Húsvét

Négy evangélium ír a húsvéti eseményekről, akár egy-egy történelem könyv. Van bennük közös és van ellentmondás is. Máté és Márk inkább fizikai síkon, eseményszerűen írják le, akár egy mai történelemkönyv. Lukács már nem annyira fizikai síkon írja le az eseményeket, hanem metaforákkal. Ezt a formát fokozza János, aki már szinte, mai szavakkal élve, szellemtudományosan látja az eseményeket és eszerint is írja le. János, a Lázár nemrég történt feltámasztása óta mindkét világban ismerős, így ő teljesen más szemszögből érzékeli a történteket, magasabb tudattal éli át.

A négy evangélium nem ellentmondásos, hanem más és más szemszögből mutatja be az eseményeket. Az egészen fizikai síktól az egészen szellemi síkig. Akár egy mai sportközvetítés négy különböző kamerája. Négy kameraállás. Az eseményt jól érteni akkor tudjuk, ha szinte egyidőben mind a négy kamera képét látjuk.

Fontos megegyezni, hogy a négy evangéliumot Rudolf Steiner olvasta egybe, és kiegészítve az ő szellemtudományos ismereteivel teljesen más értelmet nyernek a történtek.

.

Történelmi szükségszerűség

Abban az időben az emberiség kezdett elanyagiasulni. Korábban a halál olyan volt az emberek tudatában, mint az alvás. Azonban a Római Birodalom anyagiassága, a római jog, mely eltörölte e morális törvényeket és helyette az immorális világot hozta el, olyan mélyre nyomta az emberek tudatát, hogy féltek, sőt rettegtek a haláltól. Az aktuális értékrend miatt az élet öngyilkos irányba tartott, az apokaliptikus vég nem volt messze. A Római Birodalom volt az első korai fogyasztói társadalom, immorális értékrenddel.

A közelmúltban Steiner azért jött, hogy visszahozza a közös emberi tudatba az szellemi tudást, azaz, hogy az ember szellemi lény, és tudatosan inkarnálódik. Krisztus egy Napszellem, akár az arkangyalok, és azért jött, hogy más irányba terelje az emberei létet. Krisztus nélkül, már nem lenne emberi szintű élet a Földön. Ha nem tereli más irányba az értékrendet, nem lennénk. Halálával össze is kötötte magát a Földdel, azaz bolygónk és a civilizációnk infúzióra van kötve, azért, hogy még létezzünk.

A Szent Grál nem egy fizikai tárgy, hanem azt jelenti: szellemi lény vagy, életed célja a szellemi fejlődés, és ha megérted a világ rendjét, hatalmas teremtő erővel bírsz. Nyilván annak idején nem tetszett ez a világ vezetőinek, ahogy ma sem tetszik ez a fogyasztói társadalomnak, ahova nem tudatos szellemi lények szükségesek, hanem fogyasztó zombik.

Érdekes viszont, ma olyan szintre jutottunk, hogy lejjebb vagyunk, mint Krisztus idején. Az akkor vizionált apokaliptikus vég ma is itt lebeg. Ma jobban félünk a haláltól, mint akkor. A fogyasztói társadalmat nagyobb tökélyre vittük, mint a Római Birodalom. Itt az ideje a radikális váltásnak.

.

Varázslat

A Túl az anyagon c. könyvben bemutatásra került, hogy Karácsony előtt van 12 varázslatos éjszaka, mely részben demója a következő évnek, részben pedig szellemi síkon elő tudjuk vele készíteni tudatos módon a jövő évünket. Így nem elszenvedjük a jövőt, hanem tudatosan létrehozzuk. Hasonló ez Húsvétkor is.

A hét minden napja képvisel egy bolygóminőséget. Nap: vasárnap, Hold: hétfő, Mars: kedd, Merkúr: szerda, Jupiter: csütörtök, Vénusz: péntek, Szaturnusz: szombat. Krisztus mint magas tudatú szellemi lény, a Nagyhét alatt minden nap bolygóminőségét megváltoztatta. Minden nap rányomta a saját bélyegét az adott bolygóminőségre. Mai szavakkal élve, magasabb minőségre emelete azokat. Például a csütörtök azóta már nem az a minőség, hanem egy magasabb. A Jupiter minőség egy magasabb szintre lépett, mert magában hordozza Krisztus pecsétjét.

Krisztus a Nagyhéten az asztalra csapott és azt mondta, vége ennek az immorális világnak. És vége is lett. Ma újra ott tartunk. És a Nagyhéten akár Magyarországon, akár a világban sokan az asztalra csaptak és azt mondták, új világot akarunk. A varázslat pedig működik. Minden évben, úgy az egyéni életünk során, úgy társadalmilag. Aki tudatosan tervezi életét, annak nem árt mindezt tudnia.

És ez lesz Krisztus második eljövetele. Krisztus valójában itt van, összekötötte magát a Földdel, ott van mindenkiben, aki meg tudja élni a moralitást egy immorális világban. És amikor ezek az emberek a Nagyhéten az asztalra csapnak, akkor működik a varázslat. Ez a világ 2019-2020-ban lesz a mély ponton, és azután radikálisan új értékrendet kell építenünk, mert ez a porba hullik, a saját nagysága alatt.

.

Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?

Minden film, minden írás ezt említi. Azonban feltette-e már valaki magában azt az egyszerű és logikus kérdést, hogy egy magas tudatú szellemi lény, Isten fia, aki látta a jövőt, úgy játszott az anyaggal, ahogy csak akart, aki tudatosan jött a Földre, sőt tudatos halálával össze is kötötte magát a Földdel az emberiség szellemi fejélődésének a végig, azaz még végtelenül hosszú ideig, az véletlenül sem mond ilyet.

Ha Steiner szellemi értelmezését vesszük alapul, akkor a kereszten elmondottak olyanok, mint egy tudatos beavatás, és azt mondja, köszönöm, hogy megtehettem, a Föld, a civilizáció érdekében. Van némi különbség.Comments are closed.