Az ember kozmikus lény

„Szeretném megkérdezni, hogy mi a véleménye arról, hogy Romániában egy csodagyerek él, aki a felnőtteket meghazudtoló bölcsességgel beszél. Miért pont Romániába született? Az is lehet, hogy betanult szöveget mond? Mi a célja az ittlétének? Csak eltévedt? Ha egy másik bolygóról jött akkor ő ember?”

.

Az ember egy kozmikus lény. A szellem lelket és testet ölt. Célja, hogy eljátsszon egy szerepet. Ez a születés misztériuma. A sorsa betöltéséhez családot választ majd nemzetet. Ebben a fontossági sorrendben. Nagyon precízen kigondolt és aprólékosan megvalósuló folyamat. Ezekről részletesen az Egészség mint beteg állapot c. könyvben írok majd.

A testet öltés másik formája először a Rudolf Steiner által Atlantisznak nevezett civilizáció idején jelent meg. Ez Atlantisz második korszaka volt. Ez előtt Lemuriában az ember fizikai test nélküli energialény volt. A születés és a halál annyi volt, mint átlépni egy ajtóküszöbön. Ekkor a Föld is gáznemű volt. Atlantisz második felében a Föld megszilárdult, és ekkor az ember is kezdett fizikai testet ölteni. Ezekről részletesen a Millió éves civilizációk c. könyvben fogok majd írni. Atlantisz második felében volt divatos az, hogy egy emberben a szelleme úgy döntött, hogy megunta ezt az egész életet, és ekkor átadta a testét egy másik szellemnek, mely ily módon megúszta a születést és a gyermekkort. Egyből felnőtt lett.
Ehhez hasonló volt, még az annunakik megjelenése előtt bő 150.000 évvel, amikor épült a három Gízai piramis. Ebben Thoth így cserélgette fizikai testeit, mikor azok elhasználódtak. Felnőtt klónokba költözött be.
Ehhez hasonló Horus története is, aki Osiris és Isis gyermeke volt, de jóval apja halála után fogant, mégpedig egy genetikai beavatkozás révén. Isis apja, Thoth, volt a génsebész. Horus klón lett. Apja, Osiris klónja. Testileg, lelkileg 100% hasonmás. Nem is volt jó uralkodó. Azonban amikor megszállta egy szellem, onnantól egy pillanat alatt fényes tudata lett.

Részlet a Sumer c. könyvből: „A kézirat lezárása után történt, 2014. szeptember 13-án. A Spektrum televízió bemutatott egy dokumentumfilmet, amelyben egy kairói hivatalos egyiptológus azt az elméletét magyarázta, mely szerint a piramisok célja volt, hogy a fáraók halála után a lelküket mintegy adó kisugározza a kozmoszba, majd később, mint egy vevő segítse a visszatérésüket istenként, nem materiális formában. Szintén ő magyarázta, hogy a Gízai nagy piramis alsó kamrája egy olyan hely, ahol lehetett találkozni más létsíkok isteneivel. Ebben a könyvben bemutattam, hogy a piramisok nem mások, mint csillagkapuk, és a nagy piramis lehetőséget biztosít dimenzióugrásra. Örülök, hogy az egyiptológia is közelít ebbe az irányba. „

Az ilyen szellem emberi testben ember, de magas szintű a tudata, tudja hogy honnan jött és miért. Ma sok olyan fiatal van, aki tudja, hogy a Szíriuszról jött, vagy más helyről. Tudja az ottani viszonyokat, ismerik a környező bolygók lakóit, stb. Ők nem őrültek, egyszerűen tudják azt, amit mi nem.

Minden bolygón csak olyan élőlény életképes, mely hasonló struktúrát mutat a bolygóéval. Amikor a Föld gáznemű volt, akkor energialények éltek itt. Amikor szilárd, akkor szilárd testet öltöttek. Ez egy általános törvény. Nyilván ma is élnek a Földön energialények, azonban ők az eltérő struktúrájuk miatt nem tudnak fizikai síkon megnyilvánulni. Például nem tudnak megfogni egy követ. Ahhoz hogy egy őáltaluk kinézett kő elkerüljön a folyó egyik partjáról  a másikra, kell hassanak egy fizikai emberre, hogy dobja azt át oda.
Innen származhat a Föld belsejében élő civilizációk mítosza és az az információ, hogy a Föld belsejében a tér és idő nem létezik, hiába 3D világ. Úgy tűnik a Föld felszínéről még van fogalmunk, de belsejéről nem. Ez a bolygó nem olyan, amilyennek tűnik. Leginkább egy illúzió. Egy színpad, melynek a deszkáin járunk, de nem látunk be a deszkák alá, nem látjuk az ott található berendezéseket, eszközöket, vagy ott dolgozókat. Ugyanis nem az a dolgunk. Nekünk játszanunk kell a színpadon.

Miért jönnek ide ilyen magas tudatú szellemek? Mert az itt élő emberiség annyira a sötét pólus, hogy a fizika törvényei szerint a létezésben ki kell egyenlítődnie, különben a nagy, globális energetikai rendszer egyensúlya felborul. Erről szól az Ébredés c. könyv. Konkrétan az annunakik, akik  a mai embert megalkották, a materiális pólus. Ez jól látszik a sumer történelemből. Ma is ők, az ő leszármazottaik, illetve az átadott mintázatban megtalálható „elvek” irányítják az életet. Ha ezen nem tudunk változtatni, akkor az egész emberiség, így ahogy van, megy a lecsóba. És itt már nem évszázadokról beszülünk, nem is feltétlenül évtizedekről, hanem évtizeden belüli időkről. Na, hát azért jön az ellenpólus. Egyébként az annunakik azért keresték az aranyat, mert mint alkímiai elem, az valahogy kiegyensúlyozta őket a Nibirun, ugyanis ott nem létezett ez a fém. A pontos részleteket még most kutatom.

Miért pont Románia? Mert ott jó, befogadó földbe került ez a csíra. Ameddig például az osztrák ember a vallását külsőleg éli meg, addig az olasz, a román belsőleg. Ők úgy is gondolkodnak, és beszélnek. Vallásuk az ortodox más mint a nyugati. Az orosz vallás egyenesen spirituális. De a román vallás is másképp gondolkodik. Román temetésen a pap van hogy beszél a reinkarnációról. Abban a vallásban napi rutin az átok levétele és az áldás. Ez viszont olyan áldás, amelyik meglátszik az ember életén.
Részlet a Sumer c. könyvből: „869-ben a konstantinápolyi zsinaton úgy döntöttek, ezután az ember nem test-lélek-szellem egysége lesz, hanem csak test és lélek. A döntés értelmében az ember nem hihet a szellemben, az egykori hármas tagozódás (test, lélek, szellem) átalakult kettős tagozódássá. A középkori teológusok és filozófusok, akik tudták az igazságot, óvatosan kerülgették a szellem említését, mert az eretnekségnek számított. Akkor senki sem gondolta volna, hogy a materializmus még a lélek fogalmát is eltörli, így lett a modern ember csak és kizárólag fizikai test… Az Újtestamentum előtt a tanítások arról szóltak, hogy: fényből vagy és fénnyé leszel, tudatos szabad szellem. Az Újtestamentumtól kezdődően az alapelv megváltozott: porból vagy és porrá leszel bűnös lélek. A materializmus azt mondja: porból vagy és porrá leszel tudatlan anyag.”
Rudolf Steiner szerette volna a nyugati vallást megújítani, ezért létre is hozták a már ismert krisztusi eszmékre épülő vallást, ahol az inkarnáció egy alap. A Keresztény Közösség ma is működik, hazánkban is.
Látható, jó helyre inkarnálódott az a tudatos szellem, amelyik olyan bolygóról származik, ahol az élők energialények, nincs fizikai testük.
Tehát Románia jó közeg, nem a pszichiátrián végezte, hanem tanítóként tekintenek rá. Bölcsen beszél, ahogy a modern világ emberiségének 99% még halálakor sem képes.

A Földön az ember az annunakiktól származik, mikor is a földi anyagot keresztezték a sajátjukkal. Ebből az anyagból épül az ember fizikai teste, melybe különböző küldetéssel születnek bele különböző szellemek. Ehhez jönnek hamarosan a klónok és a mesterséges intelligencia. A Föld nevű színpadon vannak saját színészek, azonban a környék más színpadjairól is szoktak jönni vendégművészek, néhány előadás erejéig, főleg amikor szükség van a változatosságra, új szemléletre, új gondolatokra. Így működik az emberiség, a civilizáció.Comments are closed.