Uniszex világ, elnökválasztás és a Római Birodalom

Kialakult egy idea a modern korban, melynek alapeleme az, hogy egy adott nép, melyet egy időben üldöztek, később úgy látta, hogy mindenhol üldözik, mindenkiben az üldözőt kereste. Ez az idea beépült annak a népnek a kultúrájába. Majd később ebből az ideából háború lett. Oka az önbizalomhiány. Az ősbizalom hiánya.

A civilizáció fejlődése oda vezetett, hogy az egyenjogúság nevében eltöröltünk régi korlátokat, ami nagyon jó dolog és időszerű is volt, de nem építettük fel a belső morális rendet. A szabadság filozófiája azt jelenti, hogy mindet szabad, de nem teszem meg, mert van moralitásom, magam korlátozom saját magamat a szabadságom megélésében. A szabadság így nem szabadosság. Ha nincs sem külső törvény, sem belső moralitás, akkor káosz lesz, ugyanis az egyik pólusból átesünk a másikba. Eddig bizonyos népeknek, és a női nemnek, nem voltak egyenlő jogaik a többiekkel, és ezt még törvények is garantálták. Nyilván a fejlődés magával hozta, hogy ez nem jó. Megfejlődtük. És most már törvények garantálják az egyenlő jogokat. Azonban ahogy szokott ez lenni, átestünk a ló másik oldalára.  Egyik pólusból a másikba. Eközben az eddig alárendelt szerepet betöltő emberek körében teret hódított az említett idea, mely szerint mindenkiben a támadót vélik. A modernkori életben alapvető szerepet kapott az idea, hogy aki valamikor üldözve volt, az ma mindenkiben az üldözőjét, támadóját látja. Mindenféle törvényekkel megtámogatva, ez az idea ma blokkolja a világ működését. Ugyanis a valamikori üldözők érzik ma magukat üldözöttnek. Sok helyen olyan szigorúak a törvények, hogy már nagyon oda kell figyelni, mert egy őszinte kérdéssel azonnal törvényt sért az ember.

A MODERN VILÁG RUGALMATLAN, ÉPPEN EZÉRT PATTANÁSIG FESZÜLT. SÉRÜLÉKENY, MINT AZ ÜVEG. EGY APRÓ KAVICS ÉS A NAGY ÜVEGTÁBLA APRÓ SZILÁNKOKRA ESIK.

ÉPPEN A MORALITÁS ÉS AZ ÖNBIZALOM ADNÁ A RENDSZER RUGALMASSÁGÁT.

Erősen csodálkozik a modern világ, hogy az emberek a változásokra szavaznak, és ez globális jelenség, terjed mint a futótűz. Az emberek nem elégedettek azzal, a világgal, ami van, amiben élnek, mert nem értik azt, és változást akarnak. Más kérdés, ezt az új vezetők sem tudják véghezvinni, de még meglovagolják ezt a hullámot.

Mi ellen szavaz a mai ember? A rugalmatlan, élhetetlen, a külső törvények által kikényszerített „REND” ellen. Teszi ezt azért, mert belebolondul abba, hogy mindenhol korlátokba ütközik. Ez az érzés jó táptalaja az összes autoimmun betegségnek, mely a lélek öngyilkossági kísérlete, mikor azt mondja, ebből így tovább nem kérek, mert a lélek nem így szeretne élni.

Azonban a történet két síkon mozog, melyek meghatározzák egymást. A fenti világképpel részben összefüggésben, de részben ettől függetlenül is, kialakult a gazdasági rend által vezérelve az UNISZEX világ. Eltűnnek a nemek közötti különbségek. Ez bizonyos szempontból jó, de más szempontból éppen a természetes egyensúly is eltűnik, mely a világ éltető ereje. A villanymotor azért működik, mert a mágnesnek két pólusa van. A kettő közötti potenciál generálja a hajtó mozgást. Ha eltűnik az éjjel és nappal és lesz belőle egy 24 órás szürkeség, vagy eltűnnek az évszakok és egész évben egy konstans átlagos nap lesz, akkor az halálos.

Mottó: dolgozz mint a férfi, és viselkedj, mint egy nő.

Ennek eredményeként a férfiak elnőiesedtek, a nők elférfiasodtak, leginkább káosz lett belőle. A férfi princípium megszűnt létezni. És a női is. A férfi tudatos lény, legalábbis kellene lennie. Ő az, aki tudja, merre van előre, mit akar és azt véghez is viszi. Igen, de az nem jó a fogyasztói társadalomban. Ide a női, szófogadó princípium a nyerő. Dolgozz férfiként és legyél nő.

Japán, mely társadalomra szeretünk felnézni, gyakorlatilag a TOTÁLIS CSŐD. Amiről nem sok szó esett eddig, de most már egyre jobban kihangsúlyozzák, hogy a japán nemezt feláldozta magát a saját magával folytatott versenyben. Konkrétan felnőtt két generáció, ahol a fiatalok előtt nincs apamodell, nincs anyamodell, fogalmuk sincs arról, mi a család. Fogalmuk sincs arról, hogy az élet nem a rabszolgamunka. Nem tudják elképzelni sem, hogy az emberi lét akkor valósul meg, ha részben dolgozunk, részben fejlődünk és mindenképp a sorsunkat éljük. A zombi lét nem eredményez emberi létminőséget. A JAPÁN NEMZET GYAKORLATILAG ÖSSZEROSKADT SAJÁT NAGYSÁGA ALATT, mert évtizedeken át nem foglalkoztak a tudatos emberi lét megélésével, ennek a modellnek a fenntartásával és átadásával az új generációk felé. Ennek eredményeként a férfiak tekintélyes százalékának esze ágában sincs megházasodni. Semmi jót nem talál ebben az intézményrendszerben. NEM TUDJA MEGÉLNI A FÉRFI PRINCÍPIUMOT ITT. A férfit a nő teszi férfivé és fordítva is így van. Ha egy kapcsolat a férfit nem férfi szerepében erősíti meg, hanem bedarálja azt, akkor az magát az egész társadalmat aprítja fel.

A MODERN VILÁGBAN A FÉRFI ELVESZTETTE FÉRFI SZEREPÉT. A NŐ PEDIG MEGKAPTA A FÉRFI SZEREPET IS. EZ EGYIKNEK SEM JÓ.

Felborult egy kritikus egyensúly, mintha a Föld klímája gyors ütemeben pár fokot növekedett volna. Ennek látványos következménye például hogy nem létezik a működő család, kapcsolat, mely kihat a következő 2 generáció lététre és működésére, működésképtelenségére.

Miért szavaztak így az amerikaiak az elnökválasztáson 2016-ban?

Mert valaki azt mondta, visszaállítja azt a világot, mely 40 évvel ezelőtt működött, mikor a férfi férfi volt, a nő pedig nő. Azonban az a múlt és a történelem kerekei visszafelé nem forognak. Ha ez így működne, hamar az ősi Egyiptomban találnánk magunkat, majd a sumer hőskorban. És most ezt a hullámot sorra lovagolják meg a világ többi részében is. Mi lesz ebből? Nem az, amire elsőre gondolnánk.

A Római Birodalom addig működött, amíg egy rend, a férfi princípium összetartotta. Céltudatos, határozott volt. Mikor túl nagyra nőtt, a férfiak elvesztették férfiasságukat, akkor össze is roskadt saját nagysága alatt. Jött a hun Attila, aki magában hordozta a férfiasságot és lesöpörte az egész egykori birodalmat a történelem asztaláról, lazán és könnyedén.

A Modern Római Birodalom (fogyasztói társadalom) kifulladt, rugalmatlan és törékeny, nem képes rugalmas adaptációra. Maga a modern társadalom illúziók (profit) mentén harcol napi szinten a túlélésért. Felborultak a női-férfi egyensúlyok, céltalan lett és életunt. Az UNISZEX világ éppen a hajtóerejét vesztette el, az önbizalom, ősbizalom, hiányából fakadó idea, mely szerint mindenkiben azt keresem, aki szándékosan megsért, rugalmatlanná és élhetetlenné teszi a világot.

A mai 20-25 évesek az a korosztály, akinek már semmije sem lesz, se háza, se nyugdíja. Nyugaton már jó ideje nincs esély saját lakásra az átlagembernek, és ez már hazánkba is begyűrűzött. Bár az állam nálunk támogatja, de hatalmas árat kell érte fizetni, ami a mai instabil életben egyáltalán nem biztos, hogy bevállalható. Két évtizede biztos állások és megfizethető árak mellett vettek a fiatalok maguknak lakást. Ma ez már sokszor fel sem merül. A fogyasztói társadalom egyre több dézsmát vet ki az emberekre, így már nyugdíj sem lesz. Gyakorlatilag sok sebből vérzik a társadalom és egyszerre omlik össze. A napokban.

Lesz még egy következménye annak, hogy ez a korosztály élete kisiklik, mégpedig az, hogy a családok létre nem jötte, az UNISZEX világ látványos létszámcsökkenést eredményez. A következő két generáció ideje alatt olyan mértékben fog csökkenni a születések száma, hogy azt most elképzelni sem tudjuk.

EZ A TERMÉSZET ÖNSZABÁLYZÓ MECHANIZMUSA.

Már készülődik is Attila, egy klímaváltozás, vagy valamilyen más formában, aki képes bedönteni azt a világot, ahol már nincs férfii princípium, senki nem tudja, merre van előre, mit szeretne maga az egész társadalom. nincsenek vezérek, nincsenek fáklyák, hanem sok-sok ember, aki várja, hogy valaki majd tesz valamit. Mindez a családi modell szétesésétől indult az első világháborútól. A társadalomnak nincs már ezen a téren sem szabad akarata, sem szabad választása. A két világháború után felültünk a hullámvasútra és szó sincs arról, hogy ezt mi irányítanánk, vagy akár kiszállhatnánk belőle. Ezt végig kell élnünk, az összes élményt be kell gyűjtenünk, akár ez most tetszik, akár nem.Comments are closed.