tudták alkalmazni. Ugyanis legtöbbször az apró, két-három személyes csészealjak nem tartalmaznak semmilyen mechanikát, elektronikát, vezérlést. Egyszerű kabinok, profi földönkívüli anyagból, amelyeket külső terekkel mozgatnak. Ilyen például némely japán vasúti kocsi, metrószerelvény, mely a mágneses taszítás elvén lebeg a pálya felett, indítását, gyorsítását, lassítását, a külső mágneses tér változtatásával érik el.

Hitlernek nem sikerült működőképes UFO-t készítenie.

 

3.2 Földi szimbiózis

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a Föld egy nagy szimbiózis, sokan élünk itt együtt, egységben. Még ha nem is akarunk tudni róla.

3.2.1 Az ember

Elsőnek magas létszáma (99,99%) miatt említhető a teremtés koronája, ahogy azt magáról tartja az ember. Ha a tudatszintje emelkedik, majd ez párosul némi alázattal, akkor észreveszi, hogy nem az egyetlen sem a világegyetemben sem a Föld nevű bolygón, és végtelenül távol áll a teremtés csúcsától. Boldogok a tudatlanok.

Jellemzően az ember rezgés, mint minden anyag, hiszen maga az anyag mint olyan nem létezik, az csak egy formája a rezgésnek (állóhullám), a rezgés legsűrűbb megjelenési kategóriája. A rezgés jellemezője a rendezettsége, energiaszintje. Ezt nevezzük aurának. Átlag egészséges ember aurája 0,5 méter, krónikusan fáradt, stresszes, leterhelt ember aurája alig 0,2 méter.. Az élettelen tárgyaknak is van aurája, jellemzően 0,1-0,2m. Az ember és az élettelen tárgyak szerkezeti felépítése hasonló, élet és halál között igazi különbség csak a regeneráció képessége.

Spirituális embereknek nagyobb az aurája (rendezettsége), ez 1,2-3 méter között változhat, de magas tudati tevékenység esetén lehet maximum 16 méter is rövid időre. Jézus Krisztus, mint spirituális és magas tudatszinttel rendelkező ember, kb. 5 méteres átlagos aurával bírt.

Napjainkra, a civilizációs betegségek terjedésével együtt csökken az emberek aurája, mondhatnánk az energiaszint (rendezettségi szint) csökkenésével egyre fáradtabb, gyengébb, betegebb az ember. Sok olyan 15-20 év körüli fiatal van, akinek aurája rendszeresen nem több 0,2 méternél. Ennek oka az alultápláltság, mozgáshiány, elektroszmog, állandó stressz és megfelelési kényszer, és a túlzottan materiális életszemlélet. Az alultápláltság azt jelenti, hogy attól, hogy egy élelmiszer fajlagos kalóriatartalma az egekben jár, attól még tápértéke nulla. A túlzott szénhidrátbevitel már gyerekkortól inzulin problémákat eredményez. A fehérjebevitel szinte kizárólag módosított struktúrájú fehérjét jelent, ami az emberi szervezet számára csak salakanyag, mert nem tudja feldolgozni (például a főtt tojás, az egy módosított struktúrájú fehérje, a folyamat nem visszafordítható, így a torta receptben a nyers tojás nem helyettesíthető főtt tojással).

A földi emberek átlagos aurája folyamatosan változott és változik az idő folyamán. Tízezer évvel ezelőtt ez az érték 1,5 méter volt. Ötezer évvel ezelőtt 1,1 méter, kétezer évvel ezelőtt 0,9 méter, ezer évvel ezelőtt 0,6 méter, kétszáz éve 0,5 méter, napjainkban 0,35 méter. Látható egy folyamatosan csökkenő tendencia. Mintha az aura méretének csökkenése együtt járna az emberi fejlődéssel, bár egyértelmű ok-okozati összefüggés kimutatása hosszú évezredekre nehézkes lenne.

3.2.2 Annunaki

Itt van még a Földön az Annunakik kisebb csoportja, akik nem mentek el, mikor az ember túlnőtte teremtőit. Maximillien De Lafayette több könyvében foglalkozik azon uralkodói családokkal, akik az Annunaki vérvonal leszármazottai (a családfák elég pontosak). Az Annunakik aurája kb. 2 m. Több királyi család egy-egy tagjára (király, királynő, királyné, trónörökös) jellemző az állandóan legalább 2 méteres aura. Megjelenésük teljesen emberi, azonban jobb az immunrendszerük, kevésbé öregednek, jobban bírják az öregséget. Mindez tulajdonítható annak, hogy eredeti genetikájuk egy sokkal hosszabb életperiódushoz kötődő élet eredménye.

3.2.3 Földönkívüliek

A földönkívüliekben lehet hinni vagy lehet nem hinni, lehet bennük bízni, vagy félni tőlük, de tény, hogy léteznek. Legalább annyian várják a találkozást, mint amennyien félnek ettől. Nagy butaság lenne azt hinni, hogy a hatalmas világegyetemben mi vagyunk a csúcs, hogy rajtunk kívül nincs értelmes élet. Ilyenre csak maga az ember tud gondolni.

A földönkívüliek közül legismertebbek a mi, magasabb tudatszinten lévő testvéreink. Ide több faj tartozik, például a magas szőkék, akiket Atlantidákként is ismerhetünk. Őket tanárainknak is nevezhetnénk, hisz segítenek mind lelki (spirituális), mind materiális felemelkedésünkben. Tény, hogy minden nagyobb világkormánnyal kapcsolatban állnak. Nagy szerepük volt abban, hogy a 60-as, 70-es évek zöldmozgalmai, valamint a szabadság felé törekvő hippi-mozgalmai kialakultak. Olyan szintű pozitív befolyásuk van, hogy például sok zöld mozgalmat olajipari cégek, kormányok szponzorálnak, bár az aktivistáknak fogalmuk sincs róla, sőt tudattalanságukban a szponzorok ellen tüntetnek. De ez pont így van jól.

A fent említett csoporttal ellentétben van sok kisebb-nagyobb faj, ők a világegyetem számtalan bolygóiról származnak, vagy mesterséges kisebb-nagyobb égitestekről. Céljuk sokszor számunkra ismeretlen, azonban ők az embert játékszernek tekintik, ők végzik az elrablásokat, amiken milyen jókat nevetnek a tévénézők. Ők amolyan szintetikus emberszerű lények. Nem robotok mint a Terminátor, hanem műszövetekből épülnek fel, mintha műemberek lennének, emberszerű felépítéssel. Biorobotok. Önálló tudatuk nincs, egy kitűzött cél érdekében cselekednek. Akár egy jó hadsereg, céltudatos. Éppen ezért védekezni ellenük nehéz. Bár nincs jó és rossz, de az ember számára a negatív oldalt képviselik. Éppen ezért, két, feléjük küldött gondolatot nem tudnak elviselni. „Én vagyok a fény”, „Szeretlek téged”. Ez csak akkor működik, ha ezt akkor valóban tudjuk és érezzük.

A földönkívüliek száma a hétmilliárd emberhez képest elenyésző, de léteznek, vannak, jönnek, mennek. Bármely földönkívülivel lehet beszélni gondolati síkon. Amire gondolunk, ő tudja, érzi, érti. Ha rá figyelünk, hangokat, szavakat hallunk, halljuk őt, esetleg látunk képeket, filmeket, sőt átélhetünk érzelmeket is. Ő a saját nyelvén gondolkodik és beszél, mi pedig a sajátunkon. A gondolati adatátvitel előnye, hogy kiküszöböli a nyelvi nehézségeket. A gondolati adatátvitel egységes a világegyetemben. Ezt a használja a szellemvilág is. Éppen ezért azt is tudják, ha hazudunk. Az Egyesült Államokban, a hadsereg bizonyos egységeinek tanítják a színes auralátást. Ha egy idegen országba kerülnek, lehet, hogy nem értik az ottani nyelvet, de látják az emberek gondolatait, érzelmeit, úgy mint öröm, félelem, aggodalom, stb. Nagyon érdekes nézni valakit, mikor telefonon beszél, mert a kapott információk, átélt élmények, generált gondolatok alapján folyamatosan változik az aurájának a színe.

Több hacker is meglepődött már, mikor a NASA vagy ahhoz kötődő cégek, intézmények adatbázisait feltörte, hogy külön biztonsági szinteken idegen fajok, azok elnevezései, azonosítói, jelszavai léteznek, sőt rendszeres használatban vannak. Igen, az idegen fajok is használnak számítástechnikát, bár biztosan eltérő módon. De az is lehet, hogy ők tanították meg nekünk. Hiszen az Annunakik közül Isthar/Vénusz –nak is van egy szobor ábrázolása, ahol egy mai billentyűzet van a kezében jó tízezer évvel ezelőtt. Elgondolkodtató.

A földönkívüliekkel kapcsolatosan érdemes elolvasni Földes Attila http://w3.hdsnet.hu/mars munkásságát. Földes Attila írta: „az UFO kérdés az emberiség legnagyobb kihívása, de tökéletesen tönkretette a tudomány és az UFO-lógusok sisere hada. Ez egy -halálosan- komoly téma. A valóság messze túlmutat a sci-fi irodalmon”

3.2.4 Párhuzamos világok

Ezen túlmenően vannak még látogatóink párhuzamos világokból. Az ő szerepük vitatott. A mi lelkünk egy másik dimenzióban létezik, mostani életünk nem más, mint az anyagi világba történő kivetülése a másik dimenziós létnek, olyan mint egy árnyék. Ha egy Nap van, egy árnyék képződik, de két Nap két árnyékot eredményez. Két Nap eredményezhet két árnyékot úgy, hogy az egyik kivetülés ebbe a világba történik, a másik kivetülés egy párhuzamos világba. Minden világ csak saját magát látja, de a térben mind egyben van (amivel nem vagyok kompatibilis, az számomra kozmikus sugárzás). Ahogy Thoth mondja, a világokat egymástól szigorú szabályok válasszák el. Olyan mint egy nagy adatbázis, de szűrési feltételek beállításával létrehozhatok több halmazt is a nagy közös adatbázisból úgy, hogy a halmazok metszete üres halmaz legyen. De létrehozhatunk olyan feltételt is, hogy 1-2 rekord mindkét halmazhoz tartozhasson. Ők azok, akiknek megadatott, hogy több párhuzamos világban jelen legyenek. Ehhez hasonló lehet amikor egy, száz évvel ezelőtti képen, valaki mobiltelefonnal a kezében járkált (Chaplin kép).

3.2.5 Szellemvilág

A Földön egyre nagyobb mértékben megtalálhatók még a lelkek (szellemek). A helyzet kezd olyan mértékeket ölteni, hogy oda kell figyelni rá. Nem véletlen, hogy egyre több tévésorozat foglalkozik a témával, hiszen fel kell világosítani az átlagembert.

Az ember a földön rendelkezik egy anyagi testtel, ez nem más, mint az a 60-160kg rothadó hús, amit a tükörben látunk. Ez az anyag, egy rezgéshalmaz (állóhullám halmaz), a rezgés legsűrűbb formája. Ehhez csatlakozik, tartozik még a lélek, mely az ember aurája. A lélek túllóg a testen, mérete és rendezettsége meghatározza az aura méretét. A lélek is rezgés, de ez főleg energia és kismértékben anyag (átmenet az anyag és az energia között). Mikor meghal valaki a testtömege néhány grammal kevesebb lesz, tipikusan 3-17grammal. Ilyenkor eltávozott a lelke, mely azt a néhány gramm anyagot tartalmazta. Születéskor mely a fogantatás pillanata, a másik dimenzióból jön a lélek és kötődik az anyaghoz. A magyar ősmondavilág szerint a nők tudnak dimenziókaput nyitni.

Mikor meghal valaki, a lelke elválik a testtől és 42 napja van, hogy visszamenjen abba a dimenzióba, ahonnan jött. De mi van, ha nem akar visszamenni?

A keleti kultúrákban a halál egy ünnep, amikor a halott megszabadul evilági gyötrelmeitől, és végre hazamegy. Ilyenkor tort (jelentése: ünnep) ülnek, ünnepelnek, vígadnak, fehérbe öltöznek. A keleti emberek felfogásában az élet egy játék, és a halállal csak egy epizódnak van vége, egy körnek a társasjátékban.

A nyugati modern ember, és az elnyugatosiasodott keleti, félelemben hal meg. Fél az elmúlástól, ha lehetne magával vinné az autóját és a plazmatévéjét. A vallás elhitette vele, hogy bűnös és ezért iszonyú sokat fog szenvedni a pokolban, mivel naponta vétkezett, ezért esélye sincs a mennybejutáshoz. A materializmus szerint a halál egy véletlenszerű folyamatnak (evolúció) a totális vége. Semmi sincs azután. Nincs tovább. Az anyagi világ imádata pedig azt eredményezi, hogy halálkor rengeteg elintézetlen probléma marad (még nem mérgezte meg a szomszéd kutyáját, pénzt dugott el a tetőcserép alá a kisebbik fia számára és az nem tud róla, az utálatos menye beköltözött a házába, a felesége másnaptól új pasit hoz a házba és az ő ágyában szerelmeskednek, stb.).

Így részben a jövőtől való félelem, részben az elintézetlen ügyek miatt egyre többen maradnak itt, a nyugati világban. Őket nevezik megszállóknak. Uralhatnak egy-egy teret vagy egy-egy személyt. Mivel fizikai testük nincs ami energiát szolgáltatna számukra, ezért 42 naponta energiát kell lopjanak. Aki alszik tipikusan azt álmodja, hogy valaki szájon csókolja, és ezután mindig fel is ébred, emlékszik az eseményre, látja álmában/ébren a személyt.

Jellemző példa, mikor a nagymama meghal. Lánya és veje sokat dolgoztak, sosem voltak otthon, így szinte a nagymama nevelte az unokát. Mivel nagyon szerette a gyereket, ezért a halál után komoly dilemma merül fel, hogy ki fogja szegény unokát ellátni, ki vigyáz majd rá. A nagymama nem megy el. Elég hamar kiderül, hogy a néhai nagyi lánya, az anyuka, aki eddig sosem tudott főzni, pillanatok alatt pont úgy tud főzni mint a nagyi, amit a gyerek is szeret. Azonban mivel a nagyi nem csípte a vejét, egyre jobban elmarad a szex, az anyának soha sincs kedve hozzá. Így tudja egy szellem befolyásolni a földi életet. Az unoka, ha néhány éves, akkor látja is a nagymamát, beszél hozzá, erre a család lehülyézi, majd azzal fenyegeti, hogy elviszik a pszichiátriára. A nemi éréssel elvész ez a látnoki képesség, ha nem használja, fejleszti a gyerek.

Az ilyen, itt maradt szellemeknek segíteni kell hazamenni. Kell nekik tartani egy karma előadást, hogy megértsék az élet működését, és azt, hogy ez már nem az ő világuk. Sok gyerek van, aki kommunikál egy-egy szellemmel, és élvezi, hogy a szellem révén olyat tud, amit a többi ember nem, de ez nem helyes. Az itt ragadt lelkekkel beszélni kell, megértetni velük az élet rendjét, majd egy dimenziókaput nyitva, hazavezetni őket. Nem szabad elkergetni, megalázni őket, mert a testvéreink.

Sok ilyen lélek van a temetőkben (több újságcikk foglalkozott már a szellemfotók készítésének technikájával), kórházakban és templomokban.

Aki nem látja őket, az is érzi, mert hideg valami suhan át a háta mögött, hirtelen lehűl mellette a levegő, libabőrös lesz, jobbra-balra a szeme sarkából felvillanó/tükröződő fényt lát, ok nélkül lépésszerűen recseg a lépcső, a padló, a padlóra szórt finom, porszerű liszten emberi talpnyomok látszanak (az a pár gramm anyag miatt), stb.

Csak Magyarországon legalább száz olyan ember van, aki különböző spirituális képzéseken megtanulta az ilyen lelkek hazasegítését.

 

4. Élet a Föld középpontjában

Platón volt az első (akiről tudunk), aki azt állította, hogy a Föld belsejében élet van. Ott egy Nap világít és emberek élnek, a légkör hasonló, mint a felszínen. Ő mindig azt mondta, hogy ha van egy házunk, akkor nem a háztetőn élünk, hanem a ház belsejében, hisz a ház megvéd minket, a szerkezet pedig üreges, így tudunk belül élni.

Később Edmund Halley, a XVII. század neves csillagásza (róla nevezték el a Halley üstököst) szintén azt állította, hogy emberi civilizáció él a Föld belsejében. Van napjainkban egy elmélet, a Hollow Earth, melynek képviselői Halley-re hivatkoznak, az ő tanaiból indulnak ki, az ő véleményük szerint egy, az embernél intelligensebb, de emberszerű, sokkal magasabb tudatszinttel rendelkező faj él (www.hollowplanet.blogspot.comvan itt néhány érdekes dolog) a Föld belsejében.

Halley nem Platón nyomdokain járt, hanem a Föld mágneses mezőit tanulmányozta, bizonyos anomáliákra lett figyelmes és számításai alapján arra a következtetésre jutott, hogy mindez csak akkor lehetséges, ha a Föld belseje üres, belül szabad tér van, saját fénnyel és atmoszférával. Mindez összeköttetésben áll a Föld körüli, külső atmoszférával. Az átjáró a sarkoknál van.

Ma még nem tudjuk elképzelni milyen lehet egy önhő-, és önfénytermelő élettér. Ugyanígy nem tudjuk elképzelni, hogy lehet ugyanez igaz a Nibiru bolygó esetén, hiszen pályájának nagy részét sötétben, csillagoktól távolt teszi meg. És mégis van élet rajta, hő és fény.

Az 1900-as évektől kezdődően tudósok és kutatók sora írja le a lejáratok sokaságát, különböző barlangokat megnevezve, pontos földrajzi helyeket megjelölve, a Föld különböző pontjain.

Egy megerősítő információ még, Richard E. Byrd admirális naplója, aki repülőgépével tévedt ismeretlen helyekre. Naplója szerint berepült ebbe az élettérbe, ahol 1947 februárjában fogadták a Föld belsejében lakók. Miután megismerkedett azzal az élettel, visszatért. Naplójának következtetése az, hogy a Föld közepén németek laknak. Ez a háború után nem is meglepő, hiszen Hitler holttestét sosem találták meg (a hatvanas években halt meg Argentínában), féltek a németek újraéledésétől, a német csodafegyverektől. A levegőben lógott, hogy a németek földönkívüliek, UFO-kal közlekednek, stb. Mérnök emberként nehezen tudtam megemészteni a fentieket.

Ez ellentmond mindannak, amit tanultunk, tapasztaltam. Bár, ha belegondolok, hogy a tudomány nevében, nem hogy letagadják az űrkutatás eredményeit, hanem szándékosan az ellenkezőjét mondják, az emberek hülyítése céljából, akkor e tekintetben a tudomány nem más, mint egy gondolkodási korlát.

Ami viszont érdekes, az Verne Gyula ide vonatkozó regénye. Tudni lehet, hogy Jules Verne, szabadkőműves eszméket és tudást birtokolt.

Ahogy Madách is szabadkőműves közegben nőtt fel, ismerve az élet működését és rejtett titkai, meg tudta írni a világ egyik legéletszerűbb spirituális alkotását, Az ember tragédiáját, amelynek párja talán csak Thoth smaragdtáblái, úgy Verne Gyula is elgondolkodtató tudással bírt a világról, sőt a világnak azon titkairól, melyek rejtve voltak (vannak) az emberek látóköre elől. Összes regénye nem más, mint egy felvilágosító jellegű Mindentudás Egyeteme, regény formában. Ő így tanított.

Ami miatt elgondolkoztam a Föld belsejében zajló életről, az nem más, mint Verne ide vonatkozó regénye, illetve egyéb hasonló témájú regényei. Mondhatnánk, hogy Verne egy modern Nostradamus, úgy, hogy soha ki sem mozdult a világba, nem utazta körbe a Földet, nem járt titokzatos helyeken, stb.

Spirituálisnak nevezett (nem tudományos) technikákkal megállapítható:

A Föld belsejében nincs akkora szabad tér, hogy ott városok, emberek élnének. Nincs sem Nap, sem levegő, nincsenek olyan életkörülmények, hogy fentről lemenve, ott élni lehessen. Ettől függetlenül létezhetnek más létformák, amelyek intelligensek, és nekik teljesen más életkörülményekre van szükségük.

Van viszont valami más.

Drunvalo Melchizedek, Az Élet Virágának Ősi Titka I-II.c. könyvében leírja, hogy a Szfinx alatt létezik egy város, melynek lejáratára japánok találtak rá, majd több külföldi kutató is tudomást szerezett a titokról. Amiről szó van az egy (10-12)x(15-18) km méretű város 12-14 emelettel, amolyan mesterséges pláza a mai értelemben, nevezhetnénk Szfinx Plazanak, a föld alatt. Természetesen az egyiptomi kormány mélyen hallgat. Fejlett erőterek védik a rendszert, és nem mérhető ki ott intelligens élet jelenléte napjainkban. A város életkora 200-300.000 évre tehető, és nem volt folyamatosan lakott. Úgy tűnik, amolyan ideiglenes élet zajlott ott. Lehetett akár egy távoli bázis, viszont mikor lakott volt, 9-10.000 intelligens lény tevékenykedett a városban. Az itt élő utolsó generáció átlag aurája kb. 1,5-1,7m volt.

Vélhetően Verne arról tudott szabadkőműves berkekből, hogy létezik egy település a Föld alatt, függetlenül, önálló fény és hőforrásokkal, önellátó módon élt itt valamikor egy bizonyos létszámú, emberszerű intelligens létforma. Mindezt Verne az ő kora és gondolkodása révén mutatta be.

 

5. Galaktikus űrutazás

Megértve hogy az egész világ nem mást mint rezgés, ahol az energiának és az információnak van döntő szerepe, belátható, hogy a galaktikus űrutazást valahogy másképp kell elképzelni, mint ahogy azt ma tesszük, a fénysebesség csigalassú. És hol állunk mi a fénysebességtől?

Megtapasztalva a Földön, a Holdon, a Marson, végtelen sok idegen eredetű civilizáció nyomait, megérthetjük, hogy a galaktikus űrutazás, mint olyan, létezik.

Jelenleg mi úgy érezzük magunkat, mint egy kisgyerek a homokozóban kerítéssel bekerítve. Kilátunk ugyan egy adott távolságra, de nem férünk ki a rácson. Ha őszintén belegondolunk, mi állítottuk fel magunknak a kerítést, saját gondolkodási korlátainkkal.

Amikor majd megértjük, hogyan volt lehetséges Atlantiszban, hogy egy harcos, gondolati energiával, egy őt támadó repülőt felrobbantson, akkor majd gondolkozhatunk távoli űrutazáson. Mai világunkban is sok ember van, aki gondolati energiával és információval uralni tudja az anyagi világ bizonyos elemeit, azonban az ilyen embert vagy sámánnak nevezik, vagy sarlatánnak. Sok helyen ilyen tudásért börtön, vagy halál jár. Sokszor az ilyen nagy tudású emberek a televíziókban kell fellépjenek alamizsnáért, felvállalva, hogy bolondnak nevezik őket.

A világ rendje azonban változik. Ma nagyon sok fiatal rendelkezik érdekes képességekkel, igazából ők fogják generálni a változást.

Atlantisz egy hasonló civilizációból fejlődött ki, mint a miénk, azonban más irányba. Kevésbé volt materialista, jobban elfogadták az energia és az információ szerepét. Érdekes dolog, hogy ők, a civilizációjuk végére lettek egyre inkább materialisták, és éppen ez okozta vesztüket. A birtoklási vágy/ösztön/kényszer, uralkodás a másik felett.

Sok helyen kutatnak ugyan nem konvencionális technikákat, azonban a nagy titkolózások miatt ez csak kis volumenű. Hiszen ha például létezne ilyen egyetem minden országban, akkor több nagyságrenddel megnőne azok száma akik intellektuális képességüket erre tudnák fordítani. Így nem lepődnénk meg azon, hogy kísérletileg teleportáltak már anyagot, hiszen ez nem más, mint energia és információ, egyik helyen lebontom, a másik helyen összerakom, akár az építkezés Legóból.

Változás csak akkor lesz, ha az iskolában megváltozik a tananyag. A gyerekek fogékonyak, csak a tananyag még a múlté, nem vétlenül ilyen nagy a drogos fiatalok száma, egyszerűen unatkoznak, a külső világuk nem nőtt fel az ő szintjükre.

Ha megnézzük a sumer történelmet, akkor láthatjuk, hogy az Annunakik sem voltak túl sokkal fejlettebbek, mint mi. Csak egy kicsit. Mikor a Nibiru belépett a Naprendszerbe, akkor indultak a Föld felé, addig tudtak itt maradni, míg a Nibiru megkerülte a Napot, majd vissza kellett induljanak, különben lekésték a csatlakozást, és egy évet, azaz kb. 3.600 földi évet kellett várjanak. Éppen a Nibiru hosszú keringési periódusa miatt az Annunaki társadalom egy lassan, hosszú ideig fejlődő társadalom, így állhat elő az a paradox helyzet, hogy az általuk létrehozott, sokkal rövidebb keringési periódusú földi társadalom túlnőheti őket.

Amikor egy ember elmegy egy másik bolygóra, akkor az a bolygó el kezdi befolyásolni az életét. Minden bolygónak van saját rezgése és meghatározza az élet jellemzőit, ami rajta kialakulhat, létezhet. Az Annunakik életciklusa is kezdett földszerű lenni, mikor hosszú ideig itt éltek. Éppen ezért maradtak itt néhányan, mert szinte azonnal meghaltak volna saját bolygójukon. Az Annunakik Földön születő gyermekei már inkább emberek, mint Annunakik, bár genetikájuk miatt életük sokkal hosszabb mint az emberé, immunrendszerük sokkal erősebb, stb., de ők nem tudnak elmenni innen. Így több, a Földön született Annunaki utód itt él közöttünk, például Ishtar/Vénusz, ahogy Enki mondta: a bolygó magukhoz láncolta őket.

Ha elmennénk egy földszerű bolygóra (hasonló légkör, hasonló gravitáció, hasonló rezgések), akkor is sokat változna életünk. E paraméterek hiányában mesterségesen kellene fenntartani a földi körülményeket és blokkolni a számunkra nemkívánatos rezgéseket, amennyire csak lehet. A tudósok már arra rájöttek, hogy igazi megoldás az lenne, ha egy ottani létformában oda születnénk. Bármilyen más megoldás csak rövidtávú és beláthatatlan következményekkel jár.

Az Annunkaik találtak egy Nibiru szerű bolygót és csak sok idő után jöttek rá a változásokra, amiken átmentek az ide költözött űrhajósok.

A Földön, a Holdon és a Marson található nyomok több civilizációtól származnak. Mindenhol jellemző, hogy igyekeztek mesterséges módon olyan környezeteket kialakítani, mely megfelelt a saját bolygójuknak. Azonban az itt születő lények egy érdekes keveréket alkottak, hiszen a Föld/Hold/Mars rezgéseihez kötődtek, ugyanakkor a mesterséges körülmények arra a bolygóra voltak jellemzőek ahonnan a szülők származtak. 2-3 generáció után egy teljesen új faj alakult ki, teljesen más életciklussal, a szülőkhöz hasonló, de részben másként működő anatómiával, amelyik azonban már nem tudott visszamenni a szülők ősi bolygójára. Ezek a lények már leginkább az ő szülőbolygójukon voltak életképesek, legyen az Föld, Hold, Mars, az adott mesterséges körülmények között.

Ehhez teljesen hasonló egy űrbázis esete is.

2012 egy új rend eljövetelének ideje, mikor is a számláló átfordul 9999-ről 0000-ra.

2013-tól néhány éven át új értékrend kezd kialakulni, ez eleinte káosszal jár, fájdalommal, fáradtsággal mint a gyógyulási folyamat, majd új emberekkel, új gondolkodásmóddal valami teljesen új jön. A spirituális tanok szerint az értékrend kb. 70%-al fog megváltozni. Ha olyan irányba megyünk, lehet itt Atlantisz is, és vele együtt galaktikus űrutazás. Az emberiség karmája adott, de mi döntünk a megvalósulás mikéntjéről. Egyik helyről el kell menjünk a másikra, de mi döntünk, hogy melyik úton haladunk, így más lesz a megélt élmény is. (Részletesebben a Meg van-e írva előre a jövőnk? c. résznél)

Spirituális tanok szerint az emberiségnek jelenleg több mint 300 és kevesebb mint 400 éve van még a jelenlegi játék befejezésére, aztán jön a gondnok és elsimítja a homokozót, eltűnteti a nyomok nagy részét, hogy új gyerekek elölről kezdhessék a játékot tiszta terepen. Elképzelhető, hogy ők valami teljesen mást fognak játszani, más irányba haladnak a fejlődésükben. Mi várakat építettünk, ők meg majd űrrepülőtereket.

Ettől változatos a Föld nevű kiképzőtábor élete.

 

6. Várható események

2012 után egy eléggé kaotikus időszak következik az emberiség életében, a jelenleg működő rendszerek többsége összedől, a jelen értékrendek 70%-a teljesen meg fog változni, ez irdatlan nagy változás, akár egy világháború után!!!

A világegyetemben kevés számú, de egyértelmű, egyszerű törvény uralkodik, így stabil a rendszer.

Az ember életében végtelen számú törvény uralkodik (mi alkottuk, büszkék vagyunk rá), sokszor egymásnak ellentmondóan, átláthatatlan módon, káoszt generálva. 2012 után, kb. 5-7 évig a káosz eleinte fokozódik, majd kezd letisztulni valami teljesen új, egy új REND alakul ki. Ebben a káoszban, melyet nevezhetnénk analógiával gyógyulási krízisnek is, fokozódni fog a földönkívüliek szerepe, mind a számunkra jó, mind a számunkra rossz oldal egyre dominánsabban érezteti majd hatását. E káosz idején technikai fejlődésünk stagnálni fog, időnként komoly korlátokba, korlátozásokba fogunk ütközni (jólét, energia, pénz, stb.).

E káosz keretében egy markáns esemény lesz a spirituális tanok szerint, mikor a számunkra rossz oldal lényei létrehoznak egy aszteroidát, melyet a Földdel kívánnak ütköztetni. Ez egy virtuális aszteroida lesz, mely sosem ütközik a Földdel. Ekkor a kormányok az esti híradókban beismerik, hogy vannak idegen civilizációk és véletlenül az egyik faj felajánlja, hogy megmenti az emberiséget (Nostradamus vízióiban is említ hasonlót, bár még nem tudjuk jól értelmezni). Ezek a lények szövetségeseket találnak bizonyos földi vezetők köreiben, és egy érdekes, magával ragadó scifi film résztvevői leszünk, valós időben. „Jó hír” hogy a Föld körüli kivetítés már létezik, a műholdak többsége a helyén.

A képek forrása

Az idegenek és a Föld bizonyos vezetői teszik mindezt a Föld birtoklásáért.

FONTOS, senki ne akarja úgy megmenteni az életét, hogy felszáll egy ilyen űrhajóra. Mi csak itt vagyunk életképesek. Ez csapda. Az esemény várható időpontja a spirituális tanok szerint 2014.

A Föld nevű bolygó egy játszótér, egy kiképzőtábor, melyre vigyáznak is. Idegen kezekbe sosem kerülhet (magunk is elég kárt tudunk okozni saját magunknak). Viszont elmenni innen sosem tudunk, maximum rövid látogatóba a legközelebbi bolygóra.

Ebben a témában sok jó (valós) scifi film született, tanító jelleggel, nem véletlenül. Ezek írói és rendezői fontos páholyok tagjai.

Hosszútávon a spirituális tanok szerint a jelen formában létező emberiségnek még több mint 300 és kevesebb mint 400 éve van hátra. Ez időben bőven lesz lehetőségünk űrhajózni a környéken. A látók (pl. Nostradamus), a Föld körül keringő bázisokat látnak, hatalmas modern technikát. Úgy tűnik a káosz után atlantiszi irányú fejlődés várható.

A spirituális tanok szerint az emberiség mikor a fizika és az informatika révén megértette a világ működését, megtanult mindent ami tanulható, sikeresen leérettségizett, tehát végzett. Tovább már nincs mit tanulni. Azt is tudjuk az életből, hogy az érettségi bár az iskolának a vége, azonban az igazi életnek a kezdete, még ha néha félünk is kilépni a búra alól az igazi életbe.

Ahogy vannak itt földönkívüliek a minket támogatók közül, akik Atlantiszt megélték (magas szőkék) és tudatosak is efelől, akár közülünk is jöhetnek vissza az érettségizettek közül, segíteni, tanítani az új tanulókat, akik még csak az alap osztályokat járják.

.

UFO valóság Második rész: Annunakik közöttünk? 

Annunakik közöttünk? kérdések és válaszok 1.

Annunakik közöttünk? kérdések és válaszok 2.

Annunakik vezetnek? Comments are closed.