Hírek 2023-2016

Ez nem hírportál, hanem a hírek mögé enged betekinteni.
Legtöbbször a leírt hírben nincs benne maga a hír.
A tisztánlátás és a szabad gondolkodás megmutatja azt az információt,
amit valójában elrejtettek a hírben.

.

.

.

TÚÉK 2023
2022.12.30

Tudatos Új Évet Kívánok 2023 évre.
Angelus Silesius kis tanító jellegű verseket írt, az egyikben arról beszél, Krisztus százszor is megszülethet Betlehemben, de ha benned nem születik meg, akkor örökre el vagy veszve. 

A Rendező 2018 január 8-10-én elindította az apokalipszist. Az apokalipszis jelentése: kinyilatkoztatás. A Rendező kinyilatkoztatta, hogy a világ, amit mi civilizációnak nevezünk, végtelenül messze van az ő tervétől, ezért ennek itt és most vége, azaz nem támogatja hogy azt tegyük, amit tettünk az elmúlt évszázadokban. Nézz körül a szűkebb és szélesebb világban, mi történik mióta megtörtént ez a kinyilatkoztatás.  

E néhány év 2018 január óta az érettségi vizsga ideje egyéni és társadalmi szinten, ha tudsz róla, ha nem, ha elhiszed, ha nem, ha elfogadod, ha nem. Ezek fényében  Angelus Silesius szavai ma szó szerint értendőek.
Az érettségi vizsga végére teljesen átalakul a társadalom struktúrája, értékrendje, csak az marad fenn a jelenlegi világból, ami örök értéket képvisel a létezés szempontjából.  

.

És többek kérésére angolul:

I wish you a conscious New Year for 2023.

Angelus Silesius wrote small teaching poems, in one of which he talks about how Christ can be born a hundred times in Bethlehem, but if he is not born in you, you are lost forever.
The Director started the apocalypse on January 8-10, 2018. Apocalypse means revelation. The Director has revealed that the world we call civilization is infinitely far from his plan, therefore it ends here and now, i.e. he does not support us doing what we have done in the past centuries. Look around the narrower and wider world, what has been happening since this revelation took place.

These few years since January 2018, it is the time of the graduation exam on an individual and social level, if you know about it, if you don’t, if you believe it, if you don’t, if you accept it, if you don’t. In light of these, the words of Angelus Silesius can be understood literally today.
By the end of the matriculation exam, the structure and value system of society is completely transformed, only that which represents eternal value from the point of view of existence remains from the current world.

.

Eckhart Tolle: Új Föld
2022.10.07

AZ ÁTALAKULÁS SÜRGŐSSÉGE

Ha mély válsággal kell szembenézni; ha a világban való létezés, a többi emberrel és a természettel való kapcsolat  régi  módja  többé  már  nem  működik;  ha  az életbenmaradást az emberi tudat kivirágzása leküzdhetetlennek látszó problémák fenyegetik,  akkor  az  egyedi  életforma –  vagy  a  faj – elpusztul, illetve kihal; vagy pedig egy evolúciós ugrással állapotának korlátai fölé emelkedik.

Az ego nem több ennél: azonosulás a formával, ami főként gondolatformát jelent. Ha a gonosznak van egyáltalán  bármilyen  realitása  (valóságtartalma) – és relatív s nem abszolút realitása van –, akkor ez is a definíciója: teljes azonosulás a formával. Fizikai formákkal, gondolatformákkal, érzelmi formákkal. E teljes azonosulás eredménye: sejtelmem sincs az egésszel való összekapcsolódottságomról, a minden „mással” és a Forrással való belső egységben levésemről. Ez a feledékenység az eredendő bűn, a szenvedés, a káprázat. Ha a totális elkülönültség e káprázata irányítja minden gondolatomat, szavamat és tettemet, akkor vajon milyen világot teremtek? Hogy választ kapj erre a kérdésre, figyeld meg az emberek közti kapcsolatokat, olvass el egy történelemkönyvet, vagy nézd meg este a tévéhíradót!

Ha az emberi elme struktúrái változatlanok maradnak, akkor végül újra és újra alapvetően ugyanazt a világot, ugyanazokat a gonoszságokat, ugyanazt a működészavart teremtjük újra.

.

A valóság és álom határán
2022.09.11

Az emberek várják az igazságot.
De tényleg akarják-e?
Ha megkapják, tudnak-e vele mit kezdeni?
Vagy sokkal jobb, ha álomvilágban élnek tovább?

És mi lesz, amikor mégiscsak fel kell ébredni?
Sikerül, vagy szertefoszlanak mint egy álom?

.

Üzenet a jövőből
2022.08.31

A Rendező megalkotta a színpadot, az univerzumot.
Megalkotta az embert, hogy élet legyen a színpadon.
Neki adta a gondolkodás képességét, szabadságát.
Megkapta a halhatatlanságon túl, sorsa feletti hatalmát.

Minden ember többször jött külön életekbe, tapasztalt.
Tetszett a játék, szép lassan az anyagba beleragadt.
Élvezte a birtoklást és hatalmat, ember és tárgy felett.
A Rendező terve elfelejtődött, elfordult tőle az ember.

A Rendezőt majmolta a teremtett, ő is teremteni akart.
Sem tudása, sem hatalma nem volt az univerzumban.
A technika fejlődött, az élet a virtuális világba költözött.
Az ember csak egy fájl lett, már nem halhatatlan, törlődik.

A civilizáció is csupán egy fájl lett, információhalmaz.
A Rendező gondolatára, feloldódott az univerzumban.
Elgondolkodott a Rendező, mi a kisiklás oka. Megtalálta.
Újra embert alkotott, de most egy teljesen más világba.

Régi világból, ki tudta, élte a halhatatlanságot, megmaradt.
És csak ami örök érték, semmi más nem, csak az maradt.
A kevés régi az újakkal és a Rendezővel új világot alkot.
Most teljesen új szabályok működtetik az univerzumot..

.

Szemfényvesztés ?
2022.08.20

ön szerint mennyire zöld a zöldenergia?

SEMENNYIRE. Bár létezik a megújuló energiaforrás, mint a napfény, szél, árapály, a földhő, stb. DE, az eszközök, amelyekkel ezeket hasznosítjuk, nagyon környezetszennyező módon készülnek, az élettartamuk végén kidobáljuk őket. Például Afrika partjaira, ahogy történik ez a fél világból összegyűjtött informatikai eszközökkel, teljesen elfogadott módon. Ezen „zöld” energiatermelő eszközök ökológia lábnyoma nagy, így az élettartamuk végére jó ha kifut nullára az egyenlet. HA kifut nullára…

De ezt mindenki tudja. Mindenki tudja, hogy a napcellák mennyire szennyező módon készülnek és mi lesz velük, mikor ki kell dobni őket? Egy szélturbina sem egyszerű mutatvány, főleg ha nézzük azt a rengeteg betont, ami az alapozásához kell. Továbbá mindenki tudja, hogy a hőszivattyú egy alacsony hőfokú fűtés, mely egy sokkal bonyolultabb és drágább fűtési rendszert igényel, mint a hagyományos gázkazán. Persze lehet törvényekkel erőszakosodni, hogy csak kondenzációs kazán.

Mérnökként én úgy látom, sok technikai fejlesztés, egyszerűen nem több mint a technika megerőszakolása bizonyos törvényi feltételek miatt, melyek elvileg az ökológiai lábnyom csökkentése miatt lettek megalkotva. Úgy tűnik, elértük a technika határait és csak kamuzunk. Ilyen például, mikor vettem egy márkás mosogatógépet, mely jó energetikai besorolású volt. Az eladó jelezte, van egy program, mely használhatatlan valójában, de emiatt van a jó energetikai besorolás. Az összes többi program olyan mint a régi gépeken, mert a fizikai törvényei adottak, és ezt nem veszik figyelembe a törvényalkotók.  

Ausztrália lakossága is tudja, hogy a kontinens egyik részén úgy lesz zöldnek nevezett energia vízből, hogy a felhőket kicsapatják, a hegyek összeszedik az esőt a tárolókba és termelik az áramot. És, az emberek azt is tudják, emiatt a kontinens másik felére nem jut eső, ott kiszárad minden és ki is ég rendszeresen.

Ma az internet révén KÖZÖS A FELELŐSSÉG, amit teszünk. SENKI NEM MONDHATJA UTÓLAG, hogy nem tudott róla. Legfeljebb NEM ÉRDEKELTE. Azt is lehet tudni, és ehhez nem kell mérnöknek lenni, hogy mekkora átverés az elektromos autó, sok szempontból, de a legkárosabb az ökológiai lábnyoma.

Ugyanakkor vannak működő dolgok, például az elektromos roller, nem túl nagy szennyezés, cserébe a tömegközlekedésben tud sokat segíteni. Itt el tudom képzelni, hogy a lábnyom hamar meg tud térülni egy nagyvárosi létben.

.

Atlantisz mai szemmel
2022.07.07

… tudna mondani pár gondolatot Atlantisz bukásáról, de olyan komplexen, ahogy ön szokta a könyveiben, írásaiban.

Atlantisz néven sok minden fut az emberi történelemben. A korabeli történetírók szívesen neveztek akár a görög időkben egy szigetet Atlantisznak, ha ott jobb élet volt, mint a környéken.

Nálam Atlantisz egy volt, mikor tényleg magasra futott a technika, de ez messze Sumer előtt.

Ettől függetlenül Atlantisz szerű esemény több is volt.

Időben a legközelebb áll hozzánk az ógörög mitológia, mikor is istenek éltek közöttünk. Ekkor valójában a Rendező leküldött a különböző hierarchiák különböző szintjeiről (Szeráfok, Kerubok, Trónk, stb). szellemi lényeket, kaptak is bizonyos, a hierarchiában betöltött beosztásukból fakadó természetfeletti erőket. Feladatuk az volt, hogy tanítsák az emberiséget, segítsék azt a fejlődésben. A dolog már az elejétől kisiklott, az istenek önös vágyaikat hajtották, lubickoltak az anyagban (ahol addig sosem jártak), és ehhez az embereket felhasználták, uralták, manipulálták. Szó sem esett a rendezői terv megvalósításáról. Egy idő után a Rendezőnek ebből elege lett és hazahívta az isteneket.

Atlantisz is hasonló próbálkozás volt, még korábbról. Ekkor is a Rendező küldött le szellemi lényeket, hogy segítsék az akkori emberiség fejlődését. Ezek a szellemi lények lettek Atlantisz papjai. A technika magasra jutott, a társadalom az elején jónak tűnt, azonban idővel a civilizáció kifordult önmagából, embertelen lett, istentelen, immorális, egótól vezérelve, egymáson uralkodtak az emberek. Ekkor már az egész nagyon messze állt a Rendező tervétől, céljától. A Rendező intett és vége lett egy klímakatasztrófával. Amikortól eldöntötte, hogy az a világ nem maradhat fenn, akkortól kb. 5 év múlva már nem maradt semmi az egészből. Tipikus mondás, hogy Atlantisz papjai derékig vízben állva kiabálták a főtéren: milyen vízözön? Ők nem akarták elfogadni, hogy vége az anyagi hatalmuknak, mely csak addig létezik, amíg a Rendező ezt számukra biztosítja, a rendezői terv megvalósítása céljából. Mikor letértek az útról, az egész eltűnt a semmiben.

.

BÚÉK 2022
2022.01.01

2022 izgalmas és mozgalmas évnek ígérkezik, tele előrelátható eseményekkel, melyek azonban a legtöbb ember közönyét nem ütik át (ők a régi, normálisnak mondott, amúgy messzemenőleg abnormális életüket akarják vissza), ébredési kényszerrel, és a történelemben rég nem tapasztalt átalakulásokkal, melyek révén az a világ ami eddig létezett, soha többé nem lesz már. EBBEN AZ ÉVBEN BETELJESÜL AZ EMBERISÉG SORSA, KARMÁJA, azaz, minden amit teszünk, annak megéljük a következményeit fizikai síkon, odaát már nem tartanak felén védőernyőt, mert már látnunk kellene, amit teszünk, annak mi lesz a következménye. HA NEM látjuk előre, és emiatt nem korlátozzuk magunkat, akkor majd megéljük a valós életben. 2022 KRITIKUS ÉV LESZ, a nép, néptömegek éve, és az agresszióé, düh, harag, erőszak, azaz tüntetések, harcok, háborúk, a világ átrendeződése, ahogy még nem volt.

Ehhez az új évhez kívánok  bátorságot, erőt, egészséget, igaz hitet, megbocsátást, megbékélést ÉS A VILÁG MŰKÖDÉSÉNEK MEGÉRTÉSÉT, mert ez utóbbi nélkül semmi értelme létünknek. 

.

Ez lenne a halhatatlanság?
2021.09. 19.

a tegnapi ABBA írásra reagálva kérdezném, mi a véleménye arról, hogy az idén újra összeállt az ABBA (átlagéletkor 74 év), és hogy majd bírják a versenyt új, virtuális fizikai testtel szállnak be a szórakoztatóiparba”

Meg kell jegyeznem, hogy az én generációm az ABBA zenéjén nőtt fel. Zenéjük mind a mai napig a legkeresettebb a neten. Nemrég a Balatonnál láttam, 16-18 éves fiatalok röplabdáztak és közben ment a zene, ABBA és Neoton.

Igen, újra összeálltak, beszállnak a versenybe. Ilyenkor érdemes megnézni, mi áll minden hátterében, mi a szándék, amit sosem mond el senki. Mi visz rá 71-76 éves embereket, akik mióta összevesztek pár évtizede, még csak egy légtérben sem igazán akartak lenni, mondjuk egy nagy csarnokban. Most újra együtt, és komoly munka árán digitalizálják őket. Testüket tele rakják érzékelőkkel, felveszik régi mozgásaikat, arcmimikájukat, szinte mindent, amit eddig eljátszottak, elénekeltek, mindezt egyedülálló technikával és szoftverekkel, a lehető legéletszerűbb módon digitalizálják, hogy aztán új virtuális testükkel lejátszhassák. Sőt, bármi újat is.

Mi állhat a háttérben? A pénz utáni vágy? A siker utáni vágy? Újra sztárok akarnak lenni, amit már fiatalon is nehezen viseltek? Halhatatlanság iránti vágy? Vagy egyszerűen csak ők az új (összeépített ember-gép) világrend reklámarcai, hiszen ők szólítják meg zenével a legtöbb embert a földön mind a mai napig?

Kit szolgálnak? Mert, hogy minden tettünkkel valamit szolgálunk. Az információs tudatmezőkről írtam első könyvemben, ezek olyan energialények, akik mozgatják a világot, embereket állítanak a szolgálatukba, akár azok tudnak róla, akár nem. Erről írt Weöres Sándor is a Szent György és a Sárkány c. művében is.

Kik azok, akik ezt a bődületes technikát és pénzt odateszik, és milyen célból? Sok multi milliárdos van a világon, aki nem hisz Isten halhatatlan világában (reinkarnáció), hanem az anyagban bízva gépbe akarja vinni az emberi tudatot, így keresve az anyagi szintű halhatatlanságot. Rengeteg ilyen film van már, és mind úgy végződik, hogy valaki lekapcsolja az áramot, vagy már nincs áram sehol.

Valójában nem feladatunk megítélni az ilyen jellegű dolgokat. Nyilván jó erős okok állnak a háttérben. Lényeg, vegyük észre, milyen korban élünk, mennyire morális vagy immorális az értékrendünk, milyen célt szolgálnak adott események, és próbáljuk meg felfedezni, mi lehet e cselekedet hátterében, mi a szándék. Ez utóbbi a legfontosabb.

.

Karmikus kérdés
2021.09.18

Olvastam a Ki vagyok c. könyvben az ABBA együttes karmikus kapcsolatairól, hogy ez működtette őket és vitte sikerre zenéjüket. Illetve a karmáikhoz való nem tudatos hozzáállásuk vezetett a bukáshoz. Most, hogy újra próbálnak zenét készíteni, újra eszembe jutottak az ön sorai.

Részlet a Ki vagyok c. könyvből: A karmikus kapcsolat néha házasságot is jelent és munkát is. Ilyen volt például az ABBA együttes. Mind a négyen, valamint a hozzájuk kötődő személyek, mint a menedzserük, néhány segítőjük, azaz nagyjából tízen, nagyon magas szintű karmikus kapcsolatban állnak egymással, mindenki mindenkivel. Ez azt eredményezte, hogy együtt, egymást serkentve kerültek inspirált állapotba. Intuitívak lettek, sorra ontották a slágereket és sikerre is vitték azokat, leküzdöttek minden akadályt. Karmikus sorsfeladataikat megvalósították, melyek révén ők maguk fejlődtek, csiszolódtak, élményekkel gazdagodtak, a világot pedig megajándékozták zenéjükkel.

Amíg az ABBA együttes egységben volt, száguldottak. Azonban amikor kiléptek ezekből a kapcsolatokból, az együttes a lejtőre került. Miért bomlottak fel? Mert jó dolgukban hátat fordítottak karmikus kapcsolataiknak, itt a földön felmondták az égi vérszerződést, amit nem lehet megtenni. Ekkor a fiúk arra kezdtek panaszkodni, hogy nincs már ihletük, „már minden zeneszámot megírtunk, amit tudtunk”. Valójában ez nem igaz, hanem elveszítették egymást, elveszítették a múzsájukat, így kiestek az inspirált állapotukból. Külön utakon járva nem lettek sikeresek. Mindezek mellett a karmikus társak elvesztése komoly pszichés terhelést hozott magával. Volt az együttesből aki olyan mély depresszióba esett, hogy mind a mai napig nem találja helyét a világban. Ők boldogok és sikeresek csak abban a karmikus közösségben lehettek, mely szűken négy-hat fő, tágabban tíz.

Hasonló volt Sandra, az énekesnő esete. Ő kezdett lenni a német Madonna. Szépen ívelt is felfele karrierje, azonban igazi sztár akkor lett, amikor „véletlenül” összefutott a román származású Mihai Crețu-val, akivel nagyon magas szintű karmikus kötődése van. Először együtt énekeltek, majd Crețu producer lett, és támogatta Sandra karrierjét. Közben összeházasodtak. Crețu zenei karrierje ekkor indult be. Román barátaival megalkotta az Enigma zenekart. Crețu magas tudatszintű (élet/sors rúnája az Öröm – számára ez az élet ajándék), amolyan Mike Oldfield. Az ő múzsája Sandra volt. Az Enigma nagyon érzéki, helyenként spirituális zenét játszott. Aztán a túl sok, állandó, kiszámítható siker azt eredményezte, hogy Sandra és Mihai Crețu elváltak. Innentől elszakadt minden. Azóta az Enigma igazából nem létezik. Sandra pedig a legelső retró slágereit énekli, ha felkérik rá. Egyikük további párkapcsolata sem boldog. Miért váltak el? Mert túl unalmasnak tűnt a sikeres, biztos és kiegyensúlyozott élet. Nem tudták megélni az ajándékba kapott örömöt, a jelen életet. A válás után viszont pont azt vesztették el, amit csak együtt tudtak létrehozni és fenntartani. Meg kell tanulni őszintén megérteni, elfogadni, napi szinten megélni a karmikus kapcsolatokat, és a legnagyobb anyagi siker is csak másodrangú. Maga a kapcsolat az első abban az adott egész életben.

.

Egy jó kérdés
2021.09.02
.

Nemrég olvastam el a Millió éves civilizációk című könyvét. Nagyon megfogott mert vannak hasonló tapasztalataim. Érdekelne hogy honnan szerezte ezen információkat ezen civilizációk mibenlétéről. Válaszát előre is köszönöm. 

Mikor valaki beszél, mond valamit, ír egy cikket, vagy egy könyvet, akkor teheti azt egóból, vagy intuícióból. Mikor a már meglévő fizikai tudásokat összerakja, elemezgeti, és új összefüggéseket fedez fel, akkor az, az egó munkája. Ettől eltérő az intuíció. Ilyenkor kapcsolódunk valahova, ami nem az anyagi világunk, az univerzum nem anyagi részére, ahogy mondai szoktam az égi internetre. Onnan teljesen új, addig nem ismert információk tölthetők le. Lásd Nostradamus, és sokan mások. Ő belelátott a jövő terveibe, de csak az 1800-as évek végéig. Ugyanis addig voltak csak elkészült tervek Nostradamus idején.

Sok feltaláló, és Nobel díjas állítja, mikor meditált, vagy olyan állapotba került, akkor jöttek gondolatai, megértései és nagy felfedezései. Régen így működtek a sámánok, táltosok. Kapcsolódtak az égi internetre és egyszerűen csak tudták a válaszokat.

Az első könyvemet főleg egóval írtam. Állt mögöttem egy elég jónak mondható iskolai oktatás, ahol még a fizika órák jók voltak, aztán egy egyetem, ahol voltak érdekes tanáraink, akik másodállásban az USA-ba terveztek hidakat, gépeket, vagy a NASA-nak bedolgoztak, a szocializmus idején. Később én magam kutattam ezen a téren és bár az egyetem alatt is mondták már a tanárok, hogy anyag nem létezik, mégis csak évekkel később fogtam fel, ez mit jelent. Anyag nincs, csak hullám, tudatosan vezérelt hullám, mely olyan világot teremt, mint a mozivásznon a vetítő. És ez a mi fizikai létünk és világunk. Az első könyvem kb. háromnegyede egból íródott ezen tudások alapján. De volt egy negyede, mely intuíció révén íródott, mikor is a sorsról, életutakról, karmikus kapcsolatokról írok, és ezeket az egó segítségével igyekeztem bemutatni grafikonokon, ábrákon. Valamit leszedtem és igyekeztem a ma használatos gondolkodási sémákra lefordítani, bemutatni. Igen jól sikerült, nagyon sikeres könyv lett mind a mai napig.

A további könyvek egyre inkább intuíció lévén jöttek létre, igaz mindig volt egy materiális kérdés, ami elindította a kutatást. Általában fél évig szedegettem le az égi internetről a feltett kérdésre a válaszokat, aztán azokat összegyúrtam és igyekeztem érthető módon leírni.

Az olyan könyvek, mint a Metamorfózis, melyre sokan mondták, ezt nem ember írta, vagy a Millió éves civilizációk, vagy a Túl az anyagon, kimondottan csak intuitív információkra épülnek. Az utolsó, a Pár-kapcsolat c. könyv pedig már amellett, hogy intuitív információkat tartalmaz, nem a múltról szól, hanem a jövőről. Ebben leírtam az égi neten található terveket, melyek a napjainkra és közeli jövőnkre vonatkoznak, akár Nostradamus. Szinte minden könyvemben írtam, hogy eljön az, ami most van a világban. Az utolsóban pedig ennek a másik oldali eseményeit is, melyek levetülése okozza azt, ami most itt van.

Olvasni nem szoktam, de sokan mondták, könyveimben hasonlókat mondok, mint Steiner, Tolle, és még sokan mások. Nyilván ők sem olvasnak engem, de ugyanarról a helyről szedjük le az információkat, és mindenki a maga tudása, kultúrája, érdeklődési területe szerint értelmezi azokat, mert ott nem betűk és könyvek vannak. Jó példa erre Verne Gyula, aki a technikán keresztül szedte le a jövő tervét, és első könyvében a Párizs a XX: században címűben le is írja kb. azt a világot, ami ma van kinn, csak ő 1960-ra tette annak a kornak az eljövetelét.

A múlt eseményei alapján a jövő nem mondható meg. A mesterséges intelligencia, ha jól megírták, nagyon jó a statisztikai adatfeldolgozásra. De nem tudja megmondani mi lesz váratlan helyzetben. Az elmúlt ezer év időjárását percről-percre pontosan ismerve sem tudjuk megmondani milyen lesz a következő 3 év időjárása. Mert nem a múltra épül, nem attól függ.

Aki nem csak néz, hanem lát is, az észreveheti, hogy a világ már vagy 20-30 éve erősen hanyatlik, de valójában 2018 januártól mély káoszba hullik. És ez csak fokozódik. Ennek okairól az utolsó könyvemben részletesen írtam. Világunk komoly kihívás előtt áll, bár ez nem igazán érdekli az embereket.

Minden más, mint ami eddig valaha is volt, legalábbis az utolsó pár ezer év távlatában. Most először vagyunk ennyien a Földön. Most van az, hogy ökológiai lábnyomunk többszöröse, mint a bolygó, azaz kinyírjuk. És van még sok hasonló, először. Mindezek miatt fogalmunk sincs, mit kellene tenni, mert csak a régi sémákban gondolkodunk, melyekbe már sokszor belebuktunk. És mindezek mellett, szerintem a legnagyobb gond az, hogy létrehoztunk egy immorális, istentelen (itt nem a vallásra gondolok), a krisztusi értékrendtől végtelenül távol álló világot, ahol az emberek ragaszkodnak a régi szokásjoghoz, régi sémákhoz, bármibe belemennek, csak hogy a régi életüket élhessék, ami pedig már soha nem lesz. Egyszerűen ez a gond, és a nem a többi.

Az élő gondolkodás alapvető a civilizáció működéséhez, ami eredményez egy rugalmas adaptációt. Nem én vagyok az egyetlen, aki kiolvasta az égi interneten azt a bejegyzést, mely szerint 2018 januárban volt az a pont, amikor ha nem kezdtük el megvalósítani a tudatos és morális létet, aminek már 100 éve itt az ideje, akkor a civilizáció vissza fog fejlődni akár százezer évet is. És ehhez pár év is elég, és ott leszünk a homo sapiens szinten, amihez képest a Postman c. film egy bájos tündérmese. Az univerzum erői megoldják, hogy világunkat beszippantja a káosz. Az nem számít, hogy ebben hisz-e az átlagember vagy csak legyint rá, hogy mekkora baromság.

CSAK ÉLŐ GONDOLKODÁSSAL LEHET EBBŐL KISZABADULNI. A világot olyanok kell vezessék, akik járatosak az intuícióban, az új, előre ki nem számolható körülmények között tudják a világot úgy vezetni, hogy az jó időben jó helyen legyen. Az égi interneten ott a megoldási séma, csak meg kell tenni. Ehhez pedig sokat kell változnunk. Minden embernek. Figyelembe véve világunk tehetetlenségét az értékrend változásban, ebben a pillanatban ehhez már szinte nincs idő. Vagy roppantul kevés. Ma kellene változni.

.

Mit érdemes tenni, mire tanít a jelen idő?
2021.04.18

Tanuljuk meg
– a lényeget a lényegtelentől,
– az örökkévalót a múlandótól,
– az anyagit a szellemitől,
– a valóságot a materializmustól,
– a saját életünket a másokétól,
– az igazságot a véleménytől,
– idegen Én-eket a sajátunktól
megkülönböztetni

.

Fáklyarádió – a közös műsor szünetel
2021.01.24

Mostantól a Fáklyarádióval közös műsor, hétfő esténként, szünetel. Ha újraindul, jelezni fogom. 

.

Fáklyarádió – 2021 január 11 (hétfő), este 20.00 – 21.00  
2020.11.25

A mostani téma: Templomosok 
Ellentmondásos világ. Szent cél, majd öldöklés mindenek felett. A világ első, a maihoz hasonló bankhálózata (Franciaországban elhelyezett pénz, Jeruzsálemben kiváltható) kamat, a francia király megfinanszírozása, nagyra nőtt szervezet, kikerültek minden királyi és pápai irányítás alól. Az anyag 4 ura zseniálisan futtatta őket. Mi lett a vesztük? Az anyag illúziója, azt hiszed sok van, kiderül nincs semmid és rámegy az életed. Szép Fülöp francia uralkodó egyfelől nem tudta visszafizetni a francia királyi udvar kölcsöneit, másfelől magának akarta az egész nagy bulit, mely több és nagyobb volt mint maga a királysága. Egy nap alatt véget vetett a templomosoknak, majd kivégeztette vezetőiket, akik jól elátkoztak mindenkit, aki ellenük tett. Egy éven belül mind meghaltak, de nem is akárhogy, erőszakos és fájdalmas halállal. Az univerzum beteljesítette az átkot. De mi is az átok? 
Az elhangzott műsor letölthető a Fáklyarádió honlapjáról, itt

.

Nostradamus jóslatai 2021 évre
2020.12.29

Nostradamus abban a korban élt, mikor Gabriel arkangyal volt a korszellem, az osztályfőnök, akkor csak annak a kornak a szellemi oldali tervei léteztek, így Nostradamus is kb. az 1525-1879 évek eseményeit látta előre.  Gabriel után jött a Michael kor, 1879-től, mely kor terveit csak sokkal később, maga Michael készítette el. Nyugodtan állíthatjuk, Nostradamusnak nem volt esélye túl látni az 1879-es éven, mert nem léteztek további részletes tervek, azaz maga a Rendező sem tudta, konkrétan mi fog történni a távoli jövőben. 

Nostradamus jóslatai kb. 30%-ban valósultak meg, de ez nem az ő hibája, hanem az emberiség egyszerűen nem készítette el azokat. Így volt ezzel Verne is, akinek 50% körüli a találati aránya, hasonló okból. 

.

Kozmikus időpontok
2020.12.10

Bár mi egzakt módon határozzuk meg egy nap végét és a következő nap kezdetét az éjfél pillanatában, a természet, az univerzum másképp teszi, és ezt használják a szellemi világ lényei pl. angyalok, arkangyalok, stb, a Rendező, illetve a természeti népek egy része. A kozmosz rendje szerint a hajnal az a pillanat, mikor vált egyik nap a másikra. Nyilván ez máskor van télen és nyáron, vagy országonként is, nem egy fix állandó pillanat. 

Ehhez hasonlóan az év sem december 31-én végződik, a kozmosz rendje szerint az újév első napja december 21 és a hajnal pillanatában kezdődik. Ez csak akkor kezd érdekessé válni, ha valaki a kozmosz rendje szerint kezd élni. 

.

Transfăgărășan, Transalpina filmek
2020.12.09

2013-ban került fel két írás, Románia két világhírű autóútjáról. Transfăgărășan, és Transalpina. Ezt azóta nagyon sokan nézik és kérnek még képeket. Találtam két ma divatos cabview filmet a két útról. 

A 2013-as írás a Transfăgărășan-ról itt található. A cabview pedig itt érhető el
A 2013-as írás és képek a Transalpinaról itt található. A cabview pedig itt érhető el

Érdemes megnézni őket. 

.

Apró hiba …
2020.11.27

Az Amazon szervereinek leállása miatt több ezer porszívó is leállt az USA-ban, okoseszközök sora bénult le az Egyesült Államok keleti partvidékén (forrás itt)

És mi lesz, ha egy ilyen esemény során a közeli jövőben (pár év múlva), emberek esnek össze, mert megszűnt a távvezérlésük a bennük levő chipek által?

.

Atlantisz az földrészt, vagy magas technológiát jelent? 
2020.11.27

A Fáklyarádió honlapján van egy erről szóló cikk. Megnézhető itt

A magam részéről annyit tennék a témához, mióta a Föld szilárd, több civilizáció élt már itt és mindig volt egy-két Atlantisz. Atlantisz jelentése: egy civilizációs mikroklíma, ami általában erősen eltér a környezetétől, jó irányba, de jó esetben lehet maga az egész civilizáció is, ahol a SZELLEMI fejlődés elért egy szintet és EZ INDUKÁL EGY MAGAS TECHNIKAI szintet. A kettő együtt. Mi most kukába dobtuk a szellemi megértésünket és az abból fakadó szellemi tudatunkat, így be is plafonálódott a fizikai technikánk. Nem a megfigyelő rendszerek és követő chipek jelentik a technikát, hanem mondjuk az ingyen energia, mely az éteri síkból nyerhető, a fizika törvényeire látszólag fittyet hányó repülő eszközök, az éteri oldal által távvezérelt és éteri energiával működő autók, stb. Az annunakikat és technológiájukat személy szerint nem tartom atlantiszi minőségűnek, bár jobb volt, mint a miénk, akik a Holdra sem tudunk felmenni mind a mai napig úgy, hogy onnan vissza tudnánk jönni. 

.

Fáklyarádió – 2021 január 4 (hétfő), este 20.00 – 21.00 – MÉG KÉRDÉSES EZ A MŰSOR EBBEN AZ IDŐPONTBAN. 
2020.11.25

A mostani téma: Templomosok 
Ellentmondásos világ. Szent cél, majd öldöklés mindenek felett. A világ első, a maihoz hasonló bankhálózata (Franciaországban elhelyezett pénz, Jeruzsálemben kiváltható) kamat, a francia király megfinanszírozása, nagyra nőtt szervezet, kikerültek minden királyi és pápai irányítás alól. Az anyag 4 ura zseniálisan futtatta őket. Mi lett a vesztük? Az anyag illúziója, azt hiszed sok van, kiderül nincs semmid és rámegy az életed. Szép Fülöp francia uralkodó egyfelől nem tudta visszafizetni a francia királyi udvar kölcsöneit, másfelől magának akarta az egész nagy bulit, mely több és nagyobb volt mint maga a királysága. Egy nap alatt véget vetett a templomosoknak, majd kivégeztette vezetőiket, akik jól elátkoztak mindenkit, aki ellenük tett. Egy éven belül mind meghaltak, de nem is akárhogy, erőszakos és fájdalmas halállal. Az univerzum beteljesítette az átkot. De mi is az átok? 

.

Fáklyarádió – 2020 december 7 (hétfő), este 20.00 – 21.00
2020.11.25

A mostani téma: Növény, állat, ember, Darwin? 
Ha az életet nem csak mechanisztikusan fogjuk fel, mint egy gőzgépet, hanem a maga kozmikus valóságában, akkor ezzel a szemlélettel nagyon érdekes a darwinizmus. Továbbá azt se felejtsük el, hogy a mai darwinizmus erősen túltolja Darwin gondolatait. Sőt Darwin családjában többen, így nagy eséllyel ő maga is szabadkőműves volt. És innentől érdekes a történet. Lehet minden tudott a szellemi igazságokról, az élet kozmikus voltáról, aztán csak a bolondját járatta velünk, mi meg megettük? Lehet hogy ez volt a szabadkőműves házi feladata, ahogy Orwellnek az 1984?
Az elhangzott műsor letölthető a Fáklyarádió honlapjáról, itt.

.

Melyik együttes?
2020.11.14

Többen kérdeztétek, hogy a Jövőbelátás régen és ma rádióműsor szünetében milyen zeneszám hangzott el, melyet a Fáklyarádió műsorvezetője, Hajósi Péter éppen ide illőnek nevezett?
Az Avatar együttes Ébredj fel c. száma volt, megtekinthető itt

.

Fáklyarádió – 2020 november 23 (hétfő), este 20.00 – 21.00
2020.10.27

A mostani téma: Nemrég az anyag királyai voltak …
Lucifer, Ahrimán, Azurák és Szórát. Karakterek, jellemvonások, erősségek, gyengeségek. Mit adtak a civilizációnak és mit vettek el tőlünk. Hova jutottunk a vezetésükkel és hova juthattunk volna? És miért csak voltak?
Az elhangzott műsor letölthető a Fáklyarádió honlapjáról, itt.

.

Fáklyarádió – 2020 november 9 (hétfő), este 20.00 – 21.00
2020.10.27

A mostani téma: Jövőbelátás régen és ma
Márk, Máté, Lukács, János evangéliumától, Nostradamuson, Madáchon, Vernén, Steineren, a józan gondolkodó székely parasztemberen át a tudatosságig. Tényleg látni akarjuk a jövőt? Van-e annyi erő a legtöbb emberben, hogy kibírja a jövő látszatát? Képesek vagyunk-e megérteni a megmutatott jövőt?  És a tudatos ember miért látja, tudja és érti a jövőt?
Az elhangzott műsor letölthető a Fáklyarádió honlapjáról, itt.

.

Fáklyarádió – 2020 október 26 (hétfő), este 20.00 – 21.00
2020.10.22

A mostani téma: Úton hazafelé (Világok harca vagy együttműködése?)
Az elhangzott műsor letölthető a Fáklyarádió honlapjáról, itt.  

.

Fáklyarádió – 2020 október 12 (hétfő), este 20.00 – 21.00
2020.10.10

A mostani téma: Felemeli vagy bedönti a világot a technika?
Az elhangzott műsor letölthető a Fáklyarádió honlapjáról, itt

.

Kiegészítés a Pár-Kapcsolat (utazók) c. könyvhöz
2020.10.08

A nevezett könyv nem párkapcsolati kézikönyv, hanem a szellemi lény-szellemi lény kapcsolatáról szól, és a lassan 3 éve tartó apokalipszisről, annak okairól, a szellemi világban történő dolgokról, azok kihatásáról a fizikai világunkra, a Rendező terveiről, és arról a kérdésről, mi lesz ezután. 

Ez a könyv 2018-ban íródott, 2019-ben került a könyvesboltokba. Eközben markáns események történtek. Ezért a könyv végén van két kiegészítés. Azonban az események minkét világban tovább pörögtek, már volt egy harmadik kiegészítés is, és most készült egy negyedik. Ezek letölthetők akár itt, akár a Könyveim / Pár-Kapcsolat (utazók) oldalon. 

Csalogány Pár-kapcsolat kiegészítés 3-4

És egy ide vonatkozó pár perces filmrészlet. Zseniális és pontos ábrázolás. A fim címe: Perben az ördöggel (Suing the Devil). 

.

Rádióműsor letöltése
2020.09.30

Minden elhangzott műsor letölthető mp3 hangformátumban, 15 perccel a műsor utántól egy héten át a: Faklyaradio.hu oldalon – podcastek (menü) – Paranormálistól a spiritualitásig (Meghallgatom gomb). Néhány korábbi adás megtekinthető a facebookon

.

Fáklyarádió – 2020 szeptember 28 (hétfő), este 20.00 – 21.00
2020.09.21

A mostani téma: Miért így születtem? Miért születnek fogyatékos gyerekek? Ez az ő sorsuk, a mi sorsunk, vagy mi, a civilizáció tesszük tönkre egymás sorsát, aztán fogyatékosan, terhelt karmákkal születünk? Van-e innen kiút, vagy mind erre a sorsra jutunk?
Az elhangzott műsor letölthető a Fáklyarádió honlapjáról, itt

.

Fáklyarádió – 2020 szeptember 14 (hétfő), este 20.00 – 21.00
2020.09.10

A mostani téma: Ki vagyok? Kivagyok! Önismeret 
Az elhangzott műsor letölthető a Fáklyarádió honlapjáról, itt.

.

Fáklyarádió – 2020 augusztus 31 (hétfő), este 20.00 – 21.00
2020.08.23

A mostani téma: Rúnák 
Az elhangzott műsor letölthető a Fáklyarádió honlapjáról, itt

.

Fáklyarádió – 2020 augusztus 17 (hétfő), este 20.00 – 21.00
2020.08.11

A mostani téma: Mi működteti a világot? 
Az elhangzott műsor letölthető a Fáklyarádió honlapjáról, itt.

.

Fáklyarádió – 2020 augusztus 3 (hétfő), este 20.00 – 21.00 
2020.07.28

A mostani téma a SORS, folytatás. Az első rész megtekinthető itt (ajánlott, mert a mostani rész az előző folytatása lesz). 
Az elhangzott műsor letölthető a Fáklyarádió honlapjáról, itt.

.

Fáklyarádió – 2020 július 20 (hétfő), este 20.00 – 21.00 
2020.07.09

A mostani téma a SORS.
Az elhangzott műsor letölthető a Fáklyarádió honlapjáról, itt

.

Fáklyarádió – 2020 július 06 (hétfő), este 20.00 – 21.00 
2020.07.01

A mostani téma: a sumer történelem (folytatás).
Az elhangzott műsor letölthető a Fáklyarádió honlapjáról, itt.

.

Fáklyarádió – 2020 június 22, este 20.00 – 21.00 
2020.06.09

A mostani téma: a sumer történelem.
Az elhangzott műsor letölthető a Fáklyarádió honlapjáról, itt

.

Fáklyarádió – 2020 június 8, este 20.00. – 21.00
2020.06.03

A Fáklyarádió egyik rendszeres műsorában, Paranormálistól a Spiritualitásig, vendégként fogok szerepelni, kéthetente, hétfőnként 20.00 – 21.00. Első alkalommal jövő hétfőn, június 8-án este. Az első téma nem is lehet más, mint az Ébredés

Szeretettel várunk mindenkit !!!

Az elhangzott műsor letölthető a Fáklyarádió honlapjáról, itt

weben: www.faklyaradio.hu
Androidon: https://faklyaradio.hu/shorturl.php?page=1
iOS-on: https://faklyaradio.hu/shorturl.php?page=2
MyOnlineRadio-n: https://myonlineradio.hu/faklya-radio
  

.

Koronavírus
2020.03.25

Nem az a kérdés, hogy mikor lesz vége, hanem hogy mit tanulunk belőle. Például alázatot, új értékrendet, magunk és mások tiszteletét, egymás segítését, és így tovább. És a második kérdésre adott válasz meghatározza az első kérdést is. Ez egy morális válság és magában hordozza a fejlődés lehetőségét. A mi kollektív döntésünk (sorsközösség), hogy élünk-e ezzel a lehetőséggel, vagy görcsösen ragaszkodunk ahhoz, ami már korábban sem működött, csak mi ezt nem akartuk észrevenni. 

.

Milyen év lesz 2020?
2020.01.06

Van aki a technika szárnyalásáról regél, van aki válságokról, háborúról, és van aki sima  recesszióról. Mind benne van a maga módján. Egy biztos, AZ EMBERI MIVOLTUNK VAN VÁLSÁGBAN. Az ember mint emberi lény jutott végzetes válságba, és már csak egy hatalmas bukta segíthet magunkhoz térni. Soha nem voltunk még ilyen közel ahhoz, hogy megértsük emberi mivoltunkat, emberként, emberi (jóléti) civilizációban éljünk, békében, háborúk és éhezés nélkül, minden adott ehhez. Azonban mi kollektíven soha nem ragadtunk még ennyire bele az anyagba, mint most, annak mindennemű következményével, a lehetőségekhez képest ellenkező világban élve. 

.

Karácsonyi jókívánság
2019.12.23

Olvass, gondolkodj-értékelj, fejlődj, merj kérdezni, merj a dolgok mögé nézni, magad alakítsd ki a nézetedet – ne mások!

.

Milyen autót vegyünk? Egyáltalán elbírja-e még a Föld?
2019.12.04

Figyelembe véve, hogy egy zárt rendszerben élnünk (Föld), így akár a túlszaporodás, akár a végtelen növekedés, akár a túlfogyasztás, akár a túl nagy életmódbeli különbség végzetes. Viszont mind együtt gyors halál. Vitatkozhatunk arról, hogy 0,5-1,5 milliárd embert bír eltartani a bolygó, vagy azon, hogy a végtelen növekedés illúziója egy baromság, vagy azon, hogy meddig növelhetjük a túlfogyasztást, vagy azon, hogy a bolygó egy része svéd életszínvonalon él a többiek rovására, vagy arról, miért jó ha egyik ember rabszolgává teszi a másikat, de ez nem vezet megoldáshoz, csupán a végzet megéléséhez. Így esik meg,  hogy nagy civilizációk megbuknak, aztán újra kezdik a legelejéről. 

Tehát az a kérdés, hogy milyen autót vegyünk, leginkább megmosolyogtató, figyelembe véve, ahogy áll a világunk.  

Ajánlok egy érdekes cikket, mely mindezt a témakört egybegyúrja. Forrás Totalcar. 
A cikk itt olvasható

.

A Pár-kapcsolat c. könyv elérhető, megvásárolható. 
2019.07.12

Könyvről részletek itt.
Elérhetősége itt

.

Hamarosan elkészül
2019.05.28

A Pár-Kapcsolat (utazók) c. könyv, a Csalogány sorozat Nyolcadik könyve már a nyomdában van, hamarosan megjelenik. 

.

Az ember fogalma
2019.05.04

A darwinista-materialista elmélet azzal számol, hogy a világban egyik élőlény megöli a másikat, hogy túléljen, ez a létért zajló küzdelem, napi szinten. Azonban az ember szellemi lény és nem állat. Egy tudatos szellemi lénynél nem lehetne az probléma, hogy eltérő vélemények, tettek, gondolatok alakulnak ki benne, emiatt nem kerülhetnének az emberek szembe egymással. Amíg az állatoknál ez külső formában nyilvánul meg, harc formájában, addig a tudatos szellemi lénynél, az embernél ez egy belső küzdelem lenne, ahol saját maga fejlődi meg ezeket az érzelmeket, és ezáltal magasabb minőségi szintre lépne. AKI A LEGYŐZNIVALÓT ÖNMAGÁBAN GYŐZI LE, az hatalmasat fejlődik. Nem kívánja legyőzni a másik emberi lényt, így nem viszályok és háborúk okozója, hanem szerető, tudatos lény, aki MÉLTÓ AZ EMBER FOGALMÁRA.

.

Tudtad, hogy ma van Húsvét?
2019.03.24

Húsvét egy mozgó ünnep. A Nap és a Hold mozgásából reprodukálja azt a csillagászati együttállást, ami annak idején volt. Csillagászati képlete borzasztóan egyszerű: a tavaszi napéjegyenlőséget követő első holdtölte utáni vasárnap. Most 20-án volt a tavaszi napéjegyenlőség, másnap a holdtölte, és ma van az első vasárnap.

A kezdetekkor így számolták Húsvétot. Józsi bá felnézett az égre este és azt mondta, Anyjuk, vasárnap Húsvét lesz. A Római Birodalom bukásának része megjelent Bizánc, és ketté oszlott a vallás is és kialakult egy-egy saját számítási algoritmus, mely sokkal bonyolultabb és már nem az egyszerű csillagászati megfigyelésen alapult. Így gyakran esik meg, hoyg a római katolikus és az ortodox vallásoknál nem egyszerre van Húsvét.

„A szíriai Aleppóban ülésezett 1997-ben az Egyházak Világtanácsa. Azon javasolták, hogy a hagyományos, képletekre és táblázatokra alapuló számítás helyett csillagászati megfigyelések alapján határozzák meg a keresztény húsvét időpontját, ezzel megszüntethető lenne a keleti és nyugati egyház közötti eltérés is, hiszen a megfigyelés (illetve a közvetlen csillagászati meghatározás) mindegyik egyházrész számára objektív módon rögzítené az ünnepnap dátumát. A reformjavaslat szerint a bevezetés 2001-ben lett volna, de lényegében egyik tag sem fogadta el még.” Forrás: ujszo.com.

Tehát, ha csillagászati értelemben vesszük, ma van Húsvét. Amúgy 2010 és 2018 között beleértve ezt a két évet is, mindig a tavaszi napéjegyenlőséget követő első holdtölte utáni vasárnapra esett a római katolikus módszerrel számolt Húsvét.

.

Szomorúan tudatom
2019.01.04

szomorúan tudatom, hogy ma meghalt az egyik legjobb barátom, Gordán Ferenc, aki nagymértékben hozzájárult könyveimhez, e honlaphoz és ahhoz a rengeteg tudáshoz, amire szert tettem.

Vele 2014-ben találkoztam oly módon, hogy elszállt a számítógépe, majd újraindult és ekkor az én honlapom jelent meg, amelyet addig ő sosem látott. Nem ismertük egymást, de tudta, ez égi üzenet. Meg is nézte, hogy találkozhatunk, és eljött a Pilisben tartott első Sumer Szabadegyetemre.

Onnantól kezdve barátok lettünk, ahogy mondják, az első látásra. Attól a pillanattól  kezdve ő adta ki könyveimet, azaz a másodiktól.

Az ő támogatása lehetővé tette az én szellemi fejlődésemet. Ha nem támogat, most vagy zombiként lennék valahol, vagy már hazamentem volna. Ő és a feleségem emeltek fel engem a szellemi síkra.

Szomorú a lelkem. Egy jó ember hazaindult.

.

TÚÉK 2019Tudatos Új Évet Kívánok 2019 évben. 
Kapcsolódó cikk: Helyzetkép 2018 végén.

.

Fogalmunk sincs, mi vár ránk
2018.09.30

Egy érdekes cikket ajánlok, részlet belőle:

„A kutatók szélesedő csoportja viszont úgy látja, eljött az ideje, hogy ne csak a viharoktól és a tengerszint emelkedésétől próbáljuk megvédeni magunkat.

Az úgynevezett mély alkalmazkodást sürgető szakértők szerint el kell kezdeni a felkészülést a hálózati áramellátás összeomlására és az élelmiszerellátás akadozása is, ami a nyugati típusú társadalmakat alapjaiban rázhatja meg. Nem meglepő módon e tudósok szerint a mostani fogyasztói igényeket nemsokára fel kell adni, azonban vannak, akik továbbmennek, és a jelenleg még pezsgő part menti városok hamarosan bekövetkező eltűnésével is számolnak. William Clark, a Harvard professzora évtizedeken átívelő infrastrukturális beruházások indítása mellett érvel, amelyek lehetővé tennék az óceánhoz közel élők átköltöztetését a kontinensek belsőbb, sokszor szárazabb területeire.

Politikai elemzők is figyelmeztetnek: ha a kormányok nem készülnek fel időben arra, hogy a jelenlegi lakóhelyek jelentős része élhetetlenné válik, akkor több millió ember kényszerül majd arra, hogy útra keljen. Az országok vezetőinek arra is számítaniuk kell, hogy a klímaváltozás okozta problémák nagy részét nem fogják tudni a határaikon belül kezelni, nemzetközi együttműködésre lesz szükség a békés megoldás érdekében. Nem tartható fent tehát az a szemlélet, hogy az egyes országok csak saját magukra nézve tekintik biztonsági kockázatnak a felmelegedés következményeit.”

A teljes cikk itt olvasható

Forrás: G7.hu

.

Vajúdás
2018.09.11

Ami a világban tapasztalható, az nem krízis, nem bukás, hanem valami nagyon készülődik, mint amikor anyuka szülni fog, már megy a vajúdás, és mindenki várja mi lesz.
Az anya, a régi világunk, meg kell szülje gyermekét, az új világot. De nem akarja. Azonban lévén áldott állapotban van, megindult a vajúdás. Nincs olyan, hogy az érdeklődés hiányában elmarad a szülés, vagy csak azért sem, mert anyuka már nem akarja. Ami jön, annak jönnie kell. Az anya nem akarja átadni szerepét az utódnak, a gyermekének, hanem ő maga örökké akar élni, egyre nagyobb és nagyobb lenni, pedig már túlsúlyos és túlkoros, nehézkes. Mivel azonban áldott állapotba került, mert így kellett lennie az univerzum szabályai szerint, most már szülnie kell. De az anya görcsösen harcol a szülés ellen, nem is tudja, hogy szülnie kell, sőt az sem tudja, ez már a szülés.
Mi a vajúdás égeredménye? Születés, vagy halál, vagy születés és halál.

.

Elgondolkodtató
2018.08.28

Apokalipszis most (link ajánló)

.

Ez lett Dániából szűk 3 hét alatt…
2018.08.05

.

Mi az oka? 
2018.08.03

Egyre többen kérdik, mi az oka annak, hogy mostanában egyre ritkábban frissül a honlap, hiszen a világban egye több az esemény, ilyen mozgalmas nem volt  az emberiség modernkori élete?

Ha megnézzük, tényleg káosz van mindenhol és minden szinten. A világban kormányok, cégvezetők mondanak egyet és teszik az ellenkezőjét perceken belül. De igaz ez a legtöbb egyszerű emberre is. Mintha senki nem tudná mit akar és eszerint is cselekszik, kaotikusan. Elveszett az értékrend utolsó fonala is, bármennyire is kritizálható volt ez az értékrend. Leginkább ilyen lehetett annak idején Bábel, a bábeli zűrzavar idején.

Két elmélet terjed a világban. Az egyik szerint fantasztikusan jól halad világunk, a másik szerint ez itt a világvége. Mindkettő materialista szemszögből közelít. A magam részéről a megértéshez megnézem a dolgok anyagon túli valóságát is, ahogy tette ezt annak idején Steiner is, vagy még nagyon sokan mások, akár napjainkban.

Ez év januárjában elkezdődött a bibliai (János evangélium) apokalipszis, melyet nem Hollywoodban forgattak, hanem a valós életben alakítunk, mi magunk, és teljesen más mint egy film. És ez eredményezte a fenti káoszt.

Márciusban az univerzum tudatos intelligenciái lezárták a sorsot úgy egyénileg, mint kollektíven. nincs többé karma. Ilyen még soha nem volt, ugyanis a sors a legfontosabb az inkarnációk során. És ez most lezáródott. Mindent jóváírtak amivel tartoztunk, vagy amivel nekünk tartoztak. És igaz ez a civilizáció szintjén is. Társadalmunk sorsa lezárult.

Szintén márciusban elvált az ocsú a búzától. Két út van. A tudatosság, vagy az anélküli út. Mint amikor megyünk az autópályán és az elágazik. Van pár kilométerünk, hogy eldöntsük, merre menjünk, amíg a közös szakaszon haladunk. Aztán egyszer ennek vége és akkor már ott ragadunk, amelyik úton haladunk és abba a célba fogunk beérni, amelyik úton haladtunk. Márciusban elvált e két út és többé nincs átjárás. Tehát életünk hátralevő részét azon az úton éljük le, ahol voltunk, még akkor is, ha erről nem tudtunk.

Részben a fenti kettő következménye, hogy már senki sem fog fejlődni tudati szinten. Senki. Lehet matek képleteket tanulni, meg sok egós dolgot, de Földön már senki nem fog a tudatossága szintén fejlődni. Hasonlóan, aki eddig nem ébredt fel, már nem is fog.

A fentiekhez hasonlóan még rengeteg dolog lezárult.

Miért nem írok mostanában? Mert a káoszt elemezni teljesen értelmetlen és fölösleges. A káosz attól káosz, hogy instabil, ami ebben a pillanatban igaz, az a következőben már nem, hanem az ellenkezője. A káosz mindig egy RENDnek a vége és egy újnak a születése. A káosz az átmenet.

Viszont érdekes világ jön. Se sors (karma), se változás. Mintha rögzítették volna az utolsó pillanatbeli állapotot mindenki számára, sőt világunk számára létrehoztak egy olyan állapotot, mint a windowsban a visszaállítási pont, mely itt az 1971-es állapot. Akkor indultunk el rossz úton.

Hogy mindez mit jelent, milyen lesz az új kor, azt majd meglátjuk. Egy biztos, ahogy nem a káosz instabil állapotait kell értelmetlenül ragozni, hanem lesz miről érdemben beszélni, azonnal írok. Addig csak visszafogottan. Hogy mikor lesz ennek vége? Igazából ember nem tudja, az univerzum sem döntött el egy pontos dátumot. Főleg rajtunk múlik, de hosszabb távlatokban nem kell gondolkodnunk, mert van már olyan kritikus szinten a káosz, hogy bármelyik napon magába szippanthat mindent.

Jogrendszerünk büszkén vallja, a törvény nem ismerete nem mentest a felelősség alól. Rossz hírem van. Ez a szabály igaz az univerzumban is. Amit a civilizációnak meg kellett volna fejlődnie, amit el kellett volna érnie és nem történt meg, azt akkor is számon kéri rajtunk az univerzum, ha mi erről hallani sem akarunk. Van egy pont, ahol értékrendünkkel, gondolkodásunkkal, életvitelünkkel kiütjük az univerzum biztosítékát, és akkor működésbe lépnek az univerzum önszabályzó mechanizmusai a nagy rendszer védelme érdekében.

.

Idegbeteg
2018.08.02

Egy nemzetközi tanulmány szerint a modern civilizáció nagy része idegbeteg, vagy napi szinten úgy viselkedik, mint aki idegbeteg. Nem tudják az okát…

Mikor valaki idegbeteg, akkor valójában a lelke beteg és a szegény idegrendszer csak megéli és megvalósítja ezt a lelkiállapotot. Így már érthető az igazi ok.

.

Érdekes és elgondolkodtató…
2018.07.01

Egy honlapot ajánlanék és arról egy írást. A magunk védelmében.
A honlapon olvashatók versek is, melyek kimondottan tetszettek.

Ajánlom szeretettel.

.

Kérdezték: mi a véleményem arról, hogy az emberiség más bolygón alakítson ki életteret, lévén ez már tönkre lett téve?
2018.05.16

Költői kérdés. Az, aki itt a Földön nem tudja a számára ideális életteret megtartani, lévén agyatlanul lerombolja, az idegen helyen, más körülmények között létre tudja hozni? Sokan jót mosolyognak olyan tudósokon, akik az ilyen jellegű elméletekkel állnak elő, meneküljünk előre.

Weöres Sándor: Más bolygón

Ki gépbe-zárva más csillagra jut
s ott életet kezd: a múltból okult-e?
A béklyót, gyilkot itt felejti-e,
önérzetes fölényes kapzsiságot,
s a folyton vért kívánó elveket,
a népe vérét szívó államot?

Szerény véleményem szerint nem a Földdel van a gond…

.

Kimondták: nem jó üzlet az embereket meggyógyítani, több pénzt hoz, ha sokáig kezelik őket
2018.04.25

A cikk itt olvasható (forrás HVG)

.

Közép-Európa
2018.04.07

Közép-Európa szerepe a történelem során az egyensúly, átmenet kelet és nyugat között. Határ és egyensúly. Az Osztrák-Magyar Monarchia idején működött ez egy ideig. Napjainkra a nyugat bekebelezte a közepet. Így az tovább tolódott kelet felé. Ma már se Magyarország, se Ausztria NEM közép, hanem a nyugat része. A közép, kelet felé tolódva először Románia lett, majd annak elnyugatosodásával Bulgária, és északon Ukrajna, részben Oroszország egy része. Azonban a közép egyre jobban elveszti életterét, sőt a nyugat felemészti keletet, így egypólusú lesz Európa.  Éjszaka és nappal, mint kétpólusú rendszer, először eltűnik az átmenet, azaz átmenet nélküli a két pólus között világ, mint amikor felkapcsoljuk, vagy eloltjuk a villanyt, nincs reggel és este. Azonban az egyik pólus fel is őrli a másikat így olyan napjaink kezdenek kialakulni, mikor egész nap vagy éjjel lesz vagy nappal.

Mikor az ember találkozik élete szerelmével, vágyával, és eldönti, hogy vele együtt akarja leélni életét, majd ezt meg is valósítják, mindig kap nem kívánt ajándékként anyóst, apóst, kellemetlen barátot és rokonokat. Mert nincs jó, rossznak nevezett, valójában megfejlődni váró feladat nélkül.

Közép-Európa a nyugat része lett. Jó az oda öntött pénz, a nyugatinak nevezett élet, de ennek ára van, az „anyós, após és a többiek”. Olyan nincs, hogy ide nekem a menyasszonyt és  a családja meg húzzon el messzire. Ha nem tetszik a menyasszony családja, nem tudja az az ember tolerálni, maximum el lehet válni a legvégső esetben.

.

Az ízek szerepe
2018.03.18

A só alapvető erő a gondolkodáshoz. A fejünkben „sószerű” folyamatok zajlanak. Aki nem eszik elég sót, az nem fog tudni tisztán gondolkodni. Persze sózni mértékkel. A kínai orvoslás szerint a só nélkülözhetetlen a vese működéséhez. A nem jól  működő vese, Víz elem, tönkreteszi a Tűz elem működését. Mi lesz, ha a magas vérnyomásos nem eszik sót? És ha a gyerekeknek nem adunk sót? Só szintén szükséges a gyomorsav előállításához.

A keserű íz alapvetően szükséges ahhoz, hogy NE legyenek az embernek félelmei. Teák, cikória kávé, stb. Cukor nélkül. Ezen túl, a keserű italok fontosak az emésztéshez, az epe működéséhez, a bélrendszer működéséhez.

Az édesség a szeretet. Sokan kompenzálják a szeretethiányt cukorral. Azonban függőséget tud okozni. Ha egy élelmiszer terméket egy gyártó el akar adni, elég, ha cukrot tesz bele. A többi komponens csak körítés.

.

Gondolom feltűnt másoknak is…
2018.02.15

Gondolom sokaknak feltűnt, hogy mekkora a káosz a világban és az elmúlt egy hónap alatt ez csak nőtt és nőtt, míg egy ideje maximumon tombol. Igen, ennek csak egy vége lehet…

.

Ki vezessen egy államot? Részlet Platón: Állam c. művéből
2018.01.23

A filozófus „az, aki képes megragadni az örök és változatlan létezőt”. Továbbá fontos jellemzője személyiségének, hogy szerelmes abba a tudományba, amely megvilágítja a „keletkezés és a pusztulás között nyomorgó örök lényeg világát.” Ezért egy állam vezetésére – Platón szerint – a filozófus a legalkalmasabb, mert nemcsak bölcsességszerető, hanem a többi erénnyel is rendelkezik (igazságos, bátor, mérsékletes).

A filozófusok a politikai életben azonban nincsenek megbecsülve. A helyzet bemutatására Platón a hajóhasonlatot írja le: ha egy hajó tulajdonosa (a nép) testesebb, erősebb a többi embernél, de nagyot hall, rövidlátó, és a hajózáshoz minden szempontból is csak igen keveset ért, akkor a hajósok (a polgárok, politikusok hada) tusakodni fognak egymással a kormányosi rangért. Állandóan a hajó ura körül sündörögnek, rimánkodnak, mindent elkövetnek, hogy csak nekik adja át a kormányt. Azonban a kormányzáshoz egyik sem ért, és azt hiszik, hogy ez nem is tanítható. Mivel nem sejtik, hogy mi mindent kell tudni az állam kormányzásához, a filozófust is csak időjósnak fogják tekinteni.

Filozófussá az ember hosszú tanulás útján lehet, ez azonban korántsem jelenti azt, hogy nem romolhat meg a természete. A filozófust megrontja és elvonja minden, ami szépség, vagyon, testi erő, előkelő, befolyásos rokonság, és mindaz, ami ezekkel kapcsolatos. Ezért fontos, hogy selejtes emberek ne kerüljenek hatalmi pozícióba, csupán olyanok, akik filozófusnak születtek:

„Mihelyt mindenféle kis rongyember észreveszi, hogy megüresedett ez a különben oly szép nevekkel és tisztességgel teljes terep, oly örömest ugrik át mesterségéből a filozófiába, mintha a börtönből megszökve a templomban keresne menedéket, holott a maga kis szakmájában talán a legkülönb volt. Ám a többi mesterséghez képest a filozófia tekintélye – még jelen állapotában is – messze magasan fényeskedik most is, így csak sóvárog felé a sok tökéletlen, bár szakmájukban, kétkezi mesterségükben nemcsak a testük tört meg, hanem a szolgai gürcölésben lelkük is megrokkant és elkorcsosult.”

A tömeg emberek más tartanak jónak, mint a filozófusok: a tömeg az élvezetet tartja jónak, a filozófus pedig a bölcsességet. A helyes, a valódi „jó” -t Platón a naphasonlatban mutatja be: a szemben megvan a látás képessége, a tárgyakban pedig a láthatóságé, a kettőn kívül szükséges valamilyen közeg, a mi összeköti a kettőt. Ez a közeg a fény, amelynek a forrása a Nap. A lélek rendelkezik a megismerés képességével, az ésszel, a dolgok pedig megismerhetőek, ésszel felfoghatóak. Az összekötő közeg a tudás és az igazság, melynek az oka a Jó. Ahogyan a látható világban a Nap a láthatóságnak, a keletkezésnek és növekedésnek is oka, úgy a Jó nemcsak a megismerhetőségnek az oka, hanem a létnek és a lényegnek is.

Az állam nyolcadik könyvébe, Platón a hibás államformákat és a neki megfelelő jellemeket írja le. Egyetlen államformát tart jónak: amelyben a legjobbak uralkodnak; görögül arisztokráciának nevezik ezt. A hibás államformák közül négyet tárgyal részletesen: először a spártai vagy timokratikus alkotmányt, ezt a hírnév és a becsvágy jellemzi. Másodszor a oligarchikus államforma, ebben néhány gazdag ember a vezető. A harmadik és a negyedik a demokrácia és a zsarnokság (türannisz). Ezek az államformák egymásból alakulnak ki, úgy hogy a fokozatos elfajulás irányába halad. Az elfajulás okát, Platón a vezetőcsoport belső meghasonlása és az egység megbomlásával magyarázza. A változás filozófiai ok pedig az, hogy minden ami keletkezik, szükségszerűen el is enyészik. Platón a bomlásnak másik okaként azt hozza fel, hogy a vezetők nem megfelelő időpontot választják az utódok nemzésére, így előfordul, hogy nem megfelelő felek házasodnak össze és így viszály támad.

Forrás wikipédia

.

Gyermeknevelés, mint második (sokadik) műszak
2018.01.16

Ha megnézzük a gyermek hétéves fejlődési ciklusait (lásd Egészség, mint beteg állapot c. könyvet), látható, a gyermek egészséges fejlődéséhez (és itt nem a testi síkról beszélünk) elengedhetetlen az anyai állandó jelenlét az első 7-9 éves időszakban. Ennek hiánya oda vezet, hogy a gyermekben nem alakul ki az őszinte kötődés, nem tudja megélni az emberi kapcsolatok őszinte felvállalását, és ettől felnőtt korában nem tud kötődni sem szüleihez, sem a párjához, sem a világ más embereihez. Nem lesz őszinte kapcsolata sem szüleivel sem senki mással. Leginkább magányos lesz, szingli, távkapcsolatokban gondolkodik, és nem tud egy közösségnek sem igazi odaadó tagja lenni.

Az, hogy a nők dolgoznak és a gyermeknevelés a második, harmadik, vagy a sokadik műszak lett oda vezetett, hogy 2-3 generáció alatt a felnövekvő fiatalok önálló individuumok lettek, akik nehezen menedzselik az emberi kapcsolatokat és nem tudnak kötődni szívvel és lélekkel leginkább senkihez. Ezért mára széthullott a családmodell, szétestek a közösségek, és a távkapcsolatok nárcisztikus világába menekülnek. Szép új világ. Ez nem jó és nem rossz, csak egyszerűen ez van.

.

Már mi is megtehetjük …
2018.01.03

Mármint hogy tavasztól hazánkban is legális és állandó jellegű lesz az időjárás manipulálása. A világban szinte aki csak teheti, megteszi. Esőt fakasztanak, vagy felhőket bontanak szét, jégesőt akadályoznak meg. Tanulmányok ide, tanulmányok oda. Ezüstszennyezés a környezeteben, felboruló ökológiai egyensúly. Aszályosodás, özönvíz, hurrikán, klímaváltozás. Mi mivel függ össze? Valójában fogalmunk sincs.

A természet rendjébe belenyúlni csak kétfajta civilizáció vállalja fel:
– amelyik nagyon bölcs és tudja mit tesz és meddig,
– amelyik nagyon buta és több profitot akar

 .

Ta duel mondo desperado
(Kétségbeesett világpárbaj van)     
2018.01.01

A múlt pillérei, egymással párbajoznak azért, mert nem fogják fel, hogy vége a régi világnak, a falanszter korszaknak. Ellenséget keresnek és találnak. Egymásban látják az ellenséget, holott eddig együtt léteztek. A káosz azért keletkezett, mert eltűntek a fogyasztói társadalom információs tudatmezői, melyek irányítottak. Irányítás nélkül a hadsereg saját maga ellen fordult és elpusztítja saját magát.

Kapcsolódó anyag Szent György és a Sárkány.

.

BÚÉK 2018
2018.01.01

Erre az évre két dolgot kívánok.

Döntéseinket hozzuk meg a BÖLCSESSÉG jegyében, az élet minden területén, legyen az saját sorsunk, család, barátok, munkahely, ország, világ. Minden döntési helyzetben emelkedjünk felül a problémán. A probléma nem mi vagyunk. Mindenki egy-egy szellemi lény, aki az adott helyzetben van. Ne azonosuljunk a problémával. Az egyedüllét, a munkanélküliség, a pénztelenség, a csalódottság nem én vagyok. Mindez nem az én szégyenem, hanem a civilizációé, hogy így kezeli tagjait. Aki éhezik, aki menekült, aki a híd alatt él, annak mindez nem az ő szégyene, még ha rá is sütjük, hanem a társadalomé, mely olyan magas szinten él, hogy mindez nem lehetne probléma. Mindenki egy inkarnálódott szellemi lény, akiben ott legbelül a szeretet motoszkál, és aki elég bátor ahhoz, hogy bevállalta ezt az életet. Ezzel a látásmóddal, kívülről tudunk ránézni a problémára, a helyzetre, amiben vagyunk, a feladatra és sokkal bölcsebb döntéseket tudunk hozni, mint amikor beleragadunk saját megoldatlan dolgainkba.

A másik dolog amit kívánok, hogy gondolatainkban, szavainkban és cselekedeteinkben éljük meg a TUDATOSSÁGot. Ne engedjük, hogy idegen Ének irányítsanak minket a saját céljaik érdekében, szolgává vagy egyenesen rabszolgává téve bennünket. Ne a félelem, a megfelelési kényszer és a sztereotípiák vezessenek, mert az sosem a saját sorsunk. Az intuíció, a tisztánlátás, az egyszerű józan logika viszont igen.

Amúgy boldogság mint olyan nem létezik, hanem megelégedettségi pillanatok. Ha sok ilyet élünk meg, akkor lesz boldog az évünk. A megelégedettségi pillanatok megéléséhez elengedhetetlen a sors megélése, bölcsen és tudatosan. És azt se felejtsük, az anyagi birtoklásnak semmi köze a boldogsághoz. Sőt, kizárja azt. Boldogság a szívben van és a sorshoz kötődik. Ezért is születtünk meg, hogy ezt az érzést minél többet megéljük.

.

Megszűnhet a nyugdíjkorhatár
2017.12.29

Hallottunk már kósza gondolatokat arról, hogy egyenesen el kell törölni a nyugdíjkorhatárt az emelgetés helyett, mert az elöregedő világban nincs ki termeljen nyugdíjat. Most hallottam először konkrétan erről az NN-biztosító vezérigazgatója nyilatkozott.

Néhány költői kérdés:
– mit törölnek el, a nyugdíjat, vagy a korhatárt?
– az alkalmai (projekt) munkából élő fiatalnak miből lenne pénze idős korára, ha napi szinten sincs?
– ha van is valamennyije, mibe fektesse hosszú évekre, hogy azt ne vegye el se a politika, se a tőzsde, se a biztosító, vagy még előre nem látható szereplő?
– az életfogytig tartó munka/munkanélküliség scifi vagy valóság?
– a modern világban generációk nőttek fel úgy, hogy sosem dolgoztak, segélyekből éltek, velük mi lesz?

Így a falanszter végére éppen illő volt már elindítani ezt a gondolatot. Szerencsére nincs esélye beérni …

.

Újévi fogadalom
2017.12.25

Többen kérdezték, hogyan kell megfogadni, hogy január elsejétől le lehessen tenni a cigit?

Jó, ha nem a tünet kezelését fogadjuk meg, hanem az okok feltárása után, azok megoldásáért teszünk tudatosan. Akinél idegenek belépnek az életterébe és nem tudja a helyzetet kezelni, az dohányozni fog. Lehet ez a területvesztés a családban, anyós vagy após részéről, férj vagy feleség részről, a munkahely részről, vagy a világtól. Nem feltétlenül a cigit kell elnyomni elsőre, hanem elmélyülni az önismeretben, majd felvállalni magunkat. A cigit ekkor érdemes letenni.  Ha tüneti kezelést alkalmazunk, akkor vagy visszaesik az ember, vagy fel sem tűnik, de egy év múlva más civilizációs betegség üti fel a fejét, lévén a probléma gyökere nincs megoldva.

Hasonlóan érdekes a magas vérnyomási, melynek oka az alulértékelés, mely megnyilvánulhat hasonló mód a családban, munkahelyen, világban. Nem véletlen sok esetben válás, munkahely váltás, országváltás után eltűnik a magas vérnyomás, mintha elfújták volna. Ez esetben mi magunk értékeljük alul magunkat. Úgy érezzük, mi vagyunk a leggyengébb láncszem adott közösségben (család, munkahely, világ). Ha ráébredünk saját értékeinkre és fel is vállaljuk azokat, akkor képeske leszünk meggyógyulni. Igaz, magunk felvállalása sok esetben konfliktushoz vezet a környezetünket illetően. Azonban ilyenkor nem történik más, mint az, hogy minden a helyére kerül. Eddig rossz helyen voltunk rossz időben. Ha felvállaljuk magunkat és az esetleges konfliktusokat, akkor lesz lehetőségünk, hogy jó helyre kerüljünk jó időben.

.

Karácsony
2017.12.24

Áldott és Békés Karácsonyt kívánok, most, a tudati lélek korában.

Ha nem tudsz repülni, fuss.
Ha nem tudsz futni, sétálj.
Ha nem tudsz sétálni, vánszorogj.
De akármit is csinálsz, haladj előre.
(Martin Luther King Jr.)
Ha a Karácsonyt nem akarjuk mechanisztikusan és/vagy dogmatikusan megünnepelni, akkor mindig keressük meg mögötte az ideát. Ha már elveszett az idea, elveszett a Karácsony, és eszem-iszom lesz belőle, vagy csak egy munkaszüneti nap. Ekkor, ha a mélyére nézünk a dolgoknak, kiderül az eredeti ideát felváltotta a fogyasztói társadalom ideája. Észrevétlenül kitúrta az eredeti ideát. Tette ezt azért, mert mi nem voltunk elég éberek.
Ha valaki mégis keresi az eredeti ideát, egy kis segítség a gondolkodásban a Túl az anyagon c. könyvben egy fejezet szól Karácsonyról (257 oldal).
24-én indul a 12 varázslatos nap (13 éjszaka) Vízkeresztig, mikor bepillantást nyerünk a következő év, ránk váró eseményeibe. Meglátjuk még a várható időjárást havi bontásban. Továbbá jó, ha szellemi fejlődésünk céljait is kitűzzük. Ha nem mi tesszük, akkor a létezés teszi majd, és az szinte soha nem az, amit mi is szeretnénk.
És ott van még az éjfél utáni egy perc, szilveszterkor, mikor elmondhatjuk az univerzumnak a következő év, számunkra legfontosabb döntését. Mert akkor figyelnek ránk.
Ezekről a már említett könyv, Ritmusok c. fejezetében olvashatunk (141 oldal)
sok szeretettel, Csalogány

.

Dimenzióváltás
2017.12.20

2017 december 18, 19, 20

Ez a három nap az, amikor a világ dimenziót vált, amikor egy korszak brutális gyorsasággal lezárul és annak a világnak az ellenkezője indul el. 2017 december 18.-a rúnája a Hajnal. Jelentése, a sötétből kezd megjelenni a fény, mint a reggeli hajnal. Még sötét van, de fény nyoma már észlelhető. 19.-e rúnája Fehu, mely azt jelképezi, hogy aznap erősödik a fény, előremozdítja a hajnalt, hogy egyre jobban világos legyen. 20-a rúnája a Fáklya, mely nap új dimenziókat nyit, a felvilágosodás, megvilágosodás napja.

Ez a három nap jelen esetben a régi világ vége és az új elindulása. Onnan tudható, hogy be van írva az Akasha Krónikába 2017 november 30-i dátummal, hogy vége a régi világnak és kezdőik egy radikálisan új. Ez a három nap egybefügg, egy szakasz, egy fordulópont. Első nap a hajnal megszületése a sötétségből, második nap erősödik a fény, harmadik nap már új dimenziók nyílnak. Az is érdekes egybeesés, hogy december 21 a téli napforduló. Valójában kevesen tudják, de ez nem egy nap, hanem három. Évente változó ugyan, de vagy 18-20, vagy 19-21 aszerint, hogy áll épp a Föld. Most 2017 évben éppen 18-20. Mindez egybeesik még az asztrológiával is, mely szerint 2017 október 11-től 2018 november 8.-ig hatalmas változások jönnek, ennek az időszaknak első szakasza éppen most, december 20.-án zárul. Az átalakulás első hulláma.

VÉLETLENEK SOROZATA = ZSENIÁLIS SZERVEZÉS.

Miért fontos mindez? Mert nem mindegy, úgy lépünk át az országhatáron, hogy szándékosan, tudatosan tesszük, ismerve az ezzel járó változásokat, vagy csak átlegeltük magunkat a nyájjal, és fogalmunk sincs, hol vagyunk, mi vár ránk.  

.

A válság utolsó területe, már a vezetők sem tudják merre, azaz nem vezetnek
2017.12.16

2008-ban volt egy gazdasági válság, egy műbalhé, amikor a gazdagok még gazdagabbak lettek, a szegények még szegényebbek.

2017 őszére megértük az igazi gazdasági válságot. Nem egy lufi pukkant ki, hanem semmi sem működik, és rengeteg lufi vár arra, hogy kipukkadjon. Válságban van az oktatás az elemitől az egyetemig, a munkahely, a munkaerő, az egészségügy, az egész emberi gondolkodás, és MINDEN.

A csúcs, a politika válsága. Tavaly Párizsban fiatalok tüntettek csendes formában a világ politikája ellen. Nem tudták, hogy mi legyen a jelen politikai rendszer helyett, de mindenképp más, mert ebből elegük volt. Aztán hatalomra kerültek. A francia pártokat legyőzte egy mozgalom. És most arra ébredünk, a környező országokban hullanak a pártok és jönnek a mozgalmak. Nálunk is képviseltetik magukat.

A fiatalok egy részének elege van a politika öregjeiből, és le akarja cserélni azokat, mert nem tetszik nekik, amit látnak, amit tudnak a politika működéséről. Igen ám, de nincs semmi ideájuk. Bennük a DÜH mozog, az irányítja őket. Nem tudják mit akarnak, csak mást. Ahogy Sütő András mondta, aki nem tudja merre tart, azt oda viszik, ahova akarják. Ezzel a nagy gonddal kell most szembesülnünk. Könnyen idegen ideák kiszolgálói lesznek anélkül, hogy ezt egyáltalán észrevennék.

Sok fiatal hagyta el és hagyja el napjainkban is a volt keleti blokk államait. Mi mozgatja őket? A DÜH. Valami mást akarnak, mint amit otthon látnak. Nem tudják pontosan mit, de abban a világban nem akarnak élni, ahol felnőttek.

Miért ilyenek ezek a fiatalok? Miért nincsenek ideáik? MERT A MI GYEREKEINK ÉS MI ILYENNÉ NEVELTÜK ŐKET. EZ A MI SARUNK ÉS NEM AZ ÖVÉK. Kötögettük a gyereknek a pulóvert, majd amikor felvette azt mondjuk, fiam, fiam, ilyen ronda és ízléstelen ruhákban jársz?

.

Véletlen
2017.12.16

A tudomány bátran állítja, hogy az emberi élet a véletlenek sorozatos és véletlenszerű következménye. Akkor képzeljük el, hogy egy asztali számítógép minden alkatrészét betesszük egy nagy dobozba és addig rázzuk az egészet, míg az alkatrészek véletlenszerűen összeállnak azzá a számítógéppé, amit a gyárban összeraknak.

.

Várható életkor
2017.12.16

Nagyon büszke rá a modern világ, hogy emelkedik a születéskor várható átlagéletkor. Azonban egyre többen hívják fel a figyelmet arra, hogy ez az egész nagy kamu. Ugyanis 40 felett a társadalom legnagyobb része több krónikus betegségeb szenved, párhuzamosan több gyógyszert szed és fog is élete végégig. Sokan nehezen mozognak, fájdalmaik vannak, elhízottak, gondolkodásuk nehezített, idegrendszerük romokban.

Ezen túlmenően, az ember a materiális jólétet nem a tudata fejlesztésére használta, hanem lebutította magát, ellustult. Részben a pénzt szolgálta, másfelől unatkozott, lévén nem kötötte le saját intellektualitását. Hasonló a német juhászkutya esete, ha nem foglalkozunk vele, ha nem terheljük le, szétszedi a kertet. Az ember lebutította magát tudatmódosító szerekkel és programokkal. Ilyenek a cigaretta, alkohol, drog, pornó, és így tovább. Az élet iróniája, hogy a korszak végére ezek a tudatmódosító szerek, programok, ideák átvették a teljes vezetést felette és még a pénzt is kiszorították. A legtöbb mai fiatal nem akar sem dolgozni, sem karriert építeni. Legtöbb esetben cél az, annyi pénzt keressen, hogy meglegyenek minimális fizikai szükségletei és maximális tudatmódosító programjai. A társadalmat elnyelte az anyagi világ mocsara.

A születéskor várható átlagéletkor egyesek (orvosok, közgazdászok) szerint az, ameddig az ember gyógyszerek nélkül  és panaszmentesen tud élni. Ez a modern világban alig éri el a 30-35 évet, átlagosan.

Mások szerint az igazi várható életkor az, amíg meg tudja őrizni emberi mivoltát, tudatmódosító szerek nélkül. Mert onnantól kezdve függőségekben él, nem ura saját tudatának, azt tesz vele a világ, amit csak akar. Ez esetben az iskolás kor közepe fele kell keresni a születéskor várható, tudatmódosító szerek nélküli életkort.

.

Senki sem veszi komolyan…
2017.12.11

Ausztráliában készült egy tanulmány, melyben azt elemezték, hogyan működnek a Földet védő projektek, hogyan alakul át vagy sem, a cégek tevékenysége, mikor megcélozzák a klímaváltozás megállítását vagy csak egyszerűen a szennyezés csökkentését. A tanulmány nagyon látványosan mutatja ahogy az elején elindul valami a cél érdekében, ami pár év múlva már kezd eltűnni, majd később visszarendeződik minden a piacra, elvárásokra, profitra, közgazdaságra, a fogyasztói társadalom igényeinek a kielégítésére hivatkozva.

Most kiderült a német energiaforradalomról, hogy az elmúlt 7 év alatt eljutott valahova, de nem oda, ahova tervezték. Németország jóval több üvegházhatás fokozó gázt bocsát ki a tervezetthez képest, a villamosenergia drága, a zöld energia nagy mértékű fejlesztése komoly kihívás az ezt nehezen kiszolgáló hálózati rendszer számára, és az egész végtelenül sokba került.

Belátható ennyi év után, a Földet megóvni nem klímakonferenciákkal, a gépkocsi motorok ellenőrizhetetlen kibocsátásainak törvényi szabályozásával kell, hanem a fogyasztói társadalom igényeinek a háttérbe szorításával a Föld érdekeinek javára. Ha erre képtelenek vagyunk, agyilag nem tudjuk és/vagy nem akarjuk felfogni, és nem akarjuk úgy egyénileg, mint kollektíven saját magunkat korlátozni a túlélés érdekében, akkor pont jó úton haladunk oda, ahova megérdemeljük. És már nem a szakadék szélén állunk, hanem több lépéssel előtte.

.

Üdvözlet a messzi távolból…
2017.12.06

Szomorú látni, hogy Európa úgy tekint az őt befolyásoló komoly kihívásokra, ahogy kinéz az óvodás gyerek a repülőgép ablakán, és integet az elhaladó hegyeknek. Üdvözlet a messzi távolból. Sem az országok vezető, sem az emberek nem képesek és nem is akarják felfogni, mi történik a világban. Senkit nem érdekelnek a népvándorlás okai, a globális elszegényedés, a fizikai élettér tönkretétele. Mindenkit zsebre vágott a profit, kicsiben, nagyban.

Egy dolog azért jó benne. Ha nem így lenne, még ezer évig is élhetnénk a jelen formában…

.

Németország sem a régi
2017.12.04

Németországról egyre többen mondják, sőt újságokban írják, igazi rabszolgatartó rendszer alakult ki. És ez nem csak a keleti vendégmunkásokra igaz. A régi mesés német minőségi munka a múlté. Ma a fogyasztói társadalom bástyája és maximálisan ezt az értékrendet képviseli.  Önmaga paródiája lett a világ és nem csak a németek.

Ennek ékes példája, ahogy csökkentették a napi ajánlott vitaminbevitelt az elfogadott európai szinthez képeset. Forrás (német nyelvű).

A német nemzet az enneagram 6-os karaktere. A lojális. Integrálódó állapotában felveszi a kilences, a bölcs béketeremtő pozitív vonásait. Dezintegrálódó állapotában felveszi a hármas, a versenyző rossz vonásait. Ha egy ember hatos karakterű és elmegy a versenyszférába dolgozni, akkor pár év alatt képes lerokkanni. Mert ez nem az ő életstílusa. Bedarálja magát. Hasonlóan igaz ez a német nemzetre is.  A verseny bedarálja a németeket, majd azok Európát. A fogyasztói társadalomhoz vezető út csupa jó szándékkal van kikövezve.

Vitamin Europa (ESFA):
Oberer sicherer Bereich 
Deutschland (BfR):
Obergrenze
A 3000 ug 400 ug
D 50 ug 20 ug
E 300 mg 15 mg
Beta Carotin zu wenige Daten 2 mg
Vitamin C Keine Obergrenze 225 mg
B1 Keine Obergrenze 4 mg
B2 Keine Obergrenze 4,4 mg
B3 Nicotinamid 900 mg 17 mg
B6 25 mg 5,4 mg
B7 (Biotin) Keine Obergrenze 18 mg
B9 (Folsäure) 1000 ug 400 ug
B12 bis 5000 ug 3-9 ug

Még ma is igaz … sőt, még jobban …
2017.12.02

III. György brit király (1760-1820 uralkodott), elmebetegségben szenvedett. Egyesek szerint oka a porfíria volt, mely örökletes és az angol királyi családban időnként felbukkantak. Mások ezt kizárják.

Azonban tény, hogy egyik gyógyítója, mikor először megjelent a betegsége, lelkész – orvos volt, és remek emberi karakter ismerő. Azt mondta, betegségének oka az egó túlzott eluralkodása. Mint király mindent megengedhetett magának, nem voltak korlátai, így egója elszállt. Orvosa szerint ez volt az valójában az elembaja. Azt tanította a királynak, ha saját magán sem tud uralkodni, hogyan tudna a népe felett. Előbb saját magát kell megtanulnia uralni, vezetni, korlátokat szabni, hogy aztán bölcs vezető lehessen.

A születési adatokra épülő számmisztikában is látható, akinek születésétől fogva túl nagy az egója, aki túl nagy egyéniség, annak egész életén át azért kell tudatosan tennie, hogy ne egó vezérelte diktátor, esetleg elmebajosnak tűnő ember legyen, hanem bölcs vezető.

Mai világunk (fogyasztói társadalom) sok olyan gazdagot és vezető pozícióban levő embert nevelt ki, aki úgy érzi mindent megtehet, nincsenek korlátai, nem tud saját magán uralkodni, egója elszállt és oly módon nyilvánul meg, hogy sokan megkérdőjelezik elméje épségét.

Mai világunk (fogyasztói társadalom) ennél sokkal több olyan embert nevelt ki, aki reumás, tombolnak benne mindenféle gyulladások és ebből a szempontból gyógyíthatatlan. Ők hasonló mód abban szenvednek, hogy NEM  TUDNAK MAGUKNAK HATÁROKAT SZABNI. PEDIG EGYETLEN GYÓGYMÓDJUK VAN, MEGTANULNI KORLÁTOKAT ÁLLÍTANI SAJÁT MAGUK SZÁMÁRA.

Az önuralom, önszabályozás, önkorlátozás képtelensége két érdekes megnyilvánulást produkál. Vagy az elme szintjén okoz kóros viselkedést, vagy fizikai síkon állandóan tomboló és fellángoló gyulladásokat. 

.

A következő évek időjárása
2017.11.24

A Menetrend a jövőbe c. menüpontnál megnyíló oldal legalján letölthető a következő évek várható időjárása.

.

A gyógyítás művészete
2017.11.19

Gyógyító az az ember, akinek ez a sorsa, ezt nem anyagi érdekből teszi, megismerte az anyagi és a nemanyagi világ ide vonatkozó törvényszerűségeit, kifejlesztette és tudatosan alkalmazza az intuíciót, és minderre megkérte és megkapta az univerzum áldását.

.

Elektromos autó = haladás vagy piaci átrendeződés?
2017.11.13

Pár éve téma volt, de nem rengette meg a világot, hogy az energiatakarékos égő gyártása, energiafelhasználása és selejtezése környezetszennyezőbb mint a hagyományos égő gyártása, selejtezése és áramfelhasználása okozta környezetszennyezés. Magyarul az energiatakarékos égő nem volt egy szerencsés megoldás, inkább piaci átrendeződés. Mindezt a felhasználó fizette meg, ezen túl előre kifizette a villanyszámlát az égő árában.
Hasonlóan érdekes, hogy az elektromos áramot termelő napcella gyártása és selejtezése hasonlóan környezetszennyező mint a termelt táram által kieső erőművi szennyezés mértéke. A szilícium lapocskák alapanyagának előállítása, a lapocskák gyártása és megsemmisítése nagyon szennyező és sok selejttel járó technológia.
És ez igaz az elektromos autókra is. Már többen felvetették ezt a témát. Itt olvasható egy érdekes német nyelvű cikk arról, hogy mindet egybevetve (gyártás, üzemelés, akkuk, selejtezés) az elektromos autó hasonlóan környezetszennyező, mint bármelyik másik. Tehát ez nem előrelépés. Az elektromos autó nem más, mint a piac újrafelosztása. És akkor még nem beszéltünk az egészségre gyakorolt hatásról, lévén hatalmas erőterekben ülnek az utasok. Erről nyilván majd évek  múlva hallunk, addig  ez tabu lesz.

.

Mea culpa
2017.11.09

A Facebook  alapító-elnöke Sean Parker, azt nyilatkozta úgy találták ki a közösségi rendszert, hogy az minél több időt és figyelmet elvegyen az emberektől, kihasználva azok gyengéit. De ahogy ma behálózta a világot és amilyen  módon alakítja a világot, azzal már nem tudnak mit kezdeni.

Valójában létrehoztak egy virtuális lényt, aki önálló életre kelt és már nem hogy nem tudják uralni azt, hanem a lény uralja a fizikai világot. Igazi scifi valóság.

Érdemes elolvasni a Szent György és a Sárkány c. ide kapcsolódó cikket.

.

A felejtés ára
2017.11.08

Az ember tudatos szellemi lény, aki több inkarnációs szerepet vállalva fejlődik a társadalommal együtt, akár egy színtársulat az évad folyamán. Egyéni és kollektív megélés, tanulás, fejlődés.

Azonban az iskola, a ránk erőltetett értékrend mindezt igyekszik elfelejtetni. Sőt, letagadni. Így leszünk a Hülyék Paradicsoma. Az így felnevelkedő generációk zombi társadalmat hoznak létre. Ezért nem lehet meglepődni semmin. A múlt nem ismerete és annak hiánya, hogy ki is az emberi lény, komoly identitászavarokhoz vezet. Így megeshet, hogy három nem közül választhat kedve szerint az ember, vagy azt kéri egy közösségi oldal, hogy küldjék el az emberek a meztelen testfotóikat, hogy senki ne élhessen vissza vele, valamint rengeteg olyan dolog, történik akár csak a mai napon, amin egyébként jót nevetnénk, aztán kiderül, ez a valóság.

Na de hova vezet mindez? Már Madách is tudta, mert leírta Az ember tragédiájában, merre tarunk és hol a vége. Jules Verne is látta, ahogy Rudolf Steiner is.

De azt csak Steiner írta le, mi lesz ennek a következménye. A civilizáció megbukott az iskola második osztályában (lásd Millió éves civilizációk), és ISMÉTELNI FOG. Az elmúlt 10.000 évet, azt a sok inkarnációt újra kell majd élni. Mert nem tanultuk meg, azt, amit meg kellett volna. MEGBUKTUNK. Szívás lesz ismételni. A bukás Madách korában már látható volt. Ma már tény.

.

Minek nevezzük?
2017.11.07

Az annunaki óriások (azok, akik az égből alászálltak) földi jelenléte komoly zavart kelt a modernkori történészek gondolkodásában. Az istenek földi élete komolyt zavart kelt a vallásos gondolkodásban. A sumer nép kozmológiai ismerete komoly zavart kelt a modern tudósok körében. Az ősi sumer civilizáció fejlettsége komoly zavart kelt a tudományos alapokon gondolkodó modern emberek körében. A sumer társadalom puszta léte megkérdőjelezi a mai életünk vélt és valós alapjait.  Ezért ez azt egészet mesének, mitológiának nevezzük.

Az ősi indián történelem beszél arról, hogy csillagfiúk jöttek, akik földi lányokkal párosodtak, majd a földi lányok gyerekeket szültek az idegen jövevényeknek. A csillagfiúk „égi szekereken” jöttek, és különös képességekkel bírtak. Azonban legtöbbször szerelmesek lettek, és olyan is volt, hogy itt maradtak, itt élték életüket. Mivel ez is képes megzavarni a modern ember tudatosan beprogramozott és lebutított lelkivilágát, ezért folklórnak nevezzük.

A múlt leírásai olyan dolgokról szólnak, melyek ma még csak az álom kategóriát jelentik a tudósok számára, és az ilyen tudományos filmek úgy fejeződnek be, talán majd egyszer a jövőben. Ide tartozik Tesla, akinek az ingyen energia találmányai egyenesen tabut képeznek. Mintha nem is lett volna.

Steiner szellemtudománya pedig bolondságnak minősül. Nem tudjuk letagadni, mert van, létezik, működik és passzol minden ősi tudással. De nagyon zavarja a fogyasztói társadalom által finomra vasalt  emberi lelkületet.

A modern kor zavaró mezőjébe tartozó kérdései alkotják az összeesküvés elméleteket.

Na de hova soroljuk az olyan gyereket, akik többet tudnak, mint az egész tudomány? Ott az a román srác, aki a Szíriuszról beszél, az ott élő társadalmakról és a szeretetről, mely azon népek hajtóereje. Gyerekként úgy beszél, mint egy száz éves tibeti bölcs. Vagy ott van az orosz csodagyerek, Boriszka Kiprijanovics, aki két évesen írt és olvasott, olyan csillagászati dolgokról beszélt, melyet nem volt honnan tudjon, majd egy marsi civilizációról beszél, mely elpusztította magát egy atomháborúban.

Vajon még hány ilyen gyerek van még, aki többet tud, mint a tudósok együtt? És hova soroljuk őket. Nem mitológia, mert itt vannak. Lehet velük beszélni. Nem folklór. És nem is összeesküvés elmélet. Piszokul zavarja a modern rendet ez az egész. De ez a rend már átmenet totális káoszba. Bukik a falanszter. És ezzel talán ezek a fiatalok a jövő generáció, mely nem látszat éltet él, hanem valósat.

.

Kiszáradnak az erdők
2017.11.07

Egy jó kis cikket ajánlok arról, a már nyakunkba szakadt felmelegedés milyen változásokat okoz hazánk erődiben. Itt olvasható.

.

Széteső világ
2017.11.06

Omlik szét a világ alattunk. Olyan, mintha egy filmben, egy felhőkarcoló tetején állnánk, és fentről látjuk, ahogy alattunk apró darabokban hullik szét az egész építmény. Folyamatosan esnek ki darabok és nincs semmilyen eszközünk sem, hogy megállítsuk ezt a folyamatot. Ugyanakkor elmenekülni sem tudunk. Tehetetlenül kell végignéznünk, végigélnünk az egészet, nem tudván, mi lesz a vége. Nincs időnk sem megijedni, sem cselekedni. Ki vagyunk szolgáltatva az elemeknek. Akinek van valamilyen hite, abba kapaszkodik. Aki az anyagban hisz, markolja a korlátot, amíg még van korlát.

Atomjaira esik az általunk ismert világ, mint amikor a gyerekek szétszedik az építőkockákból összerakott várat, hogy aztán valami teljesen más dolgot építsenek ugyanazokból a kockákból. Mi szedjük szét a világot úgy, hogy közben az az illúziónk, hogy építjük azt. Végtelen növekedésről, rendről ábrándozunk, miközben bontjuk a társadalmunkat és káoszba taszítjuk. Tudatlanul, de szétszedjük, hogy aztán valami teljesen más világot építsünk fel belőle, új élmények megszerzésének érdekében.

.

Az igazság pillanata
2017.11.06

Most, így a falanszter korszak végén felszínre tör minden olyan dolog, amit valahol tudtunk, sejtettünk, de nem foglalkoztunk vele. Kiderül, egyes híres emberek hogyan éltek vissza pozíciójukkal. mit kértek egy-egy filmszerepért cserébe nőktől, férfiaktól, gyerekektől. Kiderül, a világ sok vezetője össznépi játékként hogyan kerüli el saját országában az adófizetést. Hasonlóan a multi cégek. Azt is látjuk, ahogy a háttérben összefonódnak olyan érdekek, melyek előttünk látszólag egymás kibékíthetetlen ellenségei. Sőt, ideológiai ellenfeleknek tűnnek.

Igen, ez az igazság pillanata.

Miért? Hogy annyira elegünk legyen belőle, hogy nemsokára gondolkodás nélkül vágja rá az egész társadalom: ebből elég, ebből többet nem kérünk.

.

Meddőség
2017.11.02

Jeruzsálemben, a Héber Egyetemen kutatták az egyre jobban elterjedő férfi meddőség okait és tendenciáit. Magyar nőgyógyász körökben is tény jó ideje, hogy bizonyos férfi termékenységi mutatók drasztikusan csökkentek. Ami pár évtizede léc alatti érték volt, ma az már ideális állapot.

A mostani kutatás szerint 40 év múlva a férfiak többsége meddő lesz. Oka egyszerű, a környezetszennyezés, a sok vegyszer amit megeszünk, megiszunk, belélegzünk, továbbá az életmódunkból fakadó krónikus betegségek generálta tényezők, azaz a társadalom korai elöregedése és korai beteggé válása, akár már iskolás korban.

Amire nem terjedt ki a kutatás az, hogy a női meddőség is nő, sőt a rossz párkapcsolat miatti kollektív meddőség is. Itt már lelki okok vannak a háttérben. Ide tartozik még az is, hogy a nőnek dolgoznia kell, munkában versenyeznie a férfiakkal, fiatalokkal, ugyanakkor a társadalom számon akarja kérni a nőkön a látványos kihalást, azaz miért nem szülnek többet? Azért mert nem gépek, hanem érző lelkek. Ha beállítottuk őket a gyárba dolgozni, akkor ne kérjük rajtuk számon a nagycsaládot. És egyáltalán a családot.

Ezért sok esetben marad a lombik program. Ami viszont hatalmas karma generálás. A magam részéről azt írom a könyveimben, ahol nem jön a gyerek, oda nem is kell jönnie az adott körülményeket figyelembe véve. Ha sikerül ezeken változtatni, akkor majd jön, ha jönnie kell. de megerőszakolni az érkezésüket necces dolog.

A kutatásról szóló cikk itt olvasható.

.

Állampolgári kreditrendszer
2017.11.01

Kínában 2014-ben eldöntötték, ma már kezd megvalósulni, és 2020-ra minden állampolgára vonatkozó kreditrendszer fog működni. Mindez nyilvános lesz. Mire adnak pontokat? Hogy az állampolgár mennyire tesz olyanokat, mond olyanokat, ami a kormánynak tetszik. Az állam pontozza a polgárait. A megfelelési kényszer szerint díjazza.

Nyilván nem lesz szerencsés alul pontozottnak lenni. Na de mi lesz KORMÁNYVÁLTÁSKOR? Átfordul a homokóra és ami felül volt, az most alulra kerül?

Az EU-ban is kezdődik most az egészséghez kötődő összeírás. Ha valaki egy ideje rossz passzban van, mert elhagyta a jegyese, és ezt a hangulatot bevállalja, akkor egy életre megbélyegzik, mint potenciális öngyilkos jelöltet? Majd ezért nem kap sehol munkát, vagy állandóan gyanúsítgatni fogják, ha balhé volt a városban?

Nagyon képlékeny dolgok ezek. Bölcs társadalmak nem  így gondolkodnak. Igen tudom. Bölcs társadalmak.

Kapcsolódó hír: titkos és katasztrófabiztos helyen tárolnák hazánk összes digitális adatát (a cikk itt olvasható)

.

Nyaranta 4-5 fokos melegedés várható…
2017.10.27

A hűvösebb éghajlat észak felé vándorol. Svájc is erősen melegszik, dacára a hegyek jelenlétének. 2017-ben tény volt, hogy úgy a Kárpát-medence, mint Svájc a hivatalosan deklarált globális földi 0,9°C felmelegedéshez képest több fokkal melegedett. Svájc hivatalos mérések alapján bevállalta a 2°C-ot, a Kárpát-medence még nem nyilatkozott, bár a régió klímakutatói több fokról beszélnek és 2050-re akár 3-5 fokról.

Igen, és most végre már mi is reagáltunk. Itt a hivatalos cikk. Ezzel már kell valamit kezdenie Európa kormányainak.

.

CERN fizikusai arra jutottak, hogy az univerzum nem is létezhetne
2017.10.26

Lehet nagy titkot árulok el, nem is létezik. Ahogy az anyag sem anyag, csak rezgés, azaz egy kósza gondolat….lásd Ébredés c. könyv. Világunk pedig hologram, illúzió, délibáb, stb.

Az univerzum olyan, mint az internet. Egy honlap nem fogható meg fizikai kézzel, nem tehetjük az asztalunkra mint egy tárgyat. De ettől még működik, tudunk rajta filmet nézni, zenét hallgatni, tudunk egy mosógépet vásárolni. Azonban, ha valaki lekapcsolja a netet, olyan lesz, mintha sosem lett volna. Éppen ezért az univerzumot materiálisan kutatni és igazolni olyan, mintha egy cég honlapját a műhelyben, a gyártósoron keresnénk, mint egy kész terméket. Ez a kutakodás csak arra jó, hogy megértsük, nincs értelme ennek az egésznek, tovább kell lépnünk.

.

Merre tartunk? Inkább, hol vagyunk?
2017.10.25

Szeptember 10-tól új korszak kezdődött (lásd Menetrend a jövőbe c. menüpont). Egy hónap múlva, október 11-én elindult az asztrológia által jelzett erők megnyilvánulása (lásd lejjebb Az asztrológia és a napi történelem összefüggése c. cikk).

Mi történt azóta. Szeptember 10-én leállt a repülő minden berendezése. De a repülőn fenn van. Ez a repülő a mi civilizációnk. És ami elromlott biztosan nem fog megjavulni. Mert új kor születik, a régi helyett. Akár a Római Birodalom bukása.

Egyre nagyobb a káosz. Ami eddig működött, az ma már nem. Ha eddig a kisember a tőzsdén pénzt tudott keresni, ma már biztosan nem. Ha eddig létezett a passzív jövedelem, ma már biztosan nem. Ha egy cég becsületes munkával működött, ma már biztosan nem. Ha eddig volt nyugdíj, most már nem lesz. Ha eddig volt hosszútávú munka, ma már projekt munkák vannak, azaz alkalmi megélhetés. Ma már egy időben létezik a munkanélküliség és a munkaerőhiány. Ha eddig volt lakás, ma már a szülők vannak vagy albérlet. Ha eddig volt család több gyerekkel, ma már normál kapcsolat sem tud kialakulni. Évek alatt jutottunk ide. Célba értünk. Itt az eredmény. Nincs visszaút.

Ami tegnap igaz volt, ma már annak az ellenkezője. Holnap viszont már ez az igazság is szétporlik. Nincs semmi sem, amibe kapaszkodhatnánk. Már nem működik sem a biznisz, sem a virtus, sem az ügyeskedés. Még tűnhet úgy, hogy működik, de valójában már nem. Amit látunk, csak délibáb. Eddig gondolkodásunk, életmódunk, látásmódunk, egész értékrendünk szétesik a legapróbb darabokra, napokon, heteken belül. És soha többet nem áll így össze..

Közben biztos kormányok helyett káoszos koalíciók jönnek létre, ha létre tudnak jönni. Biztos államok vállnak bizonytalanná. Markáns beosztásokban olyanokat tesznek az emberek, amire régen gondolni sem mertünk. Autonómiák, függetlenségi harcok, stb. Az EU már sosem lesz olyan egységes, mint korábban. De eljárt az idő a nemzetállamok felett is. Új világ alakul. Mindennek vége, amit már megszoktunk, és miden átfordul az ellenkezőjébe, mint amikor a hinta átfordul a felső holtponton és visszatér a hátunk felől gyerekestől.

NE HIDD EL mindezt. Figyelj és vedd észre. Minden hónap közepén és utolsó napján készíts leltárt a világ, hazád és ismerőseid körében a változásokról. Vedd észre hol lett még nagyobb a káosz és hol tűnt el a régi világ utolsó még meglévő értéke. Ne a híreknek higgy, hanem a józan paraszti észnek. Papír és ceruza kérdése, így íródik a modernkori történelem. Hatalmas meglepi ér minket ez év végére. Forró telünk lesz. Maga az időjárás is meleg lesz, de amit átélünk, az kimondottan forró, főleg amikkel szembesülünk. Jegyzetelj.

.

Az élettartam lenullázódása
2017.10.20

A történelem során egy egy tudományos felfedezés élt pár száz évet, míg megdőlt és jött helyébe valami új. Aztán a fejlődés azt hozta, hogy pár évtized, majd pár év lett egy-egy felfedezés élettartama. 1980-ban azt mondták tudósok, hogy ott lesz vége a modern világnak, ha a felfedezések élettartama lecsökken nullára. A szerzők szerint 2000-ben ez meg is történt.

Most még érdekesebb dolog történik. A hírek élettartam lett nulla. Mikor elolvassa az ember egy hír főcímét és maximum az első három mondatot, már annyi idő alatt is megdől. Mert ott van mögötte az ellenhír, ami lenullázza az előbbit.

.

A méhek hallgatnak
2017.10.19

A fenti címmel készült már régen egy film, mely a méhek kipusztulásáról szól. Most német hivatalos adatok alapjáén az elmúlt 25 év alatt a repülő rovarok 75%-a tűnt el Németországban. Oka komplex, egyszóval a modern civilizáció az oka direkt és indirekt formában.

De ne higgyük, hogy nálunk ilyen nincs.

Egy falu szélén lakom, mellettünk hatalmas területeken díszfa iskolák sorakoznak. Az egyik ilyen cégnél, van egy traktor, mely kimondottan permetezési célt szolgál. Minden reggel több száz liter permetszerrel indul munkába. A terület gyommentes, csak az ültetvények és a száraz föld láthatók. Sehol egy virágzó gaz.

Ezek a területek zöld monokultúrák. Nemrég a terület közepébe ültettek repcét. A méhek imádják a repcét, megbolondulnak érte. A repce virágzik, de egy méh sincs ott. Nem csak még, egy repülő rovar sem. Mert ott már kihaltak.

.

Az asztrológia és a napi történelem összefüggése
2017.10.10

Ismerőseim ajánlottak egy nagyon érdekes asztrológia oldalt, mely azt mutatja, hogy az elmúlt években hogyan függtek össze bizonyos markáns történelmi események a csillagok állásával. Sőt, nagyon érdekes az, ahogy a közeli jövő eseményei is alakulni fognak.

Ajánlom mindenkinek, mert laikusok számára is érthető. Elérhető itt.

.

A káosz folytatódik … és hol még a legalja? (2018 vége – 2019 eleje) 
2017.10.06

Azt szoktam ajánlani, hogy minden hónap utolsó napján, aki csak teheti, nézze át, éppen hol tart az ő általa megtapasztalható környezet, az általa ismert világ. Akár nyugodtan jegyzeteljen is. Meg fog döbbenni, milyen szédületes gyorsasággal zuhanunk. És már semmin nem kell meglepődni. Például azon sem, hogy mostantól nem az orvos dönt súlyos gyógyszeres terápiákról, hanem a gyógyszer ára. A mondás szerint reggel, a munkahelyen, jót nevettünk a főnök viccén, aztán kiderült, az a mai munkánk. Minden ami elképzelhetetlen, valósággá válik. Nem tudni mi lesz az angolokkal, a német választással, a kiváló autonóm tartományokkal, az atomháborúval, a kiberháborúval. Világunk illúzió.

.

Valami nagyon nincs rendben…
2017.10.05

Spanyolországban uniós rendfenntartók vernek agyon uniós állampolgárokat, rendőri felszerelésbe öltözött kigyúrt emberek, fele akkora védtelen nőket. Teszik ezt azért, mert ezeknek az embereknek van egy véleményük, mely különbözik az uralkodó kormány véleményétől. És az egész EU annyit tud mondani, nincs közünk hozzá, meg hát rendben van ez így, mert ilyenek a törvények, meg hát spanyol belügy.

A belga miniszterelnök tudta kimondani, hogy veréssel nem lehet megoldani semmit. De ez egy vélemény, és nem egy általános uniós felháborodás.

.

Ébredés 2. kiadás
2017.10.03

Az első, az Ébredés c. könyv már mindenhol elfogyott. A nagy érdeklődés miatt elkészült a 2. kiadás, mely az első részében különbözik az első kiadástól. Nyomdai megjelenést nem tervezünk, ezért ingyenesen letölthető PDF-ben itt.

.

A csapvízhez bónusz műanyagot kapunk, amit meg is iszunk
2017.09.06

Egy, az egész Földre kiterjedő kutatás azt mutatta, hogy globálisan szinten mindenhol műanyag rostokkal szennyezett a csapvíz. Az Egyesült Államokban ez több mint 90%-ban igaz, Európában több mint 70% és ez szinte a legjobb. Forrás angol nyelven

Pankráció a világ. A legnagyobb erény a látszat. A sertés, az egy sertésnek látszó valami, tele vegyszerekkel, hormonokkal. Csak egy gombnyomás és nem sertés, hanem csirke formát vesz fel. Hasonlóan a zöldségek és minden táplálék. De igaz ez minden gépre és berendezésre. Egyre kevesebb az anyag, lassan a mosógép is átkerül a homeopátiás tartományba, eltűnik belőle az anyag. Mérnökként szégyellem magam, ahogy a profit kedvéért semmi sem az, aminek látszik.

És kérdezzük, mitől vagyunk betegek testi, lelki szinten?

.

Játékszabály
2017.09.05

A szeptember 9 és 10 cikk megírása óta rendesen elárasztanak a levelek, azzal a kérdéssel, hogy ez mit is jelent a valóságban?

Képzeljünk el egy kísérletet, ahol a kutatók azt tanulmányozzák, milyen a csimpánz intelligenciája, mennyi idő alatt tud rájönni új dolgokra. A feladat arról szól, hogy a csimpánz mellett különböző geometriai formájú tárgyak találhatók és előtte egy asztal, melyen egy kör alakú lyuk. A csimpánz rájött, ha felvesz egy pingpong labdát és beleteszi az előtte levő lyukba, akkor kap egy banánt. Annyira jól megy ez már neki, hogy lassan elhízik. Ekkor a kutatók kicserélik az asztal lapját, így most már nem egy kör alakú lyuk van rajta, hanem egy háromszög alakú. A csimpánz továbbra is próbálkozik a megszokott pingpong labdával, de az nem fér bele az új lyukba, így nincs banán sem. Eleinte ingerült, majd dühös, csapkod, közben egyre éhesebb. Lassan kimerül. Mikor lehiggad, kezd gondolkodni és rájön, mely geometriai forma illik be az új formájú lyukba. És kapja a banánt.

A mai napon az asztalunkon olyan lyuk van, mely 100% materialista gondolkodást feltételez. Tizedikétől ez az elvárt anyagiasság már kevesebb mint 10%. Tizedikétől már nem megy az, ami eddig rutin volt.  A következő bő két évben szembesülünk ezzel. Dühösek leszünk, agresszívek, és lehet éhesek. 2020-ban rájövünk, más gondolkodási forma szükséges az értékrendünkbe, mert az univerzum tudósai mást várnak el tőlünk. És akkor kapjuk a banánt.

.

Érdekes 
2017.09.03

Magyarországon a legtöbb évi átlagos csapadékmennyiség 800-900 mm, az ország észak-nyugati részén. Az Egyesült Államokban ennek a fele. Ezért a mérési skálájuk nem is terjed ki erre a mennyiségre. Most a hurrikán több mint 1.000 mm esőt hozott, ezért bővíteni kellett a mérési tartományt.

Ami külön érdekesség, hogy ilyen száraz adottságok mellett, több helyen tilos az esővíz gyűjtése és az azzal való locsolás. De nyugodtan lehet locsolni a helyi vízmű vizéből.

.

Szeptember 9 és10
2017.09.01

E hónap két napja fontos időszak, mert 9 és 10-én galaxisunk mozgása és azon belül a Föld helyzetének változása azt eredményezi, hogy újfajta asztrológiai erőhatások lépnek fel. Konkrétan, a civilizációnk egy új korszakba lép be. A korszak neve Kristálykor.

Azt ma már nem kell vitatni, hogy hatnak ránk az univerzum, a csillagok erői. Sőt, meghatározzák viselkedésünket. Egy egyszerű front is fáradttá, figyelmetlenné vagy agresszívvá teheti a legtöbb embert. Ugyanígy hat ránk a HAARP és több ilyen elven működő fegyver is.

Az ilyen korszakváltások olyanok, mint az iskolában az óraváltások. Egyik időszakban ugyanazok a tanulók matek órán vannak, majd később történelemórán. Matekon másképp viselkednek és más eseményeket élnek meg ugyanazok a tanulók, mint a következő történelmen.

Hogy konkrétan mit jelent ez a Kristálykor azt materiálisan nincs honnan tudnunk. De garantált, hogy erősen érezni fogjuk a változásokat anyagi szinten is. Úgy tűnik ez Madách Imre Az ember tragédiájában említett űrkorszak, a falanszter bukása után.

.

A klímaváltozás nem konferencia kérdése
2017.08.31

Svájc átlag hőmérséklete az elmúlt 150 év alatt kerek 2 Celsius fokkal emelkedett. Divatos ma a földi 0,9 fokos átlagot emlegetni, de ez nem releváns. A Kárpát-medence is hozta a két fokot, több szakember szerint. Svájcban éppen a napokban volt hatalmas sár és kőlavina, a felmelegedés eredményeként. A Kárpát-medence jó része lassan szembesül a kiszáradás esélyével, a városok az egyre melegebb élettérrel.

Már rég nem arról szól a történet, hogy ki írja alá és ki nem azt, aminek majd 30 év múlva lesz hatása. De azért, hogy 5-7 év múlva legyen mit ennünk és élhessünk a városokban, azért már ma is késő tenni. De nem teszünk abszolút semmit. Nyilván ez sem a profit sem a kampányok szempontjából nem számít. Ők csak a pillanatnak élnek. A jövő a túlélők kérdése.

.

A szénhidrát kérdés
2017.08.23

Nagyon érdekes megérteni, hogy a különböző típusú szénhidrátok, szervezetünk mely részei számára hatnak, mint üzemanyag. A komplex, lassan lebomlóak az anyagcsere rendszerünket táplálják. A gyorsan felszívódóak az idegrendszer számára üzemanyagok. Tehát nem lehet egyiket sem kihagyni, sőt, életünknek megfelelően kell őket alkalmazni.

Aki átáll a lassú felszívódású szénhidrátok fogyasztására és kizárja a gyorsan felszívódóakat, annak az idegrendszere éhezni fog. Ideges lesz, ingerült és idegrendszere szétesik. Mivel a modern világ minden ember idegrendszerét szétgyepálja, ezért NEM lehet nem táplálni azt. Nyilván ne essünk túlzásokba. Jelen esetben lehet, hogy az anyagcsere rendszer egyensúlya helyreáll a lassú felszívódású szénhidrátok kizárólagos fogyasztása révén, de a siker kapuja előtt a kiborult idegrendszer lenullázza az egész eredményt.

Forrás: Rudolf Hauschka Táplálkozástan

.

A kör c. film élőben
2017.08.22

A MÁV testkamerát szerel kalauzokra, teszt jelleggel, hogy aztán majd bevezesse ezt a rendszert. A németeknél és az osztrákoknál már élőben működik a dolog, igaz csak a fontosabb helyeken, azaz nem 100% a lefedettség.

Lassan mindent bekamerázunk, megszűnik a magánélet és alapvető kérdés, akár A kör c. filmben, hogy ettől jobb, biztonságosabb lesz-e az élet, és mi van azokkal, akik a kollektív élet felhői mögött állnak, mi van azokkal, akiknek megmarad a magánélete, mert nekik nem kell intim szférájukat bedobniuk a közösbe? Ők mindent látnak, de maguk láthatatlanok. Nekik ez tényleg jó? És meddig?

Jelent-e fejlődést ez társadalmi szinten? Korlátozza-e a magánélet megszüntetése az immorális életünket? A morális elvekre épülő Tízparancsolatot nem tudja helyettesíteni a teljesen immorális római jogrendszer, melyre épül jelen értékrendünk. Most az életünk fullos bekamerázásával ez sikerülhet, azaz helyettesíti-e a totális megfigyelés a morális létet? Vagy más a cél?

Mi lenne, ha a vezetők tanítanák a népet, morális értékrendet adnának át, akár Sumer hőskorában. Egy kamera sem lenne szükséges.

.

Miért ???
2017.08.21

Néhány órája kiírtam az oldal tetejére, hogy ha megtetszett valami, nyomtasd ki papírra, mert az a biztos. Azóta email cunami ért el azzal a kérdéssel, hogy miért írtam?

Minden olyan ember, aki tisztán lát, azaz nincs beleragadva saját érdekeltségébe, nem szolgál vakon más érdekeket, aki felül tud emelkedni saját asztralitásán, azaz józan gondolkodó, láthatja, olyan átalakuláson megy át értékrendünk, mely radikális. Az univerzum alapelve a végtelen jelen történő haladás. Azaz semmi sem tart örökké. Sőt, minden visszatér ellenkező előjellel, akár a nyolcas alakú kisvasút, vagy a hinta, ha átlökjük a felső holtponton, visszatér a hátunk felől. Az örök gazdasági növekedés visszatér mint totális csőd.

Most vagyunk a végtelen jel fordulópontján. Erről a Túl az anyagon c. könyvben több fejezeten át foglalkoztunk. Most fordulunk át az ellenkezőjébe. Egyik pólusból a másikba. Madách, Az ember tragédiája szerint most zajlik a falanszter korszak, az öncélú technika bukása, majd egy olyan technika létrejötte, mely a következő nagy emberi korszakot, az Űrkorszakot szolgálja. De az egy teljesen más világ, mint ez ma itt.

És most az átmenet fájdalmas, mint a gépkocsival a radikális és gyors irányváltás. Jó, ha túléljük. A régi rend felbomlott és most káosz van, hogy aztán ebből egy új rend épüljön fel. 2019-ig bezárólag egyre érdekesebb dolgok jönnek, egyre mélyebbre megyünk, majd 2020-tól az új rend kezdi működtetni a világot.

Hogy fizikai síkon mi fog történni, azt ember megmondani nem tudja. De bizonyos mérföldkövek láthatók, kikövetkeztethetők. Mivel már benn vagyunk a hullámvasútban és a lefelé menő ágában, bármikor bármi megtörténhet. Ezért írtam, aki relatív biztosat szeretne, az nyomtassa ki. Egy híres német asztrológus szerint, hamarosan újra a nyomtatott sajtó jön divatba. Mondta ezt két évvel ezelőtt.

.

A gépek uralma
2017.08.21

Egy brit nagy bank mozgásérzékelő és hőérzékelő szenzorokkal figyeli a dolgozókat. A cél nemes, megemelni a munkaidő kihasználtságát és nyilván ezzel együtt csökkenteni a létszámot. A profit ül a számítógép túloldalán.

A Kör c. film sem a véletlen műve.

.

Pszichózis
2017.08.18

A kádári világban megesett, hogy alapvető élelmiszer átmenetileg nehezen volt kapható, nem mindenhol volt, úgymond hiánycikk lett. Hofi paródiájában Illetékes Elvtárs elmagyarázta, hogy hiány nincs, csak ez emberek agyában Pszichózis (az ember elveszíti kapcsolatát a valósággal).

A kapitalizmus ezt sokkal markánsabban oldotta meg. Nincs hiány, de ha kevés van valamiből, akkor annyira megdrágul, hogy a legtöbben nem tudják megvenni. Na, ez a Pszichózis, ugyanis az átlag ember látja a terméket, de nem tudja megvenni. Ha fizikailag nincs, nincs. De ha fizikailag látja, de csak neki nemelérhető, az tényleg lelki betegséghez vezet.

Pszichózisok a mai világban:

  • a vaj ára az egekbe megy, de tehenet nem érdemes tartani, mert 90 forintért veszik át a tej literjét, ennyiből pedig nem lehet szarvasmarhát etetni.
 • munkaerőhiány hiány miatt sírnak a cégek, kormányok, miközben egyre többen munkanélküliek,
 • orvoshiány van, miközben az orvosok kénytelenek leginkább maguk boldogulni.
 • sok az autó, vannak utak, de nem tudunk haladni az utakon
 • stb.

Mikor az élet szinte minden területén megjelenik ez a kétpólusú, ambivalens állapot, állapot, az MINDIG AZ ADOTT KORSZAK, ÉRTÉKREND, GONDOLKODÁSMÓD VÉGÉT JELENTI. Ekkor jön a váltás. A hinta átfordul.

.

Amikor már nem várják, hanem elkergetik a turistát
2017.08.13

Kicsit lejjebb, az Ez még turizmus? c. cikkben beszéltünk arról, ma a turizmus egy iparág, amivel profitot termelünk azoknak, akiknek már amúgy is van bőven, és aminek az árát átlag ember több hónapig törleszti. Szó nincs már vendégszeretetről. Kőkemény biznisz lett.

Már 10 évvel ezelőtt is megesett Barcelonában, hogy a turisták ellen tüntettek, mert elegük volt abból a tömegből, mely megnehezíti az életüket, ugyanakkor abból a profitból nekik nem jut semmi. Ma már gyakran össze is karcolják a turistabuszokat. Divat kezd lenni a forgalmasabb városokban, túlzsúfolt helyeken, hogy nem kérnek a turizmusból, és ennek egyre erőteljesebben hangot is adnak. Ennél még érdekesebb diktatúrák üdülőin „pihenni”, katonák sorfala mögött, a nép szúrós tekintete és „jókívánságai” előtt. A profit végtelen éhsége szemben áll a nép elkeseredettségével, ami oda jut, hogy inzultálják a turistákat, kiszúrják a buszok gumijait. Még a horvátok sem rejtették már tavaly ilyen jellegű véleményüket a véka alá, mikor szinte erővel akartak minden sétálót berángatni este egy vacsorára. Szinte tettlegességig fajult. Aztán ha az ember kitért előlük, agresszíven szóltak, hogy akkor miért jöttél ide, ha nem fogyasztasz?

Mi lesz a turizmus jövője két-három év múlva. Le se merem írni. De radikálisan más, mint ma. A jövőt vázoló írásaimból és a Túl az anyagon c. könyvből azért ki lehet következtetni.

.

Nagy kérdés
2017.08.11

A pénzpiac több igazi multimilliárdosa azon véleményének ad hangot, hogy szerintük gazdasági összeomlás jön. Hivatkoznak erre meg arra. De nem az a lényeg. Hanem erre kezdenek játszani. Költői kérdés, hogy látnak-e előre valamit, és hogy egyáltalán látható-e előre valami? És mi van, ha ők maguk gondolják azt, jól meg lehet gazdagodni egy provokált világméretű gazdasági válságon, ahogy volt ez 2008-ban, mikor a gazdagok még gazdagabbak lettek, a szegények, még szegényebbek. És felmerül még az a tényező, hogy nagyon gazdagok egymást akarják szegénysorba küldeni, ahogy a filmekben, és egyáltalán nem számít náluk, ha közben megbukik a civilizáció. Végül is számukra játék az egész. Játék a pénzzel.

.

Derékig vízben
2017.08.09

Annak idején, Atlantisz papjai a város főterén, derékig vízben álltak és azt kérdezték az emberektől: milyen vízözön, milyen vízözönről beszéltek, nem lesz itt semmilyen vízözön.

Ma tudjuk, hogy radikálisan változik a klíma, de azt mondjuk, majd száz év múlva gond lesz, de most nem kell vele foglalkozni különösebben, elég elvi síkon.

A világ gazdasága romokban, de azt mondjuk, nem kell ezen aggódni, majd egyik reggel úgy kelünk fel, hogy a Jóisten megoldotta. Mint egy amerikai filmben, valaki megnyom egy gombot, és együtt örülünk.

És igaz ez az élet miden területén, globálisan az egész értékrendünkre.

Most két nagy titkot árulok el. Az egyik, a  világ nem így működik. A másik, hogy ezt bárki láthatja és megértheti, ha tiszta fejjel, józanul gondolkodik.

Miért mondják most is Atlantisz papjai, hogy milyen vízözön? Mert ha nem ezt tennék, akkor cselekedni kellene, az emberek el kezdenének gondolkodni, kizökkennének alvó, zombi állapotukból.

.

Visszaköszönt a múlt
2017.08.03

80 éves hölgyek, akik életüket az egészségügyben töltötték, mint nővérek, mesélik, a háború után kevés volt az orvos, így létkérdés lett, hogy a nővérek orvosi feladatokat láttak el. Erre vitt a szükség, különben nem működött volna az egészségügyi ellátás.

Ma újra indul ez a gondolat. Felfuttatjuk a diplomás nővérek képzését, akik az orvosoktól átvállalnak bizonyos feladatokat, mint például az ultrahangos vizsgálatok és ezek alapján diagnózisok felállítása, és sok egyéb terület.

Régen nem volt elég orvos, mert nem lehetett. Ma nincs, mert az egészségügy problémáit is csak tünetileg kezeljük, ahogy a betegségeket.

.

A következő néhány év időjárása
2017.08.01

A statisztikai elemzés a múltról szól és nem alkalmas a jövő megsaccolására. Viszont alkalmas arra, hogy felhívja a figyelmet bizonyos tendenciákra. Hasonlóan nem lehet a jövőre kivetíteni azt, ha valaki 20 éve minden esete megiszik két sört, hogy jövő évben is ezt teszi majd. Lehet, ma leszokik és ennek a döntésnek semmi köze a statisztikai megfigyeléshez. Hasonlóan nem lehet abból messzemenő következtetést levonni, hogy egy átlag ember mennyi adót fizetett az elmúlt 10 évben, akkor jövőre is hasonló lesz. Lehet a duplája is egy tollvonással, és nem őrajta múlik, hanem külső tényezőn. Hasonlóan a klíma változása statisztikával nem jósolható meg az évszázad végére. De azt megmutatja, hogy valami nagy dolog nem hogy készülődik, hanem zajlik. De hogy mi, azt NE akarjuk az elmúlt 100 év statisztikájából megtudni.

A Túl az anyagon c. könyvben bemutatásra került egy ősrégi népi megfigyelés, mely segítségével a Karácsony és Vízkereszt közötti napok demóként megmutatják a következő 12 hónap időjárását. Remekül működik a dolog.

Ha az anyagi megfigyelésen túl tekintünk az éghajlatra (nem a fenti módszer), kiderül érdekes világ jön. Már nem készülődnek a dolgok a háttérben, hanem előttünk zajlanak. Konkrétan a következő pár évben átalakul az eddigi kétpólusú időjárás, – a tél és nyár – olyanná, hogy a nyár a domináns, a tél eltűnik, de lesz helyette ősz, ami november és december, illetve lesz tavasz is, mely a január és február. Itt nem az évszázad végéről beszélünk, hogy majd egyszer, pár generáció múlva. Itt és most. Decemberben lehet még hó, ahogy az idén is lesz bőven, de el is olvad. Azonban pár év alatt kikopik a fagy is. A nyár viszont hosszú lesz. A mostani nyári hónapok idején 7-10 napos ciklusokban lesz a hőmérséklet a mostani 35 fok körüli, illetve ezt váltja a 25-30 fokos periódus. És így telik a nyár. Az éves csapadék három év alatt 30%-al csökken, míg 10 év alatt a felére. Viszont elcsitulnak a viharok és jégesők. Mondhatnánk igen gyorsan átáll a klíma egy olyanra, amit most elképzelni is nehezen tudunk. Igen, ez a Kárpát-medence részbeni kiszáradását hozza pár évtized alatt, ahogy Európa déli részei is gondban lesznek, vagy már inkább vannak.

Kegyes a természet, nem kell elutaznunk egzotikus helyre, idehozza azt, a maga növényzetével, állatvilágával, kultúrájával együtt. Túl a tréfán, meg kell tanulnunk alkalmazkodni hozzá. És ezt nem csak szlogen. Meg fog változni a mentalitásunk, munkamorálunk, az egész gazdaságunk, értékrendünk, azaz minden. Ennyit jelent, milyen klimatikus körülmények között élünk.

.

Az autóipar vesszőfutása
2017.07.29

Kezdődött a manipulált dízelekkel, a német kartellezéssel, a villany és önvezérlő autók piacátalakító illúziójával, a sorra élesedő környezetvédelmi kitiltásokkal. A nyekergő piac  és a dráguló gyártások miatt, a tőke is keresi a jobban megtérülő helyeket. A REUTERS egy érdekes elemzést tett közzé. Eszerint az autóipari tőke elégedetlen a nyereségével, ezért el szándékszik hagyni Kelet-Európát. Egyiptom, Törökország és hasonló helyek felé kacsingat.

Ne felejtsük egy percig sem, az autóipar nem azért jött ide, mert jót szeretett volna tenni velünk. Itt olcsó volt a munkaerő. Azonban a keleti blokk országaiban a béremelések, a bérre fizetendő járulékok és adók elég szépen kúsznak felfele. Az államok fejőstehénnek nézik a multikat, de ezt a tőke nem viseli. Megrázza magát és tovább áll. Ez most a tét.

.

Elbeszélünk egymás mellett
2017.07.28

Állandó hír, hogy a magyar ipar azért nem tud fejlődni, mert munkaerőhiány van. Ez rizsa. Személyesen ismerek legalább 30, de ha jól körülnézek van ez 50-is, olyan 40-50 éves korban levő embert, akik különböző egyetemi végzettséggel rendelkeznek, komoly munkatapasztalatuk van és esze ágában sincs senkinek, hogy felvegye őket. Vagy munkanélküliek, vagy nyugaton végeznek valamilyen „fogd meg” munkát. Pedig itthon kevéssel is beérnék, képzettségük alatt is dolgoznának.

Egyszerűen nem találkozik a munkaerőhiány és a munkanélküliség. Sőt, a két tábor egyre népesebb. Oka egyszerű. Senki nem meri kimondani hangosan, hogy fiatal tudatlan hús kerestetik, és nem a tapasztalt ember. Igen, csak hogy a fiatal külföldre megy. Ezért ez a folyamat csak fokozódik a közeli jövőben, annak mindennemű következményével.

Orvos ismerősöm szeretett volna kórházba elhelyezkedni néhány évvel ezelőtt. Bár orvoshiány van, de nem tudták felvenni, mert nem volt bérkeret.

Általában igaz, kellene a jó szakember is, de senki sem akar fizetni. A profit egyre többet akar, egyre kevesebb ráfordítással. Ez a profit jellemzője. És nyilván ez a törvényszerűség viszi csődbe az egész, a profitra épülő társadalmat. Ha nem így lenne, ezer év múlva is működne a mai értékrend.

.

Csináld magad mozgalom
2017.07.28

Ma már tény és egyre több ember érti, hogy az lesz egészséges, aki maga menedzseli egészségét, és ebben az orvos segítő. Nem bízhatja rá az egészségét, mert sok minden nem tőle függ.

Hasonlóan jól látszik, hogy aki gyermekéből szeretné a legjobbat kihozni, az vagy különórákra viszi az állami oktatás mellett, vagy maga foglalkozik vele, vagy legjobb ha egy jó alternatív iskolába adja, de jó ha már óvodától kezdi.

Aki munkahelyen dolgozik, a legtöbbször nem azt teszi, amit szívesen él meg munkaként, hanem pénzért dolgozik, és profitot termel másoknak. Ezért, ha nem akar megzakkani agyilag, jó ha olyasmit is dolgozik, amit szívesen tesz.

Az is jól látható, aki egészségeset akar enni, az maga termeszti a táplálékot, mármint amit tud, mert az ipari élelmiszer sosem közelíti meg a sajátot, melyet a szeretet nevel.

És az is jól látható, sokan, akik megtehetik, kimennek tanyára, szigetüzemben élnek és kizárják a külső világot, amennyire csak lehet.

Költői kérdés, mi lenne jobb, ha egyre több közösség működne szigetüzemben, vagy maga az a értékrend változna, hogy ne kelljen kiszakadni a nagy egészből a léleknek megfelelő élet érdekében?

.

Ez még turizmus?
2017.07.27

Nem, ez már csak biznisz. 

A világban szinte mindenhol a turizmust is a profit mozgatja. Ipar lett belőle, akár az egészségügyből, oktatásból. Ez tény. A végeredmény mindenhol ugyanaz lesz. És az embereket ez nem zavarja. Elmennek olyan diktatúrákba is, ahova sajt kormányuk is azt mondja, ha belépsz, a te dolgod, de ha gond van, nem tudlak kihozni. Nem számít. Vezetünk 24 órán át. Nem számít. 24 órás buszutakat bevállalunk az élményért, és ha baj van, kenjük a sofőrre, aki maga sem robot.

Új tényező merül fel napjainkban, a klímaváltozás. Erdőtüzek Spanyolországban, Portugáliában, Horvátországban, Franciaországban és mindenhol azt vallják a hatóságok, igazából nincsenek felkészülve ilyesmire. És tegnap mi volt Horvátországban. Akkora jég, mintha télen hó esett volna. Állt az utakon, utcákon akár 20-30 cm vastag kásás jég és bizony hótolók jöttek. Rövidnadrágos urak tolták egymás autóit, mikor a háttér tél volt. Igen, a klíma változik, és minket ez sem érdekel. Képtelenek vagyunk józan ésszel gondolkodni, tudatosan mérlegelni és dönteni. HOL VAN A JÓZAN ÉSZ HATÁRA?

Miért is megy valaki nyaralni. Van aki pihenni szeretne, csendet, békét. Igen, de a legtöbb hely nyáron zsúfolt, és egyet nem lehet, békében pihenni. Van aki azért megy, mert szeretné kitombolni magát, szeretné az asztrálját kiengedni. Zabál, alkoholizál, balhézik, számára ez a pihenés.

Az egyik szomszédomnál is gyakran megesett, lévén van egy hatalmas szerelt medencéjük, kijöttek a városi tömbből az ismerősei, és itt úgy üvöltöztek, trágárkodtak, mintha meccsen lennének, közben rendesen italoztak, más dimenziókból látták a valóságot. Azt mondta a házigazda, hogy valahol ki kell engedniük a heti fáradt gőzt. Rá a szomszédok fejére?

Mi lett a turizmusból? A turista megfejése a profit gépezetével. Asztrál gőzleeresztés a mások fejére, drága pénzen, túlzsúfoltságban. És kinek jó ez? Mikor ébredünk már fel?

És ismerjük-e a lakóhelyünk környezetét, az egyórás távolságra levő kirándulóhelyeket, szoktunk-e rendszeresen a hétvégeken a családdal kirándulni? Ismerjük-e hazánk megfizethető és kevésbé túlzsúfolt helyeit?

.

2020
2017.07.23

A Millió éves civilizációk c. könyvben arról beszéltünk, hogy:

„2016 februárjában a kínai naptár szerint, mely több mint 4.000 éves, civilizációnk a Majom évét kezdte. A Majom év, a majom tulajdonságaival ruházza fel a világot. Mindezt a kozmoszban, a csillagok állása gerjeszti. A majom vidám, akaratos állat, belül mégis érzékeny, de nem megy a dolgok mélyére a megoldás kedvéért, inkább majomkodik. Ha stresszes lesz, akkor szétesik, és már nem tud, nem is tesz semmit. A majomnak vannak érzelmei és bizonyos intelligenciája, ezért a majom felszínre juttatja a ki nem mondott, be nem vallott dolgokat.
2016-ban a világnak új dolgokkal kell szembenéznie, melyek valójában nem újak, hanem a szőnyeg alá söpört szemét, megoldatlan feladatok, melyek ott lappanganak a felszín alatt. A világnak fel kell vállalnia a ki nem mondott és meg nem oldott dolgait, a ki nem sírt könnyeket.

2017 a Kakas éve. A kakas szép színes, a külsőségekben nyilvánul meg, magamutogató, hangoskodó, de sosem old meg semmit. Ha tehát 2016-ban nem oldjuk meg a korábbi évek szőnyeg alá söpört szemetét, a saját szemetünket, akkor 2017-ben biztosan nem tesszük, de remekül tudunk majd tetszelegni a színes tollainkkal, feladatainkról eltereljük a figyelmet külsőségekkel.

2018 a Kutya éve. A kutya a szokások rabja. Sok-sok rossz szokásé, mondja Garfield. Valójában a kutya a múltat őrzi és védi. A szokásokat. Ha 2016-ban nem oldjuk meg dolgainkat, akkor 2017 magamutogatással fog eltelni, és 2018-ban hatalmas balhé lesz, a múlt és a jövő csap majd össze. Hangos csaholások, harapások és a koncért történő harci viadalok, mindezt a múlt, a megrögzött szokások, védelme érdekében.

2019 a Disznó éve. A nyugati kultúrában a disznót negatív jelzőkkel illetik. A kínai kultúrában a disznó a jóság, tolerancia, megbocsátás szimbóluma. Együttérző és rugalmas. Valójában a Vízöntő kor értékrendjét képviselő állat, mikor mindenkinek jár a tudás, és egy új értékrend, mely nem egymás eltaposására épül, hanem együtt kell tenni a közös cél érdekében.”

Sokan kérdezték, mi jön azután?

2020 a patkány éve. A patkány sikeres túlélő. Mindkét szó igaz rá, együtt és külön-külön. 2020 lesz az év, amikor az összeroskadt emberiség megpróbál újra kiegyenesedni és először is legalább életben maradni. Ez az év ezt a sikert hozza el.

2021 a Bivaly éve. A bivaly erős, megfontolt alapos, precíz. Ez az új értékrend megerősödése, az új alapok lerakásának ideje.

2022 a Tigris éve. A tigris bátor, optimista, magabiztos és nagy változásokat hoz. Jó irányba.

Összefoglalva 2016-ban a jelen értékrend 100 éve szőnyeg alá söpört szemetéből elege van az emberiségnek. Kiborul a bili. De úgy marad. 2017-ben csak a magamutogatás megy. 2018-ban összecsap a múlt és jövő értékrendje. 2019-ben megjelenik a morális rend. 2020-ban a túlélés a tét civilizációs szinten. 2021-ben stabil alapokon indul fejlődésnek a kor szellemének értékrendje. 2022-ben bátor, optimista világ indul határozott fejlődési pályán.

.

Az igazság pillanata…vagy csak a féligazságé?
2017.07.22

A német Spiegel c. lap csúcssztorija a német autógyárak tudatos és szervezett kartelezése, mely az autógyártás legapróbb részleteire is kiterjedt. A háttérben mindenről megegyeztek, ami fontos. „60 munkacsoport csak az elmúlt öt évben több mint ezer alkalommal ült össze, és tényleg szinte minden területen összebeszéltek. Így a hajtásláncok, karosszériák, elektronikai rendszerek, futóművek fejlesztésében is leosztották a szerepeket. Közben ugyan egyes területeken megmaradt a verseny, mindenki igyekezett a legsportosabb, legkényelmesebb, legbiztonságosabb autót elkészíteni, és bizonyos területeken legálisan egyeztethettek (a verseny szempontjából nem releváns alkatrészeknél, pl. ablaktörlők), de közben végig ott volt a titkos, tiltott kartellezés is.” Forrás
Nem csoda, a dízelek esetén a szoftveres kibocsátás manipulálás is közös téma.

És mi lesz a dologból? Versenyhivatal és büntetés. Aztán a vásárlók majd drágábban vesznek új autókat, mert a részvényes nem bukhat. Vagy nagyobb állami támogatás szükséges ahhoz, hogy nem menjen csődbe az autóipar. Az állam büntető zsebét vagy a vásárlók tömik meg, vagy maga az állam, a másik zsebéből, ami nem más, mint a befizetett adók. Sehogy sincs ez jól.

És ki foglalkozik a becsapott vásárlókkal? Kit érdekel egyáltalán az, hogy a vásárlót átverték? A hetvenes évek Dacia, 1.300 köbcentis motorral szerelt gépkocsija, kevesebbet fogyasztott, mint a mai szupermodern elektronikával telepakolt hasonló űrtartalmú autói. Vajon miért?

Mit tehet a vásárló? Ha tudatos és felvállalja magát, nem veszi meg. Ő így szavazhat. Hasonlóan az olyan rendezvényekre, programokra, melyek számára immorálisak, nem megy el. Döntését azzal tudja megmutatni, hogy nem vesz részt abban, amivel nem ért egyet. Ha nem így tesz, akkor ő is cinkos. Minden, amiről tudunk, de nem vállaljuk fel magunkat, azt jelenti, támogatjuk a csalást. Ezzel pedig karmát generálunk. A katona is karmát generál, ha a király nevében öl, nem kap felmentést a sorsa alól.

.

Intelligens munkás
2017.07.20

A sumer hőskorban az istenek megalkották az embert. Céljuk az volt, hogy olyan intelligens fajt hozzanak létre, amelyik van annyira okos, hogy lehet utasítani, vezetni, munkára fogni, de annyira nem, hogy önállóan gondolkodjon, cselekedjen, az pedig fel se merüljön, hogy megkérdőjelezi az istenek cselekedeteit.  Aztán kicsit meglepődtek, mikor százezer év alatt kezdtek olyan egyedek megjelenni, melyek igenis mutattak némi intelligenciát. Igaz, ennek az elején örültek, mert az emberiség elszaporodása miatt nehezen tudták ellátni az istenek a a vezetői szerepüket, azaz kevesen voltak, így ezek az intelligenssé váló emberek a helytartóik lettek. Azonban komoly félelem ütötte fel a fejét az istenek között, mi lesz, ha az ember idővel olyan lesz, mint ők, az istenek?

Ma ugyanott tartunk. A profit gazdái olyan világméretű iskolarendszert hoztak létre, beleértve az elemitől az egyetemig, hogy a mai fiatalok csak annyira legyenek intelligensek, hogy a gyárakban a gépeket kezelni tudják, de önálló gondolkodásra alkalmatlanok legyenek. Tehát zombik. Az fel se merüljön egyikben sem, hogy megkérdőjelezzen bármit, amit a profit dönt, nem hogy magát az egész értékrendet. Így a szakmunkás és a mérnök között nem nagy a különbség. Önálló munkát csak az végezhet, aki saját cégében, saját ötleteit igyekszik megvalósítani. Nem kell már se írni, se olvasni, se számolni, a kreativitás és józan szabad gondolkodás törölve. Gondolkodniuk semmin sem kell, hiszen előre gyártunk nekik válaszokat és megtanítjuk: gondolkodni nem kell, nem is ajánlott, de nyugodtan választhat az előre definiált válaszokból. Igaz, ott is ajánlott, hogy azt válassza, amit éppen a többség választ, vagy amit fentről sugallnak, különben ki lesz közösítve.

Ajánlott film: A hülyék paradicsoma. Üdvözlet a valóságban.

.

A profit és az univerzum erői
2017.07.20

Vannak dolgok az életben, amiért nem lehet pénzt kérni, ugyanis az univerzum törvényei ellen hat. Például ilyen a gyógyítás. A gyógyítói képesség áldás, arra születni kell. Ha a gyógyításért pénzt kérünk és/vagy adunk, akkor azon a gyógyításon mondhatnánk átok ül, azaz nem lesz eredményes. Sőt. Ha a társadalom rákényszeríti a gyógyítókat, hogy pénzért dolgozzanak, akkor kollektív sikertelen gyógyításról beszélünk, azaz beteg lesz az egész társadalom úgy, ahogy van. Ezt még tetézi, ha a társadalom markáns része, aki egyébként végtelenül messze áll a gyógyítástól, azért válassza ezt a tevékenységet, mert sok pénzt akar keresni, illetve egész iparág épül erre az egyébként áldásos és csodálatos tevékenységre, akkor megértjük, halálra van ítélve a tevékenység. Az univerzum erői ezt garantálják.

Hasonló ez, mikor a természetért pénzt kérünk, a természet erőit áruba bocsátjuk (pl. turizmus, kőolaj, földgáz, víz), az élő munkán adók vannak (ÁFA) stb. Igen látványos az univerzum válasza. Az ilyen társadalmak mind összeroskadnak a saját nagyságuk alatt, rosszabb esetben nyomtalanul kihalnak.

.

Sipos József filmje: Bartók
2017.07.15

Sipos József így vall magáról: „Játékfilmrendező és producer vagyok. Az alkotásaimat emberi értékekkel gazdagítom a művészi víziómon keresztül, ez munkám fő célja. A küldetésem, hogy filmeket készítsek, és ezeket bemutassam a közönségnek.”

És igen, elkészült egy dokumentumfilm Bartók Béláról, az emberről. Mindenki tudja, Bartók Béla a világ egyetemes zenetörténetében kiemelkedő helyet tölt be. Tudjuk, hogy szerette hazáját. Tudjuk, hogy népdalokat gyűjtött Erdélyben. De nem igen tudjuk, hogy román népdalokat is gyűjtött ezért a nemzet hazaárulónak nevezte, az akkoriban éppen fellángoló nacionalizmus nevében. Nem igen tudjuk, de a nyugat a keleti országokat barbároknak nevezte, ezért változtatta meg az oly sikeres Allegro c. művének címét Allegro barbaro-ra. Nem akart, de emigrálnia kellett a második világháború miatt. Amerikában is híres volt, de bevételeinek 90%-át elvitte az adó, így nagy nyomorban élt.

A nehéz lelki és fizikai körülmények miatt úrrá lett rajta gyermekkora óta benne levő betegsége. A tőke világában a zsenik nyugodtan a híd alá kerülnek, régen és most is. Bartók ezt a sok terhet nem tudta elviselni, a legerősebb önértékelési betegségben, leukémiában halt meg, nem sokat élve a tengeren túl.

A filmben fia Péter, aki a felvételkészítésekor 92 éves volt, emlékezik a múltra.

Ajánlanám ezt a filmet minden iskolásnak, mindenkinek, hogy lássa, nem egyszerű a zsenik sorsa, és hogy a pénz alapú társadalom mindent megöl.

.

Magyar találmány, 160%-os hatásfokú indukciós (villany) kazán
2017.07.12

Jó ismerősöm évek alatt fejlesztett ki egy indukciós, villannyal működő kazánt. Indukciós kazán sok van, de ennek hatásfoka kb. 160%. Azaz lényegesen több hőt termel, mint ha az ismert fizikai tudásunkkal kiszámoljuk. Ezek üzemelési, mérési eredmények. Ez azt jelenti, átlag esetben gázár alatt van a villany fűtés. Ha éjszakai áramot is használunk, vagy van H típusú fűtési villanyunk, akkor ennél lényegesen olcsóbban jövünk ki. Az eszköz kicsi, mint egy radiátor, nem kell kémény, egyszerű és nem tud elromolni. Van egy, és háromfázisú változata. Ára, mint egy egyszerű gázkazáné.

A dolog csattanója, hogy a feltaláló felkért egy magyar egyetemet, hogy hivatalos méréseket végezzenek számára, amit ő annak rendje és módja szerint kifizet, cserébe egy hivatalos mérési jegyzőkönyvért.

A dolog húzódott, a végére már nem vették fel a telefonját. Végül kapott egy levelet a tanszék vezetőtől, hogy a tudomány jelenlegi állása szerint nem létezik 100% hatásfok felett működő készülék, így ők nem fognak semmit sem megmérni és nem adnak hivatalos jegyzőkönyvet arról, ami nem lehetséges.

Ahogy az alternatív iskolákat, orvoslást és szabad gondolkodást, úgy jelen esetben ezt a témát sem szeretnék hogy megvalósuljon. Nem csak a magyar találmányokat altatják el, hanem minden találmányt.

Akit azért érdekel a dolog, otthonra, vagy lát benne üzletet, ha komolyan gondolja, meg tudom adni az illető elérhetőségét. A tudati forradalom, a szabad gondolkodás ma individuális szinten tud megvalósulni, mert a globális világ ellenérdekelt.

.

Meghalt dr. Ryke Geerd Hamer, a Germán Újmedicina felfedezője
2017.07.11

Dr. Hamer korszakalkotó volt. Pusztán megfigyelés által bebizonyította, hogy a betegség nem betegség, hanem a gyógyulás folyamata. A lelki konfliktusok megoldása után a végtelenül intelligens szervezet alakítja a testet, melyet mi betegségnek nevezünk. Amikor egy beteg bemegy az orvoshoz és ott rásütik, hogy nincs esélye, el fogja veszíteni a térdízületi porcot, egy életen át gyógyszereken kell élnie stb., akkor újabb és újabb lelki konfliktusokba visszük bele.

Amíg 100 évvel ezelőtt, Rudolf Steinert, azok akiket zavart, bolondnak nevezték, vagy csak nem foglalkoztak vele, addig  Dr. Hamert a mai modern civilizált, keresztény, nyugati, európai világ bebörtönözte, köztörvényesekkel és perverzekkel egy cellába zárta, pusztán azért, mert lerántotta a leplet a betegség misztikumáról. Élete utolsó korszakában bujkálnia kellett a modern nyugati világban. Pár napja Norvégiában halt meg.

A Germán Újmedicina a modern kor legnagyobb vívmánya. Logikával mindenki megértheti, miért beteg, mit jelent a betegség, a fájdalom, a daganat. Sőt, azt is megtudja, a betegség nem halálos ítélet. Meg lehet belőle gyógyulni. Szerencsére egyre több magyar orvos felvállalja és munkájában tudatosan alkalmazza ezt a gondolkodást. EZ AZ EGÉSZSÉGÜGYI REFORM. A Germán Újmedicina gondolkodása nélkül NEM lehet valós gyógyulást megélni.

A magyar képviselet talán nem meglepő, de jogi bonyodalmakkal küzd.

Mindettől függetlenül tudom ajánlani Barnai Roberto. videóit a youtube-on részben magáról a Germán Újmedicináról, részben konkrét betegségekről. Mindenkinek ajánlom, ha bármi baja van, nézze meg, az ő esetében, milyen lelki konfliktusok állnak a háttérben. Ugyanis ezek megoldása nélkül nem fog meggyógyulni, hanem egyre mélyebbre megy a betegségben és akkor igazolódik az egészségügyi statisztika.

A következő linken Germán Gyógytudomány konkrét esetekről is olvashatunk, ahogy arról is: Az Aids, a betegség, ami nincs, avagy hogyan öl a diagnózis. 

Illetve ajánlom a Recall Healinget, mely dr. Hamer munkásságából indul ki, majd ezt további orvosok fejlesztették saját tapasztalataikkal. 

Ha bárki más tud hasonló videókat, más Újmedicina képviselőtől, küldje el a linket, felteszem. Nem a jogi herce-hurca a lényeges, hanem hogy értelmes, „ingyenes” információt adjunk át az átlag embernek. Hiszen ez az ébredés kora.

AZ UNIVERZUMBAN A GYÓGYÍTÁS INGYENES, NEM LEHET ÉRTE PÉNZT KÉRNI. Aki pénzért teszi legyen az kényszerből, vagy tudatlanságból, karmát generál. Ahogy a katona is karmát generál, ha a király nevében öl, nem kap felmentést a sorsa alól egy immorális törvény vagy a király kedvéért, aki maga sem több, mint ember.

.

G20 csúcs messze a valóságtól
2017.07.04

Az idei G20 csúcs témái a gazdaságilag fenntartható világ, a migráció és a klímaváltozás. Elsőre jól hangzik. Valójában ez így olyan kevés, mint a közmondás szerint: Medve sajtban a brummogás. 20 évvel ezelőtt még elment volna ez a rizsa, de ma, mikor a part szakad?

Kicsit kiegészíteném.

 • fenntartható világ
   • lelkileg élhető világ, hogy ne legyen az egész társadalom depressziós, autoimmun beteg, aki agresszióban és/vagy félelemben él,
   • fizikailag élhető világ (ne vegyszereket együnk, klórt igyunk, szmogot lélegezzünk, túlzsúfolt városokban éljünk stb.)
  • gazdaságilag fenntartható világ (egy nagyságrenddel többet költünk, mint amennyit megtermelünk, tesszük ezt a Föld rovására – kőolaj, mezőgazdaság stb., lásd ökológiai lábnyom)
 • migráció
   • globális megoldás szükségeltetik, a Föld lakható területi innentől kezdve csökkennek, legalábbis a következő 2-3 generáció tekintetében, és az emberiség sorsközösségben él,
  • 10-15 év múlva a Kárpát-medence közepe is nagy eséllyel kiszárad, és az Észak-Európa felé tartó jelen gazdasági migráció jelentősen kibővülhet,
 • klímaváltozás
   • megállítani nem lehet, meg kell tanulni alkalmazkodni,
   • a nagyvárosok 10-15 éven belül nehezen élhető helyek lesznek, nem tudjuk 50 év múlva hány nagyvárosban lesz igazi élet, és nem csak a scifi filmek vízióit éljük meg, mint valóságot,
  • mezőgazdaság strukturális átalakítása, különben a háborúkat és diktatúrákat megszégyenítő éhezés jöhet akár rövid időn belül

.

Régészeti lelet i.e. 11.000-ből
2017.06.21

Egy érdekes cikk az eddigi legrégebbi régészeti leletről, mely üstökös becsapódásáról, felmelegedésről, civilizációk kipusztulásáról, fajok eltűnéséről szól.

Érdemes elolvasni itt.

.

Mi áll a csoda mögött?
2017.06.12

Csíkszentmihályi Mihály flow elmélete arról szól, hogy ha az életben az uralkodó szél szárnyán haladunk, akkor az támogat minket, segít sikerre jutni. Ha széllel szemben haladunk, nehéz lesz, fáradtságos küszködés és messze elmarad a siker.

Az anyagi világot megérteni csak akkor tudjuk, ha felül tudunk emelkedni az anyagon. Az óvodás sem érti a világot a homokozóból. Ha felnőtt lesz, lényegesen jobban át fog látni dolgokat.

A Túl az anyagon c. könyv egy egész fejezetet szentel arra, mi a jelen kor szelleme, szellemisége. A francia elnökválasztás érdekes megnyilvánulása, hogy Macron a jelen kor szelleme szerint gondolkodik és gondolja átalakítani a világot. Ő a flow-ban van. Ezért támogatják az univerzum erői. Így eshetett meg, hogy pártja, mely nemrég éppen csak létrejött, sikerre jutott első körben. Ő A KOR EMBERE. A kor szelleme nyilvánul meg általa.

Sok nemzet nagy problémája, hogy nem a kor szellemisége szerint él. Így legtöbbször nem hogy a jövőre készülne, de a jelenben sincs, hanem benn ragad a múltban, siránkozik, búsul kesereg a múlton, identitás hiányában várja, hogy végre eljöjjön valaki aki azt mondja: oda adom az identitásodat majd én megmondom ki vagy mint nemzet. Ezek a megnyilvánulások mindig diktatúrákhoz vezetnek, melyek hatalmas nemzeti tragédiákba torkollnak minden esetben (lásd történelem).

Azonban minden országban ott van az aktuális kor szellemének képviselője. Hazánkban a Momentum képviseli a kor szellemét, szellemiségét.

.

Siránkozás helyett
2017.06.04

A klímaváltozást megállítani olyan, mintha a folyót akarnánk örökre elzárni. Okos ember nem száll harcba az elemekkel, hanem alkalmazkodik hozzájuk. Ez a Flow elmélet (Csíkszentmihályi Mihály). Persze nem kell felturbóznunk azt, ami amúgy is zajlik. Bármit is teszünk, megállítani nem tudjuk.

A változás azt is jelenti, hogy át kell alakítanunk gondolkodásunkat, életünket, lehet lakhelyet kell váltanunk. Ez komplex folyamat, átfogó gondolkodást igényel. De úgy nem lehet, ha közben a világban háborúzunk, és bárhol, aki hatalomhoz jut, az lesz a gazdagok Robin Hood-ja. Elveszi a szegényektől és a gazdagoknak adja.

A mai értékrenddel biztosan nem megy a túlélés.

.

Klímaváltozás a Kárpát-medencében
2017.06.04

Az emberiség hőskorában a Kárpát-medence ideális hely volt az élet kialakulásához. Ebből kiindulva, mind a mai napig hangoztatjuk, ez lesz a túlélő hely. Azonban az élet ennek az ellenkezőjét kezdi igazolni. Jelenleg úgy tűnik a kiszáradás felé tartunk. És itt nem sok száz évről beszélünk. Minimális hőmérséklet emelkedés is elindíthatja a területet a kiszáradás felé vezető úton. Várhatóan 30 év múlva a Kárpát-medence belsejében 1-3 fokkal lehet melegebb, mint ma (sokkal gyorsabban melegszik, mint a földi átlag), hogy mi lesz az évszázad végére azt nem tudni, lévén a természeti események elszabadultak. Hiába a nagy folyók, ha egyre több a párolgás és maga a termőföld elsivatagosodik. Nem lehet öntözni az egész medencét. És annyi víz sincs a folyókban.

Nemrég jelent meg egy tanulmány, mely szerint a nagyvárosok átlagos hőmérséklete az elkövetkezendő 80 évben akár 8 fokkal is emelkedhet, a sűrű, koncentrál élet miatt, a természet kiegyensúlyozó hatásának hiányában. Az is benn van a pakliban, hogy a változás üteme egyre gyorsul, így ez a 80 év lehet a fele is. De már 3-4 fok is elég ahhoz, hogy ne lehessen élni a nagy városokban. Ez utóbbi lehet akár 20 év múlva.

Egyszerű példa. Szombathelyen jártam. Az összes hársfa már a virágzása végénél tartott. Egy alig 4km-re levő faluban még egyetlen hársfa sem virágzott, legalább másfél-két hét van még addig. Néhány idősebb ember elmondta, 20 évvel ezelőtt egyszerre zajlott a hársfa virágzása mindenhol. Azonban 10 éve egyre jobban elkülönül. Már három hét a különbség. Oka, a város önálló klímával rendelkezik, míg a falu a természethez közelebb.

A földi globális felmelegedés többszöröse érinti a Kárpát-medencét és ennek a többszöröse az itt levő nagyvárosokat.

Nem kell hosszú idő és a Kárpát-medence jó része nagy eséllyel annyira száraz lesz, hogy ott már az nem támogatja az emberi létet. A Medence nagy városaiban pedig talán még komolyabb kihívás lesz élni. És itt 20 évről beszélünk.

Gyermekeink lesznek a következő generációs klíma menekültek? Vagy esetleg mi magunk?

.

Megjelent a Túl az anyagon c. könyv
2017.06.03

A világ most sordöntő átalakuláson megy át. Már zajlik. Értékrendünk alakul át valami olyanná, amit még nem is tudunk elképzelni. A mai értékrend beleragadt az anyagba, a pénzbe, közgazdaságba és a római jogba. Ennek az ellenkezőjébe fordul át a társadalom.
Ez a könyv igyekszik széles körben bemutatni a világ működését és segíteni a megértésben, hogyan tovább akár napi szinten, akár két év múlva, vagy hosszabb távon. Mi lesz a következő generációkkal.
Szó esik továbbá a jövő technológiájáról a kristályokról. A Kristály, mint élő lény.
A könyvről bővebben itt lehet olvasni.
A könyv elérhető itt.

.

Eltartottak
2017.06.03

Európában komoly kérdés, mi az a határ, ameddig az állam eltart valakit. Dániában olyan mértékű a segélyezési rendszer, hogy aki sosem dolgozik, az is meg tud élni. A volt keleti blokk államaiban még rendes fizetésből sem lehet megélni, sok becsületes munkával nem lehet kifizetni a rezsit.

Lehet azt hinni:

  • amerre tart a civilizációnk, az fejlődés;
  • a világot a közgazdaság, mely a valóságtól elrugaszkodott dogma, tudja jól irányítani;
  • a világot a tőzsde, a másik pénzének lenyúlása, a más munkájának a kisemmizése vezeti előre;
  • a világ fejlődését eredményezi, ha a valós munkán kívül minden másból jobban meg lehet élni, a mások becsapásából pedig kimondottan jól;
  • csak azok élnek az utcán, akik ott akarnak élni;
  • akinek nincs semmije sem, anyagi birtoklás szintjén, az annyit is ér;
  • ha szemetet gyártunk, azt fenntartja és működteti a fogyasztói társadalmat, akár ezer évig;
  • ha vegyszereket eszünk, mint táplálék, attól egészségesek leszünk, egészséges utódokat hozunk létre;
  • ha zombi lesz a világ, az fejlődés;
  • ha gyermekeinket szabjuk a fogyasztói társadalom igényeihez, lesz, aki majd nyugdíjat termeljen;
  • ha a társadalom nagy része a virtuális életérben van jelen, melynek semmi köze a természetes élethez (pénzügy, logisztika, menedzsment, jogi szakma, stb.), az fejlett társadalmat eredményez;
 • és így tovább…

Aki magasra nő, annak nagy lesz az árnyéka. Ha valaki gazdag lesz, ez azért lehetséges, mert sokan odaadják a pénzüket. Ha az, aki magasra nőtt, gazdag lett, kötelessége, hogy visszajuttasson azoknak, akiktől elvett. Ez nem kegyelem, hanem kötelesség. Különben őtőle is elveszi az élet az egészet, mert NEM ÉRDEMLI MEG, nem tudott gazdálkodni a rábízott gazdagsággal.

.

A távmunka jövője
2017.06.03

Jó ideje az egész világ igyekszik ráállni a távmunkára, hiszen az olcsóbb variációnak tűnik, mint ha dolgozókat alkalmaznának és irodába kényszerítenének. Mivel a dolog nem jött be, sok amerikai multi cég igyekszik visszatérni a munkaidőre, fix munkahelyre.

Nyilván mindkét megoldásnak meg vannak az előnyei és hátrányai. Azonban míg azon megy a vita, melyik a jobb megoldás, a világ már egyre jobban az alkalmi munkában gondolkodik, amit úgy neveznek: projekt jellegű munka. Azaz néha van, néha nincs. Aztán mint a púpos teve egyen ha tud és éhezzen, ha tud.

Egy aprósággal nem számolnak. A mai huszonéves generáció ily módon nem fog hiteleket felvenni, nem fog házakat építeni, új autókat venni. Ami a legütősebb, hogy normál családja sem igen lesz, így a népszaporulat is látványosan esni fog. Minden mindennel összefügg.

Alkalmi (projekt jellegű) munkával egy társadalom fejlődése kizárt, fenntarthatósága is csak illúzió, de hanyatlása garantált.

.

Ez a klímaváltozás
2017.05.23

Talán most már kezdjük megérteni, visszafordíthatatlanul átalakul a klíma. Ez egy kis demó volt abból, ami hamarosan jön. A mai pesti vízözön képei igen szemléletesek. Egy percig se higgyük, a változás  azt jelenti, két fokkal melegebb lesz, és majd csak kibírjuk valahogy.

Az, hogy extrém időjárás alakul ki nem jelenti a klímaváltozást. De az, hogy egyre gyakrabban vannak extrém helyzetek, esetleg olyanok, melyek ezelőtt sosem voltak, naponta dőlnek meg rekordok, az már igen. Az események sűrűsödése utal a változásra.

Másik érdekes dolog, hogy nem várható kevesebb csapadék éves szinten. De az eloszlás egyre kevésbé egyenletes. Ha esik, akkor özönvíz, utána hosszú aszály. Nagy esélye van annak, hogy a Kárpát-medence nagy része úgy kiszárad, hogy azt még ma el sem tudjuk képzelni. Mindez 20 év múlva igen markáns lesz, de 10 év múlva jól látható. 20 év múlva mi lehetünk azok a migránsok, klíma menekültek, akik mennek északra. SOSE FELEJTSÜK EZT EL.

A vízözön kifejezés egy virtuális fogalom, mely mindig olyan akadályt jelent, mely megrostálja az adott társadalmat. Valójában a vízözön EGY FEJLŐDÉSI KÉNYSZER, akár a betegség, csak most társadalmi szinten. Sumer idején fizikai akadály kellett. Hát jött a víz. A modernkori vízözön két részből áll. Egyik a klímaváltozás, másik a gazdaság és a vele kapcsolatos, a római jogra épülő értékrend porbahullása. Minden pár éven beül.

.

Svájc bezárja atomerőműveit
2017.05.21

A mai népszavazáson a svájciak többsége úgy döntött, hogy be kell zárni az atomerőműveket és át kell térni megújuló energiaforrásokra, még akkor is, ha ez esetleg pénzbe kerül.

„Svájc mindmáig az egyik legtökéletesebben működő demokrácia. Ennek oka egyszerű. A hatalom a nép kezében van. Svájcban minden fontos dologról népszavazás dönt. És ahhoz, hogy jól dönthessen a nép, kellően képzett, jól informáltnak kell lennie. Tudatlan nép rosszul dönt. Svájcban nem egyvalaki mondja meg a tutit és az egész ország ámul és csodálkozik a legfőbb vezér bölcsességén (diktatúra), nem is egy szűk elit (megválasztott kormány) dönt, ahogy azt demokratikus országokban szokták, hanem maga az egész nép. Ez a konszenzusos demokrácia. Így történhetett meg, hogy igaz kísérleti jelleggel, de több évre (6 éves tesztperiódus) TB támogatott lett 5 alternatív gyógymód is. A homeopátia, az antropozófius orvoslás, a hagyományos kínai orvoslás, a fitoterápia és a neuralterápia (aktív zavaró mezők blokkolása). Az emberek tudják, hogy ők a legfőbb döntéshozó testület, ők döntenek, és ezáltal irányítják az ország sorsát. Mint ilyen, a kormány igyekszik az emberek tudatát magas szinten tartani, hiszen sokkal könnyebb jó döntések alapján, jó törvényekkel vezetni egy országot, mint káoszban. Az emberek minden információt megkapnak a népszavazás előtt. Informálódnak a felvetett kérdésről, annak előnyeiről, hátrányairól. Korábban így esett meg, hogy a népnek meg kellett ismerkednie a homeopátiával, az antropozófus orvoslással, a hagyományos kínai orvoslással, a fitoterápiával és a neurálterápiával, ahhoz, hogy értelmesen dönthessenek. Meg kellett ismerniük ezek előnyeit, hátrányait, lehetőségeit és korlátait” (részlet az Egészség, mint beteg állapot c. könyvből).

Most az emberek megismerkedtek az atomenergia kérdéseivel, előnyeivel, hátrányaival. A nép tanult és fejlődött ezáltal. Majd mérlegeltek és döntöttek.

.

Európa leg(túl)súlyosabb nemzete lettünk
2017.05.19

Mikor tudja egy ember tartani az ideális testsúlyát? Ha kiegyensúlyozott, tudatosan éli életét, minden téren. Test, lélek, szellem egysége. Tiszta gondolatok, békés lélek, morális élet, és törődés a fizikai testtel.

Aki lelkileg nincs egyensúlyban, lelki sérülésekkel, depresszióval küzd, az vagy túlzottan lefogy, vagy elhízik. Aki nincs egyensúlyban, azt nem érdekli, hogy mit eszik. Sőt, bánatát így enyhíti, létrehozva magán a bánathájat, mellyel mint várfallal elszigeteli magát a világtól. A lélek harmóniájának megborulása azonban sok minden mással is járhat. Például a lelki sértődékenység alapja a szklerózis multiplex (itt még a túlzott anyagi gondolkodás is szerepet kap) betegségnek, minden reumának és sok autoimmun betegségnek.

A magyar nemzet amúgy is hajlamos a befelé fordulásra (enneagram 4-es), történelmünket, mely tele van tragédiákkal, még nem dolgoztuk fel, inkább másokra haragszunk, saját lelki sebeinket így nyalogatjuk. Hatalmas lelki sérüléseket hozunk létre, tartunk fenn, sőt gerjesztünk. A magyar virtust meg kellene fejlődnünk morális erőkkel.

.

A szív üzenete
2017.05.16

Többen kérdezték, mire utal ha a szívritmus túl gyors, vagy túl lassú. Egy férfi, aki irodában dolgozik, napi 10-12 órát, gyógyszerrel is éppen hogy nem megy a pulzusa 100 felé nyugalmi állapotban. Egy hölgy, vezető beosztásban, nagy multinál, állandóan olyan alacsony a pulzusa, hogy szinte elájul. Sőt, néha el is ájul. Ez csak két extrém példa a májusi kérdések közül.

Minden betegségben ott a válasz. A szív ritmusa azt mutatja, merre kellene megváltoztatnunk az életünket. A férfi, az irodában a 100 feletti pulzussal gyógyszer nélkül, azt jelenti, olyan új élet szükséges, ahol sokkal aktívabb főleg fizikai síkon. Dinamikus élet, ahol nem kíméli a fizikai testét és ezzel a pörgéssel egyensúlyban áll az élet dinamikus megélése. Tehát NEM lehet egy irodában ücsörögni és agyalni, vagy szunyókálni a jelen esetben. AKTÍV élet fizikai és nem fizikai síkon. Különben egyre betegebb lesz.

A hölgynek pedig azt üzeni az élet, hogy vegyen vissza. Ne pörögjön annyira, hanem nyugodjon meg, kicsit figyeljen, meditáljon. Lassabban a gázzal.

Ha mi nem gyorsítunk amikor kell, vagy nem lassulunk le kellő mértékben a szívünk megteszi ezt helyettünk, és nincs kegyelem, akár be is áldozza magát.

.

Előre látható a vége
2017.05.12

Lassan fel kellene már ébrednünk az informatika illúziójából. Ha valaki lekapcsolja a netet, meghalunk. Elvileg. Gyakorlatilag akkor tanulunk meg újra lélegezni. Az ember, a dolgozó, a számítógép által ellenőrzött és felügyelt biorobotból újra ember lehet. Most éppen az angliai egészségügyi rendszert küldték padlóra külső támadók. Ez még csak kellemetlen. Egy fokkal rosszabb lesz, ha valaki nyugdíjba akar menni és nem lesznek központi adatok. Igaz, addigra már nyugdíj sem lesz, és főleg nem pénz. A nagy szívás akkor jön, ha valakik kívülről átveszik egy katonai rendszer irányítását és pár atomrakétát szétlövöldöznek a világban. legalább senki sem fog kételkedni abban, hogy az utolsó pár évtized erősen félresiklott. Maradunk egy tanulsággal.

.

Érdekes hír
2017.05.02

Tavaly történt meg először, hogy több román gyermek született román állampolgárságú anyától külföldön, mint Románia határain belül. Ez egy globális trend a mai korban. A nyugat beszippantja a keleti intelligenciát. Ez ellen sem felpörgetett szaporodással, sem törvényekkel nem lehet tenni. Lehetne viszont oly módon, hogy az emberek jól érezzék magukat otthon, és biztosított legyen számukra a létbiztonság. Erről nem híresek a volt keleti blokk államai. Mindezt tudják a román vezetők is, de érdemeben annyi lehetőségük van, hogy igyekeznek a külföldön élő románok számára biztosítani a román nyelv és kultúra gyakorlását. Ezért hozták létre a külföldön élőkért felelős minisztériumot.

.

Kipukkant egy lufi: elvérzett az atomenergia-ipar
2017.04.27

Hosszas szenvedés és brutális veszteségek után becsődölt a világ egyik legmarkánsabb atomenergia-ipari cége. Az iparág amúgy is súlyos gazdasági gondokkal küszködik, gyakorlatilag elvérzett. Nem lehet olcsón biztonságos és gazdaságos rendszereket építeni és működtetni. Az atomiparról híres franciák is állami pénzzel próbálják megmenteni a sajátjukat. Az oroszok jövője is az állam pénzügyi támogatásától függ.

Részletes cikk olvasható itt.

.

Többnyire nem veszik észre, de valami különös történik a világgal …
2017.04.09

Egy érdekes, rövid és tömör cikk a valóságunkról, ezen a linken.

.

Hány évig él az ember?
2017.04.01

Az első 3×7 év az ember életében az inkarnáció. Ekkor a szellem, az Én fokozatosan birtokba veszi a fizikai testet. 21-től 28-ig tart a lázas alkotás kora. Ide nekem az oroszlánt. 28-tól kezdődik a gondolkodva alkotás, az anyagi világ gondolkodva történő megélése. Azonban 32 évtől indul az exkarnáció. Az Én lassan készül haza. 32 év után a szellemi gondolkodásnak kellene előtérbe kerülnie. A jelen ember, a társadalom sorsát tekintve kb. 62-64 évre van tervezve. 64 felett minden nap ajándék. 40 felett már tilos az anyagi világban turkálni, mert dolgunk lenne a szellemi világ megélése itt a napi életben. Jó kérdés hogy megy a mai ember haza a szellemi világba, ha arról a létről hallani sem akar? Lesz majd meglepetés bőven hazainduláskor…és rögös út vár rá hazafelé.

A sumer hőskor idején, a vízözön előtt az ember 800-900 évig élt. Az egy másik világ volt, akkor a civilizáció sorsa ezt támogatta. Most genetikailag akár 120 évig is élhetnénk, azonban ez egy kósza illúzió, lévén a civilizáció sorsa ezt nem támogatja. Sőt, a várható életkor 100 év múlva nemigen lesz több mint 40-45 év (lásd Túl az anyagon c. könyv). Ebben sok minden szerepet játszik, például a fiatalok idejekorán megvalósuló felnőtté válása, azaz korai öregedése, a társadalom ritmusának folyamatos gyorsulása, és még nagyon sok tényező. Ezekről majd a Pár-kapcsolat c. könyvben.

.

Alvászavar
2017.03.29

Most merült fel, hogy a veronai buszbaleset sofőrjét korábban alvászavarokkal kezelték. Gondolom keresik azt, akit ki lehet kiáltani bűnösnek. Ha megnézzük az USA lakosságának 90-95% szenved alvászavarban, évtizedek óta. Az 1950-es évektől ez kezdett Európában is népbetegség lenni. Ma 70-80(90)%-ra saccolják a lakosság azon részét, akik rendszeresen nem alusznak jól.

Elég sok emberrel találkoztam életem során, elég sok embernek ismerem a problémáit. Ma, a 21 év feletti tartományban három, azaz 3 olyan embert ismerek, aki rendszeresen jól alszik, nem ébred fel éjjel, reggel nem karikás a szeme, nem fáradtabb, mint este, stb.

Üzemorvos ismerősöm mondta, hogy ha komolyan vennék az egészségi állapot és a munkahely összefüggését, nagyon kevés ember dolgozhatna. Például tilos lenne felvenni magas vérnyomásos embert irodai ülő munkára, mert ott ő még betegebb lesz, ahogy erős fizikai munkára, három műszakba, stb. Ő jó lenne olyan munkakörbe, ahol a természetben kell járnia.

És akkor hol vannak a már 20 évesen krónikus beteg fiatalok? Lásd, autoimmun, a haldokló társadalom c. írást. 20 év múlva, ha így haladunk, az egész társadalom vagy rokkant lesz, vagy már kihalt.

.

Minden eladó
2017.03.29

Ismerősöm mesélte, a 80-as években az NSZK-ban élt és ahogy lazult az itteni helyzet, kezdett hazajárni Magyarországra rokonokhoz, barátokhoz. Mivel nagy divat volt a HIFI, mindenkinek hozott egyet-egyet ajándékba. Egy év múlva el kezdtek özönleni a német HIFI prospektusok postán a német lakcímére. Akkor derült ki, Németországban a bankkártyás vásárlási szokásait a bank jó pénzért eladja a kereskedő cégeknek.

Most hasonló jön az USA-ban. Az internetes szokásokat az internet szolgáltatók jó pénzért bátran árulhatják. Egy gond van csak. Ezzel kiütik a varázspálcát a Google és egyéb nagy cégek kezéből, lévén egy szolgáltató mindent tud az emberről , még azt is mikor van otthon, és ha nem, merre jár. Totális megfigyelés.

Aztán már csak egy gondolat, hogy ezekhez különböző szervek, hivatalok szeretnének hozzáférni.

.

Hamarosan megjelenik a Túl az anyagon c. könyv
2017.03.22

Már a nyomdában van, május elejére elérhetővé válik. Addig is a részletes tartalma itt olvasható.

.

Kontrasztok
2017.03.12

Egyes hírek szerint a fogyasztói társadalom jól halad, örökös növekedés várható.
A második világháború óta most éli világunk a legsúlyosabb humanitárius válságát, figyelmeztet az ENSZ.

Egyes vélemények szerint az egyre fokozódó energiaigényt csak atomenergiával lehet pótolni. Tény az, hogy az EU 89-es bővítése óta nem épült reaktor Európában, Fukusima pedig bebizonyította, hogy bármi megeshet. Ami viszont tény, fogalmunk sincs, mit tegyünk a kiégett reaktor hulladékkal, ahogy egy atomerőmű felszámolása sem egyszerű.

Az első osztályosok jobban bánnak az internettel, mint szüleik, és lassan tabletet kapnak az államtól iskolakönyvek helyett. Kanadában nem mindenhol tanulnak meg kézzel írni, ahogy a helyesírást is fölöslegesnek tartják.
Ezzel szemben, A Szilícium-völgy nagy informatikai cégeinél folyamatosan oktatják a dolgozókat, hogy ne engedjék gyermekeiket nyolcadikos korukig informatikai eszközök, telefonok, számítógépek, televíziók közelébe. Arra nevelik a dolgozókat, mint szülők, biztosítsák a gyermekeik számára az igazi gyermeki létet, így legalább 14 éves korig éljék meg gyermeki mivoltukat. Ugyanis csak így lesz a gyermekből intuitív, kreatív felnőtt. Kaliforniában a Waldorf iskolák diákjainak 75%-át az informatikai cégeknél dolgozó szülők gyermekei adják. A Szilícium-völgyben tudják és felvállalják, hogy akiket gyermekként elvarázsolnak az informatikai eszközök, kimarad a gyermekkoruk, és a fejlődés más szintjeit élik meg. Felvállalják, hogy gyermekeik ne a fogyasztói társadalom kiszolgálói legyenek, hanem a társadalom kreatív alkotói.

Az iskolában egyre többet kell tanulni, miközben a fiatalok egyre távolabb kerülnek a valós élettől.

Ha egy üveg vizet kiteszünk pár napra a fényre, napra, bealgásodik. A buborékmentes ásványvíz gyakran több hónapig is kinn áll a lerakatok udvarán, dacolva a természettel és nem algásodik be. Tiszta marad. Vajon miért?

A valóságtól elszakadt világunk virtuális, de tele, valós problémákkal.

.

Ez is Európa?
2017.03.12

Csak nekem tűnik úgy, hogy valahol nagyon félrecsúszott világunk és azon belül Európa? Egy érdekes cikk: Román rabszolganők termesztik a zöldségeket Olaszországban az EU országainak. És nem igazán zavarja a világot.

.

Hasonló a hasonlót
2017.03.08

Most már tény, hogy megvették az Opelt. Igaz, a franciák, nemrég csődben voltak, de több ezer ember kirúgása, és minden veszteséges tevékenység megszüntetése révén megúszták a bukást. A 10 éve veszteséges Opel sem jobb. Így most egymásra találtak.

Ez a vásárlás tipikus megnyilvánulása a modern világ értékrendjének. Nem értékrendet váltunk, hanem a másikból próbálunk megélni. Az is benne van a pakliban, hogy együtt bukunk. Senki nem vállal fel radikális váltást. Csak fércelünk, foltozgatunk. De senki nem vállalja fel a megoldást.

.

Fércmunka
2017.03.08

A fenti esethez sokban hasonlít a magyar egészségügy. 1990 óta senki nem vállalta fel, hogy radikálisan átgondolja, átszervezze. Mert ennél sokkal rosszabb már nem lehetne. Szinte bármit tennénk, azzal csak jobb lenne. De nem. Csak fércelünk, foltozgatunk.

Aztán már meg sem lepődünk azon, ha egy válogatott focista 9 órát vár a sürgősségin a vakbélműtétre, mert 32-en vannak előtte. Ismerősi körben kapott valaki február végén júniusi időpontot bőrgyógyászatra. Így átterelődik az egész a fizetős magán szférába.

Pedig a rendszerváltás csak akkor lesz teljes, ha levágjuk a hétfejű sárkány mind a hét fejét. Ha egy is túlél, akkor előbb-utóbb elhatalmasodik, és átveszi az irányítást.  És akkor még ott az oktatás, gazdaság, stb., stb.

.

Gondolkodási reform szükséges
2017.03.08

Az előzőhöz kapcsolódik, a faluban, ahol lakom, eltűntek a szelektív hulladékgyűjtő konténerek. Évek alatt megszoktuk, hogy szétválogatjuk ami szétválogatható. Vagy lefutott a projekt, vagy személyes érdekek/sérelmek vezettek ide.

A rendszerváltás a fejekben szükséges. Anélkül nincs oktatási, egészségügyi, és egyéb reform. Gondolkodási reform szükséges.

.

Miért hal ki az emberiség?  
2017.03.08

A Londonból Barbadosra tartó repülőgép több mint 5 órán át nem tudott felszállni a londoni reptéren, ennyi időt állt a kifutón, mert elfogyott a toalettpapír. Egyébként maga az út is ennyi idő.

Ez a kis momentum jól tükrözi ISOkkal és integrált rendszerekkel tűzdelt világunk rugalmatlanságát. Nem fél bele, hogy egy utaskísérő elugrik az első reptéri boltba, számlával vesz papírt. Kiszolgáló szervezet szükséges, amelyiknek ennyi a rugalmassága, és vállalják a brutális mértékű kártérítést. A rend, az rend.

A sumer hőskor embere azért fulladt bele a 10.000 éven át tartó évi 1,1 cm-es vízszintemelkedésbe, melyet vízözönnek nevezünk, mert rugalmatlan volt. Nem jutott eszébe, hogy magasabbra költözzön. Fel sem merült benne. Inkább kihalt.

.

Senki nem dönt … így a szekér arra megy, amerre akar …
2017.03.06

Most úgy tűnik, hogy 2015 őszén a németek azért nem zárták le a határt a menekültek előtt, mert bár ez volt a véleményük, de nem akadt egy vezető sem, aki ezt a döntést felvállalta volna.

Az enneagram hatos karaktere ilyen, nem túl jó állapotában. Ha egy munkahelyen a kollégák nem tudnak már egyre többet dolgozni, és ezt közlik is a főnökkel, de van egy hatos karakterű, aki karaktere dezintegrálódó állapotában van, akkor ő rá fogja vágni, hogy már bizony ő tud többet dolgozni. Pedig tudja, hogy nem tud. Mégis rávágja, hogy igen, aztán neki is ugrik, és lehet bele is rokkan. Ilyen a hatos. A német nemzet karaktere is a hatos.

II. Vilmos német császár (1859-1941) az első világháború előtt és alatt vezette a német népet, és bár sok mindent mondanak róla, egyet kevésbe, de az nagyon igaz. Helmuth Johannes Ludwig von Moltke (1848-1916), vezérkari főnök beszámol arról, hogy a császár döntésképtelen volt, ahogy az ma divatos, csak lebegtette a dolgokat. Egyszerűen képtelen volt dönteni, de mindenbe beleokoskodott. Az első világháború nem volt szükségszerű. Az angolok piszkálták a németeket. A császár eltűnt a háttérben, és Moltke, mint katona úgy gondolta, háborúval kell a becsületen esett csorbát kiköszörülni. Ő a gyors, rövid ütközetek híve volt, ahol a legkevesebb az emberáldozat. Azonban a császár őt is el kezdte irányítani. Sőt le is váltotta, bár a nevét még használták, mert a katonák között rosszul vette volna ki magát, ha kiderül, leváltották a vezérkari főnököt. Az új vezető, az állóháború híveként, a rövidre tervezett, valójában szükségtelen háborúból hosszan tartó tömeges népirtást, világháborút hozott össze. Moltke ebbe belehalt, infarktust kapott.

.

Végre nálunk is elismerik
2017.03.04

Foglalkozás egészségügyi orvosi továbbképzésen hangzott el nemrég, hogy a három műszakos munkarend 23%-ban kockázati tényező a daganatos betegségek kialakulásában. A két műszakos munkarend 10%-ban. Oka a bioritmus felborulása, az anyagcsere rendszer működésének felborulása, a vesék és mellékvesék kimerülése.

.

Úton hazafelé
2017.03.02

Részlet a Túl az anyagon c. könyvből:

„A halál olyan, mint amikor elalszol. Az ébredés, mint amikor álmodni kezdesz. Valójában a halál utáni állapot az ébrenlét, és ez az állapot az álom. Itt elbújhatsz az éjszakai álomba az anyagi világod elől, naponta. Ott nem bújhatsz el sehova, állandóan tudatos vagy, nincs éjjel, nincs nappal, és nincs pihenés. Fárasztó. Álmodni akkor tudsz, ha idejössz az anyagba. Megszületsz, álomba borulsz. Meghalsz, felébredsz. Azonban anyagi világi életed, álmod, meghatározza ébrenléted minőségét. Tudatos álmod, jelen életed, meghatározza, mennyire érzed majd jól magad ébrenléted során. Többet vagy ébren, mint amennyit alszol. Ezért is téped magad, hogy az univerzum bármely világában, de álmodhassál.”

.

Vízözön
2017.03.02

Részlet a Túl az anyagon c. könyvből:

„Aztán jött a vízözön, mely 10-12.000 év alatt kb. 110 m-es tengerszint emelkedést jelentett. Ez évi szinten 1,1 cm. És ez a társadalom, melynek tagjai 700-800 évet éltek, belefulladtak ebbe az évi bő egy centiméteres emelkedésbe. Ugyanis nem lévén saját Énjük, csak azt tudták, amit elmondtak nekik. Maguktól nem jöttek rá arra, ha magasabb helyekre mennek, ott újra ki tudják alakítani saját életterüket. Egyszerűen nem tudták elképzelni sem azt, hogy máshol is élhetnek, hogy bárhol létre tudnak hozni városokat. Ha elmondták volna az istenek, simán megtették volna. De maguk nem jöttek erre rá. EZ TELJESEN HASONLÓ AHHOZ, AHOGY MA NEM TUDJUK ELKÉPZELNI A PÉNZ NÉLKÜL MŰKÖDŐ GAZDASÁGOT. PEDIG 15 ÉV MÚLVA ÉRDEKES VILÁGUNK LESZ!!!”

.

Atomenergia
2017.03.01

Részlet az Ébredés c. könyvből: 

„A természet törvénye szerint, ha egy zárt rendszerben megjelenik egy pólus, akkor kötelezően vele egy időben létrejön az ellenpólus is, hiszen csak így marad egyensúlyban a rendszer. … Ehhez hasonló az atomenergia. A semleges anyagot, mely jin (anyag) és jang (erő) egyensúlyára épül, atomerőművekben visszafordíthatatlanul szétbontjuk anyagra és energiára. Az energiát felhasználjuk, míg az anyagot (kiégett fűtőelem) eldobjuk. A természetben az egyensúly mindig helyre akar állni, ezért a „hulladék” jin a saját környezetéből elveszi a jangot, azaz a kiégett fűtőelem minden anyagot lebont, a legvastagabb vas is papírvékony lesz, a legvastagabb beton is elporlik. mindez csak néhány év kérdése. Az atomerőmű 50-200km-es körzetében minden élőlény jines lesz.”

.

Újabb zsákutca
2017.03.01

Néhány éve megjelentek az energiatakarékos égők, még a Led korszak előtt. Mindenki tudta, hogy környezetet szennyező az előállításuk, és megsemmisítésük, de új és jó piac volt azt hajtogatni, takarékoskodjunk a villamos energiával. Globálisan lehet többet ártottunk a környezetnek, mint használt a dolog, de legalább vásároltunk.

A napcellák is környezetet szennyezően állíthatók elő, és megsemmisítésük sem lesz könnyű. Lehet, majd kidobáljuk őket Afrika partjaira, valamelyik sivatagba, ahogy tesszük az informatikai szeméttel, aztán csodálkozunk, ha azok az emberek ide akarnak jönni.

Most kezd kiderülni, hogy bár hadat üzentünk a belső égésű motoroknak, de az elektromos autók is erősen szennyezik a környezetet. Tipikusan a sok akkumulátor előállítása és megsemmisítése brutális környezeti károkat okoz. Már a norvégok is gondolkodnak az egészen. Arról nem beszélve, még nem tudjuk, az erős energia tér, ami körülveszi az embert az elektromos autóban, milyen egészségi hatásokkal bír. Bár volt már olyan magyar kutató, aki bátran kijelentette, hogy ha lesz olyan, akik két évig napi rendszerességgel használ elektromos autót és nem lesz semmilyen fizikai betegsége tőle, jelentkezzen egy nagyobb pénzösszegért. Nyilván ezt majd az idő igazolja vagy cáfolja. Addig is, akinek van pénze, kezdheti is az önkéntes tesztet. Mi, a többiek meg figyelünk.

Valójában nem tűnik nyerőnek a jelen állapotban semelyik alternatíva a közlekedésben, mert mindegyik erősen környezetszennyező. És több mint hét milliárdan vagyunk. Mivel még mindig nem akarja senki sem elővenni azokat a találmányokat, melyek révén akár 1-2 liter üzemanyaggal közlekednénk, szerintem inkább várható egy drámai Frédi-Béni állapot pár éven belül, mintsem a lebegő gördeszka.

.

Két pólus (részlet a Túl az anyagon c. könyvből).
2017.02.26

 A Metamorfózis c. könyvben beszéltünk arról, hogy az anyagi világ kétpólusú. A fény és a sötét. A Nap hője és a kozmosz abszolút zéró hőmérséklete. A Föld két pólusa. Mindig két pólus irányítja az életet. A két pólus az élet minden terén jelen van, és a két pólushoz mért viszonyunk meghatározza létünket.

Az egyik pólus megjelenése mindig automatikusan létrehozza a másikat, az ellenpólust, egyszerre jön létre a kettő. Ha egy hűtőszekrényt teszünk egy konyhába és elindítjuk, létrejön a hideg a hűtőszekrényben. Azonban ugyanabban a pillanatban létrejön a meleg a hűtőszekrény hűtőfelületén. Nincs hideg meleg nélkül. Mert csak így van egyensúly.

Ha egy energetikai rendszerben megbomlik az egyensúly, kezd kialakulni egy pólus, akkor ezzel párhuzamosan azonnal kezd kialakulni az ellenpólus is.

Az uralmon levő párt miközben megszünteti az ellen oldalt, tudatlanul létrehozza az újabb és erősebb ellenpólusát, mely olyan erős lesz, mint ő maga.

Ha kezdenek megjelenni a gazdagok, ezzel párhuzamosan a szegények is, hiszen csak akkor lesz valakinek több, ha elvesz a másiktól, és annak kevesebb lesz. Minél nagyobb a különbség a gazdagok és a szegények között, annál nagyobb a potenciálkülönbség, annál nagyobb a feszültségkülönbség a két pólus között.

Ha egy adott pillanatban elég nagy a feszültség a két pólus között, akkor átüt egy szikra, majd akár folyamatos jellegű ívkisülés valósulhat meg. Ezzel csökken a feszültség. Ez fizika. Az élet is hasonló. Amikor már akkora a szegénység a világ egyik részén, hogy az emberileg nem tartható, akkor megtörténik a kiegyenlítődés, azaz a szegények elindulnak, akár az életük árán is. Sokan meghalnak, de sokan célba is érnek és megtörténik a kiegyenlítődés, ami azt jelenti, hogy teljesen meg fog változni az addigi, kétpólusú rendszer. Csökkenni fog a két pólus közötti potenciálkülönbség, ideális esetben meg is szűnik. A szegények elvesznek a gazdagoktól mindent, ami megkülönbözteti őket. Megvalósul az egyenlőség, a rendszer kiegyenlítődik.

.

Radioaktív sugárzás jelent meg Európa felett
2017.02.22

Európa nagy része felett „szokatlan mértékű” radioaktív sugárzás jelent meg, jód-131 izotóp kis mennyiségben.

A jód minden esetben a pajzsmirigyre hat. A pajzsmirigy az anyagcsere rendszerünk tábornoka és testünk, életünk órajelének adója. Akinél túlműködik, az pörög, lefogy de elhasználja pajzsmirigyét. Akinél lassú az órajel, az elhízik és lelassul az élete, gondolkodása. Ennél azonban sokkal komplexebb a dolog, de például a mellékpajzsmirigyek befolyásolják a szív ritmusát. Persze a fizikai hatáshoz szükséges egy bizonyos mennyiségű jód jelenléte. Ezért én személy szerint sok esetben neccesnek tartom a jódozott só fogyasztását, mert nem tudni, kinek hogy működik a pajzsmirigye. Orvosok véleménye szerint egyszerű vérvétellel ez nem állapítható meg, komoly célzott és drága elemzés szükséges. Sőt, mire megvan az eredmény, lehet már nem is úgy működik a pajzsmirigy.

Ha piszkáljuk a pajzsmirigyet, aktiválódhatnak megnyugodott krónikus betegségek, például reuma, szív, vagy új betegségek ütik fel a fejüket, vagy nehezen gyógyulunk ki akár a náthából, vagy felborul az alvás ritmusa. Továbbá a pajzsmirigy, mellékvese, hormonrendszer egy hármas, mely egymásra hat. Akár egy háromlábú szék. A mellékvese kimerül, mert túlhajtjuk magunkat, túlságosan kimerülünk a munkában, életben, keveset regenerálódunk. A hormonrendszer a nőknél 40 felett már kezd kiesni alóluk, de a férfiaknál is jelentkezik ez a probléma. A túl sok műanyag, vegyszer, mint ösztrogénhatású hormon jelenik meg a szervezetben, és akár fiatal korban is felborítja a hormonális egyensúlyt. Ha ebből a pajzsmirigy, hormonrendszer, mellékvese hármasból egyik kiesik, viszi a többit. Ha a háromlábú szék egyik lába kitörik, borul a szék.

Azoknak, akik a kristályaimat használják, ilyen esetekben: Pajzsmirigy, E-szmog (radioaktivitásra is jó), Tüdő-légzőrendszer, Hormonrendszer, Mellékvese programok akár egész nap, és zárt térben a Levegő kristály.

.

Ősszel …
2017.02.22

Ez év őszén, szeptember első harmadának a vége felé, nagy esélye van annak, hogy rendesen meginog fogyasztói társadalmunk. Kb. 2 hétig erős lökésekkel, minden téren.
Aztán kezdjük újraindítani. DE az már SOHA nem lesz, ami előtte, azaz a mostani években, napjainkban.
Aztán a rengések vissza-vissza térnek, különböző életterületeken. 2018 utolsó negyedéve és 2019 első fele lehet a legmélyebb időszak.
Azután mégannyira sem az lesz, ami most van.

.

Csak óvatosan az ötletekkel …
2017.02.20

Egy híres államférfi mondta,  hogy csak óvatosan bánjunk az új fogalmakkal, mert trójai falóként nagy kárt okozhatnak. Például hozhatunk egy törvényt, hogy aki kék fejű és a marsi nyelvet beszéli, azt be kell zárni, mert közellenség. Mivel ilyen ember nincs, lazán átmegy a törvény. Egy évvel később hozunk egy másik törvényt, mely segítségével ráfogjuk azokra, akik nem minket szolgálnak, hogy kék a fejük és a marsi nyelvet beszélik.

Most Bill Gates állt elő azzal az ötlettel, hogy meg kell adóztatni az ipari robotokat, azok használatát, lévén az emberiség munkanélkülivé válik és egyszerűen éhen fog halni, akár a legkeményebb scifi filmben.

A dolog szépséghibája, hogy egy évvel később be kellene vallani az összes otthoni nyomtatót, fénymásolót, számítógépet, önjáró porszívót és mindenre adót kellene fizetni. Az elején, hogy könnyen menjen, csak egy dollárt eszközönként. Aztán következő évben már 100 dollárt eszközönként. Így szokták ezt csinálni a rutinos vezetők.

Lehet nagy titkot fogok elárulni, ez az ötlet nem menti meg a világot. Fel sem merül az iparmágnások fejében, de hamarosan lecseng a világuk. 2020-ra olyan világ lesz, amiről álmodni sem mertek. Én nagyon kérem az Égieket, hogy ezek az emberek éljék azt meg, éljenek sokat abban az új értékrendben, ahol az életcéljuk válik köddé, az összeharácsolt profit (lásd a Túl az anyagon c. könyv).

.

Követendő példa
2017.02.18

Romániában a Waldorf oktatás dominánsan állami jellegű. Az állam finanszírozza és bárki szabadon választhat, hogy a szokásos vagy a Waldorf óvodát, iskolát választja. Igaz, már van néhány magán óvoda és iskola is, de csak néhány. 1990-től kezdődően az állam folyamatosan fejlesztette a Waldorf formát. Alapelv, hogy a gyermek fejlődési ritmusit tartják szem előtt. Az iskolai tantárgyak nem mások  mint eszközök a gyermek fejlődésében. A gyermek nem azért megy iskolába, hogy matematikát tanuljon, történelmet vagy bármilyen tantárgyat, hanem, a tantárgyakon keresztül kell felfedeznie önmagát és a világot, megtalálnia kreativitását, hogy a végén rájöjjön ki ő, melyek a képességei, hogy ezekkel felvértezve részt vehessen az életben. Ez az államilag támogatott oktatási módszer nem a magolásról szól, hanem személyi fejlődésről.

Még egy fontos dolog, Romániában a Waldorf iskolák végzősei lényegesebben jobban érettségiznek, mint a legtöbb hagyományos oktatási formát alkalmazó iskolák diákjai. Csak mellékesen lehet megjegyezni, hogy Norvégiában olyan magas szintű a Waldorf oktatás, hogy érettségizniük sem kell, mert aki végez, az biztos elérte tudásban az állami érettségi szintet.

.

Komoly dilemma …
2017.02.05

Mivel lehet megelőzni az infarktust? Sok mindennel például daganattal, emésztőszervi betegségekkel, légzőszervi betegségekkel, stb., szól a viccnek nevezett mondás, bár nem vicces, de valóság. 

Ez nagyban is igaz. Mivel lehet megelőzni civilizációs szinten azt, hogy kinyírjuk magunkat fegyveres úton? Például két generáció alatt teljesen kihal alólunk a termőföld. Annál hamarabb elfogynak a fő kőolajtartalékok. Még hamarabb összedől a világunk gazdasága. Már a mostani 20 évesek olyan szinten betegek, hogy nem hogy az egyre növekvő nyugdíjkorhatárig nem fognak élni és dolgozni, de már 40 évesen is rokkant lesz az egész civilizáció.

A Colitis ulcerosa az a betegség, amikor a beteg még dönthet az életszemlélet változtatása mellett, de általában nem akarja. A Crohn az a betegség, amikor a beteg már szeretne változtatni életszemléletén, de ekkor már nem képes rá.

Az ember a saját életében, vagy a civilizáció egy ideig gondolkodhat dolgokon, aztán később már ha akar is tenni, nem képes rá.

Kapcsolódó olvasmány: Még két generációnak van élet a Földön.

.

Találkozó
2017.02.04

Budapesten, a Szebb Életért Központban, 2017. március 11-én előadást tartok, majd lehetőség van író-olvasó találkozóra.

Részletek a felső menüben, a Találkozó menüpontnál.

.

Meddig fejlesszük a technikát?
2017.01.31

Egy osztrák luxushotel életét nehezítették az informatikai rendszer külső behatolói, mikor leblokkolták az összes számítógépet és ajtót. 470eFt értékű pénzt kértek. Mivel 180 vendég ragadt kinn vagy benn, ezért fizettek. Elmondták, sokkal olcsóbb, mint új informatikai rendszereket készíttetni és fenntartani. Ez arrafelé elég rendszeres esemény. Viszont most áttérnek a hagyományos mechanikus zárakra, akár korábban.

A technikai fejlődést megállítani nem lehet, sőt nem is kell. De normális mederbe terelni érdemes. Az értelemnek kell eldöntenie, mit érdemes és mit nem.

.

A jövő záloga, a morális összefogás
207.01.27

A napokban egyre több olyan eset kerül napvilágra, mikor egy-egy magánember morális indíttatásból szembe mer szállni különböző monopóliumokkal, oligarchiákkal. Teszi ezt a maga lehetőségei szerint, a maga eszközeivel. Dávid és Góliát. Azonban amikor a hatalom birtoklója, legalábbis ő úgy érzi, visszaüt, akkor az egyszerű emberek is összezárnak, egységet alkotnak a morális értékrendet felvállaló személy mellett.

Ahogy egyre mélyebbre megy a világ, úgy egyre nagyobb mértéket ölt a szolidaritás. Újra be fog bizonyosodni, ahogy ez időnként megesik, hogy a magyar nép össze is tud tartani.

2-3 éven belül úgyis ez lesz a túlélés záloga. A morális közösség.

.

Igazuk van?
2017.01.18

A gazdasági élet sok szereplője, aki félti labilis, de méretes gazdasági egzisztenciáját, állítja, rosszat tesz a világnak az új amerikai elnök, mikor egy-egy mondatára ugrál a tőzsde. Mond valamit, erre az egyik, vagy a másik komoly autógyár értéke látványosan nő vagy csökken, de igaz ez más területekre is. Azt mondják nem szabad ilyen nagy szelet csapjon, mert bedől a világ az egyik nem jó mondatára.

Van egy házunk, mely már rozoga. A benn élők megszokták már, hogy lábujjhegyen lehet közlekedni. Ha erősen lépkednek, mozognak a falak, félő, hogy a fejükre hullik a tető. Bár megtehetnék, hogy felújítják a házat, van rá pénz és energia, de nem teszik. Inkább egyre óvatosabban közlekednek, mert a ház rohamosan öregszik, állapota romlik.

Kérdés, milyen világ az, ahol egy autógyár értékét nem a gyártott autók minősége adja, hanem egy harmadik személy véleménye? Kérdés, milyen világ az, ahol bárkit tönkre lehet tenni, egy rásütött véleménnyel? Milyen világ az, ahol a gazdaságra aszerint mondható, hogy működik, vagy sem, hogy melyik tábor hangosabb?

Lehet, hogy most már itt az ideje a ház újjáépítésének, és ha ezt egy amerikai elnök, aki nem képes és nem is akar lábujjhegyen közlekedni dönti össze, lehet egy tüsszentéssel, akkor ennek tényleg itt volt az ideje már.

.

Monoploy társasjáték nagyban
2017.01.16

A leggazdagabb nyolc ember vagyona akkora, mint a legszegényebb 3,6 milliárdé (forrás hvg). Ha mindenki csődbe ment, akkor a játéknak hivatalosan is vége.

.

Szilveszter éjjel 
2016.12.30

A téli napforduló utáni időszak, január közepéig nagyon meghatározó jelleggel bír a következő év szempontjából. Ahelyett, hogy széthajtjuk magunkat az értelmetlen munkában, most kellene készülnünk SZELLEMILEG a következő évre. Az univerzum egy kis demot ad abból, ami következik. Varázsaltos időszak. Egy nap – egy hónap. Álmok, időjárás, események. És ekkor tudunk mi is beleírni az eseményekbe, hogy ne csak elszenvedjük a dolgokat, hanem aktívan irányítsuk saját életünket.

Ezekről az északi népek kultúrájában találunk információkat és Rudolf Steiner munkásságában. Illetve a következő, a Túl az anyagon c. könyvben.

Szilveszter éjjel, helyi idő szerint éjfélkor EGY percig direkt kapcsolat van a legfelsőbb szintekkel. Ekkor érdemes az akkor induló évet megkérni. EGY PERC. Egyedül, elvonultan, nem feltétlenül beszélni kell (de lehet), hanem inkább képeket látni, megvalósult dolgokat, átélni az örömöt. Nincs egy korty alkohol sem előtte, nincs puszi, jókívánság, stb. majd utána. Nem fogadalom, hanem TUDATOSAN MEGMUTATOM AZ ÉGIEKNEK, HOGY AZ ÉN DÖNTÉSEM EZEN DOLGOK MEGVALÓSÍTÁSA ebben az évben. Lehet sok dolog, de férjen bele az egy percbe. Előtte érdemes egy kicsit gyakorolni

.

Mostantól a vérfertőzés emberi alapjog… mi jöhet még…hogy kötelező lesz?
2016.12.17

Lehet szidni a világot, de ha őszintén megnézzük, tényleg haladunk. Haladni haladunk, csak az irány rossz, pont az ellenkezője. A civilizációnk fejlődési szintje olyan magasra (mélyre) jutott, hogy mostantól a vérfertőzés emberi alapjog.

Ez az, amikor a szabadságot összetévesszük a szabadossággal. A Római Birodalom is a végét járta, mikor ezt legalizálták, aztán összeroskadt a saját nagysága alatt.

„A vérfertőző szexuális kapcsolat önként beleegyező felnőttek közt olyan alapjog, ami felülírja a család védelmének absztrakt jogát – mondta ki a Német Etikai Tanács a Telegraph tudósítása szerint. A testület szerint a büntető törvénykönyv nem alkalmas arra, hogy társadalmi tabukat fenntartson.Forrás 

.

Norvégiában törvényileg tiltják a családok eladósodását
2016.12.14

A norvég kormány maximálta a háztartások hitelfelvételi lehetőségét. Ez nem lehet több, mint öt év bruttó jövedelemben. Úgy látják, a családok eladósodása bedöntheti az egész ország gazdaságát, ezért jobb elejét venni a dolgoknak.

Példa értékű gondolkodás.

.

Nagyon aranyos…
2016.12.01

Nem tudni a vicc felnőtteknek kategória vagy a totális illúzió kategória győztese az az újságcikk, mely szerint a végtelenített gazdasági növekedés révén, 2048-ra mi magyarok úgy élünk majd, mint a mostani németek.

Addig is, közelebbi valóság az, mely szerint a mai fiatalok a létbizonytalanságot és a munkanélküliséget élik meg, ettől félnek. De itt nem csak a fiatalok, hanem az idősek is. 25 évvel ezelőtt a német nemzetiségű, német anyanyelvű barátom, kitelepült Németországba. Jó munkahelye volt. De egy év alatt rájött, egész élete kevés ahhoz, hogy a legolcsóbb garzont megvegye magának, nem lévén kezdő tőkéje.

A mai fiatalok az a korosztály, mely hasonló helyzetben van. Igen, utolértük a németeket. Sajnos. Ez a korosztály az, akinek nem lesz nyugdíja, leginkább alkalmi, ahogy divatosan mondják, projektszerű munkája van, nem lesz hagyományos családja, kevés utódot hoz létre és korai öreg, már 20 évesen több krónikus betegségben szenved, ki van égve.

A következő néhány évben (2017-2019) hatalmas káosz jön a világban, egy világrend bukása, és lehet, hogy 10 év múlva már a pénz sem lesz, mint fogalom sem.

Az univerzum alapelve, hogy semmi sem tart örökké, minden visszafordul az ellenkező előjellel, mintha egy végtelen jelen haladnánk, majd visszatérünk a közepére. Az örökké tartó gazdasági növekedés, visszatér mint gazdasági csőd. A naggyá növő értékrend (lásd Római Birodalom) mindig összeroskad a saját nagysága alatt. Ha túl sokat eszünk kedvenc sütinkből, megutáljuk és egy ideig hallani sem akarunk róla.

Ez az alapelv biztosítja az Univerzum egyensúlyát.

.

Borzalmas állapotban a társadalom
2016.11.19

Egy nemzetközi felmérés szerint egyenesen katasztrofális társadalmunk jelenlegi állapota. A kutatók sem értik hogy tényleg ennyire nem érdekel ez senkit? Simán bedaráljuk magunkat és ami még szomorúbb, a következő generációkat a saját butaságainkba? Mekkora pofon kell az élettől, hogy magunkhoz térjünk? Tényleg egy háború szükséges, öldöklés és éhezés hogy kezdjük felfedezni újra emberi mivoltunk csíráit Hihetetlen, hogy 50 évenként ugyanaz a kérdés merül fel. Na, azért már nem olyan sokáig…ha már Hawking is pár száz években gondolkodik, Madách is megírta, nyakunkon az eszkimó világ, meg azért józan ésszel is látható (Millió éves civilizációk).

.

Hol a vége?
2016.11.04

Egyre több szó esik a villanyautókról, ezért sok nyugati ember már nem óhajt robbanómotoros autóba beruházni. Közben gőzerővel fejlődik az önvezérlő autó elve. Már ilyen kamion is létezik. Sőt, nagy verseny zajlik az önvezérlő villanyautók piacán. Erre most kiderül, az Airbus egyszemélyes önvezérlő autó méretű vagy drón szerű repülő autót tervez és 2020-ban szeretné sorozatban gyártani. 3-4 év múlva érdekes világban találjuk magunkat, ahol annak a kevés emberek, akinek még lesz munkahelye komoly dilemmája lesz, mit vegyen a pénzéért. Mert hogy közben megszűnnek a gyárak is, a nagy cégek mint a Siemens már olyan virtuális gyárakat terveznek melyek mintha az interneten lennének, azaz vannak ugyan de nem úgy, ahogy ma, nem tudunk bemenni a kapunk, mert az egész csak virtuális. És persze a munkahelyünk is.

20-30 évvel ezelőtt azt mondták a tudósok, hogy a világnak akkor lesz a bukása, mikor egy adott technikai fejlesztés zéró pillanatig lesz életképes. Régen több száz, majd levesebb mint száz évig használtak egy technikai találmányt. Ma már hónapok alatt elévül minden. Napokon belül igaz lesz, ahogy kijön, elavul, ezért nem is érdemes megvenni, mert várjuk a jobbat. Életünk örök várakozássá alakul.

.

Változó világ
2016.10.29

Úgy tűnik pár évtized és Európa déli része kiszárad. Jó kérdés, hogy azon európai és nem európai országok elköltözésre kényszerülő lakóit befogadjuk-e?

Egyre több fiatal szeretne új értékrendet a világban. Így akár az is megeshet, hogy Izlandon, ahol európai mércével mérve is alig van korrupció, az a kevés is kiütötte a nép körében a biztosítékot.

Romániában mondják, hogy ha ma élne Ceausescu, simán nyerné a választásokat. Nálunk is egyre többen egyre szebben gondolnak a kádári rendszerre. Nem biztos, hogy a szabadság illúziója kárpótolja a létbizonytalanságot.

A volt keleti blokk államaiban egyre többen élik meg úgy, hogy a rendszerváltásnak nevezett kamu átalakulás rosszabb eredményeket hozott, mint jókat.

A modern világ mai 20-30 éves generációja kapta osztályrészül, hogy szinte semmije sem lesz. Nem tud, vagy csak nagy áldozatok árán saját házhoz, lakáshoz jutni, nehezen keresi a pénzt, létbizonytalanságban él, és mindenki azt mondja, hogy biztosan nem is lesz nyugdíja.

Közben a világgazdaság repülőjének motorja, a szolgáltatás és fogyasztás szép lassan leáll. Egyfelől örülhetünk, mert repülő még nem maradt fenn. Másfelől mi ülünk a repülőn.

Egyszóval itt az a változás, melytől fél, aki sokat harácsolt és várja, akinek nem értékrendje a pénz. Mindezt segíti a klíma radikális átalakulása, mely a világtörténelem nagy eseményeinek megvalósulását mindig elindította. Népvándorlások, korszakváltások, értékrendváltások.

.

A sofőrök munkanélküliek lesznek …
20166.10.25

Amerikában most először tett meg hivatalos utat egy önvezérlő kamion. Szinte izzik ez a piac, mert a fuvarozó cégek profit termelésében a leggyengébb láncszem a sofőr. Globálisan pár éven belül a legnagyobb ilyen jellegű vállalkozások át akarnak térni az önvezérlő járművekre. Hatalmas profit emelkedést várnak ettől és ki fogják szorítani az ember vezette kamionokat.

A kis autók esetében izzik a piac az önvezérlő villanyautók miatt. A hagyományos autógyárak szépen átalusszák a változást, aztán arra ébrednek, hogy csőbe mentek. Nyugaton már sok ember nem szándékszik több évi részletre új autót venni, mert addigra akár törvényileg korlátozhatják a belső égésű motorral szerel autókat, másfelől éppen a villamos autók komoly állami támogatásban részesülhetnek. Ezért most sokan inkább kivárnak, mert új dízelt venni nyugaton biztosan nem érdemes.

Több európai nagy város tervezi, hogy 5-8 éven belül csak önjáró autókat enged be a városba, így megszűnne a parkolás, másfelől ezek mint taxik működnének, csoportos utazással, sofőrök nélkül.

.

Modern világunk hajtóereje a pazarlás
2016.10.19

Megdöbbentő hogy egy áruházban mennyi felesleges műanyag és egyéb olyan árú van, aminek első ránénézésre nem sok értelme és haszna van, ha pedig egy ideig nem veszik, kikerül a szemétre. Amúgy az is érdekes, hogy amíg a boltban van, addig árú, ha megveszem, akkor veszélyes hulladék. Kamionos ismerősöm elmondta, hihetetlen mennyiségű, szerinte is értelmetlen árút mozgatnak, csak azért, mert valaki jól keres rajta.

Ha megnézzük életünk minden területét, társadalmunk hajtóereje a pazarlás. Ha ez megszűnne, azonnal csődbe is menne virtuális jólétünk.

Azonban van ennek egy szomorú aspektusa is. A Világgazdaság érdekes hírt közölt: „Magyarországon csaknem minden negyedik ember, a teljes lakosság 23,8 százaléka tartozik a tartósan élelmiszert nélkülözők közé”. Ugyanakkor „hazánkban évente kétmillió tonna még fogyasztható élelmiszer hulladék keletkezik, világszerte pedig a megtermelt ehető élelmiszer egyharmada,”

Valami hatalmas pofon szükséges ahhoz, hogy a modern civilizáció magához térjen. De a kéz már lendült, kezdjük érezni a fizikai hatást. Talán, mondom talán, azután hajlandóak leszünk másképp is gondolkodni.

.

Száraz szem
2016.10.18

Egy szemészeti cikk szerint a száraz szem előfordulása lassan népbetegség, és a fiatalabb korosztály nagy arányban szenved tőle. Cikk vége.

A látás minősége az egészség indikátora. Eljutottunk oda, ma ez már nem számít. A fiatalokat nem érdekli, majd vesznek a neten -6-os kontaktlencsét. A dolog ott kezd izgalmassá válni, hogy száraz szemük miatt nem tudják viselni.

Mi okozza a száraz szemet? A máj-epe működése, pontosabban az epe, de a májon keresztül. A máj dühe, a zsírszegény élet, a megélt agresszió. Düh-harag-gyűlölet-epekő. Ezen a vonalon kell keresni az okokat.

A mai fiatalok extra mértékű agressziót élnek meg (külső vagy autóagresszió) és ennek egyik megnyilvánulása a száraz szem.

.

Amikor már semmi sem számít
2016.10.18

Az egyik nagy multi szolgáltatónál évek óta felhasználó vagyok. Időnként kötünk egy-két évre hűség szerződést, ezért kapunk némi kedvezményt. A mai napon is felhívtam őket és kiderült, már eszük ágában sincs ilyet kötni. Ha új belépő lennék, akkor kötnénk, de az is drágább, mint most simán, és mint tíz éves törzsfelhasználó nem érdekli őket az sem, ha távozok. A mának élünk.

A modern világ büszke arra, hogy a szolgáltatásokra épül. Na de amikor már a társadalom alapja nem működik megfelelően, azaz a szolgáltatások sem úgy működnek, hogy hosszútávú alap legyenek, hanem egyik napról a másikra, és mindenki csak megvonja a vállát, akkor az nem alap, hanem ingovány.

.

És újra ott vagyunk, ahol időnként megfordulunk, a gödör alján
2016.10.17

Európa országai háborúra készülnek, hadsereget toboroznak, fegyverkeznek. Érdekes dolog, hogy azzal szemebsülnek, a fiatalok egészségi állapota olyan, hogy legkevesebben alkalmasak a komolyan vett katonaságra (mindenféle allergia, ételintolerancia, autoimmun betegségek sokasága, cukorbetegség, szív és érrendszeri problémák, függőségek, pszichiátriai betegségek, stb.).

Közben a közgazdászok emlegetik az összeomlást. Már szinte mindegyik elemző cég erről beszél. Nagy az összeomlás várakozása. Nagy cégek vezetői pedig arról, hogy folyamatosan tűnik el a pénz a nemzetközi piacokról, tűnnek el az alapanyagok, szolgáltatások. Szerintük lassan megáll a gazdasági élet, leáll a motor. A repülő fenn van és leállnak a motorok.

Közben az emberek fejében egyre nagyobb a káosz és nem csak a saját életük, de az egész civilizáció sorsa átláthatatlan.

A legrégebbi ilyen helyzet Sumer idején volt, mikor akkora káosz lett, hogy mindenki már a megváltó változást várta. Jöjjön már valaki és csináljon valamit, mert a dolgok nagyon összekuszálódtak. Várták az istenek vezetőjét. Azonban az Úr nem jött, hanem aki tudott az istenek közül, angolosan távozott. És ebből az itt maradó őskáoszból lett a csodálatos ógörög kultúra, mely azzal végződött, hogy Nagy Sándor egyesítette a világ akkor lakott részének nagyját, és mindenhova elszórta ennek az ősi görög értékrendnek a magvait. És a mai világunk is erre épül.

Így tehát ne féljünk a káosztól, mert abból új rend tud kialakulni. Nyilván az átalakulás fáradtságos és fájdalmas munka.

.

Legalább észrevette
2016.10.15

Azonnali hatállyal kirúgtak egy férfit (Magyarországon), aki a neten fejette ki azon véleményét, miszerint gépnek tekinti a cég őt és a többi munkavállalót, de nem nevezte meg konkrétan a céget (cikk)

Ez a tudati ébredés első lépcsője. A második az, ha nem megy el olyan helyre dolgozni, ahol őt nem tekintik embernek, és ezt nem a cégnek kell állítania magáról, hanem a dolgozóknak kell úgy érezniük. Harmadik, ha egyre többen nem mennek el.

Akkor várhatunk változást, ha az emberek nem vállalják fel azt, ami morálisan sértő, megalázó, ahol nem emberek, hanem gépek, és maguk sem viselkednek embertársaikkal úgy, mintha zombik lennének, kiszolgálva  a pénzt, profitot. Ha egyre többen elutasítják az olyan élelmiszereket, melyek tele vannak vegyszerekkel, majd egyre kevesebb ilyet fognak gyártani. Ha mindenki az egészségeset keresi, majd az lesz több. A mi döntésünk alakítja világot. Ha nem vállalunk be bizonyos dolgokat, akkor éppen a profit kénytelen másképp viselkedni. De ha hagyjuk magunkat, a profit azt tesz, amit csak akar, főleg ha ebben némi alamizsnáért társak vagyunk (pl. részvények, tőzsde, MLM).

Kapcsolódó zeneszám: KFT – Bábu vagy …hallgassuk végig… egyre aktuálisabb.

.

LED alapú adatátvitel
2016.10.12

A látható fényen alapuló adatátvitelt az Edinburghi Egyetemen fejlesztették ki. Ez hivatott arra, hogy a WI-Fi-t leváltsa LI-FI-re. Ennek alapja a napjainkban terjedő LED izzó, mely több mint százszor nagyobb adatvitelt tesz lehetővé.

A LED nem olyan fényt bocsát ki, mint  hagyományos izzó, amely egy hőmérsékleti izzás, hanem jól modulálható elektrolumnineszcenciát. A LED fényére modulált jelek hatnak ránk, látjuk azokat nem csak szemünkkel, hanem a bőrünkkel.

Könnyen kitalálhatja valaki (talán már meg is történt), hogy a 230V-os hálózatra olyan jeleket enged, amelyek megjelennek fény formájában, hatnak az emberre, gyakorlatilag befolyásolja az ember gondolkodását, egységét, egészségét.

.

Érdekes felfedezés a teremtésről
2016.10.12

A Szilícium-völgy nagy „agyai” és sok pénzes irányítója egyre jobban meg van győződve arról, hogy világunk virtuális világ és mi is virtuális lények vagyunk, valami olyasmi, mint a 13. emelet c. filmben. Ez olyannyira téma, hogy nyilvánosan erről beszélnek, és többen komoly pénzt fektetnek abba, hogy ezt kikutassák, hogy megtalálják azt az apró jelet, amiből egyértelművé válik.

Ide az vezetett, hogy az ember képes virtuális világokat létrehozni és ezáltal megértettük az létét, működését. Amit még meg kell fejlődnünk, az a mechanisztikus gondolkodás.

Ha ez megtörténik, akkor találkozik az, amit elindított Steiner, a technikai vonulattal.  Mind egyről beszélünk, csak van aki észak, van aki dél felől mászik fel a hegyre, de a csúcson találkozunk. Végül is ez az oldal, az összes könyvem arról szól, illúzió a világunk, ahogy mi magunk is. TEREMTETT VILÁG.

.

A modern társadalom lemond a fiatalok elég nagy részéről
2016.10.12

Több amerikai felmérés is azt mutatja, hogy a fiatalok jelentős része nem találja magát a szép új világban. Vagy több diplomával munkanélküli, vagy olyan munkát végez, melyet utál és ezen okok miatt lelkileg sérül, autoimmun beteg lesz, vagy kellő végzettség nélkül (melyhez sok pénz szükséges, támogató szülők, vagy életre szóló diákhitel) be sem kerül a munkaerő piacra. Amerikai statisztika, hogy ha a fiatalok nem tudnak bekerülni az élet körforgásába, elég hamar önként ki is vonulnak onnan. Mivel minimalista életet élnek, egyfelől nincs pénzük, másfelől nem is karnak kölcsönöket, a fogyasztói társadalom peremére kerülnek, lévén nem akarnak fogyasztani, nem akarják habzsolni az anyagiakat a profit javára.

Azonban ez ma már Európában is igaz. És ez a kizártság, majd az abból fakadó nihilizmus bedönti az egész modern világot. Nem lesz gazdaságos a fogyasztói rendszer működtetése. És mit tesz a modern világ? Tovább termeli a profitot. Aztán egy-két éven belül ne csodálkozzunk…

.

Teszt: zombi vagy, vagy sem?
2016.10.09

Egyik kedves ismerősöm ajánlott egy érdekes cikket, a tudatosság jegyében. Mindenkinek ajánlom szíves figyelmébe.

A mátrix rabszolgája vagy? A 10 legfontosabb jel. 

.

Csináld magad – mezőgazdaság
2016.10.08

Ez év májusába írtam, hogy: „Kanadában engedélyeztek egy genetikailag összerakott lazacfaj forgalmazást emberi élelmiszerként olyannyira, hogy még csak fel sem kell tüntetni az üzletekben, hogy ez más, mint a természetese faj… Már csak egy jó egyezmény kell Európával és mi is ehetjük.”

Akkor ez még viccesnek tűnt, de lassan valósággá válik. Igaz, hogy az USA – EU szabad-kereskedelmi egyezmény megbukott, de Kanadával meg lesz. Ami pont ugyanaz.

Aki nemsokára biztos forrásból szeretne relatív egészséges táplálékot enni, az jó ha maga termeszti. Itt fog felértékelődni a kis közösségek szerepe.

.

Csináld magad mozgalom
2016.10.08

Az autógyárak nagy pofont készülnek kapni, mert lassan mindenki villanyautót akar gyártani. Itt van például a német Deutsche Post, aki maga tervezi gyártani és forgalmazni az elektromos autókat. Kevesen tudják, de Európa északi országaiban rengeteg kis cég van, akár még startup vállalkozások is, akik már előrehaladott stádiumban vannak az egyszerű, olcsó villany autó forgalomba hozatalával. Akár egy év múlva, az egész autóipart padlóra küldheti a csináld maga a villany autódat mozgalom, már csak azért is, mert ma már inkább mindenki kivár egy-két évet és nem vesz most egy már legyártott dízel autót.

Hasonló a helyzet a bankszektorral. Szakembereik szerint pénzt nehezen tudnak nyereségesen kihelyezni, másfelől a világpiac globálisan lelassult. Ezért a bank egyre drágább. Ezen a téren is új szereplők lépnek be, a mobil szolgáltatóktól a mindenféle virtuális cégeken át, akik töredéke pénzért utalnak, kezelik a pénzt, hiteleznek, befektetnek, ezáltal kikerülik a banki struktúrát, mely lomha, drága és borzasztóan körülményes.

Ez a szemlélet világszerte terjed az egészségügy (gyógyszerek), oktatás (alternatív) és az élet szinte minden terén (szállás, taxi, telekocsi, csere nyaralás).

EZ MIND NEM MÁS, MINT AZ EMBERISÉG ÖNVÉDELMI REAKCIÓJA A GLOBÁLIS KIFOSZTÁS ELLEN.

.

Kifulladtunk
2016.09.21

Egy ideje mondom már, hogy korszakváltás jön az emberiség történelmében, mely fájdalma lesz és olyan radikális, amilyen még nem volt. Persze ez nem tetszik a zombi világnak. Azonban most már materiálisan is látható. Most éppen a Deutsche Bank, a legnagyobb német bank szakemberei jutottak arra a következtetésre, hogy az utolsó 35 év világgazdasági növekedését a globalizáció és a dinamikus népességnövekedés hajtotta. Azonban ezek mára kifulladtak. És most éppen ellenkező hatást kezdenek kiváltani. Szerintük a következő 35 év a stagnálás, burjánzás, és az ebből fakadó minden egyéb kellemetlenséggel fogunk találkozni (munkanélküliség, halálig érő nyugdíjkorhatár, céltalan élet), akár egy vad scifi.

Azonban ha túl nézünk az anyagon, akkor ennél sokkal érdekesebb világ jön, de legalább már az anyag tudorai is látják, hogy szembe jön a fal, zsákutcában haladunk.

.

Az út kijáródik
2016.09.06

Egy hír szerint: német gyógyszer- és vegyipari cég, a Bayer, szeretné megvenni a világ egyik legnagyobb vetőmag- és növényvédőszer gyártóját, a génmódosított termékeiről és a mezőgazdasági vegyszerről ismert Monsantót.

Ezzel a lépés az egyik trójai faló, amivel a génmódosított mezőgazdaság nem hogy bekopogtat, hanem ránk töri az ajtót. És hány ilyen van még. Sőt, a már mindenben fellelhető szója adalékról is lenne mit mesélni. Például a szója ösztrogéndominanciát okoz, még ha nem is génmódosított. Hány modern embernek van elborulva a hormonrendszere. Súgok. Mindnek. Legyünk igazságosak, nem csak a szójától. Ott a sok műanyag, az állatok hormonjai, a növényvédőszerek, vegyszerek. Kb. 3.000 ilyen vegyszert azonosítottak már be. Szerintem már nincs annyi természetes anyag.

.

A hír igaz!
2016.09.05

Nem csak hazánk, de a modern világ lakossága már immúnis arra a hírre, hogy kevés az orvos, Ez már nem hír. Azt is megértettük, hogy a gépészmérnök hiány is kamu, mert a hiánynál lényegesen több gépészmérnök van munka nélkül, de ők már 40 évesek és nem illenek bele a fiatal, nem gondolkodó, nem kérdező rabszolga státuszába. Amúgy is ingatag lábakon áll az egész autóipar, sok sebből vérzik.
Egy ideje az informatikusok kerültek terítékre. Hiány van belőlük, már a kezdőknek is fél milla az ígért bér, aki feljebb van a ranglétrán, ott már a milla is dukál. Csak nem igazán van ilyen ember. Sok jó informatikust ismerek a nyugati határszélen, aki mind örülne csak a kétszázas bérnek, de nem veszi fel őket senki, mert már túl vannak a 40-en és ráadásul nem Pesten élnek. Így van aki pincér Ausztriában, van aki kamionozik szintén Ausztriában, a jobbak elmennek műszaki mindenesnek és email írónak egy osztrák családi vállalkozáshoz.

Lassan körbe ér a történet. Minden szakmában hiány van, már a diplomás szakmákban is, közben mindenki aki 40 körül jár már munkanélküli lesz a szakmájában és a túlélés érdekében elmegy akár kukásnak külföldre.

Közben nyomjuk a gyerekeket az egyetemekre, nyomjuk rájuk a diákhiteleket, kölcsönöket, megsarcoljuk és adósságba verjük a szüleiket. Mikor kikerül az egyetemről, kiderül kevés a tudása, nincs jó referenciája, ezért majdnem ingyen dolgozik, bevállalja a rabszolga szerepet, annak az illúziójában, hogy egyszer majd neki is lesz jó. Súgok: NEM LESZ. Aztán eléri a harmincat, és akkor már nem kell sehova, tudása nem számít sehol, mert 5 év múlva az lesz a felső határ, amíg felvesznek valakit. Előtte még a munkahelyen kifacsarják, begyalulják lelkileg, ettől fizikai beteg lesz és ekkor kidobják mint az elhasznált papír zsebkendőt, és jöhet a következő.

Minden nem jó és nem rossz, csak itt tartunk. Persze mikor az egész társadalmat áthatja ez az értékrend, akkor a porba hullik az egész, a saját nagysága alatt.

.

A tudás NEM számít
2016.09.03

45 éves gépészmérnök ismerősöm, aki többek között 10 évet dolgozott az autóiparban, azóta is komoly ipari cégeknél igazi gépészmérnöki munkát végzett, munkahelye megszűnt, a cég ahol dolgozott más országba költözött. Lassan egy éve már, hogy nem talál munkát. Életét tette fel arra, hogy maximálisan jó gépészmérnök legyen. És tényleg az. Szakmailag nem tudok nála jobbat, bármilyen gépészeti műszaki területen az első perctől otthonon van, tudja, érti, átlátja.

Legalább 150 pályázatot írt és legalább 50 személyes találkozón volt. És sem veszik fel. Nemrég egy HR-es hölgy megsajnálta és elmondta. NEM számít a tudás. Nyugaton a középvezetők olyan harminc éves menedzserek, akiknek fogalmuk sincs a szakmáról. Egyet tudnak, azt sulykolni, hogy meg kell csinálni, meg kell csinálni, ha lehet, ha nem. Éppen ezért a multi szférában általános jelenség, hogy olyat nem vesznek fel, aki vagy idősebb náluk, mert nyilván bölcsebb, és olyat sem, aki szakmailag jó, mert ők nem értenek hozzá.

Ismerősöm élete, családja ráment arra, hogy igazi gépészmérnök legyen. Most, hogy alapos a tudása és tapasztalata, minden reklámmal ellentétben, senkinek sem kell a tudása. Már több mint 30 és sokat tudat. Azt mondta, itt az idő, hogy átértékelje egész életét, és kidobja műszaki tudását. Valami újat kell keressen magának.

Hasonlóan járt egy amerikai ismerősöm, aki tősgyökeres amerikai. Az egyik legnagyobb informatikai cégnél volt középvezető, szinte egész életében. Aztán elfáradt. Felmondott, két évet pihent. Ezután vissza szeretett volna menni. Többször nekifutott, több állásra jelentkezett, de nem vették fel. Már nem felel meg. Azon viccelődik, hogy rossz a szakmai önéletrajza, rossz cégnél dolgozta le egész életét. Pedig ennek a cégnek nagy a híre, hogy ott milyen jó dolgozni.

.

Egyre több diák dolgozik (mert muszáj) 
2016.09.02

Egyre több diák dolgozik hazánkban az utolsó iskolai években nem csak nyáron, hanem akár év közben is, az egyetemistáknál ez már leginkább alapértelmezett.

Az egyik pólus az USA, ahol mindent csak a profit mozgat, így ott olyan mértékben a pénzre épül az oktatás, hogy diákhitel nélkül már átlagos szülő gyermeke sem tud egyetemere járni. Ezzel párhuzamosan, nagy egyetemeken teljesen normális jelenség, hogy az alkalmazottak 90% diák, persze a tanárokat leszámítva. Amerikában ma a diákhitel adósságállománya nagyobb, mint a bankkártya adósságé.

Európában az ellenpólus Dánia, ahol komoly állami ösztöndíjat kapnak az egyetemisták, sőt az olyan EU-s diák is, aki heti 10 órát dolgozik, egy év tanulás után 7 évig folyamatosan kaphatja.

A modern világ valahol e két pólus mentén sorakozik fel, de globálisan egyre jobban a pénz, az amerikai módszer felé tolódik. Ezért egyre több diák kényszerül dolgozni, vagy életét egy háznyi adóssággal kezdeni, úgy, hogy munkahelye sem nagyon lesz. Közben szinte mindenkit betuszakolunk ebbe a rendszerbe, mindjárt végezzen el ha lehet két egyetemet, és nyakába sózzuk az adósságot, aztán csodálkozunk ha megrokkan, ha nem látja a kiutat.

Ezért érdemes volt „fejlődnie” a civilizációnk.

.

Bukott a férfi szerep
2016.08.28

Arról már sokszor írtunk, hogy az elmúlt évtizedekben megbukott a női szerep, mert a nő mindenes, így dolgoznia kell, rajta kérik számon a népszaporulatot is, a család működését, és persze a feleség szerepet. A sok stressztől a nők feszültek, fiatalon kiégnek, mellékveséjük alul működik, ezért szétesik a hormonrendszerük, pajzsmirigyük. A férfi azt látja, ha észre veszi, hogy felesége ideges, fáradt, reumás lesz és semmi kedve a szexre.

Most tettek közzé egy 15 évig tartó, háromezer családot érintő felmérést és kiderült, hogy már a férfi szerep is megbukott. A társadalom úgy van kitalálva, hogy a férfinak nem adatik meg az a lehetőség, hogy eltartsa családját. Ha mégis rá hárul a feladat, akkor stresszes, feszült, mellékveséje kimerül, hormonrendszere szétesik, pajzsmirigye elhasználódik a túlpörgéstől, korai öreg lesz és függőségbe kerül bizonyos élvezeti cikkek irányába.

Ez aztán az igazi fejlődés, amit megél civilizációnk.

De nem kell messze menni, kérdezzük csak meg Németországban élő barátainkat, mennyit romlott az életminőségük az elmúlt 10 éven, mennyit nőtt a létbizonytalanság, a munkanélküliség, és gondolnak-e még arra, hogy pár évente új autót vegyenek. Milyen lett a közbiztonság, mennyire szoronganak, és hogyan látják a jövőt. Saját, nem reprezentatív felmérés. De életszerű.

.

Megjelent a Csalogány sorozat hatodik könyve: Ki vagyok? Kivagyok!
2016.08.27

Az önismeret az Én tudatos megnyilvánulása. Tudja ki ő és mire képes. Mi a küldetése (sorsa) kik a sorstársai, melyek az életfeladatai Az önismeret nagyon jó eszköz a tudatossá válásunk útján, félelmetes fegyver a tudatlanság elleni harcban. Az önismeret több, mint az emberismeret, ugyanis az önismeret magába foglalja az emberismeretet (1 pillér), a saját sorsunk ismeretét (2 pillér) és karmikus társaink, sorsfeladataink ismeretét (3 pillér), valamint ezen pillérek tudatos napi alkalmazását.

Ez a könyv tartalmazza az ismert legpraktikusabb önismereti módszereket, a hozzájuk kapcsolódó sorskérdéseket, hiszen csak így ismerjük magunkat, embertársainkat, a világot. Ezek a módszerek kiegészítik egymást és egy nagy egységet alkotnak. Nincs KÉT-SÉG, hanem ez maga az EGY-SÉG.

Bővebben ide kattintva.

A könyv már rendelhető.

.

Életfogytiglan munkára ítélve
2016.08.21

Németországban már emlegetik, hogy 14 év múlva 67 év lenne a nyugdíjkorhatár, majd később 69-re emelnék. Aminek még lenne jó oldala is, ha a 40 évesek nem lennének munkanélküliek és abban a helyzetben, hogy már sehol sem kellenek.

Itt egy ide kapcsolódó cikk: Negyven felett diplomával sem kell? Nyilván ingyen dolgozó fiatal rabszolgára van szükség. Azonban úgy néz ki, kerek ÖT év múlva, már a harminc évesek sem kellenek, mert öregek lesznek, pénzt kérnek a munkájukért, és van önálló gondolatuk. Ez mind tényleg kellemetlen a profit számára.

Hacsak addig porba nem hullik az egész világ, úgy, ahogy most van. Mert arra tartunk.

.

Átalakulóban Európa ipara
2016.08.20

Nagy változást élünk, változik Európa iparának a struktúrája. Egyik ok, hogy az autóipar egyre több problémával küzd. Ilyen, a nyugati emberek elszegényedése, nyilván magukhoz képest, de ez azt jelenti, hogy nagyságrenddel kevesebben tudnak és szándékoznak új autókat venni, másfelől kezdik sok helyen korlátozni a közeli jövőt illetően a belső égésű motorral szerelt autók használatát. Ezen túl harc van a kamu környezetvédelmi adatok miatt, piacokról való kizárások, stb.

Másfelől az élet új szelei fújdogálnak. A nagy mamut cégek helyett inkább a kisebbekben látják a németek a túlélést. Azzal számolnak, hogy bármikor, akár holnap, megeshet egy a 2008-as autóipari visszaesés, és ezért az ipart új területeken fejlesztik, a dán modell szerint. Kisebb méretű és nagy számú startup céget indítanak, kis innovatív cégeket támogatnak. Sok kicsi is hoz annyit, mint egy nagy. Emellett a francia mintára a mezőgazdaságban gondolkodnak, főleg a bio és biodinamikus élelmiszerek területén és az ehhez kapcsolódó feldolgozóiparban. Szeretnék bio termékekkel ellátni Európát, lévén erre egyre nagyobb az igény. Ezzel robbantanák az élelmiszer piacot. Dániában ma könnyebb bio élelmiszert találni, mint vegyszereset.

A volt szocialista blokk e korszak vesztese lehet, mert nem annyira olcsó a munkaerő, hogy megérje a multiknak, és nem annyira fejlett, hogy a drága munkaerő mellett is nyereséges legyen, mint pl. Dánia. Románia ezen a téren nagyot lépett, mert sorra jönnek az amerikai és japán cégek, hatalmas ipari parkokat hoznak létre, átalakítva így az ipari struktúrát. Például Nagyváradon is két akkora ipari park épül, hogy már most tárgyalnak a határ menti magyar településekkel, munkaerő végett, a munkarendhez igazodó célzott buszjáratokat indítanak nemsokára. Hamarosan előállhat az a paradox helyzet, hogy sokan visszaköltöznek keletre, lévén Ausztriában egyre mélyebbre kell menni munkáért. Úgy fog hamarosan áramlani a munkaerő a keleti és nyugati határ között, mint tálban a víz.

Lassan visszatérünk oda, hogy minden országnak fel kell fedeznie erősségét, ha túl szeretne élni, és nem is akárhogy. Magyarország természeti adottsága a mezőgazdaság, és az ehhez kapcsolódó feldolgozóipar. Lehet hogy autóból egyre kevesebbet vesznek majd, de enni mindenki szeretne és egyre inkább bio minőséget.

Persze az ipar területén is lenne tennivalónk, ha támogatnánk a magyar találmányok, alkotások megvalósítását itt az országban.

.

Weöres Sándor: Természetes igények
2016.08.19

A gyermekkor természetes igénye: szabadság. S a mai gyermeket szinte ketrecbe kényszerítik.

A felnőttkor természetes igénye: élet. S a mai felnőtt, vagy alig-él, vagy maga és mások rovására, rejtek-utakon él.

Az öregkor természetes igénye: nyugalom. S a mai öreg, minthogy korábbi igényei ki nem elégülhettek, még a sír szélén is szabadságot és életet akar.

.

Új szelek fújdogálnak a daganat kezelésében?
2016.08.17

„Hat évtizednyi – persze jelentős eredményeket hozó, ám a végcél szempontjából kudarcokkal terhes – próbálkozás után a kutatók és orvosok egy része paradigmaváltást sürget az onkológiában. Véleményük szerint ahelyett, hogy a rák maradéktalan meggyógyítására törekednénk, a daganatos betegséget egyfajta krónikus állapottá kell alakítani, amellyel évtizedekig együtt lehet élni.”

Forrás mta.hu

Az ez után következő szelek még erősebbek lesznek.

Egyik variáció, hogy elhozzák annak a lehetőségét, hogy az emberek emberi életminőséget éljenek, hogy megéljék emberi mivoltukat, ne zombiként éljenek manipulált illúzió világban, így testi, lelki, szellemi egyensúlyban nem lesznek betegek, ahogy van ez a magasabb tudatú társadalmaknál (lásd Millió éves civilizációk).

Másik variáció az, hogy azok a szelek elsöprik az egész emberi civilizációt, még csak az emlékét is.

Végül is mi döntünk.

.

Románia és a flow
2016.08.15

Csíkszentmihályi Mihály Flow könyvei arról szólnak, hogy az élet akkor működik jól, ha együtt úszunk az árral és semmiképp sem szembe vele. Az elmúlt években Románia sokat változott, jó irányba. Példa erre azon egyetemek listája, melyek magyar nyelvű képzést működtetnek. Nem csak Partiumban és Erdélyben vannak ilyen egyetemek és szakok szép számmal, hanem Bukarestben is. Régen igyekeztek eltörölni minden magyar nyelvű képzést, ma viszont azért versengenek az egyetemek, hogy minél több magyar nyelvű képzést indítsanak. Románia megérezte az idő szavát. Ez a kor szelleme, ez a flow. A globális világ, a kozmopolitán lét.

A diákok közt ahogy divat Dániában tanulni, hasonlóan egyre inkább divat Romániában tanulni magyarul. És aki sikeresen felvételizik, az mint EU állampolgár, ingyen tanul. A Nők Lapja most közölt erről cikket, mely szerint, a diákok elégedettek, jól érzik magukat.

Románia politikáját gyakran bíráljuk, mert nem úgy cselekszik, ahogy mi magyarok elvárnánk, nem a mi sztereotípiáink alapján. Valójában a román nemezt más karakter, mint a magyar. Amit ők tudnak, hogy megérzik az áramlást, a flowt, a kor szellemét, ideáját, és meglovagolják azt, miközben mi magyarok gyakran igyekszünk szembe menni az árral, ahogy ez már sokszor megesett a történelemben. Ezt nevezik magyar virtusnak, ami nem jó és nem rossz, csak ez van, ilyenek vagyunk.

.

Európa gondolkodó népei
2016.08.14

Tavaly Finnországban indult olyan kísérlet, hogy ha a fiatalok idősotthonok lakóival töltenek rendszeresen pár órát, akkor az állam támogatja albérletüket. Most Hollandia is hasonló kísérletet indított. Azért Európának több olyan része, ahol nem a gyűlölet az úr manapság.

.

Magyar nép vágyai
2016.08.14

Nemrég láttam egy felmérés eredményét. A kérdés olyasmi volt, hogy mi hiányzik Magyarországból. Fizikai síkon a tenger hiánya emelkedett ki. Lelki síkon az összetartás hiánya.

Valójában tengerünk van, a Balaton. Élni kell vele és nem visszaélni. Az pedig, hogy nem tudunk összetartani, hogy utáljuk egy,mást, hagyjuk magunkat egymás ellen uszítani, az csak rajtunk múlik. Lásd tudatos közösségek építése.

.

A betegségek lelki okai
2016.08.13

Mottó: mindenki olyan mélyre megy a betegségben, amennyi szükséges ahhoz, hogy magához képest megvilágosodjon. Felnőtt az az ember, aki már fizikailag a két végén nem növekszik, de a közepén igen. Ez a növekedés lehet fizikai szinten (betegség) vagy spirituális szinten (szívében, lelkében, szellemében) fejlődés. Mindenki maga dönt.

Tévhit: divat elhinni azt, hogy minden betegségnek lelki háttere van. Divat elhinni azt is, ha nagyon betegek vagyunk, nem kell mást tennünk, mint elhisszük, hogy betegségünknek lelki háttere van, és ettől meggyógyulunk.

Tény: minden betegségnek lelki háttere is van. A megértésre épülő cselekvés következtében megvalósuló életszemlélet-váltás, kellő anyagi szintű gyógyító munkával kiegészítve, meggyógyít minket. Feltéve, ha van még elég idő a gyógyulásra.

.

Negatív banki kamat a betétekre
2016.08.12

Németországban élő olvasónk írta, hogy több német bank azon gondolkozik, hogy negatív kamatot alkalmaz az elhelyezett bankbetétekre. Erről több ügyfél már előzetes informáló levelet kapott. Még nem tudni milyen betétösszeg határtól és mely bankok esetén. És persze erre jönnek még a banki költségek és egyéb apróságok, mint levont kiadások. Az lesz a csúcs, ha a negatív kamat után is kamatadót kell fizetni az állam részére. Végül is miért ne. A fékezés is gyorsulás, csak negatív előjelű.

Ettől nem áll messze az sem, mikor megijednek a közgazdászok, hogy csökken az alkohol fogyasztás, mert az hatalmas adókiesést jelent. Valójában csak a drog időnként és helyenként kiszorítja az alkohol pár százalékát. És hát a drog inkább a fekete piac terméke. Éppen ezért több országban inkább legalizálnák a drogot.

Szintén német olvasónk írta, hogy a nagy áruházakban egyre több az önkiszolgáló kassza, és egyre kevesebb a hagyományos kasszás. Helyenként már a teljes átállásról beszélnek, vagy külön díj bevezetéséről (5-10%), ha nem az automatánál fizetünk. És a németek még örülnek is neki. Valójában az sem zavarta őket, mikor kivitték az ipart az őserdőkbe, aztán meglepődtek, mikor egyre több a munkanélküli.

Véleményem szerint a profit végtelenül leleményes, de ha nem így lenne, akkor ezer évig is élhetnénk boldogan. Változás csak a régi értékrend bukásával valósulhat meg. És biztosan tudunk olyan mélyre menni, hogy eszünk ágában se legyen azt tennünk, ami ide juttatott.

.

Illúzió és becsapódottság
2016.08.11

Évekkel ezelőtt mesélte nyugdíjas erdész-vadász ismerős, hogy a nyugatiak rendszeresen jöttek vadászni, jellemzően fácánra. Igen ám, de a fácánt zárt ketrecben nevelték, akár a mai csirkéket, táppal etették és a reggeli vadászat előestéjén engedték szét őket a vadászat helyszínén. Ez a tenyészett fácán nem tudott sem elmenni a helyszínről, sem táplálékot szerezni magáról. Így reggel megváltás volt számukra a vadászat. Közben még egy-két róka is jól lakott. A nyugatiak bátran lőttek az álló célpontra és hatalmas diadalt ünnepeltek délután. Illúzió és becsapódottság.

A mai csirkék csirkének látszó valamik, amit 6 hét alatt fúj fel a hormon. De ez akár sertés is lehetne, mert az is hasonlóan készül. És az emberi szervezet nem tud vele mit kezdeni, hacsak azt nem tekintjük sikernek hogy túléli ezen dolgok elfogyasztását. Illúzió és becsapódottság.

A mai fiúk és lányok igen korán kezdik a szexuális életet. Agyban még éretlenek rá. Legtöbbször mechanikus aktus, gyakran állati ösztönökkel kísérve. Így pár év alatt elegük is lesz az egészből. Történik mindez úgy, hogy legtöbben igazi jót sosem szexelnek. Illúzió és csalódottság.

Friss felmérések szerint a mai nők, akik rendszeresen dolgoznak, állandóan fáradtak, idegesek, feszültek. Ezek következménye a mellékvesék kimerülése, mely krónikus fáradtságot eredményez. Mindez oda vezet, hogy a modern világban dolgozó nők többsége nem képes minőségi szexre. Egyszerűen erre már nincs sem kapacitása, sem ereje, sem idegrendszere. Ez kimarad az életéből. Illúzió és becsapódottság.

És így tovább …

.

Miért van annyi üres hely az olimpián, a lelátókon?
2016.08.09

Egy nagyon is életszerű magyarázat olvasható itt.

.

Olimpia
2016.08.08

Egyre többen vallják, hogy az olimpia a modern kor gladiátorainak a küzdelme, ahol is a modern harcosok tényleg az életük árán harcolnak. Nincs már határa az ember teljesítőképességének. De van ára: az ízületek szétesésétől az életre szóló gerincsérüléseken, a szívmegállásokon át egészen a halálig. A gladiátorok ezt bevállalják. Ehhez beáldozzák testüket, lelküket, szedik a szereket és harcolnak.

A másik oldalon a pénz jól teljesít. Lehet nem készülnek el az olimpiai helyszínek, lehet nem élhető az olimpiai falu, de akinek kell, az jól keres a háttérben. Néhányan gazdagabbak lesznek, a gladiátorok betegebbek, esetleg halottak, ha nem is ott a helyszínen, hanem csak évek múlva.

A nézők pedig polarizálódnak. Egy széles réteg olimpiafüggő, éjjel-nappal ezen lóg. Az ellenpólus nem tekinti ezt már sportnak, hanem az éhezők viadalának, ezért nem érdekli.

Jobb lenne az arany középút mind a pénzben, mind a sportban, mind a közönségben.

.

Sáska üzemmód
2016.08.08

Köztudott, bár úgy tűnik a döntéshozókat, akiket a profit mozgat, nem érdekli, ökológiai lábnyomunk nagyobb, mint a Föld (pedig Afrika is ide tartozik). Azaz évente egyre többet hitelből élünk. A hitelt kamatostól a gyermekeink, unokáink és azok gyermekei, unokái fizetik majd, és egy ugrással ott leszünk, mint a Csillagok között c. filmben, mikor már semmi sem működik, és a por mindent beterít. Végül is az lesz a madáchi eszkimó világ. Az utóbbi években egyre hamarabb van ez az időpont, mikor elfogy bolygónk azévi kerete. Most éppen a mai nap. Akár a sportban, az elmúlt évekhez képest gyorsabbak vagyunk, sikerült lecsípnünk vagy tíz napot. Végül is dübörög a gazdaság. Mint mérnök jobban szeretem ha egy gép szépen duruzsol. Mikor dübörög az már az utolsó pillanat a teljes szétesés előtt.

Bárcsak megadatna, hogy legalább egy napig találkozhassunk az 50-70 év múlva itt élő emberekkel, és kötelező lenne legalább egy napig arról magyarázkodnunk, miért éltünk ilyen bunkón, nem gondolva az utódainkra?

.

Nem lesz unalmas…
2016.08.04

Az EU bővítés óta lassan, de folyamatosan seperte be az emberiség a saját szemetét a szőnyege alá. Aztán az idén, a Majom évében, felszínre kerülnek az elnyomott érzések. Gyakorlatilag az elmúlt pár hónapban minden megkérdőjeleződött, minden amiben eddig „hittünk”, EU, munka, becsület, béke, kultúra, hozzáértés, jószándék, gyakorlatilag az egész ÉRTÉKRENDÜNK, mely puszta illúzió.

És még van pár hónap, és magából a folyamatból 2-3 év. A korábbi bölcsek, felemelkedett mesterek mind azt jósolták, akár maga Madách is, hogy ekkora váltás még nem volt az emberi civilizáció életében, mint ami most jön (lásd Millió éves civilizációk c könyv).

.

Miért vannak a háborúk?
2016.08.04

A középkorban mindig a pénz indította a háborúkat. Rendszerint adósságba hajszoltak egy-két vagy több uralkodót a háttérből irányító pénzügyi körök, aztán háborúval újra elosztották a javakat. A XII. században a templomos lovagrend volt egy fontos és elterjedt titkos társaság, állam lett az államban. Egyedül a pápának volt hatalma felettük. Uralták az anyagi javakat, ők adtak kölcsön pénzt például Szép Fülöp francia királynak. Aztán amikor a király nem tudta megadni a tartozását, és már a pápa is félt a hatalmuktól, egy éjszaka alatt megszüntették az egész rendet, elvették a vagyonukat, a rend tagjait pedig magján elégették. Az 1789-es francia forradalom is így indult. XVI. Lajos nyakig el volt adósodva nem tudta visszafizetni a kölcsönt a háttérben működő pénzügyi köröknek. Ekkor döntöttek Lajos és az egész francia nemesség likvidálása mellett.

Azóta sokat fejlődött a világ. Ma már a népet adósítják el olyanokkal mint tanulmányi kölcsön, építési kölcsön, autó kölcsön, vásárlási kölcsön, olyan bérekkel és mindenféle kitalált adókkal, melyekből nem lehet kijönni, leginkább lehúz, akár a mocsár. Aztán ha már az egész nép túl szegény, jöhet a háború.

Ezt jelenti a civilizáció fejlődése, ha csak a célszerűség számít, konkrétan a pénz az egyetlen célszerű dolog.

.

Istenem, hol a modern ember józan gondolkodása?
2016.07.30

Szlovákiában egy állatkertben a medve nem bírta a beton környezetét, ezért meg akart szökni. Hogy ez ne ismétlődjön meg, lelőtték. Ide jutottunk? Tényleg nincs már aki józanul gondolkodna? És ez semmi, de meg is teheti. Sőt, hány ilyen gondolkodású ember vezet céget, népet, országot, vagy van fegyver a kezében?

.

5 éven belül
2016.07.29

A technika fejlődését alapul véve azt jósolják, hogy csak Németországban több mint 4-5 millió munkahely fog megszűnni a robotok és informatika további fejlődése révén. A munkaerőpiac átalakul. Kb. 20% lesz az intelligens munkát végzők aránya, a többi a betanított munka, mely lehet a szalag mellett felügyeletet ellátó gépészmérnök, vagy az egészségügyben dolgozó orvos, aki önálló döntési joggal nem rendelkezik, csupán szoftverek által biztosított szűk mezsgyén mozog a terápiás protokollok és költségek vonzásában. Alapelv a célszerűség. Célszerű az, ami a legtöbb profitot hozza.

A munka jellege is megváltozik. Idényjellegű munkák lesznek, alkalomszerűen, fix határidőre kötnek szerződést a munkavállalóval. Ezt a bizonytalan munkavállalást szépen úgy nevezik: a projektekre szerveződő munka. Mint a púpos teve. Akkor eszik és iszik, ha van víz. Aztán jó, ha beossza.

Mivel a modernkori államok egyre mohóbbak, ezért tervezik a digitális és robotok által végzett munkák megadóztatását is.

Mivel nagy esélye van a világ gazdasági összeomlásának addigra, ezért időnként fellángol az alapjövedelem bevezetésnek gondolata is, mint az utolsó kísérlet a fogyasztói társadalom megmentésére.

Mert könnyen megeshet, hogy a modern világból egy nap alatt a modern kőkorszakban találjuk magunkat. A dolgok jelen állása szerint ennek nagyobb az esélye, mint sok technikai víziónak. A társadalom fejlődésének modellezésénél ugyanis egy dologgal nem számolnak a pénz urai: az emberel. Az ember nem gép és nem robot. És ez az apró banánhéj bedöntheti a jelen értékrendet.

.

Düh-harag-gyűlölet-epekő (háború)
2016.07.22

Mikor valaki dühös lesz, akkor felforr az agya és leblokkol a mája. Megfeszül az idegrendszere, és felborul az anyagcsere rendszerének a helyes működése, a máj működésében zavar áll be. A kettő együttes hatása gyakran az agyvérzés, szívinfarktus, stb.

Lehet az ember dühös, de meg kell tanulnia elengedni azt, a lehető legrövidebb idő alatt. Aki sokat dühös, abban kialakul a harag érzése. A harag az állandósult düh. Ilyenkor elborult elme irányítja az embert és egyre rosszabbul működik az anyagcseréje.

Az állandósult harag eredménye az epekő. Akinek epeköve alakult ki, az eleget gyűlölt, még ha ezt ő maga nem is így nevezi. A düh vérnyomás emelkedést okoz és rövid időre megborult anyagcsere működést. A harag, alkattól függően, már rendszeres magas vérnyomást eredményezhet, melynek oka részben anyagcsere, részben idegi eredetű. A gyűlölet mindenkiben epekövesedési hajlamot teremt.

Népek, népcsoportok, közösségek esetén a gyűlölet MINDIG háborút eredményez. Higgadt, hideg fejjel el lehet kerülni a háborút. Gyűlölettől gőzölgő fejjel NEM. Forr a máj és az idegrendszer. Nagy Jang után nagy Jin jön. A nagy feszültség bomba robbanását eredményezi. A bomba robbanás a nagy csendet.

.

Év végére többet tudunk… de még nem eleget
2016.07.20

Európa érdekes képet mutat. A különböző országokban bár különböző dolgok történnek, mégis mintha egy kaptafára húznák az egészet. Kiderülhet, David Icke nem is annyira mond butaságokat. Sőt, tud valamit. Újraosszák nem csak a világot, de Európát. Most már van német érdeklődési terület, orosz, sőt amerikai. Most már három.

.

Az emlékek nincsenek sehol … legalábbis materiális síkon
2016.07.17

A most zajló budapesti konferencián már egyértelmű, hogy materiálisan nem található sehol sem az emlék, sem az emlékeket eltároló fizikai hely. Az nem egy videó, amit memóriakártyára másolunk. Az emlékeket fizikailag nem lehet megfogni. Még szerencse, mert pénzért átírnánk, törölnénk, vagy ez lenne az új nyaralási forma, a vásárolt és feltöltött emlékek. Évszázadokig lehet ezt még kutatgatni, míg nem döntünk úgy, kicsit túlnézünk az anyagon. És máris van megoldás. Ami egyébként nem új keletű, egykorú az emberiséggel. Sőt, korábbi.

Az emlékek a lélekben hagynak lenyomatot. Ezért is „emlékszünk” bizonyos mértékben korábbi dolgainkra, melyekből félelmek, adott helyekhez való ragaszkodás, adott személyekhez való ragaszkodás, vagy ellenkezőleg helyektől és személyektől való iszonyodás.érzése alakul ki. És még nagyon sok minden más. Mindez túl az anyagon.

Ha megkérdeztünk volna egy átlag embert az ősi egyiptomi világból, vagy egyet az ógörög világból, kapásból mondta volna a helyes választ, erre a belépőszintű kérdésre, mely megakassza a modern világ gondolkodását. Ma kutatjuk, konferenciát rendezünk róla. De legalább rájövünk, hogy materiális szinten nem létezik, nincs miről beszélni. És ez is önmagában egy hatalmas felfedezés. Innen kell majd egy lépést előre lépni.

.

Családi minta és annak hatása
2016.07.16

Egy ismerős családban a férfi az enneagram hetes karaktere. Mindenbe lazán belecsap, de semmit sem visz végig. Két nagy lánya van, már egyetemisták. Egymás közt a lányok megbeszélték, hogy elegük van az olyan férfi modellből, mint az apjuk, aki leginkább tönkre tette az életüket. Ezért olyan férfi kapcsolatot keresnek, ahol a párjuk pont az ellenkezője, azaz szótlan, megalszik a tej a szájában, nőies, melankolikus alkat és lehetőleg szótlan, nem akar semmit sem tenni. Kér és megadatik. A vonzás törvénye szerint megkapták. Bár a lányok látszólag boldogok, de ennek ára lesz. Ugyanis ezáltal ők lettek a férfiak a családjaikban. Ez óhatatlanul 30-40 éves korban jelentkező komoly krónikus betegségek lehetőségét hordozza magában, nagyon nagy eséllyel.

Mi lenne a megoldás? Ha anyuka a toppon lenne, akkor megbeszélné a lányaival, hogy ne valami ellen tegyenek. Ne essenek az egyik pólusból a másikba, mert akkor olyan lesz, mint a mai időjárás. A férfi a családban férfi kell legyen. Ha nem lesz, akkor ő maga is beteg lesz és felesége is. Senki nem menti meg őket ettől. A nő szerepe a segítés, a férfi nevelése és semmiképp sem a férfi szerep átvállalása, mert ez egyenes út a modernkori betegségek széles planetáriumába.

Azon is érdemes elgondolkodni, hogy amelyik családban állandóak a vendégeskedések, mindig jön valaki, mindig buli van, ott üres a család saját belső élete. Ahol nem vállalják fel azt a munkát, hogy saját értékrenddel töltsék fel a család belső életét, ott jönnek a külsőségek, külső megnyilvánulások.

.

Mi a veszélyesebb?
2016.07.16

Egy amerikai felmérés szerint minden tíz amerikai autóvetőből kb. 8 szokott agresszíven viselkedni vezetés közben, vagy éppen dührohama van a kormány mögött. És akkor nyugodtan kérdezzük meg mi a veszélyesebb: autóval közlekedni agresszív sofőrök között vagy repülni olyan gépekkel, melyek pilótái évek óta kialvatlanok, túlhajszoltak, nem engedik őket nyugdíjba, vagy ha fiatalok akkor kilátástalan a sorsuk, ingyen dolgoznak évekig.

.

Papírtigrisek mindenfelé … illúzió az egész világ
2016.07.14

A madáchi falanszter korszak végén teljesen természetes, hogy a papírtigrisek nem tudnak élővé válni, elvesztik illúzió mivoltukat, aztán elfújja őket a szél. A napi papírtigris, amit felkap a szél, az olasz gazdaság, melynek bankrendszere éppen bedőlni látszik, megrángatva egész kontinensünket. Kimenetele hasonlóan előre nem látható, mint az angolok, vagy más európai országok kilépése, vagy a haldokló európai gazdaságok jó részének jövője. Európa nem épülhet részben a német autóiparra (mely egyre növekvő ütemben már csak árnyéka önmagának), és részben mondvacsinált illúziókra. Jó lesz megszokni, hogy a következő pár évünk igen mozgalmas lesz, és nem tudni mi a vége. Amikor a profit alapú célszerűség az értékrend, akkor igazi fejlődés nem létezik, csak mondvacsinált illúzió. Papírtigris.

Az emberiség jelen tízezer éves történelmében még ekkor változás soha nem volt, mint ami most következik, ami már zajlik.

..

A sors, és a lehetőségek megvalósítása
2016.07.07

Az életben bizonyos dolgoknak van több-kevesebb realitása, másoknak nincs. Azonban a lehetőség nem minden. Meg kell azt valósítani. Az asztrológia a csillagok állására hivatkozik, spirituális körökben a szellemi világot emlegetik. Valójában az számít, mennyire él a lehetőségekkel az ember.

Egy mai példa a fociból: német francia meccs. Az univerzum erői szerint a németek nagyobb eséllyel mentek ki a pályára, mint a franciák. De a németek nem tettek meg mindent a sikerért, egyszerűen elaludták a meccs első felét. Ekkor kaptak egy figyelmeztetést (egy ajándék gól a franciáknak), mint az ember egy figyelmeztető betegséget az életében. És ki mit kezd az ember betegséggel?. A németek nem kezdtek vele semmit. És amikor az univerzum döntött, büntet. 2:0. Akkor már esélyük sem lett a németeknek, kapufák, gól nélküli helyzetek.

Hasonlóan van ez az életben is. Leszületünk sorsokkal, karmikus kapcsolatokkal, lehetőségekkel, feladatokkal. Aztán mi lesz az egészből? Legtöbbször valami teljesen más (lásd Metamorfózis c. könyv). A szerencse fogalma: a felkészültség találkozása a lehetőséggel. Asztrológiai vagy spirituális módszerekkel ki lehet olvasni az életben a lehetőségeket, sőt egyénileg, mindenki képes erre, akinek szívgondolkodása van. De, hogy mennyire vagyunk felkészülve megvalósítani a lehetőséget, az a mi szabad akaratunk, szabad döntésünk. A németeknek az univerzum szempontjából esélyük lett volna az EB címre. De nem valósították meg.

.

A példa ragadós
2016.07.05

A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége igényli, hogy a munkaerőgondok enyhítése céljából, néhány százezres volumenben hazánk importáljon vendégmunkásokat. Az ötlet nem új. Merkel is erre hivatkozott, mikor hívta a migránsokat. Egész Európa arra hivatkozik, hogy idegen munkaerő szükséges, miközben egyre nagyobb mértékeket ölt a munkanélküliség. Eközben nem Európa déli államaira gondol senki, inkább Brazíliából, és egyéb egzotikus helyekről szeretnének olcsón dolgozó, élő robotokat importálni

Éppen ezért hozták létre annak idején az embert a sumer hőskorban. Volt annyira intelligens, hogy megértette amit mondtak neki, de annyira nem, hogy visszakérdezzen. És nem dolgozott drágán. Egy tál lencséért.

.

Mert törvényszerű …
2016.07.05

Nagy sikert aratott Szendi Gábor lejjebb megjelölt két cikke és sokan kérdezték, miért működik egyre rosszabb hatásfokkal a gyógyszerek?. A válasz egyszerű: azért, mert törvényszerű.

Minden kornak meg vannak a kor betegségei és gyógymódjai. Ezek viszont csak adott korban működnek, aztán korszakváltáskor új módszerek szükségeltetnek. Valamikor működött egyiptomi területeken a templomi gyógyítás, kínai területeken a hagyományos kínai orvoslás, mai világunkban mely materiális, a materiális gyógyszerek. Az előző kettő nem igazán ér el sikereket a modern civilizáció által keltett civilizációs betegségekben.

Azonban most fut le a madáchi falanszter korszak és jön az űrkorszak, a kozmosz felfedezése, mely azt jelenti ki kell lépnünk az anyagból. Pár éven belül kezd majd körvonalazódni, hogy minden tevékenység, minden termék, mely túl anyagi szinten nyilvánul meg, az meg fog bukni, és olyanok jönnek helyettük, melyek túlmutatnak az anyagon. Mert törvényszerű. Ez az új kor szelleme. Most lehet ezen sokan mosolyognak, de térjünk vissza erre a gondolatra 3-4 év múlva.

Tehát új kor, új gyógymódok, melyek túlmutatnak az anyagon. Ezért a mostani lecseng és lassan ideje lenne felfedezni az újat, mely nem annyira anyagi.

.

Kiégés, krónikus kimerültség
2016.07.04

Ausztriában a felmérések szerint a munkában aktívan résztvevők legalább 50% ki van égve, krónikusan kimerült. Ha ehhez hozzátesszük azokat, akik ilyen okok miatt lettek krónikus betegek és már nem tudnak vagy nem akarnak dolgozni, akkor ez a szám 75% körüli. Németországban ezek a számok magasabbak. Európa más régióiban is hasonlóan magasak ezek a számok, azonban ott még hozzájön, igaz más kategória, azok száma, akik évek óta munkanélküliek, ezért depressziósak, alkoholisták, drogosok, és idény jelleggel van csak biztosításuk, egyébként leginkább hivatalosan időnként nem is léteznek.

Talán foglalkozni kellene már ezekkel a dolgokkal is. Már csak azért is, mert itt a nyakunkon az új korszellem, amikor kénytelenek leszünk.

.

A modern orvoslás vége?
2016.07.04

Fordította:Mezei Elmira

Forrás: Linda Woolven & Ted Snider: The End of Modern Medicine?

A modern orvoslás válságban van. Eddig hatékonynak vélt gyógyszereiről vagy az derül ki, hogy lassan elveszítik hatásosságukat és nincs helyettük más, vagy, hogy soha sem hatottak, csak elhitették velünk.

A cikk Szendi Gábor honlapján olvasható.

.

A koleszterin
2016.07.04

Forrás:Hamazaki T, Okuyama H, Ogushi Y, Hama R. Towards a Paradigm Shift in Cholesterol Treatment. A Re-examination of the Cholesterol Issue in Japan. Ann Nutr Metab. 2015;66 Suppl 4:1-116.

Szeretne sokáig élni? Japán kutatók egy külön számot szenteltek annak bizonyítására, hogy a koleszterin nem oka sem a szívbetegségnek, sem a sztróknak; ellenkezőleg, minél magasabb valakinek a koleszterinszintje, annál tovább él. Minden szem koleszterincsökkentő mérhetően megrövidíti az életet.

A cikk Szendi Gábor honlapján olvasható.

.

Új lehetőség?
2016.07.02

Most hogy Ausztria megismétli az elnökválasztást, újra esély mutatkozik arra, nyilván az eredmény függvényében, hogy elgondolkodjanak a vezetők egy osztrák-magyar-cseh-szlovák-lengyel-horvát szövetségen, mint Közép EU. A dolognak lenne is realitása, de nagyon új típusú gondolkodás kellene, egy radikálisan új értékrend. Hiszen most EU pénzek adják sok keleti állam GDP-ének felét-háromnegyedét. Ha ez nem lesz, egyfelől teljesen új társadalmi struktúrát kell felépíteni, másképp gondolkodó emberekkel, néppel, másfelől minden szinten másként gondolkodó vezetőkkel, miniszterekkel, polgármesterekkel, hivatalokkal. AZ EU sorsközösség. Együtt mulatunk vagy együtt bukunk. Ebből kilépve egy új világ köszönt ránk, DE AZ NEM A RÉGI FOLYTATÁSA.

Új világrend, új értékrend. Már csak egy apró kérdés van, mit szólnak ehhez az oroszok, az amerikaiak, és maga az EU.

.

Válság vagy sem?
2016.07.02

A KSH szerint a főváros fogyasztása nőtt, míg a vidék erősen csökkent, válság időket jellemző szintre. Aki nem értené, súgok: vidéken tényleg válság van, ott élek.

.

A jövő gyermekei…a jövő már elkezdődött
2016.07.01

12 éves keresztlányom mondta csak úgy lazán, mint egy bölcs, a Földön az ember az egyetlen élőlény, amelyik egész életen át fizet azért, hogy életben maradjon. Szerinte ez életellenes, értelmetlen és abnormális

.

Rémhír, vagy tesztelés
2016.07.01

Időnként felröppen a hír, hogy a Facebook fizetős lesz, legalábbis bizonyos részei, legalábbis a fontosabbak. Aztán mindjárt cáfolják, mondván ez rémhír.

Időnként felröppen a hír, hogy egyik másik ország magas rangú vezetője az EU, a NATO, vagy valamilyen más érdekszövetség ellen vagy mellett szavazna. Nem tesz semmit a változásért, de generál egy hírt. Aztán kollégái vagy mellette, vagy ellene szólnak. Hasonlóan szólnak például az oroszok elleni embargóról vagy mellette az európai országok.

Valójában ilyenkor tesztelik a népet, az emberek reakcióit. És ha támogatást találnak, vagy könnyen befolyásolható a nép véleménye, akkor az addig rémhír másnap már valóság lesz.

.

Amikor a pénz mozgat mindent…akkor a fejlődés csak illúzió
2016.06.30

Egy ideje már tudjuk, hogy minden EB, VB, olimpia leginkább a pénzről szól. Így maradtak stadionok értelmetlenül a Dél-afrikai Köztársaságban, Brazíliában az őserdő közepén, ugyanitt félkész utak, és ott volt az orosz téli olimpia a maga befejezetlenségével, ahol aztán az egész létesítményt egy az egyben átadták az enyészetnek a játékok után. Valójában ez a tendencia már korábban kezdődött, csak napjainkra egyre jobban kiélesedett, ahogy minden, mikor bukik egy értékrend. Talán a csúcs Rio lesz, legalábbis mostanáig. Mert itt a szervezők bevallása szerint is minden katasztrofális.

Nagyon érdekes jelenség, ahogy a háttérben mozgó pénzügyi érdekeltségek belehajszolják a kormányokat ilyen események megrendezésébe, aztán a kormányokon ragad a sok költség, feladat, kínlódás, mint szamáron a fül, a pénzügyi érdekeltségek pedig szépen kaszálnak. Végül minden létesítményt felhagynak, mert már megtermelte a nyereséget, lévén a kormányok az emberek adópénzeiből építettek, így pénzügyileg biztos a pozitív egyenleg a háttérerők számára. Már csak annak mértékéről beszélhetünk. És mivel maradnak az emberek?

Ahogy az angol EU kilépési műsorban is volt „pozitív” dolog, a háttérben néhányan még tovább gazdagodtak. Az ilyen gigantikus sportrendezvények is arra jók, hogy páran még tovább gazdagodjanak, a kormányok pedig az emberek adóiból fizetnek. Végül is praktikus.

.

Nyugdíj, szülőtartás
2016.06.30

Nemrég 30 év körüli fiatalokkal beszélgettünk, voltak vagy ötvenen, és eléggé egyértelmű volt a közös nevezőjük: mire nyugdíjasok lesznek, a jelen algoritmusok alapján, biztos, hogy nem kapnak normális nyugdíjat. Nem hogy nyugdíjra nem tudnak gyűjteni, hanem bizonytalan, himi-humi helyeken dolgoznak, sokuknak még csak biztosítása sincs, vagy az év bizonyos időszakában nincs. Ezen fiatalok több mint fele diplomás volt. Ők már eleve letettek arról, hogy érdemi nyugdíjuk legyen, nem hogy havi tíz-húsz ezreket félre tegyenek, főleg nem bizonytalan kimenetű, gyakran tőzsdére kerülő előtakarékossági formában.

Szomorúnak tartották, hogy a XXI. században, a modern világban, Európában, saját magukat sem tudják normálisan eltartani, ezért családot sem igazán tudnak alapítani, sokuk a szüleinél kénytelen lakni éppen a pénz miatt, és nem hogy ő nem lesz képes eltartani szüleit, hanem ha meghalnak szülei, akkor komoly gondok elé néznek.

A világ, az országok, a városok, a multi cégek vezetőinek nem ártana egy kis empátiás készség, hogy képesek legyenek átérezni a mai fiatalok helyzetét. Nem kell beleragadniuk ebbe az átélésbe, de mint kívülállónak észre kellene venniük, hogy ketyeg a bomba, mely ha robban, ők is elszállnak. És az észrevételezésen túl, cselekedniük is kellene. Szép a magyar közmondás, hogy aki nem dolgozik, az ne is egyék, csak már nem aktuális. Mert a modern világ egyre kevésbé tud munkát biztosítani, főleg olyat, melyben az ember megéli emberi mivoltát, ahelyett, hogy idegroncs lenne pár év alatt, aki rokkantként végzi.

Fel kellene már ébredni, azt elavult gondolkodást és struktúrákat újra cserélni, beindítva a valamikor működő moralitást.

.

Új egyensúlyi állapot
2016.06.30

Az angolok angolos távozásával új egyensúlyi állapot kezd kialakulni az EU-ban. Túlsúlyba kerül a német erő. A német nemzet karaktere a lojális, az enneagram hatosa. Ő csapatban gondolkodik, szívesen szolgál teljes erőbedobással egy közösséget, de ezt elvárja csapattáraitól is. Aki ehhez az elvhez nem lojális, az nem lesz csapattársa.

Mindez azért érdekes, mert a keleti államok ambivalens viselkedése EU téren (otthon szidják, kinn az egységről beszélnek, és GDP-jük nagy része az EU-ból származik), a német karakter szemében azt az érzést kelti, hogy nincs csapatjáték.

Ezzel a mozdulattal a keleti országok saját maguk áthelyezik magukat a másodosztályba. Aztán csak egy „véletlen” pillanat kell, és ezt valaki hangosan ki is mondja. És akkor majd meglepődünk…

.

Ne azt lásd, amit mutatnak, hanem ami mögötte van …
2016.06.26

2008-ban a válságként eladott műbalhé érdekes mellékhatása az volt, hogy a tőzsdéről rengeteg pénz eltűnt. Nyomtalanul. Mind a mai napig bottal ütik a nyomát. Végtelenül precízen megrendezett válság volt. Azonban ez a pénz mind a mai napig hiányzik, ezért egyre nehezebben működik a fogyasztói társadalom, lévén kevesebb a forgó pénz mennyisége. 

Most, az angol népszavazás mellékhatásaként, még a 2008-asnál is több pénz tűnt el a tőzsdéről, szintén egy pillanat alatt. Valószínűleg vagy ugyanazzal a bottal, vagy egy másikkal fogják majd ütni éveken át ennek a pénznek a nyomát is. Aztán ha kiderül, hogy valami jogi csűrés-csavarás miatt Anglia mégsem lép ki, akkor már tudhatjuk, megint megettük a kefét. Újra műbalhét láttunk. Viszont a már amúgy is nyekergő profit alapú társadalomnak egy újabb pofon érkezett, mely simán kiütéssel győzhet. 

Fél év, egy év múlva megkapjuk a választ, mi volt a háttérben. 

.

Fesztiválok és sorsközösség. Ösztönlények vagyunk.
A modern világ nagy kérdése: szabadság vagy szabadosság?

2016.06.26

Egy faluban lakom, annak is a szélén, egy zsákutcában. Azt hinné az ember nyugis hely. Mindig mondom, hogy a világ egyre bolondabb, és sorsközösségben élünk. Valójában ez már a Hülyék paradicsoma c. film élőben. Szomszédom nagyon jó ember, segítőkész, még barátok is lehetnénk. De nyáron hétvégeken, és egyre gyakrabban hét közben is, ivótársaival, feleségével, azok családjaival rendesen mulatnak, a kiskorú gyermekek előtt. Állati szinten nyilvánulnak meg, trágárkodnak, üvöltöznek, a medencében már délután is ez zajlik, éjjel pedig nincs korlát, sem tér, sem idő. Az fel sem merül bennük, hogy az másokat zavar. Vendégeket hozzánk nem hívunk ilyenkor, mert egyszerűen hazamennek.

Szintén ebben a faluban van egy-egy fesztivál, melytől távolságban elég messze lakunk, de olyankor még így is hajnali négyig megy a techno, benn a házunkban. Ha erre fúj a szél, saját hangunkat nem hallani. Már néhányan szóltak, hogy éjfél után lehetne-e a hangerőszabályzót visszafogni. A válasz egyértelmű: engedélyük van a maximális hangerőre.

Nemrég volt Szent Márton emlékére tartott buli a szomszéd városban. Aki hallott Szent Mártonról, az tudja a végetlen szeretetéről, moralitásáról, puritánságáról és szabad gondolkodásáról volt híres. A sírjában forogna, ha tudná, mekkora bulit tartottak emlékére, a nevében úgy, hogy a bulinak semmi köze sem volt az ő szellemiségéhez.

Mindez igaz a modern világ kis falvaitól a nagy városokig. Sorsközösségben élünk.

Ma az ember világszerte ösztönlényként éli életét és minden dátumhoz, momentumhoz bulit köt, mikor lehetőleg maximálisan levetkőzi emberi mivoltát. Miért? Mert nem bírja elviselni az életét. Egyáltalán nem azt az eseményt ünnepli meg, amihez köti az ösztöni megnyilvánulást, fogalma sincs arról, mi történt akkor. Igyunk korlátok nélkül. Luftoljuk ki magunkat. Aztán ez függőséghez vezet. Egyre többet és egyre gyakrabban van szükség az ellazulásra, rendőri kordonok között, törvényi keretek mellett.

Világszerte a szabadság fogalmát felváltotta a szabadosság. A moralitás hiányában a „nekem jogom van hozzá” szlogen mindent visz. Így lehet vasárnap ebéd időben füvet nyírni, és sok hasonlót tenni. Mert nincs az erkölcsi erő, mely a szabadosságot saját magában korlátozná. Ez a szabadság filozófiája. Jogom van mindenhez, de nem teszek meg mindent, mert értelmes emberi lény vagyok.

A világ, az országok, a városok, falvak vezetőinek nem az a dolga, hogy munkahelynek tekintsék a vezetői beosztásukat, hanem vezérnek kell lenniük, mint a hun Attila. A népet tanítani kell, mint az ősi görögök, mikor a gazdagok drágán fizettek azért, hogy színházba menjenek, a szegényeknek pedig azért fizettek, hogy menjenek be a színházba, had tanuljanak. Ma a vezetők a pénzt látják a fesztiválokban, másfelől ennél többet nem tudnak adni a népnek. A szabadosság eszméje mentén igyekeznek választást nyerni. Ha nem neveljük a népet, nem is lesz igénye másra. És ez a Hülyék paradicsoma élő adásban.

.

Újabb kilépéstől tartanak
2016.06.25

A Német szövetségi pénzügyminisztériumban attól tartanak, hogy további négy tagállam is kiléphet: Hollandia, Ausztria, Finnország és Magyarország.

Egyre érdekesebb lesz a dolog.

Angol szabadkéz politika
2016.06.24

Mind az első, mind a második világháború kitörését az előzte meg, hogy az angol politika a háttérben úgy csűrte-csavarta a dolgokat, hogy aztán a németeken csattant az ostor, azok pedig bedöntötték Európát. A szabadkéz politika definíciója az lenne, hogy adok-kapok, huza-vona, a háttérben a láthatatlan, de mégis létező szálak mozgatása.

Most is ez történik. És a németek már megint érzik, ők a tét. Ismerősöm Berlinből tegnap mondta szüleinek, hogy a németek nagyon félnek az angol népszavazástól. Amíg a magyar ember foci mámorban ég, addig a németek jobban izgultak, mint a válogatott meccsén. Sejtik, mindegy mi lesz a végeredmény, az már sosem lesz, ami volt. Nincs ember a Földön, aki tudná mi lesz, de valami más, az biztos.

Pedig izgulnia valójában a volt keleti államoknak kellene, mert ha megszűnik az EU finanszírozás, akkor ezen országok GDP-jének háromnegyede is eltűnik.

Miért is történik mindez? Mert a jelen struktúra elavult. Civilizációnknak új rend szerint kellene működnie. Eddig volt a tesi óra, most jön a történelem. Hiába ragaszkodnak a diákok az előző órához, a történelemtanár majd rendet fog tenni. Ez már egy ideje zajlik a háttérben, de most már fizikai síkon is kezd megnyilvánulni. A rosszalkodó diákokat hazaküldi, aki marad, az majd történelmet fog tanulni.

közösség

Itt vagyunk, és ide kellene jutnunk. A civilizációnk történelmében még ekkora nagy változást nem volt, még az ipari forradalom is csak töredéke változás ahhoz képest, minek meg kell történnie, pár éven belül. Sőt, már évekkel korábban meg kellett volna történnie (lásd Millió éves civilizációk).

Amikor az ember gyenge, beteg, akkor megviselik a frontok, a rossz, vagy akár a jó hírek. Modern civilizációnk ugyanígy kardélen táncol, a legkisebb hír, mely bizonytalanságot gerjeszt képes akut gyulladásokat okozni világunkban. Már rég tudjuk, hogy az egész légvár, már csak kell egy gyerek akik elkiáltja magát: de hisz a király meztelen, és máris porba dől az egész.

.

Egyik zsebből a másikba
2016.06.20

Már minden újságban téma, hogy a nagy gigantikus cégek irányítják a világot az országok kormányai helyett, akik gyakran bábként szolgálnak ismeretlen pénzügyi erőket. A nagy világcégek sehol sem fizetnek igazán adót, sőt pénzeiket is saját tulajdonukban levő alapítványokba mentik. Aztán a be nem fizetett adó töredékéből jótékonykodnak, és elvárják az éljenzést.

Az lenne az igazi, ha az átlag emberhez hasonlóan fizetnének adót, és a nettó pénzükből jótékonykodnának.

A kapitalizmus algoritmusa az, hogy automatikusan egyre kevesebb ember kezében összpontosul egyre több pénz. Azonban ha a kinnlevő pénzmennyiség forgalom csökken, az emberek egyre szegényebbek, akkor megbukik a fogyasztói társadalom. A gazdagok, azáltal, hogy nem adóznak, és mindenféle trükkel az egyik zsebükből a másikba teszik a pénzt, nem engedik azt vissza a forgalomba, azért, hogy otthon több legyen, úgy saját maguk ássák saját világuk sírját. Ők még nem értik, hogy a Földön élő emberiség SORSKÖZÖSSÉG. Nem kell csak egy-két év, és ők is látni fogják, miről beszélünk.

.

Már felfedezték, csak most újra
2016.0618

Sokan jelezték nemtetszésüket az ügyben, hogy a Facebook ezentúl gyűjti a vásárlási szokásokat és eladja ezeket az infókat a hirdetőknek. Gyermeki dolog. Németországban 30 évvel ezelőtt is így működött a világ. Ismerősöm még az NSZK-ban tapasztalta meg, hogy vett több keleti ismerősének egy-egy Hifi tornyot és hazahozta. Fél év alatt vett legalább hatot. A következő években állandóan érkeztek haza hozzá postán vastagabbnál vastagabb Hifi prospektusok. Értetlenül állt az események előtt, lévén keleti kivándorló volt. A helyiek elmondták, a bank eladja vásárlási szokásait a kereskedő cégeknek. Így pár évig biztosan jön még néhány prospektus, főleg ha vesz még egy Hifi tornyot.

.

Németország szerepe
2016.06.14

Nemrég azon vitáztak egy előadáson neves emberek, hogy mi lehet Németország szerepe Európában, mi e nép sorsa és küldetése, ha már ilyen nagy?

Valójában Németország sok mindent adott a világnak. Amíg a franciák a lazaságot, bátorságot az új dolog elkezdésében az egész történelem során, Goethe és Schiller korszaka, az akkori nagyon sok gondolkodó, művész, olyan új típusú gondolkodást hozott el, melynek markáns pontja Goethe anyagon túlmutató természettudománya, mely ma is korszakalkotó, ezt koronázta meg Steiner filozófiája. Ide tartozik a társadalmi hármas tagozódás, mely az EGYETLEN működő társadalmi modell (erről könyveimben lehet olvasni) és az első világháború előtt így is működtek a német grófságok. Nos, a németek sorsa az lenne, hogy mindezt átadják a világnak, mert civilizációnk jelen korában így kellene működnie a társadalomnak. Németország feladata nem az autóipar megélése és ennek keretén belül egész Európa cipelése a hátukon, hanem egy új kort kellett volna megteremteniük. Az első világháború pusztítása után, mikor Európa romokban állt, a politikusok annyira nem tudták, hogy mit tegyenek, hogy még Steinert is megkérdezték. Azonban az ő válaszát csak ő tudta, mások nem erősítették meg azt, azaz többen szavaztak arra, hogy folytassuk azt, ami már csődbe ment. Tudták, hogy ez a rossz válasz és felvállalták, hogy 20 éven belül újra csőd jön. Nos, jött is a második világháború. És ezután ott folytattuk, ahol már kétszer csődbe mentünk. És most harmadjára.

Németország feladata nem az ipar, nem versengés Amerikával, nem Európa eltartása, hanem egy új szemléletű világ megalkotása, mely illene a kor szelleméhez. És mi történik, ha valaki nem a sorsát éli? Kap egy fülest az élettől. Jelen esetben jöttek a menekültek.

Minden nemzetnek van küldetése, és az mindig a jövőbe mutat. Divatos ma Magyarországon egy múltbéli csodára várni, hogy majd egy ősi sámáni rítus kihúz minket a bajból. Valójában nem így működik a dolog. Nekünk karakterünk integrálódó állapotában reformerek kellene lennünk, akik a kor szellemének megfelelően, a múltba menekülés helyett a jövőbe tekintenénk és személyes példát mutatnák a világnak: uraim így kell ezt tenni. Ez lenne a mi küldetésünk.

.

A történelem tanulsága
2015.05.29

A magam részéről mindig is azt mondom, a történelem leginkább rizsa, mert a győztesek írják, és 50 évente átírják. Sőt, a mai napon sem tudjuk a mai igazságot. A jövőben a mai napról sok igazságot találnak majd ki. Hol ezt, hol azt, hol éppen az ellenkezőjét.

Azonban egy-egy eseménynek komoly üzenete tud lenni. Ilyen volt az első világháborúban a verduni csata, ahol 100 évvel ezelőtt, 10 hónapig öldökölték egymást egy állóháborúban a német és francia csapatok és 300 ezer katona halt meg. A fel nem robbant lőszerek miatt mind a mai napig nem lehet a földet művelni.

A francia-német megbékélés szimbóluma, mikor a francia és német vezető itt találkozik és megígérik, hogy ilyet többet soha. Most a találkozó üzenete: egységes EU vagy széteső Európa és ebből fakadó konfliktus, szélsőséges esetben akár háború.

.

Érdekes és elgondolkodtató (és még mennyi ilyen van, sőt, csupa ilyenek).
2016.05.28

Elképesztő fejezetet talált Tvrtko a Trianoni Békeszerződés egyetlen eredeti példányában!
http://m.kiskegyed.blikk.hu/sztarok/magyar-sztarok/tvrtko-trianon-154061

„Rengeteg munka után, egy francia kisvárosban, egy páncélajtó mögött megtaláltam a szörnyű Trianoni Békeszerződés egyetlen eredeti példányát, s benne az elképesztő fejezetet. Döbbenetes lesz, engem rázott a hideg.
A filmet jövő szombaton láthatjátok, a szombatot követő hétfőn pedig hivatalosan is a Magyar Parlamenthez fordulok beadványommal” – írja felfedezéséről Vujity Tvrtko Facebook-oldalán. Ígéri, június elején a tévében elmondja.

A KÖNYV TITKA – ez a címe a műsornak, ami a Duna TV-n látható, 2016. június 4-én, 19 óra 30-kor.

.

Minden a legnagyobb rendben
2016.05.28

A G7 csúcson a japán miniszterelnök úgy ítélte meg, annyira aggasztó a világ gazdasági helyzete, hogy karnyújtásnyira egy 2008-as válság. Mindezt közgazdasági adatokból következtette és javaslatot is tudott tenni a világválság elkerülésére, vagy legalább enyhítésére.

A közösség többi vezetője csak állt és csodálkozott, mert szerintük ennél nagyobb rendben nem is lehetne a világ, mint van. Lehet, a háttérben Balogh Béla CD-jét hallgatták: „világomban minden rendben van”.

.

A franciák mutatják a kiutat
2016.05.27

Franciaországban törvényekkel akarják szabályozni, hogy munkaidő után a dolgozó szabad legyen, azaz ne lehessen neki munkahelyi leveleket küldeni, sőt számon se lehessen rajta kérni ezek el nem olvasását. A nemzetgyűlésben egyenesen elektromos póráznak nevezik az internetet, mely révén a munka felülírja a magánéletet is.

Az ok az, rájöttek, hogy kritikus mértéket öltött a munkahelyi kiégés, a túlterhelés, stressz, a munkaidő átnyúlás a magánéletbe. A dolgozók fásultak és betegek, és egyre több a munkaképtelen. Mi itt Európa közepén nem tudjuk elképzelni sem, hogy vannak olyan országok a világon, ahol a rokkantakat erőszakkal visszaküldik a munka munkába, úgy hogy nincs is munka. A franciák elejét akarják venni a társadalom kiégésének, rokkanttá válásának.

Lehet, hogy mi magyarok nem szimpatizálunk a franciákkal Trianon miatt, de ŐK MOST AZ EMBERISÉGÉRT TESZNEK, a jelen rend élhetőbbé tétele végett.

.

Francia megújulás?
2016.05.26

Franciaországban hatalmas tüntetések zajlanak, mondhatni kisebb háborúban áll az ország. Erős gazdaság, erős szakszervezetek, a jogaikért harcoló dolgozók, és egy elavult rendszer, a munka alapú társadalom. Ez a struktúra már nem képes a mai kornak megfelelni (a profitnak alárendelt ember igénye, munkanélküliség, fluktuáció, dolgozói jogok csökkenése, stb).

Világviszonylatban komoly kérdések merülnek fel a kapitalizmusról, és annak működőképességéről, illetve arról, vagy változtatunk a struktúrán, vagy borul az egész.

A francia nemzet az enneagram hetes karaktere. A felfedező. A történelem során bevállalt sok mindent, például forradalmakat, másként gondolkodást, mindig újat hoz a világ számára, mert ki meri próbálni azt, amire más gondolni sem mer. A legtöbb társadalmi minta, ötlet tőlük származik a történelem évszázadai során.

Persze lehet közgazdasági adatokat nézegetni, hasonlítgatni más országokhoz, de a kapitalizmus globális csődben van. És a franciák nem akarnak versenyezni az amerikai versenystílussal, mikor a dolgozó évekig nem megy szabadságra, napi 12 órát dolgozik, és mindezt heti rendszerességgel a pszichológusa nyakára tolja, de az ázsiai stílussal sem szándékszik konkurálni, ahol az ember már csak robot, emberi méltósága a béka feneke alatt, és a profit érdekében kisajtolják belőle az utolsó szuszt is.

A francia dolgozó meg akarja tartani emberi mivoltát, ami viszont nem tetszik a mai kapitalizmusnak. A németek már megették ezt a kefét. Személyes ismerősöm olyan doktornő, aki Németországban reggel fél nyolctól, este tízig dolgozik mint kórházi orvos. Ez egy átlagos nap, és ehhez adódnak az ügyeletek. Na ezt nem akarják a franciák. Nekik van emberi méltóságuk és kiállnak érte.

A német nemzet a hatos karakter, mikor beállt versenyezni, felvette az amerikai versenystílust, akkor éppen karaktere dezintegrálódó fázisába került, ami nem a legszerencsésebb, mert nem fogja bírni. Mikor egy hatos karakterű (a lojális) ember elmegy a versenyszférába dolgozni, akkor mindenféle lelki bajai lesznek, majd tíz év alatt rokkanttá tud válni. MERT EZ NEM AZ Ő VILÁGA. Így a német nemzet versenyző állapota nem szerencsés. Neki éppen a franciával (a 6-os és 7-es jó páros) kellene valami új úton elindulnia. Arról nem is beszélve, hogy a magyar nemzet négyes karaktere integrálódó állapotában lenne Európa Svájca, nem összeszerelő üzem, hanem innovatív teremtés helyszíne, hiszen adott hozzá a szürkeállomány, mely most nem talál táptalajt, ezért külföldre megy.

Szóval itt lenne az ideje a kapitalizmus megreformálásának, a nem működő struktúrák átalakításának. Sokszor mondják nők, hogy a férfiakat a nemi szervük irányítja, mintha oda lecsúszott volna agyuk. Na, ilyen a profit is. Sok embernek az agya lecsúszott a profitba, ezért tartunk itt. Ez nem jó és nem rossz, csak ez van. Viszont innen kell felemelkednünk, megtalálni emberi méltóságunkat. Hiszen ezért vagyunk emberek.  A francia eseményekhez hasonló  egyre több lesz, mert szakad a régi struktúra, már nem működőképes.

És ne felejtsük: aki a pénzért tesz, előbb-utóbb a pénzért mindent megtesz.

.

Illúzió a világ, semmi nem az, aminek látszik
2016.05.26

Egy Amerikában járt fiatalember elmondta, hogy ott csak az létezik, ami megéri a profitnak. Így például nincs internet olyan helyen, ahol nem éri meg. Kisebb településeken, vagy akár kollégiumban gagyi (falusi) net van. 40 ezer diákot ellátó egyetemi központban diákok dolgoznak, mert ők olcsóbbak. A TTIP filmből tudjuk, hogy a drága magánkórházban a nővér olyan kevés fizetést kap, hogy a helyi önkormányzat kénytelen kiegészíteni azt.

Hasonlóan a sertés sem az, csak olyannak látszik, de akár csirke is lehetne a beltartalma miatt (hormon, fehérje, vegyszerek). Olyan ez mint a homokozóban a gyerekek játéka. A homokot különböző formákba öntve, különböző tárgyakat kapnak, de mind ugyanabból van, homokból. És ilyen az egész élelmiszeripar. A végeredmény nem feltétlenül az, aminek látszik. A vásárló egy illúziót vesz meg. Gyermekkori illúziót. Azonban az új generációnak már nem lesz gyermekkori illúziója. A közgazdászok kiszámolták: ez nagy gond lesz.

Ilyenek a munkahelyek is. Gőzerővel mondjuk, hogy nincs elég gépészmérnök, sok száz hiányzik. De ugyanennyi van munka nélkül, akiket senki sem vesz fel, mert már 30 évnél idősebbek, lévén az ország összeszerelő üzem a gépkocsigyárak szolgálatában, és valójában fiatal rabszolgákat keresnek.

Sőt, már csak azt tanítjuk, ami célszerű. Mármint a fogyasztói társadalom számára. Sőt még annál is lejjebb. Mert csak fogyasztókat gyártunk. Termelőket nem, gondolkodni képes intuitív fiatalokat sem.

Falanszter. Lásd Madách Imre: Az ember tragédiája.

.

Kanadában előretör a génmódosított élelmiszer
2016.05.20

Nemrég Kanadában engedélyeztek egy genetikailag összerakott lazacfaj forgalmazást emberi élelmiszerként olyannyira, hogy még csak fel sem kell tüntetni az üzletekben, hogy ez más, mint a természetese faj. Miért kellett genetikailag módosítani a lazacot? Mert természetes körülmények között 3 év alatt lesz fogyasztásra alkalmas. De a növekedésért felelős genetikát megpiszkálva, azt egy tőkehalfajból importálva, gyorsan nő, fele annyi idő alatt és arányosan a profit is dupla ütemben növekszik.

Már csak egy jó egyezmény kell Európával és mi is ehetjük.

.

Az állam kivonul
2016.05.11

Világjárvány, hogy a modern állam mindenből kivonul, miközben növeli az adóbehajtást. Ennek oka, egyre nagyobb az önfogyasztása. Így esik meg, hogy az egészségügy romló minősége miatt az emberek mennek a fizetős rendszerbe. Németországban a TB már csak 40%-ban támogat bizonyos alternatívnak nevezett gyógymódokat. Nálunk ezek támogatottsága 0%. A modernkori iskola, mely a célszerűség jegyében (falanszter korszak) zombiképző, egyre több gyermeket kényszerít a fizetős alternatív iskolákba. Új elemként jelenik meg a gondolat Európában, hogy a gyermek majd tartsa el idős szüleit. Kérdés az, miből? Főleg, hogy a jövőben drasztikusan fog csökkenni a munkahelyek száma. Már-már az alanyi jogon járó juttatáson gondolkodnak itt-ott, különben bedől az egész fogyasztói társadalom.

Részlet a Metamorfózis c. könyvből: ” Érdekes életszemlélet volt a sumer időkben, i.e. 3.500 körül. Ha egy családban meghaltak a szülők valamilyen balesetben, vagy betegségben és egy vagy több gyermek szülő nélkül maradt, akkor a tágabb értelemben vett rokonság egyenesen versengett azért, hogy ki neveli fel a gyermeket vagy gyermekeket a sajátjaival együtt, meg nem különböztetve őket. Ha nem volt rokonság, akkor jöhettek az idegenek, például barátok, vagy az utcában, a környéken lakók. Hatalmas dicsőség volt az, ha valaki befogadta más gyermekét, mert úgy hozta a sors. Fel sem merült, hogy ezt ne tegye meg. A leírások szerint egyenesen versengés zajlott, sokszor az isteneknek kellett dönteniük, mert az adott város istene elé mentek a rokonok, ugyanis többen is be akarták fogadni az árván maradt gyermeket. Ami még megdöbbentőbb a mai ember tudatának, hogy hasonlóan történt ez az öregekkel. Természetesen a gyermekek tartották el idős szüleiket, azonban ha nem voltak gyerekek, vagy meghaltak, esetleg nagyon messze éltek, akkor jöttek a barátok, utcabeliek. És nem volt egyetlen egy materiális törvény sem, ami mindezt előírta volna. MŰKÖDÖTT A MORALITÁS.”

Ma a moralitást szeretnénk visszahozni, moralitás-ellenes törvényekkel, azért mert az állam kihátrál a valamikor felvállalt feladataiból.

.

Május 9
2016.05.10

Nemrég egy cikkben bemutatásra került, hogy ezen a napon a Merkúr elhalad a Nap előtt (innen a Földről nézve). Ez 100 év alatt nem túl gyakori, de amióta jegyezzük a történelmet elég pontosan, azóta egyértelmű, hogy ezeken a napokon mindig olyasmi történik, ami meghatározó jelleg bír az emberiség számára. Napjainkból származik, ilyen eseményhez kötődik a berlini fal megbontása, kicsit korábban a második világháború utolsó napja, az első világháború kitöréséhez is találunk adatokat, de a legrégebbi időkből Jeanne d’Arc vezetésével megvalósult első ütközet és győzelem.

Mivel híradót nem vagyok hajlandó nézni, ma reggel a neten megnéztem több belföldi és külföldi hírportált, egészen hivatalos nagy külföldi újságok oldalait is. Olyan szemmel néztem, hogy mi lehet az a hír, mely meghatározó erővel bír a jövőnket tekintve. Néztem olyan szempontból, hogy hírek Magyarországból, miről szólnak a magyar hírek, német hírek, EU-s hírek, majd a világ hírei.

És megtaláltam mi az az esemény, mely maghatározó jelleggel bír a jövőt tekintve. Ez jellemző hazánkra, a németekre, az EU-ra és a világra. A KÁOSZ. Ha külső megfigyelőkén értelmeztem a híreket, akkor káoszt, értelmetlen, emberinek nem nevezhető megnyílvánulásokat fedeztem fel szinte minden hírben. Az embernek nevezett lény, emberi mivoltát messze hátrahagyva, iszapbirkózásban nyilvánul meg az élet minden szintjén. Az a néhány értelmes ember pedig küzd, vagy mindhiába próbál rendet tenni. Mintha a Hülyék paradicsoma c. filmben a híreket nézném. A civilizáció nem tudja ki ő maga, honnan jön és hova tart, de még csak afelől sem tudatos, hogy egyáltalán létezik.

És tudom, ez a káosz csak a kezdet, mely az őskáoszhoz vezet, ami után újra rend lesz. Egy teljesen más típusú rend. Mert egyik rendből a másik csak úgy magától nem tud létrejönni. Az út mindig a káoszon keresztül vezet. Ahogy egy bebútorozott szobában csak úgy tudjuk kicserélni a bútorzatot, ha előbb a régit kidobjuk, mert addig nem fér be az új. És most ezt éljük. Ez volt május 9-én, a Merkúr üzenete. Mindez pár éven belül lezajlik (lásd Millió éves civilizációk c. könyv.)

.

Megjelent a Millió éves civilizációk c. könyv
2016.05.03

A mai világ szereti a konkrét, egzakt dolgokat. Ezért ezek a civilizációk mai, jól meghatározható szempontrendszer alapján kerülnek bemutatásra, így összemérhetők úgy egymással, mint saját magunkkal. Mint egy nagy táblázat. Kritériumok és mérési eredmények. Olvasás közben pedig kialakul a vizuális látvány.

Közben megértjük a tudatos létforma működését az univerzumban, és máris jobban kezdjük megérteni Sumert, melyet valójában még ma sem értünk, mert annak a világnak a működési elvét nem nagyon tudjuk felfogni. Ezek alapján viszont egyértelműen látszik civilizációnk közeli jövője, akár néhány éven belül, és a távolabbi is. Képesek leszünk megérteni létezésünk valós célját.

Ezzel a könyvvel szeretnék hiányt pótolni, és odaadni a nulladik történelem könyvet. Ez a kályha, innen indult civilizációnk, erről még nem igazán írt senki, bár spirituális körökben mondják, hogy nagyjából a tizedik civilizáció vagyunk a Földön. Na de konkrétan mi volt előttünk, miért, és hova jutott, mi lett vele? Ezekre találjuk meg a válaszokat.

A könyv részletesen

A könyv megrendelése.

 

Így is lehet… orvoslás másképp
2016.04.25

Egy érdekes cikk arról, hogyan kellene valójában működtetni a gyógyítást. Szerencsére egyre több ilyen szemlélettel találkozunk.

A cikk itt olvasható. Forrás hvg.hu.

.

Amikor a színház sem az, ami volt
2016.04.20

Nagyon örültünk, mikor Szombathelyen végre lett színház. Neve Weöres Sándor. És el kell mondanom zseniális darabokkal indult, méltó volt Weöres Sándor nevére és életszemléletére. A darabok jó része a tudatra hatott, elgondolkodtató, nevelő. Még Az ember tragédiáját is olyan zseniálisan, tudatot megmozgatóan adták elő, hogy bérleten kívül még kétszer megnéztük jeggyel. Ez nem az a darab volt, melyet már sokan unnak, hanem az Énre hatott.

Aztán mostanára megváltoztak a dolgok. Már vagy két éve eltűntek azok a darabok, melyeknek mondanivalója van. Most már nem a tudatra hatnak a darabok, hanem az ösztönökre. Trágárkodás, kiabálás, meztelenkedés (akár anyaszült meztelenség) verekedés, hangoskodás, erős fényhatások, és nincs mondanivaló. Valami nagyon megváltozott. Tudom, ez a „népigény”, és tudom, ők is pénzből élnek.

Ez utóbbira jó példa, hogy legutóbb hölgyek menetek el közösen az előadásra, a ruhatárnál fiatal srác volt és nem akarta addig elvenni a kabátot, míg oda nem adták a 100Ft-ot. Lehet az iskolában erkölcstan óra, hittan, vagy bármi, ha az életben arra tanítjuk a fiatalokat, hogy csak a pénz számít, azon át lássák a világot, akkor vizet prédikálunk és bort iszunk.

Végül is erre tart a világ. Ez már nem az ókori görög színház, mikor a gazdag azért fizetett, hogy megnézhesse a darabot, és ebből a pénzből fizették a szegényeket, hogy üljenek be az előadásra, hogy egy kicsit hasson az ő tudatukra is a nevelő darab. Ezt tudomásul kell venni. Így néhányan meghoztuk azt a döntést, hogy többet nem veszünk bérletet, mert vagyunk páran, akiknek nem ez jelenti a szórakozást.

.

Ferenc pápa a menekültekhez: Ajándék vagytok
2016.04.19

„Túl sokszor nem fogadtunk be benneteket! Teherként, problémaként, költségként kezelnek, miközben ajándék vagytok”. A pápa bocsánatot kért „társadalmunk elzárkózása és közömbössége miatt”. Úgy fogalmazott, hogy a menekültekkel szembeni magatartást az a félelem okozza, amely szerint a társadalomban jelenlétük „élet- és mentalitás-változáshoz” vezethet.
Ferenc pápa kijelentette, a menekültek mindegyike „hídként kötheti össze a távoli népeket, megteremtheti a különböző kultúrák és vallások találkozását, út lehet közös emberségünk újbóli felfedezésére”. Hozzátette: „mindannyian idegenek és zarándokok vagyunk ezen a földön”

Forrás: 444.hu

Ezt mondhatta volna akár Buddha, Dalai láma, Steiner, stb. Ők azok, akik tovább látnak, mint anyagi értékrend, és egójuk helyett a szívükkel látnak..

.

A világ új urai
2016.04.14

Ez évtől világunknak új urai vannak, akik elegánsan beosontak a háttérből, és most megmondják mi lesz a jövőben. Eközben a világ régebbi urai, akik most még azt gondolják, hogy ők az urak, a pénzügyi körök, akik hatalmukat a mindenkori kormányokon keresztül érvényesítik már évszázadok óta, kissé elaludtak. Úgy elvoltak magukkal, egymással, a torzsalkodásaikkal, hogy fel sem tűnt neki, hogy már nem ők irányítanak. Megjelentek az olyan nagy globális cégek, melyek több országnyi GDP-t termelnek, nem adóznak, és a virtuális világ révén uralják az anyagi világot. Ha rosszat szólunk, nekidőlnek a főkapcsolónak, aztán benn vagyunk a modern kőkorszakban.

A pénzügyi körökből már az okosabbak kezdenek átszivárogni hozzájuk. Jobb befektetés ez, mint a régi és elavult struktúrát támogatni, állandóan drága pénzzel aládúcolni az omladozó házat. Az új struktúrát nem kell dúcolni. A támogatás most még befektetés, akár egy startup projekt, ami hamarosan jó osztalékot fizet.

Így fog nagyon is hamarosan megesni, hogy a világot nem a kormányok irányítják, hanem a monopóliumok. A világ globális lesz, eltűnik a nemeztek szerepe, és vele a kormányok szava és fontossága. Erről is láttunk már pár filmet. Olyat még nem, mely boldog életről szólt volna.

.

Az ébredők
2016.04.09

Naponta kb. ezer ember tüntet esténként (délután hattól éjfélig) Párizsban (Nuit Debout nevű mozgalom). Nincs vezetőjük, nem követelnek senkit, nem kötődnek politikához. Céljuk: érjen véget a modern rabszolgatartó rendszer, és legyen végre élhető a világ, hiszen minden lehetőség adott hozzá. Átlátják a világot, értik hogyan működnek a kormányok, és ettől teljesen eltérőt akarnak. Emberként szeretnének élni.

Ők az ébredők. Bővebb cikk angolul.

.

Úton a birodalom felé
2016.04.06

Lassan két éve jelent meg David Engels könyve a fenti címmel, melyben szemléletes párhuzamot von az EU jelenéről és a Római Birodalom bukása előtti időszakról. Félelmetes párhuzam, amit az eltelt két évben az idő tovább igazolt. Talán most kellene tenni valamit az ügy érdekében. Persze tudjuk 2016 a majom éve, mikor elmajomkodjuk a dolgokat. 2017 a kakas éve, mikor a magmutogatás megy. 2018 a kutya éve mikor kemény harc lesz a régi dogmák és az ébredés eszméi között. Míg 2019 a vaddisznó éve, mikor a Vízöntő kor jogán mindenkinek joga az ébredés. Addigra éppen padlón leszünk. Na de mindig kell a káosz, hogy abból új rend épüljön.

Ezekről hamarosan a Millió éves civilizációk c. könyvben.

.

Akasha Krónika helye
2016.04.03

Többen kérdezték, hogy fizikailag hol található az Akasha Krónika? Körülöttünk a térben, akár a mobiltelefon hálózatok napjainkban, azzal a különbséggel, hogy tényleg 100%-os a lefedettség. Ez a Föld adatbázisa és a földi anyaghoz kötődik. A dolog érdekessége, hogy ha mondjuk 10 ember tanyát ver a Marson, akkor magukkal viszik akaratlanul is, azaz sorsuk ott is beteljesedik, sőt karmát generálnak maguknak, másoknak, stb.

Itt van még körülöttünk a Morfogenetikus tér is, mely a Föld energiateste. Különbség az, hogy ez nem mozdul el sehova az űrbe, ha el is megyünk. A Föld és a Morfogenetikus tér olyan mint az ember fizikai teste és éterteste. Minden földi élet információja itt kerül rögzítésre, majd ez alapján materializálódik. Minden bolygónak van Morfogenetikus tere. A Millió éves civilizációk c. könyvben bemutatásra kerül, hogy magas tudatszintű társadalom hogyan programozza be a Morfogenetikus teret, és ez alapján hogyan hozza létre az élet adott formáit például a Földön. Egy biztos, nem hoznak facsemetéket és fiókákat, tojásokat a környező galaxisokból.

Kiegészítés az előző cikkhez
2016.03.30

Néhány évvel ezelőtt már írtam, ha olyan történne, hogy idegen civilizáció felajánlja a kozmikus elvándorlás lehetőségét, és ezt serkentendő a híradó olyan hangulatot kelt, hogy a földi életnek vége, akkor sem szabad elmenni. Egyfelől a túloldalon könnyen lehet az emberből „száraztáp”, másfelől a mi sorsunk ezt az elvándorlást nem engedi meg. Ezen a második tudatszinten, nekünk ez nem jár, ahogy a másodikosnak sem jár az érettségi szintű matek. Jelen civilizációnk utolsó nagy korszaka kezdődik, az űrkorszak (kb. 300 évet tart), de ez csak olyan lesz, mint a Csillagok között c. filmben. Atlantisz most nem lesz. Ez a következő körben lehetséges, mikor a harmadik tudatszinten (a világ megértésének a képessége) leszünk, akár a sumer istenek. Ezekről a Millió éves civilizációk c. könyvben lehet olvasni, illetve az ahhoz nélkülözhetetlen Metamorfózis-ban.

.

Sumer visszaköszön
2016.03.29

Külföldön élő, a sumer történelemmel is foglalkozó ismerősöm küldte a hírt, hogy úgy Londonban, mint New Yorkban felépítik a valamikori Baal ősi templomának egy részét. Ennek a templomnak a romjai hol találhatók most? Szíriában. Ezt a véletlent. Külföldi szakemberek szerint ez a része a templomnak egy csillagkapu.

Ha ez a történet igaz, akkor hamarosan látogatókat kapunk.

Erről a témáról részletesen lehet majd olvasni a Millió éves civilizációk  c. könyvben, mely már a nyomdában van, és várhatóan 2-3 hét múlva elérhető lesz. De, a megértéshez mindenképp ajánlott a Metamorfózis c. könyv elolvasása, hiszen civilizációkról beszélünk, azok küldetéséről, sorsáról és életciklusairól.

A cikk angolul itt olvasható.

.

Milyen lesz a jövő, hogyan éli meg a jövő embere, hogy látja ezt a tudomány?
2016.03.20

A Millió  éves civilizációk c. könyvben a múlt nagy társadalmainak bemutatásán túl kitérünk a közeli és távoli jövőre is. Mert nyilván minden mindennel összefügg, és nem árt tudni, az élet él és nem halott, ezért az életben minden egy folyamat. Az emberiség jelen élete csak egy folyamat része. Ezért valamennyire látható a jövő is.

A tudomány is foglalkozik ezzel, nyilván a maga eszközeivel. Azonban ugyanarra a következtetésre jut, mint a nem tudományos vonalak. Itt egy érdekes cikk arról, hogy milyen a világunk, és az alapján ahogy megéljük azt, mi döntjük el, hogy milyen is valójában. A múltban ez nem számított, de mostantól ez meghatározó jelleggel bír a hátralevő időben.

A cikk angolul van, de lényege az, hogy a világ illúzió és mi magunk keltjük az illúziót saját magunkban. Erről szól az Ébredés c. könyv is. A Millió  éves civilizációk c. könyvben olvashatunk arról, hogy mennyi van még hátra a jelen életciklusunkból, és a világ „pörgése” fokozódik. Lényeg, hogy mi magunk kell magunkban olyan világképet keltenünk, olyan illúziót felépítenünk, hogy azzal együtt tudjunk élni. MERT CSAK EZEN MÚLIK SIKERÜNK, EGÉSZSÉGÜNK, BOLDOGSÁGUNK. Az emberiség életciklusának a vége felé ez már elvárható a jelen tudatszinten. Senki nem fog már nekünk olyan illúziókat kelteni, mint Sumer idején az istenek, hogy kellemesnek érezzük csak úgy automatikusan a világot, senki nem fog minket a komfortzónánkban tartani, azért hogy jól érrezük magunkat. Most nekünk kell saját illúziónkat felépíteni, saját képünket.

Millió  éves civilizációk c. könyv egy bő hónap múlva jelenik meg, a Sumer II. pedig 2018-ban. Ez utóbbi azért akkor, mert addig még fel kell építeni azokat a fogalmakat, melyek szükségesek a megértéshez. Az egész Csalogány könyvsorozat bár külön-külön témákra épül, mégis egységes.

.

A legboldogabb országok
2016.03.17

Elkészült a felmérés, mely komplex módon próbálja megfogni a boldogság fogalmát. Végre rájöttünk, nem a közgazdasági rizsák, kamu statisztikák, nem a különböző ideológiák határozzák meg a boldogságot.

Valójában mi?

Az igazi választ úgy kapjuk meg, ha meghallgatjuk, hogy az ezekbe az országokba költözők, akik a világ bármelyik részéből mentek, mit jelölnek meg motiváló tényezőnek, azaz mi fogta meg őket az új hazában. „Az, hogy embernek érzem magam a nap minden percében, minden élethelyzetben (legyen az jó vagy rossz), ezt érezteti velem az ország, a környezet, továbbá létbiztonságban élek, soha fel sem merül bennem, hogy ez valaha is nem így lesz. Emberi életminőséget élek”

Na kérem, EZ A BOLDOGSÁG.

.

A szabadság megélése
2016.03.12

Minden ember egy szabad szellem, aki inkarnálódik, hogy megélje az anyagi világot. Az pedig ránk van bízva (bizonyos mértékig), hogy milyen világot hozunk létre magunknak, egymásnak.

A mai világ olyan, hogy elveszi az emberek szabadságát, a túlszabályozottsággal megfojtjuk egymást. Ilyenkor szellemünk a szabadság után kiált. Ha nem tudja semmilyen formában sem megélni azt, akkor szenvedünk, betegek leszünk, és a kiválasztott betegség függvényében meghalunk. A szabadság elvétele a szabad szellemtől halálos. És éppen ezt teszi a fogyasztói társadalom, mely mint virtuális élőlény az ember minden pillanatát ellenőrzi, irányítja és beprogramozott robottá teszi.

Miben élheti meg ilyen körülmények között a szellem a szabadságot? Például dohányzásban. Ahogy a magyar mondás tarja, levegőhöz jut. Aki nem kap levegőt, az megfullad. Dohányzáskor ÉRZI ÉS LÁTJA, hogy lélegzik, érzi, látja, hogy él. Ilyenkor szabad, nem zavarja sem a család, sem a munkahely, arra a néhány percre. Van aki a szabadságot abban éli meg, hogy szirénázó autót vezet (mentő, rendőr, tűzoltó), mert megnyílik előtte a világ, lehullnak a korlátok, és ő szabadon teheti, amit a legjobb belátása szerint tehet. Szabad. Hasonló még a motorozás, mikor a menetszél, a levegő érzése kelti a szabadság érzetét.

NEM szabad senkitől sem elvenni a szabadságot, mert ez olyan, mintha elvennénk tőle a levegőt. Beteg lesz, meghal. Ezért nem szabad senkitől sem elvenni a cigarettát. Ha ő képes megélni a szabadságát, akkor képes lesz letenni a dohányt.

Azon viszont érdemes elgondolkodni, hogy miért dohányzik egyre több ember? Nem azért mert buták, nem azért adják oda minimálbérük felét cigarettára, mert tudatlanok, és tönkre akarják tenni az életüket. Talán azért, mert a világ megfojtja őket. A külső világ kihat a családra, barátságra, munkahelyre is. Így együtt az egész fojtogatja az emberiséget. Azaz mi saját magunkat. Egyik ember a másikat. Talán feltűnik majd valakinek, hogy ez így nem lehet a korlátlan boldogság korszaka.

.

Jön a dohányzás elleni védőoltás
2016.03.11

Már épp ideje, nagyon hiányzott. Azt azért ne felejtsük el, hogy a DOHÁNYZÁS LELKI HÁTTERE A SZABADSÁG MEG NEM ÉLÉSE. Aki nem tudja megélni a szabadságát az életben, az bizony dohányozni fog. Tapasz ide, védőoltás oda. Persze lehet mechanikus módszerekkel harcolni a dohányzás ellen, lehet törvényeket hozni, de ezek több lelki kárt hoznak, mint eredményt. Ahogy a feltörő forrásvizet sem lehet eltaposni, mert kicsit arrébb feltör, úgy a dohányzás mechanikus elnyomása, más lelki betegségben tör ki, ami majd materializálódni is fog, amit megint nem lehet gyógyszerekkel meggyógyítani, legfeljebb ideig-óráig a tüneteket szőnyeg alá söpörni. Nincs gyógyszer a rossz házasságra, a rosszul megélt munkahelyre, a társadalmi problémákra. Ezeket a feladatokat nem delegálhatjuk sem az orvosoknak, sem a gyógyszereknek. Lásd Egészség c. könyv.

.

Megjelent a Metamorfózis c. könyv
2016.03.06

Kedves Barátom, Ismerősöm, Olvasóm, 

Szeretettel értesítem, hogy megjelent a Csalogány könyvsorozat következő darabja, a Metamorfózis, mely a sorsunkkal, sorsfeladatainkkal foglalkozik és helyünkkel a világban. Teszi mindezt misztikum nélkül, a tudatosság jegyében. Ha sikerül megértenünk az élet játékszabályait és egyéni létünk céljait, csak akkor lesz lehetőségünk teljes életet élni. Minden más illúzió. Ahogy sakkozni is csak az tud, aki érti a sakk szabályait és célját. Életünk megértésében kíván segítséget nyújtani e könyv.
A könyvről bővebben itt lehet olvasni.
A könyv megrendelhető, két magyar webáruház forgalmazza, ugyanazon az áron őket itt lehet elérni. Az elsőnél kérhető dedikált példány is, illetve külföldre is szállítanak GLS-el. A második budapesti székhelyű, üzlettel is rendelkezik Budapesten.
.

Az EU minden dízelmotort tesztel
2016.03.03

mert nagy a gyanú, hogy mind kamuztak. Nyilván nem egy cégnek nem sikerült tartani a lehetetlent, csak őt kapták el. Kérdés, ha az élet más területein is számon kérik az igazat, akár vezetőkön, akár átlagemberen, akkor ki marad tiszta? Mert ez a korszak a kamuzások kora.

.

Miért kövér a modernkor gyermeke?
2016.02.19

Össze akarnak fogni az orvosok és az egészségügy, hogy megszüntessék a kövérséget és főleg a gyermekek elhízását. Mindkettő már katasztrofális mértékeket ért el.

Ameddig ezt materiálisan gondolják, addig kerek ZÉRÓ siker várható. Az elhízás az ember lelkének az éhségével kezdődik. Itt nem kapja meg azt, amire a lélek vágyik, ezért ezt materiálisan pótolja. Nincs az a csodaszer, ami segítene. Hiába eszik egyre többet, a lelki éhség fokozódik, mely kövérséghez és a világtól való elszigetelődéshez vezet.

Hasonlóan fokozódik és részben ide kötődik a gluténérzékenység is, mely a nem megfelelő szülői kapcsolat következménye. Ha egy szülő, még gyermeke 40 éves korában is beleszól életébe, megmondja, hogy mit tegyen, ha a gyermeke ezt tehernek, számonkérésnek, megfelelésnek érzi, a lelkében rossz érzések keletkeznek miatta, akkor semmi sem állíthatja meg a lisztérzékenység kialakulását. Miért van egyre több ilyen eset? Mert a szülők egyre jobban nincsenek a toppon. Nem képesek rá, mert napi szinten harcolnak a létbizonytalansággal, céltalansággal, értelmetlen munkát végeznek, vagy olyat, mely bántja a lelküket. Mégis muszáj.

Tipikus mai életkép. Nem jó szülői párkapcsolat miatt már kisiskolás korban lisztérzékenység, candida. Ez tönkre teszi az ízületeket, akár annyira, hogy nem tud járni. Erre jön a mai világ, az iskola megfelelési kényszere, a minél hamarabb legyen meg, legyünk túl rajta és ezért kezd túlműködni a pajzsmirigy. 20 éves korra a fiatal már több krónikus betegségben szenved, mint a korábbi két generáció együtt.

Hogyan előzhetjük meg gyermekeink, gyermekkorban megjelenő krónikus betegségeit, melyek 50 évvel ezelőtt is csak elvétve jelentek meg nagyszüleinknél? Ha betartjuk a gyermekek jogait. Lásd itt.

.

Meddig tudunk még süllyedni ?
2016.02.16

Az ENSZ új bélyegsorozatot adott ki, reklámozva ezzel a homoszexualitást és a transzneműséget, akár egy új modernkori családmodellt.

A magam részélről tudom, hogy vannak karmikus hátterei az ilyen dolgoknak, és ezeket el is fogadom. Azonban napjainkban ez a legtöbbször divat, tipikusan az Éntelenség, a növényi lét eredménye. A nihilizmus ide vezet (lásd Egészség c. könyv).

Azonban van még egy aspektusa. A jelenlegi világrend, értékrend, szétrobbantja a családi modellt, elidegeníti az embereket, elnépteleníti a vallásokat, lerombolja a nemzetállamokat, megszünteti a nemi identitást.

Ma már bizonyos körökben előnyös, ha az ember homoszexuális vagy transznemű, csak nehogy ez nemsokára elvárás legyen. Akkor ráfaragtunk…

.

Millió éves civilizációk
2016.02.11

A jövő héten elkészül a Metamorfózis c. könyv a maga fizikai valóságában, a nyomdában. Szintén a jövő héten lezárom a Millió éves civilizációk c. könyvet. Erős lett. De ilyen a valóság. Pontosabban a jéghegy csúcsa. Ez várhatóan áprilisban jön ki a nyomdából.

.

Társkönyvek
2016.02.11

A Könyveim menüpont alatt egy új menü a Társkönyvek. Egy oldalt nyit, ahol az általam ajánlott, más szerzőktől származó könyveket sorolom fel.

.

EU újragondolva
2016.02.10

Úgy tűnik, újragondolják az illetékesek az EU-t. Belgium, Franciaország, Németország, Olaszország, Luxemburg, Hollandia (esetleg Ausztria) lesz az.

Az északi dán, svéd, norvég népek amúgy is ki akartak lépni, mert ők inkább egy önálló közösség, mindig is az volt. Ők túl jók az EU-ban, őket lehúzza ez a mostani szövetség.

A volt keleti országok pedig visszakerülnek az ütközőzónába általában kelethez tartozva és nyugat felé kacsingatva.

Legalábbis így állnak a dolgok jelenleg. Kérdés az, mit szól ehhez Amerika, akinek létkérdés, a szó valódi értelmében élet és halál kérdése a TTIP megkötése. Kis EU, kis piac.

.

Szürkehályog
2016.01.28

A glaucoma (zöldhályog) cikk után többen kérdezték, hogy mi a szürkehályog oka. Itt az ok a félelem, mely a veséhez kötődik. A félelem tönkre teszi a vesét, és segíti a szürkehályog kialakulását is. A félelem még segíti a lélekben az információs dugó kialakulását is, így a két szembetegség általában együtt jár.

Valójában mindkét betegség azért húz egy-egy függönyt a látásunk elé, hogy mint önszabályzó mechanizmus, csökkentse a szembe beáramló információt, félelmet. Ezzel segíti a szervezet túlélését. Nem látja, nem fél. Nem jut be annyi információ, oldódik az információs blokk a lélekben.

A félelem a vesét is tönkre teszi. Ezért az a vesebeteg, amelyik fél, az nem hogy javulni nem fog, hanem folyamatosan romlik az állapota. A vese amúgy is nehezen regenerálódik.

Mire épül mai társadalmunk? A félelemre.

.

Szép új világ
2016.01.25

A világgazdasági fórumon nem annyira a jövőről, hanem a jelenről beszéltek. Olyan mértékű a profitéhség, hogy szinte minden munkaerőt ki akarnak váltani gépekkel és szoftverekkel. Megjelenik a távorvoslás, mikor is nem kell rendelőbe menni, mert chipek, távközlés, 3D gyógyszerek, biológiai terápiák (genetikai) világa jön. A TTIP filmben már láttuk, hogy milyen az amerikai profi magánkórház. Személyzet nincs, a betegek nyakában chip, akár a teheneknél a kolomp és a technika mindent megold, még a műtéteket is. Az a pár nővér olyan kevés pénzt kap, hogy az önkormányzat kénytelen szociális rászorultság miatt kiegészíteni a keresetüket.
Minden gyárban, minden munkahelyen szoftverekkel és ipari robotokkal helyettesítik a munkaerőt, mely még magyar bérszinten is drága a tőkésnek, mert több a nullánál.
A technológiák olyan ütemben változnak, hogy a frissen végzett mérnökök tudása is elavult. Ezért már nem is akarnak mérnököket képezni, hanem duális képzést (akadémiákat) szeretnének, melyek csak annak a pár gyárnak képeznek felsőfokú szakmunkásokat, amelyek a programban részt vesznek.
További nagy buli a kötelező oktatás, mely a világ legnagyobb adósság állományát hozza létre, leginkább értelmetlenül.
A világ arról szól, már most sok helyen, de 4-5 éven belül az egész modern világban, hogy az ember mindent maga intéz otthonról (nem kellenek ügyintézők), és a legritkább esetben fog másik emberrel találkozni. Leginkább szoftverekkel kell majd harcolnia. Ezen technikák kidolgozása és bevezetése már a végénél jár, egyre több helyen tesztelik, vagy már bevezetés alatt áll. Valójában ez olyan, mint egy labirintus. Az ember sosem látja a végét. Ha sikerül egy ajtót kinyitnia, akkor mögötte újabb hármat kell. Akik ilyen rendszereket használnak, úgy érzik, hogy egyre nagyobb az előttük álló megoldásra váró feladathalmaz. Nem azt látják, hogy megoldódnának a feladataik, nem simul ki az életük, hanem ellenkezőleg cunamit építenek saját maguk elé. Lényeg, sosem látják át a feladatot, sosem látják hol a vége, sosincs az az érzésük, hogy valamivel végeztek. ETTŐL LESZ AZ EMBER PSZICHIÁTRIAI ESET.  

Egy aprócska  mellékhatása azért lesz a dolognak. Az emberiség legnagyobb része munkanélküli lesz. Ekkor ki fog vásárolni? Így profit csak virtuálisan fog képződni, mert nem lesz ki fizessen. Másfelől milyen degenerált lesz az a társadalom? Mondjuk 5 vagy 10 év múlva?

.

A só tilos, a cukor jöhet?
2016.01.22

22 évvel ezelőtt Hollandiában pár hetet töltöttünk el holland családnál. Megdöbbentő volt, hogy só nem volt az asztalon, és mondták is, hogy az egészségtelen. Ugyanakkor mindenhol csokiautomaták voltak, szinte mindnél vettek is egy-egy csoki szeletet, buszmegállóban, vasútállomáson, üzletben. Só igényüket azzal a töménytelen sült krumplival pótolták, amit a szomszédos gyorsétteremből hoztak.

Friss hír, hogy az Európai Parlament megvétózta azt a javaslatot, mely alapján továbbra is háromszor annyi cukrot tartalmazhattak volna a bébiételek, mint amennyit a WHO maximálisan javasol, pedig az sem kevés. Talán ébredünk?

Még az is lehet, hogy lassan a só is visszakerül az asztalunkra. Hiszen a só nélkül nem működik jól a vese, nincs megfelelő minőségű gyomorsav, az egész kémiai egyensúlyunk felbillen. Szerencsére ma már orvosok is mondják, hogy a szívbetegektől nem szabad elvenni a sót, csak a mértékét kell megállapítani. Ugyanis a vese szabályozza a szívet, és só nélkül nem működik jól a vese, így az egész rendszer. A kínai orvoslás úgy tartja, hogy a só a vese íze, és a víz (vese) szabályozza a tüzet (szív és érrendszer).

.

Örülünk a sikerüknek
2016.01.18

A világ polarizálódása tovább folytatódik gazdasági téren. A leggazdagabb 1 százalék vagyona több mint a világ többi részének összvagyona. Az adóparadicsomok is jól funkcionálnak, így sokan nem adóznak, míg a világ legnagyobb része azért él, hogy adót fizessen. Ha nem így működne a világ, akkor ezer évig is élhetnénk uncsi életünket.

Mennyire törvényszerű mindez olyan lényeknél, mint az ember a jelen tudtaszintjén? Mennyire sorsunk ez? Mi lesz a vége?

Mindez törvényszerű és előre látható, ahogy a végeredmény is. Erről lehet olvasni a februárban megjelenő Metamorfózis c. könyvben, illetve a május-júniusban megjelenő Millió éves civilizációk c. könyvben.

.

Mindenki gyanús
2016.01.17

A kanadai rendőrség elfogott három brit férfit, akiket terroristának néztek egyfelől a szakálluk miatt, másfelől gyengénlátók voltak, ezért mindent nagyon alaposan megnéztek. Egyébként éppen szemműtétre jöttek.

A világ hisztérikusan kapkod. A gazdaság, és a vezetők pánikolnak. De olyan gyakran, hogy a pánikrohamok egymást érik. Ezt látjuk megnyilatkozásaikban, döntéseikben. Ahogy nagyban úgy kicsiben. A világ vezetői, és a rendőrök.

És mindig a szegény ember szenved. Pedig az életben egy dolog a biztos, a sorsközösség amiben élünk.

.

Sumeri káosz
2016.01.13

Sumer bukása idején (i.e. 2.024) nagy káosz lett úrrá a világban. A sumer istenek leszármazottai irányítottak, bárkit és bármit képesek voltak feláldozni egy kis anyagi birtoklásért, azaz legyen több, vegyem el a másiktól. Kapkodtak össze vissza, és sosem tudták, mi lesz a következménye annak, amit tesznek, amikor belekapnak meggondolatlanul dolgokba. A végén így lőtték ki az atomrakétákat, melyekkel egy nap alatt véget vetettek Sumernak és néhány istennek. Az ember mint olyan nem halt ki, de Sumer azóta sincs, a szó valódi értelmében elfújta a szél (a radioaktív felhő).

Ma pont ezt éljük. A világ vezetői, az istenek leszármazottai (vagy akik azoknak tartják magukat) kapkodnak össze-vissza, fogalmuk sincs, mi lesz a vége annak, ha belekapnak valamibe. Pedig kapkodnak rendesen. Rázzák a tálat, ami tele van vízzel, a víz pedig hol az egyik oldalon, hol a másikon kilöttyen, egész addig, míg el nem fogy. Így dől be a világ.

.

Hóhelyzet
2016,01,04

Télen, meglepő módon, leesett két centi hó, és elesett a modern világ a természettel szemben, városok, közutak, vasút. Pedig annyira fel voltunk készülve. Aztán vége. Harminc évvel ezelőtt novembertől március végéig folyamatosan volt hó, a félméteres volt az alapváltozat, erre jött időnként újabb fél méter.

Ma úgy élünk, mintha a Föld kiszakadt volna a kozmoszból, mintha korábbi korok nem hatnának ránk, pl Sumer, Egyiptom, középkor, és a Föld csak úgy önállóan létezne a semmi közepén.  Nagyon érdekes ez a szemlélet, hiszen eddig ilyennel nem lehetett találkozni a történelem során. A hagyomány és a múlt tisztelete nem fesztiválok kérdése.

Ennél még viccesebb, hogy ha anyagi szemlélettel nézzük a világunkat, ahogy ő is nézi magát, akkor azt is elmondhatjuk, hogy kiszakadtunk a természetből. Az ember kiszakadt abból a közegből, mely az élettere. Az embert egyenesen zavarja az a közeg, amelyben életképes. Azt nem is karja felfogni, hogy ha kiszakítja magát a környezetéből, akkor meghal. Az évmilliók alatt kialakult élet egy szimbiózis ember és környezete között. A mai ember a technika segítségével lassan de biztosan kizárja magát abból az élettérből, melyben életképes. Úgy járt, mint amikor valaki kizárja magát a lakásából. Kinn reked. A modern kor emberét zavarja a természet ritmusa és jellege, az élet kötöttségei, és azok a materiális kényszerek, melyeket életnek nevezünk, úgy általában az élet korlátai. Ezért ki akarja iktatni ezeket a korlátokat. Ennek eredményeként saját magát fogja kiiktatni.

.

Minden halad tovább a maga útján
2016.01.04

Két napot sem pihent a világ. Annyira élvezi az emberiség ezt a játékot, amit életnek nevezünk. Mint egy jó póker parti. Európában most a lengyelek mennek neki a németeknek, újabb rést ütve az EU-ba, bár azonnal fogadják a közel-keleti menekülteket. Már nem hír, de a menekültek továbbra is jönnek, a szerb-horvát-szlovén-osztrák-német vonalon. A volt cseh államfő úgy látja, most indul a migrációs cunami. A pápa arra szólít minden kormányt, hogy bírálja felül eddigi szemléletét, mert azokat a szegény embereket be kell fogadni, akinek éppen most semmisíti meg a modern világ a lakhelyeit. Abban a régióban éppen világraszóló vallási háború kezdődik. A piacok már beárazták néhány olaj nagyhatalom állam csődjét. Európa gazdasága alig araszol, legsikeresebb területe a statisztika. Az USA gazdasága csak akkor tud túlélni, ha megköttetik a Szabadkereskedelmi Egyezmény. Addig is Amerika hatalmas büntetést szab ki a német autóiparra, amiért szándékosan csaltak, bár mindenki tudja, hogy az egész autóipar hazugságokra épül. Ukrajna éppen államcsődöt jelentett. Ukrán földekre pályázik néhány nagy génmódosítással foglalkozó cég. Az USA kezdi beismerni (a Washington Post-ban), hogy nem tudja előre látni mi történik Oroszországban (a világban), ugyanis nincs már hozzáértő stábja. A pénzéhes befektetők, akik anyjukat is …, éppen pánikolnak, kapkodnak, mert már sehol sem lehet a világban tuti pénzt keresni, így a pénzmozgások olyanok, mint a hullámzó lavór víz. És így tovább. Szóval nem lesz unalmas évünk most sem. Mentőöveket bekötni, folytatódik a hullámvasút.

.

BÚÉK 2016
2015.12.31

2015 a szembesülés éve volt. Most materiálisan, szabad szemmel látható, bőrünkön érezhető, hogy merre tart a modern világ. Igaz, az emberiség nagy része erről nem akar tudomást szerezni, mint a strucc, a homokba dugja a fejét, de ettől még az események zajlanak.

A magas tudatszintű társadalmak a karmikus kapcsolatokra épülnek és a sorsfeladatok alapján szerveződnek. A mai modern világ az egóra épül és a profit irányító szerepe alapján szerveződik. Mit tesz a profit? Lerombolja az egyén tudatát, hogy növényi szinten éljen, így eluralkodik a nihilizmus. Aztán szétrobbantja a családi modellt, elidegeníti az embereket, elnépteleníti a vallásokat, lerombolja a nemzetállamokat, megszünteti a nemi identitást. Bár ezt sokan megjövendölték korábban (Nostradamus, Madách, Steiner), de nem tudtuk megérteni addig, amíg át nem éltük.

Milyen lesz 2016? Ez a folyamat nyilván nem áll meg. Még jobban fogjuk látni és érezni értékrendünk eredményeit. Csak rajtunk áll, hogy 2016 a további szembesülés éve lesz, vagy esetleg az ébredésé. Mikor azt mondjuk, alakítunk az értékrendünkön, mert ez így már kellemetlen. Rajtunk áll.

Ezek szellemében kívánok Boldog Új Évet erőben, egészségben és tudatosságban!

.

Hírek 2015

Hírek 2014

Hírek 2013

Hírek 2011-2012Comments are closed.