Search Results : eper

 • Fényevészet

  Posted on by admin

  A földi élet a következő szereplőkből áll:

  Ásvány
  Ez az a forma, amire azt mondjuk, hogy élettelen. Valójában ez sem teljesen igaz, hiszen például a kristályok veszik a kozmikus jeleket és bizonyos paramétereiket változtatják a kozmikus rezgések függvényében. Minden digitális technikai eszközben van egy vagy több kristály, mely bizonyos frekvenciájú rezgést kelt folyamatos jelleggel. E nélkül nem működne a telefon, számítógép, a legtöbb elektronikai eszköz.
  Az ásvány ebben a világban anyag. Csak anyag.

  .

  Növény
  A növény egy helyhez kötött élőlény, melynek van fizikai teste, maga a növény, és van éterteste. A fizikai testben játszódnak le a fizikai, kémiai életfolyamatok. Az étertestben játszódnak le az energetikai folyamatok, ezek teszik élővé az élettelent. Az étertest egy életen át harcol azért, hogy az élettelen test élő legyen, azaz növekedjen, szaporodjon, regenerálódjon. Az étertest túlnyúlik a növény fizikai testén. Ha az ember kicsit elbambulva, révületben nézi a növényt, akkor a fizikai test mellett megjelenik egy világos színű, világító növényi kontúr. Ez az étertest egy része. Étertest nélkül a növény halott. A fizikai test önmagában nem életképes. Az életet benne az étertest tartja, mely energia. Valójában azt mondhatjuk, hogy a növény az egy fizikai test, mely részen belelóg az anyag tartományába, és részen azon kívül található. Csak így együtt az élő egész. Ha nincs meg az energetikai tartomány, akkor halott.
  Az étertest egy olyan energiatest, mely kozmikus, a mi materiális világunk szabályaival nem tudjuk leírni és megmagyarázni.
  Valójában a testet úgy kell elképzelni, mint egy mobiltelefont. Ennek a készüléknek van egy fizikai megnyilvánulása, mely maga a készülék, az elektronika, az elektronikát működtető szoftver, nyomógombok, képernyő, maga a készülék háza, akkumulátor stb. Mindez kézzel fogható, látható. Ami viszont elengedhetetlen a működéshez, az az energia, mely az akkumulátorban található. Ez maga az élet. E nélkül a telefon halott, kidobható. Az akkumulátor által tárolt energiát fizikailag nem látjuk, de mégis van, létezik és működteti az egész készüléket. A kettő együtt létezik. Ahogy az energia megszűnik létezni, maga a készülék is meghal. Ehhez hasonlóan működik minden földi élőlény fizikai teste.
  A növények az étertestükön keresztül érzékelik a szeretet, az utálatot, a harmonikus környezetet, vagy a diszharmonikusat. Így tudnak egymás között kommunikálni. Például, ha egy fasor szélső fáit megtámadják kártevők, akkor az általuk kibocsátott vészjeleket fogják a távolabb lévő fák is, és ugyanúgy összezsugorodnak a leveleik, mint ha már megtámadták volna a rovarok. Ugyanaz a reakció, de még nincsenek ott a kártevők, és már tudnak a veszélyről, sőt készülnek is rá.

  .

  Állat
  Az állat egy fokkal magasabb szinten található. Túl azon, hogy képes a helyváltoztatásra, a növényhez képest van egy asztrál teste is. Tehát egy állatnak van teste (fizikai test + étertest), és lelke (asztrál test). A fizikai test itt is látható, megfogható fizikai szinten. Ezt a fizikai testet kiegészíti az energetikai test az étertest, mely teljesen hasonló módon, mint a növények esetében, biztosítja a fizikai test életét, működését. Azonban itt megjelenik az asztrál test is, mely gyakorlatilag a lélek. A lélek szabad szemmel nem látható. Viszont a lélekben érzelmek keletkeznek a megélt élmények alapján. Az asztrál testben megjelennek az ösztönök is, melyek a fajra és azon belül a fajtára is jellemzőek. Addig amíg a növények fizikai és energetikai szinten valósítják meg fejlődési és regenerációs programjukat, addig az állatoknál megjelenik az ösztön, mely vezérli őket. Az állatok mindig ösztönből cselekszenek. Az idomítás nem más, mint az ösztönök bizonyos szintű és mértékű átprogramozása. Az állat egy ösztönlény. Van lelke és lelkében érzelmek keletkeznek. Ugyanakkor Nem lehet a kutyával megbeszélni, hogy ne menjen túl a kerítésen. Őt ösztöneivel lehet irányítani. Például falkavezérnek kell lenni és rá kell mordulni.

  .
  Ember
  Az ember a legkomplexebb, legösszetettebb lény a Földön. Test, lélek, szellem egysége. Van egy fizikai teste, mely a földi anyag rezgéstartományába esik. Van egy éterteste, mely a fizikai testet működteti energetikai szempontból, hasonló módon mint a növények, állatok esetén, részben látható. Van továbbá egy asztrál teste, mely az állatokhoz hasonló módon a lélek és az ösztön helye. A lélek szabad szemmel nem látható. A lélekben keletkeznek az érzelmek, és az ösztönök, indulatok. A negyedik elem a szellemiség, tudat, ÉN. Ez utóbbi felelős azért, hogy úrrá legyünk ösztöneinken, tudatosan éljük életünket, tudatosan tegyük meg dolgokat, vagy tudatosan ne tegyünk meg dolgokat. Az ÉN a szellemiségünk, mely reinkarnálódik, testet választ és megél egy életet egy sors (karma) szerint.
  Addig amíg a fizikai test a mi rezgéstartományunk, az étertest, az asztráltest és a szellemiségünk más síkokból származnak, paramétereit, mintázatát a mi materiális fizikai ismereteinkkel nem tudjuk definiálni. A jelen létezési síkunktól nagyon eltérő, de életünk során a fizikai testünkön belül található.
  Az ember az állatvilágtól abban különbözik, hogy van tudata, ÉNje. Ez a szabad akarat. A szellemünk felelős azért, hogy átlássuk, megértsük és alkalmazzuk a világ működési elvét, azért, hogy megvalósítsuk önmagunkat.
  Ha az ember nem használja az énjét, akkor az visszafejlődik és az ember ösztönlényként kezd működni. Tipikusan a szocializmus és a fogyasztói társadalom tudja az embert abba az állapotba juttatni, hogy kezdi elfelejteni az ÉNjét. Amikor egy rend, vagy rendszer felvállalja, hogy mindent megold az ember helyett, és megszünteti azokat az ingereket, amelyek provokálnák az ÉNt, a gondolkodást, a tudatos cselekvést, akkor az ember már nem ember, mert épp a tudatát vesztette el, akkor az ember csak ösztönlényként viselkedik.
  Például egy nagyvárosi forgalomban állunk a dugóban és valaki teljesen szabálytalanul előz több autót. Ilyenkor gondolhatnám, hogy ez egy ügyeskedő, aki nem akarja kiállni a dugót, de azt is gondolhatnám, hogy siet a kórházba valakihez, esetleg otthon beteg családtagjának visz gyógyszert, stb. Ha el kezdem rázni az öklömet, dudálok, az ablakot lenyitva elküldöm őt valahova, akkor ösztönlény vagyok. Ha azért nem reagálok, mert már megtört az élet és beletörődtem ebbe a helyzetbe, akkor is ösztönlény vagyok. De ha egy pillanatra érzelmek keletkeznek bennem, de uralkodok rajtuk, hiszen az is lehet, hogy tényleg fontos neki, hogy siessen, és nem gerjesztek semmilyen rossz gondolatot az irányába, akkor ember vagyok, mert az ÉNem rendet tett az ösztöneim felett.
  Ehhez hasonló a gyógyulás, mert meggyógyulni csak az ÉNünk, a tudatunk által lehet. Ebben társ lehet az orvos, a gyógyszer, vagy bármi, amiben hiszek, de valós gyógyulás csak az Énem által lehetséges.

  .

  Táplálkozás
  Mint látható, az ember maximum 25%-ban fizikai lény, de leginkább nem fizikai síkon él. Ezt akkor is megértjük, ha arra gondolunk, hogy az ember nem csak fizikai táplálékot fogyaszt, hanem lelkit és szellemit. Lelki táplálék minden, ami benn jó érzéseket vált ki. Ilyen a zene, tánc, festészet, kirándulást, jó párkapcsolat, jó munkahely, megelégedettség, boldogság, öröm, stb. Szellemi táplálék minden, ami a szellemisége fejlődését segíti. Például Weöres Sándor szellemiségét tekintve, akkor élt a szellemisége szerint, ha elmondta, leírta azokat a gondolatokat, amelyek őt foglalkoztatták, ha feltette azokat a kérdéseket, melyekkel provokálni akarta a világot. Ha ő mindezt nem teszi, akkor nem él a szellemisége szerint. 

  A lelki és szellemi táplálékon túl, szükség van fizikai táplálékra is. Ilyenkor elfogyasszuk a növények és állatok fizikai és étertestét. Ameddig a növény él, addig dolgozik az éterteste, mely életben tartja fizikai testét. Mikor a növényt levágjuk, leszedjük, akkor kezd csökkenni az éterteste, csökken az éltető energiája. Ez lassan megszűnik létezni, és akkor a növény rothadásnak indul, mert már halott. Különböző növényeknél, különböző idő szükséges az étertest lebomlásához, ez lehet egy-két naptól akár fél év is (például az ősszel leszedett hagyma esetén). Az étertest lebomlásának a sebessége függ a tárolási körülményektől. A nyolcvanas években, mikor a biorezonancia kezdett az NSZK-ban elterjedni, sorra jelentek meg kisméretű, hordozható készülékek, melyekkel mérni lehetett az üzletekben kapható élelmiszerek energiatestét. A vásárlók ilyen készülékekkel a kezükben mentek vásárolni és egyszerűen nem voltak hajlandók megvenni azt a élelmiszert, ami nagyon kis energiaszinttel rendelkezett, azaz halott volt. Nem tudom milyen intézkedéseket tettek, de tény, hogy elég hamar eltűntek az ilyen készülékek a vásárlók kezéből., és legfőképpen kikerültek a forgalomból

  Az ember mikor bármit is megeszik, van egy automatikus folyamat, mely MINDIG megsemmisíti a bevitt táplálék étertestét. Tehát az emberi szervezet MINDIG halott anyagot kezd feldolgozni. A megsemmisítés kötelező, mert a bevitt táplálék energiateste beláthatatlan kölcsönhatásokat eredményezne a mi testünk energetikájával, azaz étertestünkkel. A bevitt táplálék étertestét megszüntetve, a szervezet lebontja a táplálékot, majd ő felépíti saját maga igényei szerint. Az emberi étertest felelős az emberi test életben tartásáért, azaz fejlődésért, regenerálódásáért, szaporodásáért és ide tartozik az ásványi anyagok (élettelen anyagok) beépítésért, azok élővé tételéért.

  A mi materiális világunk materiális tápláléka mindig halott anyag (ásvány) lesz a testünkben, majd  a mi étertestünk beépíti a fizikai testünkbe és élővé alakítja. Ez azt jelenti, hogy elvileg bármit ehetünk. Mivel az anyag egy rezgés, annak a legsűrűbb formája, elvileg minden ehető, mert a szervezetünk képes az lebontani ásvánnyá, majd beépíteni élőként. Elvileg! Korlát a mi tudatunk. Mivel a látható fény tartománya egybeesik az anyagi rezgés felső tartományával, ezért elvileg lehetséges fénnyel táplálkozni. Azonban ehhez FEJLETT tudat, szellemiség, ÉN szükséges. Kétségem nincs afelől, hogy egy tibeti pap képes erre. Viszont komoly kétségeim vannak, hogy a modern ember képes lenne rá. EZÉRT SENKI NE TEGYEN ILYET. Az emberiség fejlődését tekintve, kiindulva Lemuriából, Atlantiszon, majd a mai materializmuson át, a nem is túl távoli jövő elhozhatja azt a materializmusból kiszabadult emberi tudatot, mely révén a fényevészet napi rutin lehet. DE MOST MÉG NEM AZ !!! (Ezekről részletesen a hamarosan megjelenő Sumer c. könyvben).

  .

  Megjegyzés

  Ez a csodálatos étertest megsemmisítő majd felépítő rendszer azonban nem tud mit kezdeni a materiálisan szennyezett táplálékkal. A növényvédő szerek, tápszerek, hormonok, gyógyszerek, ízfokozók, foszfátok, adalékok, tartósítószerek, a 8-as főút melletti kukoricába beépülő nehézfém, és így tovább, mind fizikai szinten szennyezik a fizikai testet. Ezek mint fizikai alapanyagok kerülnek be a szervezetbe, mely fizikai szinten ebből építkezik. És milyen lesz a házunk, mely precíz mérnöki munkával épül, de vizes, salétromos bontott téglából? Hát olyan. A mérnöki munka nem tudja a rossz minőségű téglát újjá varázsolni.

  Másfelől, minél közelebb áll az elfogyasztott táplálék az evolúció szempontjából az emberhez, annál nehezebb az elfogyasztott étertestet semlegesíteni. Tipikusan a hús esetén, minél közelebb áll az ember genetikájához, annál több étertest marad, és ez kölcsönhatásba lép az ember étertestével. Konkrétan a paleo étrend, mely sok zsírra és húsra épül, a paleo kor emberére volt jellemző. Ekkor az emberek állati agresszivitással rendelkeztek, Énjük, tudatuk nem volt. Őket az asztrál testük, az érzelmeik, ösztöneik vezérleték. A mai kor embere, ha hosszabb ideig paleot eszik, azaz sok húst, akkor az asztrál világ ösztönei kezdenek rá hatni. Több estet tudok, amikor a paleo látható fizikai javulást okozott ízületi gyulladásban, reumában, vérképben drasztikus volt a javulás. Utólag azok az emberek elmondták, hogy olyan erősen agresszívek voltak, hogy alig tudtak uralkodni ösztöneiken.

  Végül is egyik táplálkozási véglet sem ajánlott, mert komoly egyensúly vesztést eredményez akár fizikai szinten (hiányállapotok), akár lelki szinten (állati ösztönök, túlzott lelki érzékenység), vagy kimondottan tudatromboló (klór, fluor, cigaretta). Mindenkinek a saját középútja a jó, mely figyelembe veszi az ő testi, lelki, szellemi aktivitását, életvitelét, kiindulva a jelenlegi testi, lelki, szellemi állapotából. Néhány hónapos szakszerű kúrák jót tesznek, de hosszútávon kerülni kell a szélsőséges táplálkozást.


 • A tudat rombolása és építése

  Posted on by admin

  .

  Test, lélek, szellem

  Az ember a legkomplexebb, legösszetettebb lény a Földön. Test, lélek, szellem egysége. Van egy fizikai teste, mely két részből áll. Az egyik a földi anyag rezgéstartományába esik, és van egy éterteste, mely a fizikai testet működteti energetikai szempontból.

  A fizikai testben játszódnak le a fizikai, kémiai életfolyamatok. Az étertestben játszódnak le az energetikai folyamatok . Az étertest túlnyúlik a fizikai testen. Ha az ember kicsit elbambulva, révületben nézi a fizikai testet, akkor a fizikai test mellett megjelenik egy világos színű, világító kontúr. Ez az étertest egy része. Étertest nélkül a fizikai test halott. A fizikai test önmagában nem életképes. Az életet benne az étertest tartja, mely energia. Valójában azt mondhatjuk, hogy a fizikai test részben belelóg az anyag tartományába, és részben azon kívül található. Csak így együtt az élő egész. Ha nincs meg az energetikai tartomány, akkor halott.

  Az étertest egy olyan rezgéstartomány, mely részben a látható fény tartományába esik, és részben ezen túl. Ezért kis gyakorlással mindenki képes a növény étertestének egy részét látni világító fény formájában, míg az étertest nagyobbik része fizikailag nem látható. Az étertest egy olyan test, mely nem anyag, hanem egy energiatest. Ez maga az élet, a benne zajló energetikai folyamatok révén. Ezért materiális szinten meg nem fogható.

  Valójában a testet úgy kell elképzelni, mint egy mobiltelefont. Ennek a készüléknek van egy fizikai megnyilvánulása, mely maga a készülék, az elektronika, az elektronikát működtető szoftver, nyomógombok, képernyő, maga a készülék háza, akkumulátor stb. Mindez kézzel fogható, látható. Ami viszont elengedhetetlen a működéshez, az az energia, mely az akkumulátorban található. Ez maga az élet. E nélkül a telefon halott, kidobható. Az akkumulátor által tárolt energiát fizikailag nem látjuk, de mégis van, létezik és működteti az egész készüléket. A kettő együtt létezik. Ahogy az energia megszűnik létezni, maga a készülék is meghal. Ehhez hasonlóan működik minden földi élőlény fizikai teste.

  Az embernek van továbbá egy asztrál teste, mely az állatokhoz hasonló módon a lélek és az ösztön helye. Ez a lélek. A lélek szabad szemmel nem látható. A lélekben keletkeznek az érzelmek, és az ösztönök, indulatok. Akit az ösztönei és indulatai vezérelnek, az állati sorban él. Akit az érzelmei vezérelnek, az mindig rossz utakra téved.

  A szellemiség, a tudat, az ÉN felelős azért, hogy úrrá legyünk ösztöneinken, és érzelmeinken. Tudatosan éljük életünket, tudatosan tegyük meg dolgokat, vagy tudatosan ne tegyünk meg dolgokat. Az ÉN a szellemiségünk, mely reinkarnálódik, testet választ és megél egy életet egy sors (karma) szerint.

  Addig amíg a test (fizikai test + étertest), és a lélek (asztráltest) a mi rezgéstartományunk, akár látható, akár nem, addig a szellemiségünk egy másik síkból származik, paramétereit, mintázatát a mi fizikai ismereteinkkel nem tudjuk definiálni. A jelen létezési síkunktól nagyon eltérő, de életünk során a fizikai testünkön belül található.

  Az ember az állatvilágtól abban különbözik, hogy van tudata, Énje. Ez a szabad akarat. A szellemünk felelős azért, hogy átlássuk, megértsük és alkalmazzuk a világ működési elvét, azért, hogy megvalósítsuk önmagunkat.

  Ha az ember nem használja az énjét, akkor az visszafejlődik és az ember ösztönlényként kezd működni. Tipikusan a szocializmus és a fogyasztói társadalom tudja az embert abba az állapotba juttatni, hogy kezdi elfelejteni az Énjét. Amikor egy rend, vagy rendszer felvállalja, hogy mindent megold az ember helyett, és megszünteti azokat az ingereket, amelyek provokálnák az Ént, a gondolkodást, a tudatos cselekvést, akkor az ember már nem ember, mert épp a tudatát vesztette el, akkor az ember csak ösztönlényként viselkedik, gerincből vezényelve.

  .

  Az első ember

  Mikor az annunakik megteremtették az embert, hogy az szolgálja őket, mint egy élő robot, akkor alkottak egy tudatos lényt a saját genetikájukat felhasználva, de az emberek, az emberiség tudatát maguknál tartották. Ez azt jelenti, hogy az ember olyan volt, mint ma egy kutya, csak tudott beszélni. Megtanítottak neki sok mindent, de volt amit nem. Megtanították, hogy éljen, hogy dolgozzon, hogyan biztosítson maga és az idegenek számára táplálékot, hogyan szaporodjon. De nem szóltak arról, hogy működik az űrrepülés, és arról sem szóltak, hogy mitől hosszabb életűek ők, mint az ember. Ezt a két információt elhallgatták és átterelték a misztikumba. Az ember életfeltételi biztosítottak voltak, egész élete vezetett volt, nem voltak kérdései, és ha bármilyen kérdés merült fel, akkor válaszát nem ő maga találta ki, hanem megkereste az őt megalkotót. Az embereknek nem volt tudatuk. Birkaként élték az életüket, a pásztorok vezetése alatt. A pásztorok pedig olyan törvényeket hoztak, amelyek az ő saját érdekeiket szolgálták és a birkákat pedig kordában tartják.
  A tudat nélküli élet egyik látványos eredménye volt, mikor Marduk idejében az egyébként békés és nyugodt emberek, isteneik nevében egymás ellen indultak és a második világháborúhoz hasonló helyzeteket éltek meg csak azért, mert isteneik azt mondták nekik. Meg sem kérdőjelezték áldozatuk értelmét.

  .

  A szocializmus

  Szintén a tudat visszafejlődését okozta a szocializmusnak nevezett virtuális lény. Azt mondta az embereknek, hogy adok nektek alapszintű megélhetést, ezért csak egy keveset dolgozzatok mert mindenkinek kell jusson munka, adok lakást, ennivalót, nyaralást, autót, ingyen iskolát. De ne kérdezzetek, ne gondolkodjatok és fogadjátok el, hogy vannak tabu témák, amikről nem beszélünk, nem kérdezünk, még csak nem is gondolunk rájuk. A szocializmusnak nevezett virtuális lény (információs tudatmező) elvette az emberek tudatát és ő kezelte azt a saját érdekében. Amíg a szocializmussal párhuzamos időben például az NSZK-ban a tudat fejlődött, az emberek lehetőséget kaptak a gondolkodásra, tervezésre, célok kitűzésére. Ez az arany korszak a 70-es években kezdett lecsengeni, mikor is a fogyasztói társadalom győzedelmeskedett.

  .

  Fogyasztói társadalom

  A fogyasztói társadalom egy olyan virtuális lény, mely azt mondja az embereknek, hogy csináljatok amit tudtok, de minden nekem termel profitot, Ne gondolkozzatok, vegyetek meg minden szemetet, hogy én gazdagodjak. Ugyanakkor lassan nem vállal semmilyen kötelezettséget az emberek érdekében. Az egészségügy szolgáltatásai olyan mértékben csökkennek, hogy lassan meg is szűnhet. Kanadában például már ha valaki 80 évesen be akar utazni, akkor az nem lehetséges, mert egyetlen biztosító sem köt biztosítást, lévén magas a halál kockázata. Szintén ott szemvizsgálatra akár egy-másfél hónapot kell várni, közben pedig bármi történhet. A nyugdíj is egyre nehezebben fizethető ki. Még az európai államok is szeretnék ezt lepasszolni a feladataik közül. Tipikus példa a tudat altatására, mikor megírja egy hírportál, hogy múlt hónapban nem infláció volt, hanem pénz erősödés. A hír része, hogy megkérdik: Jó ez önnek vagy rossz? Mi megmondjuk. Majd mi megmondjuk, hogy mit gondoljon. Szerintem ezen gondolkodjanak a közgazdászok, úgysem jutnak közös nevezőre. Mi pedig vegyük észre, hogy az emberek egyre tudatosabbak és ennek ez az egyik következménye világszerte, a tudatos élet részeként a tudatos vásárlás.
  Vannak tabu témák. Ezekről nem írnak sem a hírportálok, sem az újságok. Ilyen az UFO témakör, sumer történelem, vagy bármi olyan, ami alapjaiban rengetné meg a fogyasztói társadalom szerkezetét.

  .

  Globalizáció

  A globalizáció nem jó és nem rossz, de erre tart a világ, és ez nem is fog megváltozni. Az univerzum minden bolygóján ez a fejlődési trend, ahol intelligens élet van.
  A globalizáció révén a mindenkori állam kivonul az emberi élet már megszokott pátyolgatásából. Emiatt az ember vagy meghal, vagy kénytelen lesz gondolkodni és tudatos életet élni.

  Hogyan lehet tudatos életet élni? Például Merkel asszony 2009-ben elmondta a németeknek, hogy az ország nem megy olyan jól mint eddig és nagy szükség lenne arra a pénzre, amit eddig külföldre vittek nyaraláskor. Ezért megkérte az országot, hogy aki teheti nyaraljon otthon. Nem fenyegetőzött, hogy börtönbe zárja azt, aki elmegy, csupán felvetett egy elgondolkoztató ötletet. És a németek gondolkoztak. Egyre többen tényleg nem mennek külföldre. Ez meg is látszik a világban, mert túlkínálat lett a nyaralásoknál a luxus kategóriák árai csökkentek.

  Hasonlóan tudatébresztő, ha nálunk például a tévében rendszeresen bemutatják az ország üdülési lehetőségeit. Nem reklámként, hanem mint információ. És az emberek el kezdenek gondolkodni. Hasonló ehhez a magyar termék megjelölés az élelmiszereken. Lassan, de működik a dolog. Az emberek kezdenek gondolkodni, a saját érdekükben.

  A jövő a tudat ébredése irányába vezet. Nem véletlen, hogy szakadunk ki az anyagi világból, és lassan mindenkit érdekel, hogy mi van azon túl. Sokan olvassák Steinert, terjed az antropozófus orvoslás és gyógypedagógia, a biodinamikus gazdálkodás. Egyre több az ilyen témájú könyv, folyóirat és honlap. És egyre nagyobb ezekre az igény.

  Ahogy az eddig materiális biztonságot jelentő háttér kezd megszűnni, úgy az emberek egyre jobban rá vannak kényszerítve a tudatosságra, a tudatos élet kialakítására napi szinten. Ez a túlélés első számú törvénye.


 • Druidák

  Posted on by admin

  .

  Az érthető, hogy az annunakik megteremtették a homo erectusból a homo sapienst. De az hogy lehetséges, hogy a primitív világ közepén megjelentek a druidák. Kik voltak ők, és ha olyan spirituálisak voltak, miért haltak ki? 

  .

  A druidák a mai Franciaország, egy kis területén éltek, egy gall törzs volt. Akkoriban nem volt egységes állam, nem létezett Gallia, hanem sok gall törzs volt, amelyek nem voltak hajlandóak egységes irányítás alatt élni. Szinte semmit sem tudunk a druidák létrejöttéről, ugyanis ők maguk nem hagytak hátra írásos nyomokat. Minden tudásukat generációról generációra szóban, verses formában adták át és semmit sem írtak le. Róluk legtöbbet más népek leírásai alapján tudunk.

  Tény, hogy egy nagyon spirituális törzs volt, úgy szokták mondani, hogy a kelták papi vonalát képviselték. Valójában ennél sokkal többről volt szó. A druidák nagyon egyediek voltak, azóta sem létezett ilyen nép a Földön. A sámánok a szellemvilággal működnek együtt, és ennek következménye kivetül az anyagi világba. A druidák olyan sámánok voltak, akik kőkeményen ott voltak a materiális világban is. Konkrétan nagyon jó harcosok voltak. Jól bántak a karddal és a harcművészettel. Úgy számolták, hogy egy druida mester 50-60 római katonával ért fel. Harcban materiális szintű harcukat kiegészítették spirituális tudással is. A rómaiak féltek is tőlük, mert ha harcba keveredtek velük, akkor  sok olyan megmagyarázhatatlan csoda történt (tudat elvesztése, emlékezet kiesés, stb.), melyek teljesen szétzilálták a római seregeket. Ezért a rómaiak nem szerettek nyíltan szembeszállni a druidákkal, azonban egyénileg üldözték őket.

  A druidák amolyan Jedi lovagok voltak. Ismerték az élet körforgását, tudták, hogy többször élünk, tudták hogy az adott életük csak egy szerep és nem féltek a haláltól. Sőt, mindannyian a jövőbe láttak, tudták mikor mi fog történni és mindenki tudta, hogy mikor fog meghalni. Nagy tudatszinttel rendelkeztek (a világ megértése), azonban alázattal elfogadták a világ működését. Ahogy ma mondanánk, egy spirituális közösséget alkottak. Azonban a mai spirituális közösségek esetén a tagok 95%-a nem alkalmas arra a szerepere, a druidák mind alkalmasak voltak az adott szerepre. Ők voltak a kiválasztottak. Jó harcosok, sámánok, és bölcs taoisták.

  Hogyan jön létre egy ilyen tudás a barbár világ közepén?

  Van egy népcsoport, a dogonok akik azt állítják, hogy a Szíriusz csillagrendszerből származnak. Nagyon jól tudják, hogy a Szíriusznak, van egy társcsillaga, azaz  egy két napos naprendszerről van szó. És ők ezt akkor is tudták, amikor a modern ember még nem. Az  1970-es évektől bizonyosodott meg erről a modern ember.

  A druidákról is azt tartják, hogy a Szíriusz csillagrendszer valamelyik bolygójáról származnak, ahogy maguk az annunakik is. A földi élet nagyon erősen kötődik ehhez a csillagrendszerhez.

  A druidák végzete az, hogy magas tudásukkal, spirituális képességeikkel a barbár világ közepén éltek. A gall törzsek mellett éltek. Ezek önfejű, együttműködésre nem hajlandó törzsek voltak. Határolta őket a Római Birodalom, amelyik teljesen materialista, ugyanakkor pontos, precíz, jól szervezett volt, és hatalmas hadsereggel bírt. Másik oldalról ott voltak a germán törzsek, melyek a gallokhoz képest még primitívebbek voltak, de jó lovas harcosok. Egy ilyen materialista világban nehéz a fennmaradás, ahogy a tibeti világot is leigázza Kína. Sok gall törzs vezetője a druidák között nőtt fel, így megtanulták a világ működését, amolyan taoista nevelést kaptak.

  Miért haltak ki?

  Mert a túlerővel szemben egyfelől nem bírtak, másfelől elfogadták a végzetüket, azaz, hogy mindennek  vége van egyszer. Az elmúlástól nem féltek, mert az nem valaminek a vége, hanem egy folyamatnak a része. Bölcsek voltak és nem küzdöttek a változás ellen. Mottójuk volt a FOLYAMATOS VÁLTOZÁS.


 • Nemzetek karmája

  Posted on by admin

  .

  Ahogy minden embernek, úgy minden nemzetnek is van karmája. Minden nemzetnek küldetése van. Nincs olyan, hogy egy nemzet „csak úgy” van. Minden nemzetnek van egy fizikai megjelenése, azaz maguk az emberek és ezen túl van egy szellemisége. A nemzet fizikailag élhet egy nemzetállamban, vagy szétszóródva a világban. Mindkét esetben van és él a szellemisége.

  Azonban az ember karmája sokkal előrébb van, mint a nemzet karmája.

  .

  Első az egyéni karma

  Mikor egy lélek úgy dönt, hogy leszületik, akkor nagyjából összerakja a karmáját, a leendő szerepet amit el szeretne játszani. Ehhez a korábban hiányként megélt területeket igyekszik rendbe rakni, megélni (mint ahogy a gyerekek mondják játék közben, hogy most én játszok a macival). Ez a legfontosabb. Aztán ehhez a szerephez választ szülőket. A lehetőségből választva eldönti, hogy kik lehetnek azok a szülők, akik őt a legjobban támogatják abban, hogy a tervezett sorsát megélje. Lehet, hogy az életben úgy tűnik majd, hogy nem jó szülei vannak, azonban éppen a viselkedésük segít kialakítani olyan karakteret, amelyik szükséges az eltervezett szerep megéléséhez.

  Tehát először van a saját karma, majd jön a szülők kiválasztása, végül a nemzet kiválasztása. A szülők már valamennyire definiálnak egy nemzetet, egy anyanyelvet, azonban felnőttként lehetősége van változtatni, elköltöztetni, esetleg szüleivel együtt csatlakozik egy másik nemzethez.

  Amit FONTOS megjegyezni, hogy AZ EMBER LEGELŐSZÖR EMBER, és csak azután jöhet bármi más. Először ember, és csak azután van nemzetisége. Először ember és csak azután ellenőr, rendőr, ügyvéd, stb. Az ember csak akkor teljesíti jól a sorsát, ha előbb az emberi mivoltát éli meg. Az, aki kivetkőzött emberségéből és a másodlagos szempontokat éli meg a legfontosabbnak, az hatalmas életkarmát (plusz, szorgalmi életfeladatok) generál úgy saját magának, mint kisebb (család), nagyobb (nemzet) közösségeknek.

  .

  A sumer nemzet karmája

  Ez a karma arról szólt, hogy egy lakatlan bolygón ki kell alakítani a civilizációt, meg kell honosítani az intelligens életet. Ehhez kaptak segítséget. Az annunakik (azok, akik az égből alá szálltak) ebben segítettek, részben saját genetikájuk révén, részben a civilizáció kialakításának tudománya révén. A sumer nemzet egy erős jangos civilizáció volt. A folyamatosan képződő belső erő volt a fejlődés motorja. Ezt az erőt jó célokra fordítva, látványos fejélődést valósítottak meg. A sumer ember tudata  (a világ megértése) fejlettebb volt, mint a mai emberé mondjuk 20 évvel ezelőtt. Ugyanis a sumer nemzet tudta, hogy azok, akik az égből alászálltak, azok megteremették őket, segítenek nekik, ismerték az élet eredetét és működését. A sumer nép tudta, hogy a földi élet a Szíriusz környékéről származik, jól ismerte a csillagokat, még ha erre a tudásra nem is önmaga jött rá, hanem elmondták neki. A mai ember 20 évvel ezelőtt hivatalosan nem tudta, hogy alakult ki az intelligens élet a Földön, és büszkén hangoztatta, hogy a környéken az univerzumban nincs intelligens élet.

  A sumer nemzet nagyon jól élte a karmáját és ez látványos eredményeket hozott. A karma megvalósításában törést hozott az, hogy az annunakik a nemzet erejét egy idő után nem a fejlődésre összpontosították, hanem a saját kis harcaik megvívására. Ha a sumer nemzet töretlenül fejlődött volna tovább, akkor itt most Atlantisz lenne a szó legszélesebb értelmében. Ez a lehetőség benne volt a sumer nemzet karmájában. A sumer nemzet fejlődésének utolsó és egyben legnagyobb korlátja volt Marduk megjelenése. Marduk annyira elszállt magától, hogy istenné nevezte ki magát, kitalálta a vallást, vallási alkalmazottakat fizetett közpénzekből akik őt dicsőítették, és a köztudatban elültette az ő mindenek felettiségét. Az isten mint szó (fogalom) addig nem létezett. Az annunakik azok voltak, akik az égből alászálltak. Marduk viszont átnevezte ezeket az űrhajósokat isteneknek. Lassan átment a köztudatba ez a fogalom és mind a mai napig él. Marduk uralkodása alatt a nemzet belső ereje, jangja nem a fejlődésre lett fordítva, hanem a belső háborúkra. Istenek nevében egymást ölték az emberek. Ezen a ponton a sumer nemzet letért a karmájáról. Ennek meg is lett a következménye, mikor a i.e. 2.024-ben az istenek egymást atomrakétákkal lőtték és a radioaktív szél szó szerint elfújta a sumer társadalmat. Így működött és teljesedett be a sumer nemzet karmája, melynek célja volt az alkotás, a fejlődés. A lehetőségek végtelenek voltak, azonban az annunakik belső harcai miatt a fejlődés megtorpant, majd pusztulás lett az eredménye. A sumer nemzethez szorosan kötődik az egyiptomi nemzet karmája és az Indus-völgyi civilizáció karmája. Mai szemmel nézve Sumer volt az USA (enenagram 3.-as karakter), Egyiptom pedig a magyarság a maga befelé forduló, misztikus, lila ködbe burkolt világával és égi kötődéseivel, amit mindig fel kell fedezni (enneagram 4.-es karakter). Az Indus-völgyi civilizáció úgy indult mint Inanna/Ishtar/Vénusz saját birtoka. Komoly szerepe akkor nem volt, inkább csak a sumer civilizáció bukása után. Napjainkra a sumer nemzet megszűnt. Az egyiptomi civilizáció sem vállalja fel az őseit a maga valóságában.

  .

  Görög és római  nemzetek karmája

  Ez a két nemzet két ellenpólust képez. Addig amíg a görög nemzetet a lelki fejlődés jellemezte, addig a római nemzet egy kimondottan barbár, érzéketlen volt. A görög nemzet karmája volt a lelki síkon való érzékelés és ez alapján való élet kialakításnak a meghonosítása a világban. Igaz vettek ők maguk is részt barbár csatákban, azonban globálisan a görög nemzet karmája az emberi lény lelki fejlődést takarta. Ők kellett megtanítsák az emberiségnek, hogy a lélekkel is lehet érzékelni, és az életet az ego helyett az intuíció is tudja irányítani.

  Róma éppen az ellenkezőt képviselte. E nép karmája volt hivatva megmutatni a világnak, hogy egy, csak és kizárólag logikára épülő világ hogyan működik. Hogyan lehet nagy birodalmat építeni erővel. Azért egy kis segítséget ők is kaptak, hiszen a Római Birodalom esze az etruszk nemzet volt. Az etruszkok a Kárpát-medencéből vándoroltak el és így kerültek Róma befolyása alá. Ők magukkal vitték azt az intelligenciát, amit akkoriban a Kárpát-medence népe képviselt.

  Napjainkra a görög kultúra inkább egy mesevilág, míg a római inkább valóság, mert például a mai jog alapja a római jog. A mai materialista világ inkább barbár mint lelkiző. Bár az lassan átfordul az ellenkezőjére, ugyanis az embernek lelke is van és ezt hosszú ideig nem lehet figyelmen kívül hagyni.

  A görög nemzet ma nem találja helyét egy olyan EU-ban mely csak és kizárólag materialista alapokra épül és még csak elfogadni sem akarja azt, hogy a nemzetnek szellemisége is van. Ettől szenved a görög nemzet. A római nemzet is sok karmát generált magának az elmúlt 100 év háborúi alatt.

  AZONBAN, az elmúlt öt év neurológiai kutatásai azt mutatják, hogy az érzéseinken keresztül gondolkodunk, és kevésbé az agyunkon keresztül. A VILÁG VÁLTOZIK. Ahogy a görögök a szívükön keresztül érezték, látták a világot, úgy mi is kezdünk így viselkedni. Ezt a profi marketing cégek már tudják, mert ők már úgy képzik a legjobb embereiket, hogy ne az agyon, hanem a lelken keresztül fogják meg az ügyfelet.

  .

  Zsidó, német, magyar nemzetek karmája

  A zsidó egy ősi nép, melynek karmája, hogy jelen legyen a világban mind materiális, mind szellemi síkon. Konkrétan a zsidó nép feladata, hogy materiális síkon vezesse a világot és hogy az ellenpólusban is ott legyen, az ő feladata volt Emánuel Jézus szellemiségének meghonosítása a világban. Ehhez képest észre sem vették, hogy Jézus itt volt, és el is ment. Még mindig várják.

  Emánuel Jézus egy nagy sámán volt, aki a létezés olyan erőivel kommunikált, amelyek szabad szemmel nem láthatók. Segítői voltak angyalok és maga a létezés tudata, Isten. Azt is tudni kell, hogy abban az időben nem Jézus volt az egyetlen ilyen személy. Ő egy harmad Dunántúlnyi területen élt és volt jelen. Azonban sok ilyen képességű és gondolkodású sámán élt akkoriban. Jézus nem egy ember, hanem egy szellemiség. Ezt a szellemiséget sokan képviselték. Nyilván volt aki jobban és volt aki kevésbé. E szellemiség feladata az volt, hogy a Halak korszakban megvalósítsa az ellenpólust. A zsidó nemzet karmája volt, hogy ezt a szellemiséget felkarolja. Nem tette meg. Észre sem vette. Még ma is várja az érkezését.

  A zsidó nemzetnek van egy fontos jellemzője. Annyira jangos, akkora erőt képvisel önmagában, hogy egy kritikus tömeget meghaladva, az már veszélyes úgy saját magára, mint a környezetére. Ezért a nemzet karmája az, hogy a világon szétszóródva éljen, kis csoportokban érvényesüljön. Egy túl nagy létszámú nemzetállam könnyen robbanáshoz tud vezetni, szétfeszíti a jang, az energia. Attól, mert szétszóródva él, még van és működik a kollektív szellemisége.

  .

  A német nemzet karmája sokban hasonlít a zsidó nemzet karmájához, sőt rendesen össze is fonódik vele. A német nemzet nem más, mint a modern zsidó nemzet. Hasonlóan a zsidó nemzethez, a német is nagy belső energiával, janggal rendelkezik, erős materiális síkon és karmája az, hogy szellemi síkon is adjon a világnak. Csak így tud egyensúlyban lenni. Nem véletlen a sok híres művész és gondolkodó. Goethe fogalmazta meg úgy, hogy a német nemzetnek nem szabad egy nagy birodalomként élnie, hanem a világban szétszóródva. Együtt egy kritikus tömeget meghaladva veszélyes a német nemzet a külső világ számára. Addig amíg a zsidó nemzet veszélyes lehet úgy önmagára, mint a külső világra, addig a német nemzet veszélyes lehet a külvilágra. A zsidó nemzet feladata volt Emánuel Jézus szellemiségének az elterjesztése az emberiség tudatában. A német nemzet karmikus feladata volt Emánuel Jézus második eljövetelének a szellemiségét elterjeszteni. Ahogy a zsidók mind a mai napig nem vették észre, hogy itt volt Jézus szellemisége, úgy a németek sem vették észre a második eljövetelt, amelyik Rudolf Steiner volt, az ő általa képviselt szellemiség. Steiner, Mihály arkangyaltól kapta a tudást, a szellemiséget, az antropozófia az élet minden területére kiterjedt. A nácizmus elsöpörte ezt a szellemiséget, és megalkotta az erős, nagy és egységes német államot. Ez ugyan széthullott, de napjainkra (1989) megvalósult az egy ország, egy nemzet, egy kancellár elv.

  A német nemzet jelenleg csak materiális síkon van jelen. Szellemisége (Schiller, Goethe, Steiner, stb.) leginkább romokban. Igazi kiteljesedést leginkább akkor él meg a német nemzet, ha nyer a focicsapata. Érdekes, hogy az enneagram szerinti 6.-os karakter, nagy munkabírással bír, pontos és precíz. Ugyanakkor mindig másokat szeret másolni. A németek először Franciaországot próbálták lemásolni, tipikusan a francia hadsereget. Aztán a másolat jobb lett, mint az eredeti. Ezután Angliát kezdték másolni, jött az ipari forradalom, a materializmus által kisarkított darwinizmus. És erősebbek lettek, mint Anglia, materiálisabbak, mint Anglia, ahol a materializmus ellenére az egyház és a páholyok irányítottak. Most (a második világháború óta) már az Egyesült Államokat másolják. Ez azonban nem a német nemzet szerepe. Az USA az enneagramban a hármas karakter, a sikerorientált, az állandóan versenyben álló. Ez a szerep a hatos német nemzetnek a dezintegrált állapota, a görcsös akarás, megfeszülés majd kiégés. Amikor egy hatos karakterű személy bele van kényszerítve a piaci versenyszférába, azaz rá van erőltetve a hármas karakter, akkor ő ott évekig helyt tud állni, azonban felőrlődik és beteg lesz, akár lerokkanhat egy életre. A hatos karakter integrálódó szerepköre a kilences, azaz Németország inkább Dánia szerepét kellene felvállalja.
  Még egy példa a német nemzet, mint hatos karakter, másolási szokásaira. Az NDK-ban, lemásolták a szovjet mintát, de sokkal hatékonyabbra sikerült, mint az eredeti. A német szocializmus sokkal keményebb, precízebb és szigorúbb volt. Ugyanis a német nemzet bármit tegyen is, az pontos, precíz.

  Meg kell jegyezni, hogy azért a német nemzet szellemisége is próbálkozik terjeszkedni. Németországban létezik alternatív orvoslás az egyetemeken, vényre írható a fitoterápia, valamennyire elterjedt a kínai gyógyászat, és a legjobb antropozófusok ingyen járják Európát, Steiner szellemiségét hirdetve. Azonban maga a nép nagyon távol áll mindettől. A nép örül az egységnek, a birodalomnak és a materiális birtoklásnak. Ahogy a németek mondják, Németországban csak dolgozni lehet és pénzt keresni, de jól érezni magukat, lazának és felszabadultnak lenni igazán külföldön tudnak.

  Elmondható, hogy a német nemzet karmája érdekes. Hiszen ők rendelkeznek Európa legnagyobb szellemiségével, ugyanakkor ők materiálisan a legerősebbek, szellemiségük jelenleg szunnyad. Az ógermán rúnák, a Föld legősibb jelei, melyek erőket szimbolizálnak és működtetnek. Innen ered az ősi magyar rovásírás, és valamennyire hasonlítanak hozzá bizonyos egyiptomi hieroglifák. És nincs több ilyen a Földön. Ez a nemzet, amelyik rendelkezik a legősibb jelekkel, a rúnákkal, annyira elszakadt a szellemiségétől, hogy a magyaroktól az ősi írás ismeretét éppen a németek vették el, és cserébe adták a latint, mely teljesen más logikára épül. Így az ősi magyar nép, ahol a világon egyedülállóan mindenki tudott írni és olvasni, egyik napról a másikra írástudatlanná vált.

  .

  A magyar nemzet karmája sem egyszerű. Amíg a zsidó nemzet feladata az, hogy materiálisan vezesse a világot és adjon egy szellemi értékrendet, a német nemzet feladata is hasonló, addig a magyar nemzet feladata, hogy reformer legyen. Ez csak példamutatással lehetséges. Reformernek kell lenni mind materiális, mind szellemi síkon. Egyedi ötletek és egyedi megoldások, mindez példamutatóan. Azt szoktam mondani, hogy akit nagyon szeret az Isten (a világmindenség tudata), annak nem könnyű az élete materiális szinten, azonban a kellő időben mindig történnek „véletlenek”, hiszen akinek küldetése van, arra vigyáznak „ott fenn”.

  Mind a zsidó, mind a német nemzet jellemzője, hogy ha nagy létszámban egy nagy közösségben élnek, akkor a túlzott erő szétrobbantja a közösséget. Mindkét nemzett túlzott janggal, energiával rendelkezik. Ha ez az energia túl nagy lesz és nem tud felhasználódni, akkor szétrobbantja a környezetét. Ezért nekik nem ajánlott nagy birodalomban élniük. A túlzott jang, az erő, hisztériás állapotot okoz nemzeti szinten (a hisztériás és neuraszténiás állapotokról a Hisztériás Föld c. résznél lehet részletesen olvasni).
  Ezzel szemben, a magyar nemzet maga az ellenpólus. Ugyanis janghiányos, azaz jines. Ez azt jelenti, hogy nincs elég energiája ahhoz, hogy egy nagy, egybefüggő közösséget működtessen. Ha egy túl nagy magyar birodalom jön létre, akkor az nem kirobban, hanem berobban (a hagyományos képcsövekben kisebb a nyomás mint a külső, ezért ha véletlenül megütjük a képcső hátsó. vékony részét, akkor a képernyő berobban és nem kirobban). A magyar nemzetállam nem hisztériás tud lenni, hanem neuraszténiás. Begubózó. Akár a növényzet télen.
  A magyar nemzet janghiányos állapota teljesen egybefügg az enneagrambeli négyes karakterével.. Befelé forduló, depressziós hajlamú, magában rágódó, ugyanakkor zseniális, spirituális, égi kapcsolatai révén felfedező.
  Ha egy kisebb jangos zsidó vagy német csoport, közösség, vagy egyén kikerül a világba, amelyik lényegesen kevésbé jangos, mint a saját nemzeti közössége, akkor a külső világ őt lehűti, felveszi a többlet energiáját, leterheli őt, és emiatt ő ott a külső világban nagyon sikeres tud lenni. Húzóerő válik belőle.
  Ha egy kisebb jines magyar csoport, közösség, vagy egyén kikerül a világba, amelyik lényegesen jangosabb mint a saját nemzeti közössége, akkor ő ott a környezetétől erőt kap, lendültet. Ettől ő nagyon sikeressé tud válni. Jó példa erre az USA. A magyar feltalálók világraszóló sikereket tudnak elérni mert az amerikai hármas karakter ebből a célból a legjobb táptalaj.
  Látható, hogy mind a három nemezt számára és a világ számára is az a leghasznosabb, bár különböző okokból, ha kisebb közösségekben a világban szétszóródva tudnak élni. A világ mint katalizátor segíti őket.
  Egy nemzetnél birodalmi méretnek tekinthető a mai Németország, vagy a valamikor Osztrák-Magyar Monarchia. Igaz ez utóbbi nem nemzetállam volt, hiszen egynegyed osztrák, egynegyed magyar, és majdnem fél szláv lakosság alkotta. A mai Magyarország már nem tekinthető birodalomnak.  Trianon ezt végleg megszüntette.

  A második világháború óta gyakorlatilag a magyar nemzet lelkével, szellemiségével nem foglalkoztak az ország vezetői. Csak az utolsó három évben látható ilyen irányú törekvés. A szocializmus egy álbiztonságot hirdetett a maga korlátai között, ez a magyarokat lustává tette, elhitték az emberek, hogy nem is kell gondolkodniuk, majd az állam mindent megold. Az EU csatlakozás utáni privatizáció pedig elvitte a talajt az ország lába alól, a szó minden értelmében. Ennek karmikus következménye az a gazdasági helyzet, amiben most vagyunk. Az utolsó három évben érzem úgy, hogy az ország vezetése igyekszik a magyarság nemzeti szellemét felébreszteni az egész Földön. Hiszen nem kell ahhoz egy összezárt közösségben, birodalomban élni, hogy a szellemiség éljen és létezzen. Aki szeretné, az nyugodtan magyar lehet Amerikában, Peruban, vagy Erdélyben, sőt még alakíthatja is a magyar szellemiséget, például lehet magyar állampolgár, választhat, stb. A nemzetet területileg már nem lehet, de szellemileg nagyon szépen össze lehet fogni. Ez jó a magyar nemzetnek is, meg jó a világnak is. Nagyon örülök, hogy kezdünk öntudatra ébredni és ez nem magyarkodás, nem nacionalizmus, hanem egy szellemi egységtudat. Épp itt volt az ideje. Nehéz 60-70 év álom után felébreszteni a nemzetet és újra tudatossá tenni önmaga felől. Hiszen csak így tölthetjük be reformer szerepünket a világban. A reformer pedig mindig valami más tesz, mint a többiek. A reformer mindig valami újjal próbálkozik. A reformer nem a megszokott úton jár. Hiszen ezért reformer. A reformert ezért nem mindig szeretik. De nem is az az életcél, hogy mindenki szeressen. Miért mindig a jó emberek halnak meg? Mert ők mindenkinek meg akarnak felelni, ezért nevezik őket jónak. Saját magukkal nem foglalkoznak, és ebbe belerokkannak. Nem kell mindig jónak lenni, ahogy a színötös iskolás gyerekkel is probléma van. Nem kell mindenből ötös. Egy nemzetnek is kell éljen a szellemisége és be kell töltse jelen esetben a reformer szerepét, ha tetszik ez másoknak, ha nem, nyilván a mások integritásának a megőrzése mellett.

  Nézzük meg, mi történik, ha valaki tudja mit kell tennie, de mégsem teszi meg. A hun Attilának karmikus feladata volt, hogy egyszer és mindenkorra bedöntse a Római Birodalmat, hiszen eljárt az idő felette. Ezt tudta Attila, hiszen sámánjaival ezt megbeszélték. Karmikus feladathoz, karmikus segítség jár. Fontos, hogy el kell végezni a feladatot, különben az visszaüt. Attila miután végig verte a világot, eljutott Rómáig. A római hadsereg romokban, már csak a Vatikán állt. Ekkor nem fejezte be feladatát, mert meglágyult a szíve a sok materiális gazdagságtól, amit a Vatikán ígért. Például vállalták, hogy éves szinten adót fizetnek. Ilyet a Vatikán sem addig, sem azóta nem vállalt. A nagy materiális gazdagság meglágyította Attila szívét. És nem tette fel az i-re a pontot. Mit tesz az ember a kocsijával, ha a sebességváltóban az egyik fogaskerék elkopik? Elviszi szerelőhöz, akik kidobja azt, és tesz helyére egy újat. Nyilván ez munka, pénz és idő. Így van ez a létezésben is. A létezés kidobja a soraiból azt, aki tudván mi a dolga, szándékosan nem teszi azt. Attilát néhány napon belül megmérgezték.

  Hasonló lett a sorsa Mátyás királynak is. Bécs ellen vonult. Ez karmikus küldetése volt. Serege a Fekete Sereg spirituális erővel bírt. Úgy számolták, hogy egy katona a Fekete Seregből felért 30-35 átlagos katonával. Sikerrel járt Bécs ellen, és az utolsó percben, ahelyett, hogy lerombolta volna, hagyta magát lefizetni materiális szinten. Attilához hasonlóan, őt is megmérgezték, azaz kikapta a létezés azt, aki nem teszi a dolgát. A csodálatos Fekete Sereg vezető nélkül szétszéledt és leginkább rettegésben tartották a környezetüket. A spirituális erő rossz irányba fordult.

  Amikor egy nemzet nem a szerepét játssza, akkor új akadályokat épít saját és más nemzetek előtt is. Bizonyos dolgoknak meg kell történniük, bizonyos életszakaszoknak le kell záródniuk, a történelem bizonyos korszakainak vége kell legyen, azért, hogy valami új kezdődhessen.

  A magyar nemzet karmája szorosan összefonódik más nemezetek karmájával. Ez már a sumer időkben is így volt, hiszen a Kárpát-medence népe mindig is befogadó volt. Aki erre jött, azt szívesen látták, és tanultak is tőlük. Azonban a középkor barbárrá tett mindenkit. A reneszánsz volt az a korszak, amikor az ember kezdett öntudatásra ébredni. Az 1848-as forradalom bekapcsolta az emberekben a szabadságvágyat. A Kiegyezés érdekes helyzetet teremtett Európa közepén. Az Osztrák-Magyar Monarchia duális kormányzású birodalom lett. A 8 millió osztrák és a 8 millió magyar vezette a birodalmat, úgy hogy a 15 millió szláv nem tudta magát képviselni. Az angolok előszeretettel „izgatták” a szlávokat, hogy álljanak ki magukért. Ferenc Ferdinánd volt az, aki úgy gondolata, hogy három pillérre kell tenni a birodalom irányítását. Legyen osztrák-magyar-szláv vezetés. A merénylet után ez nem valósult meg. A háború célja volt Európa közepén a nagy birodalom szétdarabolása.
  Az angolokról mondta Steiner, hogy a hét 6 napján át kőkemény materialisták, míg a hét hetedik napján vagy templomba mennek, vagy egy páholyba. TÉNY, hogy napjainkban Európát két páholy irányítja, egy angol és egy francia. A kettőjük versengése/egyezsége dönti el, hogy Európa merre tart. Majd 100 évvel ezelőtt az angol parlamenti képviselők nagy többsége szabadkőműves páholy tag volt.

  Amit még a magyar nemzetnek, mint reformernek, meg kell tanulnia, az nem más, mint más nemezetekkel együtt élni. Azt kell megérteni, hogy a nemzetek nem egymás ellen vannak, hanem egyensúlyban. Ahogy a napsütés, a szél, az eső nem egymás ellen vannak, hanem kiegyensúlyozzák egymást, és a kölcsönhatások révén van élet a Földön. Ha csak az egyik, vagy csak a másik lenne ezer évig, akkor már kihalt volna az élet. A nemzetek egymást tanítják, ellenőrzik, szabályozzák és együtt alakítják az életet. Jelen esetben a Kárpát-medence népe már a sumer időkben is jelen volt, együtt fejlődött azzal, és már akkor sem volt egy egységes nemzet. Folyamatos népvándorlások zajlottak, legalább 60 honfoglalás volt, és a Kárpát-medence mint egy nagy népi olvasztótégely összekevert minden kultúrát, ami ide jött.

  Meg kell tanulnunk másokkal úgy élni, hogy egyfelől ne adjuk fel saját identitásunkat, másfelől békésen éljünk együtt. Ebben is reformerként, példamutatóknak kell lennünk. Ez is a magyar nemzet karmája.

  .

  Néhány gondolat az angolokról

  Ők egy különleges karmával bírnak. Véleményük szerint az ő küldetésük, hogy irányítsák a világot materiális szinten. Ezért a háttérből manipulálnak, mintha pókereznének, az arcuk rezzenéstelen, és egyetlen alapelvük, hogy „tiszta maradjon a kezük”. Ezt mondta Sir Edward Grey, aki gyakorlatilag kirobbantotta az első világháborút, mint korlátlan hatalmú angol külügyminiszter. Nyilván ő is csak egy báb volt, aki a háttérben meghúzódó erők szolgálatában. Akkoriban nagy többséggel szabadkőművesek irányították Angliát.

  Így indult útjára a kisarkított darwinizmus is.


 • Alapelvek

  Posted on by admin

  .

  Az ősi gyógymódok kiemelt jelentőséget tanúsítottak és tanúsítanak még ma is a táplálkozásnak. Általános szlogen volt, hogy „amit eszel, azzá leszel”. Ezzel ellentétben a modern kor embere számára a táplálkozás messze nem tudatos cselekedet, a minőségi táplálkozást felváltotta a mennyiségi. Ennek következménye, hogy a modern kor embere mennyiségileg túl, míg minőségileg alultáplált. A modern ember nem táplálkozik, hanem mértéktelenül zabál. Egy-egy ünnepségen képes 20 ember többet enni, mint egy egész afrikai falu egy hónap alatt.

  A táplálkozási szokások rossz irányba terelésében komoly szerepe van az élelmiszeriparnak is. A profitért mindent felad az ember. Így a minőség egyre kevésbé követelmény. Az élelmiszeriparnak lassan nincs szüksége a mezőgazdaságra. A kőolajipar, illetve a természetben „ingyen” fellelhető növények jó szolgálatot tesznek, ezekből minden előállítható.

  Az ízlelés nem más, mint egy rezgés érzése, azaz a rezonancia jelensége. Az eper ízéhez hasonló rezgést mesterséges szerekkel is elő lehet állítani. A világban az ízfrekvenciák fel vannak osztva tartományokra, és adják-veszik ezeket az íztartományokat. Ezért egy-egy cégnek minden eper ízű készítménye ugyanolyan ízű. Egy másik cégé kicsit más.

  .

  Táplálék jellege

  A különböző élelmiszerek, különböző hatást váltanak ki bennünk. A materiális szintű táplálékon túl van lelki táplálékunk is. Ez nem más, mint a saját magunk által, saját magunkban keltett érzések, melyek úgy jönnek létre, hogy mi reagálunk a külvilágra. Tehát nem a világ jó vagy rossz, hanem mi magunk amilyen képet alkotunk róla, és amilyen érzéseket keltünk magunkban.

  Materiális szinten a jang-jin rendszerben ábrázolva vannak:

  • erősen jines táplálékok: vegyszerek, drogok, alkohol, adalékanyagok, tartósítószerek;
  • jines táplálékok: cukor, méz, édes gyümölcs, édes levek, feldolgozott gabona;
  • egyensúlyt támogató táplálékok: zöldségek;
  • jangos táplálékok: tojás, sajt, fehér húsok,;
  • erősen jangos táplálékok: zsír, szalonna, vörös húsok, só

  Lelki szinten a jang-jin rendszerben ábrázolva vannak:

  • jines érzések: félelem, aggodalom, stressz, szorongás;
  • egyensúlyt támogató érzések: ez van, érzelem mentes állapot;
  • jangos érzések: lelki béke, nyugalom, boldogság, szeretet;

  Mindezeken túlmenően a materiális táplálék nem csak a testre hat. A test – lélek -szellem hármasra is hat, különböző mértékben. Például a hús kimondottan az állati ösztönöket erősíti. A cukor a lélek boldogságérzését segíti elő, ezért is egy engedélyezett kábítószer. A tiszta gabona (nem génmódosított) kimondottan a tudatemelkedést segíti elő. Ezek alapján megérthető, hogy a paleo étrend nem a jelen kor étrendje, hiszen abban a korban az állati ösztönöket erősítette. Ma is lehet ilyen kúrát tartani néhány hónapig, azonban a magas tudatszintű ember hamar belső konfliktusba kerül, hiszen magas tudatát vissza akarja terelni az állati sorba.

  A modern ember étrendjét megnézve, egyértelműen látható, hogy főleg szénhidrátokat fogyaszt, azaz szénhidrát diétán él. A SZÉNHIDRÁT FÜGGŐSÉGET OKOZ !!! A szénhidrát gyorsan felszívódó energiaforrás, azonban ennek következménye, hogy hamar elég, hamar elfogy. Ebből következik a vércukorszint ingadozás, és a szinte percre pontos táplálkozás igénye. Ellenkező esetben nagyon erős éhségérzet jelentkezik. A modern ember minden étkezéskor eszik gabonát, cukrot. Sokan ellenségnek kiáltották ki a cukrot, és előszeretettel ajánlják a mézet, mely semmivel sem jobb. Sokan fogyasztanak gyümölcsöt, mely szintén tele van cukorral. Ehhez társul szinte rendszeres jelleggel az alkohol, és a minden táplálékban megtalálható adalékanyagok és tartósítószerek teljes arzenálja. Ezzel együtt teljesen jogtalanul hadat üzent a világ a zsíroknak, a hús pedig vagy drága, vagy annyira szennyezett, hormonokkal, állatoknak szánt gyógyszerekkel, és az állatok táplálkozásából származó egyéb vegyszerekkel, hogy szinte már ehetetlen. Egyértelműen mondhatjuk, a modern ember táplálkozása főleg jines jellegű.

  Ehhez társul lelki síkon a létbizonytalanság, a félelem, aggodalom, stressz szorongás. A folyamatos testi és lelki jines állapot következményeként az emberek évek alatt erősen eljinesednek. Mint tudjuk, a jang az erő, a dinamika, az élet. A jin az anyag, a mozdulatlanság, a halál. Az egészség azt jelenti, hogy a kettő egyensúlyban van.

  Mindenki, akinek bármilyen krónikus betegsége van, az erősen el van jinesedve. Esélye sincs meggyógyulni, hiszen energetikai egyensúlya nem tud helyreállni, ha a már említett életmódot folytatja. Ahogy az idő telik, úgy egyre mélyebbre megy a jines állapotában, mely újabb krónikus betegségeket generál, és nincs megállás a lejtőn. Bármilyen krónikus betegségből úgy lehet felgyógyulni, ha az orvosi munkát materiális szinten jangos táplálkozással, lelki síkon pedig jangos gondolkodással egészítjük ki. Igazából például erre való a szénhidrátmentes táplálkozás, mely húsokból, zsírokból, tojásból, és zöldségekből áll. Egy erősen eljinesedett ember jines állapotát úgy lehet csökkenteni, azaz őt az egyensúly felé mozdítani, ha táplálkozása jangos. Jines embert vegetáriánus táplálkozással nem lehet jangosítani. Nyilván, aki túl van jangosodva, annak hasznos a vega étrend addig, amíg helyreáll az egyensúlya.

  Fontos kiemelni a lelki tényezők fontosságát. Bármilyen szakszerűen étkezik valaki, bármilyen az ő számára éppen illő diétát követ, ha lelki síkon nincs egyensúlyban, akkor az egész nem ér semmit. Kidobott pénz és felesleges erőfeszítés.

  A táplálkozás helyes megválasztása jól kiegészíti az egyéb gyógymódokat, azonban helyes meg nem választása hátráltatja azokat.

  .

  Termés beérése

  Sok növény termése teljes beérés előtt kisebb-nagyobb mértékben mérgező. Érés során kémiai átalakulás zajlik a termésben és mire beérik már nem hogy nem mérgező, hanem egyenesen tápláló. Gondolkozzunk el rajta, hogy a szállítás és raktározás miatt ma gyakorlatilag egyetlen növény termése sem érik be. A paradicsom átlagosan több száztól akár több ezer kilométert is utazik, mire a boltokba kerül és sosem érik be.
  Vannak olyan növények, melyek termése éjjel, a holdfénynél érik be. Ilyen a burgonya, padlizsán, paradicsom, stb. Ezek éppen érési ciklusuk miatt erősen jinesek. Ez önmagában nem gond, de erősen jines embereknek nem ajánlott ezek fogyasztása. Tehát aki krónikusan beteg, régóta erős gyógyszereket szed, aki régóta vegetáriánus, alkohol vagy cukorfüggő, őket csak tovább jinesíti.

  .

  Táplálék kiegészítők

  Divatosak a táplálék kiegészítők. Azonban azt is tudni kell, hogy táplálék kiegészítőtől tudomásom szerint még nem gyógyult meg senki, bár sokan állítják ennek az ellenkezőjét. Tény, hogy vannak sikertörténetek. Ezek léteznek, de nem teljesek. Ugyanis szó sem esik arról a sok „véletlenről” ami még „szükséges” volt a „csodához”. A táplálék kiegészítők az egyoldalú táplálkozást időnként ki tudják egészíteni, azonban nem tudják helyettesíteni az egészséges életmódot. Vannak felkapott csoda termékek, csodálatos elméletek, DNS szintjén ható termékek, különböző víz alapú csodaszerek, de olyan embert nem láttam, aki csak ezektől meggyógyult volna, az igazi okok megoldása nélkül. Tény, hogy minden termék tud hatni valamire, valamilyen szinten, azonban nincs az a táplálék kiegészítő, amelyik megoldaná a rossz párkapcsolatot, amiből lelki tényezők alapján, nőgyógyászati betegség alakult ki. Ezt elvárni egy táplálék kiegészítőtől gyermeki naivitás. Sajnos nincs „mozgás” kapszula, nincs „nyugalom” kapszula, nincs „pihenés” kapszula, stb. Mert ez maga az élet. Az életünk része a mozgás, a nyugalom, a pihenés, és a helyes táplálkozás. Hogy ez nekünk nem tetszik? A modern életvitel nem engedi meg? Akkor bizony betegek leszünk. Ez van. Így működik az élet. Ha akarjuk, ha nem. Ha elfogadjuk, ha nem.

  .

  Elsalakosodás

  Alexis Carrel (1873-1944), francia sebész, fiziológus, a szervátültetés kutatója azt kereste, hogy a sejt önmagában mennyi ideig tud élni. Munkásságáért orvosi Nobel díjat kapott 1912-ben. Állati szerveken kísérletezett. Híres kísérlete arról szólt, hogy csirkeszívet helyezett fiziológiás oldatba, és gépekkel ideális környezetben tartotta életben, működtette azt, mint szív. Konkrétan az ideális tápanyagot biztosította a szívsejteknek, és teljes mértékben megoldotta a sejtek salakanyagának az elvezetését. Ilyen ideális körülmények között a csirkeszív több, mint 30 évig működött kifogástalanul. Kísérletével azt bizonyította, hogy a sejt élete a szokásoshoz képest szinte végtelenül hosszú tud lenni, figyelembe véve, hogy a csirke nem él harminc évet. Mivel a csirkeszív tökéletesen működött és úgy tűnt, sosem fog megállni, a kísérlet azzal végződött, hogy az egyik reggel Alexis Carrel megunva az egészet, egyszerűen lekapcsolta a gépeket.

  .

  Vércsoport étrend

  A vércsoportok a történelem során egymás után alakultak ki, jól tükrözve az emberek életmódját, életkörülményeit. Így teljesen más az anyagcseréje a legősibb „0” vércsoportú embernek, mint a legújabb „AB” vércsoportúnak. Éppen ezért, ez utóbbinak a legnehezebb kialakítani az étrendjét. Amíg a „0”, „A”, „B” a régi vércsoport, a „régi” ember, addig az „AB” az „új” ember. Ő teljesen másképp kell táplálkozzon. Leginkább „légiesen”. Minden tekintetben a középtartományban. Számára nagyon jók Jamie Oliver zöldséges receptjei. Sokszor az „AB” vércsoportú ember még erős, robusztus testalkatú. Ilyenkor még a „levegőtől is hízik”. Neki különösen keveset kell ennie mennyiségben, nagyon kevés szénhidrátot, és rendszeresen mozognia kell, különben még a fehérje is zsírként rakódik le rajta. Ez az embertípus már a jövő embere, aki keveset eszik, vegyes étrendje van, de főleg zöldség, és sokat mozog.

  .

  Elhízás

  Az elhízás népbetegség. MINDIG lelki okok állnak a háttérben.
  Például egy férj – feleség páros összeköltözik a lány anyukájával, csupán azért mert az anyuka megígéri, hogy segíteni fog a fiataloknak, és amúgy is jó lesz a jelenléte nemsokára, mikor jön a gyerek. Aztán egy év alatt a férj hajának a nagy része kihullik, és meghízik 10 kg-ot. Persze, rá lehet fogni a cukros üdítőkre, meg sok mindenre, azonban a férjet érintő lelki hátterek nélkül nem alakulna ki a hízás. Lehet, hogy saját komfortzónájában a férje nem evett volna annyit, lehet, hogy nem ivott volna annyi alkoholt, nem evett volna annyi édességet, stb. A szabadság elvesztése hajhulláshoz vezet, a környezettől való elszigetelődés pedig a zsírból épülő védelmi várfalak megerősítésével jár. Elszigetelődni (meghízni) munkahelyi problémák miatt is lehet. Tipikusan ilyen, amikor ellenőrzésre/büntetésre szakosodó hivatalokban szuperérzékenyek dolgoznak, akik nem értenek egyet azzal ami a munkájuk, de valamilyen oknál fogva (pénz) mégis ott dolgoznak. LEFOGYNI DIÉTÁKKAL NEM LEHET. Ha a lelki háttér tudatos munka árán, vagy akár csak véletlenül is javul, akkor már VAN ÉRTELME a diétának, mert segít a fogyásban.

  Jó példa Jamie Oliver esete. Sikerpályája kezdetén az volt a hitvallása, hogy minőségi alapanyagból minőségi táplálékot. Azt úgy gondolta, hogy a jövő nemzedéket egészségre kell nevelni. Az iskolai étkeztetést próbálta megreformálni. Angliában még valamennyire partner is volt az állam, de nem nagy volumenben. Ezért az iskolai étkeztetés reformját megpróbálta az USA-ban véghez vinni. Ott viszont akkora ellenállásba ütközött, hogy egyenesen elkergették. Közben Angliában is szépen elhalt az iskolai étkeztetés reformja. A modern embert annyira nem érdekli, hogy mit eszik, hogy jelenleg Jamie mirelit árukból főz, azokat reklámozza, és egy a szempont, hogy minél olcsóbb legyen az elkészült étel. Most ő olyat tesz, amivel nem tud azonosulni. Ezért Jamie el kezdett hízni. Bár most is bohóckodik (ez az alaptermészete, mivel ő az enneagram szerinti 7-es karakter), azonban mostani videóin jól látszik, hogy viselkedése hisztérikus lett. Régen alapból nyugodt volt és erre tette vicces viselkedését. Most hisztérikus és erre tette vicces viselkedését. Sok ismert szakács igyekszik viccelődni, lazának és biztosnak tűnni, de nem mindenkinek sikerül. Például Nigela és Stahl is igyekeznek lazának tűnni, de ők belül görcsösek. Ennek oka, hogy igazán laza csak a 7-es karakter lehet. Jamie számára a főzés teljes mértékben illeszkedik a karmájához. Aztán vannak agresszív szakácsok, ők vagy 8-as, vagy 1-es karakterűek. Ők üvöltöznek. Ők nem szakácsok, hanem valóság show-t szerveznek és ebből élnek, nem a receptjeikből.

  .

  A méhek hallgatnak

  A méhek a kaptár kb. 4 km közelében tevékenykednek. Franciaországban találkoztak olyan esettel, hogy a méz kék lett, zöld, piros, stb. Akkor jöttek rá, hogy egy közeli vegyi gyárból, szabad szemmel nem látható vegyszerek szabadulnak ki, melyek a szél irányának megfelelően rászállnak a környék virágaira. A méhek pedig összegyűjtik a vegyszeres pollent. Tehát a méhek minden mérgező anyagot összegyűjtenek ami akár a levegőből, akár a földből (növényvédős szerek – pl. a repcét agyon vegyszerezik). Így bio méz mint olyan csak akkor létezik, ha egy kb. 10 km sugarú körben „tiszta” az élet és a kör közepén állnak a kaptárak.
  Ha mint édesítőszert nézzük, a méz az cukor. Bár a vegetáriánusok előszeretettel ajánlják a mézet, azonban glikémiás indexe ugyanúgy 100, mint a finomított cukoré.
  Természetgyógyász képzéseken oktatják, hogy azért hogy a méz sokáig ne kristályosodjon ki (jól eladható) felfőzik. Mivel 40-50 fok felett minden tönkremegy a mézben, ami jó lett volna, ezért a felfőzött méz az folyékony cukor.
  Pedig a mézzel még gyógyítani is lehet. Van egy doktornő Romániában aki daganatot gyógyít intravénásan beadott igazi bio mézzel. Ilyen is van…
  Eközben a méhek halnak ki, mert tönkre teszi őket a környezetszennyezés.

  .

  BIO élelmiszerek

  Elvileg kevesebb vegyszer tartalmaznak, azonban sokszor a sok utaztatás, tárolás miatt alig van bennük élet. Amíg az USA-ban a polcon egymás mellett található a bio és nem bio élelmiszer ugyanolyan áron (és az embereket nem igazán érdekli a bio), addig az EU-ban a bio az sokkal drágább. Magyarországon pedig kimondottan nehéz biztos bio terméket venni, mert minden termelő úgy ítéli meg, hogy az ő terméke bio. Emellett vannak anomáliák is, mint például a bio pácsóban megengedett a nitrit. Pedig 100 évvel ezelőtt lehetett csak sóval is pácolni.

  A bio másik nagy problémája, hogy a környezet annyira szennyezett, annyi a nehézfém a levegőben, az eső mindent magával hoz, a földeket mindenki vegyszerezi és műtrágyázza, hogy ha komolyan vesszük, akkor nincs bio.

  Azért azt szoktam mondani, aki megteheti, az szerezzen be bio-nak látszó élelmiszert, mert legalább kevesebb benne a vegyszer.

  .

  Biodinamikus gazdálkodás

  Alapjait Rudolf Steiner rakta le. Valójában EZ AZ IGAZI bio termelés. Igaz itt kozmikus erőkkel is dolgozunk. Viszont nagyon látványos az eredmény rövid idő alatt. Amíg Dániában, Hollandiában, Franciaországban, Németországban és elvétve Ausztriában nagy kiterjedésű biodinamikus farmok vannak, addig nálunk érdemben nem találkozunk ilyennel. Az eredmény abban mutatkozik meg, hogy például Dániában az élelmiszerek nagy része bio, vagy éppen biodinamikus, addig nálunk ez pont fordítva van.

  .

  Feldolgozottság mértéke

  Az emberi szervezet úgy végzi az anyagcsere folyamatokat, hogy folyton lebont és felépít. Szereti a természetben természetesen előforduló alkotóelemeket, mert azokat a a kedvére lebontja, majd a szervezet szükségletei szerint építkezik. Ehhez legjobbak a fel nem dolgozott alapanyagok. Amikor a félkész vagy kész élelmiszerek bekerülnek a szervezetbe, akkor egyfelől azokkal nem kell foglalkoznia, mert azok már szét vannak darálva, módosult a struktúrájuk, másfelől sokszor nem is tud mit tenni. Ezért egyfelől bizonyos leépítő funkciók megszűnnek működni, másfelől a szervezetben komoly hiányállapotok alakulnak ki.

  Ezért az emberi szervezet számára NEM JÓ az előre feldolgozott élelmiszer. Főzzünk úgy, ahogy azt Jamie teszi.

  .

  Zsírok

  Az emberi sejtfal zsírból van, ezért jó zsír anyagcsere nélkül nincs egészséges sejt. Egészséges sejt nélkül nincs egészséges szervezet, ahogy bontott téglából sem lehet házat építeni, legfeljebb egy gyengébb melléképületet.
  A modern ember egyfelől száműzte a zsírt, másfelől elöntötte magát a műzsírral (hidrogénezett növényi zsír), amivel a szervezet nem tud mit kezdeni, ugyanis nem tudja lebontani.
  Tökéletes megoldás a kókusz zsír, melynek kalóriája nulla. Azonban CSAK A TISZTA kókusz zsír a jó, a kereskedelemben előszeretettel hígítják 20-40-60%-ban hidrogénezett növényi zsírral. FIGYELJÜNK RÁ !!!

  .

  Tej, tejtermékek

  A tejre minden embernek SZÜKSÉGE VAN, DE CSAK AZ UTOLSÓ TEJFOG KIHULLÁSÁIG. AZUTÁN NEM !!!!!!! Tehát felnőttnek NEM szükséges tejet innia. Bizonyos tejkészítmények alkalmanként jók, de NEM HOMOGÉNEZETT TEJBŐL, mert az egy módosult fehérje struktúra, amivel az emberi szervezet NEM tud mit kezdeni.

  .

  Mikrohullámú sütő

  Amióta Masaru Emoto lefotózta, hogy a víz struktúrája hogyan változik attól, hogy beszélünk hozzá, lágy vagy rock zenét „hallgattatunk vele”, megáldjuk vagy elátkozzuk, azóta nincs az a materiális ember, aki ezt kétségbe vonhatná. A mikrohullám a vízmolekulákra is hat. A vízmolekula bipólusú. Róla mintázták a magnószalagot, videószalagot, merevlemezeket és minden mágneses adatrögzítőt. Az étel úgy melegszik fel, hogy a vízmolekulákat a mikrohullám megrezegteti és ezáltal hő képződik. Közben átprogramozz azokat. Tehát a mikróban melegített ételben a víz struktúrája már nem az eredeti, természetes.
  Amire még hat a mikró az a fehérje. Megváltoztatja annak a struktúráját is. Olyan ez, mint amikor megfőzzük a tojást. A nyers tojás a természetes forma, a főtt tojás a módosult struktúra. Persze jó a főtt tojás, de ha csak az van a háznál, akkor hogyan sütünk piskótát?
  A mikróból kikerülő étel teljesen természetellenes lesz, bár meleg. A szervezet nem tud mit kezdeni ezzel, a számára ismeretlen anyaggal.

  .

  És így tovább

  Néhány gondolat erejéig, bemutatásra került néhány alapelv. Ebben a fejezetben ezek ki lesznek részletezve. Mindez nem azért íródott, hogy bárki is pánikba essen. Hanem azért, hogy AMENNYIRE CSAK LEHET, ÉLJÜNK TUDATOSAN. Azt kell megérteni, hogy mindenki a saját módján kell táplálkozzon, és ebbe beletartoznak életkörülményei, testi-lelki állapota, stb. Nincs egységes megoldás, bárhogy is szeretné ezt a modern világ ránk erőltetni. HA ROSSZ GONDOLATTAL, VAGY UTÁLATTAL ESZÜNK MEG VALAMIT, az lelki úton ugyan, de sok materiális problémáét okoz. Tehát legyünk tudatosak, lehetőségeinkhez képest válasszuk meg az élelmiszereinket, és ne legyen bűntudatunk semmiért sem


 • Növény, állat, ember – evolúció?

  Posted on by admin

  .

  Ember

  Azt már mindenki hallotta, hogy az ember test, lélek és szellem egysége. Ezt van aki elfogadja és van aki nem, azonban az élet mindenkit tud olyan helyzetek elé állítani, amikor elfogadja ezt. Tény viszont, hogy nagyon kevesen tudják, hogy konkrétan mindez mit is jelent. A neten még nem találtam rá valós magyarázatot, leginkább csak misztikus, megfoghatatlan meséket, igaz gyönyörű szép képekkel illusztrálva. Ezért most elmondom, egyszerűen, érthetően.

  A szellem örök és végtelen, egy nagyom magas szintű rezgés. Isteni szintű rezgés. Isten számomra a világmindenség tudata. A szellem isteni mivolta miatt, minden embereben ott van isten. Ez a szabad szellem amelyik az univerzumban korlátlanul jelen van, úgy dönt, hogy színészként megél eseményeket, érzéseket, élményeket gyűjt. Teszi mindezt egy sokkal alacsonyabb szintű rezgéssíkban, az anyagi világban, az anyagi világ színpadán. Ehhez még azt is bevállalja, hogy bizonyos korlátok közé kényszeríti saját magát. Azonban ez a végtelenül magas tudat, végtelenül magas szintű rezgés, köszönő viszonyban sincs az anyagi világgal. Olyan mértékben eltérnek egymástól, hogy nem is tudnak egymással kommunikálni. Ez a szellem fel sem tudja fogni és meg sem tudja érteni az anyagi világot, nem hogy érvényesülne benne.

  Ahhoz, hogy a szellem meg tudjon nyilvánulni az anyagi világban, szüksége van egy köztes rezgésre, mely a lélek. A lélek köti össze a szellemet az anyagi testtel. A lélek mindig egy adott bolygóhoz kötődik. A Föld esetén a szellem mikor úgy dönt, hogy megnyilvánul a Föld nevű színpadon, akkor felveszi a Föld egyenruháját, mely egy, a Földhöz kötődő lélek. Ez nem más mint egy kevés földi anyag (ez az a pár gramm, amivel minden ember könnyebb lesz halálakor) és nagyobb mennyiségű magas szintű rezgés, de nem annyira magas mint a szellem. A szellem a Föld egyenruhájában van kb. 26.000 évig, illetve ettől eltérően addig, amíg itt meg szeretne nyilvánulni. A Föld nevű színpad mögött az „öltözőben” ül és készül a szerepére. Mikor belép a színpadra (megszületik), akkor felveszi a szerepének megfelelő anyagi ruhát és játszik. A szerepe végeztével leteszi az ideiglenes anyagi ruhát (halál), visszamegy az öltözőbe (szellem a földi lélekruhában) és készül a következő szerepre. Mikor már sokat szerepelt és megunta, vagy megtanulta amit szeretett volna, akkor itt hagyja a Föld nevű színpadot, ekkor leteszi a Föld egyenruháját, a lelket és mint puszta szellem tovább megy, új kalandok felé, egy másik színpadra.

  Az ember esetében a szellem a tobozmirigyben lakozik. A lélek az auránk, amelyet mindenki képes látni. A test, maga az emberi test, a maga fizikai valóságában. Olyan ez, mint egy taxi – sofőr -utas hármas. Az emberi test maga a taxi. A gépet kezelő személy a lélek. A szellem a főnök, aki csak nagyvonalú utasításokat ad. Hogy még érdekesebb legyen a dolog, a testnek is van saját tudata, az az ego. Konkrétan a szellem kiadja az utasítást, hogy induljunk jobbra, mert úgy látja, hogy arra van az elérni kívánt cél. A kezelő személy (sofőr), a lélek pedig kezdi kezelni a gépezetet, amelyik elindul és vagy hallgat a lélek vezetésére, vagy a maga feje után megy, azaz az ego átveszi a hatalmat a test felett.

  Ha a szellem által kijelölt utat a taxi nem tudja tartani, mert a gépezet önállósította magát (ego), akkor a lélek egyre jobban igyekszik korrigálni, majd végül belefárad. Ekkor alakulnak ki a lelki betegségek. Ha a lélek beteg, akkor ennek materiális következményei is lesznek, betegségek. Egy idő után, ha már a szellem sem bírja követni az eseményeket és rájön, hogy ő hiábavalóan, feleslegesen ad utasításokat, mert úgysem az történik amit ő szeretne, akkor megnyomja a fizikai önmegsemmisítő gombot, mely az autoimmun betegség. Ez a szellem-lélek öngyilkossági kísérlete. „Ebből elég!” – felkiáltással, ezt nem csinálom tovább. Olyan autóba nem ülök, amelyik nem hallgat rám. A betegség egy módosult tudatállapot, akár a drog, az alkohol, a cigaretta, vagy az édesség.

  A materiális jólét is kihat a lélekre. Ha egy olyan autópályán haladunk, amelyik nyíl egyenes és nem ér minket semmilyen inger, az unalmas. Az unalomban elfáradunk, esetleg elaszunk. A modern ember, azáltal, hogy megteremtette magának a materiális biztonságot, lelki és szellemi síkon unalmassá tette az életét. Nincsenek világháború, nincsenek nagy betegségek, elérhető az orvosi ellátás, mindenki tud enni valamit, van nyugdíjrendszer. Most nem az ellátások minőségéről beszélek, nem sok élelmiszer egészségtelen voltáról, hanem arról a tényről, hogy ezek vannak. És ez lelki nyugalommal tölti el az embert. Innentől kezdve a lélek unatkozik, elsorvad. Hogy ez ne így legyen, kitalál magának történéseket.
  Jobb esetben el kezd érdeklődni a spiritualitás világ irányába, és csatlakozik valamely irányzathoz. Innentől kezdve mozgalmas lesz az élete, és radikálisan meg is változik. Kész vicc, hogy a materiális biztonság generálja a spirituális emelkedést. Ezt el nem hinnék a materialisták. Azért ébred korunk emberisége, mert ez törvényszerű a jelen materiális viszonyok között. Az életben nincs jó és nincs rossz, és mindennek van következménye, rendszerint olyasmi, amire nem is mernénk gondolni. De ettől érdekes.
  Szintén gyakori a kaland keresése. Az emberek beutazzák a világot, hogy találjanak kihívásokat, hogy a lelkük ne unatkozzon, hogy a „sofőr” vezessen kihívásokkal teli úton. Ha már az élet nem ad kihívásokat, akkor talál magának.
  Rosszabb esetben az unatkozó szellem-lélek páros rosszat tesz másoknak, feljelenti a másikat (életkarmát generál), megbünteti a másikat, megnyomorítja a másik életét, értelmetlen módon bíróságokon pereskedik, illetve sok olyan dologba kezd bele, amelyiknek értelme erősen megkérdőjelezhető, viszont előre ki nem számítható és hosszú, több éves folyamat. Ide tartozik még a mások fizikai bántalmazása is, például a terror támadások, kisebb országok megtámadása, kisebb helyi háborúk, forradalmak, saját nép sanyargatása. A szellem-lélek páros  olyan mint a katona, ha unatkozik, akkor vagy önként tanul (spirituális fejlődés), vagy „rosszat” tesz.  Ha az élet nem foglalja le, akkor majd ő saját magát. Vagy így, vagy úgy.

  .

  Növény

  A Földön mindennek van lelke. A növénynek, az állatnak, az asztalnak, az autónak, a villanyoszlopnak. A valós életben nincs élet és halál, élő és élettelen. Ugyanis minden rezgés, ugyanolyan rezgés, az egyetlen különbség élő és élettelen között a regeneráció képessége, bár ennek a mértéke is különböző. Minden anyag ami a Földé, annak van lelke. Úgy kell elképzelni, mintha lenne egy egyméteres mérőszalag, amelyiknek fele a számunkra látható tartományba esne, míg a másik fele egy szabad szemmel nem látható tartományba, de ki tudnánk következtetni, hogy az a másik fele is létezik és a kettő az egy egész. Hasonlóan a Föld mint anyag látható, de létezik maga a gravitáció is, és a kettő együtt alkot egy egészet. Bár nem látjuk, de érezzük, hogy van gravitáció. Sőt ha nem lenne a szabad szemmel nem látható gravitáció, akkor nagyon nagy bajban lennénk.

  A növény esetében a lélek-test kötődés nagyon szoros. A lélek felelős az életben maradásért, a fejlődésért, a regenerációért. A lélekben egyetlen program fut, a fajra jellemző program. A növények regenerációs képessége a legnagyobb. Akárhogy vágjuk a növényeket, azok képesek újra kihajtani. Amikor egy növény kipusztul, akkor már nagy gond van. A növények lelkei kommunikálnak egymással. Gyakorlati példa, hogy amikor kártevők támadnak meg egy fát, akkor a szomszéd fa is előre felkészül a támadásara, ugyanúgy összecsavarodnak a levelei, pedig még egy kártevő sem jelent meg azon a fán. A növények csak kívülről képesek megbetegedni, belülről nem. Nincs lelki beteg növény.

  .

  Állat

  Minden állatnak van lelke. Ebben olyan, a fajra jellemző program fut (ösztön), melynek célja a fennmaradás. Az állatoknál a regeneráció mértéke bár nagy, de mégis sokkal kisebb, mint a növényeknél. Minél egyszerűbb az állat, annál jobb a regeneráció. Például ha egy gilisztát több darabba vágunk, akkor több példány lesz belőle és tovább él mind. Egy fejlettebb állat esetén ez már nem működik. Bár kísérletileg elektromágneses terekkel tudtak már magasabb szintű állatoknál is utólagos végtag növekedést produkálni.

  Az állat lelke a Földé. Mikor egy kutya elpusztul, akkor a lelke feloldódik a Föld rezgéseiben, és az a lélek ugyanolyan formában többé nem tér vissza. tehát az a kutya nem fog többé leszületni sem kutya, sem macska, sem más formában. Olyan ez, mint amikor a gyerekek gyurmáznak. Készítenek egy kutyát, majd belegyúrják a többi gyurmába és készítenek egy macskát. Lehet hogy az előző kutya gyurmájából egy kevés anyag most felhasználásra kerül, de az is lehet, hogy nem. Igazából nincs jelentősége.

  Addig, amíg a növény belülről nem tud megbetegedni, azaz nem tud lelki beteg lenni, addig egy állat igen. Minél magasabb rendű, annál inkább. Kutyák, macskák, majmok, ketrecbe zárt állatok gyakran lelki betegek, ha nem is pusztulnak el, de például nem hajlandók szaporodni és látható módon nem boldogok, életük nem boldog, csak szenvednek.

  .

  „Élettelen” tárgyak

  Az élettelen tárgyaknak is van lelkük. Minden bolygón a lélek az anyag kiegészítése, melyet materiális szemmel nem látunk. Olyan ez, mint ahogy minden embernek vannak emberi kapcsolatai. Fizikailag látjuk a barátunkat/barátnőnket, de szabad szemmel nem látjuk az ő emberi kapcsolatait. Ez a kapcsolatrendszer csak akkor fog értelmet nyerni, mikor sorra bemutatja őket nekünk. Mert ezentúl, ha tetszik, ha nem, ezekkel az emberekkel is számolnunk kell, életünk további részében.

  Az élettelen tárgyak aurája ugyanúgy látható, mint az élőké. Struktúráját tekintve az élettelen tárgy ugyanolyan rezgés mint az élő. Egyetlen különbség a regeneráció hiánya. Valami olyan módon történt beavatkozás vagy a természet részéről, vagy a mi részünkről, hogy a lélek nem tudja elindítani a regenerációs folyamatokat anyagi szinten. Tehát az autónknak is van lelke, de sajnos nem regenerálódik, így drága pénzért szervizbe kell őket hordani, ahogy ezt nagyon jól kitalálta a fogyasztói társadalom.

  Az atlantiszi technológiát használó társadalmak nem csak az anyagot látják, hanem annak a lelkét is. Konkrétan látják például egy ágy lelkét, és ki tudják belőle olvasni az ágy történetét. Bármikor tudják, hogy mikor készült, kik használták, milyen rezgést adtak át a benne alvók, stb. Számukra látható módon egybeolvad maga a tárgy és az ő lelke.

  Ezért fontos például, hogy milyen táplálékot veszünk. A piacon vásárolt alma, amit egy olyan embertől veszünk, aki imádja az almafáit, imádja az almáját, teljesen más hatással lesz ránk, mint például a legbiobb bio élelmiszer, amit nyomorúságos pénzért „rabszolgák” szüretelnek, majd egy-két olyan viszonteladó kezén megy át, akit csak a pénz érdekel és az egekbe emeli az árat azért, hogy egy újabb terepjárót vegyen. Más lesz a táplálék rezgése, a hozott információ.

  .

  Evolúció

  A minket körülvevő világ a mi játszóterünk, a mi színpadunk. Mint amikor a kisgyerek játszik egy kővel. Kézbe fogja és azt mondja, hogy ez egy autó. Aztán fél óráig húzza-vonja a szőnyegen, mint egy autót. Mikor megunja, akkor ugyanarra a kőre azt mondja, hogy hajó. Ekkor a szőnyeg tengerré változik és a következő fél órában a kő hajóként úszik a vízen. A minket körülvevő világ, növények, állatok, élővé, színessé teszik a színpadunkat, amiben mi megnyilvánulunk. Ennyi és nem több.

  Az ember teljesen más struktúrájú. Mondhatni hogy e struktúra szerint nem illünk bele a környezetünkbe. Az embernek van tudata. A növénynek és az állatnak nincs. Ez a tudat a szellem. Az ember csak materiálisan hasonlít a környezetére, azaz szén alapú, és a környezetéből él, az eszi bizonyos mértékig.

  Tehát az, hogy a növényből állat lett, majd ember, így ebben a formában nem állja meg a helyét. Mert az lehet, hogy a paprika elindult és macska lett belőle, de egy állatból nem tud csak úgy magától ember lenni, még a végtelen is rövid idő ehhez, ugyanis teljesen más az emberi környezet és az ember struktúrája. Az ember éppen a szelleme (tudata) révén más mint a környezete.

  .

  Klónozás

  Érdekes kérdést vet fel a klónozás, mely ma már egy működő technika. Sőt, a sumer időkben is alkalmazták, mikor Osiris és Seth életre-halálra harcoltak Egyiptom birtoklásáért (i.e. 9.780 körül). Osiris meghalt. Felesége Isis (aki egyébként féltestvére volt) gyereket szeretett volna. Isis apja Thoth, profi génsebész, megoldotta a feladatot, így született meg Horus, aki megszólalásig hasonlított az „apjára”, Osirisre, mind külsőleg, mind belsőleg, sőt ugyanazokat a célokat követte, mintha apja feltámadt volna.

  A klónozás nem más, mint másolás. Ez azonban csak és kizárólag földi szintű másolás. A lelket és testet le lehet másolni, de a szellemet nem. Ugyanis a szellem egy messze magasabb szintű rezgés. A valóságot le lehet fényképezni. Ez egy másolás. nem adja vissza az eredeti 3D világot, de hasonlít rá. Aztán ezt a fényképet is másolhatom, akárhányszor. De egy fénykép sosem lesz az eredeti világ. Még különböző szoftverekkel animálhatom is a 3D valóságot, de az csak egy illúzió és messze nem a valóság.

  Egy növényt, vagy egy állatot klónozni azt jelenti, hogy lemásoljuk testét, lelkét. Megdöbbentően hasonló lesz. A teste genetikailag hasonló lesz, bár másoláskor kihangsúlyozódnak a génhibák (szerintem a materiális eljárás könnyen tökélesíthető). A lelke is tejesen hasonló lesz, hasonló program fut benne, mint amikor egy programot lemásolunk. A lélek másolása tudattalanul történik. Addig, amíg a materiális másolás komoly technikai hátteret és szaktudást igényel, addig a lélek úgy automatikusan másolódik, mint az anyag láthatatlan része. Olyan ez, mint amikor az ember megnősül, ha akarja, ha nem, kap ajándékba egy anyóst. Aztán hogy mit kezd vele, az az ő dolga.
  A FÖLDÖN ANYAGOT MÁSOLNI CSAK AZ ANYAGHOZ TARTOZÓ LÉLEKKEL EGYÜTT LEHET. Hiába csak az anyagot másoljuk, az anyag láthatatlan része a lélek, és az is másolódik kötelező jelleggel. Ugyanis a Földön nincs anyag lélek nélkül.

  Az ember másolása, klónozása már érdekesebb. SZELLEMET ALACSONYABB SZINTEN MÁSOLNI NEM LEHET. Ezért az ember klónozása azt jelenti, hogy létrehozunk egy állatot, amelyik testben és lélekben hasonlít az eredetire, de nincs szelleme. Amíg az állat másolásakor a lelkében az eredeti, a fajra jellemző program fut (mert azt másoltuk), addig egy klónozott ember lelkében az eredeti ember lelkében futó program fog futni. Ezért a másolat egy ösztönlény lesz, mely egy az egyben az eredetivel hasonló. Egy élő robot. És már el is jutottunk odáig, hogy az ideális hadsereghez nem kell más, mint egy kellően agresszív, jó harcos katonát kellő létszámban klónozni. Ő az igazi harcoló robot. Egy gyilkoló gép. Jól lehet a lelkét programozni, mert nincs tudata, nincs szelleme. A nem létező szellem sosem fog a lélek ellen fordulni, csak azért mert a megélt szerep nem tetszik.

  Ugye mennyi ilyen scifi van már? Talán nem véletlenül…

  .

  Fogantatás

  Ez az a „módszer” ahogy a szellem-lélek páros kötődik az anyagi testhez. Erre a kétnemű világokban csak a nő képes, dimenziókaput nyit és egy lélekbe öltözött szellemet köt a megtermékenyített petesejthez. Az ősi magyar mondavilág nagyon szépen leírja, elmeséli, hogy mi történik ilyenkor. Nő nélkül nincs fogantatás, csak maximum klónozás.

  A sumer történelem erre ékes példa. Az annunaki faj jó 470.000 évvel ezelőtt erre vetődött, és igyekeztek valamilyen relatív értelmes fajt létrehozni abból, amit itt találtak. Genetikai kísérletek sokasága által, aminek részeredményei voltak például a görög mitológiából ismert szörnyek, létrehozták a homo sapiens-t. Az eljárás lényege az volt, hogy az itt található állati fajokat igyekeztek keresztezni saját genetikájukkal. A természet letiltja hogy nagyon eltérő fajok kereszteződjenek, például az egér az elefánttal, de jó genetikai ismertekkel fel lehet oldani ezeket a korlátokat. Így az annunaki űrhajósnők méhébe beültették a genetikailag „felszabadított” állatok spermáját, és várták az eredményt. 9 hónapra meg is lett az eredmény, mely először nem volt képes szaporodásra (akár az öszvér), de újabb genetikai beavatkozás révén létrejött az előember. Fogantatáskor az annunaki űrhajósnő egy dimenziókaput nyitott és egy szellem-lélek pársot kötött az ő petesejtjéhez, melyet megtermékenyített egy majom sperma. A fenti folyamat kikísérletezésére az annunakik legalább 200.000 földi évet szántak. Egyszerűen nem ismertek más módszert.

  Azonban idővel ők is fejlődtek. A Horus esetnél már klónozásról beszélünk. Horus egy az egyben az apja volt. Viszont nem volt szelleme.

  .

  Szervátültetés

  Azok, akik szervátültetésen esetek át, gyakran panaszkodnak olyasmire, hogy kettős személyiségük lett. Valami átjött a szervvel együtt. Szervátültetéskor sok minden más mellett átjön egy másolat a donor lelkéből. Ugyanis lélek nélkül nincs anyag. Egy szerv, magával hozza a donor lelkének a másolatát is. Kínában nagyon komolyan foglalkoztak a problémával. Ott a donorok legnagyobb része rab volt. Nyilván érdekes lélek másolatok kerültek át, így most már megszüntetik a rabok szerveinek felhasználását, bevállalva, hogy sokkal kevesebb szervátültetést hajtanak majd végre.


 • Születés és halál élményei

  Posted on by admin

  .

  Az idő fogalma

  Az időt még senki sem tudta definiálni. Ugyanis az idő mint olyan nem létezik. Végtelen folyamatok esetén nincs értelme. A végtelen folyamatok adott eseményeit kinagyítva, az ember tudata megalkotta az időmérés fogalmát. Az univerzumban nincs idő. Egy-egy bolygón viszont az ott élő intelligenciának szüksége van az idő múlásának a mérésére. Hiszen egy film sem több, mint az időrendbe rendezett képkockák halmaza. Mindenki a saját bolygójához és ebből kifolyólag a saját életéhez köti az idő változásának a mérését. Emiatt hatalmas különbségek vannak rendszerek között és nincs egy átlagos átszámolási mód, az idő mértékek nem átválthatók, hacsak a két világ nem találkozott. Például az első annunakik akik kb. 470.000 évvel ezelőtt leszálltak a Földre, meg voltak döbbenve, hogy itt a Földön, alig hogy felkel a nap, máris este van, és az ő megszokott időmérésükben alkalmazott egy nap alatt, nálunk többször felkel és lenyugszik a nap. Erre ők csak akkor döbbentek rá. Az ő tudósaik erre korábban nem is gondoltak.

  A Nippuri naptár megjelenése ( i.e. 3.760-ban) indította el a jelen civilizáció esetén az idő használatát. Azonban hiába az idő mérése, az emberi élet eseményei nem konstans sebességgel zajlanak, hanem egyre gyorsuló ütemben. Az annunaki hőskorban földi értelemben 100.000 év telt el genetikai kísérletekkel, ez az ő időszámításuk  szerint 25-30 év. Nem is olyan rossz. Később, az ember megjelenésével a földi élet ritmusa átállt a Föld rövidebb és emiatt gyorsabb ritmusára. Ami régen néhány száz év volt, az ma akár néhány nap. Így gyorsul az életünk, de azt nem tudni, hogy hol az a holtpont, ahol ha átesünk, másképp fognak a dolgok zajlani.

  Általában elmondható, hogy az idő nem ugyanúgy zajlik két ember számára. Ha valaki egy vezérigazgatói értekezleten ül, órákon keresztül, azt unalmasnak tartja és végig szenvedi, akkor az az érzése, hogy többször annyi időt töltött ott, mint amennyit valójában. Ilyenkor az illető elhasználódása többszöröse annak, mint amennyinek lennie kellene. Mintha 3 óra helyett tényleg 9 órát szenvedett volna. Ugyanakkor ha ez idő alatt másvalaki a vezérigazgató titkárnőjével szeretkezik, tudván, hogy senki nem zavarja meg őket, akkor az ő számára az a néhány óra csak néhány pillanatnak tűnik. Tehát az idő nem ugyanúgy telik a két ember számára. Ez azért lehetséges, mert az időt az ő tudatuk hozza létre és tartja fenn. A tudatukat pedig befolyásolja a megélt élmények széles skálája, az érzelmek, stb.

  .

  Születés

  A születés az egy folyamat. Kezdődik azzal, hogy a nő a nemi szervével egy dimenziókaput nyit, és egy lelket köt a megtermékenyített petesejthez. Erre csak nők képesek. Nők nélkül nincs élet. Klónozással nem lehet lelket kötni anyaghoz, hanem egy, az állatokhoz hasonló állapot áll elő, ezekről részletesen hamarosan a „növény, állat, ember – evolúció” c. részben.
  A terhesség a nő esetén egy beavatás, ettől változik ő meg, ettől lesz anya. E kilenc hónap alatt, főleg az első harmadban a lélek még nem sokat tartózkodik itt. Ahogy telik az idő egyre többet. Ez az a szakasz, amikor a színész felveszi a jelmezét, beöltözik a szerepére. Közben aggódik, izgul, hogy milyen lesz. Közben fürkészi a közönséget, hallgatózik, nézelődik. A születendő gyerek is érzékel, érzi a családi viszonyokat már az anya hasában kialakulnak olyan érzései, hogy örülnek-e neki vagy sem, érzi a családi békét vagy annak a hiányát, stb. Ha úgy dönt, hogy nem szívesen fogadják, vagy olyan rosszak a körülmények, akkor bármikor jogában áll visszalépni. Ilyenkor van vetélés, halva születés. Itt kell megemlíteni az abortuszt is, amikor a gyerek jönne, de a szülőnek nem kell. Van olyan nő, akinek több abortusza is volt, majd később gyerekei születtek. Ezeket a gyerekeket egész életük során mint egy átok húzta a mélybe az eldobott lelkek negatív rezgése, mely áthatott a másik dimenzióból. Családállítással lehetett segíteni a helyzeten.
  Még a terhesség elején a születésre váró léleknek megmutatják a leendő élete fő sarokpontjait, olyan módon, mintha egy fényképalbumot nézegetne. Nincs minden előre definiálva, de a sarokpontok adottak (erről részletesen az Ébredés c. könyvben). Van olyan lélek amelyik ilyenkor megijed a szerep nagyságától, összeomlik. Ők lesznek azok, akik idegrendszeri problémák miatt rendellenességgel születnek. Ez egy egész életen át elkíséri őket. A betegség egy módosult tudatállapot és aki benne van, az másképp éli meg a világot.
  Korunkban egyre jobban terjed a funkcionális meddőség. Ilyenkor fizikailag minden rendben van, azonban mégsem jön össze a gyerek. Ennek mindig lelki oka van. Olyan a „hangulat” a családban, vagy az anya lelki világa alakul úgy, hogy ide gyerek nem hajlandó leszületni. Szoktak erőszakoskodni hormonkezelésekkel, spirituális technikákkal, azonban személyes tapasztalataim alapján mondom, hogy ahova nem akar gyerek születni oda nem is kell, mert hosszútávon nem lesz jó vége. Érdemesebb inkább párt cserélni, új házasságot kötni, vagy radikális változáson átmenni. Ilyenkor egy pillanat alatt jön a gyerek.
  A terhesség állapota kb. 9 hónap. Azonban a születendő léleknek ez egy végtelen valóság. Abban a világban, ahonnan jön, nincs idő, a terhesség élménye egy végtelen ringatózás, mely különböző érzéseket vált ki a születendő lélekből, és ezek alapján dönt ő úgy, hogy megpróbálja az életet vagy sem. Születés után néhány napig még van lehetősége úgy dönteni, hogy távozik. Később már nem tud visszalépni (gyermekágyi halál). Az a gyermek, amelyet szeretettel várnak, és ezt nem csak mondják, hanem úgy is van, az teljes biztonsággal életben marad.

  .

  Halál

  A halál azt jelenti, hogy a lélek elhagyja a testet. Ez egy pillanat. Viszont sok lélek akár napokig nem akarja ezt elhinni. 42 napra nyílik egy dimenziókapu, amikor is a lélek el tud menni a másik dimenzióba, ami nem más, mint egy párhuzamos világ. A születés előtt, halál után c. résznél további részletek olvashatók.
  A másik világba átlépni tényleg csak egy pillanatig tart, nincs egy másodperc egy élő ember számára. Viszont aki átmegy, annak több napig tartanak az események. Legalábbis ő így éli meg. Először úgy érzi, mintha teste (ami a lélek) felölelné az egész Földet, és találkozna mindenkivel, akivel egész élete során találkozott. Ha az illető nem él, akkor a lenyomatával (mintha az árnyéka lenne).  Aztán átéli élete minden egyes pillanatát úgy, hogy azt érzi amit a másik fél érzett, amikor ő egy adott dolgot tett vagy mondott. Egyfelől látja életét mint egy-egy lelassított, megállított képkocka sorozatot, ugyanakkor érzi a másik szemszögéből azokat az érzéseket, amiket a másik emberben generált az ő viselkedése. Ez nyilván lehet akár jó, akár rossz. Az élet filmje gyorsan pörög, de így is az elmondások szerint legalább 2 földi napnak megfelelő idő. Tehát másképp telik az idő az itt élő materiális testtel rendelkező embernek, és teljesen másképp a materiális világban levő, de már ahhoz nem kötődő léleknek. Igazából a test nélkül már nem létezik az idő. Nincs értelme. Ezért van az, hogy a materiális világban ragadt lelkeknek 100-300 év sem jelent semmit.
  Ahogy a lélek végignézi filmjét, lassan kialakul benne egy érzés, hogy jó voltam, rossz voltam, megítéli saját magát, és kialakul benne az a vágy, hogy ilyen többet ne legyen, hogy legközelebb élje meg az ellenkezőjét. Ekkor, azaz kb. 2-3 napnak tűnő eseménydús időszak után lehetősége van átmenni a párhuzamos dimenzióba. Ez a 2-3 nap, a földi embernek nincs egy másodperc. Az átlépés előtt megvalósult átélés meghatározza a következő szerepre való készülődést. Ilyenkor köttetnek karmikus kapcsolatok (erről részletesen az Ébredés c. könyvben), ígéretek és tervek, amelyek majd materializálódni fognak.

  .

  Végtelen körforgás

  Az egy égi ciklus (kb. 26.000 év) alatt többször fejest ugrunk az életbe és többször kiszállunk pihenni. Egy elv létezik, az energia kiegyenlítődés elve, nevezhetjük ezt a karma törvényének is. Van aki többször jön le, van aki kevesebbet, nyilván ez a szereptől függ. Van aki szeret lejönni, van aki kevésbé. Ez nagyon változó. Viszont mindenki eljut oda, hogy vége a szereplésnek. Ekkor lesz ő karmán felüli. Azaz mindent kiegyenlített mind az adok, mind a kapok oldalon. Mikor vége a Földhöz kötött szerepjátéknak, akkor az univerzum másik része felé indulunk, szétszéled a színész csapat, újak jönnek helyünkre. Attól még találkozhatunk időnként az univerzum más területein, más szerepekben, mint például UFO vagy egyéb lények.
  Olyanok is vannak, akik csak egy-két földi szerepre „szerződtek le”, és vannak öreg szellemek, akik nehezen és lassan tanulnak, ők nagyon sokat vannak az anyagi világban.


 • ÚJ témák az oldalon

  Posted on by admin

  Ha megtetszett valami az oldalon, kérlek nyomtasd ki, papírra.
  Lehet, később már nem teheted meg…<Ctrl+P>

  .727669

  Helyzetkép 2018 végén
  2018.12.30

  Bővebben a Jelenkor c. résznél, vagy ide kattintva.

  .

  Gyógyszerek mellékhatásai
  2018.04.07

  Bővebben a Jelenkor c. résznél, vagy ide kattintva.

  .

  Kismamáknak, kispapáknak
  2017.12.05

  Néhány érdekes összefüggés arról, hogyan határozza meg egy felnőtt életét az, milyen módon nevelték, hogyan simogatták, mit tettek vele, ha éjjel sírt és egyáltalán anya hogyan él, dolgozott, gondolkodott. És mit tehetünk felnőtt fejjel?

  Bővebben a Jelenkor c. résznél, vagy ide kattintva.

  .

  Abortusz
  2017.11.19

  Nagyon jól elvitatkozgatunk azon, hogyan szabályozzuk az abortusz. Tesszük mindezt, ha az érkezési oldalról nézzük a dolgot, az anyagi világból.

  Na milyen ez a történet a másik, az indulási oldalról nézve?

  Bővebben a Túl az anyagon c. résznél, vagy ide kattintva.

  .

  Jules Verne és kortársai
  2017.10.12

  Verne lenne a modernkori Nostradamus? Vagy Madách? Vagy Steiner? Esetleg mindhárman?

  Bővebben a Jelenkor c. résznél, vagy ide kattintva.

  .

  Kiegészítés a menetrend a jövőbe c. íráshoz (a cikk végén).
  2017.09.28

  .

  Túlhordott terhesség
  2017.09.24

  Bővebben a Jelenkor c. résznél, vagy ide kattintva.

  .

  Menetrend a jövőbe
  2017.09.16

  A világ forrong és átalakul. A régi Rend felbomlóban, átadja helyét a káosznak, de ott az új Rend alapja. Mint amikor a színpadon a nézők előtt eloltják a fényeket, a sötétben hallani, hogy átrendezik a díszletet, nem látni semmit, majd felkapcsolják a fényeket és teljesen új kép tárul elénk.

  Itt a következő 10 év várható átalakulásának irányvonala. Nyomtasd ki. Ne hidd el, ellenőrizd,, hogy megtörténik-e.

  Ez a cikk még valamennyit bővülni fog, azt külön jelzem.

  Bővebben a Jövőkép c. résznél, vagy ide kattintva.

  .

  A Dassler fivérek
  2017.09.04

  A film jól tükrözi a történelmi fejlődést. A diktatúra szolgálatában álló korlátlanul támogatott sportot, a minőség háttérbe szorulását a profitért folytatott küzdelemben, az emberek lefizethetőségét, és azt, ahogy a pénz rideggé teszi a felnövekvő generációt, aki zombiként harcol, bármi áron nyerni akar.

  Bővebben a Filmajánló c. résznél vagy ide kattintva.

  .

  A pszoriázis bennünk él
  2017.08.30

  Bővebben a Jelenkor c. résznél, vagy ide kattintva.

  .

  Nézőpontok
  2017.08.24

  Nagy port vert fel az a püspöki vélemény, hogy a lombikbéi program nem felel meg a keresztény eszméknek, az valójában a társadalom önfenntartási kényszere, és tudatlanul döntenek e megoldás mellett a párok.

  Bővebben a Jelenkor c. résznél, vagy ide kattintva.

  .

  A kör
  2017.08.21

  A kör c. film ajánlója.

  Bővebben a Filmajánló c. résznél, vagy ide kattintva.

  .

  A piramisok titkainak leleplezése
  2017.08.07

  Egy érdekes film. Megéri.

  Bővebben a Sumer történelem c. résznél, vagy ide kattintva.

  .

  Mit eszünk 10 év múlva
  2017.08.06

  Bővebben a Jövőkép c. résznél, vagy ide kattintva.

  .

  A technika 100 év múlva
  2017.07.25

  Vajon milyen lesz a technika 100 év múlva, figyelembe véve a fejlődését és annak előjelét (jó vagy rossz)? És akkor él-e még ember a Földön? És még rengeteg kérdés.

  Bővebben a Jövőkép c. résznél, vagy ide kattintva.

  .

  Migrén
  2017.07.20

  Igen gyakori a krónikus jelleget öltő fejfájás. Ha megértjük és teszünk a megoldásért, pillanatok alatt el tud tűnni, örökre.

  Bővebben a Túl az anyagon c. résznél, vagy ide kattintva.

  .

  Steve Jobs
  2017.07.15

  Több könyv és film is foglalkozott már Steve Jobs életével, életének érdekes kérdéseivel. Itt most kicsit a dolgok mögé nézünk, sőt össze is hasonlítjuk másokkal.

  Bővebben az Emberi sorsok c. résznél, vagy ide kattintva.

  Ferenc pápa
  2017.07.09

  Ajánlom ezt a filmet, hogy megértsük Ferenc pápa életét, gondolkodását, ezáltal bölcsességének forrását. A filmben egymást érik a rövid, de velős bölcsességek. Megértjük, a pápa a jelen kor szellemét, szellemiségét képviseli, még akkor is, ha ezt a világ materiális urainak egy része nem érti, nem is akarja megérteni. Sőt, az emberek jó része sem érti. Azonban semmi sem állíthatja meg azt, aminek itt az ideje.

  Bővebben a Filmajánló c. résznél, vagy ide kattintva.

  .

  Van esély?
  2017.07.08

  35 éves fiatal nő, három műszakban dolgozik, egyedül neveli gyermekét, nemrég elvált alkoholista férjétől, aki élete nagy szerelme volt és még most sem tudta lélekben elengedni. Több diagnosztizált autoimmun és krónikus betegségben szenved. Kérdése, mit vegyen, mit szedjen, ami meggyógyítja őt.

  Bővebben a Jelenkor c. résznél vagy ide kattintva.

  .

  Mégsem véletlen?
  2017.06.30

  Érdekes jelenség és talán nem is annyira véletlen.

  Bővebben a Jelenkor c. résznél, vagy ide kattintva.

  .

  Pénzes cápa
  2017.06.29

  Egy nagyon érdekes film. Társadalom kritika. Nem annyira a történet lényeges, hanem az egyéni és társadalmi sorsok, kényszerpályák és ahova azok vezetnek. És igen, birkaként éljük ezt az életet és nem kérdezzük meg miért. A film megkérdi.

  Bővebben a Filmajánló c. résznél, vagy ide kattintva.

  .

  A fényképezőgép és aki mögötte áll
  2017.06.17

  Nagyon érdekes, angol nyelvű rövid videó.

  Bővebben a Jelenkor c. résznél, vagy ide kattintva.

  .

  Mi van ha…
  2017.06.15

  Mi van, ha a civilizációnk létszáma gyorsan és nagymértékben csökken a közeljövőben?

  Az univerzumban semmi sem tart örökké, minden visszafordul az ellenkező előjellel, mintha végtelen jelen haladnánk, majd akaratunk ellenére visszatérünk a közepére. Az örökké tartó gazdasági növekedés visszatér, mint gazdasági csőd. A naggyá növő értékrend (lásd Római Birodalom, fogyasztói társadalom) mindig összeroskad a saját nagysága alatt. Ha túl sokat eszünk kedvenc sütinkből, megutáljuk és egy ideig hallani sem akarunk róla. Ha magasra lökjük a hintát benne a gyermekkel, az átfordul, és visszaköszön a hátunk felől, teljes erővel. Ez az alapelv biztosítja az Univerzum egyensúlyát.

  A civilizáció létszám robbanása is visszaköszön hamarosan az ellenkező előjellel. Ez logikus, előre látható, akár a Kárpát-medence túlmelegedése. Az élet logikus, mint a fizika, és matematikai képletekkel leírható. Előre-hátra kiszámítható. Aki megérti és alkalmazza az élet működési elvét, az boldog lesz és egészséges. Ő sikeres. Aki erre nem hajlandó, az szembemegy az élettel. Ő boldogtalan és beteg. Elégedetlen és folyton harcol. Aki kardot ránt, az kard által vész el.

  Globálisan mit teszünk? Sok mindenre nem tudunk előre felkészülni, de legalább elgondolkodhatunk felőle.

  A következő filmen érdemes elmeditálni kicsit. Még ha nem is történnek ilyen csodák egy pillanat alatt, de annyi idő alatt megeshet, mennyi idő még a mi életünkben is pillanat rövidnek tűnhet.

  Bővebben a Jövőkép c. résznél vagy ide kattintva.

  .

  A Valóság határán
  2017.05.10

  Ébresztő, 9 percben !!!

  Bővebben a Jövőkép c r.észnél, vagy ide kattintva.

  .

  Zenehallgatás
  2017.04.23

  A zenehallgatás titkairól és hatásairól.

  Bővebben a Jövőkép c. résznél, vagy ide kattintva.

  .

  Húsvét
  2017.04.16

  Bővebben a Jövőkép c. résznél, vagy ide kattintva.

  .

  Közösségben élni
  2017.04.07

  Bővebben a Jelenkor c. résznél, vagy ide kattintva.

  .

  Milyen lesz az élet 10 év múlva?
  2017.04.03

  Bővebben a Jövőkép c. résznél, vagy ide kattintva.

  .

  Ember- és környezetkímélő kertművelés – Gyulai Iván ökológussal
  2017.04.03

  Bővebben a Jövőkép c. résznél, vagy ide kattintva.

  .

  Nagy szükség lesz erre a tudásra
  2017.04.03

  Egy nagyon érdekes videó, melyre már most is nagy szükség van, de pár év múlva kritikus lesz ez a tudás vagy a hiánya.

  Bővebben a Jövőkép c. résznél, vagy ide kattintva.

  .

  Depresszió
  2017.03.31

  Egy friss hír szerint 2017-re a depresszió betegíti és bénítja le a legtöbb embert a világban. Tegyük hozzá, a modern világban.

  De vajon mi a depresszió? Tudjuk-e egyáltalán?

  Bővebben a Túl az anyagon c. résznél, vagy ide kattintva.

  .

  A nihilizmus tudományos oka
  2017.03.26

  Az Egészség c. könyvben beszéltünk arról, hogy akit az Énje vezérel, az tudatos és emberi létminőséget él meg. Ez az élet igazi célja. Akinek az Énje nincs a toppon, az ösztönlény lesz, akit a szimpátia-antipátia vezérel és persze sok idegen Én. Aki már az ösztönlény szintet sem tudja megélni, az lesz nihilista. Ez a növényi lét, minden mindegy. És mit mond erről a tudomány? Itt egy bő 6 perces videó. Angolul szól, érdemes az angol feliratot is bekapcsolni.

  Bővebben a Jövőkép c. résznél vagy ide kattintva.

  .

  A modernkori problémák gyökere
  2017.03.26

  Angol nyelvű videó, nagyon érdekes áttekintés modern korunknak és a kiút is benne van.

  Bővebben a Jövőkép c. résznél, vagy ide kattintva.

  .

  Miért butít a modern iskola?
  2017.03.20

  Miért tesz beteggé egy modern munkahely, egy rossz párkapcsolat, a pénz, a fogyasztói társadalom, stb? Íme a materiálisan bizonyított, tudományos magyarázat. És NE felejtsük, ezt mind mi tesszük önmagunkkal, egymással. Nem a marslakók, velünk. 

  Bővebben a Jelenkor c. résznél, vagy ide kattintva.

  .

  Csapatjáték
  2017.03.16

  Bővebben a Túl az anyagon c. résznél, vagy ide kattintva.

  .

  Az Opel tanulsága
  2017.02.20

  Bővebben a Jelenkor c. résznél, vagy ide kattintva.

  .

  Miért buktunk el 100 éve?
  2017.02.03

  100 évvel ezelőtt csodálatos világ volt. Az igazi békeidő. Steiner, Keely, Rife, Tesla és sokan mások hozták az új út lehetőségét. Idea és találmányok. Ingyen energia. Ma hallani sem akarunk róla. Inkább irodalmi szinten marad fenn a korszak, mert sok olyan dolog történt, amivel nem tudunk mit kezdeni.

  Az lett volna a civilizáció útja. De hol siklottunk ki? És visszatalálunk valaha?

  Bővebben a Jövőkép c. résznél, vagy ide kattintva.

  .

  Ki menti meg a világot?
  2017.02.01

  Bővebben a Jövőkép c. résznél, vagy ide kattintva.

  .

  Látni már látjuk …
  2017.01.12

  Bővebben a Jövőkép c. résznél, vagy ide kattintva.

  .

  Elfogy az élettér: Dr. Hetesi Zsolt
  2017.01.05

  Beszélgetés Dr. Hetesi Zsolttal arról, hogyan faljuk fel saját magunkat, saját életterünket és mi lesz ebből néhány év múlva, amit mi még bőven át fogunk élni. Egy 2009-es felvétel.

  Bővebben a Jövőkép c. résznél, vagy ide kattintva.

  .

  Civilizáció és fejlődés
  2017.01.02

  Három és félperces videóban civilizációnk múltja, jelene, jövője.

  Megtekinthető itt.

  .


 • THOTH smaragdtáblái

  Posted on by admin

  .

  Mottó: a FÉNY mindig sötétségben születik.

   

  1. A halhatatlanság fogalma

  Ahogy azt a kínai gyógyászat, a spirituális tanok, vagy akár a köznyelv is megfogalmazza, az ember test-lélek-szellem egysége.

  A test maga az anyag, melyet látunk tükörbe nézve. A test sok korláttal rendelkezik az anyagi világban, és folyamatosan elhasználódik. Kötelességünk gondozni, mert nélküle életképtelenek vagyunk itt a Földön. Az anyagi test energiát biztosít a lélek számára.

  A lélek nagymértékben energia és kismértékben anyag. Ez az a néhány gramm, amivel csökken valakinek a testtömege, mikor meghal. A lélek mivel anyagilag kötődik ehhez a bolygóhoz, csak itt életképes. Ha innen távozik a szellem, itt hagyja a lélekruhát. A lélekruha kb. 25.920 földi évet él. Ez egy égi ciklus, egy galaktikus év. A lélek maga az aura. Ezt lehet látni, érzékelni. A lélek az átmenet a külső energia és a test között. A lélek energetikai szennyeződései betegségeket hoznak létre a fizikai testben.

  Minden ember egy végtelen szellem. A szellem a tobozmirigyben lakozik. Negatívan hat rá a dohányzás, a fluor, a klór.

  A szellem mikor a Földre jön, kap egy lélekruhát, majd többször leszületik és megél néhány földi életet. (A tudósok rájöttek, hogy csak úgy élhet valaki egy idegen bolygón, ha oda születik, ellenkező esetben nem életképes csak mesterséges körülmények között ideig-óráig) Az élet forgatókönyvét a negyedik dimenzióban írta meg. Ez a színdarab maga a karma. A halálnak nevezett esemény a dimenzióváltás, akárcsak a születés. Átlépünk egy csillagkapun, dimenziókapun.

  A szellem és a lélek mikor nem él emberi életet, akkor a negyedik dimenzióban található, ami nem más mint az asztrál világ. Éjjel, mikor alszunk csak a test pihen, a lélek és a szellem sosem alszik, ők a negyedik dimenzióban tartózkodnak.

  Vannak olyan emberek akik tetszés szerint átjártak vagy átjárnak a negyedik dimenzióba. Több fizikus is képes volt ilyenre, például Charon Viktor magyar fizikus és zeneszerző. A harmadik dimenzió korlátja az idő és a tér, a negyediké csak a tér, ott az idő nem definiált.

  Az élet célja a tanulás, a megélés.

  Sok gazdag ember, aki úgy hitte és hiszi, hogy már mindent elért az anyagi világban, azaz kellően sok mindent birtokol, szeretne örökké élni és uralkodni, ezt tekinti halhatatlanságnak. Valójában ez teljesen más. A halhatatlanság azt jelenti, hogy a szellem és lélek páros mikor leszületik, teljes mértékben tisztában van eddigi életeivel, annak tanulságaival, tapasztalataival. Addig, míg a legtöbb ember semmire sem emlékszik korábbi életeiből, addig aki halhatatlan, az mindenre emlékszik. Nem lehet az anyagi testet végtelenül sokáig hordani, mert folyamatosan elhasználódik, éppen úgy, ahogy egy inget sem tudunk egész életen át hordani, mert bepiszkolódik, elhasználódik, elszakad. Időnként le kell cseréljük. Természetesen igyekezni kell, hogy jó állapotban tartsuk testünket, de itt komoly korlátok vannak. Maga Thoth is, aki hosszú életet biztosító spirituális technikákból többet is birtokolt és alkalmazott, többször leszületett, tudatosan, célirányosan.

   

  2. 25.920 év

  A Föld forog a saját tengelye körül, melynek egységnyi periódusa egy nap. Másodsorban forog a Nap körül, melynek egységnyi periódusa az év. Maga a Naprendszer is elliptikus pályán kering a galaxis középpontjához képest, ez a galaktikus 1 év, ami kb. 25.920 földi év. A tudósok különböző számításai módjai között 10-20 éves eltérés szokott lenni, ezért gyakran emlegetik úgy, hogy kb. 26.000 év.

  Mikor a Naprendszer a galaxis középpontja felé halad, akkor az emberiség életében mindig a megvilágosodás játszik szerepet, a tudatszint emelkedése. Mikor a Naprendszer az elliptikus pályáján távolik a galaxis középpontjától, akkor a butulás, a felejtés tapasztalható. Olyan ez mintha az űrállomásról néznénk a Földet. Az egyik felén éjszaka van, míg a másikon világos. Az egyik felén alszanak az emberek, míg a másikon élik életüket. A napszakok hasonlóak, azonban minden nap különböző. Így a Föld életében a 26.000 év is mindig más. Nem ugyanaz ismétlődik, hanem hasonló egy másik síkon, mintha egy rugóra néznénk, körkörös, de mégis halad egy másik irányba is, felfele.

   

  3. Játék a Földön

  Az élet egy játék, egy színdarab, melynek meg van a saját dramaturgiája. Ha megnézzük, sok mindent kipróbáltunk már és igazából semmi nem vált be, semmi nem örök. Egy dolog állandó a változás. Ami egyszer volt, az biztos, hogy pont ugyanúgy nem lesz már.

  A játékszabályok adottak, és vannak játékmesternek nevezett halhatatlan emberek, akik igyekeznek betarttatni a szabályokat. Szerepük olyan, mint a fociban a bíróé. Irányítanak, döntenek. Tudjuk, hogy az a gól, amit a bíró megad. Az életben is így van. Irányító szerepüket nagy országok vezetőin, illetve irányító, döntéshozó nemzetközi szervezeteken keresztül érvényesítik. Például egy vezető nagyhatalom államfőjének beiktatása igazából egy beavatási szertartás. Mivel a spiritualitásban egy dolog a fontos, a precizitás, ezért ha az államfő rosszul mondja a szöveget, vagy a titkárnő rosszul gépelte, akkor bizony újra le kell tenni az esküt (avatást), mert különben semmit sem ér. Meg kell figyelni az ilyen vezetőt, hogyan változik meg a beiktatás után. Elnökké választás előtt egyet mond, beiktatás után teljesen mást, ami sokszor nem az ő véleménye. Az avatás a lélekre hat, azt átprogramozza, akár az átok, vagy az áldás, energetikai elven működik (rezgés)

  Ehhez teljesen hasonlóan működnek meghatározó szerepet betöltő nemzetközi szervezetek.

  Érdekes még a magyar Szent Korona szerepe. Itt nem a Szent Istváni, hanem az utána következő koronáról van szó, mely nem csak egy fizikai tárgy, hanem mai szóhasználattal élve a fogalom egy jogi személyiséget takar. A magyar korona volt az egyetlen a világon, melynek ilyen értelmezése volt. A király aki ezt hordta, az a világban egyedülálló módon rendelkezett főnökkel, főnöke a Szent Korona, azaz a nép. Mivel az országot csak olyan tudja vezetni, aki kellően megvilágosodott, spirituális, ezért ez a korona is úgy volt beprogramozva, hogy miközben azt hordta valaki, addig folyamatos beavatást, tudatszint emelést kapott. Később a koronát átprogramozták, hogy viselője más idegen érdekeket szolgáljon, mint a saját népe. Erről tudott és ezért nem hordta a koronát a Kalapos Király. Az Egyesült Államoktól visszakapott koronáról többen állítják, hogy egy másolat. Ennek eldöntése spirituális eszközökkel pillanatok kérdése, mert a létezésben minden tudott. Éppen így, mikor valakit felvesznek egy páholyba és kap egy feladatot, annak ténye, hogy az illető elvégezte-e, nem kérdés, hiszen egy adott tudatszinten nincsenek kérdések és hazudni sem lehet. Hazudni csak az anyagi világban lehet.

  Belátható, hogy nem akárki lehet, egy állam vezetője, bár jelen világunk ezt állítja. Aki nem kellően spirituális, az egyszerűen képtelen átlátni világunkat. Aki pedig nem élvez megfelelő támogatottságot, az képtelen élre kerülni. Aki élre kerül, az pedig szerepet játszik. A szerep nem jó és nem rossz, pont olyan, amilyen kell legyen, ahogy megírták.

  A 26.000 év alatt többször élünk, és az egész korábbi életeink eltárolódnak a lélekruhánkban. Ezért is működik jól, mikor különböző meditációs technikákkal be tudunk nézni korábbi életeinkbe. Igen, a dolog létezik és működik. Megdöbbentő, hogy ha átélünk néhány utazást, mindjárt megértjük, hogy mitől vannak félelmeink például víztől, magasságtól, miért nem tudunk megtanulni egy adott idegen nyelvet, míg másokat igen könnyen, stb.

  Fontos, hogy ami kívül esik a 26.000 éven, arról nem tudunk semmit, mert nem tárolódott a mi lélekruhánkban. Vannak ugyan módszerek, melyekkel oda is be lehet pillantani, például mi történt Atlantisz világában, de ez kevesebbeknek adatik meg.

  A Föld bármely lakója bele tud pillantani saját lelke emlékeibe egy szakavatott mester segítségével, a képeken kívül átéljük az érzelmeket is.

   

  4. Dimenziókapu az ősmagyar történelemben

  Az ősmagyar történelem a kezdetektől a Szent Istvánig tartó korszakot jelenti, hiszen akkor minden megváltozott.

  Az ősi spirituális tudat szerint a női nemi szerv egy dimenziókapu, mely a közösülés csúcspontján megnyílik. Ha megvalósul ez a fogantatás, akkor egy lélek átjön a másik dimenzióból és anyaggá alakul, azaz megszületik. Csak a nő képes dimenziókaput nyitni. Csak a nő tud teremteni. Egy férfitársadalom magában életképtelen. Még a sumer istenek is szülőnőket alkalmaztak a genetikai kísérleteik során.

  Az ősi népeknél szex közben a megvalósuló célra összpontosítottak, tudatosak voltak afelől, hogy mit tesznek. Ma sok férfi szex közben engedi ki tudatosan dühét, haragját. Szegény nők. Így már érthető, hogy miért olyan beteg sok nő, miért kapnak egyik pillanatról a másikra egy életre szóló fejfájást, stb.

  Mivel a nyitott dimenziókapu veszélyt is jelenthet, ezért régen betartottak bizonyos óvintézkedéseket. Legfontosabb óvintézkedés maga a házasság volt. Maga az esküvő egy beavatás volt. Ma elvétve akad csak olyan spirituális egyház, ahol tényleg beavatás történik. A legtöbb vallás csak ceremóniát tart, nem tudnak beava5tást végezni, se joguk, se tudásuk hozzá. A házasságkötés során a kapuhoz kötöttek egy kulcsot. Csak ez a kulcs volt képes aktiválni a zárat. Egy kulcs több zárat is tudott aktiválni, de egy zárhoz csak egy kulcs tartozott.

  A szüzesség is fontos volt, hiszen ez azt jelentette, hogy a dimenziókapu még sosem volt nyitva, és az ilyen lány nem lehetett boszorkány, nem lehetett kapcsolata más dimenziókkal.

  A védelem szimbólumai elkísérték a nőt egész életén keresztül. Olyan faragott ágyban aludt, mely tele volt vésve a rá és párjára vonatkozó szimbólumokkal, néha rúnákkal, ősi magyar motívumokkal. Ez a szimbólumrendszer megjelent a ruhákon, ágyneműn, a fali terítőkön, stb. Később, mikor a gyerek megszületett, az anya varrt ruhát a gyerek számára, szintén szimbólumokkal, és az apa megáldotta, hiszen mindenki tudott áldani.

  A nők legnagyobb beavatása maga az áldott állapot, majd a szülés. A nők gondolatvilága, érzései teljesen megváltoznak szülés után. Más lesz fontos mint azelőtt. Analógiaként gondoljunk egy-egy nagyobb mai állam vezetőjére, hogy megváltozik az elnöki beavatás után.

  Az ősi népek a kilenc hónapot három részre bontották. Az első a szer-elem, a második, a tür-elem, harmadik a kegy-elem. Az első magát a fogantatást jelenti, a második az áldott állapotot, a harmadik a szülést.

  Mindezt átgondolva láthatjuk, hogy mekkora spirituális tudással bírtak az ősi népek. Hol vagyunk ma ettől? A szexuális szabadság, apás szülések, abortusz, magukat rabszolgaként halálra dolgozó nők, társ nélkül élő nők és férfiak széles köre, válások magas száma, házasodási kedv drasztikus csökkenése, házassági szerződések, egyneműek házassága, stb.

  Érdemes elgondolkozni, hogy a meddőség mit jelent. Egy karmikus parkolópálya. Most ebben az életben nem (érdemes betekinteni a múlta, hogy miért nem, annak aki mindenképp szeretné). Erre mit teszünk? Hormonkezelések sora, gyógyszerek, görcsös akarat.

  Az ősi népek azt is tudták, hogy a születés párja, a halálnak nevezett újbóli dimenziókapu átlépés. Nem féltek tőle oly mértékben mint ma, hiszen nem ragadtak úgy bele az anyagi mocsárba, mint napjainkban.

   

  5. Mégis rezeg a Föld  

  A legapróbb anyagi részecske

  Az anyagot évszázadokon át, folyamatosan felaprózva, keresve magát a legapróbb anyagi részecskét, eljutottunk az atomig, majd annak az alkotórészeiig (atommag, elektron). Technikai fejlődés után eljutottunk az atommag alkotórészeiig (proton, neutron). Folytatva az atom még aprólékosabb boncolását, eljutottunk olyan részecskékhez, melyek nem anyagok. Kiderült, hogy az anyag nem anyagi részecskékből áll. Nem létezik a legapróbb anyagi részecske.

  Megállapítható, hogy az anyag egyértelműen rezgés, azaz hullámtermészettel bír. Ma már tudjuk, hogy az anyag állóhullám. Mindenki játszott már gyermekkorában egy tál vízzel a kezében. Ha a tál egyik oldalát megbillentjük, akkor egy hullám keletkezik, amelyik a tálról visszaverődik és visszatér a kiindulási pontba. Ha viszont a tál egyik oldalát ütemesen mozgatjuk, akkor a hullám egy helyben áll és látható módon a víz felülete nem sima, hanem egy állóhullám látható, mintha megfagyott volna. Az állóhullám jellemzője, hogy csak akkor létezik, ha folyamatosan, külső forrásból fenntartjuk, tehát energiát igényel és nem utolsó sorban egy precíz irányítást, vezérlést.

  Amit nem találunk az a fenntartó erő és információ. Pedig ennek is kell lennie.

  A ceruza a kezünkben, állóhullámok halmaza. Ha megszűnne az állóhullámokat fenntartó láthatatlan és megfoghatatlan erő, akkor eltűnne a ceruza.

  Körülöttünk csak egy szobában is, végtelen sok atom található, a minket körülvevő anyagnak érzett valóság, végtelen sok állóhullám. Mindez érvényes az egész világmindenségre, amelyiknek mi csak egy kis részét látjuk, sejtjük.

  A gravitáció, a tömegvonzás nem más, mint a rezonancia jelensége.

  A Tudomány nevében

  A Földön mindenhol ott van a Yin és a Yang egyensúlya. Feketében a fehér, és fehérben a fekete. Mindenki ismeri az ábrát. A Yin a megtartó anyag, míg a Yang a kiterjeszkedő erő. Mikor felborul az egyensúly, akkor azonnal törekszik helyreállni. Példa erre az atomerőmű. Az energia kinyerése folyamán az anyagból kivesszük a kiterjeszkedő férfi energiát, mert ezt felhasználjuk villamos energia előállítására. A megmaradó kiégett fűtőelemek, atomi szerkezetük alapján nem mások, mint nőnemű uránatomok, melyeket megfosztottak férfias energiájuktól. Az egyensúly igyekszik helyreállni és a kiégett fűtőelem, minden élő és élettelen anyagból kivonja a férfias Yang energiát, hogy az egyensúly helyreálljon. Ez azt jelenti, hogy szétporlad a legerősebb beton, papírvékony és törékeny lesz a legvastagabb fém cső, stb. Egész vidékek atomi szerkezete változik meg (!) éppúgy az atomerőmű körzetében, mint a tengerbe dobált kiégett hulladék több száz kilométeres környezetében. Az egész vidék porózusabbá válik, mértek már szakadásokat magában a földkéregben is. Az atomerőmű és a hulladék környezetében minden anyag és minden ember Yinesedik. Nem létezik biztonságosnak nevezett szigetelés, mert az is hasonló anyag és azt is bontja az elnőiesedett urán.

  Mindez azért van, mert a tudósok és döntéshozók mindent tudni akarnak, csak az anyag lényegét nem. Példaként gondoljuk meg, milyen egy tisztán nőnemű társadalom élete, ha a férfiak mind meghaltak a háborúban?

  Egy tudós társadalom akkor lesz karmán felüli, ha megérti, hogy bizonyos dolgokra képes, de nem él a lehetőséggel, mert felborítja a természet egyensúlyát. Minden ellenkező esetben életkarmát generál az egész emberi faj szintjén. Ennek következményét az utódok élik meg. Minden cselekedet egy mag, amit elültetünk. Ha hiszünk benne, ha nem, ha tudunk róla, ha nem, miénk a termés. Ha epret ültetünk, eper a termés, ha bogáncsot, akkor bogáncs. És le fogjuk nyelni.

  Az Élet boncolása

  Az anyaghoz hasonlóan, az életet is úgy keresi az ember, hogy egyre apróbb részekre boncolja azt. Amilyen megdöbbentő hogy az anyag nem anyag, ugyanígy kifolyik a tudósok keze között az élet, és nem tudják még csak definiálni sem.

  Egyébként mi a különbség egy villanyoszlop és egy ember között? Mi az élet? Atomszerkezetünk teljesen hasonló. Különbség lehet talán a regeneráció képessége, ami azt jelenti, hogy ha valaki megvágja a kezét, akkor az begyógyul, míg az élettelennek nevezett tárgyakra ez nem igaz, legalábbis pillanatnyi tudásunk alapján.

  Ami viszont közös, hogy világunkban minden rezgés, állóhullám.

  Mit tudunk érzékelni?

  Csak azt tudjuk érzékelni, ami velünk kompatíbilis, amihez hasonlóak vagyunk. Az ember is állóhullámok összessége. Így érezzük anyagnak azt a minket körülvevő, velünk hasonló rezgéshalmazt, mint a mi testünk. Ezért nem tudunk átmenni a falon, ugyanakkor a rádió, televízió, mobil telefon jelei akadály nélkül átmennek.

  Ehhez teljesen hasonló elven működik a Faraday kalitka, mely szerkezetével tud kiszűrni bizonyos elektromágneses rezgéseket, ugyanakkor egy ceruzát be tudunk dugni a rácson. A kalitka csak a szerkezetéből adódó, vele kompatíbilis rezgéseknek jelent gátat, más típusú rezgést átenged, például a ceruzát.

  Táplálkozás

  A minket körülvevő világ rezgés, mi pedig érzékszerveinkkel felfogjuk, regisztráljuk ezeket, illetve rezonanciába léphetünk a külső jelekkel. Ily módon a szaglás, az ízlelés, a hallás, a látás mind rezgések érzékelése.

  Az élelmiszeripar természetesen kihasználja ezt. Az élelmiszeripar piacán adják-veszik a különböző íz mintákat. Például adott rezgés jellemzi az eper ízét. Az eper rezgésének egy-egy spektrumát megveszik a gyártók, hogy termékeiket eszerint alakítsák ki. Megfigyelhető, hogy adott gyártó összes eper íze hasonló, míg más gyártók eper íze kissé különbözik. Azután keresnek valamit a földön, ami olcsón elérhető és hasonló a rezgése. Például egy Indiában vadon élő fa kérgét, aminek olyan a rezgése, mint a megvásárolt eper rezgése. Ezt belekeverve termékükbe, eper íze lesz, eper nélkül. Aztán jöhet az illat utánzása, stb. Egy-két évtized alatt, a minél több nyereség elérése végett eltűntek a természetes anyagok, és megjelentek a helyettesítők és ízfokozók. Ez utóbbiak erősítik a rezgéseket, erősebbnek érezzük az ízeket. Következménye, hogy tompul ízlelésünk, egyre erősebb rezgések szükségesek, hogy érezzük őket.

  Egyetlen probléma, hogy a mesterséges rezgések nem helyettesítik az anyagi szinten megszokott természetes anyagot. Az epernek csak egy tulajdonsága az íze. Ezt utánozva bármivel, akár kőolajszármazékkal is, az összes többi jellemzővel senki nem foglalkozik. Például az eper íz nem tartalmaz vitaminokat, rostokat, stb.

  Napjainkban vagy nehéz, körülményes beszerzés révén igyekszünk természetes táplálékot fogyasztani, vagy megmaradunk az illúziónál.

  Harmónia helyreállítása

  Mivel hazánkban törvény van rá, hogy gyógyítani csak orvos gyógyíthat, kizárólag a modern orvoslás által elfogadott módszerekkel, így fel sem merül, hogy az energiák gyógyítanak. Csak harmóniát állítanak helyre.

  A kristály által keltett (kozmikus) rezgések, a szellemterápiának nevezett, kozmikus erők alkalmazása mind az anyag legalsóbb szintjén hatnak, harmonizálják az anyagot alkotó rezgéseket. Ezáltal maga az anyag is kezd harmonizálódni. Ha már anyagi szinten nagy a baj, természetesen nem hagyható el az orvosi beavatkozás, legyen az akár gyógyszer, akár műtét, mert a páciensnek esetleg már nincs ideje, hogy addig éljen, míg a rezgések harmóniája kihat az anyagi szint harmóniájára. Ugyanakkor a tisztán gyógyszeres kezelés csak átmeneti sikert ér el, ha az alaprezgések folyamatosan rosszak. Például valaki stresszes munkahelyen dolgozik, emiatt folyamatosan fáj a feje. Hiába szed fájdalomcsillapítókat, nyugtatókat. Azok anyagi szinten hatnak ugyan, de maga az alaprezgés hibás, így hibás lesz az anyag is, azaz maga az ember.

  Az egészség azt jelenti, hogy hajlandó a változásra. Aki hajlandó kilépni egy kapcsolatból mely mérgezi őt, hajlandó kilépni egy munkahelyről mely tönkre teszi, hajlandó tevőlegesen változtatni életmódján, szokásain, az egészséges. Nem számít milyen diagnózisa van, egészséges. Aki nem hajlandó változtatni, az beteg, még ha nincs is konkrét diagnózisa. Hamarosan lesz, méghozzá végzetes.

  A fény kettős természete

  Einstein korában ő maga és tudós társai bizonyították, hogy a körülményektől függően a fény hol elektromágneses rezgésként viselkedik, hol pedig anyagként.

  Az anyag rezgéstartománya és a minket körülvevő elektromágneses spektrum közös tartománya fedi egymást.

  A minket körülvevő világ, éppen úgy mint mi magunk, mind rezgés. A világmindenség 100%-ban rezgés. Ebből 95% energia és információ. A maradék 5%-ot (csillagok, bolygók, emberek, állatok, növények, stb.) mi anyagnak nevezzük, mely nem más, mint a legsűrűbb rezgés. Nem létezik legkisebb anyagi részecske, nem létezik az anyag legkisebb eleme (építőköve), mert az, rezgés, állóhullám. Az állóhullám jellemzője, hogy csak akkor létezik, ha egy folyamatosan jelen lévő külső erő fenntartja azt jól meghatározott logisztikával. Az 5% anyag, a 95% energia és információ által van körülvéve, akár egy szivacs a víz által, egy tál vízben. A külső energia és információ nem csak körülveszi az anyagot, hanem át is hatol rajta, mint a víz a szivacson. Ezen túlmenően, a külső energia és információ egyenesen meg is határozza az anyag megnyilvánulását, viselkedését.

  Párhuzamos világok

  Minden ami minket körülvesz, az rezgés. Érezzük látjuk, halljuk, megfogjuk, fizikai akadályt jelent. Mindez azért van, mert hasonló rezgésekből állunk mi magunk is. Ugyanakkor folyamatosan mennek keresztül rajtunk a rádió, TV, mobiltelefon jelek, kozmikus sugárzások, stb. Minden rezgést, ami minket körülvesz, ami jellemző ránk, azt tekinthetjük egy nagy egységnek, az életünk rezgéseinek teljes halmazának. Nevezhetnénk mindezt az életünk mintázatának.

  Ahogy zenében is léteznek oktávok, így az életben is. Ha elzongorázzuk a boci-bocit egyik oktávon, majd egy magasabbon, igaz, hogy más lesz a hangzás, de a mintázat hasonló, ugyanúgy felismerjük a zene dallamát.

  A Mendelejev féle periódusos rendszer is ehhez hasonló, hét vízszintes sorban helyezkednek el az elemek, azért, mert fizikai és kémiai tulajdonságaik valamilyen módon ismétlődnek.

  A párhuzamos világ azt jelenti, hogy a mi oktávunktól eltérő oktávon hasonló módon ismétlődik az élet. Thoth úgy definiálja, hogy párhuzamos világok léteznek, amiket egymástól szigorú szabályok választanak el.

  A párhuzamos világok ugyanazt a teret foglalják el, egyetlen különbség a rezgések energiaszintje. Éppen ezért nem érzékeljük, mert nincs érzékszervünk arra a rezgésszintre hangolva.

  Igaz ma is léteznek olyan emberek és technikák, melyekkel bele lehet nézni más világokba (esetleg átmenni), azonban egymás mellett szépen megfér több világ, hiszen az ott élők, csak a saját rezgéskörnyezetükre reagálnak, azt érzékelik, az kompatíbilis velük. Amilyen rezgés nem kompatíbilis az egyik oktávon élőkkel, az csak átmegy rajtuk, mint egy kozmikus sugárzás. Csak azt látja, érzi, ami az övé.

  Aki belelát más világokba, az képes ideiglenesen érzékelni egy másik oktáv rezgéseit is.

  Magasabb dimenziók

  Létezik egy mélytengeri halfaj, amelyik csak kétdimenziós világban él. Mivel azon a mélységen nem szükséges, ezért nem alakult ki a háromdimenziós érzékelése. Ez azt jelenti, hogy a harmadik koordináta felől érkező információt nem veszi észre. Agya csak kétdimenziós. Nem tud harmadik dimenzióban gondolkodni.

  Mikor Kolumbusz felfedezte Amerikát, az első alkalommal mikor a hajók lehorgonyoztak a partok mellett, a bennszülöttek napokon át nem látták a hajókat, pedig ott voltak. Néztek abba az irányba, de nem látták. Néhány sámánnak tűnt fel, hogy a víz adott helyeken másképp hullámzik, fodrozódik. Az ok az volt, hogy a bennszülöttek agya még sosem látott ilyen hajót, így kellett egy kis idő, hogy megtanulják a képet. Ahogy napok alatt megtanulták a látványt, azonnal működött az érzékelésük ez irányba is.

  A földi élőlények háromdimenziós világban élnek, így alakult ki az agyműködésük. Azonban az embert leszámítva egyik élőlény sem tud magasabb dimenzióban gondolkodni. Egy alsóbb dimenzió nem tudja megérteni egy felsőbb dimenzió létét, működését. Az ember, mivel lelke a negyedik dimenzióból való, szelleme pedig az ötödikből, bár most a harmadik dimenzióban él, de érti, sőt esetenként bele is tud nézni még élete során a magasabb dimenzióba.

  A háromdimenziós világban zajlódó életünk nem más mint egy magasabb, a negyedik dimenziós világ levetülése. Ez épp olyan mint a telekommunikáció. A mobiltelefon néhány GHz frekvenciatartományban működik, és szükséges egy készülék, mely ezt, a számunkra nem látható, nem hallható rezgést letranszformálja egy, a fülünk által észlelhető frekvenciatartománnyá. Ehhez hasonló a TV, rádió, röntgenfelvétel (a kép látható, bár a sugarak nem).

  A negyedik dimenzió a velünk párhuzamos dimenziók felett van. A negyedik dimenzióból vetül le minden a párhuzamos harmadik dimenziókba. Olyan ez, mint amikor süt a nap. Megjelenik egy árnyék. Ha több nap van, több az árnyék. A több árnyék nem más mint a párhuzamos világok.

  Összességében elmondható, hogy a legfelsőbb az Isteni létsík, azaz az ötödik dimenzió. Ebben mint végtelen szellemek létezünk. Ennek egy kivetülése az, amikor egy időre a Föld nevű bolygóhoz kötődünk, kapunk egy lélektestet. A lélektest több párhuzamos harmadik dimenzióba kivetül.

  Jelenleg úgy tűnik, hogy az ötödik dimenziónak csak egy negyedik dimenziós kivetülése van, azaz párhuzamos negyedik dimenziók talán nincsenek.

  Az ötödik, a negyedik dimenzió valamint a párhuzamos világok ugyanazt a teret foglalják el, egyetlen különbség a rezgések energiaszintje. A negyedik dimenzióval állandó kapcsolatunk van, az álom formájában. A lélek és a szellem sosem alszik, mikor álmodunk, a negyedik dimenzióban kalandozunk. Mivel a magasabb dimenzió kihat az alacsonyabb dimenziókra, ezért működik jól a tudatos álom. Amit létrehozunk a magasabb dimenzióban, annak kötelessége levetülni a harmadik dimenzióba. Az árnyék is mindig követi az embert, nem tudja magát önállósítani.

   

  UFO valóság

  Miért kérdés még ma is, hogy létezik-e élet a Földön kívül?

  Egyik oka, hogy szemlélődésünk eléggé korlátozott. Képzeljük el, hogy egy kilátótoronyban állunk, körkörösen 100 ablak található, így mindent láthatunk. Ekkor mi, az Anyag mindenhatóságának nevében befalazunk 99 ablakot. A maradék egyen időnként kinézünk, és vállunkat megvonva mondjuk, hogy itt nincs semmi. Ha véletlenül felbukkan valami, akkor azt nevezzük illúziónak.

  A másik ok, hogy a világmindenségben a szeretet az úr. Mi ebbe a világba, jelen tudatszintünkkel nem illünk bele. Ez nem jó és nem rossz, csak ez van. Az első osztály sem rossz az iskolában, csak kevés az érettségihez.

  Ha elmegyünk egy vendéglőbe, ahol néhány fiatal pár lágy zene mellett, romantikával tölti az időt. Szépen, elegánsan felöltözve, virág, félhomály, vörösbor, finom ételek, illatok. Nyílik az ajtó, bejön egy részeg, büdös, koszos hajléktalan, aki bármelyik pillanatban elhányhatja magát, és odaül az asztalhoz, megöleli a többieket és azt mondja, én a testvéretek vagyok. Ez utóbbi a mai emberiség a jelen tudatszintjén. Életünket az agresszió és a félelem uralja. Ha bármelyik civilizáció közelítene a Földhöz, azonnal látná azt a sok ezer tévéadást, melyik csak agresszióról és félelemről szól, mindezt a szórakoztatás jegyében, azonnal tovább állna. Mikor Traianus, római császár nagy harcok árán legyőzte is.sz. 107-ben a dákokat, hogy kellően ünnepeljen maga is, és szórakoztassa Róma polgárait is, több mint három héten át, déltájt, napi több órában a colosseumban különös kegyetlenséggel végeztette ki a hadifoglyokat. Ma cseppet sem vagyunk különbek, csak másképp nevezzük.

  Mi csak a hasonló értékrenddel vagyunk kompatibilisek. Ilyenek az annunakik. Ők teljesen hasonló értékrenddel rendelkeznek, emberi vonásaik vannak. Azaz nekünk vannak annunaki vonásaink. Technikai fejlettségünk elért az ő szintjükre, gondolkodásunk is teljesen hasonló, ha még léteznek egyáltalán a saját bolygójukon.

  Mikor a nibirui civilizációtól eltérő UFO-t látunk, az nem más, mint egy másik párhuzamos, vagy egy magasabb szintű világ ideiglenes átvetülése.

  Galaktikus utazás

  Sokaknak feltűnt már, hogy nincs Holdutazás, nincs Holdbázis, nincs Mars utazás. Egyszerűen értelmetlen. A fénysebesség túl lassú ekkora tér átutazására. Igaz már sikerült a fénysebességnél nagyobb sebességet is elérni kísérleti körülmények között, de az is lassú.

  Utazni nagy távolságra nem lehet a harmadik dimenzióban, hanem csak egy felsőbben. A tudósok rájöttek, hogy egy adott világban csak úgy leszünk életképesek, ha odaszületünk. Utazhatunk oda űrhajóval, de annak nem kell legyen hajtóműve, csak egy doboz, ahol meg tudunk születni. Sokáig nem értették a Roswellnél talált egyik csészealjat, mert semmilyen hajtómű, elektronika nem volt benne. Gondolatilag volt irányítva. Egy felsőbb dimenzióban oda mehetünk, ahova akarunk (Teremtő vagy intelligens tudat akarja, engedi), majd megszülethetünk és élhetünk egy másik bolygón. Onnan eljönni csak halál után lehet, otthagyva az anyagi ruhát. Thoth is így utazott és utazik a világmindenségben.

  Érzelmek

  Az érzelmek a harmadik dimenzióban megfoghatatlanok, bár irányítanak minket. Nem tudjuk mérni, mert magasabb dimenzióbeli rezgések. Valamilyen szinten a kristályok képesek reagálni a kozmikus sugárzásokra, és mi a kristályok viselkedésének változását tudjuk figyelni a kozmikus sugárzás változásának függvényében.

  Az érzelmek, mint rezgések, anyagi felépítésünk minőségét befolyásolják. Aki félelemben él, annak lesz is miért, saját magának hozza létre az eseményeket. A magasabb dimenzióbeli félelem kivetül az anyagi világára.

  Aki szeretetben próbál élni, annak anyagi és életminősége a szeretet fogja tükrözni. A szeretet nem jellemző az anyagi világra. Igazi szeretetről csak azok beszélnek, akik átéltek egy halál közeli élményt. Ők ilyenkor teljesen megváltoznak. Ehhez hasonló hatása van még a halál előtti utolsó kenet feladásának. Akik még él néhány napot, az hihetetlen boldogságról, békéről és szeretetről számol be.

  Látók, gyógyítók

  Ha napjainkban megnézi valaki egy megyei újság hirdetési rovatát, az az érzése, hogy az ország lakosságának egyik fele reiki mester, míg a másik fele természetgyógyász és egymást akarják meggyógyítani. Ezzel együtt tele vannak a kórházak és remekül fogynak a gyógyszerek.

  A kilencvenes évek óta a Naprendszer a galaxisunk középpontja felé halad, így elkezdődött a megvilágosodás kora. A gyerekek egy része már úgy születik, hogy látja az aurát, bele-bele lát másik dimenziókba, de nem érti mindezt. Ráadásul a szülők egy része orvoshoz fut vele, aki gyógyszeres kezelést alkalmaz. A pénz hajtása közben a szülő nem veszi észre, hogy neki kell felnőnie a gyerek szintjére.

  A fiatalok felnőnek, és húsz éves korukban el kezdenek gyógyítani. Minden magyar városra jut pár úgynevezett látó és gyógyító. Pedig ettől messze állunk.

  Az, hogy valaki érzi az erőt a kezében mint lüktetés, vagy melegség, majd oda tudja mozgatni, ahova akarja, ez még csak az érzékelés. Olyan ez, mint amikor egy hatéves gyerek a nagyobb testvéreitől megtanul írni, olvasni és az első osztályban az első iskolai napon többet tud, mint az osztálytársai, mert ő tud írni és olvasni. De ettől ő még nem egyetemi tanár. Ahhoz, hogy bölcs oktató legyen, el kell végezni egy-két egyetemet, el kell még teljen vagy 30 év. Nagy HIBA összetéveszteni az érzékelés alapfokát (érzés, látás) azzal, hogy tudok valamit. A látók nagy többsége nem hajlandó végigjárni egy – egy spirituális iskolát, feleslegesnek érzik a tanulást, elvesztegetett időről beszélnek. Legtöbbet a pénzszerzés hajt. Pedig egy veleszületett tulajdonságért TILOS pénzt kérni. Viszont amikor találkozik más világok lényeivel, eseményeivel nem tudja hova tenni azokat és előbb-utóbb több kellemetlenséget okoz, mint amennyi jót.

  Ha megnézzük Emánuel Jézus (Krisztus azt jelenti görögül, hogy megvilágosodott) életét, látható, hogy kis gyerekkora óta spirituális közösségek nevelték. Fiatal korától gyógyított, csodát tett, azonban ez nem jelentett egy egészségi robbanást az adott területen. Az emberek, akiket meggyógyított, visszamentek ugyanabba az életükbe, ahol megbetegítették magukat, és hiába a csodálatos gyógyulás, néhány év múlva ugyanolyan betegek voltak mint azelőtt. Napjaink nagy sámánjai vallják, hogy az ő munkájuk csak fele a gyógyulásnak, a másik fele, a páciens életmódja. Jézus a keresztre feszítés után francia területeken él, gyerekei vannak, az akkori francia királyi családot innen származtatják. Innentől nem hallunk róla, mint gyógyítóról, rájött, hogy mást kell tennie az életben. Kb. 130 éves korában halt meg.

  Napjainkban, akinek van hozzá érzékenysége, évekig képzi magát spirituális körökben, megtanulja, hogy mi a világ rendje, hogyan működik az Egész. Miután ezt tudja, kezd kialakulni a látása, az érzése, és egyéb érzékelések. Mikor találkozik különböző erőkkel, más világok rezgéseivel, akkor tudja, hogy mit tegyen. Tudja, hogy mit uralhat és mit nem, meg van már a kellő bölcsessége. Az ilyen ember esetében a harmónia helyreállítása csak egy kis szegmens az összes többi mellett.

  Meddig rezeg?

  Az alaprezgésének motorját materiálisan nem találjuk, mert nem az anyagi világban van. Egy felsőbb szint biztosítja ezt a végtelen energiát és precíz információt. Ezt nevezik nullponti energiának (Tesla titkos áramfejlesztői ezt használták), csinek, pránának, stb., vagy magának a Teremtőnek.

  Az információ mindig megelőzi az eseményt. Megérthetjük, hogyan tudja egy polip megjósolni, hogy ki győz egy focimeccsen, hogyan tudja egyik-másik személy megálmodni a lottószámokat. Megérthetjük, hogy minden tudható, ha van antennánk, vesszük és dekódoljuk a jeleket.

  Megérthető, hogy a szervezetben mindig ott van információ szinten a betegség is, mely energetikai módszerekkel sokkal hamarabb kimutatható, mint a materiális alapon működő diagnosztika által.

  Ez a gigantikus világ, egy végtelenül precíz, aprólékos, pontos, jól kidolgozott virtuális valóság, mely csak a Teremtő tudatában létezik.

   

  6. Jelenlegi tudatszintünk

  A Föld életében már sok nagy, a miénknél sokkal fejlettebb civilizáció létezett. Olyan ez mint egy szállodai szoba, ma éjjel mi alszunk itt.

  A fejlett kultúrák tudták, hogy a dimenzióváltást csak a kő éli túl, így építették a gízai piramisokat, vagy a Titicaca tó dokkrendszerét. Ez utóbbi esetén millió évekről beszélnek a kutatók.

  A tudat megértésére vegyünk egy példát. Elmegyünk kirándulni, egy dombon találunk egy kilátót. A kilátó aljánál nyugat felé fordulva látunk egy fatörzset, bokrokat, füvet és virágokat. Ha felmegyünk a kilátó első emeletére és nyugat felé nézünk, már egy fa koronáját látjuk és semmi mást. Ha megyünk még egy emeletet felfelé, majd kinézünk nyugati irányba, kiderül, hogy egy erdő felett nézünk el. A következő szintnél már zöld, sárga és kék foltokat látunk. A kilátó tetején már csak a felhőket és az eget látjuk. A tudatszint azt jelenti, hogy ugyanoda nézve mást látunk.

  Jelen tudatszintünk, mely csak a pénz körül forog, modernkori rabszolgatartó rendszerbe kényszeríttette a mai embert. Ez a tudatszint a korlátja további fejlődésünknek. Ha tovább szeretnénk lépni, már pedig muszáj lesz, a játékmesterek érvényesíteni fogják a változást. A maya naptárban jelölt 2012 december 21, mikor a számláló átfordul és újra nulláról kezdődik, egy ilyen, új tudatszintű korszakot jelöl. Azonban az átmenet nem egy pillanat lesz, hanem néhány, évtized, hiszen már elindult a változás. A középkor sem egy pillanat alatt ért véget.

  Ha egy magas tudatszintű civilizáció alakul ki a Föld nevű bolygón, és megismeri az itteni élet sajátosságait, akkor természetesen üzenni szeretne az őt követő civilizációknak. Tudását oly módon tudja átadni, hogy pusztán kőből épít piramisokat (tudván, hogy a kő túléli a dimenzióváltást), a piramisok méreteit, geometriáját, egymáshoz való elhelyezését, illetve a kozmoszhoz való tájolását út válassza meg, hogy a lehető legtöbb információt rögzítse. Ezen felül még hagyhat hátra gyermekinek tűnő képi ábrázolásokat a világűrről, az élet jellegzetességeiről, titkairól. Mikor egy következő civilizáció elér arra a fejlettségi szintre, hogy meg tudja fejteni mindezt, akkor hatalmasat fejlődik a tudatszintje.

  Nézzük meg ezzel a szemmel, mi hol tartunk? Eljutottunk-e már oda, hogy az ősöktől örökölt tudást tanítjuk az iskolában? Vagy csak bolondnak tituláljuk azokat a tudósokat, akik megfejtették a múlt emlékeit?

  A földi élet titkait különböző páholyok őrzik. Fontos szerepük volt, hiszen nélkülük esély sem lenne a tudás nagy részére. Az első világháború előtt hatalmas spirituális robbanás volt tapasztalható az emberi tudatban. Azonban egyfelől akkor a világ nem tudott mit kezdeni azzal, a számára ismeretlen információáradattal, ami érte, szinte sokkolta őket, másfelől a világháború mindent elmosott, a felejtésbe juttatott.

  A grafikon csak szemléltető jellegű, számolható adatokat nem tartalmaz.

  Az anyag szervezettségi fokának növekedésével a tudat csökken. Az ember maga a középmezőny alján található, míg az általa létrehozott közösségek ennél lejjebb.

  A hatvanas évektől egy újabb ébredés kezdődött, ezúttal lassúbb ütemben. Akkor kezdtek a különböző páholyok is nyitni, információt kiszivárogtatni, hiszen a titok amit őriznek az nem csak az övék, hanem az emberiségé. Mindettől függetlenül a titkok nagy része továbbra is titok, mert az emberiség még nagyon messze áll, attól, hogy egyáltalán beszéljen minderről.

   

  7. Atlantisz

  Atlantisz nem a mi történelmünk része. A Föld nevű bolygóé igen, de a mai emberiségé nem. Atlantisz és az ott élők úgy tűntek el, hogy intelligens élet nem maradt utánuk. Mai szóhasználattal élve nem vagyunk az akkor élők utódai, jogutódai, sem rokonai, sem ismerősei. Mintha egy scifiben egy idegen civilizációról beszélnénk, csak éppen a Föld nevű bolygón éltek.

  Atlantisz attól volt nagy, hogy az emberek tudatszintje a miénkénél lényegesen magasabb volt. Az energiát napi szinten használták az élet minden terén. A Csillagok Háborújában úgy említik, hogy az Erő legyen veled. Atlantisziban az Erő az embereket szolgálta, miután ismerték természetét és irányításának módját. Így a nullponti energia korlátlan erőforrás volt, a gyógyászatban látták és kezelték a csakrákat, az aurát, alkalmazták a kristályterápiát. Adataikat kristályokban tárolták, nagyon hatékony módon. Hittek a teremtőben, a teremtésben.

  Az ősi népek sokszor ismerik az Erő alkalmazásának módját. Petra épült így, illetve Emanuel Jézus is alkalmazta csodálatos gyógyításai során. Napjainkba ősi törzsek alkalmazzák az Erőt illetve a civilizált világban élő mágusok, gyógyítók, akiket a modern világ sarlatánoknak tart.

  Atlantisz megléte még napjainkban is sok kérdést vet fel. Legfontosabb, hogy azt hisszük mi most a teremtés csúcsai vagyunk és nem értjük meg, hogyan létezhetett egy sokkal magasabb tudatszintű civilizáció. Nem értjük, hogy a magasabb tudatszint hogyan jelenthet magasabb technikai fejlettségi szintet.

  Következő kérdés, hogy egy ilyen magas tudatszintű társadalom hogyan tud megbukni? Végezetül kérdés még Atlantisz létezésének ideje, helye.

  Atlantisz igaz történelmét páholyok őrzik, a legnagyobb játékmester aki a páholyok felett állt, ezt tudta, rendszeresen lemerült a Titicaca tó alján található városhoz, tanulni, ezt valamilyen szinten kezdte nyilvánosságra hozni, életével fizetett.

   

  8. Sumer

  A sumer történelem a mi történelmünk. Addig, amíg Atlantisz léte számunkra felfoghatatlan időtávlatokba esik, addig a sumer történelem kézzel fogható, akár szó szerint is, hiszen több millió régészeti lelet elérhető, szerte a Földön.

  A sumer történelemhez köthető a presumer időszak is, amely kb. i.e. 450.000-ben kezdődött, mikor megérkeztek az első telepesek a Földre. A leírásokból pontosan tudjuk, hogy nem találtak ezen a bolygón intelligens életet. Egyértelműen következik, hogy Atlantisz ekkor már rég nem létezett. A nevezett időpont egy jégkorszak végét jelentette, élhető éghajlat csak az egyenlítő körül volt. A sumer civilizáció már bele tartozik a mi 26.000 évünkbe, sok ember lélekruhája tárol ide tartozó élet emlékeket.

  Külön érdekesség, hogy a spirituális tanokban az egyenlőszárú kereszt az egység szimbóluma, az egységé a Teremtővel. A sumer társadalom a Nibiru bolygót egyenlő szárú kereszttel ábrázolta. Ábrázolásaikban sokszor az égbolton két objektum látható a Nap, ahogy egy gyerek is lerajzolná, és a Nibiru, mint egy egyenlő szárú kereszt.

  A sumer történelem egy apró közjáték abban, ahogy megjelent az emberiség, a semmiből. Nem ez a lényeg, hanem az, hogy ily módon kezdődött el újra a fejlett élet.  Ennyi erővel akár lehetett volna a darwinizmus is, de nem az volt. Felsőbb intelligencia másképp döntött. Ez a játék most így kezdődött. Valószínűleg mindig másképp kezdődik, csak mi ezt most nem tudjuk.

   

  9. Thoth szerepe a földi életben

  Thoth volt az egyetlen szellem, aki két fejlettnek nevezett korszakot megélt, az atlantiszit és a mait. Ezekről ő maga számol be.

  Thoth első ábrázolásai egyiptomi rajzok, ahol íbiszfejjel mutatják őt. Széles férfias vállal és madárfejjel. Kezében legtöbbször az ANKH, mely az örökkévalóság szimbóluma.

  Thoth spirituális jellegű, részben önéletrajzi munkáját (smaragdtáblák) alapul véve kiderül, hogy atlantiszi származású. Megadatott neki, hogy atlantiszi korában megvilágosodjon, majd személyes életcélját a teremtés engedélyezte. Thoth az emberiség igaz tanítója szeretett volna lenni. Amolyan igazi pap, vallás nélkül. Ha végignézzük életét, ez mind a mai napig sikerült is. Neki megadatott, hogy halhatatlansága átnyúlik a 26.000 éves korláton is. Sőt addig, amíg mi a galaktikus 1 év alatt szigorúan csak a Földhöz kötődünk, addig Thoth rendelkezett azzal a képességgel, hogy idegen civilizációkat tanulmányozzon, akár végignézze azok pusztulását is, de csak mint megfigyelő. Neki sem volt joga ott beavatkozni, csupán tanulni. Atlantisz irányításában kb. 16.000 éven át vett részt, neve Arlich Vomalites volt. Hosszú, egy testben eltöltött életét különböző technikákkal oldotta meg. Ilyen volt, hogy naponta 1 órát feküdt fejjel észak felé fordulva, meditációs állapotban, felső testén tartva a figyelmet, majd 1 órát feküdt fejjel dél felé fordulva, mikor is alsó testén tartotta a figyelmét. Ezen kívül energetikai kezeléseket alkalmazott, kristályokkal, mágiával. Mindez azt feltételezte, hogy naponta több órát csak saját magával, saját testével, saját gondolataival foglalkozott. Mint vezető, irányító, mindezt megtehette. Fő szerepe a társadalom vezetése, fejlesztése, racionalizálása volt. Azért tudott részben Atlantisz, részben maga Toth is sikeres lenni, mert nem uralkodni akart mások felett, hanem szeretet vezérelte gondolkodását, döntéseit.

  A földi élet bármely intelligens civilizációjába mindig kódolva van a gondolkodása, viselkedése által a bukása is. Olyan ez, mint a Gazdálkodj Okosan, ahol a játék elve, a szabályokon keresztül a gyarapodás, fejlődés. Rövid ideig lehetett kapni egy hasonló játékot, ahol rosszul tervezték meg a játék logikáját, így mindenki csődbe ment, ki előbb, ki utóbb. Nos az élet a Földön is ilyen. Az élet a fejlődés. Ahogy az egyik ásványvíz gyártó mondja a reklámjában, hogy az út amit bejársz, az tesz nemessé.  Atlantisz bukása után Thoth részt vett a sumer társadalom megalakításában.

  Enki (annunaki) fiaként tért vissza, Marduk (Ra) testvéreként, a kezdetek kezdetén, így a családfa legelején található. Enki volt a spirituális tudós, aki a civilizáció kialakításában, a csillagászatban és az emberiség tanításában, védelmében döntő szereppel bírt. Őt nevezték a víz istennek.

  Thoth mai szóval élve orvos, génsebész, kutató volt. Részt vett az első ember megalkotása előtti kísérletezésekben, majd Adamu (a Föld szülötte) megalkotásában, később az emberi lények sorozatgyártásban. A homo sapiens kb. 200-250.000 évvel ezelőtt jelent meg.

  Thoth fontos szerepet játszott még egy családi vitában. A Vízözön után, sokadik alkalommal újra fel akarták osztani a mai Egyiptom területét. A két testvér Oziris és Seth élet-halál harcot vívott először légi csatában, majd a földön. Végül Seth megölte testvérét, olyannyira, hogy fel is darabolta és darabjait szétszórta elég nagy földrajzi területen. Oziris felesége Isis volt, akivel még nem volt közös gyerekük. Isis, Thoth lánya, megkérte génsebész apját, segítsen neki, hogy legyen gyerek a már halott férjétől. Thoth a feladatot sikeresen megoldotta, valamilyen, általunk nem ismert génsebészeti eljárással. A kis Hórusz, egy az egyben úgy nézett ki mint apja, Oziris. Ezért míg fel nem nőtt, bújtatni is kellett Seth elől. Tökéletes genetikai másolat.Egyiptom éledezésekor, a Vízözön visszavonulása után, mikor már kezdtek a területek kiszáradni Enki a spiritualitással megáldott tudós (ma mérnöknek neveznénk), és Enlil a vezető mellett kiemelkedő szerepe volt Thoth-nak. Enki és Enlil a féltestvérek Egyiptom lakhatóvá tételével foglalkoztak (a sumer írások szerint kiemelték Egyiptomot a vízből) a mocsarak lecsapolásával, a Nílus szabályzásával. Sumert elhagyva, Thoth magát az egyiptomi civilizációt hozta létre, annak mindennemű megszervezett formájával.

  Atlantiszi tudását felhasználva, egy működőképes, fejlődő, majd virágzó társadalmat hozott létre, igaz az akkori ember tudatszintje teljesen más volt, mint az atlantiszi emberé. Thoth nagysága éppen abban mutatkozott meg, hogy bármilyen tudatszintű emberekből álló társadalmat fel tudott virágoztatni, ha döntő szava volt a vezetésben.A sumer Marduk király területi terjeszkedésével, újabb területi újraelosztások kezdődtek Egyiptom területén, ekkor Thoth-ot i.e. 3.113 augusztusában száműzték az amerikai kontinensre. Ekkor megalkotta a maya naptárt, melynek éppen a napokban lesz a fordulópontja, mikor új korszak kezdődik, remélhetőleg egy magasabb tudatszinten.

  Amerikában is alkotott, bár ő ezt inkább tekintette száműzetésnek, sem mint küldetésnek. Nem is hozott létre olyan virágzó civilizációt, a naptárára is sokan (pl. Sitchin) mondják, hogy nem annyira naptár, hanem számolta a száműzetése napjait. Tény, hogy a maya naptár első napja az, amikor Thoth megérkezett az általa száműzetésnek tekintett helyre.A sumer történelem irányítói, ahogy az akkori emberek nevezték, istenek, részben távoztak i.e. 600 körül, részben akik itt maradtak, azok eltűntek. Mivel a sumer istenek bolygójának éves periódusa kb. 3.500-3.600 földi év, ezért az ő életük földi távlatokban végtelen. Akik itt maradtak, el kezdtek alkalmazkodni a Föld periódusaihoz, így hamarabb öregedtek, mint saját bolygójukon. Ezzel együtt aki itt maradt, az még bőven él, hiszen nincs egy éve sem (3.600 földi éve) a távozásnak. Megkülönböztető jelük, hogy aurájuk nagyobb mint az emberé. Az átlag emberi aura kb. fél méter. Az övék néhány méter.

  Van egy író, Maximillien De Lafayette, aki meg is nevezi, hogy melyik annunakinak melyik királyi család a leszármazottja. Sajnos túl sok könyvet ad ki, amolyan futószalagon, így nehéz megmondani melyik könyve a legjobb. Véleményem szerint azt az elvet követi, hogy a fát az erdőben lehet eldugni, így a túl sok információ között meg kell találni azt, ami a legjobb, leghasznosabb. Szerintem a sok, helyenként meredek dolgok között, sok az igazság.Thoth, megelégelve a száműzetést, egy újabb kultúrát szemelt ki, a görög kultúra segítője lett. Pitagorasz önéletrajzában mondja el, hogy Thoth tanította őt, voltak együtt a Nagy Piramis alatt, itt világosodott meg, és értette meg a szakrális geometriát. Tudjuk, hogy a görög kultúra részben a pitagoraszi iskola által lett naggyá.

  Később Thoth a görög kultúra vezetőjeként is jelen volt, Hermész név alatt. Ekkor írta a Thoth Smaragdtáblái c. spirituális és részben önéletrajzi művét. Ezeken túlmenően Thoth még több alakban, több életben jelen volt, mindazonáltal a fent említettek a legjelentősebbek. Dominánsan nevelő, tanító, spirituális pap szerepet töltött be. Részben neki is köszönhető, hogy a sumer, az egyiptomi, illetve a Kárpát medencében élő népek nagyon sok rokonságot mutatnak, például a rovásírásban, hitvilágban, vagy a különböző fejlődési korszakokban.

  Voltak Thoth megnyilvánulásai (életei) közül olyanok, ahol kevésbé alkotott maradandót, mondhatnánk ilyenkor inkább élt, pihent, vagy éppen a bölcsességen elmélkedett.

   

  10. Thoth smaragdtáblái

  Először Thoth bemutatja Atlantiszt, annak felépítését, vezetését. Kiemelendő, hogy nagy fontosságot tulajdonít a Fénynek, azok képviselőinek. Ma is sok spirituális körben, páholyban a Fényt szolgálják. Megjegyzendő, hogy a Fény az nem más mint rezgés. A Fény itt a Teremtőt, a teremtő rezgést jelenti. Megtudhatjuk, hogy minden rezgés, még maga az anyag is, ez utóbbi a rezgés legsűrűbb formája.

  Thoth elmeséli, hogyan kapta meg a lehetőséget, hogy több égi cikluson keresztül megőrizhesse halhatatlanságát, illetve az emberiség tanítójává váljon. Megtudhatjuk milyen, energetikai típusú kezeléseknek vetette alá magát, hogy megőrizze teste fiatalságát hosszú éveken át.

  Bemutatkozás után Thoth a bölcsességről beszél. Mondják, hogy az okos mindig tudja mit mondjon, jó időben jól szól. A bölcs azt is tudja, hogy kell-e neki szólni, vagy csak csendben mosolyog. A büszkeségnek semmi köze a bölcsességhez, mert a büszkeség korlát a tanulásban, az elfogadásban.

  Az életben nincs helye a félelemnek, a rossznak, mert ha ilyen irányúak a gondolataink, akkor azok bevonzzák az ilyen jellegű eseményeket az életünkbe.

  Az anyagi eszközök birtoklása nem cél, hanem eszköz. Ne azért éljünk, hogy harácsoljunk, hanem csak annyi anyagi eszközt birtokoljunk, amennyi szükséges, hogy szívünk és elménk magasabb szintre tudjon emelkedni (tudatunk emelkedni tudjon). Azért legyen pénzünk, hogy tanulni tudjunk. A pénz nem életcél, hanem eszköz.

  A szeretetről beszél, mely az út kezdetét és végét jelenti. A tudat fejlettsége teszi lehetővé, hogy lássuk a fényt, érezzük az erőt, életünket a megérzések vezessék, így lehetünk boldogak és kiegyensúlyozottak, azaz a karmánk szerint éljünk.

  A továbbiakban Thoth a test-lélek egységéről beszél, és a rendről. A világmindenségben rend van, és nincsenek szabályok. Ahol rendetlenség van, ott sok a szabály, de a sok szabály ellenére sincs rend, ilyen az emberi társadalom. Rendet először mindenki magában kell teremtsen. Ha belül (emberben) rend van, akkor megjelenik kisebb majd tágabb körében is a rend. Először ne a világot akarjuk megváltani, hanem saját magunkat hozzuk egyensúlyba. Ne akarjunk gyógyítani, ha betegek vagyunk, ne akarjunk harmóniát teremteni, ha nem vagyunk harmóniában.

  Thoth beszél a mágiáról. A mágia nem más, mint erőtan. Az erő tudatos alkalmazása. Nincs fehér és fekete mágia, csak fehér és fekete mágus. A mágia egyetemes. Aki használja, az dönti el, hogy mire használja. Olyan ez, mint a kés. Nincs jó és rossz kés, csak kés van. Aki kézbe veszi, az dönti el, hogy kenyeret vág, vagy embert öl. Mind a sötét, mind a világos oldal ugyanazt az eszközt használja, csak más-más cél érdekében. A fény előnnyel bír, mert a sötétség nem más, mint a fény hiánya. Ahol megjelenik a fény, ott nem lehet sötét. Viszont ahol megjelenik a fény, ott megjelenik az árnyék is. Csakis a tudatos tudat szolgálhatja a Fényt. A tudatos tudatot pedig szolgálja az Erő.

  Thoth jelzi, hogy párhuzamos világokban élünk. A világok egymástól szabályokkal vannak elválasztva. Olyan ez, mint egy nagy adatbázis, mikor szűrünk egy feltétel szerint, nem látjuk azokat az adatokat, amik nem felelnek meg a szűrési feltételnek, mintha nem is lennének, pedig ott vannak. Csupán nem látjuk őket.Smaragdtáblái közül az utolsót nem engedik közölni, mondván az emberiség erre még nincs felkészülve. Ez a tábla a dimenzióváltásról szól, egy adott társadalom végéről, mikor is letelik a kijelölt ciklus és valamilyen módon vége a játéknak. Ekkor egy láthatatlan kéz, egy gereblyével elegyengeti a homokozót, hogy másnap újabb gyerekek kezdjenek el homokvárakat, alagutakat, autópályákat stb. építeni. Ettől nem kell félni, az élet ilyen. Nem jó és nem rossz, hanem pont ilyen. Ez pont így van jól.  Összességében elmondható, hogy Thoth egy nagyon komoly spirituális leckét ad nekünk. Minél nagyobb valakinek a tudatszintje, annál többet ért meg belőle. Egy egész spirituális egyházat lehetne építeni ezekre a tanokra, mely test-lélek-szellem harmóniájáról szól, bölcsességről, békéről, mágiáról, magas tudatszintről, megvilágosodásról.

   

  11. Játék az élet

  A mai embert úgy nevelik, hogy felszínesen éljen és gondolkodjon. De aki kezd magára figyelni, magára hallgatni és nem kívülről várja, hogy mondják meg, mit kell tennie, az egy csodálatos világra ébred. Nagyságrenddel csodálatosabbra, mint az anyagi valóság.

  A világmindenségben minden rezeg. Nincs más, mint rezgés. A rezgés egyik sajátos megjelenési formája az állóhullám, ez az anyag. (Magyarországon is többen léteznek, különböző spirituális irányzatok képviselői, akik két ujjuk között materializálni tudnak például egy kavicsot).

  A szellem számára az élet a Földön nem más, mint egy amerikai típusú tengerészgyalogos kiképzőtábor. Az anyagi világba leszülető szellem hirtelen sok korlátba ütközik, anyagi megjelenése révén. Fizikai testbe lesz szorítva, melyet még nehezít a genetikai (karmikus) adottságok sora is. A szellem számára ez szinte lehetetlen feladat. Egy kis szabadság azért jár a szellemnek és ez nem más, mint az éjszakai alvás. Ilyenkor a szellem távozik és csak egy vékony összeköttetés létezik a fizikai testtel. Ha gond van az anyagi testtel, akkor a szellem azonnal visszajön. Ilyenkor álmodunk zuhanásról, de sosem csapódunk be a zuhanás végén. Gond lehet az anyagi testtel, ha például horkoláskor nem kapunk levegőt, bármilyen más okból kifolyólag valamilyen élettani funkció rövid időre leáll, vagy csak cseng az óra, felráz valaki. Alváskor a test eszméletlen állapotban fekszik. Megszűnik létezni a tudat. A tudat elment, kiszabadult. Ilyenkor a vegetatív idegrendszer tartja működésben az alapvető élettani funkciókat.

  Ideális esetben 120 évet képes az anyagi világban a test élni, azonban a valóságban ez 70-80 évet jelent. Modern társadalmunk egyik mellékhatása, hogy tovább rövidül ez az idő, hiszen 20-40 évvel korábban kezdődnek ma már a régen öregkorinak nevezett betegségek. Civilizációs betegségek sora alakult ki, melyekre nincs orvosság. Igazi gyógyír a radikális életmódváltás lenne.

  Ha megnézzük a történelem során sok mindent élt meg az emberiség. Bármi is volt, az mindig túl lett fokozva, hogy elegünk legyen belőle, és utána mindig valami új jött. Ugyanaz sosem, hanem valami teljesen más. Így most is itt állunk egy radikális váltás küszöbén. A játékmesterek tudják mi jön, mi nem. Csupán tudjuk, hogy ebből elég volt, és valami új, valami teljesen más után sóvárgunk.

  Halál után, mikor a szellem visszatér a negyedik dimenzióba, kipiheni az anyagi „játék” fáradalmait, levonja az újabb tanulságokat és készül ezeket javítani egy újabb „játék” során. Mindig több időt tölt el az anyagi világon kívül, mint az életnek nevezett játék során, ez számára a pihenés.

  Azok akik túlságosan belesüllyednek az anyagi világba és nem mernek meghalni, gyakran itt ragadnak szellemként. Ők azok, akik megtalálhatók a temetőkben, kórházakban, templomokban, balesetek helyszínein. Mivel idejük van, várják, hogy valaki megoldja problémájukat. Gondolati síkon tudják befolyásolni az embereket. Úgy nevezik őket, hogy megszállók. Néha tereket szállnak meg, néha embereket. Akinek meg van rá a képessége és tudása, annak kötelessége az ilyen szellemeket hazasegíteni. Nem elkergetésről van szó, hanem hazasegítésről. A keleti kultúrákban, ahol a halál nem tragédia, hanem ünnep, a hazatérés ünnepe, nem léteznek megszálló szellemek.

  Minden életünk más és más a Földön. Mindig más genetikával (karmával) születünk le, és mást kell megtanulnunk. A születés és a halál dátuma adott, kilépni öngyilkossággal lehet a játékból, ilyenkor azonban elég hamar vissza szokott jönni a szellem egy másik életben.

  Napjainkra az emberi tudat nyílik. Gyerekek széles tömege látja az aurát akár színesben is, látja a meghalt nagymamát, stb. (a gyerekek kb 4-6 éves korig mindent látnak, később elhalványul ez a képesség, ha nem fejlesztik ezt).

  Emberek széles köre tud találkozni tudatosan, már karmán felüli szellemekkel, akik segítik őket mikor magukban vagy másokban helyreállítják a harmóniát. A fent leírtak ilyenkor már nem hit kérdése, hanem személyes megtapasztalásé. Ezek a karmán felüli szellemek nem kísértenek, hanem segítenek. A világmindenségben a szeretet az úr. Mikor meghal valaki és 1-2 másodperc alatt átér a másik dimenzióba, egy pillanat alatt megvilágosodik, mint amikor felébredünk egy álomból, és tudjuk, ez már a valóság.

  Lassan a vallás is nyitnia kell ez irányba. Maga II. János Pál, pápa kinyilatkoztatta, hogy a halál után a tudat nem szűnik meg létezni, a halál nem valaminek a vége.

  Mi az élet értelme? Hogy átsegítsük egymást ezen az egészen…


 • A MAGYARSÁG eredete

  Posted on by admin

  .Kapcsolódó témakör: Indiánok

  .

  Nehéz a magyar ember számára a magyar nemzetről írni. Ugyanis a virtusnak, a túlfűtött nemzettudatnak csak az felel meg, ha arról írunk, a magyar nemzet különleges és még hatalmas felemelkedés jön. Pedig már nem jön, ahogy az egész emberiségnek sem. Erről a Túl az anyagon c. könyvben olvashatunk. 

  Az ember felépítése olyan, hogy a felső testrésze, ami leginkább a fej, az tudatos. Ezt nevezzük fej-idegrendszernek. Felül tudatos rendszerünk, mindig éber, feszült és agyal. A középső testrészünk, mely a mellkas, a ritmikus rendszer. Ide tartozik a szív és érrendszer, illetve a tüdő és légzőrendszer. Ez a rész, a közepünk, félig-meddig tudatos. Tudjuk, hogy lélegzünk, de a nap nagy részében nem foglalkozunk vele. Az alsó rendszerünk, az anyagcsere rendszer, ahol az erő képződik, teljesen tudatlanok vagyunk. Legalábbis az a jó. Mert ha tudatosak vagyunk a májunk felől, akkor az fáj. A felső tudatos pólust az alsó tudatlan pólustól a középső ritmikus rendszer választja szét. Persze csak akkor, ha jól működik. Mi történik akkor, ha ez a középső rendszer nem működik jól? Mint a mostanában szokásos időjárás. Ha nincs tavasz, akkor egyik nap havazik, másik nap már 25 fok van. Ha nincs átmenet, összeér a két pólus, a tűz és a víz együtt van jelen, és abból nagy baj lesz.

  A magyar nemzet Európa ritmikus rendszere. Sem nem nyugat, sem nem kelet. Ő az elválasztó. Ha jól működik, gyógyerővel bír. ÉS EZ KARMIKUS FELADATA. De ezt nem virtussal, túlfűtött nemzettudattal kell tennie, hanem alázattal, szeretettel, morális erőkkel, morális értékrend szerint. Milyen messze állunk ettől? Költői kérdés.  

  .

  1. Mik vogymuk: isá, por ës homou…

  A magyar nép komoly identitási problémákkal küzd. Keveredik bennünk a múlt és a jelen, régi nagy uralkodóink szeretete és kritikája, elismerése és bírálata, a sumer történelem, az „állami” finnugor eredet, stb.

  Ebédkor jó külön-külön az előétel, finom a leves, a második, a desszert, de ez mind összekeverve, maga a moslék. Mai tudatunkban minden ott van összekeverve, egyszerre, és ez komoly gond a gondolkodásban.

  Viselkedésünk maga is ellentmondó.

  Európa legjobb helyén élünk, ugyanakkor teljesen mások vagyunk mint bármelyik szomszédunk. Nem is ért meg minket Európa, valójában félnek. Félnek valamitől, amit ők tudnak, mi pedig nem tudunk, vagy csak nem akarunk tudni. Féltek a múltban és félnek most is. Még a világ nagy államai is.

  Elismerjük ugyan, hogy főleg keleti származású nép vagyunk, de mégis a nyugat után futunk. Többször a kihalás szélén voltunk, így Szent István idejében, tatárjáráskor, a török harcok idején, stb. Ilyenkor mindig külső forrásból biztosították a lakosság létszámát, betelepítésekkel.

  Keleten élő néprokonaink büszkék ránk, felnéznek ránk. Mi viszont nem szeretünk keletre nézni, pedig a Nap mégiscsak ott kel fel. A mongol tipikusan egy ilyen nép, mely nagyon közelinek érzi magát hozzánk. Nem véletlen, hogy a mongóliai magyar nagykövetség épülete volt a legszebb, a legnagyobb. 2006-ban az új kormány egyik radikális döntése volt, mikor bezárta a mongóliai magyar nagykövetséget, és eladta az épületet a franciáknak. Ezek után minden mongol állampolgár a pekingi nagykövetségre utazhat, ha magyar vízumot szeretne. Azt is tudjuk, hogy a mongol-kínai viszony nem felhőtlen.

  Tovább kavarog bennünk a sumer történelemhez való hasonlítás. Az elmúlt 100 évben sokan fogalmazták meg, hogy valamilyen rokonságban állhatunk a sumer néppel. Ezt nem csak magyar kutatók, történészek, egyetemi tanárok állították, hanem külföldi szakemberek, akik sumer kutatók és semmi közük a magyarsághoz. Sok nyelvész állítja, hogy ha az ősi sumer nyelven megszólalna valaki, az olyan lenne, mintha magyarul beszélne, bár mi sem értenénk.

  Az iskolákban teljes feledésbe merül a Szent István előtti történelem, csak úgy futólag kerül említésre, mintha nem sok közünk lenne hozzá. Mintha szándékosan butítanának le minket, saját vezetőink. Más nép büszke a múltjára, nekünk azt sugallják, merjünk kicsik lenni.

  Az egész világ hemzseg a magyar helység-, és folyónevektől, amelyeket ugyanúgy írnak és ejtenek ki, akár mi. Vámos Tóth gyűjteményében: Afrikában található Arad, Ada, Avas, Bakosi, Bányai, Béga, Bikai, Baka, Dráva, Gyula, Moldvai, Rábai. Ázsiában található Apuka, Arató, Barai, Dobó, Daru, Gebe, Hab, Hun, Tokaj, Kapa, Kanna, Tiszta (folyó a Himalája déli oldalán), Seres, Suba, Tata, Bihar, Tomori, Tabán, Zaránd.

  A Tatárlakán talált korong 7-8.000 éves, Etiópiában 10-14.000 éves kőbe vésett székely-magyar rovásírást találtak, a Boszniában feltárt piramisban szintén székely-magyar rovásírást találtak, mely több tízezer éves, stb.

   

  2. Közös tudat a Földön

  Az ausztrál bennszülöttek, akiket mi primitív népeknek nevezünk, már rég óta arról beszélnek, hogy van egy ismeretlen erő, mely összeköti gondolataikat, tudásukat.

  1952 és 1958 között két kutató megalkotta a századik majom elméletet. Ez írott formában Lyall Watson: Életfolyam a tudattalan biológiája címmel, majd Ken Keyes A századik majom címmel jelent meg. A két tudós a japán Macaca fuscata majmokkal kísérletezett. Ezek a majmok nagyon szerették az édesburgonyát. A tudósok a vizes burgonyákat mindig bedobták a homokba. A majmok nagyon utálták, ahogy a homok csikorog a fogaik között. Egy Imo névre hallgató nőstény jött rá először, hogy ha megmossa a burgonyát, akkor nem kell a homokszemeket is megenni. A majmok egymástól ezt megtanulták, és a technológia elterjedt Koshima szigetén. Mikor már kb. 100 majom tudta, robbanásszerűen terjedt tovább, ez volt a kritikus szám. Olyan majmok is tudtak a technikáról, akik nem is találkoztak. Közben észrevették, hogy a szomszédos szigeteken is el kezdték a majmok teljesen hasonló módon mosni a burgonyát, pedig a szigetek között semmilyen fizikai kapcsolat nem volt.

  Néhány évvel később egy brit és egy ausztrál kutatócsoport embereken tesztelte a közös tudat elméletét. Készítettek egy kép montázst, mely több mint száz emberi arcból állt, de ezek trükkösen elrendezve, az arcok többsége első pillantásra nem volt felismerhető.

  Első pillantásra 6-8 arcot lehetett felismerni. Ausztráliában mutatták meg a kiválasztott embercsoportnak, és általában 6-8 arcot tudtak felismerni, maximum 10-et. Amikor több száz embernek hasonló tapasztalása volt, a kísérlet második fázisában, Angliában a BBC egyik kábeltelevíziós állomásán, mely szigorúan csak Angliában fogható, bemutatták a képet és megmutatták, megmagyarázták az összes arcot. Néhány perccel a BBC adás után, Ausztráliában újra több száz embernek megmutatták a képet, természetesen olyanoknak, akik még nem látták. Az új embercsoport szinte minden egyes tagja felismerte az arcok legalább felét, azaz egy nagyságrenddel többet, mint korábban. Azáltal, hogy Angliában sokan látták a képet, Ausztráliában is jobban tudták érzékelni. Az angol tudatot ausztrál emberek használták.

  Ehhez hasonló a 100 cinke esete, amelyet a zenében járatosak ismerhetnek.

  Megállapítható, hogy létezik egy közös tudat a Földön. Ezt nevezik morfogenetikus térnek, mezőnek, struktúrának. Ez biztosítja az egységes gondolkodást, fejlődést a bolygónkon. Ezért van, hogy távol egymástól hasonló dolgokat fedeznek fel az emberek, aztán kezdenek vitázni, hogy ki, kitől lopta el a találmányt.

   

  3. Rúnák jelentése és szerepe, egységes eredetű rovásírás

  A rúnák még messze a rovásírás előtt jelentek meg, bár ezt a tudomány nem érti és éppen ezért nem is akarja elfogadni. Tény, hogy spirituális tanok taglalják egyedül a rúnák igazi jelentését. Főleg különféle páholyokban tanítják az igazságot, ez pedig sokszor nem írható le.

  A rúnák nem mások, mint a földi életet irányító istenségek, erők, elemek jelei, azokat megtestesítő szimbólumok. Ezekből összesen 25 darab van.  Messze az ember megjelenése előtt léteztek Az istenségek, erők, elemek mind rezgések, ahogy maga az egész anyagi világ is. A rúnák az istenségek, erők, elemek tulajdonságainak megidézésére szolgálnak.

  Napjainkban úgy nevezik, hogy az ógermán rúnák, hiszen az északi népeknél fedezték fel ezeket a jeleket. A vikingek úgy tartják, hogy Odin isten ajándékozta az emberiségnek ezeket a jeleket.

  A rúnák nem írásjelek voltak, nem egy adott információt akartak rögzíteni kőre, fára, homokba, hanem egy-egy eseményt, élethelyzetet befolyásoló erőket megmozdító, megjelenítő jelek, szimbólumok. Ilyen tulajdonságok a siker, védelem, szerencse, stb. Tudatos alkalmazásuk segített a hozzáértőnek. Mivel nincs jó és nincs rossz, a rúnák a fizika törvényei szerint nem rendelkeznek érzelmekkel, nem bírálnak felül. Éppúgy, ahogy nincs se fehér, se fekete mágia, hanem fehér vagy fekete mágus. Nincs jó és rossz kés, az, aki a kezében fogja a kést, dönti el, hogy kenyeret vág, vagy embert öl.

  Mátyás király híres Fekete Serege is spirituális erővel bírt. Úgy tarják számon, hogy egy lovas katona elbánt 30-35 ellenséggel. Mátyás királynak volt egy küldetése, melyben segítette őt zsoldos serege. Mikor Mátyás Bécsben megtorpant, a Létezés kikapta őt (megmérgezték), és az addig egy célt szolgáló sereg szétszéledt és fosztogatásba kezdett, más cél szolgált.

  A Hitler által használt horogkereszt sem új keletű. Négyezer éves szobrokon is látható. A horogkereszt Siva isten jele. Ő a romboló. Hitler az első fázisban a rombolást végezte Siva jelképe által támogatva. Nem véletlen, hogy egy egész népet tudott hipnotizálni és maga mellé állítani egy gyilkos háborúban. Ez a különleges hatás a mai német fiatalok körében is hat. A rombolás után következett volna a fordított horogkereszt alkalmazása, mint a teremtés jelképe, mikor építi az új birodalmat. Ez a jelkép Brahma isten szimbóluma. Mikor ezzel a fázissal is végzett, következett volna a fenntartás, az egyenlő szárú kereszt, Visnu isten jelképe alatt.

  Az alap rúnák a következők (25 db):

   Az emberiség fejlődésével kezdett kialakulni az írás, ennek első formája a rovásírás vagy ékírás. Mivel a rúnák mindenhol ott voltak az emberek életében, függetlenül attól, hogy a világ melyik részén éltek, az első rovásírás jelek félelmetesen hasonlítottak a rúnákra, hiszen abból indultak ki. Így egyáltalán nem véletlen, hogy a sumer rovásírás nagyban hasonlít a magyar rovásírásra, sőt az egyiptomi hieroglifákra. Így történhetett meg, hogy magyar kutatók a hatvanas években jobban olvasták az egyiptomi piramisok belsejében található hieroglifákat, mint maguk az egyiptomiak.

  A magyar rovásírás igazi formája a Magyar Adorján féle rovásírás.

  Mint minden szakrális írás, ez is jobbról balra íródott, a múltból a jövőbe.

  Szent István, államalapítás után betiltotta a rovásírást, helyette bevezette a latin ábécét. A világon két népre volt jellemző, hogy szinte mindenki tudott írni az emberek széles tömegéből, ez volt a sumer és a magyar. Az új latin abc-t viszont csak a papok és íródeákok tanulták meg, ily módon a nép egyik pillanatról a másikra írástudatlan lett. Azonban a nép magában hordta a tudást, hiszen az 1848-as forradalom idején a magyarok rovásírással üzentek egymásnak, a ház falára felfestve jól látható módon, azonban nem volt senki a labancok közül, aki ezt értelmezni tudta volna. A szocializmus idején egyenesen tilos volt arról beszélni, hogy ilyesmi létezik. Napjainkban szerencsére újra reneszánszát éli ez az írásmód. A spirituális iskolákban gyakran tanítják, hogy a magyar a teremtés nyelve. Ha az ember a rovásírást alkalmazza, jobbról-balra, pillanatok alatt megtanulja használni és egy magasztos érzése támad, mintha meditálna, mintha a Teremtővel levelezne. Ehhez hasonló a magyar női meditáció, a szakrális ősi motívumok hímzése.

  Székelyföldön paraszti körökben napjainkban is sokszor használják a mezőgazdasággal kapcsolatos információk rögzítésére az ősi rovásírást. Mikor megkérdik az idős embereket, hogy miért teszik ezt, a válasz szinte mindig ugyanaz, ez olyan magasztos érzés és mintha megáldanák saját munkájukat.

  A világ minden részén a rúnákból alakultak ki az első rovásírásos betűk, majd a kereszténység térhódításával a latin ábécé jelent meg, mindenhol gyökeresen eltörölve a rovásírást. Ha megnézzük az első rovásírások mennyire hasonlítanak, helyenként pedig teljesen megegyeznek az ősi rúnákkal. Az északi népeknél egyenesen rúnaírásról beszélnek, ez valójában ott is csak a rúnákból kialakuló első rovásírás. Addig amíg egy ősi rúna egy tulajdonságot, egy adott típusú láthatatlan, de létező Erő megnyilvánulását jelentette, addig a rovásírás egy-egy jele, egy-egy betűt jelentett.

   

  4. Magyar az ősi nyelv? 

  Az 1900-as években több olyan fehér indián törzset fedeztek fel az Amazonas őserdeiben, akik eddig elszigetelten, a világtól elzárva éltek. Az első világháború után több újság is írt arról a tényről, hogy az emigrált magyar mérnökök egy része az általuk vezetett építkezéseken bizonyos indián munkásokkal magyarul beszélnek a munkavégzés során. A második világháború után még több emigráns telepedett itt le, ezek egyike volt Móricz János. Ő szándékosan kutatta az ősi törzseket. Az 1960-as években Ecuadorban talált három, magyarul beszélő törzset, ezek a Cahari, a Mochica, és a Puruha. Kutató munkájának eredményeként magyar nevű földrajzi helyek, településnevek és magyar családnevek sorára bukkant. A törzsek mindent tudtak az őstörténelemből, és szkíta rokonságukról beszéltek.

  Móricznak az őslakók megmutattak egy barlangot, melynek a Táltosok Barlangja nevet adta, itt ősi ereklyéket, ősi magyar rovásírásos emlékeket talált és az egész magyar őstörténelmet. Természetesen a felfedezését Móricz, lévén büszke magyar, bemutatta a világnak, azonban nem kapott igazi nyilvánosságot. Ebben a spanyol leigázók döntő szerepet játszottak.

  Az 1970-es években Móricz nyomán francia kutatók indultak el, hogy keressék a még megmaradt magyar nyomokat. Ők az ősi európai civilizációt és annak szerteágazó nyomait keresték. Sosem tértek vissza. Az egyik hír szerint meghaltak. A másik szerint olyan végtelen spirituális felemelkedésben volt részük, hogy nem óhajtottak visszatérni a fejlett nyugati világba.

  Másik érdekesség II. András uralkodása idején (1205-1235) történt. A pápa kérésére a magyar király elindult 20.000 fős sereggel a Szentföld felszabadítására, az idegen vallású népek kiűzésére. A keresztes háborúk fő ideológiája az volt, hogy minél több embert ölnek meg a harcok során, annál nagyobb dicsőség vár rájuk a túlvilágon. Mivel II. András és serege nem öltek meg egy embert sem a Szentföldön, ezért a pápa kiátkozza őt és sikertelennek minősíti a hadjáratot.

  II. András leírásai szerint mikor a Szentföldre ér, saját nyelvén köszönti őt és seregét az ott élő nép. Napokon át ünnepelnek a találkozás örömére, majd két hónap alatt Jeruzsálem királyává koronázzák, úgy, hogy egy csepp vér sem folyt. Természetesen a pápa számára ez nem nevezhető sikernek, de a magyarság számára igen.

   

  5. Kőrösi Csoma Sándor

  Székely kisnemesi családban született, 1784-ben. Gyerekkora óta feltett szándéka, hogy megkeresi a magyarok őseit, felkeresi a honfoglalás útvonalát, mérföldköveit és megkeresi az Ázsiában maradt testvéreket.

  Kevesen tudják, hogy szabadkőműves lett, és az itt szerzett tudás még jobban megerősítette elhatározásában. Szabadkőművesként hallott a világ, az emberiség eredetéről, a magyarság szerepéről és származásáról (spirituális körökben meghatározó szerepet tulajdonítanak a magyarságnak úgy a múltat, mint a jelent illetően). Sokat edzette testét és akaratát, szándékosan sokat nélkülözött, éhezett, így készült a nagy útra.

  1820 és 1842 között nagy utat tett meg, hol a pestisjárvány állta útját, hol a perzsa háború, de útja során bejárta egész Belső-Ázsiát, megtanulta a tibeti nyelvet, elkészítette Tibet történelmét, földrajzát, és elkészítette a tibeti-angol szótárt, mindezért később szentté avatták.

  A tibeti nyelvet azért kezdte tanulmányozni, mert remélte, hogy talál utalásokat a magyarság eredetére.

  Utazásai során találkozott kisebb népcsoportokkal, melyekkel meg tudta értetni magát magyar nyelven, számára ez mindennél többet jelentett.

  Utazásai vége felé több mint 17 nyelven tudott írni vagy beszélni. Ahogy egyre több nyelvet ismert, több ezer könyvet olvasott, egyre jobban átlátta a valós történelmet, a népek vándorlásait, megértette, hogy a magyarság egy a Kárpát-medencében kialakult nép, mely azonban főleg Ázsia irányából érkező keleti népek kultúráját és tudását hordozza. Azt is megértette, hogy saját kora magyarsága lemondott saját tudatáról, és néha az idegen törzsek sokkal többet tudnak az ősi történelemből, mint a „modern magyarság”.

   

  6. A Kárpát-medence népe

  Európában az élet a Kárpát-medencében alakult ki, itt volt a legélhetőbb a klíma, itt a legalkalmasabb a mezőgazdaság számára az éghajlat, a talaj illetve itt a legbőségesebb a víztartalék, itt a legkevesebb az éghajlati kilengés, ritkák a kiszáradásos, sivatagosodási időszakok. A négy évszak jelenléte kiegyensúlyozottságot eredményez. Földrajzilag a Kárpát-medencét védik a környező hegyek, ide értve az Alpokat is.

  Mindezek tudatában megértjük, hogy sokan pályáznak erre a helyre a nagy nemzetek közül, illetve az önjelölt módon, a világvégét túlélni hivatott nemzetek.

  A Kárpát-medence szinte az ősidőktől fogva lakott volt, és a fejlődés párhuzamosan zajlott a sumer fejlődéssel. Például, amikor a sumer területeken a rézbányák és a rézfeldolgozás a csúcskorát élte, akkor a Kárpát-medencében szintén ez a fejlettségi fok volt tapasztalható, mindez i.e. 4.000 körül.

  A mai Magyarország területén százezres lélekszámú települések romjaira bukkantak, ezeket mai szóhasználattal megapoliszoknak nevezhetjük, tekintetbe véve az akkori városok lakosságának számát.

  A Kárpát-medence népére jellemző, hogy befogadóak voltak, azaz akik messziről jöttek, azok itt letelepedhettek, beolvadtak és gyarapították az itt élő kultúrát. Amolyan össznépi olvasztótégely alakult ki az idők során. Több kutató arról beszél, hogy matriarchális társadalmi rendszer volt a jellemző, azonban itt ez azt jelenti, hogy befogadó, mint az anya, mint a nő. A jangos társadalom expanzív, nem elég a saját területe, hanem terjeszkedik, gyarmatosít. A nemzetek közül ilyenek az angolok, spanyolok, portugálok, az angolok utódaiként az amerikaiak, stb. Ők mindig is abból életek, hogy más területeket leigáztak és hazavitték az ott elvett javakat. Ezzel ellentétben a jines társadalom befogad, asszimilál és ő maga is tanul, fejlődik.

  Mitől más a Kárpát-medence népe? 

  I.e. 1.000 körül Európában csak a görögöknek és a rómaiaknak volt írásbeliségük, és a Kárpát-medence népének. Az Ómagyar Mária-siralom szövege a mai napig érthető, hiszen szókincsét, mind a mai napig használjuk. Shakespeare  drámáit, a művelt angol már csak szótár segítségével képes elolvasni,  mivel annyit változott nyelvük az elmúl 450 év során. A magyar megtartotta nyelvtanát és szókincsét. Mindez azzal magyarázható, hogy a magyarhoz képest az angol egy fiatal nyelv, ugyanis fiatal korában sokat változik, fejlődik, alakul egy nyelv, majd egy idő után megállapodik, bár kisebb változásokon még akkor is átmehet, ezek viszont nem alapvető változások.

  A Magyar  Zenetudományi Intézet regisztrált 200.000 magyar népdalt, amelyből 100.000 már megjelent nyomtatásban is. A 80 milliós Németországban  összesen 6.000 népdalt tudtak összegyűjteni.

  A  magyar mesevilág páratlan az egész világon. Európában nem ismerik a  tündért, hetedhét országot, fanyüvőt, hétfejű sárkányt, még nyelvtani  szinten sem. Nincs szavuk rá. A legtöbb európai országban, a gyerekek számára írott mesekönyvek írói a magyar népmesékből indulnak ki.

  Európa nem ismerte a  hús megfőzésének módját. Nem ismerték a  villát és a kanalat. Kézzel és késsel ették a sütött húst. Keletről érkezett a sajátos fűszerezési technikák sora, a darabolás, a fűszerekkel való  összefőzés. Az édes, sós, savanyú, keserű ízek mellé keletről érkezett az erős íz alkalmazása az ételekben.

  Szintén keltről származik a nadrág, a zakó  (kazak), a hosszú kabát (kaftán).

  Amíg Európa saruban, csizmában,  bocskorban járt addig keleti népek behozták a háromnegyedes sarkos cipőt, az alsó fehérnemű is így került a világnak erre a részére.

  A hollandok 400 éve termesztik a tulipánt,  a Kárpát-medencében 3.000 éve. Az egyetlen európai tulipán fajtának, a Tulipa Hungaricának géncentruma, a  Kárpát-medencében van.

  Az öntözéses gazdálkodás és a vetésforgó is  keletről érkezett, addig főleg a sumerok ismerték, leírásaik szerint ezt a tudást az istenektől kapták ajándékba. Mára már Európa elfelejtette ezt a tudást, és jórészt ennek köszönhető, hogy termőföldjeik tönkrementek, elhasználódtak.

  Ludas Matyi története teljesen hasonló egy régi sumer népmesével. Abban egy szegénylegény Nippur városában hasonló helyzetbe kerül, mikor egyetlen vagyonát a kecskéjét elveszi egy gazdag ember. Ekkor megfogadja, hogy háromszor veri vissza. Meg is tette furfangos módon. A nippuri mese kb. 6.000 éves. Nincs a világon több, ehhez hasonló mese.

   

  7. A Nap mindig keleten kel, és nyugaton nyugszik. 

  A sztyeppén élő népek, ahogy ma nevezzük őket a nomádok, igen értékes tudást és életvitelt képviseltek. A sztyeppei életet meghatározza a hely, a terület, annak az ellátó képessége. Egy-egy törzs tartott bizonyos mennyiségű lovat, illetve haszonállatot, mindehhez adott nagyságú területre volt szükség. A keleti népekre mindig is jellemző volt a szaporodás, mely túlnépesedéshez vezet. Ilyenkor, mivel a földterület mérete korlátozott, a törzs egy része elmegy, hogy a megmaradóknak elég életteret biztosítson.

  A sztyeppei népek mozgékonyak, a megélhetésük miatt különböző harcművészetek mesterei voltak, keresztül-kasul járták a távoli régiókat is, és ahol tehették, letelepedtek. Út közben sokat tanultak más kultúráktól is, mondhatni az információ és a tudás hordozói lettek.

  Ez, a keletről induló népvándorlás mindig is jellemző volt az emberiség történelmére. Ugyanez zajlik napjainkban is. A keleti népek túlnépesednek és elindulnak nyugat felé, magukkal hozzák tudásukat. Ha megnézzük a történelem során a nyugati kultúrákat, amikor kezdenek belefulladni saját mocsarukba, mindig kelet felé fordítják tekintetüket, és onnan várják a segítséget, a megoldást. A Nap mindig keleten kel.

  Az ősi harcos népeknél megfigyelhető egy kettősség. A fennmaradás érdekében gyakran egy törzs két részre oszlik, az egyik fele harcol és megvédi a másikat, nincs családja, mert ha meghal, nem marad árva család. A másik fele a törzsnek nem hord fegyvert, ő földművelő, állattartó, családja van, sok gyereket szül, nevel, ő biztosítja az élelmet és a szaporodást mindkét csoport részére. A törzs két fele vagy akár két külön törzs, aki így összekötötte sorsát, mai szóval élve szimbiózisban élt.

  Ilyen feladat megosztást találunk Hunor és Magor esetében. Hunor volt a harcos, család nélküli törzs, hódítottak, harcoltak és vigyáztak Magorra. Magor volt a törzs, mely hordozta a népcsoport igazi küldetését. A Magor törzs tagjai teljesen egyformán öltöztek, egyformán hordták a frizurájukat, és hordozták az ősi tudást, a küldetésüket, mely spirituális jellegű volt. Ez a népcsoport magas tudatszinttel bírt, ahogy ma mondanánk megvilágosodott emberekből állt, akik megértették a teremtést, tudták helyüket és szerepüket a világban, volt egy ősi kapcsolatuk olyan erőkkel melyeket szabad szemmel ma sem látunk, és letagadjuk ezeknek az erőknek a létét a tudomány nevében. Nekik köszönhető az, hogy a magyar ember feltaláló, alkotó, ötletei vannak, igazából csak leszed dolgokat a világmindenségből.

  A fentiekkel teljesen hasonló feladatmegosztás volt tapasztalható például zsidó törzsek esetében is. Krisztus sosem hordott fegyvert, mert az ő törzse a tudást hordozta. Krisztus egy magas tudatszinttel rendelkezett, eszébe sem jutott harcolni, ő a szeretetről beszélt és spirituális erejével gyógyított. Az apostolok viszont harcosok voltak, állandóan kardot hordtak és néha meg is markolták, mikor úgy tűnt, hogy meg kell védeniük Jézust. Számukra ez természetes volt, hiszen így nevelték őket, minden körülmények között meg kell védeniük a fegyver nélküli törzset.

  A világ minden részén megtalálható a sámánizmus, azonban a Kárpát-medencébe a keleti népek hozták el. A sámán egy olyan, magas tudatszinttel rendelkező ember, aki különböző technikák segítségével más, a szabad szemmel nem látható világokat is elért, ott neki szava volt, és az ottani döntései kihatással voltak a háromdimenziós világra és annak eseményeire. Olyan ez, mint ma az internet. Ha valamit nem tudunk, rácsatlakozunk és letöltjük. Az is előfordul, hogy feltöltünk információt és mindezzel befolyásoljuk, alakítjuk napi életünket. A sámán mindig ott volt a törzs vezetője mellett és segítette a vezető munkáját, tanácsadója volt. Sámán nélkül a vezető nem tett egy lépést sem. Viszont a sámán sosem volt vezető, csak bölcs tanácsadó. Ő sosem döntött. Sámánnak születni kellett (és kell). Az emberek mindig keresik a párjukat, mintha fél-emberek lennének. Erről szól egész életünk. A sámán olyan kivételes egyensúlyban van, hogy egymaga az egész. A sámán nem keresi párját, mert nincs hiányérzete. Tud ő párkapcsolatban is élni, de egyedül jobban érzi magát. Ma divatos sámán és táltos képzésekre járni. Sámán csak az lehet, aki annak születet, ennek megfelelően karmája is ez.

  A keleti népek még napjainkban is ismerik és alkalmazzák a sámánizmust.

  A magyar őstörténelem is tele van sámánokkal, legismertebbek a hunok sámánjai. Az egyik legnagyobb sámán, a hun idők kezdetéből Csalogány volt. A csalogány az az énekesmadár, mely a legnagyobb frekvenciatartományt tudja kiénekelni. A nevezett sámánt azért nevezték Csalogánynak, mert a létezés minden síkját meg tudta szólítani. Tőle sámán dinasztiák származtak. A Csalogány, egy ősi magyar családnév, nagy múlttal.

  Szent István, mikor a kereszténységet meghonosította, megölette a sámánokat, így a sámánizmusnak vége lett. Ugyanakkor a sámán fogalma tovább élt táltos néven, igaz itt már kibővült a fogalom. A sámánizmus a spirituális világ peremterülete. A sámán bölcs ember, a láthatatlan erőkkel dolgozik, adott cél érdekében. A táltos az szélesebb területet ölel fel, mert ő amolyan pap is, nevelő is, orvos is.  Míg a sámán szellemekkel gyógyított, addig a táltos a szellemeken túl, akár masszázzsal is. Táltos lehetett vezető is. Sok magyar királyra és vezetőre mondták, hogy táltos volt. Még a magyar népmese is táltosoktól hangos.

  Egy ilyen híres vezér Koppány volt (mai szóhasználattal, utólag nevezhetjük táltosnak). Mint vezér, harcban a magyarok ősi taktikáját alkalmazta, mely szerint ékszerűen behatoltak az ellenség közé, majd visszavonulást színlelve, a megüresedett helyre beáramló ellenséget oldalról körbevették és felmorzsolták. Szent István a taktikát ismerve, a német seregek élén, bekerítette a magyarokat. Koppány, akit nem fogott a kard (ezért tekintették táltosnak), úgy döntött, inkább ő haljon meg, mint a magyar nép. Mikor ezt a döntését meghozta, azonnal megsérült, majd később meghalt.

   

  8. Honfoglalás

  A II.-IV. században, a Földön élő emberiség életmódjához képest megjelent az első túlnépesedés. Azt jelenti, hogy a lovas pásztornépek élettere csökkent a túlnépesedés miatt és ekkor elindultak új területeket keresni. Másfelől a III.-IV. században egy kisebb globális lehűlés volt tapasztalható, mely tovább csökkentette a használható legeltetési területeket. A következő hat évszázad a vándorlásokról. A honfoglalásokról szól. A Kárpát-medence területén több száz honfoglalás történt, csak az általunk Honfoglalásnak nevezett esemény körül 62, ennek több mint fele a mai Erdély terültére történt, a többi a mai Magyarország területére. Teljesen természetes, hogy egy népcsoport miután egy ideig itt élt, elment majd leszármazottai akár három évszázad múlva visszatértek. A IX.-X. századra már nem igazán volt szabad terület, hont foglalni csak mások rovására lehetett, akár annak engedélyével, akár harcok árán.

  A hun nép volt a kor egyik domináns lovas, katona, vándor nemzete. Eredetükről a Hunor és Magor legenda szól, materiális szinten eredetük bizonytalan. Mivel Európát és Ázsiát keresztül-kasul járták, ezért kevert génállomány jött létre. Annyi biztos, hogy a genetikájukban dominánsan ott van a mongoloid és az europid (turanid, pamirid). Származtatásuk származik a mongol sztyeppékről, mások a sumerokhoz kötik őket, ismét mások az alánokhoz, vagy a törökökhöz. Azonban a valóságban lehetnének ők akár szkíták is, vagy szarmaták. Egy biztos, tudásukkal, harcmodorukkal,  megújították Európát és sok olyan tudást hoztak magukkal, ami csak a sumer területekre volt jellemző. I. sz. 405-ben a hunok egy része megtelepszik a Kárpát-medencében, ez kb. 20-30 ezer főt jelent.

  A hun csapatok másik része végigverte Európát, Attila vezetésével véget vetett egy korszaknak. Attila sámánjai révén tudta, hogy küldetése van, le kell zárnia egy korszakot. Ezért mondták, hogy „Attila: Isten ostora”. A Római Birodalom legyőzése végén Róma lerombolását és a pápaság megszüntetését tekintette küldetésének. Róma mellett a pápa pénzt ajánlott fel és rendszeres adófizetést (ilyet azóta sem tett egy pápa sem). Ekkora vagyon láttán Attila szíve megenyhült. A Létezés azt, aki nem teljesíti a feladatát, kikapja az életből, így Attilát megmérgezték, a hun csapatok szétesnek, gazdátlanul és céltalanul portyáznak. Ehhez hasonló volt Mátyás király esete, aki Bécsnél járt hasonlóan, és a spirituális képességekkel bíró Fekete Sereg rablóbandává változott Mátyás király megmérgezése után.

  Attila szerepe a történelemben vitatott. A megalázott Nyugat vérengző barbárnak nevezte, azonban Priszkosz bizánci történetíró járt Attila táborában. Tőle maradt fenn sok információ. Elmondása szerint nem volt sem barbár, sem primitív, hanem ellenkezőleg jól képzett volt, nagy tudással (20 évig tanult Rómában), határozott, céltudatos, de szava törvény volt, nem tűrt ellentmondást. Tudta, hogy mit akar, az „égiekkel kommunikált” (ma úgy mondanánk, hogy spirituális), sámánjaira hallgatott (kivéve amikor elcsábult a pápa ajánlatától).

  Európában meghatározó szereppel bírtak még az avarok. Vannak akik a pártusokat tekintik avaroknak, és a hunok utódainak is tekintik őket. Harcmodoruk hasonló a hunokéval. A VI. században hatalmuk alá kerítik a hunokat, majd megjelennek a Kárpát-medencében. Az avar nép nem volt sem homogén nép, és a beszélt nyelv sem volt egységes. A VII. században az avarok a Kárpát-medencéből támadták Bizáncot és ekkor már közöttük megtalálhatók a szláv népek is.

  A kor jellemzője, hogy emberöltőnként új népek jöttek, mások távoztak, hatalmas volt a forrongás, mindenki mindenkivel társult, hogy harcoljon új területekért, azonban már minden hely foglalt volt. A Kárpát-medencére jellemző azonban a nagy össznépi eggyé válás, mind genetikai, mind nyelvi, mind kulturális szinten.

  Nem lehet meghatározni egy adott időpontot, amikor azt mondhatjuk, hogy ez vagy az a népcsoport bejött a Kárpát-medencébe és innentől kezdődött valami teljesen más lett. Ez, egy több évszázadon át tartó folyamat.

   

  9. Szent István szerepe

  Az életben nincs jó és rossz, egyszerűen csak EZ VAN.

  Szent István szerepe nem jó és nem rossz, nem célunk azt megítélni, egyszerűen csak alakította a történelmet. Döntéseit természetesen saját érdekei befolyásolták, de ez igaz minden ma élő vezetőre is. Ilyen az ember. Nem jó és nem rossz, egyszerűen csak ez van.

  Szent István egy korszakot zárt le a Kárpát-medence történelmében. Az össznépi olvasztótégelyben keveredtek össze a már évszázadok (évezredek) óta itt élő népek azok kultúrája, genetikája, a keletről érkező népekkel azok kultúrájával és genetikájával. Az itt élő ősi nép, befogadva a sok újat, amit a keleti népek hoztak, maga is átalakult. Egyfelől hozott egy ősiséget, mely még a sumerokra volt jellemző, másfelől sok újat tanult és ily módon alakult a magyarság, a maga természet szeretetével, a maga befogadó mivoltával.

  Szent István elvágta az eddigi fejlődési irányt. Ez nem jó és nem rossz, de új utat jelölt ki. Megszüntette a sámánizmust, elvette az emberek hitét. Elvette a néptől az írást (a sumerokon kívül a Földön egyedül a magyar nép rendelkezett azzal a tudással, hogy a nép minden tagja írni tudott). A harcok miatt a népet a létszámbeli kihalás fenyegette, ezért is engedett bölcsen Koppány. Szent István cserébe hozott egy új vallást, mely a kereszténység volt, és a latin ábécén alapuló írást, mely csak a papok és íródeákok kiváltsága volt, és ettől a ponttól a magyar nép függetlensége megszűnt, ettől a ponttól kezdve, mindig más érdekeket szolgált ki. A változás olyan mértékű, mintha holnaptól a kínai ábécé betűivel írnánk, ezt csak néhány kiváltságos tehetné, hitünkben egy pillanat alatt át kellene térni valamilyen, tőlünk nagyon messze álló hitre, és az ország lakossága annyira megfogyatkozna, hogy a kihalás fenyegetné.

  1001-ben Géza fejedelem fiát, Vajkot pápai koronával királlyá koronázták, ekkor jött létre a Magyar Királyság. István keményen levert minden ellene lázadót, megöletett mindenkit, akinek más volt a véleménye, tűzzel-vassal irtotta a régi hitet, erőszakkal terjesztette a katolikus hitet, templomok sorát építtette. Viselkedését nagymértékben befolyásolta német felesége, gyerekkori neveltetése és hite a katolicizmus mindent elsöprő erejében, egyedüli igazságában.

  A kezdeti nagy fellángolást követte a felébredés pillanata. Mikor saját és fiai bőrén megélte és megértette, hogy mit jelent királynak lenni, akkor kezdett eltávolodni a pápától. Ennek egyik formája az volt, hogy nem engedte, hogy a pápa egyenes módon beleszóljon az ország irányításába, a másik lépése az volt, hogy az országot Szűz Mária védelmébe ajánlotta. A római központú katolikus egyház jellemzője, hogy hímnemű minden szent. István elindította a Mária kultuszt az egyházon belül. A katolikus egyház tanaiban szerepelt ugyan a Fekete Madonna, főleg francia területeken, de ez egy elszigetelt jelenség. A genetikai vizsgálatok alapján több tudós is állítja, hogy Jézus, feleségével, és gyermekeivel francia területeken élt kb. 128-132 éves koráig, és az akkori francia királyi vérvonalat indította el.

  Istvánnak maga a pápa küldött koronát, miután a keresztény hitért cserébe a magyarok kikövetelték a koronát. István halála után a korona visszakerült Rómába, ez ma is megtekinthető a Vatikánban.

  .

  10. A szláv népek közepén

  A Római Birodalom bukása után csak a Vatikán maradt fenn. Azonban nem volt serege. Nyugati kutatók véleménye szerint a magyar nemzet letelepítésének és a katolikus vallás elterjesztésének oka az lehetett, hogy a szláv népek közepébe betettek egy rendfenntartó, harcias múlttal rendelkező népet, ellenkező vallással. Hogy ez volt-e a cél nem tudni, de tény, hogy az államalapítás ezt eredményezte. Mind a mai napig működik a kutya-macska kapcsolat itt a Kárpát-medence közepén.

  A Vatikán aztán tovább is terjeszkedett, mert a német törzseket, őrgrófságokat egyesítette, és létrejött a német nép első formája, majd Német-római Császárság.

   

  11. Szent Korona

  Ki lehet egy törzs/nép/ország vezetője? Nyilván az, aki a leghasznosabb ennek a közösségnek. A vándor népek, akik napi szinten küzdöttek az életben maradásért, nyilván olyan vezért választottak, aki erre a szerepre a legalkalmasabb volt, és ki is álltak mellette utolsó csepp vérükig. A vezért támogatták a sámánok, vagy az Öregek Tanácsa, akiknek a jóváhagyása nélkül a vezető nem cselekedett.

  Nyilván az lehet jó vezető, akinek a legmagasabb a tudatszintje, aki a legspirituálisabb, a legfelemelkedettebb. A vezető szava maga a törvény.

  Napjainkban is szokás, hogy a vezető egy esküt tesz le. A nagyobb népeknél az eskü egy-egy beavatási szertartás. Ha ezt rosszul mondják, nem ér semmit. Példa erre Obama, akinek elírták az eskü szövegét, így újra le kellett tegye. Eskü után megváltozik az ember, lehet hogy pont az ellenkezőjét teszi annak, amit előző nap mondott. Az eskü olyan mint az áldás vagy az átok, átprogramozza az illető auráját, lelkét.

  A kristályok, a vízhez hasonlóan a környezet rezgéseit adják-veszik. A kristályok programozhatóak, nincs tudatuk, tehát éppúgy jóra, mint rosszra. Már az ókortól hasznosítják a kristályok rezgéseit a gyógyításban. Napjainkban újra kezdjük felfedezni a hasznosságukat. Nincs olyan elektronikai eszköz, amelynek lelke ne kristály lenne.

  A korona, egy olyan eszköz, mely beavatási szertartást végez azon a személyen, aki azt hordja. A korona több kristályt tartalmaz és szakrális jeleket (például rúnákat). Az egyik kristály egy típusú rezgést bocsát ki, egy másik, másik típusú rezgést, az egyik szimbólum például védelmező erőket mozgósít, a másik a tisztánlátást, a megérzést segíti, stb. Olyan ez mint egy koncert, az egyik hangszer ezt játssza, a másik azt, majd mind az összes egy hangzatos zeneszámot eredményez, mely ellazítja, megnyugtatja, vagy ellenkezőleg feltüzeli a hallgatót. A koronát nagy tudású sámánok vagy táltosok készítették, amolyan mestermű volt, melyben minden tudásuk benne volt.

  A Magyar Szent Korona nem származik sem Rómából, sem Bizáncból, hanem az avar időkre vezetik vissza, ismeretlen sámánok munkája. Ez tipikusan beavató korona. A világon egyedülállóan, ez a Korona nem csak egy korona, hanem a mai szóhasználattal élve egy jogi személyiség. Az egész népet jelenti a földekkel, vizekkel, egyszerű néppel, nemesekkel, mindennel együtt, és a király nem a végtelen hatalommal bíró főnök. A királynak is van főnöke, a Korona, azaz az ország, a nép. A Korona, a fényt, a tudatot vezeti a király fejébe, hogy felül tudjon emelkedni saját problémáin. A király nem birtokolja az országot, hanem a legjobb tudása szerint vezeti, mellérendelő szerepű. A Kárpát-medencében az emberek faluközösségekben éltek, ahol közösen birtokolták a földeket, közösen dolgozták meg és közösen osztoztak belőle. Mária Terézia szüntette ezt meg, bevezette a hűbérúri rendszert, így az emberek már nem egymás mellett dolgoztak, hanem egymást kizsákmányolva.

  A Korona programja tartalmazza az ország függetlenségét, az ahhoz való mindenkori ragaszkodást. Szintén Mária Terézia volt az, aki a Szent Koronát átprogramoztatta, hogy az azt viselő király és azáltal az ország, szolgáljon. A kalapos királyként ismertté vált II.József tudatosan  lemondott a Korona használatáról, nem kívánta, hogy az ő gondolkodását, viselkedését programozzák.

  A Szent Korona igazából egy alkotmány, mely Szent István előtti időkben született, azonban Mária Terézia idején megszűnt létezni. Ez volt az első alkotmány az emberiség történelmében, és a maga nemében az egyetlen mind a mai napig.

  A koronák sorsa mindig érdekes, időnként eltűnnek, időnként előkerülnek. Elterjed a hír, hogy kicserélnek rajtuk ezt-azt. Tudni kell, hogy az arany nem spirituális anyag, az csak az egonak érték. Viszont a kristályok alapján egyértelműen ki lehet mérni az eredetiséget.

   

  12. Sumer rokonság

  Nagyon sok sumer kutató úgy látja, hogy a sumerhez legközelebb a magyarok, törökök és baszkok állnak. Mivel ők nem azzal foglalkoznak, hogy bizonyítsák a magyarság eredetét, ezért ez inkább csak az ő személyes, a sumer társadalom és kultúra ismeretére alapuló véleményük.

  Hasonlóságok tömkelege jellemző a sumer és a magyar népre. Ami a legszembetűnőbb már az ősi időkből, a rovásírás, mely nagyon sok hasonlóságot mutat nemcsak egymással, hanem az egyiptomi hieroglifákkal is. Ez egy közös ősi múltat, közelséget jelent.  Sok a hasonlóság nyelvészeti szempontból, bár vannak különbségek is. A nyelvészek szerint viszont a hasonlóságok sokkal markánsabbak, mint a különbségek. A sumer nyelv ma már nem létezik, de a sumer kutatók szerint, ha ma valaki megszólalna az ősi nyelven (i.e. 4.000 körül), és egy magyar hallaná, azt hinné hogy valamilyen magyar tájszólás, bár nem sokat értene belőle.

  Sok a közös még a mezőgazdaságban (pl öntözéses rendszer, vetésforgó), állattartásban (pl. a puli ősi sumer kutya, és a magyaron kívül más társadalmakban nem elterjedt), a tanító jellegű mesék alkalmazása (a sumer istenek így tanították az embereket az életre, ehhez hasonló a magyar népmese, mely a világon a legnagyobb volumenű, sőt hazánkban kezd terjedni a felnőttek számára működő meseterápia).

  A különbségek száma is nagyon sok. A sumer történelem az istenekről szól, és alárendelő jellegű. A hitvilág is teljesen más, mert a sumer emberek tudatában ott volt, hogy az istenektől függnek. Először egy-egy városállamnak egy-egy istene volt, később már több is, ahogy az istenek keveredetek a földi emberekkel. A sumer történelem és hitvilág teremtésről beszél, égi kapcsolatokról, ismerik még a Neptunuszt is, sőt a képi ábrázolásokon két nap látható az égen, egyik kör alakú, míg a másik egyenlő szárú kereszt, stb. Még az amerikai kultúrában is megtalálható a teremtés eposz egy zöld smaragd oszlopra vésve. Mindezzel ellentétben a magyarságnak nincs teremtés eposza, viszont van spiritualitása. A magyarság tudja, hogy egy a Teremtővel, nincsenek papok, hiszen mindenki maga szólítja meg a Teremtőt, angyalokkal gyógyított az átlagember, és fő érdeklődési körük a lélek, a lélek születése és főleg a távozása. Még a mesevilág is dimenziók közötti átjárásról beszél. Magas tudatszint a jellemző.

  A magyar területeken a mellérendeltség a jellemző, azaz a földet közösen művelték, hisz az közös tulajdonban volt, senki nem volt a másik ember főnöke.

  Felületes szemlélőként néha több a különbség, mint a hasonlóság, azonban, ha a sumer történelemben az ember mélyre megy, még a képírásos, majd rovásírásos időszakba, illetve hasonló időszakban megnézi a Kárpát-medence népét, akkor valamilyen félelmetes párhuzamot, hasonlóságot talál, mind írásbeliségben, mind technikai fejlődésben. Olyan ez, mint amikor két egypetéjű ikergyerek más-más környezetben szocializálódik. Van valami nagyon mély közös vonás, ugyanakkor fejlődésüknél fogva sok a különbség is. Valahol az emberiség eredeténél, az első társadalmak megjelenésénél van a közös pont, a rokonság, ide kell visszamenni. Sajnos a sumer társadalom hamar megszűnt létezni (i.e. 2.024), a magyarság is megszűnt Szent István korában, majd a tatár, később a török pusztítás után, a Kárpát-medencében és Székelyföldön élő jogutódok, akik a magyar nyelvet vitték és viszik tovább tekinthetők valamilyen módon rokonnak.

   

  13. Finnugor rokonság

  A tizennyolcadik században, Sajnovics János csillagász, Lappföldön járt és megdöbbent, hogy milyen sok szó hasonló hangzású az északi népeknél, sőt még hasonló jelentésű kifejezéseket is talált. 1770-ben megjelentette Demonstratio, Idioma Ungarorum et Lapponum Idem Esse c. latin nyelvű munkáját, mely a magyar-lapp közös eredetet taglalja (ez az alapja napjainkban is a Magyar Tudományos Akadémia hivatalos elméletének). Az ő gondolatait alapul véve Gyarmathy Sámuel Göttingenben adott ki egy továbbfejlesztett, átdolgozott munkát, mely még mélyebbre megy a közös eredetet illetően.

  1848 után az osztrák hatalom mindent megtett, hogy a magyar népet megalázza, hiszen a történelmet a győztesek írják. Ennek egyik oldala, hogy magával a néppel el kell hitetni, hogy egy primitív, egyszerű, semmirekellő nép. Ha az embernek sokat mondják, hogy buta, előbb-utóbb el is hiszi. Ez a tudatformálás annyira sikeres volt, hogy napjaink hivatalos álláspontja is ez. A győztesek másik cselekedete, el kell hitetni a külvilággal, hogy a legyőzött nép jelentéktelen, át kell írni a történelmét a szomszéd népek tudatában is. Ez is sikerült mind a mai napig.

  A kiegyezést követő időkben Trefort Ágost előveszi a korábbi magyar-lapp rokonságot, és mint hivatalos, tudományos tényt kezdi ezt képviselni, népszerűsíteni belföldön és külföldön egyaránt.

  Az elmélet csak bizonyos nyelvi hasonlóságokra épít, ez azonban nem több annál, mint, hogy elődeink érintkezésbe kerültek lapp embertársainkkal, és kölcsönösen tanultak egymástól, hatottak egymásra. A magyar nyelvet kb. 15 millióan beszélik, a finn nyelvet bő 5 millióan, az észt nyelvet majd 1 millióan, és még néhány nyelvet összesen 4-500.000-en. Ez azt jelenti, hogy egy olyan nyelvcsaládhoz kapcsoltuk magunkat, melynek mi vagyunk a legnagyobb tagja, kb. 70%-a, és a nyelvcsalád elnevezésében még a nevünk sem szerepel (pl. magyar-finn-ugor nyelvcsalád).

   

  14. Ami a történelemkönyvekből kimaradt – ki a magyar?

  Az emberiség történelmét egységesen tekintve, látható egy közös eredet. A rúnák, az abból kialakuló rovásírásos jelek azt bizonyítják, a sumer, az egyiptomi, az észak európai kultúrák, mind ugyanonnan származnak és magukban hordozzák az ősi tudást. A fejlődésük iránya és módja azonban eltér.

  Mindezek mellett jellemző még egy közös emberi tudat a Földön. Ez sok hasonlóságot eredményezett az emberi életben, fejlődésben, gondolkodásban.

  Úgy tűnik az ősi, egységes nép (sumer előtti és sumer idők), mely a Föld több területén szétszórtan élt, de mégis a vándorlások során keveredett, és a közös tudatuk révén egy egységes egészet alkotott. Aztán az evolúció révén (ez tekinthető evolúciónak és nem azt, hogy az egysejtűből ember lesz), végtelen sokszínű emberiség jött létre. A múlt emlékeit és tudását csak kevesen őrzik. Tipikusan ilyen a magyarok, a törökök és a baszkok, ebben a fontossági sorrendben. A magyar gondolkodás, rovásírás, spiritualitás (felfedező nemzet), mind egy-egy szál a múlthoz. A törökök tekintenek még minket rokonoknak, török iskolákban ezt tanítják is, és több török történész is azt állítja, hogy ők igazából mint Bizánc, Bécs ellen indultak, a kereszténység egyik markáns központja ellen, velünk azért kellett háborúzni, mert egyszerűen útjukat álltuk. Igazából a nyugat védőfala voltunk, ebbe majdnem kipusztult a magyar nép, ugyanakkor nyugatról minimális segítséget kaptunk. Ez nem jó és nem rossz, nem kell megítélni, csak egyszerűen így volt.

  A baszkok már inkább a sumerok rokonai, velünk a rokonsági kapcsolat sokkal lazább.

  A Kárpát-medencei nép (szupercivilizáció) kialakulása során meghatározó szerepet játszottak a keletről induló honfoglalások, melyek száma végtelen. Ahogy a nap is keleten kel fel, a tudás is mindig keletről jött Európába, onnan hozták a vándorló népek, akik sok helyen sok tudást szereztek. Csak az ipari forradalom fordította meg kicsit a világ rendjét, de ma már visszaállt a régi rend, megint keletről várjuk a megváltást, mert világunkban sok a megválaszolatlan kérdés.

  A valamikori keleti vándor népek maroknyi utódai büszkék arra, hogy az ő őseik meg tudtak telepedni egy olyan környezetben, mely alapvetően más mint ők. Mi viszont cseppet sem vagyunk büszkék rájuk, érintőlegesen beszélünk róluk, hátat fordítunk nekik, pedig ők sincsenek már sokáig, lassan beolvadnak a valamikori szovjet közösségbe.

  Ki tekinthető magyarnak? Aki annak vallja magát. Genetikailag kb. 7.000 ember létezik, akinek köze van az ősi néphez. Viszont nem mindenki magyar, aki magyarul beszél. Az magyar, aki felvállalja a magyarság múltját, jelenét, jövőjét, nem ítéli azt meg, hanem legjobb tudása szerint részt vesz benne.

  MAGYARNAK LENNI EGY TUDATÁLLAPOT.

   

  15. Magyar történelem az iskolákban

  A történelemóra kimerül egyes történelmi események aprólékos ámde hiányos ismertetésében, és a komolyabb összefüggések elhanyagolásában, de ennek oka lehet maga a pedagógusképzés hiányossága is. A fától nem látjuk az erdőt. Elveszünk a részletekben. De ez igaz napi életünkre is. Ki nem kapott már olyan számlát a szolgáltatótól, hogy semmit nem ért rajta, vagy csak gondolkozzunk az EU túlszabályozott bürokráciájára, az átláthatatlan törvény dzsungelekre, melyeket sokszor a szakértők sem értenek.

  Szerencsére a mai fiatalok spirituálisan nyílnak, a közös tudatuk már messze a szülök felett jár (ez nem baj, mert ez az evolúció), érdeklődőek, nem lehet őket becsapni, visszakérdeznek, egyszerűen tudni akarnak mindent. Ebben segít az internet, a gyors információáramlás.

  Véleményem szerint az iskolai oktatás a történelem terén globális gondolkodást továbbra sem fog adni, de ez nem is szükséges, mert a fiatalok közös, morfogenetikus tudatában ez már benne is van. Az iskola csak az apró finomításokat adja. Változás akkor lehet, mikor a fiatalok alkotó fázisukba érnek és például oktatási miniszterként megkérdőjelezi az eddig oktatási anyagot.

   

  16. A magyarság jelene, küldetése, jövőképe

  A Kárpát-medencei nép egy befogadó, nyitott, spirituális, nép volt az ősidőkben, kiegyensúlyozott akár egy sámán. A probléma mindig akkor kezdődött, ha letértünk az útról. Amikor nem a saját életünket éltük, semmi sem sikerült. Olyan ez, mint amikor valaki nem a saját karmáját éli, ilyenkor „minden szembejön” pedig csak mi megyünk rossz irányba.

  Valami ősi tudást, kultúrát hordozunk magunkban.

  Aki alaposan (orvosi szinten) ismeri a hagyományos kínai orvoslást és az ősi magyar gyógyítást, annak egyértelmű, hogy a kettő nagyon közel áll egymáshoz, ugyanarról szól, csak a kínai kicsit mesésebb, furfangosabb.

  Idegen spirituális kutatók egybehangzóan állítják, hogy a Teremtés nyelve a magyar, azaz valami nagyon ősi. Ez az ősi nyelv lassan átalakult, első körben Szent István után, hiszen a latin lett a hivatalos nyelv, és ezzel még az ezernyolcszázas években is szembesülni lehetett, de akár napjainkban is az orvoslás hivatalos nyelve. A második komoly tudatos átalakítás maga nyelvújítás volt. Ez a korszak 1770-1872-es időszakot öleli fel, mikor főleg Kazinczy, a német nyelv mintájára modernizálta a magyar nyelvet, átalakította, átszótagolta. Ezzel mint olyan megszűnt az ősi nyelv. Ez nem jó és nem rossz, csak egyszerűen alkalmazkodni kellett a modern világhoz. Ehhez hasonló történik ma is, mikor a globalizáció eredményeként idegen szavak tömege jelent meg nyelvünkben, és úgy használjuk. mintha magyar lenne. Ez van! Ez a fejődés.

  A magyar közmondások nagyon jól tükrözik a valóságot. Például, ha valaki egy élethelyzetet nem tud feldolgozni, ahogy a közmondás mondja, nem tud megemészteni, annak biztos, hogy emésztési problémái lesznek, majd szervi elváltozások az emésztőrendszerben.

  A magyar mesevilág, mely egyedülálló a világban, szintén rengeteg spirituális elemet tartalmaz.

  Az ősi spirituális tudat szerint a női nemi szerv egy dimenziókapu, mely a közösülés csúcspontján megnyílik. Ha megvalósul ez a fogantatás, akkor egy lélek átjön a másik dimenzióból és anyaggá alakul, azaz megszületik. Csak a nő képes dimenziókaput nyitni. Csak a nő tud teremteni. Egy férfitársadalom magában életképtelen. A nők legnagyobb beavatása maga az áldott állapot, majd a szülés. A nők gondolatvilága, érzései teljesen megváltoznak szülés után. Más lesz fontos mint azelőtt. Az ősi népek a kilenc hónapot három részre bontották. Az első a szer-elem, a második, a tür-elem, harmadik a kegy-elem. Az első magát a fogantatást jelenti, a második az áldott állapotot, a harmadik a szülést.

  Mindez a tudás napjainkra háttérbe szorult.

  Csak akkor lesz olyan életünk, amelyet élvezünk, amikor boldognak érezzük magunkat, ha saját sorunkat járjuk, saját nemzeti karmánkat. A mostani mosoly az arcunkon csak egy kompenzált állapot, lehet, hogy elvárják, hogy mosolyogjunk és mi meg akarunk felelni ennek az elvárásnak is.

   

  17. Mikor leszünk Európa?

  Magyarország népe a szocializmus ideje alatt megszerette a fogyasztói társadalom vízióját. Ez olyan mint amikor valaki beleszeret egy női képbe a neten. Vajon mi kellünk-e annak a képnek?

  Egyre többször felmerül az emberek gondolatvilágában, hogy valaha az éltben tudjuk-e magunkat hasonlítani, ha nem is Németországhoz, de legalább Ausztriához?

  Mivel a szocializmus éveiben egy látszólagos rend volt fenntartva erővel, kényszerrel, ezért egyéni szinten az emberek rendetlenek lettek. Úgy gondoltuk, hogy az EU csatlakozás egy másfajta rendet kényszerít ránk, egy olyan rendet, amelytől boldogak leszünk. Ez a gondolkodásmód megnyilvánul a törvényeinkben is. Mikor az EU törvényeket hazánkra alkalmazzuk, akkor a megfelelési kényszertől hajtva sokszor szigorúbb szabályokat találunk ki, mint kellene. Ennek nincs több értelme, mint amikor az ezerötszázas években a nem megfelelő harci morál miatt a janicsárok saját hátukat korbácsolva közlekedtek a városok utcáin.

  A REND MINDIG BELÜLRŐL FAKAD. Ha bennem rend van, először a gondolataimban, majd ebből fakadóan a viselkedésemben, akkor kezd megjelenni a rend a közvetlen környezetemben, és lassan eléri a szomszédomat, stb. Ha az utcában egyre több emberben és környezetében rend van, akkor kezd összeérni a rend. Akkor lesz az országban rend, mikor a rend egy kritikus embertömeget elér, és megnyilvánul.

  Minden nemzetnek más és más a REND fogalma, ezért sosem tud lenni egy egységes EU. Nem lehet összemosni a különböző RENDeket. A görög rend nem a német. Ahogy a magyar rend is végtelen messze áll az osztráktól.

  Majd ha mindenki szívvel, szeretettel végzi a munkáját, lehet, hogy kevesebbet dolgozik, de azt pontosan és precízen, akkor rend lesz. Jelen társadalmunk nem abba az irányba halad. Sőt. A nyugati társadalmak létét is csak egyre szigorúbb törvényekkel, egyre több rendőrrel, bírósággal, egyre nagyobb állami apparátussal lehet fenntartani. Még egy ideig, óráig. 2012 jelenti ennek a RENDnek a végét és egy új eljövetelét.

  .

  18. Miért depressziós a magyar?

  Előadások alkalmával sokszor mondják a résztvevők, hogy nagyon haragszanak az ország vezetőire, orvosokra, előadókra, spirituális mesterekre, mert már lassan 40 éve mindenki azt mondja, hogy a magyar ember, a magyar nép depressziós, pesszimista, magába forduló.

  Miért nem mondjuk ennek az ellenkezőjét, még ha nem is így van, legalább hazudjunk.

  Az USA-ban 30-40 évvel ezelőtt alakultak ki olyan céges továbbfejlesztő tanfolyamok, majd ez átterjedt az élet minden területére, ahol azt tanítják, hogy mindenre képes az ember, csak be kell beszélnie magának. Például aki kövér álljon minden reggel a tükör elé és mondja azt, hogy sovány. Elvileg a gondolat jó lehet, azonban ettől még senki sem fogyott le. Nem tudom saját magamat becsapni. Az emberek többsége nem tud eladni, hiába akarja ezt magával elhitetni, az emberek többsége hiába megy el spirituális képzésre, nem lesz táltos, ugyanis mindenkinek meg van a saját adottsága, a saját karmája és csak abban lesz jó, ami azzal kompatibilis. Ebben a tekintetben sokkal többet ér az önismeret, mint a saját szembe mondott hazugság.

  Bátran mondjuk ki, a magyarság lelki állapota rossz. Nagyon rossz. Ez tény. Hiába mondanánk, hogy nem így van, hazudnánk. Ennek egyszerű az oka, soha nem fordítunk gondot a társadalom lelkületére. Nem érdekel minket. Sem régen, sem ma.

  Minden betegség pszichoszomatikus, mondja már a modern orvoslás is. Azaz a lelkünkben levő egyensúlybomlások, megoldatlan problémák, materializálódnak.

  Nem véletlenül nem lesz túl hatékony az a gyógyulás, mely nem nyilvánul meg az anyagi szinten túl, a lélekben is. Akinek folyamatosan háborog a lelke, az nem tud egészséges lenni. Teljesen mindegy, hogy a lelki egyensúly helyreállításában egy orvos segít, pszichológus, pap, vagy egy spirituális mester, lényeg, hogy helyreálljon az egyensúly, mind materiális, mind lelki síkon.

  Ahogy kicsiben, úgy nagyban is, ez igaz az egész társadalomra nézve.

  A magyar nép sok történelmi traumát élt át, de ezeket mind a mai napig nem dolgoztuk fel, nem beszéltük meg saját magunkkal. A legtöbb esemény még ma is tabu, nem hogy kibeszélnénk, megbékélnénk vele, elfogadnánk. A múlttól nem félni kell, hanem tanulni belőle és erre az értékre kell építkezni. A mi modernkori értékeinknek nincs alapja, légvárakat építünk. Mások értékeit nem másolhatjuk le, mert azok csak ővelük kompatibilis, velünk nem. Az nem a miénk, hanem az övék. Ha a mások értékeit éljük, akkor boldogtalanok leszünk. Mindenki csak a saját értékeivel lesz boldog.

  A nemzeti pszichológusi szerepbe nem csak a mindenkor kormány, hanem az összes egyház, intézet, tudós, irányzat bele kell férjen, hiszen sok a tennivaló. Ha elindulna egy felvilágosodási folyamat, akkor néhány (2-4) évtized alatt akár túl is lehetnénk jelenlegi lelki állapotunkon. De amíg ez nem történik meg, addig nem leszünk boldogok, sem lelki sem materiális szinten. Amíg lélekben nem vagyunk egységben, addig teljesen kizárt, hogy materiális síkon jól érvényesüljünk.

  Ha addig eljutunk, hogy ezt megértsük, akkor egy hatalmas lépést teszünk előre a nemzet gyógyulásának irányába.

  .

  19. Csapatjáték

  A jelen kor a civilizációnk életében az, amely egy globális világot jelent, intuitív, kreatív alkotást, amikor nem számít ki hol született, milyen a bőrszíne. Viszont fontos a moralitás megélése és megvalósítása. Ez a tudatosság kora.

  Sajnos a magyar nemzet benn ragadt a korábbi korban, anyagias és túlzott nemzettudattal rendelkezik, virtussal. Karaktere az enneagram négyese, az államalapítástól fakad, mikor elvesztette korábbi identitását, elvesztette „szüleit”. Befelé forduló, kicsit misztikus, spirituális, és maga köré lila ködfelhőt képes húzni, mert őt fel kell fedezni. Nem egy könnyű karakter. De jó állapotában reformer lesz, ennek ellenpólusa, mikor szolgál másokat.

  Reformerként csapatjátékos, példamutató. ILYENKOR BOLDOG ÉS SIKERES. Ma itt Európa Svájcának kellene lennie. Nem jó állapotában éket üt minden szövetségbe, felbomlaszt minden egységet, lehatárolja magát, túlzott nemzeti érzelmek fűtik. Ilyenkor valójában nincs identitása és várja, hogy majd jön valaki és visszaadja azt neki. Olyan hír járja, hogy várják, hogy Mátyás király újra leszülessen és hozza el a dicső jövőt. ILYEN NINCS, A jelen korban a nemzetnek magának kell felfedeznie önmagát és beállnia a csapatba, építő jelleggel, lévén A FÖLDÖN SORSKÖZÖSSÉGBEN ÉLÜNK,.

  SORSFELADATUNK EBBEN A SORSKÖZÖSSÉGBEN REFORMERNEK LENNI, GYÓGYÍTÓ KÖZÖSSÉGNEK LENNI, AHOL NEM CSAK FIGYELÜNK EGYMÁSRA, HANEM AKTÍVAN TESZÜNK IS EGYMÁSÉRT FIZIKAI SÍKON, EMBERI SZINTEN ÉS NEMZETEK SZINTJÉN.