Kérdések 2016 április

Az elmúlt héten érdekes kérdéseket kaptam és többen kérték, tegyem is közkinccsé ezeket, mert biztosan hasonló gondolatok már megfogantak másokban is.

A válaszok az én válaszaim, azok alapján ahogy én látom a világot és nem szeretnék vitákat indítani. Ha valaki azért, mert tetszik neki a válasz, vagy éppen azért, mert kiüti nála a biztosítékot, de utánamegy dolgoknak, gondolkodik és esetleg változik is életszemlélete, akkor valami nagyon is fantasztikus dolgot élt meg.

.

Miből gondolják sokan, hogy változni fog a világ, még hozzá jó irányba, és hogyan hiszi azt bárki, hogy a jelenlegi kormányok vezetői, akik mind a pénz szolgálatában állnak, csak úgy átadják a hatalmunkat? 

.

Materiálisabb válasz:

Az első könyvben a Morfogenetikus tér c. fejezetben írtam, hogy a világot az információs tudatmezők irányítják. Ezek virtuális lények, akik embereket csatlakoztatnak magukhoz. Aztán ezek a virtuális lények egymással harcolnak. De csak embereken keresztül tudnak, mert virtuálisak. Ilyen virtuális lények: minden párt, vallás, kormány, nemzet, ideológia, Weöres Sándor: Szent György és a Sárkány c. művében a Sárkány, stb. Ez nem jó és nem rossz, csak ilyen, így működik az élet.

Részletek az Ébredés c. Könyvből:
Az információs tudatmező gyakorlatilag egy virtuális élőlény, mely maga legtöbbször nem tud materializálódni, hanem embereket állít a saját szolgálatába, azok energiájából táplálkozik, ugyanakkor támogatja is őket (nyilván a saját érdekében). Amikor valaki saját maga csatlakozik valamilyen információs tudatmezőhöz, akkor azt támogatja a saját energiájával, például ad egy egység energiát. Az adott információs tudatmező is ad egy egység energiát, az együttműködés szinergikus hatású, azaz egy meg egy legalább négy. Így az információs tudatmező is bővül egy egység energiával, és a hozzá kapcsolódott egyén is. Ez akkor igaz, ha valaki szeretetből csatlakozott az információs tudatmezőhöz. Amikor egy ember csak kényszerből csatlakozik, akkor az ő energiaszintje nem bővül, hanem csökken, az információs tudatmező mint egy vámpír elszívja az energiáját. Ha pedig az egyén ellene fordul, az információs tudatmező tönkreteszi az embert.

Az információs tudatmező egy eszköz. Nélkülözhetetlen az életünkben. Csak ilyen eszközökön keresztül tudjuk megvalósítani céljainkat. Egy példával élve, egy információs tudatmező lehet egy adott közlekedési eszköz. Ha nekünk célunk az, hogy eljussunk Párizsba, akkor mi döntjük el, hogy milyen közlekedési eszközt veszünk igénybe. Mehetünk gyalog, vonattal, busszal, autóval, repülővel, vagy ezek kombinációjával. Minden közlekedési eszköz a jelen példa szerint egy-egy információs tudatmező. A valós életben információs tudatmező a szülő, az óvoda, az iskola, egyetem, munkahely, egy párt, mozgalom, irányzat, stb.

Az információs tudatmező nem jó és nem rossz. Az emberek energiájából él, azokat függővé teszi, irányítja. Az információs tudatmezők küzdenek egymással, az emberek birtoklása érdekében. Ilyen például az ideológiák harca, társadalmi rendszerek harca, politikai irányzatok és pártok harca, vagy egy kisebb közösség esetén a vezetők harca.

Korunk domináns információs tudatmezője a félelem. Ezt azért hozták létre jelenkori információs tudatmezők, hogy uralhassák az embereket. A világ vezetői és politikusai napi szinten csatlakoztatják az embereket ehhez az információs tudatmezőhöz. Ez olyan, mint a mocsár. Minél jobban benne van az ember, annál jobban lehúzza. A félelem információs tudatmezőnek rendelték alá a világ vezetői és politikusai az összes hírügynökséget, hírforrást, internetes hírportált, médiát, híradót. Sokan mondják, hogy nem néznek híradót, nem hallgatnak híreket, nem olvassák a netes hírportálokat, lemondták az újságot, mert azt a sok negatív dolgot nem akarják beengedni a házukba.

Korunk másik domináns információs tudatmezője, amelyiket a fogyasztói társadalom információs tudatmezője hozott létre a saját érdekében, a pénz, az anyagi birtoklás információs tudatmezője. Ez a tudatmező a félelem tudatmezővel együtt hivatott az embereket rabszolgaként magához csatolni, gondolkodás nélküli zombivá, robottá alakítani. Mindezt önző érdekből, a fogyasztói társadalom információs tudatmezőjének gigantikussá válása, és a konkurens tudatmezők megsemmisítése érdekében. Minden információs tudatmező világuralomra törekszik, az emberek bábként szolgálják, ezért ez a tudatmező semmivel sem jobb vagy rosszabb, mint a kommunizmus, vagy bármelyik más tudatmező. A végcél mindig ugyanaz, csupán a megvalósítás útja más és más.

Az információs tudatmezők gyakran szép álarc mögé bújnak, mosolyognak. Meg kell csak nézni a világon a diktatúrákat. Egytől egyig mindnek meg van a maga vonzó álarca. Hogy mi van mögötte, azt csak az tudja, aki megéli azt napi szinten. Ettől ez az információs tudatmező nem jó és nem rossz, csak így működik. A világ nagy diktatúráit megnézve, mind teljesen hasonlóan működnek, majd hasonlóan buknak meg. Ez nem csoda, hiszen ezek az államok ugyanahhoz az információs tudatmezőhöz csatlakoztak.

Az információs tudatmező célja, hogy minél több támogatója legyen, hiszen azok energiájából él ez a virtuális élőlény. Célja elérése érdekében irányítókat, vezetőket nevel ki, akik bevonzanak széles néptömegeket. Mikor ezek a vezetők már nem szükségesek, elbuktatja őket, ezért minden egyéniség elbukik.

A sztereotípia jelentése: általánosítás egy adott dologról, helyzetről, egy előítélet. Megfelelője az „úgy szoktuk”. A sztereotípia nem jó és nem rossz, jelentése nem negatív és nem pozitív. Mondhatnánk úgy is, egy elvárt viselkedési norma, mely elvárja, adott helyzetben kövessünk egy előre definiált viselkedési mintát.

A sztereotípiák az információs tudatmezők tudatos katonái, melyek hadsereget alkotnak, az emberek tudatára hatnak abból a célból, hogy az emberek minél jobban, minél önzetlenebbül, lojálisan szolgálhassák akár saját érdekük ellenében, saját kárukra az információs tudatmezőket.

Ahogy szükség van utakra a haladáshoz, úgy szükség van információs tudatmezőkre is. Ahogy azonban tudni lehet, hogy egy út merre vezet, úgy azt is tudni lehet, egy információs mező merre vezet, mi lesz annak a következménye, ha az úton végig megyünk. Alapelv, hogy nem kötelező az úton végigmennünk.

Mikor kilőnek egy űrszondát azzal a céllal, hogy a Naprendszert elhagyva minél messzebb menjen, akkor úgy tervezik meg a pályáját, hogy a bolygók mellett úgy haladjon el, hogy a bolygók gravitációs erőterei mind egy kicsit gyorsítsák, de egyik se vonzza teljesen magához, mert akkor becsapódik az adott égitestbe. Nagyjából így kell utazni az életben, kihasználva az információs tudatmezők erejét, hogy azok segítsenek az úton. Viszont amikor már visszahúznának, amikor már nem értünk egyet vele, akkor le kell szakadni.

Egy-egy információs tudatmező olyan, mint egy-egy közlekedési eszköz. Nagyobb távolságra utazva valószínűleg több közlekedési eszközt kell igénybe vennünk, de egyikkel sem utazunk végig, mert akkor nem oda érünk, ahova mi szeretnénk, hanem ahova az adott közlekedési eszköz visz. Hiába mondja egy sztereotípia, hogy járt utat a járatlanért el ne hagyj, ebből a meggondolásból senki sem megy egyik közlekedési eszköz végállomásáig. Ha neki teljesen máshol van dolga, át kell szállnia egy másik közlekedési eszközre.”

Jó hír, hogy megjelent a változás információs tudatmezője is. A változás benn van a Föld morfogenetikus terében. Tehát meg fog történni. Az ébredők ehhez csatlakoztak. Aztán ez a lény mindent meg fog tenni, hogy egyre többen csatlakozzanak hozzá. Ezt támogatják az én könyveim, honlapom, de maga az is, ahogy az ébredő emberek gondolkodnak a világról. Sőt a kozmosz erői is, maga a Vízöntő kor.
Naponta kb. ezer ember tüntet esténként (délután hattól éjfélig) Párizsban (Nuit Debout nevű mozgalom). Nincs vezetőjük, nem követelnek senkit, nem kötődnek politikához. Céljuk: érjen véget a modern rabszolgatartó rendszer, és legyen végre élhető a világ, hiszen minden lehetőség adott hozzá. Átlátják a világot, értik hogyan működnek a kormányok, és ettől teljesen eltérőt akarnak. Emberként szeretnének élni.
Sok fiatallal találkozom akik elmondják, nem akarnak azért gürizni, hogy adókat fizessenek és ne kapjanak semmit. Egyszerűen kevéssel is beérik, és így is tervezik életüket. Ahogy korábbi cikkekben már szó volt róla, ők korai öregek is lesznek, éppen a társadalom életmódja, értékrendje miatt. Ez is segíti visszafogottan megélni tervezett harmincas éveiket.
Nagyon érdekes így átlátni a világot. Az Ébredés c. könyvben bemutatásra került, a tisztánlátás nem prófécia, hanem egyszerű fizikai esemény, ami hidegfejű gondolkodással előre látható, józan paraszti ésszel. Fizika.
.

Szellemtudományos válasz

E tudomány alapjait Rudolf Steiner rakta le, és tökéletesen. Ezekről részletesen majd a Túl az anyagon c. könyvben beszélünk, mely várhatóan 2017 évben jelenik meg. Itt csak néhány gondolat.

Az előbb láttuk, hogy a földi életet a virtuális lények, virtuális világ vezérli. Erről szól egy régebbi cikk is, a Szent György és a Sárkány. A földi anyagi élet materiális következménye a nem materiális világnak. Ez a bábszínház, de a színészek a bábok mozgatói (lásd Jézus engem szeret c. film).

A földi életnek van egy projektvezetője a túloldalon, és ilyenkor pár száz évig ő felel azért, hogy bizonyos értékrend uralkodjon a Földön, hogy az emberiség bizonyos dolgokat megvalósítson éppen a fejlődése érdekében. Minden korszak azzal kezdődik, hogy születik valaki, aki annak a kornak az eszmeiségét kinyilatkoztatja. Régebben bizonyos bölcsek tették ezt, akikre ma szeretünk hivatkozni. A mindenkori korszakban pedig meg kellett élni azt, amit ez a bölcs, az adott projektvezető fő embere, kinyilatkozott. A projektvezető dolga volt, hogy ezt így átverje az emberiségen. Lehet szép szóval, vagy erővel. Akár az iskolában, a történelem órán. Szép szó vagy erőszak.

A jelen korszak 1879-ben kezdődött és kb. 2.300-ig tart. Ez a jelenkori emberiség utolsó nagy korszaka. Madách Imre Az ember tragédiájában ezt nevezi űrkorszaknak. A Millió éves civilizációk. c. könyvben részletesen ragozzuk oda vissza az emberiség közeli és távoli jövőjét, és az is bemutatásra kerül, hogy ez az utolsó kor a kozmosz felfedezése, ami nem UFOkat jelent, hanem az anyagon túli világ megértését, az anyagból való ébredést. Hiszen az univerzum 95%-a nem anyag, és a nem anyagi világ alakítja, formálja az 5%-ot, az anyagot. De ez a kor lehetővé teszi az űrutazás bizonyos formáját is, ami olyasmi, mint a Csillagok között c. filmben. De Atlantisz szerű dolgok nem lesznek, mert ezen a tudatszinten, ahol most tartunk, ez nem jár. A másodikosok nem rendelkeznek olyan szintű tudással. Majd a harmadikban bőven megadatik ennek minden lehetősége. Erről szintén olvashatunk a Millió éves civilizációk c. könyvben.

A jelen korszak projektvezetője Mihály arkangyal, és az ő értékrendjét a korszak elején Rudolf Steiner definiálta. A biodinamikus mezőgazdaság, a Waldorf típusú oktatás, az antropozófus orvoslás, művészeti terápiák. A dolog lényege, hogy mesterséges anyagok, vegyszerek, gyógyszerek nélkül lehet boldogan és egészségesen élni, persze a mai világgal ellentétes értékrend alapján. Ma ilyen világban kellene élnünk, amit elindított Tesla, Rife, Keely, stb, vagy Wictor Charon (Szepes Mária testvére). Azonban mi az ellenkező irányba haladtunk.

Az iskolában kezdődik a történelem óra. A diákok az előző tesi óráról jönnek. Még kicsit vitáznak a megadott gólon, egymást lökdösik, vagy csak viccelődnek, de a történelem óra első tíz percében sehogy sem bírnak elnyugodni. Mit tesz a tanár? Próbálja elmondani, hogy ez most másik óra, mint a korábbi, és jó lenne ezzel az értékrenddel megélni ezt az 50 percet, tehát most figyeljünk a történelemre. Aztán több figyelmeztetés után drasztikusabb módszerek jönnek. Legvégül kipakolják azt a néhány rendetlenkedőt az óráról, szigor és rend lesz úrrá addig, amíg a társaság át nem hangolódik a történelem értékrendjére.

Az univerzumban a Föld neve: Szeretet bolygója. Ezt képviseli ez a korszak, és ide kell eljutni. És fogunk is viharos gyorsasággal. Az, hogy ez materiálisan mivel jár, melyik információs tudatmező, hogyan darálja be saját kitalálóját, aki éppen világi vezető, vagy kormányfő, az majd kiderül. Ezen aggódni nem a mi dolgunk. Az Ébredés c. könyvben olvasható, hogy senki sem kerülheti el a sorsát. És ez fizika.

.

Miért nem jönnek menekültek?

Mikor fúj a szél? Ha két szomszédos terület fölött a légkörben légnyomáskülönbség alakul ki. A légmozgás célja a kiegyenlítődés. Tehát van egy mozgató erő. Magától a szél nem fúj, és nem is a fák mozgása gerjeszti.

Mi történt mióta itt vannak a menekültek Európában? Gerjesztett félelem, létbizonytalanság, megszorítások erre hivatkozva nyugaton. A biztonság reményében az emberek boldogan lemondanak szabadságjogaikról és pénzükről.

Miért nem jönnek? Mert vagy ez pillanatnyilag elég volt, vagy ellenkezőleg valami más kell. Végül is hamarosan meglátjuk a választ, csak figyelni kell az eseményeket.

.

Az embernek nincs magánélete, mindenhol megfigyelik, rögzítik merre jár autóval, gyalog, tudják, hol járt a mobilja, drónok röpködnek, stb.

A Millió éves civilizációk c. könyvben bemutatásra kerül több típusú civilizáció. Általában elmondható, hogy vagy az embernek működik az Énje, a tudta és ez alapján a moralitása, vagy ellenkezőleg zombi lesz. A zombit villanypásztorral azon az úton kell és lehet tartani, amit számára a főnökei kijelöltek. Akinek működik az Énje, az tudja, merre van az ő útja. Őt nem kell, sőt nem is lehet utakon vezetgetni, főleg nem olyan úton, ami nem az ő útja. Viszont az a civilizáció, melynek jól működik az Énje, hamar elkergeti azokat a vezetőket, akik zombivá akarják őt tenni.

Jelen társadalmunk több mint fele zombi, ezért nem is fog más történni, ami történik. Steiner 100 évvel ezelőtt megmondta, eljön az idő, amikor betiltják a gondolkodást, azaz zombi lesz a világ. Üdv a valóságban.Comments are closed.