Hasonló, mégis más

Az enneagram kilenc karaktere valójában három csoportra van osztva. Három karakter belső mozgató ereje az ösztön (hajtóerő a düh), három másik karakter belső mozgató ereje az érzelem (hajtóerő a szeretet), és három karakter belső mozgató ereje a gondolkodás (hajtóerő a félelem).

ennalapMinden hármas csoportnál az óramutató járása szerinti sorrendet véve alapul, a bal oldali karakternél a hajtóerő a világ igazi jellemzője, és magához képest kívül éli meg. A jobb oldali karakter esetén a hajtóerő a saját szabályrendszer, és magához képest kívül éli meg. A középső karakter esetén a hajtóerő a világ igazi jellemzője és a saját szabályrendszer keveréke és magához képest belül éli meg. .

8-9-1

A világban a legjobban nyomot hagyó hármas, nem véletlenül ők vannak az ábra felső részén. A nyolcas az igazi irányító, aki érzi a világ igazságát, nagy az igazság utáni vágya és tenni is hajlandó érte, akár saját élete árán is. Valamennyire hasonló hozzá az egyes, de ő nem a világ igazságát veszi alapul, hanem a saját igazát, saját maga által kitalált szabályokat. A nyolcas egy bölcs király, bölcs államvezető. Az egyes a reformer, de könnyen elvihetik tévútra saját szabályai, melyek nem a világ szabályai, ekkor lesz ő diktátor.

Tipikus nyolcas példa Arthur király. Ő volt az első rózsakeresztes lovagrend megalapítója (lásd Sumer c. könyv). Nagy volt az igazságérzete és meg volt hozzá a hatalma, hogy a széteső Római Birodalom nyomán új értékrendet teremtsen. Ő a világ igazságát érezte, és annak nevében, érdekében cselekedett. A világ, ország, cég legjobb vezetői a nyolcasok. Nem félnek, van erejük a cselekvésre. Olyanok akár a diesel motor. Minél jobban lefojták, annál nagyobb nyomatékot képes leadni. Nyugodtan mondhatjuk, valójában csak ők képesek a világot előrevinni, abba az irányba, amire a világnak szüksége van. Nem véletlen az sem, hogy mind a mai napi úgy szólnak a leírások, hogy Arthur visszatér és új értékrendet termet. Erősen meglepődnénk, ha kiderülne, tényleg itt van és tényleg új értékrendet teremt, mely értékrend majd csak egy globális összeesés után lesz látható.

Az egyesek a reformerek. Amerika történelmében nagyon fontos szerepet játszottak a reformerek (maximalisták), azonban gyakran visznek nemzeteket tévutakra. Mint reformer ki mer találni sok mindent, sok újat, és ameddig ő maga, mint ember, egyensúlyban van, addig korszakalkotó gondolkodásával előre tudja vinni a világot. Ha azonban elveszti egyensúlyát, rideg lesz és saját törvényei szerint ítélve meg a világot, tévutakra tud tévedni, ez lesz a diktátor.

Mint látható, a nyolcas és az egyes hasonló módon alakítja a világot, mégis más szabályok szerint. A nyolcas a világ szabályai szerint, az egyes a saját szabályai szerint.

A két említett karakter között található a kilences, amelyik befele éli meg a világot. Ő az átmenet a nyolcasból az egyesbe. Benne egyesülnek a világ szabályai és a saját moralitás. Van ennek a karakternek egy érdekes tulajdonsága is, ő az enneagram bármelyik karaktere tud lenni, ezért kaméleonnak is nevezik.

Ez a hármas a világ vezetésére született. A nyolcas a bölcs király, az egyes a reformer, a kilences pedig a békés és kiegyensúlyozott fejedelem. A kilencesnél fontos, hogy ő maga mi szeretne lenni. Például ilyen karakterű a dán és a görög nemzet. Látjuk a kettő közötti különbséget. Így van ez az embereknél is. Az a kilences, amelyik felvállalja, hogy vezessen országot, világot, az egy nagy belső békével és nyugalommal rendelkező király lehet, aki sikerre viszi országát. Azonban ha nem vállalja fel hatalmas adottságait, képességeit, akkor lehet belőle pap, aki elvonul a világ elől. A kilences maga döntheti el, mi lesz belőle.

.

2-3-4

Hasonlóan érdekes a következő hármas, mely a szeretetre épül.

A kettes a világ szeretetét éli meg, őszintén, és bárki felé. A kettesek a legőszintébb módon szeretnek másokat, a világot, vagy az életet. A világ szeretete tiszta, és előre viszi a világot. A történelemben nagyon sok ilyen személyt találunk, akár nőt, akár férfit. Mindig maradandót alkottak. A kettes kifelé éli meg a szeretetét, mást szeret, külső személyt, ideát, országot, világot. A kettes szeretete világi és kifelé irányul.

A négyes saját szabályrendszere szerint szeret, ő saját magával van elfoglalva, egy misztikus lila ködfelhőt épít mag aköré, hogy ezzel magához vonzza az érdeklődőket. A négyes éppen belső misztikus mivoltával hat a külvilágra, és kéri a környezte szeretetét. Saját szabályai alapján kialakítja saját szeretetképét. Az ő szeretete nem a világi szeretet, hanem a sajátja. A négyest fel kell fedezni, meg kell fejteni az ő szeretet nyelvét.

A hármas, mely mindkét szomszédja jellemzőit is magában hordozza. Van benne világi szeretet, és saját maga által kitalált szeretet minta is. Ő belül éli meg a szeretetet, vagy annak hiányát. Ennek következménye, hogy ő versengő típus, és nem direktben a szeretetért verseng, hanem azt materiális formába éli meg, egóval. A kettes szeret, hogy szeressék. A négyes misztikus ruhát vesz fel, hogy szeressék, de az ő általa meghatározott módon.  A hármas pedig az egóval manipulál a szeretet nevében. A kettes és a négyes szeretete a külvilág felé irányul, a hármasé befele.

.

5-6-7

A következő hármas a gondolkodásra épül.

Az ötöst a világ gondolatai érintik meg. Ezért ők a szakértők. Minden téren az ötösök a legjobbak abban a valamiben. Például a hackerek is ötösök, és legtöbbször zavarja őket a világ igazságtalansága. Ebből kiindulva védik a rászorulókat, vagy támadják a kizsákmányolókat. Amíg karakterük ezen integrálódó állapotában vannak, addig nem lehet őket elkapni. Soha. Ha kiesnek karakterük egészséges állapotából, akkor van esély őket utolérni. Az ötös a világ igazsága nevében kifelé nyilvánul meg.

A hetes a saját értékrendje alapján éli meg szabadságát. Ő olyan akár az énekesmadár. Hallani az énekét, de nem tudni, melyik fán van. Ha meg is pillantjuk, azonnal továbbrepül. Ő saját értékrendje alapján éli meg a végtelen szabadságot. Őt befogni nem lehet. Az énekesmadarak fogságban elpusztulnak. A hetes a saját igazsága nevében kifelé nyilvánul meg.

A hatos a lojális. Ő az átmenet az ötös és a hetes között. Benne ott van a világ moralitása és a sajátja is. E kettőt belül éli meg és ezért lesz lojális, csatlakozik másokhoz, irányzatokhoz és azok mellett kitart.

.

Összefoglalva

ennalap

A nyolcas, a kettes, az ötös a világ törvényei alapján él és cselekszik, kívül éli meg a világot. Az ő moralitásuk úgy alakul ki, hogy az híven tükrözi a világ valós rendjét. Nem adott korok rizsáját tekintik alapnak, hanem az „Isteni igazságot” és mindig annak nevében cselekszenek. A nyolcas irányít, véd és épít. A kettes szeret. Az ötös az igazság bajnoka.

Az egyes, a négyes, a hetes a saját törvényei alapján él és cselekszik, kívül éli meg a világot. Az ő moralitásuk egy saját moralitás, mely sokszor távol áll a világ valós moralitásától. Az egyes irányít a saját törvényei szerint, a négyes saját misztériuma által vonzza be a szeretetet, a hetes pedig mindent feláldoz a saját maga által definiált szabadság érdekében.

A kilences, hármas, hatos karaktereknél megtalálhatók úgy a világ valós igazságai, mint a saját igazságok. Ők átmenetet képeznek a tőlük balra található karakterek (világi törvények, külső megélés) és a tőlük jobbra található karakterek (saját törvények, külső megélés) között. Ők a két pólus közepén találhatók. Bennük keveredik a világ és saját moralitás, és mindezt belül élik meg.

enne

 Comments are closed.