Kristály

I. rész

.

Az Egészség c. könyvben bemutatásra került, hogy az ember mint tudatos lény (kellene legyen) rendelkezik fizikai testtel, étertesttel, lélekkel és Énnel. Az ember Énje itt van nála, ami azt jelenti maga dönt dolgairól. Ezért is van világunk ahol van. Ez nem jó és nem rossz, csak egy lehetőség.

Az állatok Énje nincs itt, egy másik létsíkban van, ráadásul közös Énnel rendelkeznek. Ezért is működik a biodinamikus mezőgazdaságban az, hogy adott kozmikus napon a távoli dimenzióban található közös Énbe be lehet írni, hogy a meztelen csigák kerüljenek el egy adott területet. És a csigák itt a fizikai világban teljesítik azt.  Mivel az állatok nem rendelkeznek itt saját Énnel, ezért asztrál lények, akiket az ösztöneik vezérelnek. Sajnos sok embert is, akinek az Énje elaludt.

A növények Énje szintén nincs itt, másik dimenzióban van. Olyan ez, mint ha egy irattár egyik helyiségében tárolnánk az állatok Énjét, egy másik helyiségben a növények Énjét, külön-külön polcokon. Egy növényfaj közös Énnel rendelkezik, és ez az egyik polcon az egyik dosszié. Egy másik növényfaj Énje másik dosszié, akár ugyanazon a polcon, a növényi Én helyiségben. Ezért is működik a biodinamikus mezőgazdaságban az, hogy ősszel bizonyos kozmikus együttálláskor be lehet írni az adott gazfajta közös Énjébe, és eltűnik az adott gazfajta az adott területről. Kb. 4 év alatt valósul meg, az első évben látványos a csökkenés, majd szép lassan, a negyedik év végére vagy nem lesz már abból a gazfajtából, vagy csak minimális.
A növényeknek nincs lelkük. A modern ember, mikor nihilista életet él, a a növényi szint. Azt sem bánja, ha elpusztul. Neki minden mindegy. Őket szereti a fogyasztói társadalom, mert nem kérdeznek.

A kristályok még érdekesebbek. Az Énjük szintén más dimenziókban van, egyenesen az isteni síkban. És innentől érdekes a történet. Mert a kristályok átjárók más dimenziókba. Amolyan csillagkapuk. Viszont mi innen nem tudunk oda sem menni, sem információt küldeni. De onnan ide ez működik.

Az Ébredés c. könyvben bemutatásra került, hogy a párhuzamos világok mind egy térben vannak, csak, Thoth szavaival élve, szabályok válasszák el őket egymástól. Akár egy informatikai adatbázis. Minden egyben van, de mindenki csak azt látja belőle, amihez joga van. A kristályok szerkezetük és anyaguknál fogva gyárilag rendelkeznek bizonyos kapcsolatokkal a másik létsíkokba, ezért is tudjuk őket használni, hiszen a digitális technikák alapjait képezik, lévén fenntartanak bizonyos rezgéseket.

Azonban ezen túl sok a kristályok programozhatók. Ember erre nem képes. De másik létsíkon sokkal fejlettebb létformái igen. Mikor a spirituális mesterek megveszik a sámánoktól a módszert, ahogy a kristályokat programozhatják, akkor valójában valamilyen szintű jogot kapnak arra, hogy a túloldal a rendelkezésükre áll, és kérésüknek eleget tesznek, nyilván csak bizonyos mértékben.

Azonban a kristályok ennél sokkal többet is tudnak. A Millió éves civilizációk c. könyvben bemutatásra került, hogy a Földön adott pillanatban kihalt az élet. Ekkor jött egy fejlett társadalom néhány képviselője, és kristályokkal beprogramozták a Föld morfogenetikus terébe azt, hogy milyen növény és állatvilág jelenjen meg. A morfogenetikus tér a Föld éterteste, és ami ott van mint információ, az materializálódni fog. A Földet nem úgy népesítik be élettel, hogy a környék bolygóin összeszednek csemetéket, aztán itt nehéz munkával elülteik őket, majd ezer évekig gondozzák. Az információt ültetik el az étertestbe, ami meg fog nyilvánulni anyagi síkon. Egyébként az ember is így lesz beteg. Évekkel a daganat fizikai megjelenése előtt, az étertestben már ott van. Az orvoslás csak fizikai síkon hajlandó gondolkodni, ezért gyakorlatilag mikor felfedezik a betegséget, akkor már késő. A szűrések sem sokat érnek, mert az anyagi jelenlét már leggyakrabban csak veszteségek árán menthet életet. A biorezonancia igyekezett az anyagon túllépni, és egész jól működő eszközök is léteztek, csak ember nem volt, aki értelmezni tudta volna. Az orvoslást nem érdekelte, így a munka nélkül maradt egyszerű emberek egy éjszaka alatt biorezonancia szakemberekké váltak, és fogalmuk sem volt az orvosi összefüggésekről. Ezzel ez a mutatvány megbukott.

A kristályok gyógyító erővel rendelkeznek. EZ EGY KEGYELMI ÁLLAPOT. Csak annak jár, aki a természet rendje szerint él. Ilyenkor az univerzum, nálunk sokkal intelligensebb erői a szeretet erejével megnyilvánulnak. Ez hasonló ahhoz a templomi gyógyításhoz, amit Isis és papjai végeztek, mely rendnek utolsó megnyilvánulása a Vesta-szüzek voltak.Comments are closed.