Menetrend a jövőbe

Kérlek nyomtasd ki papírra, hogy bármikor elővehesd.
Ne hidd el, ellenőrizd, hogy megtörténik-e.

.

Mottó: semmi sem állíthatja meg azt, aminek itt az ideje. 

Az univerzum egyik alapszabálya, hogy semmi sem tart örökké. Mint amikor egy végtelen jelen haladunk. Egy idő után visszatér minden az ellenkező előjellel. Vagy egy 8-as alakú pályán közlekedő kisvasút. Mindig egy irányba halad, mégis egy adott pont után visszatér az ellenkező irányból. Hasonló a hinta esete is. Ha túl magasra lökjük, átfordul a felső holtponton és visszatér a hátunk felől, gyerekestől.

Látszik, az örökké tartó gazdasági növekedés csak illúzió, mert adott pont után gazdasági csőddé alakul, hiába ugyanazt tesszük, ugyanúgy. Sőt! Éppen azért. Ha a csúcs előtt nem váltunk struktúrát, minden átfordul az ellenkezőjébe. Így bukik meg kötelező jelleggel minden rendszer, minden ideológia. Egész értékrendünk, annak minden alkotó eleme átfordul az ellenkező pólusába. Ami tegnap igaz volt, holnap annak az ellenkezője.

A Római Birodalom, amíg terjeszkedett, harcolt, újabb és újabb területeket foglalt el, összeharácsolt onnan mindent, addig fejlődött. Ahogy nem volt már mit meghódítani, ahogy olyan nagy méreteket öltött a Birodalom, hogy az már átláthatatlan lett Rómából, hanyatlásnak indult. A korai fogyasztói társadalom növekedése nem önmagában volt, mert önmaga mínuszos volt. Az újabb és újabb területek, az eltulajdonított értékek tartották fenn a fejlődés illúzióját. Ma ez a Föld kizsigerelése, a kőolaj, az emberek rabszolgasorba taszítása. Mikor már a Római Birodalom nem tudott terjeszkedni, akkor kellett volna struktúrát váltania. Át kellett volna térniük egy teljesen más életvitelre. Új értékrendet kellett volna kialakítaniuk, az új helyzetnek megfelelően. De ez fel sem merült bennük. Ahogy ma sem merül ez fel

.

2017 szeptember 9-10

Így jutottunk el arra a pontra, mikor a kisvasút ugyanabba az irányba haladva, el kezd visszafelé jönni. Szembejön velünk saját világunk. Ez a fordulópont most két nap. Szeptember 9 és 10-én új korszak köszöntött ránk. Előtte létünk 100%-ban materiális alapokon zajlott, értékrendünk 100%-ban anyagi volt. Eddig ez volt az elvárás. Szeptember 9-10-től ez az arány kb. 8%. A fennmaradó kb. 92% mostantól a moralitásé. Ez az univerzum elvárása felénk.

Mit jelent ez? Képzeljünk el egy kísérletet, ahol a kutatók azt tanulmányozzák, milyen a csimpánz intelligenciája, mennyi idő alatt tud rájönni új dolgokra. A feladat arról szól, hogy a csimpánz mellett különböző geometriai formájú tárgyak találhatók és előtte egy asztal, melyen egy kör alakú lyuk. A csimpánz rájött, ha felvesz egy pingpong labdát és beleteszi az előtte levő lyukba, akkor kap egy banánt. Annyira jól megy ez már neki, hogy lassan elhízik. Ekkor a kutatók kicserélik az asztal lapját, így most már nem egy kör alakú lyuk van rajta, hanem egy háromszög alakú. A csimpánz továbbra is próbálkozik a megszokott pingpong labdával, de az nem fér bele az új lyukba, így nincs banán sem. Eleinte ingerült, majd dühös, csapkod, közben egyre éhesebb. Lassan kimerül. Mikor lehiggad, kezd próbálkozni, gondolkodni és rájön, mely geometriai forma illik be az új formájú lyukba. És kapja a banánt. Lassan rájött, már mást várnak el tőle a banánosztók.

Szeptember 9 előtt az asztalunkon olyan lyuk van, mely 100% materialista gondolkodást feltételez. Tizedikétől ez az elvárt anyagiasság már kevesebb mint 10%. Tizedikétől már nem megy az, ami eddig rutin volt. Dühösek leszünk, agresszívek, és lehet éhesek, majd talán (?) rájövünk (vagy nem), más gondolkodási forma szükséges az értékrendünkbe, mert az univerzum tudósai mást várnak el tőlünk. Értékrendünk átfordul az ellenkezőjébe. És akkor kapjuk a banánt.

.

2018 január 8, 9, 10 – a fatimai jóslat

Fatima egy kis portugál falu, Lisszabontól több mint 100 kilométerre. I.sz. 1385-ben, I. János portugál király megvédte hazáját, mikor győzelmet aratott az országot támadó kasztíliai király seregei fölött. Mivel a győzelmet annak tudta be, hogy a Szűzanya segített, kolostort emeltetett azon a helyen Szűz Mária tiszteletére.

1917 október 13-án jelent meg a Szűzanya Fatima mellett és üzenetet hozott az Égiektől. Az egyház kivizsgálta az eseményt és igaznak találta 1958-ban.  A harmadik titok olyan erősnek bizonyult, hogy titkosították és csak nemrég hozták csak nyilvánosságra.

Igazából csak az egyház változata érhető el, mely véleményem szerint meseszerű, de mint szimbólum, jó. Tudni kell, az Égiek, ha üzennek, akkor az mindig szimbolikus, lévén a jövőt ők sem látják, csak a saját terveiket. Nagyon sok múlik az értelmező személyen. Hasonló ez ahhoz, ha egy nagyon jól megírt spirituális könyvet lefordít egy olyan személy, akinek nyelvismerete maximálisan megfelel, de az adott témához nem ért, a fordítás csapnivaló lesz, tönkre teszi az eredeti mű minden lényegét.

A vatikáni szöveg szerint a jóslat beteljesülésének idején az ember eltávolodik a Teremtőtől, gyűlöli a másikat, háborúzik, és azért, hogy másokon uralkodhasson, képes elpusztítani szemrebbenés nélkül a Földet is. Mindenhol a sátán uralkodik, ezt tekinti a világ normálisnak, az emberek békétlenek és hitetlenek. A jóslat vatikáni verziója szerint bünti jön, mely keményebb lesz, mint bármelyik vízözön, az emberiség fele elpusztul, kicsik, nagyok, erősek, gyengék. De, akik hűek a Teremtőhöz, megmaradnak. Egy pap meglátogatta a látomást megélő egykori gyereket, Luciát aki azóta kolostorban él Portugáliában. Most csak annyi megjegyzést tett, hogy a büntetés nagyon közel van, sok állam eltűnik, és vége a megszokott világnak.

A meseszerű részeket kihagyva, és megértve azt, hogy nincs büntetés, csak beteljesedik az a sors, amit generáltunk, mint amikor a hintát túl magasra lökjük, és az átfordul, visszatér az ellenkező irányból, a hátunk felől és jól fejbevág. Ez a látomás lényege, melyet a vallási gondolkodás a saját nyelvezete szerint értelmezett.

Ha megnézzük, a világ pont olyan, amilyennek leírták, immorális törvények, profitorientált gondolkodás, az Anyagi Világ négy urának szentelt civilizáció, akik már maguk is unják ezt az egészet.

Tudta-e a szellemi világ a fatimai jóslat pontos dátumát mondjuk 30 évvel ezelőtt? NEM. Madách Imre óta, aki akarja, tudja, hogy eljön az a nap, mikor a falanszter korszak megbukik. De ez lehetett volna egy laza átmenet, mikor az emberiség megfejlődi a materializmust, mikor önként és dalolva dönt arról, hogy másképp teszi ezután a dolgokat. Mivel az már több mint 100 évvel ezelőtt látható volt, ilyen önfejlődésre az ember nem kapható, nem tud úrrá lenni saját kapzsiságán és lustaságán, aktuálissá vált a jóslat, melyet a Szűzanya át is adott azon a helyen, mely az ő szent helye, olyan gyerekeknek, akik gyermeki létformájukból fakadóan tiszták. Így üzent a szellemi világ, mint annak idején, mikor a pestis járvány csúcsán megjelent Mihály arkangyal véres karddal és azt visszatette a kardhüvelybe. Ekkor mindenki tudta, vége a járványnak.

.

2018 január 8, 9, 10, 11 – a bibliai apokalipszis

Az evangélium apokalipszise alapján írt egy jó könyvet Emil Bock: Apokalypse: Betrachtungen über die Offenbarung des Johannes. Nagyon érdekes a könyvben, hogy az író rájött, az evangélium szimbólumokban beszél. A szellemi világ sem látja a jövőt, azaz nincs időutazás, hogy lefotózzák az egyik utcaképet és elküldjék nekünk.

Az Égiek szerint most van a bibliai apokalipszis kezdete. 2018 január 8-11, azaz hétfő-csütörtök. Érdekes mód ez egybeesik a fatimai jóslattal, pontosabban az csak három nap, a bibliai egy nappal több. Ez pedig azért érdekes, mert a Biblia nagyon régi, és a legelső isteni tervet tartalmazza. A szellemi világ akkor még nem tudta, most mi lesz. Csak Madách korában dőlt el, mi lesz a vég. De ott sem tudta senki, hogyan lesz vége a falanszternek. Ehhez képest ezer évekkel korábban valaki már eldöntötte és közzé tette a mai eseményeket. És igazak lesznek a bibliai szövegek. Megnyílnak a pokol kapui és tömegek indulnak. Azt tudjuk, pokol, mint a Föld mélyébe ásott lyuk, nem létezik. A pokol maga az út hazafelé, amiről már olvashattunk a Túl az anyagon c. könyvben. Pokol az, mikor mindenki szembesül saját életének minden mozzanatával, mikor ego és ügyvéd nélkül vádolja saját magát. A másik oldal, a szellemi világ, bejárati zónája értelmezhető pokolként. Mindenki ott kezd, mert ez a haza vezető út. Kérdés, ki meddig marad ott. Egy csecsemő egy nap alatt átjut. Átlag jó ember 30 év, átlagember 50 év, nem túl jóember 70-100 év, a mai elnökök, vezérek, oligarchák, miniszterelnökök, kiskirályok egy része 170-200 évig dolgozzák fel életüket. .

.

2018 március
Az ocsú elválik a búzától

A János evangélium szerint az  apokalipszis ott végződik, hogy elválik az ocsú a búzától, azaz van, aki hazamegy és van, aki marad.

Amikor megyünk a horvát tengerre, van egy szakasz, ahol az autópálya kettéágazik. Jobbra Rijeka, balra Split. És van egy kb. 2 km hosszú szakasz, mikor döntenünk kell, merre megyünk. Itt lehetőség van még váltogatni is a lehetőségeket. Azonban eljön egy pont, ahonnan nem tudunk már váltani. Ahol vagyunk, arra megyünk.

2017 szeptemberben elkezdődött egy új korszak. Aztán 2018 év elején az apokalipszis. 2017 ősztől dönthettünk, merre megyünk. Két út van. Morális vagy immorális. És a két út már át nem járható. Mindenki megy a maga útján. És bármelyik pillanatban vége lehet az egyiknek.

..

2018 március vége
Eltörölték a sorsot

Sok asztrológus állítja, az asztrológiában az áll, 2018-ban  eltörölik a sorsot. Egyszerűen nincs sors. Elvették a múlt terheit, szabadon cselekedhetsz. Igen, de ezt nem sokan értik.

Mindig arról beszélünk, hogy a sors a legfontosabb, annak van minden alárendelve. Aztán március végén kiderül, eltörölték a sorsot úgy egyénileg, mint a civilizáció szintjén.

Minden ember sorsát lezárták a Szeráfok, nyilván felsőbb utasításra. Azt jelenti, minden adósságot jóváírtak, ahogy minden járandóságot. Ettől a pillanattól senki nem tartozik senkinek. És igaz ez a civilizáció szintjén is. Jelenti ez továbbá azt is, hogy minden karmikus betegség oka is törölve lett. Sőt, ha értenénk, igen fontos, hogy már karmákat sem generálunk viselkedésünkkel.

ILYEN MÉG NEM VOLT AZ EMBERISÉG TÖRTÉNELMÉBEN.

Miért volt erre szükség? Mert egyfelől így lehet csak lezárni a civilizáció egyik korszakát, másfelől tiszta lappal indítani azt a befejező részt, mely beteljesíti az eddig elodázott korszakot.

.

A TERV

Rudolf Steiner halálával a lehozott és szétosztásra került tudás sajnos megbukott, majd jött két világháború. Ekkor a szellemi világban látták, itt már nem sok minden lesz. Már Az ember tragédiájában vázolt jövő is elszállt, mint a győzelmi zászló.

2018 év elejétől, az apokalipszis kezdete óta egyre nő a káosz, és egy pillanatra sem csökken, hanem napról napra nagyobb. Olyan ez, mint Bábel. Annyira összezavarja az ember a saját világát, hogy minden le fog állni. Háború nélkül.Comments are closed.