Karmikus feladat

Részlet a Metamorfózis c. könyvből:

„Minden híreszteléssel ellentétben, az emberi lét nem értelmetlen és nem céltalan. Az Ébredés c. könyv, Emberi kapcsolatok c. fejezetében bemutatásra került, hogy létezik egy mindenekfelett álló kötelék, mely két embert összeköt adott célok érdekében itt a materiális létben. Ez a karmikus kapcsolat. Az Egészség, mint beteg állapot c. könyvben, ez ki lett egészítve az Inkarnáció c. fejezet Karmikus kapcsolat alfejeztében: „ez a kapcsolódás magasabb rendű, mint az anyagi világ, és olyan természetű, hogy ezzel dolgunk, tennivalónk van! Nem lehet sem letagadni, sem elfelejteni egész életen át. Ha elfogadjuk és élünk vele, áldás van rajtunk. Ha nem, akkor is érezzük egymást szívben, lélekben egész életen át. Mert össze vagyunk kötve. Szívünk, lelkünk, szellemünk. E kapcsolat mindig magában hordozza a legjobb barátságot, a szeretetet, az érzelmeket, és néha a házasság lehetőségét is. Azonban a karmikus kapcsolat nem szexkapcsolat. Mikor a kettő összekeveredik, akkor vége. Ez munka, feladat! Bár a vonzalom meg van egész életen át, mégis, csak ritkán lesz házasság. Igaz, ezek az igazi házasságok. A karmikus kapcsolat vérszerződés, önként vállalt kötelezettség, kibújni alóla nem lehet. Csak legvégső esetben old fel a kapcsolat terhe alól a létezés.”

Valójában a karmikus kapcsolat célja a karmikus életfeladat megvalósítása. Itt általában nem csak két ember érintett, hanem legtöbbször kisebb csoportok. Például az ABBA együttes egy tipikus példa, ahol az együttes négy tagján túl, még 4-5 fő kapcsolódott hozzájuk, a közös karmikus cél magvalósítása érdekében. A napi életben sok ilyen példát találunk, vállalkozások, cégek, alapítványok, érdekközösségek, irányzatok, stb.

Mivel a karmikus kapcsolat egy vérszerződés, amelyben önként vállalunk kötelezettségeket, ezért szerencsés, ha ezt be is tartjuk. Az ilyen típusú munkán mindig áldás van, az el nem végzése pedig járhat negatív visszhanggal életünket tekintve. Azt is tudni kell, hogy a karmikus feladat legtöbbször nem a legkönnyebb út. Viszont mindig sikeres, védelem alatt áll.

Honnan ismerjük fel karmikus kapcsolatainkat? Ők azok, akik első pillantásra szimpatikusak, akikben első pillantásra meg tudunk bízni, vagy szerelem első látásra. Van közöttünk egy megfoghatatlan vonzódás, szimpátia, esetleg szerelem, mely egész életen át elkísér. A karmikus kapcsolat nemtelen, nincs különbség a nemek szerint. Mivel ez a kapcsolat nem fizikai síkon nyilvánul meg, hanem két szellem között, ezért egyáltalán nem fontos a fizikai külső sem. Amikor férfi és nő barátsága kialakul úgy, hogy szexuálisan nem kötődnek egymáshoz, akkor ennek célja, hogy férfi és női energia kötődjön össze adott cél elérése érdekében. Gyakran látni embereket, akik fizikai kinézet, vagy a társadalom megítélése szerint nem illenek össze. Azonban ők boldogan élnek egymás mellett, egész életen át. Fel sem merül bennük, hogy nem illenek össze. Sok híres szegény zeneszerző ilyen kapcsolatban állt mecénás barátjával. Az ilyen karmikus párok támogatják egymást, a legnagyobb betegségben is kitartanak egymás mellett, kétség sem merül fel bennük, hogy ne így tegyenek.

Amikor egy ember a másik pénzére, kapcsolataira utazik, vagy a nő a férfi kigyúrt izmaira kattan rá, esetleg viccesnek tűnő bohóckodására, illetve a férfi a nő melleinek méretére, az sosem karmikus kapcsolat. Két szellem közötti kapcsolatban egyáltalán nem számít a fizikai test, mintha nem is létezne. Ha erős a karmikus kapcsolat, akkor az első találkozás gyakran megrázó. Mindketten elfáradnak, eddig nem ismert érzések jelentkeznek, vagy gyakori a szerelem első látásra, mely egész életen át tart, különböző intenzitással. Oka, hogy ekkor elindul sok olyan energiaáramlás közöttük, mely a jövő szempontjából fontos. Mint amikor egy akkumulátor elkészül, és először feltöltjük.

Honnan ismerjük fel a karmikus feladatainkat? Több szempont is segít abban, megfejtsük az érkező üzeneteket. Első és talán a legfontosabb, hogy MINDIG valamelyik karmikus társunk hozza, tehát megbízható, bizalmas (intim) forrásból származik. Kapunk egy felkérést, ajánlatot. Ha a munka megtalál minket, akkor az a miénk, stabilan megmarad és nem fog nagy fejfájásokat okozni. Ugyanis az nekünk lett kitalálva. Ezzel szemben, ha mi keressük meg a munkát, az mindenben az ellenkezője. Az a munka, mely karmikusan nem illik hozzánk, az erősen szívás lesz. A második legfontosabb dolog a karmikus feladatnál, hogy nem lesz tőlünk idegen. Lehet, hogy szaktudásunk, tapasztalatunk, hobbink, vagy valamilyen rutinunk révén képesek leszünk elvégezni azt. A harmadik legfontosabb dolog, hogy a karmikus feladat mindig fejlődést hoz magában. Tehát az ilyen megkeresés az élet részéről azt jelenti, hogy vannak ilyen adottságaink, tapasztalataink, de pont ezt, pont így, vagy ekkora volumenben biztosan nem csináltuk még. És éppen itt a fejlődés lehetősége és kötelessége. A negyedik legfontosabb dolog, a karmikus feladat teljesítése során biztosan elfáradunk, ahogy más munka esetén is, de ez mindig kellemes érzés, és a fizikai fáradtságon túl minden más téren feltöltődünk. Lelkileg, szellemileg. Fontos még megnézni a közösség összetételét, ahova hívnak. Ha egy scifi filmben megnézzük, hogy egy idegen bolygó felfedezésére hogy állítják össze a legénységet, akkor az életben is hasonló struktúrát találunk. Nincs két egyforma képességű és szakértelmű ember a csapatban, ugyanakkor nem marad lefedetlen szakterület.

Tehát a karmikus feladatot, mely életfeladatunk, mindig egy erős karmikus kapcsolatunk hozza, akiben amúgy is szinte vakon megbízunk, olyan munka melyre képesek vagyunk, mindig magában hordozza a fejlődés lehetőségét, továbbá egy nagyon különleges és jól összeválogatott csapat tagja leszünk, a feladat teljesítése pedig felölt. Éppen a fejlődésért kapjuk, megbízható forrásból, képesek vagyunk rá, feltölt úgy a feladat, mint a karmikus közösség. Az ilyen típusú munkavégzésen áldás van, örömet okoz és boldogságot. Nem csak nekünk, hanem a környezetnek is. Gyakran hiányt pótol.

Ha nem vállaljuk el? Az nem szerencsés. Egy-két ilyen visszautasítás után, lehet, sokáig kell várni arra, hogy újra kiérdemeljünk egyet. Addig pedig nem lesz feltétlenül könnyebb az életünk. Akár 10 éves távlatokról is beszélhetünk. Ugyanis a karmikus feladatat még születésünk előtt lett kitűzve, a másik létsíkban, és ott önként vállaltuk, vérszerződésben. Ennek megfelelően társaink is csatlakoztak hozzánk. Ők karmikus kapcsolataink. És most itt a csapat és egyik-másik tag meginog. Hát, nem is tudom… mondják. Annyi a dolgom, nem érek rá. Én már máshol elköteleződtem. Nincs rá szükségem. Jönnek a kifogások. Azonban ez csak az egó. A csapat munkáját rövid időre meg tudja akasztani egyik másik tag kétkedése, ugyanis senkinek sincs helyettese, mindenkire szükség van. Ha a bevetésen nincs pilóta, akkor nem fog repülni a csapat. Egy projekt nem bukhat azért, mert az egyik tag hosszú táppénzen van, esetleg véglegesen munkaképtelen. Ilyenkor a főnök lecseréli őt, új embert állít be helyére, végleges jelleggel. A létezés szemében a feladat fontosabb, mint egyik-másik ember meggyőzése. Ezért kis türelmi idő után, a létezés kikapja a csapatból az oda nem illő személyt, és egy másikkal helyettesíti, végleges jelleggel.

Hogyan döntsünk? Először is ha karmikus feladatnak tűnő ajánlatot kapunk erős kötődésű társunktól, SOHA ne utasítsuk el helyből. Legalább hallgassuk meg. Adjunk esélyt arra, hogy a létezés elmagyarázza, miről van szó. Ha esélyt sem adunk, akkor az rossz nekünk és rossz a közösségnek is. Mi is rosszul járunk és a közösségben is hiányt okozunk. Információhiányban egóval sose döntsünk, mert az MINIDIG ROSSZ döntés lesz. Ha adtunk esélyt a karmikus feladat megértésére és az mégsem fér bele az időnkbe, a lehetőségeinkbe, akkor úgy tűnik az életünket rosszul strukturáltuk. Lehet, nagyon sok, oda nem illő dologhoz ragaszkodunk, melyeket már rég ki kellett volna söpörni az életünkből. Itt az ideje a rendrakásnak. A karmikus feladat MINDIG magasabb rendű, mint az egónk kitalált feladatai.”

Ha valaki eljut oda, hogy a saját egója elé tudja helyezni a karmikus életfeladatait, ekkor, és csak is ekkor éli a sorsát. Minden más, kósza illúzió.Comments are closed.