Karmikus feladat

Részlet a Metamorfózis c. könyvből:

“Minden híreszteléssel ellentétben, az emberi lét nem értelmetlen és nem céltalan. Az Ébredés c. könyv, Emberi kapcsolatok c. fejezetében bemutatásra került, hogy létezik egy mindenekfelett álló kötelék, mely két embert összeköt adott célok érdekében itt a materiális létben. Ez a karmikus kapcsolat. Az Egészség, mint beteg állapot c. könyvben, ez ki lett egészítve az Inkarnáció c. fejezet Karmikus kapcsolat alfejeztében: „ez a kapcsolódás magasabb rendű, mint az anyagi világ, és olyan természetű, hogy ezzel dolgunk, tennivalónk van! Nem lehet sem letagadni, sem elfelejteni egész életen át. Ha elfogadjuk és élünk vele, áldás van rajtunk. Ha nem, akkor is érezzük egymást szívben, lélekben egész életen át. Mert össze vagyunk kötve. Szívünk, lelkünk, szellemünk. E kapcsolat mindig magában hordozza a legjobb barátságot, a szeretetet, az érzelmeket, és néha a házasság lehetőségét is. Azonban a karmikus kapcsolat nem szexkapcsolat. Mikor a kettő összekeveredik, akkor vége. Ez munka, feladat! Bár a vonzalom meg van egész életen át, mégis, csak ritkán lesz házasság. Igaz, ezek az igazi házasságok. A karmikus kapcsolat vérszerződés, önként vállalt kötelezettség, kibújni alóla nem lehet. Csak legvégső esetben old fel a kapcsolat terhe alól a létezés.”

Valójában a karmikus kapcsolat célja a karmikus életfeladat megvalósítása. Itt általában nem csak két ember érintett, hanem legtöbbször kisebb csoportok. Például az ABBA együttes egy tipikus példa, ahol az együttes négy tagján túl, még 4-5 fő kapcsolódott hozzájuk, a közös karmikus cél magvalósítása érdekében. A napi életben sok ilyen példát találunk, vállalkozások, cégek, alapítványok, érdekközösségek, irányzatok, stb.

Mivel a karmikus kapcsolat egy vérszerződés, amelyben önként vállalunk kötelezettségeket, ezért szerencsés, ha ezt be is tartjuk. Az ilyen típusú munkán mindig áldás van, az el nem végzése pedig járhat negatív visszhanggal életünket tekintve. Azt is tudni kell, hogy a karmikus feladat legtöbbször nem a legkönnyebb út. Viszont mindig sikeres, védelem alatt áll.

Honnan ismerjük fel karmikus kapcsolatainkat? Ők azok, akik első pillantásra szimpatikusak, akikben első pillantásra meg tudunk bízni, vagy szerelem első látásra. Van közöttünk egy megfoghatatlan vonzódás, szi