Rehabilitáció

Kiegészítés az Egészség, mint beteg állapot c. könyvhöz.

.

A történelem során minden kornak meg van a saját gyógymódja, ami éppen ott és akkor lehetséges, szükséges és hatékony. Alkalmas módszer jó időben, jó helyen.

Sumer területén abban az időben természetgyógyászat volt az orvoslás módja, mely főleg főzetekből állt, részben fitoterápia volt, részben gyökerek főzetei. Az emberek egészségesek voltak, és ritkán kellett őket kezelni. Nyilván háborús időkben sok akut betegség volt, és olyankor alkalmaztak sebészeti eljárásokat is.

Ezzel párhuzamosan Egyiptomban kimondottan a spirituális gyógyítást alkalmazták, a templomi gyógyítást, Isis papnő irányzata volt domináns, ennek utolsó megnyilvánulása volt a Vesta-szüzek tevékenysége Rómában.

Az ősi Kínában a hagyományos kínai orvoslást alkalmazták, mely olyan volt mint a sumer természetgyógyászat kiegészítve az akupunktúrával, és az egészet egy ideológiára építették, mely az öt elem tana.

Figyelemere méltó, hogy Tesla, Steiner, Rife idején nagy lendületet kapott a maitól eltérő gyógyászat. Steiner definiálta az antropozófus orvoslást, mely egyfelől a homeopátiából indul ki, másfelől annál sokkal komplexebb.

.

Mi történik, ha nem az adott kor orvoslását alkalmazzuk?

Egyfelől nem lesz eléggé hatékony a gyógymód, másfelől megeshet, hogy nem várt mellékhatásai lesznek. Például annak idején Kínában ha egy átlagos embernek az életben egyszer kellett találkoznia a kínai orvoslással komolyabb mértékben, az már csoda volt. Egyszerűen nem voltak betegek. A napi életben persze teázgattak, főzetet ittak, de kúraszerűen nem részesültek akupunktúrában, vagy kimondottan erős hatású fitoterápiában. Nem volt szükséges. Ma ez a gyógymód már KEVÉS a mai életvitel mellett. Kínában hétvégeken zsúfolásig tömve vannak az ilyen jellegű orvosi rendelők, ülnek az emberek mint verebek az ágon, és igénybe veszik az akupunktúrát, orvosi konzultációkat, majd egész héten isszák az erős hatású teákat (fitoterápia), gyökerek főzeteit, hogy valamennyire túléljék a modern világot, hétről, hétre. De így is csak romlik az egészségi állapotul. Ez a hagyományos gyógymód nem képes lépést tartani a mai kor által gerjesztett elhasználódással, csupán csökkenteni tudja az ember amortizációját. Abban a korban elég volt, ma nem, mert más az életvitelünk.

Hasonló ehhez a homeopátia, mely ma leginkább gyermekeknél, vagy adott speciális esetekben segít például alkati, hozott problémák kezelésében. De azt senki se gondolja, hogy halálos betegként eldobja a gyógyszereit és helyette egy-két homeopátiás szert szed be, alkalmanként, ha éppen eszébe jut.

Sőt, hasonló az antropozófus orvoslás is. 100 évvel ezelőtt ha egy embernek volt egy krónikus betegsége, akkor két-három ilyen jellegű gyógyszerrel az állapota mindenképp javulni tudott. Ma az a tapasztalat, hogy egy krónikus betegnek annyira szét van esve a szervezete, annyira nem jól működik az egész, lévén sok egyéb probléma is, hogy legalább 20 féle szert kellene szednie akár éveken át, ezeket folyamatosan az állapotához igazítva, és akkor még ott a nagy probléma, hogy mit tud kezdeni mindezzel a szervezete, ha évek óta krónikusan fáradt, kiégett, azaz nincs ereje a  gyógyulásra. A mai fiatalok 90%-ánál már van egy kis cukor, egy kis vérnyomás probléma, idegrendszer, emésztés, mozgásszegény élet, vegyszer az étkezésben, a természetes ritmusok hiánya az életben, félelem, agresszió, megfelelési kényszer, értelmetlennek tűnő élet, stb. Így gyakorlatilag szinte kizárt, hogy ez a gyógymód tömeges mértékben csodát tudna tenni. Vannak egyedi sikerek, mondhatni azok sorsszerűek. De a nép gyógymódja ez nem tud ma lenni, mert a modern élet túlhaladta ezt a terápiát.

Új kor, új gyógymódot igényel.

Divatos ma ősi egyiptomi rituálékat alkalmazni, azonban ezek nagyon sokszor életre szóló mellékhatásokat is okozhatnak, például egy addig normális ember pszichiátriai eset lesz. Ennek oka, hogy az a gyógymód annak a kornak megfelelőn működő Ént (szellemet) állít be, mely ma teljesen más, azaz mintha kicsit visszalökné az ember szellemét, pszichéjét abba a korba, ami nyilván hatalmas belső konfliktusokat is okozhat.

.

MI lenne a mai kor megfelelő gyógyászata?

A Túl az anyagon c. könyvben részletesen beszélünk majd a kristályokról. A modern világ azt mondja, hogy a kristály halott anyag. Azonban ez messze nem igaz, ahogy ezt jól tudják például az indiánok. Ráadásul náluk a kristály és a víz fogalma hasonló. A víz folyékony kristály, a kristály szilárd víz.

Szakszerűen úgy mondhatjuk, hogy a kristály Énje egy másik dimenzióban van, egészen pontosan valahol az isteni szinten. Tehát a kristálynak van egy összeköttetése egy nagyon is intelligens létsíkkal. A KRISTÁLY VALÓJÁBAN KAPCSOLAT KÉT LÉTSÍK KÖZÖTT. Anyaga generál egy kódot. Mai értelemben olyan, mint amikor csatlakozunk az internetre. Ha ismerjük a kódot és jogunk van hozzá, hozzáférünk olyan dolgokhoz, melyekhez egyébként nem. A kód ebben az esetben a kulcs egy másik világhoz. A kristály egy kulcs egy sokkal intelligensebb dimenzióhoz.

A kristály anyaga már magában hordoz bizonyos kódot, bizonyos alap kapcsolatot. Ennek megjelenési formája a világunkban az, hogy minden kristály fenntart bizonyos rezgést, rendelkezik bizonyos tulajdonságokkal. Épen ezt használjuk ki, mikor készítünk különböző rezgésű kvarc kristályokat, melyek a digitális technika alapjai.

Azonban ettől eltérően, de ezzel semmiképp sem ellentétesen, a kristály programozható. Erre ember nem képes, hanem nála intelligensebb létsík. Ilyenkor a kristály más dimenziók, más információihoz is hozzáfér, mint ami gyárilag adottsága. Olyan ez, mint ha több kódot is tárolna. Van egy alap, egy gyári, és ezen túl lehet több másik kódot is megtaníttatni neki. Nyilván kódokat alkotni az tud, aki tudja, hogy melyek azok a más dimenziók, ahova csatlakozni kell, és onnan milyen információkat szükséges elérni. Akár egy link az emailben. Linket az tud létrehozni, aki tudja az adott információt tartalmazó oldal elérhetőségét.

Ember nem tud kristályt programozni, de lehetnek olyan jellegű kapcsolatai más létsíkokból, akik a kérésére, ismervén a szükséges dimenzió és azon belül a szükséges információ elérhetőségét, beprogramozzák a kristályt, azaz egy kódot adnak neki, melyen keresztül elérhetővé válik a másik létsík szükséges információja.

Tehát a kristály maga NEM tárolja az információt, hanem elérhetőséget tud biztosítani adott létsík adott információihoz.

Divat kristállyal gyógyítani. Vannak spirituális mesterek (legalábbis sokan így nevezik magukat), akik árulnak, programoznak ilyen kristályokat. Különböző korlátokkal és különböző hatásfokkal működnek ezek. De azt tudni kell, hogy a mester kristályával összeérintett kristály hatásfoka töredéke annak, ami a mesteré, és a mester kristályának hatásfoka is attól függ, hogy a másik oldal mely képviselője programozta ezt be, és mire.

A mai kor gyógyászatának a kristályokra kellene épülnie. A Millió éves civilizációk c. könyvben bemutatásra került, hogy a jelen civilizációnk, mely a sumer történelemmel kezdődött különböző korszakokat élt meg (az ábra az említett könyvből származik).

társadalom3

A felvilágosodás, a gondolkodás kora lejárt, az ember elérte a gondolkodási korlátait. Hiába nem használja ki agya kapacitásának legnagyobb részét, ennél többet ebből a struktúrából (ember) kihozni nem lehet. Munkáját tekintve is elérte a teljesítőképessége határait. A napi 8-10-12 óra rabszolgamunka révén, már fiatalon kihullik a sorból. 10 év sem kell hozzá és a társadalom legnagyobb része rokkant lesz. Otthon ül, mozgásra és gondolkodásra képtelen állapotban és várja, hogy valaki gondozza őt.

Na, hát innen kell most továbblépni. Az utolsó nagy emberi korszak vár ránk, mely csak akkor elérhető, ha a gondolkodás helyett eljutunk az intuíció korszakába, mikor a gondolkodást kiegészítjük az univerzum bölcsességével.

.

Az univerzum bölcsessége

Az élet él. Az élet élő része a gondolat. Az anyag az élet halott képe. Az élet e két pólus mentén alakul. Az élet valójában nem egyik pólus, sem a másik, hanem a kettő egyensúlya. Ezért ha csak materialista módon szemléljük az életet, akkor az egy halott tudomány. Hasonlóan a földi élet is két pólus mentén körvonalazódik: a Nap melege és az űr abszolút nullája. Az sem jó, ha a Nap eléget, és az sem, ha csonttá fagyunk. Bármelyik pólus halálos, csak a halál fizikai megvalósulása és az ebből fakadó fizikai élmények különböznek.

A következő nagy emberi korszak, mely Madách szerint a falanszter bukása (a jelen) utáni, a kozmosz felfedése nevű korszak, én a Millió éves civilizációk c. könyvben inkább a kozmosz valós felfedezésének nevezem, azt jelenti, fel kell fedeznünk a másik pólust is, az anyagi világon túli világot.

Ebben a mai korban például gyógyítanunk úgy kellene, hogy ne az egónkkal mondjuk meg egy krónikus beteg (aki legalább 5-8 diagnózissal rendelkezik és még ötről nem tudunk) esetén mit kell tenni, mert egyszerűen képtelenek vagyunk átlátni a nagy egészet, az embert, bármennyire is felaprózzuk az életet, hanem a gyógyítást sokkal bölcsebb dimenziókra kellene bízni. Feladatunk az lenne, hogy ezt a gyógyító erőt átadjuk az arra rászorulónak. Előbb-utóbb el fogunk jutni ide, mert a mai gyógyító szemlélet nem működik, ha beleragad az anyagba.

Itt szükséges megjegyezni, hogy az orvostudomány csodálatos eredményeket ért el a fizikai beavatkozások terén. A lehetetlen határát súrolva hajtunk végre műtéteket, végzünk fizikai beavatkozásokat, elemezzük az életet sejtszinten, vagy éppen a genetikát. Ezt el kell ismerni. De olyan esetben, mikor nem anyagi síkon kell valamit tenni, mikor nagyon komplexek az okok, és ilyenek a krónikus betegségek, az autoimmun betegségek, stb., mikor vagy a lélek, vagy a szellemiségünk beteg, akkor anyagi síkon nem sokat tehetünk, az már csak a romok eltakarítása.

Ezért az igazi megoldás az integratív orvoslás, mikor is integrálunk minden tudást, de mindent csak a maga területén alkalmazunk, nem akarjuk az utolsó stádiumú daganatot egy homeopátiás szerrel egy hét alatt meggyógyítani és hasonlóan nem akarjuk a reumatoid arthritis-t meggyógyítani a lelki okok, az életszemlélet és az egész élethez való hozzáállás megreformálása nélkül. Az integratív orvoslás része, alapeleme maga a sors is.

100 évvel ezelőtt elindult az emberi civilizáció egy olyan úton, mely az univerzum bölcsességére kezdett épülni. Így alkotott Tesla ingyen energiára épülő gépeket, vagy gyógyította Rife a gépeivel az összes daganatot. Az ő gépei reprodukálhatók voltak és mások kezében is működtek, míg korábban John Worrell Keely éteri energiát használó, ingyen munkát végző gépei éppen azért nem tudtak elterjedni, mert ezeket csak ő maga tudta elindítani és leállítani. A mai világunk azon az úton kellene járjon, nyilván magasabb szinten.

Így ma az univerzum bölcsességére épülő technikákkal kellene körülvegyük magunkat. Aki végzett már kristályterápiát az tudja, hogy a kristály egy másik dimenzióból leveszi azokat az programokat, melyekre megkérjük, és ezeket a jeleket, lévén gyengék, mi magunk erősítjük fel. A kristály a passzív kezünkbe kerül, a mi étertestünk az erősítő, és az aktív kezünkben erősített formában sugározzuk a kristály jeleit. Akár a mikrofon, melynek gyenge jeleit az erősítő felerősíti. Ez azonban azt is jelent, hogy az erősítő energiát igényel. Tehát ha ilyen kezelést végzünk az mindig fogyassza a mi energiánkat, bárki bármit is mond. Minél hatékonyabb az kezelés, annál több energiánkat fordítjuk a jelek erősítésére.

Hasonlóan működhetne a mai orvoslás. A kristály igazi oki terápiát tölt le, majd a mi gépeink, berendezéseink felerősítik ezt a jelsorozatot és a páciens számára hozzáférhetővé teszik. Nyilván ez nem helyettesíti a vakbélműtétet, de mondjuk egy térdízületi pannus műtét elkerülhető lenne, lévén adott szinten a folyamat visszafordítható lehetne.

Az élet más területén is így kellene működjenek a gépeink. Ha nem is mindjárt az ingyen energiára gondolok, de például egy gépkocsi fogyasztását a tört részére lehetne csökkenteni. Persze csak akkor, ha ezt az autógyárak is akarnák. A 70-es években egy 1300 köbcentiméteres benzines Dacia egy literrel kevesebb benzint fogyasztott 100km-en a maga mechanikus gyújtásával, mint a mai, elektronikával teletömött hasonló gépkocsi. Itt is lehetne az égést optimalizálni kristállyal, majd annak a jelét felerősítve, hogy a motor számára vezérlő jel legyen.

Valójában ez lenne az igazi digitális technika, az univerzum bölcsességére épülve, azt alázattal elfogadva és tudatosan alkalmazva.

.

Miért nem tartunk itt? 

MERT TÚL NAGY A MELLÉNYÜNK, AZ EGÓNK AKKORA, HOGY AZ ÁRNYÉKÁBAN ELVESZÜNK. HIÁNYZIK BELŐLÜNK AZ ALÁZAT AZ UNIVERZUM BÖLCSESSÉGÉNEK IRÁNYÁBA (IS).

.

Rehabilitáció napjainkban

A fogalom azt jelenti, hogy valaki letért a helyes útról, megsérült, meggyógyítjuk, majd visszahelyezzük az életbe, pontosabban egy olyan életbe, mely ővele kompatibilis.

Ma a rehabilitáció úgy néz ki, hogy a gladiátor az oroszlánok között megsérül, kivesszük, telenyomjuk fájdalomcsillapítóval, majd a lehető leghamarabb visszadobjuk, még akkor is, ha már az egyik lába hiányzik. A krónikus betegeknél elnyomjuk a tüneteket, majd visszaküldjük abba a közegbe, ahol beteg lett. Az a közeg, mely beteggé tesz, sosem gyógyít meg, hanem fokozza a betegséget, akár a halálig.

Másik érdekesség, hogy lassan a fél világot rehabilitálni kellene, mert a modern ember nem kompatibilis azzal a világgal, amit létrehozott magának. Na de akkor kerüljenek a világon kívülre? Vagy egyszer felébredünk lázálmunkból és élhető világot teremtünk magunknak, megoldva minden problémát?

.

Rehabilitáció ahogy az szükséges lenne

Akit rehabilitálni szükséges, az már SOSEM küldhető vissza oda, ahol beteg lett. Aki a versenyszférából jött, az más sosem küldhető oda vissza, még ha a cég neve más is. Az mondjuk mehet művészeti vonalra. A rehabilitáció eszköze az életszemlélet váltása, a gondolkodás megreformálása, és minden olyan környezeti szereplő cseréje, aki beteggé tette, legyen az akár a párja, szülője, barátja, munkatársa.

REHABILITÁCIÓ = AZ ÉBREDÉS UTÁNI ÁLLAPOTBA HELYEZÉS. 

Részlet az Ébredés c. könyvből:

“Az ember életének velejárója, hogy ismerősök, barátok veszik körül. Kis gyermekként előbb a szűk család, később a tágabb család, majd iskolatársak, felnőttként munkatársak. Ebből az ismerősi körből kialakul egy kisebb közösség, melyet baráti körnek nevez. Velük együtt tud nevetni, sírni, pihenni, szórakozni. Feltöltik egymást energiával.
Később kialakul a párkapcsolat és a párjának a kapcsolatai is megjelennek az ő életében. Ott is rokonok, barátok, és lassan a két halmaz egyesül.

ébredés

Aztán érdekes dolgok történnek. Az illető személy kezd megváltozni.  Ennek oka lehet sok minden, jelen esetben egy komoly betegség. Tény, hogy egy-két év alatt teljesen meg tud változni a gondolkodásmódja és értékrendje. Mivel ez a kettő meghatározza beszédstílusát is, ezért a külvilág észreveszi és visszajelzi a változást. A változás eredménye, hogy az illető már nem lesz kompatibilis a régi baráti körével, ugyanis ő már másképp látja a világot. Zavarja, hogy a régi barátok hogyan tudnak rágódni olyan egyszerű dolgokon, melyek számára a napnál világosabbak. A régi baráti kör kezd csodabogárként nézni a tudati fejlődésen átesett személyre, van aki egyenesen bolondak tartja. Egyre jobban kezdenek elhidegülni egymástól. Végeredmény az lesz, hogy a tudati fejlődés eredményeként éppen az a személy, aki nagyot fejlődött, azzal szembesül, magára maradt, nincsenek barátai.

Az ábrát nézve látható, hogy a kiválasztott személy kiszakad ismeretségi köréből, és például csak egy ismerőse tart vele együtt. Még párkapcsolata sem akar az új útra lépni. Itt le is zárul az élet első szakasza. Ezután egy teljesen új szakasz kezdődik, ahol új barátok lesznek és új párkapcsolat. Ezek az új kapcsolatok hasonló gondolkodásmódot, hasonló értékrendet képviselnek. Éppen ettől lesznek ők a barátok, hiszen a régi barátok már nem tudnak illeszkedni a változáshoz.

Ez a változás egy krízis. Egy világvége. Valami meghal bennünk, és helyére valami új születik.”

BIZONYOS MÉRTÉKBEN MEGHALUNK, MAJD FELÉBREDT MESTERKÉNT ÚJJÁSZÜLETÜNK. ÚJ ÉLET, ÚJ SZEREP, RÉSZBEN ÚJ TÁRSAK.

A REHABILITÁCIÓ AZT JELENTI, HOGY A TÁRSADALOM TÁMOGATJA EZT AZ ÚJ LÉTFORMÁT, MELYBEN HASZNOSAK TUDUNK LENNI, ÉS A CIVILIZÁCIÓ SZÁMÁRA ÉPÍTŐ JELLEGŰ TEVÉKENYSÉGET VÉGZÜNK.

AZ ÚJ VILÁGUNK BIZTOSAN TELJESEN MÁS MINT A KORÁBBI, MELY BETEGGÉ TETT. LEGINKÁBB ELLENKEZŐJE.

EZ AZ EGYETLEN JÁRHATÓ ÚT, MELY HASZNOS EMBERNEK ÉS TÁRSADALOMNAK. A VALÓS REHABILITÁCIÓ.Comments are closed.