Fény és Árnyék

Részletek a Túl az anyagon c. könyvből:

.

” Mottó: ahol megjelenik a fény, ott kötelező mód megjelenik az árnyék is. Nem utálják egymást. Együtt léteznek. A kettő egy egész.

Anyag és Fény

A Metamorfózis és a Millió éves civilizációk c. könyvekben beszéltünk arról, hogy az emberiség léte nem hogy nem céltalan és véletlen, hanem kimondottan sorsszerű. Az ember sorsfeladatokkal és karmikus társakkal születik, egyéni és társadalmi szinten sorsfeladata a fejlődés. Jelen esetben civilizációnk tananyaga az anyagból való ébredés, miután kellően dagonyázott a matériában.

Az anyagi világban két fő pólus van, hagyományosan a jó és a rossz. Én ezt nem szeretem használni, mert egyik sem jó és nem is rossz. Valójában két értékrend tapasztalható. A fényhez köthető szeretet és moralitás, és az ellenpárja az anyagi oldal, ahol nincs sem szeretet sem moralitás, viszont van minden más, lásd mai világunk. E két pólus között kell élnünk életünket.

polua2

Azonban hogy jött létre e két pólus? Az univerzumban, annak az anyagon túli valóságában, minden hiedelemmel és scifi filmmel ellentétben a moralitás és a szeretet az úr. Mivel ott megélni mást nem lehet, ezért jött létre az anyagi világ, mint ellenpólus. Az anyagon túli világ, a szellemi világ, ahol mi is tartózkodunk két materiális lét között, ellenpárja az anyag, az anyagi értékrend. A Föld egy olyan hely, ahol mindkét pólus képviseltetve van. Ez nem más, mint kihívás. Mintha minden csokiból lenne és ránk van bízva mennyit eszünk. Ha túl sokat, akkor keservesen fájni fog a hasunk. Az anyagi pólust olyan szellemi lények képviselik, akik felvállalták, hogy nem fejlődnek tovább a sorstársaikkal, akik közben már tanárok lettek, hanem eljönnek hozzánk, hogy eljátsszák a csábítót. A végzős osztályból néhányan bevállalják, hogy beülnek a nyolcadikosok közé, hogy ott ők kihívások elé állítsák az adott osztályt abból a célból, hogy döntések meghozatalára kényszerítsék a kisebbeket, ezáltal biztosítva azok számára a fejlődés, a tudatos döntések megtapasztalásának lehetőségét. Ugyanakkor ezek a tanársegédek lemaradnak saját társaiktól, akik már tanárok, később haladnak saját fejlődési útjukon. Ezek a szellemi lények, akik bevállalták, hogy létrehozzák az anyagi pólust, annak a jellemző értékrendjével, valójában áldozatot vállaltak csak azért, hogy mi fejlődjünk. Sőt nekik jár az is, hogy az egész emberiség őket szidja, igaz szinte ugyanennyi kijár Istennek is a káromlásból. Miért? Mert a modern ember tudatlan.

.

Lucifer, Ahrimán, Azurák, Szorát (forrás Rudolf Steiner)

Az ember a szeretet szelleme, aki rendelkezik saját szabadsággal itt az anyagi létben, hosszú fejlődési utat jár be inkarnációk sokaságán át, és igazi tudatos lénnyé kell válnia. Az anyagi életben el van vágva a szellemi léttől, magára van hagyva, hogy önmaga fedezze fel a világot. Ez az út tele van kísértésekkel, ami nem más, mint próba és tapasztalás. Azonban a tesztpálya úgy az igazi, hogy gondoskodtak a két pólusról. Könnyű jónak lenni a szellemi világban. Na de itt a Földön megtalálni a helyes utat? Aki képes rá, az elvégezte az iskola adott osztályát. Sikeres vizsgát tett.

Gyakorlatilag biztosítva van a választás lehetősége és adott hozzá a szabad akarat is. Ha a földi életben mindenki csak egy úton járhatna, ahol nem lehetne eltévedni, akkor annak nem sok értelme lenne, mert nem vezet fejlődéshez. A vonat is arra megy, amerre ki van építve a sínpálya. Na de a helikopter szabadon repülhet. A pilóta döntése, hogy merre.

Az életben nincs jó és nincs rossz döntés, de mindkettőnek következménye van, mely karmát generál. A mai emberiség ott tart, hogy több életen át rossz irányba halad, nem lát túl az anyagon, ezért egyre terheltebb életekben inkarnálódik, majd amikor már akkora a hozott feladatcsomag, hogy összeroskad alatta, akkor debil gyermekként születik meg. Ezzel feloldja meg nem oldott dolgait, sőt sokszor szüleiét is. Tehát nincs jó és nincs rossz, csak a jövő, a sors előre beprogramozása. És ha folyamatosan nem a megfelelő irányba haladunk, akkor zsákutcába érünk.

EZ EGY BEAVATÁSI ÚT.

Az anyagi pólus három szintje különböztethető meg. Ezek bonyolult és összetett hierarchiák. Nagyon is tudatos szellemi lények, akik áldozatot vállaltak a mi fejlődésünk érdekében.

Egyik szintet képezik a luciferi lények, akiknek feladta, hogy emberi szinten megvalósuljon a logikus gondolkodás, az ego érvényesülése a döntések meghozatalában. A luciferi minőség a gondolkodásra hat, eltávolítja az embert a realitásoktól, elfeledteti az inkarnáció tényét, a könnyebb utat ajánlja a nehezebb helyett (járt utat a járatlanért el ne hagyd), a kényelmes, lusta élet, mint életcél bevezetését valósítja meg. A luciferi lények hatása, hogy AZ EMBER ÁLSZENT LESZ. Ide tartozik a cím, a rang, a hatalom, magolt tudás, okoskodás, pompa és ragyogás, egoizmus.

A második szint az ahrimáni lények csoportja. Míg a luciferi lények a gondolkodásra, gondolkodásmódra, életszemléletre hatnak, addig az ahrimáni lények kimondottan az anyaghoz kötik az embert, a fizikai anyaghoz. Ennek eredménye, hogy nem találja a spirituális fejlődést. Ahrimán birodalma az elektromos áram, az internet, a pénz, minden elektromos eszköz, és minden ide kötődő szórakoztató eszköz, szórakozás. Tehát AZ EGÉSZ MODERN VILÁG AHRIMÁN BIRODALMA.

Az anyagi oldal harmadik szintje az azuráki lények csoportja. Ez egy egészen új kategória. Hatását az emberi akaratra fejti ki, annak az embernek az akaratát befolyásolja, akinek az Énje nem működik, azaz a tudattalan embert manipulálja. Ez a „csak azért is” princípium. Dafke. Ennek egyik következménye fizikai síkon az autoimmun betegségek széles köre. Nyilván nem Azurák a felelős azért, hogy az egész modern társadalom autoimmun beteg, hanem engedve a csábításának tönkre tesszük magunkat és autoimmun betegek leszünk. Azurák hatása ott van a másik nép leigázásban, a csak azért is több profitot akarok szlogenben, a hatalom és uralkodás végtelenségig való fokozása, ott van a művészetekben, a divatban és szinte mindenhol. Egyik következménye az önbizalomhiány, mely már népbetegség.

AZURÁK, A MI TUDATI GYENGESÉGÜNK MIATT ERŐSÖDŐ, LASSAN ELLENŐRIZHETETLENNÉ VÁLÓ AKARATI MEGNYILVÁNULÁS DÖNTI BE AZ ANYAGI VILÁGOT

Az anyagi oldal negyedik szintje Szorát vezetése alatt áll, aki napdémon, a Fény ellenpólusa, mondhatnánk ő Krisztus ellenfele. Az ő jelképe a három darab hatos számjegy. A spirituális ébredésre képes emberekre hat. Vagy blokkolja a spiritualitást, vagy fekete mágus lesz az illetőből. Megesik, hogy valaki elindul a spiritualitás felfedezésében, aztán olyan élethelyzetekbe kerül (barátok, munka, egyetem), hogy eltávolodik a spirituális gondolkodástól és átmegy kőkemény materialistába, ő, akinek ez nem lenne normális. Ezáltal blokkolódik nála a spiritualitás, a világ valós megértése. Szintén gyakori, hogy valaki spirituális ébredését engedi rossz irányba terelődni, és fekete mágus lesz belőle.

A materialisták jó el vannak magukban, bolondnak tartják a szkeptikusokat és a spirituális embereket. A szkeptikusok úgyszintén elvannak maguk, és nem hisznek a másik két kategóriának. Azonban a spirituális emberek között Szorát nagy keveredést okoz. A fehér mágusok értik a világot és magát Szorátot is, ők jól megvannak egymással. Azonban az megélhetési spirituális mesterek, a fekete mágusok komoly ütközeteket vívnak, annyi irányzat és értékrend csap össze, amennyit elképzelni sem tudunk. Ez a korunk kihívása. KÁOSZ A SPIRITUÁLIS GONDOLKODÁSBAN, mely leginkább tévutak sokasága. Nehéz megtalálni a fehér mágust és az igazi Fényt. Ettől még keresni kell.

.

Tanítómesterek

A vegyszermentes mezőgazdaságban szokásos a meztelen csigákat sörrel csapdába ejteni. Egy 2-4 decis üvegbe, mely nem túl magas, inkább nagyobb az átmérője, sört kell önteni. A meztelen csigák legalább 6-8 méterről érzik a sör illatát és megindulnak sörözni. Bemásznak az üvegbe. Azonban telhetetlenek és gyakorlatilag halára isszák magukat, belefulladnak a sörbe. De jön mind, amelyik a környéken tartózkodik. Ha eset kitesszük a sört, reggelre tele lesz az üveg sörbefulladt csigákkal, már nem fér be egy újabb állat sem, mégis, ha vannak még a környéken, tovább jönnek és a legfelső csigára is rámászik egy újabb, hogy legalább egy csepp sört ihasson. A csigák ösztönlényként nem tudnak ellenállni a csábításnak, fel sem fogják, hogy belehalnak.

Valahogy így van az ember is az anyagi világ csábításával. Ösztönlényként meg az illúzió után és mindent beáldoz, semmi sem számít, nem működik az Énje, nem szabályozza őt a tudata.

A TANÍTÓMESTEREK FELADATA, HOGY MEGTANÍTSANAK MINKET ARRA, HOGY NE CSIGÁK LEGYÜNK, HANEM TUDATOS EMBEREK. Az is megesik, hogy ehhez többször pórul kell járnunk, mire felfogjuk.

Az anyagi oldal ezen erői nem ellenségeink, hanem próbatétel elé állítanak minket. Igyekeznek megtanítani az embert arra, hogy legyen tudatos a döntései meghozatalában. Ezeket az erőket nem szidni és utálni kell, mert ők áldozatot hoztak miértünk. Ők tanítanak. Az a mi bajunk, ha túl mohók vagyunk, és addig esszük a csokoládét, míg kipukkanunk. Tudatos ember ismeri a mértéket, az arany középutat, meg tudja magát tartani ezen az úton. Látja és érzi a csábítást, de nem enged neki, mert az Énje felülírja ösztöneit (Lásd Egészség, mint beteg állapot c. könyvet).

Az anyagi világba születve találkozunk a csábításokkal. Azt mondja a mondás: „megszállta az Ördög”. Valójában ez nem csak „úgy” történik. Az ember eljut az élete adott pontján, hogy csigaként beleragad az egyik sörcsapdába. ÖNKÉNT ÉS DALOLVA MEGY ODA, ÉS MÁSZIK BELE. Senki nem kényszeríti. Aztán ha benne van, akkor ott ragad. Attól érdekesebb a dolog, hogy bele tud menni mind a négy sörcsapdába szépen egymás után. Mint a virtuális világban. Négy élete van, és bele tud ragadni négy különböző sörcsapdába.

polus3

LUCIFER NÉLKÜL NEM LENNE MŰVÉSZET. AHRIMAN NÉLKÜL NEM LENNE TECHNIKA. AZURÁK NÉLKÜL NEM DŐLNE ÖSSZE A MODERN VILÁG. SZORÁT NÉLKÜL EGYSZERŰ LENNE A SPIRITUÁLIS ÚT.

Ali Lucifer pólusához megy közel és beleragad, annak ismérve, hogy egóból cselekszik, álszent lesz. Fontos számára a cím, a rang, a hatalom, magolt tudás, okoskodás, pompa és ragyogás, egoizmus. Elszáll az egó. Ide kötődő betegség a migrén, „elszállás”.

Aki Ahrimán pólusába ragad bele, az technika, virtuális világ függő lesz. Ide kötődő betegségek az életellenes életmódból fakadnak.

Aki Azurák pólusába ragad bele, annak az akarata torzul, a csak azért is princípium érvényesül, mely megjelenik a másik ember vagy nép leigázásában, másokon történő uralkodásban. Ide kötődő betegség az összes autoimmun betegség és néhány krónikus (kemény) betegség, amit még nem soroltunk az autoimmun kategóriába, pedig az.

Aki Szorát pólusába ragad bele, annak vagy blokkolva lesz a spirituális fejlődése, vagy álspiritualitás jellemzi, vagy fekete mágus lesz. Ide tartozó betegség a fanatizmus, és minden, amit „bolond” állapotban okozunk magunknak.

A legtöbb esetben nem egy pólusa ragad bele az ember, hanem többe, leginkább 2-3, de néha 4. Ilyenkor a fent leírtak együtt jelentkeznek. Ezek lesznek a zombik. Kérdés, miért olyan a világ amilyen?

Ha az ember autót vezet, és nem tud az úton maradni, ha nem tud a két oldal között a középen haladni, hanem a kormány beragad az egyik szélső állapotban, akkor letérünk a középútról és óhatatlanul becsúszunk gépkocsinkkal az árokba, szakadékba, folyóba, stb. Milyen sérüléseket szenvedünk, hogy ki tudunk-e szállni a gépkocsiból élve, az már kérdéses.

PONT ÍGY VAN EZ AZ EGYÉNI EMBERI SORSOK ESETÉN IS. Torzul az életünk, lecsúszunk a középútról, és kisiklik életünk, sorsunk. DE ÍGY VAN EZ A TÁRSADALOM SZINTÉN IS, TORZULT ÉRTÉKREND, GARANTÁLT CSŐD, MERT BELERAGADTUNK AZ EGYIK PÓLUSBA., BELE ESÜNK A SZAKADÉKBA. Mivel a társadalom nagyobb része saját maga is beleragadt a csábításokba, belefulladt már 2-3-4 sörcsapdába, így globálisan is pont ott vagyunk.

.

Ördögűzés

A vallás a középkorban harcolt az Ördög ellen. Ezt fizikai módszerekkel tette. Ide tartozott a böjt, zarándoklás, mindenféle önsanyargatós módszerek, fizikai kínzások és a máglyán történő elégetés. Be kell vallani, több száz év alatt nem jött be egyik módszer sem

Ördögöt űzni nem lehet sem fizikailag, sem más módon. Az anyagi világban csak akkor tudunk életben maradni, ha az anyagi világ vezetőivel együtt tudunk működni. Fontos ennek mértéke. Az arany középút. Attól a perctől, hogy megszülettünk, beléptünk az anyag birodalmába, bennünk van az anyag pólus minden résztvevője. A mi tudatos vagy tudattalan döntéseink eredménye, hogy eluralkodik-e rajtunk az anyagi értékrend vagy sem. A mi döntésünk, hogy mennyire generálunk magunk és mások számára karmákat vagy sem. Az anyag bennünk gyári adottság, annak a mértékéről beszélhetünk, hogyan kezeljük ezt, és az nem fizikai dolog. Az Egészség c. könyvben bemutattuk, hogy a biorezonancia a születéstől fogva bennünk levő anyagi oldalon keresztül hat. Neve hasonmás (tükörkép, Doppelgänger).

.

A titok

A tanárok és tanársegédek egy csapatban játszanak azért, hogy közösen tanítsák a diákokat. A fény és az árnyék (a fény és az anyag) egy csapat, egy közösség. Nem harcolnak egymás ellen, nem utálják egymást, hanem együtt, szimbiózisban léteznek, egymást támogatják. Ők a csalik. Két pólus. Azonban felettük ott az emberek SZABAD AKARATA, melyet tiszteletben tartanak. Ez az univerzum alapelve.”Comments are closed.