Minimálbér

Ma már nyíltan vallják sokan, akik a téma szekértői, több angol nyelvű könyv is megjelent arról, hogy napjainkban a politika más mint amit az emberek arról gondolnak. Azaz nincs sem bal oldal, sem jobb oldal. Az emberek fejében élő bal oldal vagy jobb oldal értékrendje már nem létezik. Ma egy politikai elit van, mely általában két csapatra oszlik, és egymással játszanak, legtöbbször barátságos meccset, bár arra vigyáznak, hogy ne annak tűnjön.

Van ugyanakkor a nagytőkések köre, mely a világ gazdaságát uralja. Hogy érdekesebb legyen a dolog a nagytőkések és a politikai elit összefonódik. Egymást támogatják és ellenőrzik. Igazi szimbiózisban élnek. Sőt, páholyokba rendeződnek.

Mindezt az emberek nem hiszik, nem is értik, és bátran részt vesznek az olyan látványosságban, mint a választás. Aztán történik valami és a nép nem érti, az ország vezetése miért nem úgy cselekszik, mint ahogy azt gondolták, ahogy a párt nevéhez híven cselekedniük kellene. Jó példa erre a menekültek és a német események. A német nép nem érti, hogy az általa választott kormány, miért nem úgy cselekszik a bevándorlók ügyében, ahogy azt tőle elvárnák, azon szlogenek alapján, amiket hirdet most és választáskor, azon értékrend alapján, amit a pártok neve sugall.

A jelenkor tőkés világának csak egy dolog számít, a profit. Mi gátolja a profitot? Ha az ember tudatszintje elég magas ahhoz, hogy ne legyen mindenevő, mindenvásárló, tudattalan lény. Az emberek tudatát ki lehet kapcsolni (lásd itt). A profitot gátolja olyan is, mint a jól működő család, hiszen ez a kis közösség nagyon is tudja egymást támogatni, egymást fel tudják ébreszteni (lásd Ébredés c. könyv). A profitot gátolja még a jól működő vallás, hiszen aki komolyan veszi a kereszténység szövegét, az holnap nem akar a fogyasztói társadalomban élni. A profitot gátolja még a nemzetállam, a nemzeti tudat, a saját jogokért történő kiállás.

Mit tesz a profit? Lerombolja az egyéni tudatát, hogy növényi szinten éljen (lásd Egészség c. könyv), így eluralkodik a nihilizmus. Aztán szétrobbantja a családi modellt, elidegeníti az embereket, elnépteleníti a vallásokat, és lerombolja a nemzetállamokat. Ez a multikulturális globális világ. Bár ezt sokan megjövendölték korábban (Nostradamus, Madách, Steiner), de nem tudtuk megérteni addig, amíg át nem éltük.

Például mi történik, amikor az EU és az USA képviselői a Szabadkereskedelmi egyezményről tárgyalnak. Ki kit képvisel, kinek a jogait védi? Valójában a nagytőke tárgyal saját magával. Azt, hogyan a legjobb neki.

Ma Európa nyugati része sokkal rosszabbul él, mint 20 évvel ezelőtt. Látták már a hanyatlást, ezért gyorsan bővítették az EU-t. De ez sem tudta megállítani a hanyatlást. Az új tagállamok gyarmati sorba kerültek, a tőke nem azért jött, hogy jót tegyen, hanem, hogy többet nyerjen. Egyik autógyár sem azért ruházott be, hogy nekünk jó legyen. Itt hagyja a bért, a járulékot, és a helyi adót, sokszor hasonló nagyságrendű állami támogatást is kap, aztán mindent kivisz. Érdemes azon elgondolkodni, hogy ha a német autót itt gyártják, mert a munkabér töredéke a németnek, akkor olcsóbb-e az autó? Szó sincs róla. Több a nyereség. Közgazdászok mondják, hogy érdekes dolog figyelhető meg nemzetközi szinten. A profit nagy része nem fordítódik vissza a termelésbe, hanem szó szerint eltűnik. Befordítódik egy meg nem fogható szegmensébe a gazdaságnak, aztán nyom nélkül eltűnik. Mintha elvinnék a Marsra.

Annak idején Ford, mikor megalkotta az automobil gyárát, azt az elvet képviselte, hogy az autó ára annyi kell legyen, hogy minden munkása megvehesse. Illetve a munkásoknak annyi bért kell adni, hogy megvehessék belátható időn belül az autót. Hol van ettől az, amikor valaki 25 évre vesz fel kölcsönt egy olyan lakásra, melyben minden gagyi vékony műanyag és az a lényeg, hogy éppen csak hogy ellássa a feladatát. Mérnökként szégyellem azt, amit ma a mérnök szó jelent: elkészíteni valamit minimális költségen úgy, hogy az éppen csak hogy ellássa a funkcióját, azt is csak rövid ideig. Ha így készültek volna a piramisok, ma is bátran hihetnénk, hogy előttünk még senki nem járt a Földön.

Miért jött az a sok bevándorló Európába? Mert be kellett hozni sok olyan embert, aki majd lenyomja a munkabéreket. Azok szerencsétlenek nem tehetnek róla, ők csak eszközök és ők is emberek. A tőkének nem kell az EU sok millió munkanélkülije. Délen rengeteg a munkanélküli, Spanyolországban, Portugáliában helyenként 40-50%, és ők Brazíliába mennek munkát keresni, mert az EU saját tőkéje nem akarja őket, lévén drágán dolgoznak. Mármint a semmihez képest.

Mit hoz ez a kor? Mivel mind a család, mind az emberi közösségek, mind a vallás, mind a nemzetállamok el vannak törölve, a vicc kategóriájába vannak sorolva, a politikai elit a tőkét szolgálja, ezért csak az individuális emelkedés lehetséges. Az emberek közül azok, akik fel tudják ébreszteni a saját tudatukat, túl tudnak látni mindezen, azok a felébredtek (lásd Ébredés c. könyv, Ébredés c. fejezet). Akik hasonló értékrendet képviselnek, hasonlóan gondolkodnak, ők lesznek azok, akik képesek együtt új világot megálmodni, megvalósítani és megélni. Nyilván nem kell egymás mellett éljenek, lehetnek köztük országhatárok, de ezek mégis olyan működő, hasonló értékrendre épülő közösségek, amelyek a jövő tartópillérei. Hiszen éppen erről szól ez a kor. Az emberiségnek fel kell ébrednie az anyagból (lásd itt).

Hogy ez megtörténjen sok minden megeshet. A legsúlyosabb lehetőségek latolgatása helyett értsük meg, hogy ez sorsszerű az emberiség fejlődésében (lásd Sumer c. könyv). Azonban fontos, hogy ébredjünk tudatunkra. A tudatosságtól nem lesz senki sem boldog, de ha tudatos, akkor tud a sorsa szerint élni.Comments are closed.