Vissza a jövőbe –

– mit hoz a közeli jövő?

 Részlet a Metamorfózis c. könyvből

Nostradamus (Michel de Nostredame), a dél francia próféta (1503-1566) asztrológusként, illetve orvosként szerzett hírnevet. Nostradamus egy négysoros versében megjósolja II. Henrik halálát, a halál körülményeit, valamint a Valois-ház kihalását. A jóslat szó szerint beteljesedik, így egy pillanat alatt híressé vált. Nostradamus Dél Franciaországban, majd Lotharingiában, később Olaszországban bolyong, néha az Inkvizíció elől menekül, néha a pestist gyógyítja. Vándorlásai során a sok titokzatos tudomány birtokosává vált és akadt egy tanító mestere is, aki sok tiltott könyvet birtokolt. Verseinek értelmezése nem könnyű, mert nem egyértelmű a látott dolgok megfogalmazása. Ennek több oka is van. Egyfelől olyan dolgokat látott, amiket nem értett, ilyen például a horogkeresztes zászló, űrhajók, és más technikai eszközök. Csak az akkori tudással lehetett körülírni. Egy másik szempont volt a Szent Inkvizíció. Mivel sokszor került az Inkvizíció látóterébe, verseit áttételesen kellett megfogalmazni, hogy elkerülje az eretnekség vádját.

De honnan tudta, amit tudott? Materiálisan sosem fogjuk megérteni, ha azonban az anyag mögé nézünk, akkor teljesen egyértelmű a válasz. Olyan kapcsolatokkal bírt a túl oldalon, a szellemi világban, hogy onnan kapott információkat képi formában. De az is lehet, hogy átjárt más dimenziókba, esetleg időutazás részese volt. Ilyen típusú válasz a legvalószínűbb.

Hasonlóan Wictor Charon (1907-1976), Szepes Mária (1908-2007) testvére, aki átjárt más dimenziókba, megírta az ottani élményeit, azonban az ottani tapasztalatok jó részére nehezen magyarázható a jelen szókinccsel, ezért olyan művei, mint Az Új Eón Tudománya nehezen értelmezhetők mai tudásunkkal és szókincsünkkel főleg úgy, hogy adott eseményeket, történéseket nem tudunk sem megérteni, sem elképzelni. Sőt, nem is akarjuk.

Rudolf Steiner (1861-1925) a szellemtudomány meghonosítója, akit nyugodtan tarthatunk modernkori Nostradamusnak. Steiner a szellemi világgal szoros kapcsolatban állt, onnan kapott rengeteg olyan információt, melyre az emberiségnek szüksége lett volna, hiszen ez volt Tesla, Rife, a csodálatos gépek korszaka.

Nostradamus az emberiség leendő történelméből pillanatokat villantott fel, feladványos formában. Ez ettől jó és érdekes. Akkor még sok minden állt az emberiség előtt. Steiner egyfelől az emberiség sokkal átfogóbb történelmét írta le, a Föld kialakulásától a megszűnéséig, másfelől a közeljövőről nagyon is konkrét dolgokat vázolt. Az ő technikája jól ismert, mert sokszor elmondta. Erős kapcsolata volt a szellemi világgal.

.

Mit hoz a jövőnk?

Sokan mondták, hogy 2012 december 21-én világvége lesz. Valójában egy korszak hivatalosan is lezárult és elkezdődött egy új. De már korábban látszódtak bizonyos jelei egy új kornak. Például ott volt a 2008-as műbalhé, a válság. Ez arra volt jó, hogy sok pénz eltűnt, a kis emberek buktak, több éves nyugdíjvagyonok és magánvagyonok, és mind a mai napig bottal üthetjük a nyomát az eseményeknek. Már nem is foglalkozik vele senki. A nagyon gazdagok még gazdagabbak lettek. Ez volt a cél. Olyan hogy válság nem létezik. Ez az emberek tudatában van csak. Nem más, mint egy merev gondolkodás, mely nem akar, vagy nem tud alkalmazkodni a változó külső körülményekhez igazodni. Rugalmatlan életszemlélet, látásmód és gondolkodás. Mint olyan, generálja a kihalást. Amelyik fa a szélviharban meg tud hajolni, az túlél, rugalmas. Amelyik nem, azt mindig akad olyan erős szél, mely tövestől kitépi. Az adaptáció minden élő szervezet jellemzője. Amelyik elvesíti ezt a rugalmas alkalmazkodási képességét, az kihal. Az emberi civilizáció is hasonló. Ha rugalmas akkor boldogan élhet. Ha nem tud rugalmas lenni, akkor válságból válságba szenved, aztán kihal.

Már évek óta zajlik a harmadik világháború. Gazdasági téren, informatikai téren, és most már fizikai síkon is. Mintha a modernkori államok nem is lennének érdekeltek a változásban, erőltetik a bedöglött gazdasági gondolkodást, az életet kötelező módon beterelik a teljesen bizonytalan és megbízhatatlan virtuális világba, ahol aztán bármikor bármi megtörténhet, és szinte nincs olyan ember, aki megértené azt, vagy tudna valamit tenni. Csak távolból szemléljük az eseményeket.

Mi vár ránk a közeli jövőben? Rudolf Steiner a jelenünkről és a közeljövőről azt mondta: „A lelkünket meg kell tisztítanunk minden a jövőből felénk áramló szörnyűségtől, illetve félelemtől. Mély bizalom kell, hogy éljen, mind az érzésben, mind az érzékelésben. Bármi történhet és bármi történik, felé abszolút egyensúllyal kell fordulnunk. Tudnunk kell, hogy minden, ami áramlik felénk, egy bölcsesség teljes világkormányból fakad. Ez a tudás része annak, amit ebben a korszakban meg kell tanulnunk. Abszolút bizalomból élni minden egzisztenciális biztonság nélkül. Bizalom a szellemvilág mindenkor jelenlevő segítségében. Ez az egyetlen segítség, ha reményünket és bátorságunkat nem adjuk fel. Fegyelmezzük az akaratunkat és keressük az ébredést saját magunkból minden reggel és minden este.”

Mit jelent ez? Ahogy Madách Imre is megírta Az ember tragédiájában, most elértünk az anyagi gondolkodás határára. Innen kellene tovább lépni, rugalmas gondolkodással. Mint az iskolás, mikor már megélte a negyedik osztályt, akkor tovább kell lépni az ötödikbe. Nem élhet egész életében a negyedikben, mert az jó volt és ragaszkodik hozzá, nem meri felvállalni az újat. Most kell fejlődnünk. A Sumer c. könyvben be lett mutatva az emberiség fejlődési ciklusa a legelső Atlantisztól a legutolsóig. Ez a fejlődési görbe jól mutatja, hogy sokáig egyre mélyebbre merültünk az anyagban, míg most ki kell onnan emelkednünk. Amíg mereven ragaszkodunk megkövült régmúlt struktúrákhoz, addig egyre több válság jön, akár folyamatosan. Akár a betegség az ember életében. Aztán vagy tanul belőle, vagy belehal. Egy biztos, ha nem oldja meg, nem lesz egészséges.

Mit jósolt a modern Nostradamus a jelenre és a közeli jövőre? Steiner azt mondja, most jön az emberiség történelmében az a korszak, mikor fejlődése érdekében meg kell kérdőjelezze az anyagi világ mindenek felettiségét és tovább kell lépnie, az anyag feletti tartományba úgy gondolkodásával, mint életével. Ne feledjük, a modern tudomány azt mondja, hogy az univerzum 95%-a nem anyagi jellegű, és az anyagi világ 55%-a sem anyag. Mégis így együtt kerek az egész, mert minden mindenre hat. Nem létezik olyan, hogy önálló anyag. Az anyag csak része a nagy egésznek, ahogy a tudomány mondja, a legsűrűbb rezgés. Na de ott van a kevésbé sűrű is. Például a fény, illat, hang, tv jelek, wifi, stb.

Tehát most dől az anyag, bukik az anyagi értékrend. Jön az anyagi létbizonytalanság, ami eddig biztos és kiszámítható volt anyagi szinten, az most pont az ellenkezője lesz. Nyilván jól lehet majd halászni a zavarosban, de a sok anyag birtoklása sem okoz majd örömöt. Mert megváltozik a földi élet értelme. Aki tudja követni a változást, akinek rugalmas az életszemlélete, látásmódja, gondolkodása, az egyenesen örülni fog a változásnak, hiszen már rengeteg korlátját éljük meg naponta az anyagban történő dagonyázásnak. Aki viszont merev látásmódot és gondolkodást képvisel, aki nem akar vagy képes új értékrendet meghonosítani a mag számára, az válságokban fog élni, egyre mélyebbeket és akár végzeteset is. A természetben mikor változik a klíma a növény és állatvilág ha tud változni, adaptálódni, akkor túlél. Ha nem, akkor kihal, és helyet ad új fajoknak, amelyek a semmiből kerülnek elő.

Most ezt a korszakot éljük. Az anyagi gondolkodás végét, az anyagi értékrend bukását és egy új értékrend születését. Mondhatjuk, történelmi pillanatokat élünk, nem azokat az uncsi hetvenes éveket, hanem zajlanak az események. Persze az ember a természeténél fogva jobban szereti, ha nem történik semmi, jobb dagonyázni bármiben, mint változni, újakat megtapasztalni.

Semmi sem állíthatja meg azt, aminek itt az ideje, tarja a mondás. Most már zajlik az átalakulás. Eddig lehetett kamuzni, hogy nincs itt semmi, csukja be mindenki a szemét és mondja egyszerre, hogy nem látok semmit, de most már a bőrünkön érezzük. Egyre több világi vezető mondja, hogy zajlik a harmadik világháború. Igen, persze eddig is zajlott az gazdasági szinten, a virtuális világban, de most, hogy Európa szétesőben, be lett oltva idegen kultúrákkal, hosszú évtizedekre előre be lett programozva a változás, azt átalakulás. Mindez anyagi létbizonytalanságot okoz.

Mit mond Steiner? Hogy eljön ez a kor, mikor az anyag nem tud biztonságot jelenteni a modern embernek. Kihúzza az univerzum az anyagi szőnyeget az emberiség lába alól. És ez már zajlik. Mit lehet ilyenkor tenni? Kell keresni más kapaszkodót. Valami mást, ami létbiztonságot okoz, mert az anyag SOHA többé NEM fog. EZ AZ EMEBRISÉG EVOLÚCIÓS FEJLŐDÉSE a Földön. Ennek a korszaknak vége. Örökre. És jön a magasabb szintű értékrend.

Mit tegyünk? Kezdjünk másképp gondolkodni. Lépjünk túl az anyagi korláton. Például ne pénzért tegyünk dolgokat, hanem szívből. Olyan munkahelyet keressünk, ahol nem kell másik embert megnyomorítani munkafeladatként, vagy ha kell, gyakoroljunk emberséget. Ne áldozzuk fel sem egészségünket, sem kapcsolatainkat a pénzért. Karmikus társainkkal tartsunk össze, támogassuk egymást, és sok ilyen, ma még illúziónak tűnő gondolat. Nehéz ezeket a dolgokat elmondani, mert mindenki másképp éli meg az ébredést. Mert ez a világi váltás az emberiség ébredését szolgálja, és nem tudjuk elkerülni. Vagy alkalmazkodunk, vagy kihalunk. Nincs harmadik alternatíva.

Mit mond Steiner? Értsük meg, fogjuk fel, hogy többek vagyunk, mint az anyag és éljünk eszerint. Nyilván ez egy folyamat, de el kell kezdeni. Napi szinten kell alkalmazni. Az anyagi lét instabil lesz és kritikus, ne abban bízzunk, hanem magunkban, embertársainkban, sorsunkban. Legyen önbizalmunk, és fogadjuk el, többek vagyunk mint a test, vannak égi kapcsolataink és segítőink.

Van egy érdekes film, A jövő hírnöke (The Postman), mely kezd egyre aktuálisabbá válni. A filmben az emberiség eljut oda, hogy kis csoportokban él, és minden erejét az köti le, hogy a túlélésért harcoljon a mindenféle rabló hadseregekkel szemben. A jövő hírnöke az az ember, aki postásként köti össze a kis közösségeket és az emberek szívében melegséget kelt a rideg világban. Elhinti a szeretet, az ébredés csíráit és a követőivel együtt egy új értékrendet épít ki, mely végül újra egy nagy közösséggé teszi az emberiséget, ám ezúttal egy magasabb értékrendre épülő világot megvalósítva. Ez a film nagyon jól szemlélteti merre tarunk és mi a kiút innen.

A napi élet szintjén a legjobb amit tehetünk az, hogy mi magunk kezdjünk változni. Változtassuk a látásmódunkon, a pénz és anyagi eszközök helyett emberi értékrendet kezdjünk alkalmazni. Tegyük ezt tudatosan. A nagy amerikai filmek végén van az, hogy az emberek az utcákon sírva borulnak egymás nyakába. Nyilván az élet nem ilyen egyszerű. Az Ébredés c. könyvben bemutatásra került, hogy akik felébredtek, azok egy önálló közösséget alkotnak. Ha mindenkivel nem is tudunk egymás nyakába borulni, akkor tegyük meg azokkal, akik ugyanúgy látják a világot és ugyanúgy gondolkodnak. A modern világot látva, bőven elérte már a kritikus tömeget az ébredésben részt vevők száma. Csak még a külső környezet nem engedi, hogy megvalósítsák önmagukat. De ahogy egyre kétségesebb lesz anyagi világban a létezés, a biztonság hiánya elő fogja hozni azokat az értékeket, melyek az új értékrendet a felszínre hozzák.

A modernkori próféta azt jósolja, hogy itt a változás ideje, sőt már zajlik is, megállítani nem tudjuk, ezért álljunk a változások élére. Változtassunk világszemléletünkön, ébredjünk. A hullámlovas akkor sikeres, ha meglovagolja a hullámot. Ha szembe megy vele, akkor pillanatok alatt elbukik.

Ennek a kornak a feladata, küldetése, hogy megtanítsa az emberiséggel, hogy lépjen túl az anyagi gondolkodáson. Mivel ez magától nem fog menni, ezért kapunk egy kis segítséget. Kirántják alólunk a anyagi létbiztonságot. Mint amikor az ember megy be az egyre mélyülő tó vizébe, és közben kezd eszébe jutni, hogy valamikor tudott úszni. Aztán elkezd úszni. Eleinte nehezen megy,. aztán egyre könnyebben. Ez a jelen kor szellemisége, ez a kor szelleme. Comments are closed.