Menekültek 2.0-0

Ahogy a Tanú c. filmben már hallottuk, a nemzetközi helyzet egye fokozódik. Ennek oka, hogy a fogyasztói társadalom az elmúlt évtizedekben felélte környezetét. Az, hogy Európa északi államai ötszörös ökológiai lábnyomon élnek, Magyarország is másfelesen, azt jelenti, hogy a Föld más régiói fizetik jólétünket. Ez energiapotenciált generál, mely most cunamiként söpör végig a modern világon (lásd Ébredés c. könyv). A modern ember olyan mint a rákos sejt, feléli a gazdatestet még akkor is, ha maga is belepusztul. A kiegyenlítődés: a szegények megjelenése a gazdagabb testvérnél és a segítség kérése. A segítség nyújtása nyilván fáradtsággal jár és következményekkel. De valamit mindenképp kell tennünk.

EZ SORSSZERŰ FELADAT, melyet mi magunk generáltunk. Mint amikor az ember megházasodik, és ajándékba kap anyóst, apóst, sógort. Nem ezt akartuk, de kaprunk megoldandó feladatot. Mindenképp tennünk kell valamit. Nincs jó és nincs rossz megoldás. Bármit is teszünk, annak lesz következménye.

Az élet az emberiség sorsát tekintve mindig ad megoldandó feladatokat.  A legtöbb feladat meghaladja egy-egy nemzet erejét, és ezért mindig több nemzet összefogása révén lehet megtalálni a legjobb megoldást. Erre a felismerésre fel kell nőni individuális és nemzeti szinten is. A nemeztek is különböznek, vannak csapatjátékosok és vannak magányos harcosok. A nemzetek karakteréről az Ébredés c. könyvben lehet olvasni. A magyar nemezt tipikusan egy magába forduló, magát lila köddel körülvevő, kicsit misztikus nemzet, komoly égi kapcsolódással. Viszont nem csapatjátékos. A német nemzet lojális, igazi csapatjátékos, a francia mindig a pozitív jövő illúziójában él, az angol a háttérből irányít, az orosz a keresztapa, a dán a nyugodt sikeres, a görög a Garfield, az olasz-horvát-román a házigazda, az USA a versenyző, stb.

Az arab nemzetek más kultúrát képviselnek, de ugyanolyan emberek mint mi, a gyökerek közösek. A sumer történelem alapján a következőket tudjuk (forrás Zecharia Sitchin munkássága). Részlet a Sumer c. könyvből: ” i.e. 610-ben a babiloni erők visszafoglalták Harran városát, elűzve onnan az asszír erőket. Ekkor Sin/Nannar (Enlil és felesége, Ninlil első fiú gyermeke) elhagyta a területet, felemelkedett az űrbe, félvén a babiloniak (Marduk, Enki elsőszülött fia) bosszújától. A város lakói kétségbe estek, napjaik üresek lettek, egyre többet jártak templomba, kérték Sin istent, térjen vissza. 50-60 év elteltével Sin visszatért, de nem egyedül, vele volt felesége, Ningal és egy isten, Nusku aki amolyan futár, vagy szolga volt.

Ezékiel próféta saját szemével látta és le is írta, Harran mellett látott egy űrhajót. Akkoriban meg tudták különböztetni az emberek a repülő tárgyakat egymástól, aszerint, hogy az csak földi repülésre alkalmas, vagy űrrepülő. A leírások szerint a földi repülésre képes járművek inkább a mai helikopterekhez hasonlítottak, azonban sokkal nagyobb hatótávolságuk volt. Földi repülésre képes járműveket vezettek: Enlil, Enki, Ninurta, Marduk, Thoth, Sin, Shamash és Ishtar/Vénusz.

A két fő ellenfél (Enki és Enlil) két legharcosabb képviselője itt maradt. Marduk Babilonban uralkodott, Sin visszatért Harran városába. Mindkettő megerősítette templomát, és a másik területére fájt a foga. Nabu-Naid, látva Marduk vallásalapítási sikereit, új valláselméletet dolgozott ki. Ő hintette el az iszlám csíráit. A babiloni papok nem nézték ezt jó szemmel, mindent megtettek, hogy száműzzék az új eszméket. Ekkor Nabu-Naid önként száműzetésbe vonult Arábia területére. Ott hat városban követőkre talált. Ebből egyik Medina, ahol Mohamed próféta megalapította az iszlám vallást. Nabu-Naid öreg korára valamilyen komoly bőrbetegségben szenvedett, ezért már csak arcát eltakarva jelent meg idegenek előtt.

Sin és felesége már alaposan megöregedett. Belefáradtak a megélt eseményekbe, visszavonultak, és magányosan éltek valahol a Vörös-tenger környékén. Sin, akit még Hold istennek is neveztek, öreg korára megbékélt, nem táplált gyűlöletet régi ellenfelei iránt. A Sínai-félszigetet Sin istenről nevezték el, míg feleségéről egy várost.

Egyik érdekes írásos régészeti lelet arról számol be, hogy a már öreg Sin, a Hold isten, az iszlám Allah előfutára. Róla mintázták Allah idős és bölcs formáját, és a hold jelképet is innen vette át a vallás. A leírás arról is beszámol, a minaretek igazából többlépcsős rakéták. Céljuk Sin isten védelmezése, mivel ő már nem tud magára vigyázni, lévén halott. Háborús időkben Sin isten háza körül mindig négy darab többlépcsős rakéta állt bevetésre készen.”

.

Menekültek 2.0

A nemzetközi helyzet egyre fokozódik. Most Ukrajnában is elérte már a kritikus szintet. Sokan ez év végére teszik azt a pillanatot, amikor onnan is elindulhatnak menekültek Európa felé. Ennek oka, hogy a háború egyre nagyobb méreteket ölt, a lakosság felőrlődik az állóháborúban és a szegénység lassan olyan mértékeket ölt, mint Szíriában. nagy esélye van annak, hogy Ukrajnából is megindul a népáradat.

.

Mit tehetünk?

Mit tesz a modern ember, ha az élettől kap egy megoldandó feladatot, mondjuk munkanélküli lesz, elhagyja férje/felesége, beteg lesz. Először is nem akar róla tudomást venni. Minden fronton tiltakozik ellene, magának sem vallja be. Sokan képesek ezt fél életen át művelni, míg belehalnak (lásd Egészség, mint beteg állapot c. könyv). Kevesen, de vannak olyanok, akik bevállalnak feladatokat, és megoldják valamilyen módon. Ők élnek a karmájuk szerint.

Mivel a menekülteket valójában mi kényszerítettük arra, hogy elhagyják élhetetlen otthonukat, ezért foglalkoznunk kell velük. Ráadásul csak közösen, jelen esetben EU szinten lehet csak megoldást találni. Semmilyen önálló akció nem vezet eredményre. Lehet, kell még néhány kényszerítő körülmény az élettől, hogy erre rájöjjön az EU, de szerintem az univerzum képes ilyenre is.

Lehet tiltakozni a megoldandó feladat ellen, meg lehet próbálni kizárni azt az életünkből, de ez nem ér többet, mint amikor a rákos beteg azt mondja, nincs semmi bajom, egészséges vagyok, nincs tennivalóm. Aztán kiderül mégis lenne mit tenni.

Az igazsághoz tartozik az is, hogy Európa eléggé belterjes lett, ide már egy kis érfrissítésnek. Rudolf Steiner úgyis megmondta, hogy globalizált világ jön, ahol eltűnnek a nemezetek és a fejlődés, az ébredés az individum dolga. A felébredtek például majd alkotnak közös csoportot, és mindegy ki milyen nyelven beszél és a világ mely részén él.

A Sumer c. könyvben be lett mutatva, hogy a világot ma is ugyanazok az erők irányítják, mint Sumer idején. Ők saját kultúrájukban egy globális világ tudatát hordozzák magukban, hiszen az istenek lakhelye globális világ volt. A földi élet célja, hogy újra globális világ legyen.

Az univerzumban az élet mindenhol globális, erről szó lesz a Millió éves civilizációk c. könyvben. A Földön élő emberiség, mely több magasabb szintű civilizáció sokasága, fejlődésének alapfeltétele a globális világ.

Mindezek figyelembevételével alakítsuk ki egyénileg hozzáállásunkat a menekült helyzethez, mely egy folyamat, egy mélyreható átalakulás az emberiség történelmében. Hasonló hatással bír, mint amikor annak idején a hunok végigverték a világot, majd elértek a Kárpát-medencébe. Aztán letelepedtek. Azelőtt a Kárpát-medence népe az enneagram szerinti kettes karakter volt, a segítő-befogadó, majd a honfoglalás után kialakuló nemezt teljesen megváltozott a sok külső behatás eredményeként és így lett a négyes karakterű, a misztikus, magába forduló. Hasonló folyamat kezdődött most el a modernkori népvándorlással. Európa népe és kultúrája meg fog változni, HA AKARJUK, HA NEM. Mivel ez karmikus feladat, jobb, ha szeretettel állunk hozzá és a legjobbat hozzuk ki magunkból, nyilván a lehetőségek szerint.

.

Kiegészítés 
2015.09.19

Többen kérdeztek a nemzetek karaktereiről. Erről a témáról az Ébredés c. könyvben lehet olvasni. Ami viszont minden nemzet esetén közös, az a kor szellemisége. A jelen világban eltűnnek a különbségek népek és nemzetek között, ez is éppen a globalizáció velejárója, vagy éppen okozója. Ez látszott markánsan abban, ahogy a budapestiek a Keletinél segítettek a menekülteknek, később pedig az úton, amikor elindulhattak Ausztria felé. Hasonló a német nép hozzáállása a menekültekhez. Nyilván itt is és ott is vannak ellenzők, de ez így van rendjén, tegye csak mindenki a maga dolgát. Azonban a modern világban mindenhol, az emberek többsége ember, és megéli emberi mivoltát. Ez az ÉBREDÉS, a világ megértése a maga valóságában (lásd Ébredés c. könyv). Az emberek többsége számára ma már nem megkülönböztető tényező a bőrszín, a vallás, a kultúra. Nem vagyunk már a középkorban. Túlfejlődtük a klaszterizálódást. Az emberek a tudatuk mélyén nem a különbségeket nézik, hiszen megértették, hogy a különbségek kiegészítik egymást. Milyen sakk az, hol minden bábú egyforma színű és formájú ?

Az EU közös gondolkodása még nehézkesen döcög, de szerintem alakul. Már az is közös gondolat, hogy a menekültáradatot nem lehet sem fizikai akadályokkal, sem fegyverekkel megállítani, ahogy egy cunamit sem, hanem a probléma gyökerét kell megoldani. Például, meg kell állítani háborúkat, és adott országokat akár komoly segélyekkel, de élhetővé kell tenni. Persze ez nem egyszerű mutatvány, de egyszer el kell kezdeni és minél hamarabb, annál jobb.Comments are closed.