Depresszió

Egy friss hír szerint 2017-re a depresszió betegíti és bénítja le a legtöbb embert a világban. Tegyük hozzá, a modern világban.

.

Ami a hírből kimaradt

1. A depresszió a lélek betegségének a végső stádiuma

A depressziót megelőzi a szorongás, félelem, aggódás, stb. Ezek fakadnak önbizalomhiányból, önismerethiányból, nem megfelelő életszemléletből és gondolkodásmódból. Mivel az említett tényezők nem fejlődtek ki a modern emberben, ezért beleragad a számára megbetegítő párkapcsolatokba, munkahelyekbe, azt is megteszi, amiért lelke háborog, idős korára sem tud leválni szüleiről, és az egész világról alkotott kép sem mindig helyes. Mondhatni egyfelől torz az egész életszemlélet, másfelől részben emiatt és részben más okok miatt a modern emberben nincs meg az az akarati erő, hogy kilépjen bukott helyzetekből. Egyszerűen nincs hozzá ereje. Az indiánok szerint, ha megdöglött a lovunk, szájunk le óla és keressünk egy másikat. Mi nem tesszük, hanem élesztgetjük a döglött lovainkat. Ez az egész társadalom életszemlélete, értékrendje. Ezért bukunk úgy egyénileg, mint kollektíven, társadalmi szinten.

Ha már kellően szorongunk, félünk, aggódunk, stb., akkor a hosszú távon megoldhatatlan és feldolgozhatatlan negatív élményeink párosulva a kilátástalansággal, depresszióhoz vezetnek. Ez a lélek beteg állapotának a végső stádiuma.

.

2. A depresszió áttevődik fizikai síkra

A krónikus betegségek esetén sokszor társ a depresszió is. Valójában a depresszió hamarabb jelentkezik, mint a fizikai betegség. A lélek betegsége csak az egyik, de igen sarkalatos tényezője a fizikai betegség kialakulásának. Amíg a depresszió a lélek betegsége szempontjából a végső stádium, addig fizikai síkon a betegségek első stádiuma. Az autoimmun betegség például a lélek öngyilkossági kísérlete. A szellemé a csontritkulás. A krónikus betegségből való felgyógyulás alapkövetelménye: 1. az energiahiányos állapot megszüntetése (minden krónikus beteg energiahiányos), 2. a depresszió megszüntetése a kiváltó élethelyzetek megoldásával, önismerettel, életszemlélet váltással, tudatos élet irányába történő elindulással, 3. a fizikai betegség(ek) kezelésével.

.

3. A depresszió az egyik pólus

A másik a mánia, mely egy hisztériás állapot. A mai munkahelyek ezt például imádják. A mániás, hisztériás állapotba került munkavállaló jobban teljesít. Aztán kimerül, átesik egyik pólusból a másikba, a depresszióba. Mint amikor egy nap szinte egyszerre jelentkezik a 35 és 10 fokos hőmérséklet. A két pólus közötti ingázás komoly fizikai betegségeket tud generálni. Tűz és víz együtt.

.

4. Az első 21 év

A probléma forrása az első 21 évben keresendő. Ha a gyermek úgy nő fel, hogy azt kapja a családtól, szűkebb társadalomtól, majd a szélesebb társadalomtól, ami őt segíti a fejlődésben, akkor tudatos felnőtt lesz belőle, aki túlél minden vízözön szerű eseményt, lévén Énje a toppon van, minden helyzetben intuitív és kreatív.

Ha a gyermek úgy nő fel, hogy senkit nem érdekel az ő fejlődési ritmusa, ha a család mint modell nem létezik, a társadalom szétesett és csak a pénzről szól, ha az iskola a fogyasztói társadalom igényei szerint nyírja a fiatal palántákat, az új generáció beteg lesz, a depresszió népbetegség lesz, fizikailag pedig lerokkan.

Egy aprósággal nem foglalkozunk. Az említett ódon létrejött társadalom egyre jobban hibrid faj lesz. Egyre nehezebben képes a reprodukcióra. Ha sikerül, akkor komoly korlátokkal. De leginkább nem sikerül. Ez az univerzum önszabályzó mechanizmusa.

.

5. A profit

Ne felejtsük el így végül a depressziópart sem, mert sokan jól élnek abból, hogy egyre több ember lesz depressziós megrokkant élete miatt, melyből nem lát ki.Comments are closed.