Szám és név misztika

Az alábbiakban olvasható egy részlet a Metamorfózis c. könyvből. Ez a rész a születési dátum és a név sorssal összefüggő mivoltáról mutat be részleteket. Konkrétan számítási metódust is tartalmaz, mely által bárki saját maga is megbizonyosodhat „bizonyos” összefüggésekről, kicsit beletekinthet sorsába, sorfeladataiba és adottságaiba. 

 

Az enneagram, a temperamentumok, és a kínai öt elem karakterek és a szeretet nyelv maximálisan elemzik az emberi karaktereket. A szám misztika kimondottan a sorsot elemzi. 

.

Részlet: 

Minden egyes számjegy egy minőséget képvisel, és minden egyes számjegy bizonyos karmikus tulajdonságot is jelent. Ezen túl minden számjegyhez tartozik egy-egy szerv, és a szervhez a kínai öt elem szerint bizonyos érzelmek. A magam részéről sokkal fontosabbnak tartom a karmikus összefüggéseket, mint a szerveket, mint gyenge láncszemeket elemezni, ugyanis a mai ember annyira eltávolodott az egészségtől, hogy szinte teljesen mindegy, mi a gyenge pontja, mert akár fiatal korában is már tapasztalható a szervek egyensúlytalansága, melynek oka, hogy a körben egymást nem tudják támogatni, szabályozni, és elszélednek a lovak a fogatból. Ezért szerintem nem érdemes ilyennel terhelnünk magunkat. Az enneagramban úgyis látszik a mozgató erő, a kínai öt elem karaktereknél az elemekhez kötődő lelki világ. Ez a kettő nagyon aprólékos és precíz leírást ad az emberről.

Általában elmondható, hogy akinek sok az egyik számjegy a születési dátumában, nevében, az erős ilyen jellegű hajlamot mutat egész élete során. Ha az egyik számjegy hiányzik az összesített szám mátrixból, akkor ez a karmikus feladata.

Az a számjegy, amelyik a születési dátum számainak összege, az ember olyan karakterrel rendelkezik. Ha még a név betűinek az értéke összeadva is ugyanez a szám, akkor ott hatalmas az erő, hatalmas az elkötelezettség e karakter irányába.

A zéró az újrakezdést jelenti, értéke nulla, a szám mátrixban nem szerepel.

.

1 – az egyéniség, vezető, vezető egyéniség, Én tudat/ego

Az egyes szám jellemzője az egyéniség / vezető. Az egyes leginkább olyan, mint az enneagram egyes karaktere, a reformer/maximalista.  Nincs kétsége afelől, hogy ő tud a legjobban bármit, még ha éppen nem is így van. Nem kötelező, hogy vezető legyen, de könnyen azzá válik bárhol és bármikor. Neki mindig mindenről van véleménye, sokszor radikálisan más, mint a közösségé. Én tudata van. Azonban az Én mellett ott van az ego is. Az Én tudat valójában nem más, mint kapcsolódás a felsőbb szellemi világával. Az ilyen kapcsolattal bíró egyéniségből lesz a bölcs vezető. Azonban ha az ego uralkodik el, akkor demagóg vezető lesz, akikből ha az élet úgy hozza, könnyen lesznek diktátorok.

Ha a szám mátrixban sok darab van az egyes számjegyből, akkor az illető erős egyéniség. Ha nagyon sok van, pl. 6-8 db, akkor egy túl erős egyéniség. Ez épp olyan nehéz feladat, mintha nem lenne, hiszen kordában kell tartani. Akinek zéró darab egyese van, annak építenie kell tudatosan az egyéniségét. Tehát a túl sokat szabályozni kell tudatosan egész életen át, a túl keveset építeni. Legjobb adottság, ha a szám mátrixban nem nagy a különbség a számok között, ha relatív egyforma. Ez a kiegyensúlyozott nyugodt élet titka.

 

2 – az intuíció, médiumitás, múltbéli tudás, közös tudat

Amíg az egyes, az egységet jelenti, legalábbis saját magával, addig a kettes inkább az egység hiánya, a kétség. A kettes szám jelenti a múltbéli dolgokra való emlékezést, hallást, látást, érzést. Azonban fontos tudni, hogy a múlt az nem a jelen. A múlt tanulságait érdemes ma alkalmazni az életünkben, a gondolkodásunkban, de az a tudás a múlté, az akkori életé és NEM a mai életé. Tehát ha úgy érezzük, hogy valami nem lenne jó, mert úgy érezzük, azzal a valamivel már többször pórul jártunk, akkor tanuljunk belőle és most tegyük másképp a dolgokat. Ez lenne az intuíció, azaz érezzük, mit kellene tenni. A kettes sokszor van kétségekben, mert bár sejti, vagy akár látja is a múltat, nem tudja mit tegyen, és sokszor rosszul dönt. Kétségei vannak afelől, mi a jó és mi a rossz, pedig van egy fokozott emlékezőképessége a múltat illetően, a múlt tapasztalataira vonatkozóan.

Sok olyan ember van, aki látónak nevezi magát. Ez nem jelent mást, mint sokkal jobban emlékszik múltbeli dolgokra, mint mások, akár nagyon is tisztán. Azonban ha nem akar a múltból tanulni, hanem csak a múltat akarja egy az egyben lemásolni ma is, miikor teljesen mások az élet körülményei, akkor ő nem más, mint egy materialista médium. A látónak tanulnia kell, mert a látása csak egy eszköz az ő fejlődésében, és nem a végső cél. Aki túl jól emlékszik, aki látónak nevezi magát, annak KÖTELESSÉGE fejlődnie. Sajnos ilyen emberrel nem igazán találkoztam, mármint aki hajlandó fejlődni. Ebben az esetben a fejlődés nem azt jelenti,. hogy újabb technikákat tanul meg, hanem azt, hogy megtanulja a világ működését, megérti azt és ebben elhelyezi a képességét. Tehát nem nyúl úgy bele a televízióba javítás címén, hogy nem látja át a televízió működését. Nagyon sok ember csodát várva keresi fel a látókat, akik például az újságban hirdetik magukat. Aztán olyan dolgokkal szembesül, amiket ő nem képes megérteni. NEM igaz az, hogy mindenkit fel kell ébreszteni. NEM. Akinek ez nem adottsága, azt nem szabad becsapni, nem szabad olyan dolgoknak kitenni, mely után leginkább a pszichiátrián van a helye. Bízzuk az univerzumra, hogy kinek mi a dolga.

Ide tartozik olyan is, hogy az ember mikor leszületik, magával hozza a korábbi korok tudásait, tapasztalásait. Ezek benne vannak a globális tudatban. Ha nem így lenne, nem lennénk képesek a fejlődésre. Legjobb napi példa, hogy a mai gyerekek úgy születnek le, hogy 4 évesen le tudnak ülni a számítógép elé, nem tudnak sem írni, sem olvasni, nem ismerik az internet működési elvét, de 10 perc alatt kenik-vágják a számítógépet, jobban akár mint szüleik. Éppen korunkra mondják azt, hogy a mai fiatalok már nem tudnak tanulni szüleiktől, mert 20 éves korukra képesek tudásban meghaladni szüleiket. Ez konfliktushoz is vezet, hiszen a szülők már nem lehetnek számukra a tudás példaképei. De ez nem csak most van így, hanem az ipari forradalom idején is, hiszen az akkor születők műszaki affinitásról tettek tanúbizonyságot. Ha egy középkori tudatú ember születne le most úgy, hogy nem merítene információt a közös tudatból, akkor ő képtelen lenne beilleszkedni, egy élet is kevés lenne ahhoz, hogy felzárkózzon.

A kettes számjeggyel jelzett intuíció azt jelenti, hogy mennyire vagyunk képesek kötődni a globális tudathoz, hogy mennyire tudjuk használni a közös tudást. Akinél ez a képesség túlzott mértékben van jelen, annak vigyáznia kell, mert egyfelől a mai világ már tovább lépett, mint a globális tudat, az lévén mindig kicsit lemaradva, másfelől nem a múltat kell lemásolnia, hanem a múlt és a globális tudás tanulságait kell alkalmazni. Tehát nem médiumnak kell lenni, hanem érzékenynek az intuíciók leszedéséhez. Akinél ez a képesség zéró értéket képvisel, annak fel kell magában élesztenie, méghozzá tudatosan, a globális tudat alkalmazását. Ezt általában korlátozza az önbizalomhiány, mikor az ember tudja, hogy jók a megérzései, de sosem meri meglépni, mert az egója lekorlátozza. Az intuíció felélesztése azt jelenti, hogy kezdek hinni magamnak és egyre jobban, egyre tudatosabban kezdem alkalmazni ezeket a valahonnan jövő információkat. Meg kell tanulni bízni saját magamban, a megérzéseimben, a gondolataimban, meg kell tanulni mindezt megérezni, és megvédeni az érdekeimet. Hol, ha nem itt? Mikor, ha nem most? És ki, ha nem Te?

.

3 – egységben önmagával és a világgal

A hármas szám jelentése az egység önmagával és a világgal. Azonban ez egy tudatosan, logikusan felépített egységet jelent. Azt jelenti, hogy az ember ismeri minden adottságát és tudatosan alkalmazza azokat. Ismeri erősségeit és korlátait és ezek tudatában vesz részt az életben. Tudja, mit tehet és mit nem, és eszerint él. Hogy lehet ezt megvalósítani? Igazából 4 alapvető önismereti módszer van, mely alapján tökéletesen képesek vagyunk átlátni magunkat, életünket, sorsunkat.

Az enneagram az egyik legfontosabb önismereti technika, mely dinamikusan mutatja karakterünket. Azaz megmutatja integrálódó és dezintegrálódó oldalunkat is. Nem egy statikus képest kapunk magunkról, hanem azt is láthatjuk, milyenek kellene legyünk jó állapotunkban és milyenek kevésbé jó állapotunkban. Így aztán szükség esetén korrigálhatunk. Ezen túl megértünk másokat is, és új alapokra építhetjük emberi kapcsolatainkat (lásd Ébredés c. könyv).

Nagyon fontos a kínai öt elem karakterek ismerete. Ezek már a születési dátum évéhez kötődnek. meglepő, milyen érdekes tulajdonságok kötődnek ide. Továbbá itt is megtaláljuk karakterünk integrálódó állapotának a jellemzőit, valamit dezintegrálódó állapotunk jellemzőit. Míg az enneagram esetén meg kell fejtetnünk karakterünket, vagy mások karakterét, a kínai öt elem szerinti karakterek esetén elég, ha tudjuk a születési évet és mindent tudunk, többet, mint gondolnánk (lásd Egészség, mint beteg állapot c. könyv).

Szintén nagyon fontos még a temperamentumok, a vérmérséklet ismerete, mert ezáltal megértjük hogy adott élethelyzetekben hogyan viselkedünk és miért. Ki tudjuk előre számítani reakcióinkat. Képesek vagyunk magunkat megismerni, és ha ez már megy, akkor képesek vagyunk megérteni mások reakcióit is. Ki tudjuk előre számítani mások viselkedési modelljét.

Mindezeken túl azt is érdemes tudni, hogy például különböző temperamentumok, különbözőképpen gyógyulnak betegségekből. A melankolikus sokat rágódik, a szangvinikus elrepül, a kolerikus belerúg, a flegmatikus észre sem vette. Ezek alapvető felismerések a gyógyulásban, gyógyításban, és általában az élethez való hozzáállásban (lásd Egészség, mint beteg állapot c. könyv).

A negyedik alapvető önismereti módszer a szám és névmisztika, mely az előbbieken túl, még a sorsunkról, karmikus feladatainkról is tartalmaz információkat.

Vannak olyanok, akik alapból megvalósítják ezt az egységet önmagukkal és a világgal, azaz tudják kik ők maguk. Például az enneagram hármas karaktere, a versenyző minden pillanatban tudja, mik az ő erősségei, sőt, az összes karaktertípus közül ő van a leginkább tisztában saját erősségeivel.
Akiknek ezen a helyen a szám mátrixban zéró szerepel, azoknak karmikus feladatuk, hogy megismerjék önmagukat, és ezután a világot. Tehát egységben önmagukkal, és a világgal.

 

4 – karma oldás, családi kötelékek

Bár lehet ez a fogalom nagyon ijesztő egyesek számára, mármint a karma oldás, de valójában egy nagyon materiális dolgot takar a jelen esetben. A hozott minták megváltoztatása. Konkrétan mindenki kap szüleitől, nagyszüleitől, szűkebb vagy tágabb közösségektől különböző mintákat, gondolkodási modelleket, sztereotípiákat azt illetően, hogy adott élethelyzetben hogy kell gondolkodni, reagálni, viselkedni. Az élet pedig úgy működik, hogy mi is tovább adjuk ezeket. Karma oldók akkor vagyunk, ha észrevesszük, hogy a kapott, megörökölt minta hibás, rossz a reakció, akkor átírjuk a programot, akár az ellenkezőjére és ezt adjuk tovább, az új, javított verziót.

Például sokszor fordul elő, hogy több generáción át a nők rossz párkapcsolatban élnek, és ezt a mintát adják át egymásnak, anya a lányának. Kamraoldó az a nő, aki tudatosan vagy tudattalanul, de mégis átírja ezt a mintát, rájön arra a megoldásra, amire a nagyszülők generációkon át nem jöttek rá, boldog párkapcsolatot alakít ki, és gyermekeinek ezt adja tovább. Ilyen esetben ha az egyik családban nem születik lány, csak fiú, vagy fiúk, akkor ez is kamra oldás, hiszen nem tudja a rossz női párkapcsolati mintát tovább vinni és átadni saját lányának.

Hasonló példa, a generációkon átadott szív-, és érrendszeri betegségek este. Ilyenkor egyfelől ott a helytelen életszemlélet, amit a generációk átadnak egymásnak és ehhez társul legtöbbször az egészségtelen életmód, étrend is. Aki ezt megváltoztatja és gyermekinek általában az ellenkezőjét adja tovább az a karma oldó. Az esetek és lehetőségek száma végtelen.

Akinél a szám mátrixban sok az egyes, és a kettes, azaz kimondottan vezető egyéniség és nagy a múltbéli tudása, és feladata a karma oldás, az mindenképp globális karmát kell oldjon. Ez érinthet kisebb csoportot, nemzetet, országot, vagy az egész emberiséget. Ez utóbbi esetben, mikor az aktuális értékrend bedől, helyette felemelkedik egy másik, akkor ennek az új értékrendnek a vezetője lesz ez a személy. Ő az emberiség szintjén karma oldó, hiszen a rossz, már életképtelen mintát kell újra cserélje, az ő vezetésével cserél értékrendet az emberiség. Ez a világvége utáni új korszak. Mert a világnak sosincs vége, és de nem is statikus. Az élet dinamikus. Értékrendek jönnek és mennek. Akik értékrend váltáskor az élen járnak, ők a globális karma oldók.

A négyes számhoz tartozik még a családi kötelékek szerepe is. Család az nem párkapcsolat, hanem az egész család, gyerekekkel, szülőkkel, nagyszülőkkel, unokákkal. Akinek itt karmikus feladata van, annak biztosan nem lesz túl könnyű a család megvalósítása, nem lesz egy automatizmus, hanem tudatosan tennie kell érte. Ugyanakkor a tudatos cselekvést nagy siker övezi. Tehát érdemes.

Sokszor a két tényező összefüggésben is áll. Karma oldás és család. Ilyenkor több hozott minta átírása párosul a család fogalmának megváltoztatásával is. Valószínű, hogy több megörökölt minta ami megkérdőjeleződik érinti a családi modellt is, és most feladatként nem csak a minták átírása szerepel, hanem egy teljesen új típusú családi modell kidolgozása, megvalósítása és megélése.

 

5 – mágus

Az ötös szám a szám mátrix közepe, minden szempontból. Érdekes még az összetétel is. Hiszen 1+4=5, azaz egy vezéregyéniség, akik karma váltó, az mágus, vagy 2+3=5, azaz a múltból táplálkozó, a világgal egységben levő ember a mágus.

A mágus két dolgot is jelent. Van egy nem materiális aspektusa és egy nagyon is materiális vonzata.

A mágusnak nagyon erős a kapcsolata a nem materiális síkkal. Akinek ez a fő száma, azaz ilyen a karaktere, annak egész életét áthatja a mágusi képesség, a „csodák”, „véletlenek”, „nem várt események és megoldások” sorozata az élete minden terén, ő más mint az átlag ember. Akinek nem ez a fő száma, de mégis sok ötöst tartalmaz a születési dátuma, neve, annak azért vannak ilyen jellegű képességei. A legerősebb, mikor mind a születési dátum, mind a név alapján az ötös jön ki fő karakternek, azaz dupla ötös. Régen ezt nevezték sámánnak. Az összes felemelkedett mester dupla ötös, de nem minden dupla ötös felemelkedett mester.

A mágusnak nem csak hite van, hanem ő tudja. Hinni azt jelenti, hogy elhiszem valakinek, akiben megbízom, hogy milyen a citrom íze. De amikor beleharapok, akkor már tudom. Nos, a mágus úgy tudja a citrom ízét, hogy ebben az életében nem kóstolta meg. A mágus a múlt megtapasztalásait most tudja, bár most nem élte meg. Nála nincs különbség múlt és jelen között. Amit akkor tudott, azt most is tudja.
A mágust jellemzi egyfelől az ősi bölcsesség, másfelől addig, amíg nem ébred tudatára annak, hogy ő valóban kicsoda, addig kétségei vannak saját magában, nem hisz magának, kételkedik a létezés csodáiban. De attól a pillanattól, hogy tudatára ébred, semmi sem állíthatja meg. Nagyon sok ilyen történelmi személy élt már a földön, nagyon markáns nyomokat hagytak maguk után, sokszor értékrend váltás vezetői voltak, új értékrend megalapítói.

A mágus szónak van egy materiális vonzata is. Mágus az is, aki materiális síkon bármibe belefog és azt sikerre viszi. Az emberek nem is hiszik, hogy valamit meg lehet csinálni, és meglepődnek, mikor látják, hogy mégis lehet. Materiális szinten a mágus az egy bátor ember, aki bele mer vágni sok olyan dologba, amibe mások nem. Neki anyagi síkon nincsenek kétségei arról, hogy valamit meg lehet tenni, és meg is teszi, hiába mások nem mernék megtenni. A mágus átlátja az anyagot, az anyagi világ lehetőségeit és rendelkezik kellő bátorsággal ahhoz, hogy véghez vigyen dolgokat.

 

6 – munka,  lehorgonyzás,  önmegvalósítás, önbecsülés

A hatos egyfelől jelenti a munkát. Azonban ez olyan munka, mely kézzel fogható, fizikailag jól definiálható, valamennyi ideig rendszeres jellegű. Mondhatni ez a napi rutin.

A hatos jelenti még a lehorgonyzást is. Mikro az ember kötődik valamihez, valakihez, vagy egy nem materiális dologhoz. Akár éppen munka, vagy egyéb okok miatt kötődhetünk egy városhoz, egy céghez, egy másik személyhez, házastárshoz, családhoz, tágabb közösséghez, vagy egy ideológiához, valamihez ami fizikailag meg nem fogható.

Jelenti még az önbecsülést is, mikor saját magamat megbecsülöm éppen munkám által, vagy az általam teremtett értéke által, esetleg kötődésem miatt. .

Jelen esetben az mindegy, hogy a munkáért fizetnek-e vagy sem, lehet valaki munkanélküli, de kreatív munkát végez a háza körül, akkor jól megéli ezt a számot. A munkának nincs köze a pénzhez a jelen esetben. Normális körülmények között az ember nem azért dolgozik, hogy ne haljon éhen, hanem azért, hogy élje meg a kreativitását. A hatos szám azt jelenti, hogy a kreativitást egy napi rutin során éli meg, és ez jelenti az önmegvalósítást.

Akinek ez életfeladata, annak meg kell tanulnia szorgalmasan dolgozni, és/vagy kötődni valamihez/valakihez, és mindezeken keresztül megvalósítania önmagát. Akinek a szám mátrixában több hatos van, az imád dolgozni, képes egész életen át szorgalmasan tenni a dolgát. Nála ez egy adottság. Nála maximális az önmegvalósítás és nincs gond az önbecsüléssel. Akinél ez a szám zéró értékkel szerepel a szám mátrixban, annak még ha maga a munka és/vagy lehorgonyzás jól is megy, gond szokott lenni az önbecsüléssel. Az éveken, évtizedeken át nem megfelelő szinten megélt önbecsülés komoly önértékelési probléma, és mint olyan, gerincproblémákhoz, betegségekhez tud vezetni.

 

7 – teremtés, párkapcsolat, kapcsolat a másik nemmel

A hetes szám a teremtés száma és a párkapcsolaté. Fontos megérteni a hatos munka és a hetes teremtés közötti különbséget. A munka, az munkavégzést jelent, mely lehet monoton alkotás, mondjuk éveken át ugyanabba a gyárba megyünk és tesszük azt, amivel megbíznak, vagy hasonló dolgot teszünk. A teremtés azt jelenti, hogy valami újat hozunk létre, ami még nem volt. Teremtés egy baráti társaság létrehozása, könyv írása, egy új ideológia kidolgozása, vagy sok minden, ami új dolog, eddig nem létezett, új értéket képvisel. A teremtés olyan, mint a mesében a varázsütésre létrehozott szék. Nem volt és most van. Ha valaki informatikus és részt vesz egy iskola informatikai hálózatának a kiépítésében, akkor ő teremt. De ha rendszergazdaként évekig a rendszert igazgatja, akkor ez a hatos munka. Bár a teremtéshez is tartozik monoton munka egy ideig, de a teremtés jellege mégis teljesen más, mint a munka.

A hetes számhoz tartozik még a párkapcsolat. Ez nem családot jelent, mint a négyes, hanem kimondottan az ember párját, valamint áttételesen a másik nemet. Ha például valakinek karmikus feladata a teremtés, akkor általában nem megy neki könnyen sem a teremtés, sem a párkapcsolat. Valószínűleg sokáig megéli a munkát, a hatos számot, de nem a teremtést. Valószínűleg párkapcsolata sem működik túl jól, bár előfordulhat, hogy nagyon is sorsszerű karmikus kapcsolatban él. Mikor megfejlődi feladatát, akkor az élet kidobja a munkából a hatosból és helyére teszi a hetesbe, a teremtésbe. Innentől kezdve, ha a feje tetejére is áll, akkor sem kap állást, mint korábban, mert már neki teremtő munkát kell végeznie. Nagyjából ebben az időben megjavul párkapcsolata is, sőt kapcsolata a másik nemmel. Valószínűleg sosem tudta a másik nemet kezelni, de most már nem hogy tudja, hanem imádja is ezt tenni, élvezi. Nagyjából egy időben (néhány év távlatában) egyszerre történnek ezek a változások.

Akinek több hetes is van a szám mátrixában, annak mindez lazán megy, míg akinek nulla darab van, és ezért életfeladata, és lehet 50 évet szenved mire eljut a megértéshez majd a tudatos alkalmazáshoz, a teremtés megéléshez és napi szintű gyakorlásához. Aki teremtő tevékenységet véghez, az nagyon intuitív és kreatív, hiszen állandóan új és új dolgokat hoz létre, rendszerint több síkon dolgozik. Hol materiálisan valósít meg valamit, hol mondjuk intellektuálisan, esetleg párhuzamosan. A teremtést végző ember nem magányos harcos, hanem sok segítője van, hiszen maga teremtés egy ötlettel indul, mely segítői részvételével kiteljesedik. Nem kell a teremtést végző személy értsen mindenhez, viszont fontos, hogy ott legyenek ismerősei körében azok, akik tudnak neki segíteni. Fontos számára az emberi kapcsolatok, a karmikus kapcsolatok menedzselése, hiszen ezek nélkül semmi sem fog elkészülni, elmarad a teremtés. Ilyen tekintetben a teremtés egy intuitív tevékenység, mely párosul egy vezetői státusszal. Mind a kettő szükséges. Ha bármelyik elmarad, akkor maga a teremtés marad el.

 

8 – végtelen lehetőségek, pénz

A nyolcas szám jelzi a végtelen lehetőségeket és a pénzt. Érdekes az összefüggés a hatos, hetes és nyolcas számok között. Akinek nem életfeladata a munka, annak lehet sok pénze úgy is, hogy örököl. Akinek életcélja a munka, nem biztos, hogy sok pénze lesz. Aki teremt, annak sem biztos, hogy sok pénze lesz, bár valószínűbb. Meg kell érteni az összefüggést e három között. A hatos munka egy materiális cselekedet, és az ahhoz kötődő önbecsülés. A teremtés az egy „isteni” folyamat, karmikus létrehozása valaminek, valami másból. A végtelen lehetőség/pénz egy materiális kivetülése a másik kettőnek. Mint tudjuk, nem a munkát fizetik meg. Így akinek a nyolcas az életfeladata (nulla darab a szám mátrixban), annak meg kell találni a végtelen lehetőségeket, azaz képes kell legyen arra, hogy bármiből bármit csináljon, és minden amihez nyúl, pénzzé váljon. Akinek viszont sok a nyolcas a szám mátrixában, annak ez úgy magától megvan.

A végtelen lehetőségek fogalmat érdemes megérteni. Ha megyek az utcán, lenézek a földre és megcsillan egy kő, akkor egyfelől tudnom kell, hogy az nekem csillant meg, felhívja a figyelmet magára, mintha kacsintott volna. A lehetőségeket az életben csak akkor vesszük észre, ha éberek vagyunk és meglátunk mindent, ami nekünk szól. Másodsorban érdemes azonnal elgondolkodni, hogy miért jó az nekünk, vagy egyáltalán szükségünk van-e rá. A köves példánál maradva, először észre kell vegyük a követ. Azonnal eszünkbe jut, hogy a szomszéd kislány szép köveket gyűjt és arra gondolunk, hogy ez neki milyen jó lenne, mennyire örülne neki. Akkor fogjuk meg a követ és vigyük el neki. De arra is gondolhatunk, hogy ez a kő szépen mutatna az akváriumunkban, az asztalunkon, vagy valahol máshol. De az is lehet a döntésünk, hogy észrevettük a csillogását, megnéztük és arra a következtetésre jutottunk, hogy nincs rá szükségünk.

Fontos, hogy meg kell tanulni azt, hogy vegyük észre a lehetőségeket, és fejlesszük magas szintre azt a képességünket, ahogy kezeljük a lehetőségeket. Egyik véglet, ha nem vesszük észre őket, a másik, ha miden után odakapunk, kapkodunk össze-vissza és nem fejezünk be semmit. Az arany középút a jó.

Ide tartozik még a pénz kérdése is. Hasonlóan, meg kell tanulni egyfelől a pénzt megkeresni, másfelől beosztani. Tehát ne legyünk szegények, de ha van belőle bőven, akkor se szórjuk. Szintén az arany középút. Általában a két végletet szoktuk megélni,. vagy nincs, vagy szórjuk. Mindkettő megbosszulja magát.

 

9 – élni tudás, harmónia megélése és tanítása

A kilences, ami egyébként az isteni szám, jelenti a tökéletes külső és belső harmóniát. Ez aztán mindet jelent, de belső békében. Mindezt nem prédikálni kell, hanem megélni, személyes példát mutatni, majd tanítani. Istenné kell válni, azt mások észre kell vegyék rajtunk, majd az az érzésük kell támadjon, hogy szeretnék lemintázni ezt a létet.

A hármas szám jelenti az egységet önmagunkkal és a világgal. Mint láttuk, ez egy logikus, tudatos egység, hiszen megtanuljuk erősségeinket, korlátainkat és azokat tudatosan alkalmazzuk. A hármas egy logikus, az ego által megvalósított önismeretet és annak tudatos alkalmazását jelenti. A kilences viszont teljesen menetes az egótól, fogalmunk sincs sem az enneagramról, sem a kínai öt elem karakterekről, sem a temperamentumokról, csak úgy ösztönösen egyek vagyunk magunkkal és a világgal, akár az igazi tibeti pap. Csak úgy van. Na, ezt tanulni nem lehet, vagy van, vagy nincs. Ha nincs, de karmikus feladatunk akkor két dolog szükséges az eléréséhez, a világ megértése és a belső béke. A világ megértése jelen esetben nem az adótörvények ismeretét jelenti, vagy ehhez hasonló dolgot, hanem a világ valós működésének a megértését, nyilván azon a szinten, ami elérhető. Mindenképp ide tartozik az inkarnáció, karmikus kapcsolatok, karmikus életfeladatok és ezek valamilyen szintű megélése. Ezekből már következik is a másik szükséges tényező a belső béke. Aki érti a világot, annak lehetősége van megélnie a belső békét azáltal, hogy nem engedi, hogy érzelemi eluralkodjanak rajta. Így lehet harmóniába kerülni önmagunkkal és a világgal.

.

0 – újrakezdés

Bár a nulla nem szerepel a szám mátrixban, nem rendelkezik fix hellyel, mégis van, létezik. Jelentése a halál és az újrakezdés. Újrakezdeni valamit csak akkor lehet, ha valamit befejeztünk és egy adott pillanattól másképp tesszük ugyanazt, mintha szoftvert cseréltek volna bennünk. Az erdőben új fák csak akkor lesznek, ha az erdőt letarolja a szélvihar, vagy elpusztítja a tűzvész, és ekkor új lehetőség, új élettér mutatkozik, mely helyet ad az új növényzetnek. A dzsungel közepén nehezen születik új növényzet, mert nincs élettere. Hasonlóan, ha változtatunk életünk szokásain, azaz meghalunk egy kicsit bizonyos tekintetben, akkor és csak is akkor leszünk képesek újjászületni, új szokásokkal rendelkező új emberré válni. A nulla mindig azt jelenti, elértünk életünk bizonyos szakaszába, addigi tapasztalataink és megértéseink révén meghalt számunkra valami, valami amivel már nem tudunk azonosulni, majd új alapokon, más emberként viselkedünk, sokszor pont az ellenkezőjét tesszük, mint korábban. De ez így van rendjén.

.

A születési dátum elemzése

Leírjuk a születési dátumot. Pl: 1971.02.14. Összeadjuk a számjegyeket: 1+9+7+1+0+2+1+4=25, majd a 25-öt is mint 2+5=7. Ennek az embernek a fő karaktere a hetes, a teremtés. Az élete során lazán fog menni a teremtés. Bármilyen területen, ami mellett leteszi a voksát.

Második részben összeadjuk a születési dátum évének számjegyeit, majd a hónap, majd a napét, külön-külön. Ez a három számcsoport az élet három szakaszát fogja jelenteni.

Év: 1+9+7+1=18=1+8=9

Hónap: 02=0+2=2

Nap: 14=1+4=5

Ez azt jelenti, hogy az illető élete első szakaszában mint egyéniség (1) és végtelen lehetőségekkel bíró (8), eléri a tökéletességet, azt a tökéletességet, amit az adott paraméterek mellett el lehet érni.

Élete második szakaszában rájön, hogy ez a tökéletesség nem annyira tökéletes. Ekkor újrakezdés (0), majd a múlt ismereteiből tanul (2).

A harmadik életszakasz arról szól, hogy mint egyéniség (1), karmaváltó (4) lesz és ezáltal mágus (5).

Ilyen emberi sors lehet, mikor valaki enneagram egyes karakterű reformerként beleszületik egy gazdag családba és tökéletesnek tűnő életet alakít ki magának és tart fenn 42 éves koráig.  Akkor rájön, az eddigi élete illúzió. Újat akar. Bizonyos korábbi dogmáit törli gondolkodásából, és előjön belőle valami ősi ösztön, és valamiben pont az ellenkezőjét teszi, mint apjától látta. Mintha tudna valamit a múltból Ekkor vezetői egyéniségét kiaknázva valósít meg egy teljesen új mintát, és ezzel már benne is van a harmadik korszakában, mikor is külső szemlélő számára ő egy mágus, csodát tesz, hiszen a korábbi nem túl szimpatikus, de mégis materiálisan sikeres dogmákat lecserélve új eszmékre, minden hiedelemmel ellentétben, még sikeresebb lesz. Egy előtörő múltbéli tudásból kiindulva, a vezető egyéniség képes radikálisan újat alkotni, újat és jobbat, akár egy mágus.

.

A szám mátrix

szm1

.

A jelen példánál maradva a szám mátrix a következőképpen néz ki, a születési dátum számjegyei alapján:

szm2

A szám mátrix nem más, mint egy 3×3-as mátrix, ahova azt írjuk be, hogy a számok egytől kilencig hányszor fordulnak elő a születési dátumban. Ha egyik számjegy nem fordul elő, akkor oda nullát írunk. Az alábbi mátrix azt mutatja, hogy mely számjegyeknek melyik a helye a mátrixban, és mindig az adott számjegy helyére írjuk, hány darab található belőle a születési dátumban.

Az 1971.02.14 dátumban van 3 db 1-es, 1 db 2-es, 0 db 3-as, 1 db 4-es, 0 db 5-ös, 0 db 6-os, 1 db 7-es, 0 db 8-as, 1 db 9-es.

.

A mátrixokról általában

A mátrixban a bal oszlop jelenti a múltat, a középső a jelent, a jobb oszlop pedig a jövőt.

szm3

Az alsó sor jelenti a testi szintet, a középső a lelki, azaz érzelmi szintet, míg a felső a szellemit.

szm4

Először érdemes megnézni a mátrixban a számok eloszlását, a szembetűnő jellemzőket.

szm5

A bal oldali mátrixban a középső oszlop végig nulla, ez azt jelenti, hogy az illető a jelen életében nincs a jelenben, tehát egész élete olyan lesz külső szemlélő számára, hogy nem foglalkozik a jelennel, illúziókban él. Sokszor egy szangvinikus karakterrel találkozunk, vagy enneagram hetese. Legtöbbször. Persze ez nem kötelező, mert senki sem tiszta karakter, de legalább 50%-ban ilyen és a többi része lehet más karakterek keveréke. Ennek az embernek a múltja erősebb, jobban élt és alkotott benne, mint a jövőben fog, a jelenen pedig átlibben. Ez nem jó és nem rossz, csupán ez van. Neki karmikus feladata nem csak a nullás mezők megélése, feltöltése tartalommal, hanem a nullás oszlopé is, amit azt jelenti, hogy meg kell tanulnia a jelenben lenni. Ez általában több dologban materializálódik, az egyik és legfontosabb mindig az emberi kapcsolatok.

A középső mátrixban a középső sor nullás ami azt jelenti, hogy lelki szinten nem tudja az illető élni az életet, és karmikus feladata ennek a megtanulása, megélése. Itt még látszik, hogy az illető erős vezéregyéniség, ugyanakkor testi (materiális) szinten sokkal jobb adottságokkal bír, mint szellemiekkel. A legfontosabb az emberi kapcsolatok megélése és az érzelmi vonal működtetése.

A harmadik, a jobb oldali mátrix tipikusan egy 2000 évben vagy azután született ember születési dátuma. Szellemi szinten nullás a legfelső sor, illetve a jobb oldali, a jövőt jelképező oszlop. Testi szinten is sok a nulla. Ez egy tipikusan kristály, vagy hasonló adottságokkal rendelkező ember. Valamennyi érzelem, kevés testi kötődés és semmi szellemi. Valamennyi múlt, minimális jelen és semmi jövő. Nem egyszerű élet, de jó név választással lehet segíteni a dolgon.

És most nézzük meg a példát, az 1971.02.14-i születési dátumú ember szám mátrixát (fenti színes ábra). Szellemi szinten rendben van, lelki és testi szinteken viszont alig van jelen. Itt mutatkoznak életfeladatai. Erőssége az egyes számjegy, 3 db van belőle, azaz erős vezéregyéniség. Általában valamilyen ego kiterjesztő karakter.

.

A név szerepe

Bár a születési dátum elsőrendű, de nagyon fontos a név, becenév szerepe is. A név is hordoz hasonló erőket és a jól „választott” név és becenév erősít minket.

A betűk értékei a következők:szm6

Hasonló mátrixot készítünk a családnév + keresztnév + becenév kombinációból. A becenév csak akkor számít, ha használjuk, szeretjük, elfogadjuk. A gúnynév biztosan nem előnyös, és ha sértő ne is akarjuk használni. Az Ékezetes magánhangzókat ékezet nélkül írjuk, és így számoljuk az értéküket.

A családnév jelenti a családi karmát, a keresztnév a saját karmát. Ha például a családnév betűinek összege 3, akkor jelentése egység a mindenséggel, tehát családi szinten ezt hoztuk, ezt fogjuk megélni, ha tudunk róla, ha nem. Az ősi domináns keresztnevek a mátrixban mindig dominánsan a múlt oszlopát adják. A nők, amikor átveszik a férjük nevét, átveszik annak családi karmáját is. Például ha egy hölgyet Kiss Ibolyának hívnak, akkor ő magában hordozza családi karmáját, mely a négyes, a karmaváltás, és a saját karmáját is, mely keresztnevéből fakad, ez jelen esetben az egyes, a vezéregyéniség. Ha felveszi férje nevét, mely a Nagy, és neve az lesz, hogy Nagyné Kiss Ibolya, akkor a férje után felveszi még a hármast is, az egység a mindenséggel. Újabb feladat. Ha pedig felveszi férje teljes nevét, és elhagyja a sajátját, Nagy Jánosné lesz, akkor gyakorlatilag feladja saját karmáját.

Mivel születési dátuma és ebből fakadó életfeladatai adottak, a névválasztás abban befolyásolja, hogy ha segíti pótolni a születési mátrix nullás értékeit, akkor könnyebb lesz az életfeladatok megoldása. Ha a névválasztás a születési mátrixban éppen ellenkezőleg a kontrasztot emeli, akkor nehezebb lesz.

Ide tartozik a becenév is. Amit használunk akár névként is, így írnak nekünk emailt barátaink, így írjuk alá magunkat, akkor azt is be kell számolni, mintha egy keresztnév lenne. Szintén be kell számolni a dr. előtagot is annál, aki ragaszkodik a nevének ilyen jellegű használatához.

szm7

Valójában a karmikus feladat a születési dátum alapján felállított mátrix azon mezőinek halmaza, melyekben zéró az érték. A jelen esetben ez a hármas (egység a mindenséggel), ötös (mágus), hatos (munka), nyolcas (végtelen lehetőség/pénz). A név ereje azt jelenti, hogy kapunk támogatást azokon a területeken, ahol az összesített érték már nem zéró. Ahol a legvégén is zéró, ott bizony nehezebb lesz a dolgunk. A születési mátrix azt jelenti, hogy ezekkel az adottságokkal születtünk. A név mátrix azt jelenti, hogy az életünk során kialakulnak azok az adottságok, melyekkel nem születtünk, de a különböző élethelyzetek révén mégis olyanná válnak, mintha így születtünk volna. Valahogy úgy kell elképzelni, hogy születünk az egyik mátrixszal és kell több év, mire kezd megjelenni a név mátrix hatása, leszünk 40-50 évesek mire a név mátrix hatása eléri 80%-át, és már a bölcs korszakunkban járunk, mire az összesített mátrix szerint élünk. Tehát a két mátrix együttes hatása nem egyéves korunkban mutatkozik, hanem lassan, de biztosan. A tempó rajtunk múlik, az ébredésünkön. A példánál maradva, a bal oldali mátrix jelenti a születési mátrixot, a középső a név mátrixot, a jobb oldali pedig az összesített mátrixot. Jól látható, hogy a születési dátum elég sok területen nem támogatja a sorsot, sőt feladatot jelent, de a név és becenév kombináció sok segítséget jelent. Összesítve a nyolcas, a végtelen lehetőség/pénz terület a legnehezebb karmikus feladat.

Kérdés, ki mennyire éli meg a mátrixát? A mátrix a sors, a karma. Ha a sorsunkat tekintjük egy olyan szerepnek, melyet el kellene játszani, és már többször be lett mutatva, hogy a modern emberiség alig éli 10-15%-ban a sorsát és emiatt beteg, akkor azt is elmondhatjuk, hogy nehezen valósul meg a mátrixban is kimutatható életfeladat. Vannak néhányan, akik 50-60%-ban élik sorsukat, az már nagyon sok. Ők szinte teljes mértékben ellátják szerepüket. Ők, mikor újra lejönnek, már nem cipelik magukkal korábbi megoldatlan feladataikat is. Aki sorsát alig 10%-ban éli, úgy viszi vissza a születéskor magával hozott karmikus feladatokkal teli dobozát, hogy ki sem bontotta, az legközelebb újra hozza. Aztán még egyszer, majd mindaddig, míg olyan nagy és nehéz nem lesz a csomag, hogy meg sem bírja emelni. Ekkor majd szeretetre szoruló, leginkább magatehetetlen gyermekként fog itt élni, megváltva ezzel korábbi nemtörődömségeit.

A példánál maradva, az összesített mátrix alapján elmondható, hogy egy nagyon erős egyéniségről van szó, akinek azért élete bölcsebb korára kialakul az egységtudata a mindenséggel, mágus is lesz, és teremteni is tud, illetve harmóniában élni. Viszont nagy kihívás lesz számára a végtelen lehetőségek megtalálása és a pénz előteremtése. Ehhez társul, hogy a munka terén is kis értéket látunk, ami azt jelenti néha erőt kell majd vegyen magán a munka miatt, ami nem is lesz annyira megfizetve. De ha megélte és megértette a folyamatokat, akkor képes megélni az anyagi bőséget. De ehhez meg kell élnie karmáját, nem pihenhet a 10%-os tartományban.

.

Összefoglalva

Mindenki adott sorssal születik, és már a születés pillanata is magában hordozza a sorsát. Ez csak folytatódik, mikor véletlenül olyan karakter alakul ki, mely támogatja azt a sorsot. Közben jönnek a karmikus barátok és karmikus feladatok. Hétévenként új fejlődési ciklusokba kerülünk és megváltozunk. Másképp látjuk a világot. Ha jól tesszük a dolgunkat, akkor beteljesítsük sorsunkat. Ha nem, akkor következő életeinkre gyártunk feladatokat. A meg nem oldott és visszavitt feladatok később elöntenek minket és ennek ára lesz.

A születési dátumból könnyedén össze lehet állítani azt a mátrixot, mely rengeteg dolgot elárul sorsunkról, a ránk váró feladatokról. A mátrixban az egynél nagyobb számok az erősségeket jelentik, a nullák pedig a feladatokat.

Bár születésünkkor nincs más, mint a születési dátumunk, és ebben kilátástalanul sok a nullás érték, azonban a nevünk ereje is kezd segíteni idővel. Ahogy fejlődünk, ahogy telik az idő, úgy egyre jobban megtelik az összesített mátrix. Valahogy úgy kell elképzelni, hogy az összesített mátrix egy ideális állapot mely a születési dátumunkból és a nevünkből áll, de ide csak lassan jutunk el. Ha nézzük a korszakokat az életünkben, mikor az első korszaknak vége (lásd születési dátum elemzése), nagyjából akkor már kezd érezhetővé válni a név mátrix hatása. Amikor a második korszakot is befejeztük (lásd születési dátum elemzése), akkor már szinte teljes mértékben az összesített mátrix segíti az életünket. Általában eddigre megtörténik minden átalakulás, fejlődés, és a komplex hatás érvényesül.

Már csak egy kérdés van, mit kezdünk az életünkkel? Egyáltalán akarunk-e vele kezdeni valamit?Comments are closed.