Űrkorszak

A technika fejlődésével, az emberi tudat nyílásával egyre közelebb kerülünk az űrkorszakhoz, melyről Az ember tragédiájában is olvashatunk.  Azonban egyáltalán nem mindegy, milyen globális tudattal lépünk be ebbe a korszakba. Mert mehetünk szigorúan materiálisan, folytatva a falanszter korszakot,  és akkor megélhetjük azt, amiről szól a Csillagok között c. film, vagy lehet ez a kor teljesen más, a materiális korlátok jó részének törlése révén, ha steineri gondolkodással építjük az új korszakot.

A materiális gondolkodás sok korláttal bír. Ezt ma már látja az ember. De a fizikai korlátokon túl, a legnagyobb korlát a lékek és a szellem figyelmen kívül hagyása. Pedig éppen az érzelmek és a tudatos lét a mai élet legmeghatározóbb elemei. Éppen a lélekből fakad civilizációs betegségeink majd fele, míg a szellemből a másik majdnem fele, és az a kevés ami marad a 100%-ból, az vezethető vissza szigorúan materiális síkra.

Hasonlóan, a mai természettudomány materialista. Sok mai tudós dob egy hátast, ha tanulmányozza Goethe nem materialista természettudományát. Ha az emberiség nem tud kilépni a materializmusból, hanem mintegy folytatja ezt a gondolkodását, akkor nem fog messzire jutni az univerzumban és olyan dolgokba fog belefutni, mint a Csillagok között c. filmben. Ott nagyon is jól láthatjuk a fizikai korlátokat, és azok következményeit. Ez az egyik pólus, a materialista.

Az ellenpólus a Rudolf Steiner által megalkotott szellemtudományos megközelítés. Ekkor a materiális korlátok minimálisak. A szabad gondolkodás, mely lerázta a materialista szemlélet korlátait, tényleg szabadon halad az űrben. Madách, Az ember tragédiájában inkább ilyen űrkorszakot vizionált, sem mint materiálisat.

A valóság nyilván a két pólus között lesz, vagy félúton, vagy valamelyik pólushoz közelebb. Előbb azonban le kell tisztuljon a jelen világunk. Az univerzumban mindig egy őskáosz jön létre, hogy aztán kialakuljon egy új rend. Meglévő rendet lecserélni nem lehet egy másik rendre. Ha a szoba tele van bútorokkal, akkor oda nem lehet újakat bevinni. Előbb ki kell üresíteni a szobát, hogy legyen hely az új bútorok számára. A régi rendnek meg kell szűnnie, hogy új rend alakulhasson ki.

Részlet az Egészség, mint beteg állapot c. könyvből: „Rudolf Steiner fogalmazta meg az ezerkilencszázas évek elején, hogy ameddig egy társadalomban a hármas tagozódás nem valósul meg, addig az nem igazi társadalom. Ugyanis a társadalom egy torta, mely három szeletből áll. Liberális, demokratikus és szociális szeletből. Azonban egyik szelet sem maga a torta, bár szívesen állítja magáról. Vannak liberális gondolkodású emberek, közösségek, pártok. Vannak demokratikus gondolkodású emberek, közösségek, pártok. Vannak szociális gondolkodású emberek, közösségek, pártok. De ez mind kevés. Az élhető élet, a haladás egyetlen útja, ha lenne egy Szoc-Dem-Lib közösség, amelyik mind a három szférát saját értékrendjének tudná. A fentiek szerint működik egy jól összeállított világ, csak így jöhet létre egészséges szociális élet és fejlődés. Ha nem így működik a világ, akkor szociális egyenlőtlenségek alakulnak ki, majd konfliktusok. Így jutottunk el napjainkra oda, hogy az országok között gazdasági világháború zajlik, országokon belül pedig gazdasági polgárháború. A pénz irányítása alá rendeltük a jogi életet, így az biztosítja a „törvényes” feltételeket a pénz uralkodása számára.
Normális esetben minden szféra kölcsönhatásban van a másik kettővel. Azt támogatja is és fékezi is, a gáz-fék rendszerrel tartják az egyensúlyt. Abnormális esetben az egyik irányítja a másik kettőt és elszabadultak a lovak, kiestek a fékek. Nem tudni, mikor csapódunk a falnak.
Az emberiség (h)őskorában volt ilyen ideális időszak. Ez volt Sumer aranykora. Az istenek biztosították ezt az életet. Garantált is volt a fejlődés, ráadásul olyan mértékben, hogy ezt még ma sem értjük. Napjainkban Európa néhány északi államában tapasztaljuk a működő szocializmust. Ott tudatosan szabályozzák ezt a három területet és tartják egyensúlyban. Itt legtöbbször királyság van, mely demokratikus alapokon működő liberális államot jelent, magas szociális érzékenységgel.”

Jelenleg a pénz mint irányító és szabályzó erő meghatározza az egész emberi létet. Ha ebből ki tudunk szabadulni, akár a teljes megtisztulás által, akkor léphetünk egy modern űrkorszakba. Ha azonban nem alapos a megtisztulás, akkor egy materiális űrkorszak vár ránk, a maga korlátaival és veszélyeivel. Azonban űrkorszak mindenképp lesz.Comments are closed.