3D gyógyszerek

A 3D nyomtatás legalább akkora forradalom, mint annak idején a gőzgép, vagy nemrég a számítógép, az internet, az okos telefon. Fejére állítja a világot és bedönti a megszokott piacokat. Augusztus elején az amerikai FDA a világon elsőként engedélyezte egy 3D gyógyszer forgalmazását. A dolog attól érdekes, hogy nem adnak egy-másfél évnél hosszabb időt, és személyre szabott gyógyszernyomtatást terveznek a patikákban, szerte a világban. Ez jelenleg a gyógyszeripar bukását jelenti, bedőlni látszik a jelen struktúra. Azt mondják, amit nem tudsz megakadályozni, annak állj az élére és alakítsad olyanná, hogy téged szolgáljon. Ha a gyógyszeripar nem veszi kezébe ezt a témát, eladás nélkül marad.

A témának van egy árnyoldala.

Az Egészség c. könyvben be lett mutatva, hogy az ember test, lélek és szellem egysége. A testet alkotja a fizikai teste és az étertest, akár a mobiltelefon és az akkumulátorában tárolt energia. A különbség annyi, hogy ez az energia tudatos. A fizikai test olyan mint egy daru, az étertest a darukezelő munkás. Ez a két rész a Föld bolygóhoz kötődik, születéskor megkapjuk, halálkor itt hagyjuk, akár egy ruhát, mely lebomlik. neteg1Valójában ez a növényi lét. Ha ehhez hozzáadjuk a lelket, mely az asztrál test, akkor megkapjuk az állati lét szintjét. A lélek az érzelmi érzékelés eszköze, a szimpátia-antipátia elvén működik. A lélek a művezető, ő irányítja a testet. Az ember attól ember, hogy van Énje, mely a szelleme. A szellem nagyon messze áll az anyagtól, ő a projektvezető, aki nem foglalkozik az anyagi világgal, ezért van egy segítője az ego. Ego nélkül nem tudnánk a mellékhelyiségben érvényesülni, nem tudnánk autót vezetni, stb. Az étertestet a spirituális világban belső gyermeknek nevezik,  az asztráltest olyan mint egy 16 éves tini lány, az Én egy idős tudós professzor, az ego pedig egy frissen végzett materiális mérnök.
Akinek jól működik az Énje, az tudatos és igazi emberi életminőséget él. Akinek az Énje alszik, de ösztönlényként ugrik dolgokra és erősen szimpatizál vagy elutasít dolgokat, az az állati szintet éli meg. A nihilizmus pedig a növényi szint, mikor minden mindegy. A modern társadalom jó része a növényi létet éli, őket szereti a fogyasztói társadalom. Az állati szinttel már lehetnek gondok, mert ha nem teszik nekik valami forradalmat csinálhatnak. A működő Én pedig egyenesen nemkívánatos a mai világban, mert ők átlátnak a szitán. Ezekről részletesen az Egészség c. könyvben lehet olvasni. Itt be lett mutatva, hogy a különböző gyógyítási technikák (modern orvoslás, természetgyógyászat, homeopátia, kínai orvoslás, integratív medicina, stb.) mely területekre hatnak és hogyan.

Részelt az Egészség c könyvből: „A biorezonancia megértéshez tudni kell egy érdekes dolgot, amivel általában nem foglalkozunk. A könyv többi részében sem lesz róla szó, de fontos, mert így működik a biorezonancia. Mindenki ismeri az ősi jelet, mely a fekete és fehér, a jó és rossz, a két pólus életben történő jelenlétét ábrázolja szemléletesen. Ez a bal oldali ábra. neteg2Ez a Tao jele. Azonban a Tao nem Kínából származik. Az csupán egy irányzata. A Tao a legelső Atlantiszból származik. Amikor az ember még csak félig-meddig volt materializálódva, akkor mindennapjait áthatotta a Tao. Ez nem volt nehéz, hiszen más formában élt, mint ma, más értékrendet képviselt. A Tao ebből a korszakból származik. Thoth smaragdtábláit is áthatja a Tao. Atlantisz, időben nagyon régen volt. Ezt az ősi tudást, értékrendet nagy szellemek hozták át napjainkra, mint például Thoth, Isis, és sok egyiptomi fáraó. Az ősi Tao mesterek felhívták a figyelmet arra, hogy a teljesen szimmetrikus ábrázolás pontatlan. Ugyanis az anyagi világban a fehér sosem tölti ki a rendelkezésére álló teret. Ott is valamilyen szürke van. Nem fekete, de sötétszürke. A jobb oldali kép a helyesebb ábrázolás. A szürke valódi mértékéről nem tudunk.

Ehhez teljesen hasonlóan a lélek és szellem (asztráltest és Én+ego) sem tölti ki teljes mértékben a rendelkezésére álló teret. Marad néhány százaléknyi tér, amit valami más tölt ki. Ezt nevezik tükörképnek, hasonmásnak. Ez leginkább a sötét oldal helye, mindenkiben benne van. Ez egy tükörképe a léleknek és a szellemnek. Nem fehér, hanem szürke. Sötétszürke.

neteg3

Teljesen más típusú rezgés, mint a lélek és a szellem. Leginkább valamilyen földi típusú rezgés. A lélek és szellem nem mérhető materiális fizikai berendezésekkel, mert eszközeink mérési tartományán kívül esnek, eszközeink számára láthatatlanok. Azonban ez a tükörkép nagyon is valóságos képét mutatja a léleknek és a szellemnek, bár nem az. A hasonmás elektromágneses rezgés, míg sem a lélek, sem a szellem nem ilyen típusú. Mégis van közöttük oda-vissza hatás. Ahogy változik a lélek, vagy szellem, úgy változik a képe is. Sőt, fordítva is igaz. Ha hatunk a tükörképre, akkor az visszahat a lélekre és a szellemre. Ehhez teljesen hasonló a festészeti terápia. Azáltal, hogy mit fest a páciens, jól feltérképezhető a lelki és szellemi világa. Azonban ha utasításunknak megfelelően próbál festeni, akkor visszahat a lelki vagy szellemi betegségére és gyógyítólag hat rá. Nyilván kell hozzá egy szakképzett terapeuta.

A biorezonancia földi típusú rezgés, az anyagi ember megnyilvánulása, anyagi eszközökkel. Olyan rezgéseket gerjeszt vagy érzékel, melyek kizárólag a hasonmással (tükörképpel) képesek rezonanciába lépni. Mikor információkat gyűjtünk az emberről, akkor a lélek és a szellem tükörképre hangolódunk, és onnan kérdezzük le az információkat. Kezeléskor a tükörképre hatunk, az visszahat az étertestre, asztráltestre és magára az Énre. Tehát így áttételesen tudunk hatni, onnan informálódni, vagy harmonizálni, mindezt a hasonmáson keresztül. Az extrém alacsony intenzitású jelekkel dolgozó biorezonancia nem hat a fizikai testre, csak az étertesten keresztül. Elvileg hat a szellemre, az Énre, de valójában nem tudja azt fejleszteni. Valószínűleg az Én nem akar tanulni a hasonmástól, mert nem teljesen fehér forrás. Ettől még a biorezonancia nem rossz, csak ez a hatásmechanizmusa. A biorezonancia alkalmazása szintén művészetet jelent. Egy materiálisan értelmezett állapotfelmérésnek nincs semmi értelme. A felmérést végző személy legalább orvos legyen, de nem baj, ha járatos a kínai gyógyászatban is, mindezt pedig le kell tudni fordítania a páciens nyelvére. Ellenkező esetben semmi értelme azt egésznek. „

Mindez Rudolf Steiner munkásságból tudható. Ahogy az is, hogy amikor az ember mesterséges szereket, táplálék kiegészítőket szed, akkor gyakorlatilag nem is csak hogy a tükörképre, hasonmásra hat, hanem egyenesen létre is hozhat ilyet. Addig, amíg egy teljesen természetes vitaminkombináció a fizikai test és az étertest határán hat, ezért például fizikai erőt adhat, akár segítheti a gyógyulást is, addig egy szintetikus szer létrehozhat egy ilyen, a szakirodalomban gyakran démonnak nevezett lényt.  A német szakirodalomban Doppelganger (The second ego) néven találkozunk vele. Tehát, létre hozunk olyan szellemlényeket, melyek nem kellene létezzenek. Önálló tudattal rendelkeznek és kölcsönhatásba lépnek a mi tudatunkkal. Így többen kezdenek minket irányítani.

Két gond van velük. Egyfelől lassan, de biztosan kezdenek majd ránk hatni, akár érezhető módon is. E probléma megszüntetésére nem csak materiális megoldás nincs, de még spirituális sem igazán. Másik gond, hogy halálunk után, a Föld erői nem tudják lebontani őket, itt maradnak, mint démonok. A Végtelen határok c. sorozatban voltak ilyen témájú részek. Meg kell mondjam, nem véletlenül. Ahogy az utóbbi időben a sok szintetikus anyag következtében egyre jobban terhelik fizikai életünket. Néhány filmben jól látják, nem kell 100 év és fizikai síkon harcolni kell velük.

Nem tudni a 3D gyógyszerek milyen hatást váltanak majd ki, azonban lévén szintetikusak, érdemes lenne tanulmányozni. Szerintem hamarosan egy igazi scifi film közepén találjuk magunkat, mint aktív színészek.Comments are closed.