Menetrend a jövőbe

Kérlek nyomtasd ki papírra, hogy bármikor elővehesd.
Ne hidd el, ellenőrizd, hogy megtörténik-e.

.

Mottó: semmi sem állíthatja meg azt, aminek itt az ideje. 

Az univerzum egyik alapszabálya, hogy semmi sem tart örökké. Mint amikor egy végtelen jelen haladunk. Egy idő után visszatér minden az ellenkező előjellel. Vagy egy 8-as alakú pályán közlekedő kisvasút. Mindig egy irányba halad, mégis egy adott pont után visszatér az ellenkező irányból. Hasonló a hinta esete is. Ha túl magasra lökjük, átfordul a felső holtponton és visszatér a hátunk felől, gyerekestől.

Látszik, az örökké tartó gazdasági növekedés csak illúzió, mert adott pont után gazdasági csőddé alakul, hiába ugyanazt tesszük, ugyanúgy. Sőt! Éppen azért. Ha a csúcs előtt nem váltunk struktúrát, minden átfordul az ellenkezőjébe. Így bukik meg kötelező jelleggel minden rendszer, minden ideológia. Egész értékrendünk, annak minden alkotó eleme átfordul az ellenkező pólusába. Ami tegnap igaz volt, holnap annak az ellenkezője.

A Római Birodalom, amíg terjeszkedett, harcolt, újabb és újabb területeket foglalt el, addig fejlődött. Ahogy nem volt már mit meghódítani, ahogy olyan nagy méreteket öltött a Birodalom, hogy az már átláthatatlan lett Rómából, hanyatlásnak indult. A korai fogyasztói társadalom növekedése nem önmagában volt, mert önmaga mínuszos volt. Az újabb és újabb területek, az eltulajdonított értékek tartották fenn a fejlődés illúzióját. Ma ez a Föld kizsigerelése, a kőolaj, az emberek rabszolgasorba taszítása. Mikor már a Római Birodalom nem tudott terjeszkedni, akkor kellett volna struktúrát váltania. Át kellett volna térniük egy teljesen más életvitelre. Új értékrendet kellett volna kialakítaniuk, az új helyzetnek megfelelően. De ez fel sem merült bennük.

Ahogy ma sem merül ez fel. Így jutottunk el arra a pontra, mikor a kisvasút ugyanabba az irányba haladva, el kezd visszafelé jönni. Szembejön velünk saját világunk. Ez a fordulópont most két nap. Szeptember 9 és 10-én új korszak köszöntött ránk. Előtte létünk 100%-ban materiális alapokon zajlott, értékrendünk 100%-ban anyagi volt.  Szeptember 10-től ez az arány kb. 8%. A fennmaradó kb. 92% mostantól a moralitásé.

Mit jelent ez? Képzeljünk el egy kísérletet, ahol a kutatók azt tanulmányozzák, milyen a csimpánz intelligenciája, mennyi idő alatt tud rájönni új dolgokra. A feladat arról szól, hogy a csimpánz mellett különböző geometriai formájú tárgyak találhatók és előtte egy asztal, melyen egy kör alakú lyuk. A csimpánz rájött, ha felvesz egy pingpong labdát és beleteszi az előtte levő lyukba, akkor kap egy banánt. Annyira jól megy ez már neki, hogy lassan elhízik. Ekkor a kutatók kicserélik az asztal lapját, így most már nem egy kör alakú lyuk van rajta, hanem egy háromszög alakú. A csimpánz továbbra is próbálkozik a megszokott pingpong labdával, de az nem fér bele az új lyukba, így nincs banán sem. Eleinte ingerült, majd dühös, csapkod, közben egyre éhesebb. Lassan kimerül. Mikor lehiggad, kezd próbálkozni, gondolkodni és rájön, mely geometriai forma illik be az új formájú lyukba. És kapja a banánt.

Szeptember 9 előtt az asztalunkon olyan lyuk van, mely 100% materialista gondolkodást feltételez. Tizedikétől ez az elvárt anyagiasság már kevesebb mint 10%. Tizedikétől már nem megy az, ami eddig rutin volt. A következő bő két évben szembesülünk ezzel. Dühösek leszünk, agresszívek, és lehet éhesek. 2020-ban rájövünk, más gondolkodási forma szükséges az értékrendünkbe, mert az univerzum tudósai mást várnak el tőlünk. Értékrendünk átfordul az ellenkezőjébe. És akkor kapjuk a banánt.

Hogy miért van ez így? A Túl az anyagon és a Millió éves civilizációk c. könyvekben bőven rendelkezésre áll minden információ.

.

A következő 10 év átmenet lesz a jövőbe. Alagút a hegy egyik oldaláról a másikba, és nem tudjuk, mi van a túloldalon. Ennek 2017 szeptember-december része olyan lesz, mintha szembekapnánk egy hurrikánt. 2017 tele forró lesz. Egyfelől melegebb, mint a tavalyi, másfelől forró lesz a talaj a lábunk alatt attól, amivel szembesülünk.

Modernnek nevezett világunk szolgáltatásokra épült. 2017 végére a szolgáltatások korlátozódnak, vagy megszűnnek. 2018-ban még markánsabban. Mivel átfordultunk a hintán, el ne higgyük senkinek, hogy egy egyre csökkenő szolgáltatás, majd újra felélénkül, mint régen. AZ A VILÁG AMI VOLT, MÁR SOSEM LESZ. Életünk 100 évet esik vissza, minden téren. Október végére már a zombi is látja, valami nem stimmel az eddigi megszokott életével.

Már nem dübörög sem a gazdaság, sem a kamionok, nem utazunk annyit. Megtanulunk otthon élni. Megtanulunk közösségeket létrehozni. Kezdünk gondolkodni. Ennyi ellustult jólét után elővesszük a józan eszünket.

2018 évben fokozódnak az események.

2019 első félére érjük el a mélypontot. De ősztől kezd működni egy morális lét alapja. Az év második fele jobb, mint az első.

2020-ban már egy másik világban vagyunk, és nincs mínusz semennyi évünk. De ez a világ ami most van, már sosem lesz. Ilyen többet nem lesz. Lesz más, boldogabb, de lényegesen egyszerűbb. Ha megnézzük az otthonunkat, a munkahelyeket, ilyen modern, gépekkel teli környezetünk már soha sem lesz. Nem lesznek már a valóságtól elrugaszkodott, életidegen virtuális szakmák, és a kontraszelekció sem fog működni. Ezen az úton indulunk el 2020-ban.

.

2016 volt a Majom éve. A majomnak vannak érzelmei, tud sírni, de nem tudja megoldani problémáit, elmajomkodja az egészet. 2016-ban tört a felszínre az elmúlt két világháborútól induló modernnek nevezett világunk minden szőnyeg alá söpört fájdalma, hazugsága. Nem oldottuk meg, elmajomkodtuk.

2017 a Kakas éve. Magamutogatás, pankráció a javából. A látszat a legfőbb erény és egyben elvárás is. És ennél semmivel sem több.

2018 a Kutya éve, mikor konokul ragaszkodunk a régi rossz szokásainkhoz, harcolunk a változás ellen. A kutya a szokások rabja.

2019 a Disznó éve. A disznó a keleti filozófiában morális állat. Ez az év, mikor kezd megjelenni a Vízöntő kor szellemisége. Az év második felében.

2020 a Patkány éve. A patkány a sikeres túlélő. A társadalom túlélése a tét. A két és fél év egyre mélyülő sötétsége után, 2020-ban kezd felragyogni a Nap, megjelenik a Fény. Ez a túlélés éve.

2021 a Bivaly éve. Ez a tudatos és elszánt felkészülés a jövőre. Az alkotás éve. Itt már sugárzik a Fény, elégeti a sötétség utolsó morzsáit is. Például a pénzt.

2022 a Tigris éve. A tigris erős, elszánt, vidám, optimista. Vidám és boldog év.

2023 a Macska (Nyúl) éve, ami a barátkozásról, gondoskodásról, a művészetek kialakulásáról szól. A harmónia éve. Igazi morális és boldog év.

2024 a Sárkány éve. Ez egy szerencsés, önbizalommal teli év.

2025 a Kígyó éve. Ez a gyors döntések és a jól menő dolgok éve. A döntés sikert terem.

2026 a Ló éve. Ez a szórakozás, kikapcsolódás, lendület, anyagi bőség ideje.

2027 a Kecske éve. Ez az aggodalmaskodás, megfontolt döntések, jóindulat, nagyratörés, kreativitás ideje. Újabb fordulópont. Eddig tart az alagút, az átmenet, melynek első időszaka 2017 szeptembertől bemenetel az alagútba, 2020-ban megjelenik a fény, onnantól már a fényben haladunk, de még az alagútban. 2027-re érünk ki az alagútból. Ez újabb átalakulás, de már nem olyan markáns, mint a 2017 ősze – 2019 időszak.

2028-tól már az újvilág épül. Hogy ez hova vezet? A Túl az anyagon c. könyvben van egy fejezet 2116 címmel. Ez konkrétan arról szól, mi lesz akkor, majdnem 90 év múlva. A fejezet megélt élmények alapján íródott. 2028-tól egyenes az út 2116-ig.

.

Milyen világ jön? 

A 2016 téltől – 2017 nyárig tartó időszakkal mindenben szöges ellentétben álló. Egy morális világ. Olyannyira, hogy 2021-ben felmerül a pénz megszüntetésének gondolata. És egy-két éven belül meg is történik. Utolsó a svájci frank, majd az arany, majd az ezüst.

Egy modernkori ógörög világ jön. Annak a kornak a szellemiségével. A civilizációnk tízezer éve alatt boldog csak Sumer aranykorában volt. Azóta soha sem. 5-7 év múlva megéljük azt a boldogságot, mint annak idején. És ez megmarad a következő 200 évben. Ez a madáchi űrkorszak (lásd Az ember tragédiája).

Milyen lesz a világ? Ajánlott olvasmány A technika 100 év múlva c. cikk.

.

A TUDATOSSÁG KORA

Mai világunk a látszatra épül és maximálisan elutasítja a tudatosságot, minden szinten. Semmi sem az, aminek látszik. Az iskola nem a gyermek fejlődési ritmusait és képességeit veszi alapul, hanem a fogyasztói társadalom elvárásait, azaz mire van szüksége a profitnak. A munkahely sem az, aminek látszik, így a munka végeredménye is csak illúzió. A táplálék sem az, aminek látszik. A szabadidőnk sem. Az emberi kapcsolatok sem. Mindezektől és önismereti hiányunktól betegek leszünk, majd elvárjuk az orvostól, hogy vegye el tőlünk. Egész életünk nélkülözi a tudatosságot, és azt sugallja jelen értékrendünk, minden ami kellemetlen az életünkben, kidobhatjuk egy arra szakosodott intézmény, vagy személy kukájába, mint egy piszkos papírzsebkendőt.

Most indul a tudatosság kora. Új elvárás az univerzumtól. Az átmeneti időben meg kell tanulnunk, hogy egészségünket, boldogságunkat, egyáltalán egész létünket csakis a tudatosság révén tudjuk működtetni. Ez a belépőszint ide, ahogy az önismeret az életbe.

.

Klímaváltozás

Minden hiedelemmel ellentétben intenzív formát ölt a felmelegedés. Európa jó része száraz lesz, ezért Európa déli és részben középső része északra költözik kb. 20 év múlva. 2100-ra Dánia olyan lesz, mint most Horvátország.

.

Lakóhely

Az utóbbi évtizedekben egyre erősebb mértéket öltött a folyamat, mely arról szól, mindenki városra költözik. Kiürül a vidék, felduzzad a város. Ez a folyamat most megfordul és a városiasodásnál lényegesebb nagyobb ütemben visszafordul. Közösségek jönnek létre, melyek részben önfenntartóak, részben azért együtt is működnek a többiekkel.

.

Létszám

Akik nagyon mélyen beleélték magukat az anyagi világba, azok kevésbé kompatibilisek egy ezzel szinte mindenben ellenkezővel. Ez már rövid úton is komoly kihívás lesz nekik. Az univerzum rendezője végtelen kegyelmét alkalmazva, nagyon sok szereplőt hazahív, mert látja, esélyük sincs egy mindenben ellenkező világban az első napot is túlélni. Másfelől ilyen gondolkodással blokkolják az új rend működését.

Akiknek sikerült már korábban ébredniük, akik elindultak a tudatosság útján, ők fenn vannak Noé bárkáján és túlélik a virtuális vízözönt. Nekik sem lesz könnyű. De ott a cél, látszik a fény. Nekik kell megvalósítaniuk azt a morális világot, amit már 100 évvel ezelőtt kellett volna az egész civilizációnak.

.

Ne felejtsük

AZ ÉLET EGYETLEN ÉRTELME, HOGY ÁTSEGÍTSÜK EGYMÁST EZEN AZ EGÉSZEN, és közben megtaláljuk azokat a megelégedettségi pillanatokat, amiket boldogságnak nevezünk. És nem az, hogy generációkon át harácsoljunk, egymáson uralkodjunk.

Most megadatik a Kor Szellemének, eszmeiségének megfelelő élet, a morális lét.

.

Epilógus

Sok szép, jó és hasznos dolgot valósítottunk meg, a technika sok esetben nem ismert határokat. Azonban nem tudta a tudomány megfejlődni az anyagi gondolkodást, nem volt hajlandó túllátni a materializmuson, pedig minden adott volt hozzá. A profit itt is, ahogy az élet minden területén átvette az irányítást és egész társadalmunk odaragadt az anyagi gondolkodás pólusához, mint rajzszeg a mágneshez. Így mindez majd az emlékeinkben él tovább, ahogy a Millió éves civilizációk.

.

Sok sikert kívánok azoknak, akik úgy döntenek, belevágnak új világunk megalkotásába és megélésbe, mely biztosan teljesen más lesz, a maga élményeivel és nehézségeivel együtt. SZÉP LESZ ÉS BOLDOG. TÉNYLEG BOLDOG, mert akkor már nem a látszat számít, hanem a valóság. Igaz, sokkal egyszerűbben élünk majd, mint ma.

Csalogány, 2017 szeptember 16

.

 

Kiegészítések

.

Látható jelek
2017.09.21

Milyen értékrend működteti a mai világot?

  • az álszentség, a cím, a rang, a hatalom, magolt tudás, okoskodás, pompa és ragyogás, egoizmus
  • az elektromos áram, az internet, a pénz, minden elektromos eszköz, informatika, szoftverek, és minden ide kötődő szórakoztató eszköz, szórakozás
  • a „csak azért is” princípium. Dafke. Majd én megmutatom. Szemet szemért, uralkodás egymáson és más népeken
  • az álspiritualitás, fekete mágusok, megélhetési spirituális mesterek

Eddig a fent említett tényezők megvalósítása “előre” vitte az embert az érvényesülésben. Legalábbis a mai értékrendben. Mostantól már nem. Sőt.

Leglátványosabb lesz az elektronika, informatika és a virtuális világ. Úgy kell elképzelni az egészet, hogy ez a terület el kezd nem működni. Napról-napra egyre jobban. Az ember megalkotta ezt a területet, hogy őt szolgálja. Azonban ez a terület egyre inkább nem akarja szolgálni az embert. Úgy képzeljük el, mintha egy scifi filmben egy földönkívüli intelligencia fokozatosan el kezdené blokkolni ezen berendezések működését. Valójában az univerzum erői kezdik nem támogatni ezt az életstílust és ennek részeként az elektronika, informatika, virtuális világ vonalat. Így ezek elég gyorsan kiesnek alólunk.

Konkrétan napról napra egyre több informatikai, elektronikai hibával fogunk találkozni úgy egyénileg otthon, mint a közös dolgainkban. Otthon berendezéseink produkálnak majd egyre gyakrabban megmagyarázhatatlan, sokszor javíthatatlan hibákat, a szoftverek nehezen indulnak el, nehezen működnek, nem pont azt teszik, amit egy hónappal ezelőtt tettek, vagy csak nagyságrenddel lassabban működnek majd.

Globálisan a megszokott működés egyre nehezebben lesz tartható, egyre nagyobb munka befektetése által. Magyarul, szép lassan kihullik alólunk az a világ, amire építjük modernnek nevezett társadalmunkat. És itt nem évtizedekről beszélünk, hanem hónapokról.

Mivel jár mindez? Mivel egész életünket az ipartól az egészségügyön, a pénzen át az egész állam-háztartásig bevittük a virtuális világba, elég hamar nagy felfordulással fogunk találkozni.

.

Tanulság
2017.09.21

Mikor megszületik egy gyermek, semmit sem tud a világról. Nem érti azt, nem beszél, nem érti a beszédet. Aztán figyel, tapasztal és felépíti magában azt az algoritmust, ahogy a világ működik. Megfejti a világ működési algoritmusát.

PONT EZ A DOLGUNK.

Mivel új korszak jön, új világ, a régi algoritmusok már nem működnek, fel kell fedeznünk az újakat. De ehhez mindenképp el kell engednünk a múlt sztereotípiáit, szokásait, dogmáit. Újszülöttként kell a világra tekintenünk. Fel kell fedeznünk, miért kapunk jutalmat és miért büntit. Tapasztalatainkból új értékrend születik, új világ. Az új világ algoritmusai, melyek már működnek, csak még nem fedeztük fel azokat, mert még görcsösen ragaszkodunk a megszokottakhoz. Ameddig engedik.

.

Struktúra
2017.09.28

Most a világ egyre centralizáltabb és párhuzamos ágakon. Az állam, a multik, a virtuális világ, a virtuális világ multijai, stb. Az ember marionett bábú lett és egyre többen akarják őt mozgatni, ráadásul egyszerre. Nem engedjük a szabad gondolkodást. Kész, előre gyártott sémákkal akarjuk megmondani a tutit. Gondolkodni nem kell, viszont lehet választani az előre definiált megoldásokból. Azon kívül nincs más. Aki mást akar, az lassan de biztosan ki lesz közösítve. Az egyre erősödő túlszabályozottság, és a párhuzamosságból következő, gyakran ellentmondásos helyzet vezet a működőképtelenséghez. Próbálják a bábú mozgatók ráncigálni a világot, de már NEM megy. Káosz lett belőle. Összegabalyodtak a mozgató zsinórok, egymásnak ugrottak a bábosok.

Mivel ez egy folyamat, a káosz átmegy az ellenkező pólusba. Egy-két év alatt eltűnnek a párhuzamos centralizációk és 2020-tól a világban már ilyen nem lesz. Az akkor kezdődő történelem főleg önszerveződő közösségekre épül. Azok laza szövetsége lesz a világ. Akkor már nem szavazáson dől el, ki a polgármester, hanem az, aki erre a legalkalmasabb. Az indiánoknál is az lett a törzsfőnök, aki képes volt úgy vezetni a közösségét, hogy az életben maradjon.

Hosszabb távon egy, az ógörög világhoz hasonlító világban találjuk magunkat. Ezt érdemes ötvözni a Csillagok között c. film technikára vonatkozó képeivel, a kiszáradó Földdel és az Éli könyve ideájával.

.

Fellángolás
2017.10.04

Mikor valaki krónikus beteg, akár egy éve fekszik, aztán egyik nap jól lesz, erőre kap, akár fel is tud kelni. Mindenki örül, hogy végre meggyógyult. Aztán másnap reggel holtan találják.

Erre a kínai filozófiában találunk magyarázatot. Az utolsó Nagy Jin, azaz halál, előtt mindig van egy Nagy Jang. Ekkor fordul át a hinta a felső holtponton és visszatér ellenkező oldalról, azaz hátulról. Az erő átfordul az erő hiányába. Ez a körforgás törvényszerűsége.

Az utóbbi félévben a világban érdekes dolgok tapasztalhatók. Mintha még erősebben kezdene működni a jelenlegi rend. Mindenki tőzsdézik és perecek alatt vagyonokat szeretne keresni; mindenki befektetne ha van pénze, mert nem tud vele mit kezdeni; a gazdagok nem tudnak már mit kitalálni, hogy mit kezdjenek a pénzükkel; mindenki önvezérlő villanyautót készítene és így tovább. Minden állam fokozni akarja a polgárai megfigyelését, több adót tetvez kivetni. Minden állam kivonul a kötelezettségei alól úgy mint nyugdíj, életminőség, egészség, stb. A hírekben a tudatlan szerkesztők örülnek, hogy a befektetők ingyen adnak pénzt bármire. Ez pont az első világháború előtt gazdasági helyzet. A szerkesztők helyett nem örülnék annyira ezeknek a híreknek, inkább elgondolkodnék.
Ez egy hisztérikus állapot. Nagyon veszélyes, mert a hisztériás ember állapota kiszámíthatatlan, de az biztos, kimerül és átesik a mély neuraszténiába, esetleg elájul.
Ez az a Nagy Jang, amiről beszéltünk. És tegnap átfordultunk a Nagy Jinbe. Ez az állapot 2019 első félévének a végig tart majd. Gyors ütemben indul ez évben, majd másfél évig cseng le.
Azután évekig nem lesz se Nagy Jang, se nagy Jin. Ez egy fordulópont, mikor minden, de minden átfordul az ellenkezőjébe. Az egész értékrendünk.

.

Állami határok feloldódása
2017.10.06

Kezdenek kivonulni Katalóniából a spanyol cégek, bankok. Kivonul Spanyolország ebből a tartományból. Egy új idea kezd megnyilvánulni. A területi autonómia. Ez a kor szelleme, szellemisége. Egyre többen követik majd ezt a példát. 2019 végére Európa sok önálló tartomány közössége lesz.

.

Az igazság pillanata
2017.11.06

Most, így a falanszter korszak végén felszínre tör minden olyan dolog, amit valahol tudtunk, sejtettünk, de nem foglalkoztunk vele. Kiderül, egyes híres emberek hogyan éltek vissza pozíciójukkal. mit kértek egy-egy filmszerepért cserébe nőktől, férfiaktól, gyerekektől. Kiderül, a világ sok vezetője össznépi játékként hogyan kerüli el saját országában az adófizetést. Hasonlóan a multi cégek. Azt is látjuk, ahogy a háttérben összefonódnak olyan érdekek, melyek előttünk látszólag egymás kibékíthetetlen ellenségei. Sőt, ideológiai ellenfeleknek tűnnek.

Igen, ez az igazság pillanata.

Miért? Hogy annyira elegünk legyen belőle, hogy nemsokára gondolkodás nélkül vágja rá az egész társadalom: ebből elég, ebből többet nem kérünk.

.

Széteső világ
2017.11.06

Omlik szét a világ alattunk. Olyan, mintha egy filmben, egy felhőkarcoló tetején állnánk, és fentről látjuk, ahogy alattunk apró darabokban hullik szét az egész építmény. Folyamatosan esnek ki darabok és nincs semmilyen eszközünk sem, hogy megállítsuk ezt a folyamatot. Ugyanakkor elmenekülni sem tudunk. Tehetetlenül kell végignéznünk, végigélnünk az egészet, nem tudván, mi lesz a vége. Nincs időnk sem megijedni, sem cselekedni. Ki vagyunk szolgáltatva az elemeknek. Akinek van valamilyen hite, abba kapaszkodik. Aki az anyagban hisz, markolja a korlátot, amíg még van korlát.

Atomjaira esik az általunk ismert világ, mint amikor a gyerekek szétszedik az építőkockákból összerakott várat, hogy aztán valami teljesen más dolgot építsenek ugyanazokból a kockákból. Mi szedjük szét a világot úgy, hogy közben az az illúziónk, hogy építjük azt. Végtelen növekedésről, rendről ábrándozunk, miközben bontjuk a társadalmunkat és káoszba taszítjuk. Tudatlanul, de szétszedjük, hogy aztán valami teljesen más világot építsünk fel belőle, új élmények megszerzésének érdekében. Egy radikálisan más értékrendre épülő világ készül.

.

A következő évek időjárása
2017.11.24

Az alábbi letölthető fájlban megtalálható a következő néhány év várható időjárása.

Időjárás

.

2017.11.30, SORSFORDULÓ

A mai nap nagyon különleges az emberiség történelmében. SORSFORDULÓ. Az Akasha Krónikába bejegyzett nap. Ma van a halál és az újjászületés napja. Ez így van bejegyezve. Ma meghal az általunk ismert és használt világ. És szintén ma megszületik az új világ.

Ma, “nagy változás” történik az emberiség életében. Ennek mértéke a 0-100 skálán 80. Összehasonlításként az ipari forradalom ugyanezen a skálán 25, az internet megjelenése 15. Ekkora változás még nem volt az elmúlt 11.000 évben. Ami még érdekes, decemberben lesz még 3 db 25-ös erősségű. 2018-ban pedig 20 db 25-ös erősségű. 2019-től nincsenek nagy változások.

A szellemi oldalon, mely működteti világunkat, mára eltörölték a régi világunk ideáit, virtuális mezőit (lásd információs tudatmezők az Ébredés c. könyvben), eltörölték “sikereinket”. Lehet, mi még működtetjük azokat a megszokások és megfelelési kényszer alapján, de már nem működnek. Ma kell elengedni a múltat és eltervezni a jövőt, de másképp, mint ahogy eddig tettük.

Szeptember óta egyre nő a káosz a világban. Mint az egyre vastagodó viharfelhő, mely ott köröz, gomolyog, egyre vastagabb és sötétebb. Mindent elér és semmit sem kímél. Most kitör a vihar, majd utána megjelenik a napsütés új formában mutatva a világot.

A kollektív élményeken túl egyénileg is újjászületünk. Ma érdemes elengedni saját életünk terheit, betegségeink okait, nem működő kapcsolataink okait, nem működő kapcsolatainkat, és mindent, amit nem tudtunk megoldani. Szintén ma kell egyénileg is újjászületni. Elég sokszor leírtam már, milyen világ jön. Ma érdemes erre gyúrni egyénileg is. Ma érdemes eltervezni  másképp életünk apró részelteit. Csak annyit, amennyit átlátunk, amennyit el tudunk fogadni. Ami eddig működött, az most már nem úgy fog működni. Érdemes ma átgondolni értékrendünk tudatos átreformálását is.

Mindezekhez kívánok erőt és tisztánlátást.

.

2017 december 18, 19, 20

Ez a három nap az, amikor a világ dimenziót vált, amikor egy korszak brutális gyorsasággal lezárul és annak a világnak az ellenkezője indul el. 2017 december 18.-a rúnája a Hajnal. Jelentése, a sötétből kezd megjelenni a fény, mint a reggeli hajnal. Még sötét van, de fény nyoma már észlelhető. 19.-e rúnája Fehu, mely azt jelképezi, hogy aznap erősödik a fény, előremozdítja a hajnalt, hogy egyre jobban világos legyen. 20-a rúnája a Fáklya, mely nap új dimenziókat nyit, a felvilágosodás, megvilágosodás napja.

Ez a három nap jelen esetben a régi világ vége és az új elindulása. Onnan tudható, hogy be van írva az Akasha Krónikába 2017 november 30-i dátummal, hogy vége a régi világnak és kezdőik egy radikálisan új. Ez a három nap egybefügg, egy szakasz, egy fordulópont. Első nap a hajnal megszületése a sötétségből, második nap erősödik a fény, harmadik nap már új dimenziók nyílnak. Az is érdekes egybeesés, hogy december 21 a téli napforduló. Valójában kevesen tudják, de ez nem egy nap, hanem három. Évente változó ugyan, de vagy 18-20, vagy 19-21 aszerint, hogy áll épp a Föld. Most 2017 évben éppen 18-20. Mindez egybeesik még az asztrológiával is, mely szerint 2017 október 11-től 2018 november 8.-ig hatalmas változások jönnek, ennek az időszaknak első szakasza éppen most, december 20.-án zárul. Az átalakulás első hulláma.

VÉLETLENEK SOROZATA = ZSENIÁLIS SZERVEZÉS.

Miért fontos mindez? Mert nem mindegy, úgy lépünk át az országhatáron, hogy szándékosan, tudatosan tesszük, ismerve az ezzel járó változásokat, vagy csak átlegeltük magunkat a nyájjal, és fogalmunk sincs, hol vagyunk, mi vár ránk.  

.

Ta duel mondo desperado
Kétségbeesett világpárbaj van     
2018.01.01

A múlt pillérei, egymással párbajoznak azért, mert nem fogják fel, hogy vége a régi világnak, a falanszter korszaknak. Ellenséget keresnek és találnak. Egymásban látják az ellenséget, holott eddig együtt léteztek. A káosz azért keletkezett, mert eltűntek a fogyasztói társadalom információs tudatmezői, melyek irányítottak. Irányítás nélkül a hadsereg saját maga ellen fordult és elpusztítja saját magát.Comments are closed.